JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz."

Átírás

1 Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), Jánossomorja Televízió munkatársai, Kisalföld Szerkesztőség munkatársa Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító javaslat. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a 2./ és 3./ napirendi pont a korábbi évek gyakorlata szerint együtt kerüljön megtárgyalásra. Megemlítette, hogy véletlenül a meghívó 2./ napirendi pontjánál az állandó bizottságok, mint megtárgyalók kimaradtak, ettől függetlenül a bizottságok megtárgyalták a napirendet. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett az adó- és pénzügyi csoportvezető és adós kolléganő is. A két napirendi pont a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítése és a évi költségvetési rendelet aktuális módosítása. Felkérte először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ülésén mindkét napirendi pontot megtárgyalta. A bizottság a évi költségvetés ¾ évi teljesítésével kapcsolatosan a tényleges adatokat megvizsgálta. Az ülésen magyarázatot kaptak arra, hogy több esetben miért maradt el az időarányos teljesítés. Az egyéb saját bevételek között szerepel a Rekultív Kft. bérleti díja, mely 22 MFt-tal az év végén realizálódik. Így a módosított előirányzat 59 M 286 EFt, a tény 32 MFt. Együttesen a 32 MFt és a 22 MFt 54 MFt-ot jelent. Ezek alapján várhatóan az egyéb saját bevételeknek az összege, teljesülése 59 M 286EFt, mely csak egy technikai eltérés. Az adóbevételek esetében az iparűzési adó teljesült, sőt még plusz összeg is befolyt, mivel a tervezett 390 MFt-tal szemben I-III. negyedévben 389 MFt teljesült, holott a túlfizetések is vissza lettek fizetve. Továbbá azóta már 20 MFt is beérkezett. Ennek okai: 1./ Jogszabályi változás miatt az őstermelők iparűzési adót fizetnek, mely bevétel 12 MFt-ot tesz ki. 2./ Az idei évtől kötelesek a távközlési cégek iparűzési adót fizetni, mely összeg 4,3 MFt. 3./ Az Agro-Wirt 2003 Kft. 7,7 MFt-ot fizetett be a évi önellenőrzés következtében. Így az önkormányzatnak kb. 24 MFt-os többletbevétele keletkezett. Az már látszik, hogy az iparűzési adó a terven felül fog teljesülni. Az építményadó esetében az előirányzat 100 %-ban teljesült, itt is plusz bevételre számíthat az önkormányzat. Mindkét adónemnél vizsgálták a

2 hátralékosokat. A követelésekre folyamatosan figyelni kell az adó- és pénzügyi osztálynak. Az építményadó esetében 8,5 MFt a lejárt követelés. Az iparűzési adónál 3,8 MFt a hátralék összege. A gépjárműadónál 50 MFt előirányzat, jelenleg 45 M 389 EFt-nál tartunk. Ez az adónem várhatóan év végére nem éri el a 100 %-os teljesülést évben szerepelt, hogy a Körzeti Általános Iskola pályázat útján bővítésre kerül, melyhez 70 MFt volt az eredeti előirányzat, jelenleg nincs ilyen pályázati kiírás, így nem fog ez az összeg realizálódni. Ez érinti a kiadási oldalt is. Tárgyi eszköz értékesítésnél folyamatban van a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére a földterület eladás, mely 28 MFt-ot jelent. Ez a bevételi összeg várhatóan az év végére realizálódik. A hátralévő bevételeket figyelembe véve megállapítható, hogy a teljesülés meg fog valósulni. A kiadási oldalon az időarányos teljesítésben elmaradások vannak, mivel a 145 MFt-os iskolafejlesztés nem valósult meg. A felújításoknál a költségvetési rendelet módosítások között látszik, hogy mivel nem valósult meg pályázat formájában az iskola fejlesztése, bővítése, így más beruházásokat is indítottak az évben. A kiadásaink nem haladták meg a bevételeinket. A működési jellegű bevételek és kiadások egyenlege 165 M 729 EFt többletet mutat. A tőke jellegű bevételek és kiadások egyenlege negatív - de messze fedezve van - az egyenleg 59 M 687 EFt hiányt mutat. A kettőt figyelembe véve 106 MFt-os többlet keletkezett az I-III. negyedév során az önkormányzatnál. A 2./ napirendi pont tárgyalásakor megállapították, hogy az építményadónál 3 MFt többlet keletkezett, területértékesítés nem volt tervbe véve, de megvalósult 944 EFt-tal. Az elhangzott módosítások miatt 7 M 388 EFt összegű bevételi módosítást kellett az eredeti előirányzathoz képest végrehajtani. Ezek az összegek nagy része a tartalékba kerültek. A beruházások esetében történtek átcsoportosítások 13 M 666 EFt összegben. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 1./ és 2./ napirendi pontot a fenti kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte a többi állandó bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé mindkét napirendi pontban foglaltakat. A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott a rábízott pénzeszközökkel. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolóban, valamint Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításában foglaltakat. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel elfogadásra Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről elhangzott véleménnyel együtt. 81/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, és tudomásul veszi az írásos előterjesztés szerint az elhangzott módosításokkal együtt a évi

3 költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat. Határidő: december 31., folyamatos 2./ Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása (4. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az elhangzottak alapján szavazásra tette fel elfogadásra a évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 12/2011. (XII.01.) rendeletét, mely az 1/2011. (II. 18.) rendelet Jánossomorja Város évi költségvetéséről - módosításáról szól, az 5. sz. melléklet szerint. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a többi állandó bizottság, továbbá az ebben a témában érintett személyek munkáját. Az I-III. negyedév eredménye jó gazdálkodást mutat. 3./ Napirendi pont: - A évi költségvetési koncepció elfogadása (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A napirendet az állandó bizottságok megtárgyalták. Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, van-e szóbeli kiegészítése. Dr. Lóránt István: Nincs szóbeli kiegészítése. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte az állandó bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok véleményét, javaslatát. Először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kérte fel. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A évi költségvetési koncepcióból kiderül, hogy a bizonytalanság most sem csökken, kevés a konkrétum, a tervezéshez szükséges számok, normatívák, egyéb előírások a korábbi évekhez képest kisebb mértékben állnak rendelkezésre. A közigazgatási reformmal kapcsolatban vannak bizonyos bizonytalanságok. A meghatározott tételek között látszik, ha szeptembertől bekövetkezik az, hogy az állam kezelésébe kerül az oktatás, ennek a mértéke (bér- és járulékok a közoktatásban)70 M 683 EFt-ot jelentene. A dologi kiadások esetében 13 M 871 EFt-ot jelentene ez a változás. Ezek a feladatcsökkenés és állami normatíva csökkenés következményei. Nem biztos, hogy ez bekövetkezik, de a koncepcióban ez most így szerepel. Véleménye szerint a 2012-es év egy átmeneti időszak lesz es ciklusra azt vállaltuk, hogy a Körzeti Általános Iskola bővítését és felújítását megvalósítjuk. Nem tudni, hogy erre lesz-e pályázati lehetőség, ezért bizonytalansági tényező. A költségvetés tervezésekor a beruházásokra és fejlesztésekre a kiadási tétel 50 %-a fordítódik, ez addig érvényes, míg ellentétes döntés nem születik. A fejlesztési kiadások között szerepelnek kisebb és nagyobb

4 tételek. A működési kiadások között az ÁFA emelkedése lényeges, mivel az önkormányzat nem ÁFA visszaigénylő, így többletkiadás várható. Az infláció mértéke 4,2 %-os lesz, de ezt az energiahordozók esetében lényegesen magasabb értékkel kell majd számolni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagban foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Saját maga javasolta, hogy az önkormányzat vagyonnövekedés érdekében próbáljon meg évente 10 MFt összegben termőföldet vásárolni, amennyiben az önkormányzat költségvetése ezt megengedi. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a véleményeket, javaslatokat. Balsay Sándor: Szeretné tudni, hogy az önkormányzatnak van-e nyilvántartása azokról a személyekről, akik ideiglenes jelleggel Jánossomorján laknak. Fizetnek-e kommunális adót vagy gépjárműadót, hisz sok az idetelepült, egy lakásban több család is lakik. Egyébként is sok gondot okoznak ezek a lakók a településnek. Dr. Lóránt István: Ilyen jellegű nyilvántartása nincs az önkormányzatnak. Amennyiben bejelentkeznek az önkormányzatnál állandó lakosként gépjárműadót kell fizetniük. 3 napi itt tartózkodás után köteles lenne a személy bejelentkezni, de ennek ellenőrzése csak a rendőrség segítségével lehetséges. Kommunális adót az ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti, akár hányan lakják a lakást, hisz minden ingatlannak van tulajdonosa. Luka János: A koncepcióban ellentmond Balsay Sándor javaslata, hisz nincs adónem bevezetés. Javasolta, hogy ezen személyekre ki kellene vetni a települési adót. Dr. Lóránt István: Települési adó már nem szerepel a helyi adóról szóló törvény legutóbbi tervezetében, és egyébként sem volt világos mi lett volna ez az adónem valójában. Bella Zsolt: Tehát Winkler László azt szeretné, hogy a koncepcióba kerüljön be az, hogy amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete megengedi, vásároljon termőföldet az önkormányzat. Dr. Kurunczi Károly: Winkler László által elmondottak szerint a koncepcióba ez bekerülhet, de a képviselő-testület majd konkrét esetben dönt, hogy él-e ezzel a lehetőséggel. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel Winkler László javaslatának elfogadását. A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta Winkler László javaslatát, miszerint azt a koncepció tartalmazni fogja. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel a komplett költségvetési koncepció elfogadását, Winkler László által elfogadott javaslati lehetőséggel együtt.

5 82/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az előterjesztés szerint az elfogadott módosítással együtt elfogadja az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az elfogadott koncepció alapján készítse el, a jogszabályban meghatározott határidőre az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét. Dr. Lóránt István jegyző Határidő: február 28., folyamatos 4./ Napirendi pont: - Településrendezési Terv módosítási javaslatok (7. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az előterjesztés tartalmazza a rendezési terv módosítási kérelmeket. Ismertette a beérkezett kérelmeket külön-külön. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja ezen kérelmeket, úgy kb. ¾ év után kerül vissza a szakhatóságok hozzájárulása után ennek véglegesítése a képviselő-testület felé. Kérte a véleményeket, hozzászólásokat. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén saját javaslatát említette már. Az építési szabályzattal kapcsolatban javasolja kikötésként, hogy az új építések esetében a közművek föld alá kerüljenek. Továbbá a homlokzatok és tetőszerkezetek színe az építési szabályzatban legyenek előírva, hogy milyen megoldást lehet alkalmazni. Legyen kikötve az is, hogy a járdára építeni nem lehet. Dr. Lóránt István: Az építésügyi kollégákkal megnézik ezeknek a kikötéseknek a jogszabályi lehetőségét, és amennyiben lehetséges egy szabályzat tervezetet készítenek és terjesztenek a testület elé. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a Jegyző Urat, hogy a felvetett javaslatokra nézzék meg a jogszabályi lehetőségeket. Winkler László: Kérdése lenne. Ha egy kert megosztása után egy út kialakításra kerül, a közműveket ki építi ki, megvásárolja az utat az önkormányzat vagy önkéntesen használják, esetleg felajánlják az önkormányzatnak az ingatlan tulajdonosok (Lehmann család kérelmét említette)? Dr. Kurunczi Károly: Ez a terület jelenleg is egy tartalék lakóövezet, nem tudni, hogy idővel hol lesznek építési telkek kialakítva. Ezek az ingatlanok magánkézben vannak. Ha utat alakít ki és közműveket az önkormányzat az kb. 60 MFt-ba kerülne. Akár telket lehet itt kialakítani, a telket viszont a mostani ingatlan tulajdonos adja el. Véleménye szerint erre az önkormányzatnak az elkövetkezendő időszakban nem lesz pénze.

6 Luka János: Egy elvi lehetőséget kér a Lehmann család, ehhez nem kell az önkormányzatnak területet vásárolni. Ez a lehetőség a jelenlegi Rendezési Tervben már benne van, de ésszerű-e vagy sem a szakhatóságok majd véleményezik? Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Szavazást rendelt el. 83/2011. (XI.30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Településrendezési Tervét módosítja a 7. sz mellékletben foglaltak szerint. Felkéri a Jegyzőt, hogy ennek érdekében a szükséges hivatalos intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30., folyamatos 5./ Napirendi pont: - Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatokról való döntés (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Bursa Hungarica Felősoktatási pályázati kiírás lénye, hogy a támogatás szociális alapon jár. Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális, és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beérkezett pályázatokat. A -s pályázat 51 hallgatótól érkezett (Ők 1 évre kapják a megítélt támogatást), B -s pályázat 1 érkezett (ez a támogatási forma 3 évre szól). A B -s pályázó esetében a bizottság nem javasolja biztosítani előre 3 évre a támogatást, mivel azzal már többször foglalkozott a képviselő-testülettel, hogy más megoldást kellene ezen támogatási formára kitalálni. Amennyiben a jövő évben is indul ez a pályázati lehetőség a most igénylő B -s pályázó újból beadja pályázatát, mint A -s pályázó. A beérkezett pályázatok estében rászorultságtól függően sorrend lett felállítva, a bizottság az első három helyre rangsorolt. Ezek a következők: 1./ a 20-as sorszámú, 2./ a 7-es sorszámú, 3./ a 37-es sorszámú pályázó. Az első 3 helyre rangsorolt pályázó valószínű a megyétől is kap 5.000,-Ft/fő/10 hó támogatást. Amennyiben a család 1 főre eső jövedelme nem reális, abban az esetben a bizottság a pályázatot nem támogatja. Megjegyezte, hogy az emberek már becsületesebben bevallják jövedelmeiket. Ugyan több pályázó nem érdemelné meg ezt a támogatási formát, mivel túl magas az 1 főre eső jövedelem. A bizottság úgy döntött, hogy a korábbi évek alapján mindegyik A -s pályázó kapja meg az önkormányzati támogatást. A jövő évben át kell gondolni, milyen módon tudná az önkormányzat a rászorult hallgatókat támogatni. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a véleményeket, javaslatokat.

7 Lőrincz György: Örül annak, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elgondolkodott azon, hogy nem jó ez a fajta támogatási döntés, hisz az egész pályázati kiírás szociális ösztöndíj rendszerre épül. Ismertette az erre vonatkozó Kormányrendeletet. Véleménye szerint igazságosabban is el lehetett volna osztani ezt az összeget. Reméli, hogy a jövő évben a Kormányrendelet és a pályázati kiírás szerint fog eljárni a képviselő-testület. Luka János: Lőrincz György által elmondottakkal egyetért. Szeretné tudni, hogy ezek a támogatott hallgatók önkéntesen mit csinálnak, tesznek-e valami pluszt Jánossomorján? Esetleg ki lehetne kötni, hogy ennek a támogatásnak a fejében bizonyos óraszámban tegyenek valamit a településen. Dr. Mihályi Zsuzsanna: A pályázók esetében nem lehet tudni, hogy a tanulmányaik után hová veti Őket a sors. Saját maga példáját említette, amikor tanulmányai során önkormányzati támogatásban részesült, mivel a családja nehéz anyagi helyzetbe került. Ő amikor Budapesten dolgozott, akkor is jó szívvel gondolt vissza az önkormányzatra, most viszont itt dolgozik a településen, itt tevékenykedik. Luka János: Ő azt szeretné, hogy ezek a támogatott hallgatók önkéntesen bármi önkormányzati dologban tegyenek valamit. Nincsenek vállalkozások, akik ide települnének, hogy el tudnának helyezkedni a megjelölt képesítésekkel. Dr. Kurunczi Károly: Luka János által elmondottak kötelezésére nincs lehetősége az önkormányzatnak a pályázati kiírás szerint. Megemlítette, hogy évente kb. 2,5 MFt-ot jelent ez a támogatási forma az önkormányzatnak. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadásra Lőrincz György alpolgármester úr által elhangzott jövő évre vonatkozó javaslattal együtt. 84/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett 52 pályázóból 51 pályázót támogat. A pályázóknak havi 5.000,-Ft/fő/10 hó támogatást biztosít. Ezt a döntést figyelembe veszi a 2012-es költségvetési rendelet összeállításakor is. Határidő: november 30., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte dr. Péntek Tímea Aljegyző Asszony pályázattal kapcsolatos előkészítését, e témában való munkáját. 6./ Napirendi pont: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (9. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés a lejárt határidejű határozatok

8 végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakat. 7./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Cselekvési terv a város ifjúságpolitikai koncepciójához (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte az előterjesztőket, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? Lőrincz György: Örül annak, hogy ez a két napirendi pont egymás után következik, hisz Luka János által felvetettekre is próbál választ találni. Az ifjúságpolitikai koncepciót a képviselőtestület korábbi ülésén már elfogadta. Egy koncepció akkor ér valamit, ha egy cselekvési terv is készül hozzá. A bizottság összeállított egy olyan cselekvési tervet, melynek legalább a felét ha sikerülne a ciklus végére megvalósítani, az előrelépést jelentene ebben a témában. A cselekvési terv készítésébe civilszervezeteket, szakembereket is próbáltak bevonni. Minden egyes intézkedéshez próbáltak felelősöket és határidőt rendelni. Szeretné, ha a testület ezt elfogadná, és a 2012-es munkatervbe az adott évi előirányzat bekerülne. Dr. Kurunczi Károly: Az élet és a lehetőségek fogják majd azt eldönteni, hogy ebből a cselekvési tervből mi valósul meg. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervének elfogadását, Lőrincz György által elhangzott javaslattal együtt. 85/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervét, melynek az adott évre szóló része a évi munkatervbe is bekerül. Felelős: Lőrincz György alpolgármester Bella Zsolt Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: november 30., folyamatos

9 Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte Lőrincz György alpolgármester úr munkáját. - Jánossomorja Város Sportdíja kitüntető cím adományozása (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Zárt ülés megtartását rendelte el, melyről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülés után folytatódott a nyílt ülés. - Körzeti Általános Iskola igazgatójának kérése (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Bella Zsoltot, a Körzeti Általános Iskola igazgatóját, javaslattevőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Bella Zsolt: A Körzeti Általános Iskola napköziotthonos konyhának nagy szüksége lenne a kérelmében szereplő korszerű elektromos sütő és pároló berendezésre, hisz a régi már nem tölti be a funkcióját. Több árajánlatot kértek, a kiválasztott sütőberendezés a mai igényeket elégítené ki. Megemlítette, hogy a konyha 500 személy helyett már 530 személyre főz. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a sütőberendezés beszerzését, hisz a jelenlegi gép javítása nem ésszerű. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a jelenlegi gép 25 éves. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. 87/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Körzeti Általános Iskola napköziotthonos konyhája részére sütőberendezés kerüljön beszerzésre. Az összeget a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Felelős: Dr. Lóránt István jegyző

10 Határidő: november 30., folyamatos - Közalkalmazottak és köztisztviselők részére karácsonyra étkezési utalvány biztosítása (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy az idei évben minden dolgozó ,-Ft/hó/fő étkezési utalványt kapott. Megemlítette, hogy évben 18 EFt/hó volt az étkezési utalvány összege, majd ennek mértéke 2011-ben 14 EFt/hó összegre csökkent a cafetéria szabály rendelkezése miatt. Ez a rendelkezés az év közepén tisztázódott, mely szerint megállapítást nyert, hogy az idei évben is adható lett volna a 18 EFt/hó/fő összegű étkezési utalvány 16 %- os adóvonzattal. Javasolta, hogy a kb. 170 fő közalkalmazott és köztisztviselő részére egyszeri ,-Ft/fő összegű étkezési utalvány legyen biztosítva a karácsony közeledtével. Ez kb. 4,1 MFt összeget jelent az önkormányzatnak. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a közalkalmazottak és köztisztviselők részére a terven felül biztosítson ,-Ft/fő egyösszegű étkezési utalványt ez év december 31-ig. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. 88/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy ,-Ft/fő egyösszegű étkezési utalványt biztosít a közalkalmazottak és köztisztviselők részére. Az összeget a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: december Döntéshozatal a sporttörténeti kiadvány támogatásáról Dr. Kurunczi Károly: Az előző ülésen el lett napolva a sporttörténeti kiadvány

11 támogatásának kérdése. Balsay Sándor azóta tisztázta a felvetett kérdéseket. A 400 példány könyv megjelentetéséhez 1 M 471 EFt szükséges, mely alapján 1 könyv ára 3.678,-Ft. 160 EFt+ÁFA a szerkesztési díj, a többi összeg a nyomdai költséget fedezi. Jelenleg a könyv szerkesztése folyik, várhatóan január végére készül el végleges formában. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a sporttörténeti kiadvány megjelentetéséhez javasolja az 1 M 471 EFt biztosítását, támogatását. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát, mivel a bizottság az ülésén foglalkoztak e támogatási kérelemmel. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság szintén támogatja a könyv megjelentetéséhez szükséges összeg biztosítását, továbbá a bizottság magára vállalja a lektorálásban való segítségét. Lőrincz György: E témában szintén felajánlotta segítségét. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület 8 igen, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 89/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a sporttörténeti kiadvány megjelentetéséhez 1 M 471 EFt-ot biztosít a költség- vetés általános tartaléka terhére. Határidő: november 30., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Mindenki nevében megköszönte Balsay Sándornak azt a hosszú és alapos munkát, melyet a sporttörténeti kiadvány elkészítéséhez nyújtott. Kérte a Kulturális, Oktatási és Sportbizottságot, valamint Lőrincz György alpolgármester urat, hogy segítsék Balsay Sándor munkáját, az anyag lektorálását. A könyv januárban elkészül, ezért dönteni kellene abban, hogy mennyiért legyen értékesítve a könyv. Kérte a javaslatokat.

12 Lőrincz György: Javasolta, hogy a könyvet 1990 Ft-on áron értékesítse az önkormányzat, és a befolyt összeget a jánossomorjai utánpótlásra ajánlja fel az önkormányzat. Luka János: Javasolta, hogy az összeg a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány javára legyen felajánlva, hisz a sportegyesület pályázatának egyik része az utánpótlás nevelésre szól. Lőrincz György: Amennyiben nem nyer a sportegyesület utánpótlás nevelésre pályázati pénzt, abban az esetben a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány részére legyen felajánlva a befolyt összeg. Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a képviselő-testület most ne döntsön az összeg felhasználásáról. Wennesz József Károly: Javasolta, hogy a könyv 1.500,-Ft-on legyen értékesítve. Balsay Sándor: Az elhangzott javaslatok alapján megköszönte a támogatást. Véleménye szerint is az összeg felhasználásáról később is dönthet a képviselő-testület. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a könyv kiadója az önkormányzat, a könyv eladásából befolyt összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt. - Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak megtárgyalása Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a közmeghallgatás időpontja december 14-e (szerda) 18 óra legyen, mely a Balassi Bálint Művelődési Házban kerülne megtartásra. (Előtte 16 órakor ugyanitt lesz megtartva a képviselő-testület ülése is.) A közmeghallgatás napirendi pontjainak javasolta: 1./ évi gazdálkodásról szóló beszámoló, Előadó: Dr. Kurunczi Károly, 2./ 2012-es évvel kapcsolatos önkormányzatot érintő változások, Előadó: Dr. Lóránt István, 3./ Sportdíj átadása, 4./ Egyebek. Megállapította, hogy nincs más javaslat. Szavazást rendelt el. 90/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közmeghallgatás december 14-én (szerdán) 18 órakor kerül megtartásra

13 a Balassi Bálint Művelődési Ház nagytermében. A közmeghallgatás napirendi pontjai: 1./ évi gazdálkodásról szóló beszámoló Előadó: Dr. Kurunczi Károly 2./ 2012-es évvel kapcsolatos önkormányzatot érintő változások Előadó: Dr. Lóránt István 3./ Sportdíj átadása Előadó: Dr. Kurunczi Károly 4./ Egyebek Dr. Lóránt István jegyző Határidő: december 14. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte kinek van közérdekű bejelentése. - Tornacsarnok további felújításáról döntéshozatal Winkler László: A tornacsarnok padozat cseréje megtörtént. Korábban beszéltek már arról, hogy a tornacsarnokban az ablakcserét is és a vizesblokkok cseréjét is el kellene végezni. Szeretné tudni, hogy ezen fejújítások az idei évben megvalósulnak-e? Javasolta, hogy még ebben az évben ezen felújítások kifizetéséről döntsön a képviselő-testület. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Körzeti Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa a jelenlévőket, hogy ezen felújítások milyen előkészítés alatt állnak. Bella Zsolt: A javaslatnak örül. Megemlítette, hogy a sportcsarnok felújítására március hónapban egy pályázat keretében 25 MFt-ra pályáztak, melyhez 5 MFt önrész biztosítása szükséges. Erről már döntött a képviselő-testület. Ebből az összegből a sportcsarnok padozat cseréje, hőszigetelt ablakcsere, a vizesblokk, és a folyosó felújítása valósult volna meg. A pályázat döntéséről nincs még információja. A meglévő árajánlat szerint 8 MFt szükséges az ablakcserére, továbbá MFt a többi munkálatok elvégzésére, így kb. bruttó 20 MFt az az összeg, ami a tornacsarnok ezen felújításaihoz szükségeltetik. Ezeket az árajánlatokat nyilván aktualizálni kell, hisz márciusban készültek. Megjegyezte, hogy a sportcsarnok felújításának költségei az esetleges iskolabővítési pályázatot nem érintené. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,

14 ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát, mivel a bizottság az ülésén foglalkozott e témával. Luka János: Nem tudni, hogy mi lesz a törvényi változás következménye. Személy szerint nem támogatja ezt a döntést, Winkler László javaslatát. Ez nem energiahatékonysági felújítás. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem azt támogatja, hogy december 31-ig valósuljanak meg ezek a felújítások a sportcsarnokban, hisz itt az év vége, az időjárás közbeszól, a külső szigetelési munkálatokat sem lehet már idén elvégezni. Addig míg nincs teljesítés, nem lehet fizetni. Dr. Kurunczi Károly: Véleménye szerint az ablakcserét be lehetne még az idei évben vállalni, a külső hőszigetelést nem. A vizesblokk munkálatait szakaszolni lehetne, mivel ez belső munkálat, továbbá az uszodának is van öltözője, így a testnevelés órák is biztosítottak. Természetesen a vállalkozóktól műszaki tervvel ajánlat lesz kérve, majd a munkálatok megrendelése, szerződéskötése. Luka János: Fontosnak tartja az energiahatékonyság javítását. Az iskolabővítésre kevés esélyt lát, hisz nem tudni, hogy milyen átszervezések várhatóak. Véleménye szerint a vállalkozó kezdje el a felújítást, a munkálatok ütemezésére készítsen egy tervet, hisz ezeket a munkálatokat december 30-ig nem lehet befejezni. Pályázati lehetőségtől elzárjuk magunkat azoknál az eseteknél, ami az energia hatékonyságtól függő. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel Luka János általi kikötésekkel a két belső munka, kb. 20 MFt összegben való elfogadását. 91/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Körzeti Általános Iskola tornacsarnok ablakcseréjére és vizesblokkjának felújítására kb. 20 MFt-ot biztosít. Az összeget a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: november 30., folyamatos Nemes Csaba: Kérte, hogy a felújítások során figyeljenek oda, hogy a most elkészült

15 tornacsarnok padozata ne sérüljön. - Rászoruló családoknak élelmiszervásárláshoz plusz támogatási kérés Winkler László: Javasolta, hogy a korábbi testületi döntés alapján biztosított 200 EFt karácsonyi csomagok vásárlására fordított összeget 100 EFt-tal emelje meg a képviselőtestület, hisz sok a rászoruló család. Ebből az összegből is élelmiszerek lennének vásárolva a rászorultaknak. Dr. Kurunczi Károly: Szavazást rendelt el. 92/2011. (XI. 30.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a évi költségvetés általános tartaléka terhére +100 EFt támogatást biztosít (a 79/2011. (X.26.) Kt határozatban foglaltakhoz) a rászoruló családoknak a karácsonyi ünnepek előtt. Határidő: december 31. Bella Zsolt: Megemlítette, hogy a Körzeti Általános Iskolában 12 interaktív tábla beszerzése megtörtént, továbbá megköszönte a testületnek a tornacsarnok padozatcseréjét. Az ülés után meghívja a képviselő-testület tagjait ezek bemutatására, megtekintésére. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, bejelentés. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. szeptember 12-ei üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. szeptember 12-ei üléséről BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság Sorszám: 10. JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-221/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 18, 19, 20/2015. (VI.12.) Határozatok: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2014. február 18-án 16.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. november 04-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben