KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének április 15-én 18 órakor megtartott nyílt ülésén a i Hivatal nagytermében Jelen vannak: megválasztott 9 fő képviselő közül 9 fő: Ásványi Tibor, Dániel Erika, Gálné Eller Mária, Baán Gyula, Fazekasné Lurvig Mária, Grundtner Gábor, Gyergyói Imre, Kiss Attila, Sipőcz György Jelen van : Balsay Zsuzsanna polgármester, Fehérné Bodó Mariann körjegyző és Horváth Ilona jegyzőkönyvvezető. Napirendi pontok: 1.) Mosoni-Duna rehabilitációjával kapcsolatos ügyek 2.) évi Munkaterv 3.) Közbeszerzési terv 4.) Egyéb döntést igénylő ügyek Balsay Zsuzsanna polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja a Képviselőtestület határozatképességét. A képviselők egyhangúlag elfogadták a napirendi pontok tárgyalását az ismertetett sorrendben. 1. NAPIREND: Mosoni-Duna rehabilitációjával kapcsolatos ügyek Balsay Zsuzsanna polgármester: Három javaslat van, amit a megjelentekkel ismertetni szándékozik. Az első tartalmazza Vízügy javaslatát, a második javaslat legutóbbi fórum eredményeképpen egy kompromisszumos megoldást jelenten, a harmadik pedig teljes elutasítása az itteni szakasz rendbetételének. Felkéri Fehérné Bodó Mariann körjegyzőt ismertesse a három javaslatot!

2 2 Fehérné Bodó Mariann körjegyző: 1. JAVASLAT Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni-Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlan-tulajdonosok által leírtak figyelembe vételével - támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait a következők szerint: 1. A Képviselő-testület egyetért és támogatja az Igazgatóság elképzeléseit 2. Az Önkormányzat a folyópart mentén nem támogatja sétány, közlekedésre nyitott építmény kialakítását. Meg kell vizsgálni a vezetőmű és egyéb építmények kezdő és befejező pontjait elhelyezésük feltétlen szükségességét amellett, hogy a vezetőmű kialakításra kerülhessen. (például Horvátkimle - alsó szakasz jobb partnál rövidítés) 3. A Képviselő-testület kéri az Igazgatóságot, hogy olyan műszaki megoldást alkalmazzon, amely a rehabilitáció során a legkevésbé avatkozik be az állami terület élővilágába csak a partvonal kialakításának mértékéig. 4. Kéri az Önkormányzat, hogy a megvalósítani javasolt beavatkozások egyeztetésre kerüljenek a szomszédként érintett ingatlantulajdonosokkal. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest - egyeztetést követően - ingatlanjairól biztosítja a munkálatokhoz szükséges megközelítést. Az Önkormányzat támogatja és kéri olyan megoldások keresését, amely a lakossági aggályok megválaszolását, megoldását célozza. 2. JAVASLAT Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni-Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlantulajdonosok által leírtak figyelembe vételével - támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait a következők szerint: 3. Támogatja a Mosoni-Duna felső partszakaszán mindkét parton az egységes vonalvezetésű part kialakítását ( ) 4. támogatja a Vízpart utca erózió megakadályozását célzó terveket ( ) 5. támogatja és javasolja megvizsgálni a szelvények közti szakasz rövidítését 6. a közösségi érdeket szolgáló vezetőmű kiépítése, a vezetőmű megközelítése önkormányzati, állami tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó megvalósulást támogatja. 7. A vezetőmű megközelítése teljes mértékben biztosított a kimlei 113/1, 113/5 és 114/19 ingatlanokról.

3 3 8. támogatja a régi híd alatti szakaszon a meder túlszélesedése miatti vezetőmű építését, a régi és az új híd közötti szakaszon egységes vonalvezetésű part kialakítását, rendezését, valamint az új híd alatti mederrendezést, mely a híd építése után visszamaradt, pillérek közti szakaszok kotrását jeleni 9. támogatja a Mosoni-Duna alsó szakaszán a jobb parti vezetőmű építését, mely a mederszűkítését szolgálja. Az önkormányzati tulajdonú 553/3 hrsz-ú ingatlanról a megközelítést biztosítjuk. 10. a bal part vonatkozásában az Önkormányzat kéri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok part- és melletti mederrendezést; a kimlei 914 hrsz-ú és a tulajdonos hozzájárulásával a szomszédos 915/5 hrsz-ú ingatlanok esetében 11. tolmácsolva a további bal parti ingatlan-tulajdonosok elképzelését - olyan megoldás kidolgozását kéri az Önkormányzat, amely az ingatlanokhoz csatlakozó állami terület természeti értékeit nem károsítja. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest - egyeztetést követően - ingatlanjairól biztosítja a munkálatokhoz szükséges megközelítést. Az Önkormányzat támogatja és kéri olyan megoldások keresését, amely a lakossági aggályok megválaszolását, megoldását célozza. 3. JAVASLAT Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni-Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlantulajdonosok által leírtak figyelembe vételével nem támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait. Balsay Zsuzsanna polgármester: Kéri a képviselőket, hogy ismertessék véleményüket az elhangzott javaslatokkal kapcsolatosan. Gálné Eller Mária: kérdése, hogy abban az esetben ha a második javaslatot fogadják el, akkor az jelenti az új hídig történő rendbetételt és a hídtakarítást? Ezt a Vízügy részéről el lehetne fogadni? Balsay Zsuzsanna polgármester: Az alsó szakaszon akkor biztosan nem fog semmi megvalósulni, de elképzelhető, hogy a Vízügy e nélkül nem támogatja az egész szakaszt Kimlén. Ásványi Tibor képviselő: Azt senki nem szeretné, hogy ne történjen semmi. A vízparti lakosok kiváltságosnak mondhatják el magukat abból a szempontból, hogy vízparton lakhatnak. De a lakosság 90% nem mondhatja ezt el magáról. Most adott a lehetőség, hogy a nem vízparti lakosok lejutását a partra megkönnyítsék, méghozzá a vízparti ingatlantulajdonosok sérelme nélkül. A parton élők közül sokan abban a tudatban vettek telket, hogy a telekhatár a vízpartig tart, de tudomásul kell venni, hogy nem magán, hanem állami tulajdonról van szó. A második javaslat az érintettek véleményének figyelembe vételével született. Bármilyen változtatásról volt eddig szó, attól mindig tartottak, ebben az

4 4 esetben is erről van szó, de az élet utólag mindig igazolja, hogy nem szabad kihagyni az adott lehetőségeket. Balsay Zsuzsanna polgármester: Ismerteti véleményét a Vízpart utcai lakosok aláírásgyűjtésével kapcsolatban, miszerint nem érti, miért ellenzik a partfeltöltést, amiről például ott nincs is szó, hiszen ott betámasztani akarják a partszakaszt. Megegyezik az aláírásgyűjtőn szereplő szöveg a magyarkimlei aláírásgyűjtőkével, pedig ott teljesen más beavatkozásról van szó, tehát a Vízpart utcaiak azt ellenzik ami amúgy sem lenne. Grundtner Gábor képviselő: Véleménye szerint akkora beruházásról van szó és olyan nagy összegről, amit tényleg nem szabadna hagyni kicsúszni a település kezéből, és ha már az utókort annyiszor emlegették az eddigiek során, akkor ezt az összeget mindenképpen el kell tenni részükre. Kiss Attila képviselő: A harmadik alkalom, hogy egyeztetnek a Mosoni-Duna rehabilitációjával kapcsolatosan. Meglátása szerint egyre nagyobb azoknak a tábora, akik nem támogatják a projektet, ezért a harmadik javaslatot tartja elfogadhatónak. Dániel Erika képviselő: Véleménye szerint az az állapot, amiért a vízpartiak harcolnak nem fog így maradni, akkor sem, ha most a Vízügy nem tesz semmit. Mivel 6 éve rendelkezik az érintett szakaszon telekkel megfigyelhette, hogy ezalatt a rövid idő alatt a víz fél métert mosott el. Ennek az építő-romboló munkának hosszú távon súlyos következményei lehetnek. Hozzáteszi, hogy a Vízügy eddig nem sokat foglalkozott ezzel a szakasszal. Most adódik egy nagy lehetőség az egész falunak, amiben a döntés a testület vállát nyomja. Amennyiben ezt nem szavazza meg, hogyan vállalhat felelősséget egy ekkora lehetőség elszalasztásáért. Grundtner Gábor képviselő: Kérdése, hogy az a megoldás, amiben a legutóbb közös álláspontra bírtak jutni a vízparti ingatlantulajdonosokkal, miszerint a felső szakaszon igen, az alsón ne valósuljon meg a projekt egyáltalán áll e még? Megyimori Flórián Nem akarnak semmiféle beavatkozást a felső szakaszon sem. Kovács Csaba: Kertész József tájékoztatása alapján árvízvédelmi szempontból nincs jelentősége a partrendezésnek. Tehát erre nem lehet hivatkozni. Meglátása szerint nincs értelme a vezetőmű megépítésének sem. Továbbá az ellen emel kifogást, hogy a munkálatokat szárazföldről kívánják megoldani, ami az élővilág elpusztítását jelentené. Ennek bemutatására átad egy képet a megjelenteknek, amivel szemlélteti azt a helyzetet, ami saját és tanácsadói tapasztalataira és ismereteire építve kialakulna az érintett szakaszon. Balsay Zsuzsanna polgármester: Véleménye szerint nagy felelősség ilyen és ehhez hasonló képeket nagy nyilvánosság előtt mutogatni. Ezért van az, hogy a modellezés szakértői fórumra tartozik. Tehát nem bizonyított ez a következmény, amiről a bemutatott kép tanúskodik. Dr. Futó Zoltán: Tájékozódott az ügyben jogászoktól, akik biztosították, hogy a jog védi a vízparti ingatlantulajdonosok magántulajdonhoz való jogait, azonban nem kívánnak a törvény eszközével élni. A legutóbbi fórumon és azóta sem tudott a Vízügy semmiféle szakmai érvet felhozni a beavatkozás mellett. Továbbá félő, hogy a közbiztonság szempontjából súlyos hátrány éri a parti ingatlantulajdonosokat, ami sérti a tulajdonhoz való jogot. A második javaslat szerint készülne egy kerítés, ami megakadályozná a vízpartra való lejutást a nem vízparton élők számára. Ami biztonságot jelenthetne, azonban mi a biztosíték, hogy a

5 5 következő képviselő testület, aki majd lenézvén a hídról lát két kihasználatlan egyenes partszakaszt nem gondolja majd úgy, hogy padokat helyez ki, kerékpárutat és járdát alakít ki a sétányon és ezzel megszűnik a kihelyezett kerítés adta védelem. Továbbá a Vízügy biztosan nem fog a többletköltségek miatt vízről dolgozni, tehát hosszú időre óriási károkat okoz az élővilágnak. Megismétli, hogy egyáltalán nem áll szándékában a jog eszközeivel élni, ezért kéri, hogy keressenek olyan megoldást, ami nem sérti a felek érdekeit. Ásványi Tibor képviselő: Sokszor elhangzik a sétány kifejezés, amit mindenképpen tisztázni kell, mert láthatóan félreértésre ad okot. Ennek a félreérthető szóhasználatnak az eredménye, hogy az ott lakók meg vannak győződve arról, hogy majd sok idegen sétálgat a telkük mögötti partszakaszon. Ezért már birtokvédelemről és a magántulajdon sérelméről beszélnek. Ez sehol nem szerepel a tervekben. Ez egy töltés, amit a Mosoni-Duna szabályozása érdekében hoznak létre. Javaslata, hogy ahol ezt a töltést meg lehet közelíteni önkormányzati területről, csak ott lehessen sétányról beszélni. Egyébként töröljék a szóhasználatot. Ez a rendezési tervben is így szerepel majd. Gálné Eller Mária képviselő: Támogatja a csónaklerakó létrehozását a Művelődési Háznál. Baán Tibor: Kérdése a képviselőkhöz, hogy tisztában vannak e a képviselő szó jelentésével? A lakosok elmondták, hogy nem akarják a beavatkozást. Grundtner Gábor: Baán Tibor Úr véleménye szerint a testület tagjai nem képviselik a falut, ha támogatják a projekt megvalósulását, mivel Kimle község lakossága kinyilvánította ellenkezését. Tájékoztatja a felszólalót és a tisztelt megjelenteket, hogy a lakosságnak kb: 2%- a van jelen, akik a szóban forgó ügyben ellenkezésüket kinyilvánították. A képviselőknek azonban a fennmaradó 98% -ot is képviselniük kell megbízatásuk időszakában. Sánka Tibor: A víz munkájának köszönhetően már nem az az állapot van amit a térképen mutogat a Vízügy! Az egy 15 éves térkép. Állítása szerint az államnak ott ma már nincs 10 cm-es tulajdona sem. Dr. Pilt Richárd: Óriási mulasztás történt az önkormányzat részéről, hogy óta nem szervezett ilyen fórumot és nem történtek egyeztetések. Véleménye szerint a Duna évmilliós munkáját teszik tönkre egy pillanat alatt. A projekt előkészítését munkacsoportokban a természethez közel kellett volna megtervezni, a települést bevonva. Sajnálatos, hogy semmit nem tudott róla a lakosság. Balsay Zsuzsanna polgármester: Több csatornán keresztül lehetett tájékozódni a tervekről. Az újságban például számtalanszor szerepelt a téma. Böjthe Réka: Azt a tájékoztatást kapták a Vízügy igazgatójától, hogy készült egy lakossági felmérés. Ez állítása szerint nem igaz, mivel a kimlei lakosok erről semmit nem tudnak. Dr. Futó Zoltán: Kertész József Úr a legutóbbi alkalommal azt mondta a megjelenteknek, hogy esztétikai kérdésről van szó és ha az érintettek nem akarják, akkor nem valósul meg a beruházás. Ezért kéri, hogy a magyarkimlei rész maradjon ki a munkálatokból. Továbbá kéri a projekt megvalósulása mellett állásfoglaló lakosságot, hogy mondják el véleményüket, győzzék meg arról, miért van szükség a partrendezésre.

6 6 Böjthe Réka: Elmondása szerint a Vízügy úgy fogalmazott, hogy ezt a projektet úgy kell felfogni mint egy karácsonyfát, amit az érintett önkormányzatok kérései alapján díszítettek fel, ezért meggyőződése, hogy a testület nagyon jól tájékozott volt az ügyben. Fehérné Bodó Mariann körjegyző: A testület is a március 25-i fórumon látta először a terveket, tehát az említett karácsonyfadíszekről nem tudtak a képviselők. Kovács Csaba: Javasolja, hogy ne bűnbakot keressenek, hanem azt tartsa mindenki szem előtt, hogy a múltkori alkalommal történt egy szavazás, miszerint az alsó részen ne valósuljon meg semmi, a horvátkimlei szakaszról döntsenek most. Balsay Zsuzsanna polgármester: Nem született döntés a múltkori alkalommal sem, az akkori ülés akkor sem a döntéshozás helyszínéül volt meghirdetve. Dániel Erika képviselő: A testület akárhogyan dönt, nem tud mindenkinek jót tenni, hiszen ha nem támogatja a megvalósulást akkor a többi lakost akadályozza meg a vízhez való lejutásban. Kovács Csaba: Kérdése, hogy miért nem jönnek a többiek elmondani a véleményüket, mint azok akik jelenleg is itt vannak sok energiát fektetve a saját érdekeik védelmébe. Hozzáteszi, hogy nagyon sok lehetősége van a lakosságnak lemenni a partra. Ha a csónaklerakó a projekt elmaradása miatt nem valósul meg, akkor anyagilag hozzájárul annak megépítéséhez. Nem gondolja továbbá, hogy ezt a pénzt most meg kellene fogni, még akkor sem ha nem igényel önrészt. Ha ez az óvoda lenne, akkor persze élni kellene az adódó alkalommal, de az nem érint magántulajdont, szemben a mostani témával. Dr. Pilt Richárd: Nem szabad megfeledkezni a turizmusról sem, hiszen sokan a vadvíz miatt jönnek a településre. Baán József: A tüzi utakat is az önkormányzat adta el, amin a lakosok le tudtak menni a partra. Ezt akarja jóvátenni ezzel a döntésével az önkormányzat? Dániel Erika képviselő: Kéri az érintetteket, hogy lehetőség szerint ne a jelenlegi testületet hibáztassák múltbéli sérelmeikért, hiszen a jelenlegi képviselők nem voltak jelen fent említett ügyleteknél. Baán József: Véleménye szerint akkor is a jogutódjaik. Balsay Zsuzsanna polgármester: Nem felel olyan ügyletekért, mely döntéseket mások hoztak meg és melyeknek következményei most okoznak problémát. Hozzáteszi, hogy az említett telkek eladását sérelmezőnek pont nem kellett volna ezzel kapcsolatban felszólalnia. Éliás Géza: Javaslata, hogy írjanak ki egy helyi népszavazást és döntsön a falu. Dr. Futó Zoltán: Arról tájékoztatta a jogász, hogy a tulajdonhoz való jogot a helyi népszavazás sem írhatja felül, tehát abban az esetben ha a lakosság megszavazza a projekt megvalósulását, azt a bíróság akkor is felülírhatja egy birtokvédelem esetén. Javaslata ezért, hogy az érintettek fogadják el, amit a testület dönt és a továbbiakat aszerint határozzák meg. Továbbá a híd alatti szakasz nevében kijelenti, hogy ahhoz ne nyúljanak. Megyimori Flórián: A híd fölöttiek sem kérnek semmit.

7 7 Balsay Zsuzsanna polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor kéri a képviselők döntését a 2. javaslat módosításával kapcsolatban, miszerint a javaslatban szereplő 9., 10., 11. pontokat kiveszik a javaslatból. A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen 1 nem szavazattal fogadták el következő határozatukat: 25/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mosoni-Duna rehabilitációjával kapcsolatos 2 sz. határozati javaslatot úgy módosítják, hogy a benne szereplő 9., 10., 11. pontokat kivéve teszik fel szavazásra. Azonnal Balsay Zsuzsanna polgármester: Ha nincs több kérdés, kéri a képviselők döntését a harmadik javaslattal kapcsolatban! A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 3 igen 7 nem szavazattal utasították el következő határozatukat: 26/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni- Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlan-tulajdonosok által leírtak figyelembe vételével nem támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait. Azonnal Balsay Zsuzsanna polgármester: Ha nincs több kérdés, kéri a képviselők döntését az első javaslattal kapcsolatban! A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 1 igen 8 nem 1 tartózkodás mellett utasították el következő határozatukat:

8 8 27/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni- Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlan-tulajdonosok által leírtak figyelembe vételével - támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait a következők szerint: 1. A Képviselő-testület egyetért és támogatja az Igazgatóság elképzeléseit 2. Az Önkormányzat a folyópart mentén nem támogatja sétány, közlekedésre nyitott építmény kialakítását. Meg kell vizsgálni a vezetőmű és egyéb építmények kezdő és befejező pontjait elhelyezésük feltétlen szükségességét amellett, hogy a vezetőmű kialakításra kerülhessen. (például Horvátkimle - alsó szakasz jobb partnál rövidítés) 3. A Képviselő-testület kéri az Igazgatóságot, hogy olyan műszaki megoldást alkalmazzon, amely a rehabilitáció során a legkevésbé avatkozik be az állami terület élővilágába csak a partvonal kialakításának mértékéig. 4. Kéri az Önkormányzat, hogy a megvalósítani javasolt beavatkozások egyeztetésre kerüljenek a szomszédként érintett ingatlantulajdonosokkal. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest - egyeztetést követően - ingatlanjairól biztosítja a munkálatokhoz szükséges megközelítést. Az Önkormányzat támogatja és kéri olyan megoldások keresését, amely a lakossági aggályok megválaszolását, megoldását célozza. Azonnal Balsay Zsuzsanna polgármester: Ha nincs több kérdés, kéri a képviselők döntését a második javaslattal kapcsolatban! A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 6 igen 4 nem szavazattal fogadták el következő határozatukat:

9 9 28/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosoni- Duna Kimle község közigazgatási területén tervezett vízgazdálkodási rehabilitációjával kapcsolatosan úgy határozott, hogy - a lakossági fórumon elhangzottak és az alsó szakasz melletti ingatlan-tulajdonosok által leírtak figyelembe vételével - támogatja az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság céljait a következők szerint: 3. Támogatja a Mosoni-Duna felső partszakaszán mindkét parton az egységes vonalvezetésű part kialakítását ( ) 4. támogatja a Vízpart utca erózió megakadályozását célzó terveket ( ) 5. támogatja és javasolja megvizsgálni a szelvények közti szakasz rövidítését 6. a közösségi érdeket szolgáló vezetőmű kiépítése, a vezetőmű megközelítése önkormányzati, állami tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó megvalósulást támogatja. 7. A vezetőmű megközelítése teljes mértékben biztosított a kimlei 113/1, 113/5 és 114/19 ingatlanokról. 8. támogatja a régi híd alatti szakaszon a meder túlszélesedése miatti vezetőmű építését, a régi és az új híd közötti szakaszon egységes vonalvezetésű part kialakítását, rendezését, valamint az új híd alatti mederrendezést, mely a híd építése után visszamaradt, pillérek közti szakaszok kotrását jeleni Az Önkormányzat lehetőségeihez képest - egyeztetést követően - ingatlanjairól biztosítja a munkálatokhoz szükséges megközelítést. Az Önkormányzat támogatja és kéri olyan megoldások keresését, amely a lakossági aggályok megválaszolását, megoldását célozza. Azonnal

10 10 2. NAPIREND: évi Munkaterv Balsay Zsuzsanna polgármester: hozzászólásukat ismerteti a képviselőkkel a munkatervet és kéri A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 10 igen szavazattal egyhangúlag - fogadták el következő határozatukat: 29/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervét tudomásul veszi és elfogadja. Azonnal és folyamatos 3. NAPIREND: Közbeszerzési terv Balsay Zsuzsanna polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel közbeszerzési eljárásról van szó, egy tervdokumentációt kell összeállítani és nem is biztos, hogy szét lehet majd választani a munkálatokat. Szigorú szabályok vonatkoznak az eljárás menetére, tehát mindenképpen alkalmazni fognak közbeszerzési szakértőt. Amennyiben nincs kérdés, kéri a képviselők döntését a közbeszerzési eljárás előkészítésére vonatkozóan. A javaslathoz több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 10 igen szavazattal egyhangúlag - fogadták el következő határozatukat: 30/2010. (IV. 15.) ÖK. határozat: Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kimle, Ipari területhez vezető járda építése, Ipari terület feltáró út építése, és acél kandeláberes közvilágítási hálózat kialakításához közbeszerzési eljárást folytat le. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az előkészületek megtételéhez. Azonnal és folyamatos

11 11 4. NAPIREND: Egyéb döntést igénylő ügyek Fehérné Bodó Mariann körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy Kimle és Károlyháza körjegyzőségére vonatkozóan a szakfeladatrendet csatolni kell a törzskönyvi nyilvántartáshoz. Ehhez módosítani kell a SZMSZ-t. Kimle község Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag - fogadta el Kimle Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról Szóló 5/2010. (IV.16.) ÖK. rendeletét. A nyílt ülésen több napirendi pont, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület a vendégeknek megköszönte a részvételt és a Képviselőtestület zárt ülésen folytatta munkáját. k.m.f. Balsay Zsuzsanna polgármester Fehérné Bodó Mariann körjegyző Hitelesítő képviselőtestületi tagok:....

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. február 6-án (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-12/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. június 29-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Ikt.szám: III. 1930-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 20-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó István alpolgármester Batin József képviselő Kesztler

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-1/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes. JEGYZŐKÖNYV az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2013. július 11. napján tartott szenátusi üléséről. Helye: Párkány, Városháza

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 195-213. - 2 - Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/1/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 31-33, 35-37.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben