9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság évben végzett Romanek Róbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert"

Átírás

1 Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete József, Romanek Róbert, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán, Vizi Zsolt. Tanácskozási joggal meghívottak: Pál Imre jegyző, Hasznos Éva, Kovács István, Baginé Czékus Ilona, Czakóné Nemes Katalin, Pomázi Adrienn, Gergely Béláné, Ifjú Péter. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés képes, mivel a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Majercsik Zoltán képviselő jelezte. Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Fekete József testületi tagot. Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta Fekete József testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pont a Két ülés közti tájékoztató elé kerüljön. Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Napirend: Előadó: 1. Bankváltás megtárgyalása Pollák Tibor polgármester 2. Szolgálati lakások értékesítése Pollák Tibor polgármester 3. A köztisztviselők teljesítménykövetelményének megállapítása Pál Imre évre és a köztisztviselők évi teljesítményértékelése jegyző 4. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének Pollák Tibor III. negyedévi teljesítéséről polgármester 5. Tiszasüly Községi Önkormányzatának évi költségvetési Pollák Tibor előirányzatai módosítása, illetve átcsoportosítása polgármester 6. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének Pollák Tibor irányelveire polgármester 7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának Pomázi Adrienn tevékenységéről és igazgatási munkájáról adóügyi előadó 8. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság évben végzett Demjén Imre munkájáról PüB elnök 9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság évben végzett Majercsik Zoltán munkájáról ÜB elnök 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság évben végzett Romanek Róbert munkájáról SzB elnök 11. Egyszeri kereset kiegészítés elfogadása Pál Imre jegyző

2 12. Belső ellenőrzési ütemterv Pál Imre jegyző 13. Mindenki ebédel 2009 pályázat benyújtása Pollák Tibor polgármester 14. Bursa Hungarica szabályzat elfogadása Pollák Tibor polgármester 15. Egyebek 16. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor polgármester 1. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Demjén Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolta Képviselőtestület részére. Gergely Béláné: köszönti a megjelenteket. Kiegészítésként elmondja, hogy a takarékszövetkezetnél az önkormányzatok a kiemelt ügyfelek közé tartoznak. A Jászárokszállás és vidéke takarékszövetkezet 23 kirendeltséget vezet, a mérlegfőösszegük 8,5 milliárd forint. Az önkormányzati számlavezetésben van gyakorlatuk, több önkormányzati számlát vezetnek. A takarékszövetkezetek nem országos szervezetek, a döntések helyben alakulnak ki, és az önkormányzatoknak testreszabott üzletpolitikát tudnak ajánlani. Szándékukba áll, bankváltás esetén, hogy az önkormányzati dolgozóknak kedvezményes hiteleket dolgozzanak ki, hogy a dolgozók is bankot váltsanak. A takarékszövetkezet helyben működik, megfelelő szakmai színvonalon, és a helyi pénzellátás megoldható. Nem elhanyagolható hogy a helyben lebonyolított forgalom után a fizeetendő helyi iparűzési adó is emelkedik. Szeretné elmondani, hogy a lakossági befizetéseket vállalják, melyek azonnal jóváíródnak a számlán. Internet alapú bankszámlavezetést ajánlanak díjmentesen, melyet ki is telepítenek, és ezáltal a helyből való utalás is megoldható. Díjtételeket nem számol fel az állami támogatások, valamint a bankon belüli utalásért. A postai csekken történő befizetésekért, egyenlegértesítésekért sem. A hitelkonstrukciók nem függnek egy központi akarattól. Bankváltás esetén ATM is elhelyeznek. Más önkormányzatnál október 31-ig a felmerült költsége 318 ezer forint. Veres Kálmán: tagja az igazgatóságnak. Szorgalmazta már egy ideje az ATM felállítását, és azt a választ kapta, hogy önkormányzat számlavezetés esetén megoldható lenne. Az ajánlat véleménye szerint kedvező mind az önkormányzat mind a lakosság számára. Javasolja a bankváltást elfogadásra. Demjén Imre: a vízdíjra is vonatkozik a beszedés átvállalása? Gergely Béláné: nem tudja, hogy most erre külön számla van-e, vagy Viziközmű Társulat szedi be a vízdíjakat? Baginé Czékus Ilona: most egy díjbeszedő szedi a vízdíjat, nincs külön vízdíj számla. Gergely Béláné: ez az önkormányzati költségvetés része? Baginé Czékus Ilona: igen. Gergely Béláné: megoldható, megpróbálnak erre egy alszámlát létrehozni, cserébe havonta, vagy negyedévente kérik a listát. Csörögi Tibor: a bankváltás mekkora megtakarítást jelent? Jó lett volna egy kimutatás. Pál Imre jegyző: az előterjesztésben szerepel, hogy az OTP Banknál jelenleg milyen díjtételek vannak, illetve konstrukciók, valamint a takarékszövetkezet ajánlata. Felolvassa az ide vonatkozó kormányrendeletet. Az önkormányzat a hónap 1. napján válthat, melyről értesíti a területi Kincstárat. Legkésőbb december 1-jéig el kell küldeni mindent, hogy január 1-jén bankot tudjanak váltani. 2

3 Csörögi Tibor: az OTP Bankra eddig nem érkezett panasz. Érdeklődik, hogy felmerült valamiféle gond, vagy csak a kedvezőbb konstrukció miatt szeretnének váltani? A bankjegykiadó automata védettsége megoldott lesz? Gergely Béláné: az ATM teljesen védett lesz. Gondot fordítanak, hogy a védelme biztosított legyen. Baginé Czékus Ilona: ezer forint megtakarítást jelentene a bankváltás. Az OTP Bankkal kötött szerződésben az szerepel, hogy a szerződés felbontását 60 nappal előre kell jelezni. Fekete József: ezen a kimutatáson nem tud eligazodni. Jó lett volna egy olyan kimutatás, amelyben szerepel hogy az OTP-nél mennyibe kerül a számlavezetés és mennyibe takaréknál. Ha bankon kívüli forgalmazás van, 600 ezer forintra jön ki a költség, az önkormányzati költségvetés alapján. Gergely Béláné: nem egészen, mert ebben vannak bevételek ami után nem számolnak fel díjakat, csak a kiutalásokért. Fekete József: ő is azon van, hogy a falu közelébe legyen az önkormányzat pénze, támogatja a bankváltást. Pollák Tibor polgármester: úgy gondolja, hogy az ATM elhelyezése fontos. Pál Imre jegyző: mivel az OTP Banknak 60 nappal előbb kell jelezni a bankváltás, ezért a ban az szerepeljen, hogy január 31. nappal bontja fel az önkormányzat a szerződést, és február 1. napjától vezesse a takarékszövetkezet a számlákat. Baksay Endre: a meglévő hitelekre nagyon oda kell figyelni. Baginé Czékus Ilona: vannak olyan hitelek, amiket pályázatokhoz kapcsolódnak és nem is lehet bankot váltani, illetve van olyan hitel ami 1 év múlva lejár. Javasolja a hiteleket ne vigyék át másik bankhoz. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a i javaslatokkal, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 68/2008. (XI.20.) sz. Kt. bankváltásra Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/1998. (XII.30.) kormányrendelet 103. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján január 31. nappal felbontja az OTP Bank NyRt. Szolnoki fiókjával kötött önkormányzati számlavezetésre vonatkozó szerződést, valamint dönt arról, hogy február 1. nappal a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezettel köt számlavezetésre vonatkozó szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert, hogy a pénzintézeti váltással kapcsolatos teendőket végrehajtsa. 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. OTP Bank NyRt Szolnok 4. Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 5. Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság 6. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 3

4 2. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Demjén Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az értékesítéssel egyetértett, úgy, hogy az árakat pedig a Képviselő-testületi ülése konkretizálják. Elmondja a felkért ingatlan értékbecslő milyen árakat határozott meg, illetve az önkormányzat köztisztviselője milyen árakat állapított meg. Néhány hibát észrevett, például a külső szakértő a Fő úton lévő szolgálati lakásnál az épület falazatát téglaként határozta meg, holott az épület vályogból épült. Elmondja, hogy a Szent László út 3.szám alatti épületbe a központi fűtést a bérlő csinálta meg, és ezért nem részesült lakbér kedvezménybe. Vargáné Kalmár Éva: az épületek jelenlegi állapota a bérlők igényei alapján különböznek. Demjén Imre: véleménye szerint az épületek nincsenek alulértékelve, mert a községben az ingatlanok most nagyon jó áron kerülnek értékesítésre. A Fő úti szolgálati lakások rosszabb állapotban vannak. A 27/A. szám alatt lévő épület statikai vizsgálatot is igényelne. A Szent László út 3. szám alatti ingatlannál pedig jó lenne ha figyelembe vennék, hogy a központi fűtést a bérlő alakította ki. Czakóné Nemes Katalin: elmondja, hogy hogyan készült az értékelés. Fekete József: hány vevő jelezte vásárlási szándékát? A társasházzá nyilvánítás mennyibe fog kerülni? Pál Imre jegyző: 3 bérlő jelezte vásárlási szándékát. Az ügyvédnő egyösszegben fogja megállapítani a költséget, miután elkészültek az adásvételi szerződések is. Vargáné Kalmár Éva: a bérlő is tehet arról, hogy az épület milyen állapotban van. Úgy gondolja, hogy mindkét fél azonos áron juthasson hozzá az ingatlanhoz. Csörögi Tibor: a vételár egyösszegben kerül megfizetésre? Pollák Tibor polgármester: igen. Katona Sándor (bérlő): azonos évben épültek az épületek. Amennyivel többre értékelték fel az ő általuk bérlet lakást, azt mind ők költötték rá. Kitapétáztak, kifestettek, központi fűtést csináltak. Miért fizessék ki kétszer ugyanazt? A másik lakásnál a cserépkályhát az önkormányzat csinálta meg, náluk nem. A szomszéd porta m 2 - rel nagyon és van egy garázs is. Pollák Tibor polgármester: az értékbecslésnél szerinte ezek figyelembe lettek véve. Demjén Imre: a felértékelő nem tud elvonatkoztatni attól, amit lát. Nem feladata eldönteni, hogy a bérlő mit csinált meg a maga költségén és mit nem.. Pollák Tibor polgármester: a szolgálati lakásokat mindenképpen szeretnék eladni, de nem szeretnék a házakat elherdálni. Először dönteni kellene, a előterjesztésben kiosztott i javaslat elfogadásáról, mely az elidegenítés szabályáról szól, majd ezt követően döntsenek az eladási árról. Az önkormányzat köztisztviselője által meghatározott árakat kellene elfogadni. Pál Imre jegyző: önkormányzati tulajdon eladásához minősített szavazást kell eszközölni. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 69/2008. (XI.20.) Kt.sz. az önkormányzati tulajdonban lévő, előzetesen eladásra kijelölt lakások elidegenítési egységes szabályáról 4

5 Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetesen eladás céljára kijelölt szolgálati lakások elidegenítéséről a következő egységes szabályozást alkotja. Az önkormányzati tulajdonú (szolgálati) lakás vételárát az elidegenítésre kijelölt lakások esetében az értékbecslő szakvéleményében megállapított forgalmi érték valamint az önkormányzat köztisztviselője által megállapított forgalmi érték alapján határozza meg az ingatlanok eladási árát. Az elővásárlási jog az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: lakástörvény) a bérlőt illeti meg, melyről a bérlőnek írásban nyilatkoznia kell. Amennyiben a bérlő úgy nyilatkozik, hogy nem él elővásárlási jogával, ebben az esetben a lakás nem idegeníthető el más személy számára. A lakó ezen nyilatkozata jelenlegi bérleti jogviszonyát nem érinti. Az elővásárlási joggal rendelkező személlyel történt egyeztetést követően a vevő a lakás vételárát a lakástörvény szerint egyösszegben a szerződés megkötésekor fizeti meg, mivel részletfizetésre nincs lehetőség. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az itt meghatározott szabályok figyelembe vételével az eladási szerződéseket kösse meg, és az eladást hajtsa végre. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Fekete József: amennyiben a bérlő nem akarja megvenni, akkor nem idegeníthető el az ingatlan? Jó lenne, ha kifüggesztenék az eladást, úgy, hogy a bérlőnek elővásárlási joga van, így nem érné vád a képviselőket. Vargáné Kalmár Éva: egyetért Fekete József javaslatával. Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Fekete József javaslatával szavazzon. 70/2008. (XI.20.) Kt.sz. Fekete József javaslatának elutasításáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem 2 tartózkodik szavazással elutasította Fekete József javaslatát, hogy az önkormányzati lakások értékesítését kifüggesszék. 1. Pollák Tibor polgármester helyben 2. Pál Imre jegyző helyben 3. Képviselő-testület tagjai helyben Pollák Tibor polgármester: a Fő út 27/A.szám alatti ingatlant az önkormányzat köztisztviselője Ft-ra értékelte fel. Kérem aki egyetért ezzel az árral, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodik 1 nem szavazással az alábbi ot 5

6 71/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Fő út 27/A. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasüly, Fő út 27/A. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő lakás eladási árát Ft ban azaz egymillió-hétszázötvenezer forintban állapította meg. Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 5. Bérlő Pollák Tibor polgármester: a Szent László út 1.szám alatti ingatlant az önkormányzat köztisztviselője Ft-ra értékelte fel. Kérem aki egyetért ezzel az árral, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 2 tartózkodik szavazással az alábbi ot 72/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Szent László út 1. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasüly, Szent László út 1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő lakás eladási árát Ft ban azaz kétmillió-egyszáznegyvenezer forintban állapította meg. Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 5. Bérlő Veres Kálmán: ha bérlő saját erőből építette a központi fűtés, azt vonják le az értékelés alapján megállapított árból. Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy a Szent László út 1. és 3.szám alatti ingatlant eladási ára egyforma legyen. Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Vargáné Kalmár Éva javaslatával szavazzon. 73/2008. (XI.20.) Kt.sz. Vargáné Kalmár Éva javaslatának elfogadásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 tartózkodik szavazással elfogadta Vargáné Kalmár Éva javaslatát, hogy a Tiszasüly, Szent László 1-3. szám alatti ingatlan eladási ára egyforma legyen. 1. Pollák Tibor polgármester helyben 2. Pál Imre jegyző helyben 3. Képviselő-testület tagjai helyben Pollák Tibor polgármester: aki egyetért, hogy Szent László út 3. szám alatti ingatlant az Ft-ért adják el, szavazzon. 6

7 Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 tartózkodik szavazással az alábbi ot 74/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Szent László út 3. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról 3. Napirendi pont megtárgyalása: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasüly, Szent László út 3. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő lakás eladási árát Ft ban azaz kétmillió-egyszáznegyvenezer forintban állapította meg. Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 5. Bérlő Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képező évi célokat, kérem, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 75/2008. (XI.20.) Kt. sz. a köztisztviselők évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) és (5) bekezdései alapján a melléklet szerint dönt a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy (1) A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények január 15. napjáig történő kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum formájába történő átadásáról, (2) A jegyző teljesítményértékelést december 20. napjáig végezze el, s arról a Képviselő-testülettel legkésőbb december 31. napjáig tájékoztassa. (3) Folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatellátást. Határidő: Felelős: Melléklet: január 15. illetve a ban megjelölt határidők. Pollák Tibor polgármester 1 db. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben. 7

8 4. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismereti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Demjén Imre: a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolta. Fekete József: a konyhánál miért nincs még lefolytatva a közbeszerzési eljárás? Miről is van szó pontosan? Pollák Tibor polgármester: ha lesz rá keret, kiírják a pályázatot. A konyhánál nagyon sok a beszállító, ha kiírásra kerülne, akkor egy beszállító lenne. Demjén Imre: nem lesz olyan nagy választék, mint most több beszállítótól. Baginé Czékus Ilona: egyszerűsített eljárást kell lefolytatni, minden alapanyagra kell kiírni. Ez kb. 400 ezer forintba kerülne. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról szóló 13/2008. (XI.20.) rendeletét. 5. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: :ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Fekete József: a közhasznú béreknél 1300 ezer forint a megtakarítás, de akkor a támogatás is kevesebb. A szolgálati lakások eladásából származó bevétel már kevesebb 1 millió forinttal. Javasolja ezt javítani. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával a módosításokkal együtt, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról szóló 14/2008. (XI.20.) rendeletét. 6. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Fekete József: a koncepcióban szerepel a piactér körbekerítése. Miért? Pollák Tibor polgármester: vandálkodás és rongálás miatt kellene körbekeríteni a piacteret. Fekete József: az infláció emelkedésével számoltak? Lesznek olyan szolgáltatások ahol az áremelkedés meg fogja haladni az infláció mértékét. 8

9 Baginé Czékus Ilona: gáz és villany árainál 20 %-kal számolt, a többinél 3,4 %-kal. A következő évi ÖNHIKI ennyit enged. Fekete József: hiányolja a valódi megtakarításokat. Milyen önerővel számolnak a következő évi pályázatokra? A termőföld bérleti díjak hova kerülnek? A földek bázisjogosultságával mi a helyzet? Pollák Tibor polgármester: 2009-es évre létszámleépítést javasol. 1 főt a Polgármesteri Hivatalból és plusz 1 főt a Közüzemi Gondnokságtól. Baginé Czékus Ilona: nem lesz bérleti díj, az önkormányzat maga műveli a területeket. Csörögi Tibor: a bázisjogosultság iránti kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani. Fekete József: általában tulajdonos rendelkezik a bázisjogosultság felett, a bérlőnek ideiglenes átadja. A Vadásztársaságnak vissza kellene adni a bázisjogosultságot az önkormányzat részére, így tisztességes. Baginé Czékus Ilona: ha van bázisjogosultság akkor tud tervezni, ha nincs akkor csak a termelt termény árával tud tervezni. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja Tiszasüly Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, kérem, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 76/2008. (XI.20.) Kt. sz. az önkormányzat évi koncepciójáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján elfogadta az önkormányzat évi koncepciójáról szóló előterjesztést. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja. Fekete József: javasolja, hogy készítsenek egy A és egy B variációjú költségvetés tervezetet. Baginé Czékus Ilona: mi alapján készítsenek két fajta költségvetést? Fekete József: vannak állandó kiadások, pl.: bérek és járulékai. A változtatható költségeknél különböző variációkat kell kidolgozni. Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Fekete József javaslatával szavazzon. 77/2008. (XI.20.) Kt. sz. Fekete József javaslatának elfogadásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 tartózkodik szavazással elfogadta Fekete József javaslatát, hogy a 2009-es évre vonatkozóan kétfajta költségvetési tervezet készüljön. 1. Pollák Tibor polgármester helyben 2. Pál Imre jegyző helyben 3. Képviselő-testület tagjai helyben 9

10 7. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pomázi Adriennek, hogy ismertesse a napirendi pontot. Pomázi Adrienn: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Hozzászólások: Fekete József: miből adódik az építményadó csökkenés? Pomázi Adrienn: a tavaly több hátralékos volt, mint idén, és az esetleges túlfizetésekből adódik. Fekete József: tavaly módosították az építményadó rendeletet, hogy az olyan épületeket is meg tudják adóztatni, ami elhanyagoltan áll (iroda épületek), illetve a nyaralókat is magába foglalja. És mégis kevesebb az adókivetés. Pál Imre jegyző: sajnos nagyon nehéz felkutatni, hogy ezeknek az épületeknek ki a tulajdonosa. A földhivatal nyilvántartásban szereplő adatok nem pontosak, sok esetben nincsenek pl.: a hagyatékként átvezetve az új tulajdonos tehát nem azok a tulajdonosok, akik a tulajdoni lapon szerepelnek. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának tevékenységéről és igazgatási munkájáról szóló tájékoztatót kérem, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 78/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának tevékenységéről és igazgatási munkájáról 8. Napirendi pont megtárgyalása: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának és tevékenységérőé és igazgatási munkájáról szóló beszámolóját. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. Pomázi Adrienn adóügyi előadó Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 79/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Pénzügyi Bizottság évben végzett munkájáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben. 10

11 9. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Csörögi Tibor, hogy ismertesse a napirendi pontot. Csörögi Tibor: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 80/2008. (XI.20.) Kt. sz. az Ügyrendi Bizottság évben végzett munkájáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Ügyrendi Bizottság éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 10. Napirendi pont megtárgyalása: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben. Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Romanek Róbert, hogy ismertesse a napirendi pontot. Romanek Róbert: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 81/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Szociális Bizottság évben végzett munkájáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 11. Napirendi pont megtárgyalása: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben. Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a mellékelt i-javaslatot, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodik szavazással az alábbi ot 11

12 82/2008. (XI.20.) Kt. sz. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítéséről Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasüly Község Polgármesterének a jogalap nélkül kifizetett eseti kereset-kiegészítés visszafizetésétől eltekint. 12. Napirendi pont megtárgyalása: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek. Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Fekete József: a 2006-ban megállapított jegyzői jutalom kivizsgálása hogy áll, mert annak idején erről döntöttek, hogy kivizsgálásra kerüljön. Pál Imre jegyző: minden évben a zárszámadás mellékletét képezi a belső ellenőrzési jelentés. Fekete József: erről ot hoztak, a ok betartásáról kinek kell beszámolnia? Ebben az esetben a polgármester volt a felelős a betartásért. Pál Imre jegyző: a belső ellenőrzési ütemterv lett elfogadva, külön nem született. Fekete József: meg kell nézni a jegyzőkönyvet és meg kell hallgatni a magnófelvételt. Itt a jutalom kifizetésének jogszerűségéről van szó. Pollák Tibor polgármester: amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény hozzászólás, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazással az alábbi ot 83/2008. (XI.20.) Kt. sz. belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról 13. Napirendi pont megtárgyalása: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján elfogadja az önkormányzat belső ellenőrzési ütemtervét. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja. Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a melléklet szerinti i javaslatot, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 12

13 84/2008. (XI.20.) sz. Kt. Mindenki Ebédel 2009 pályázat benyújtásáról 14. Napirendi pont megtárgyalása: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Mindenki Ebédel 2009 pályázat benyújtásával. Tiszasüly Községi Önkormányzat 20 fő gyermek ellátására nyújtja be pályázatát. Az étkeztetés költsége: Ft, melyből 10 % saját erő, azaz Ft. Tiszasüly Községi Önkormányzat a 10 % önrészt biztosítja. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja. Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Pál Imre jegyző: elmondja, hogy azért szükséges az A szabályzatot módosítani, mert eddig csak államilag finanszírozott tanulók nyújthatták be a kérelmüket, most már a költségtérítéses hallgatók is. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 85/2008. (XI.20.) sz. Kt évi A típusú Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a melléklet szerint a évi A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Szabályzatát. 1. Pál Imre polgármester helyben, 2. Képviselő-testület helyben, 3. Pál Imre helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Pál Imre jegyző: eddig nem volt B típusú szabályzatunk, mert nem nyújtottak be erre vonatkozóan eddig kérelmet, de idén volt jelentkező. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 13

14 86/2008. (XI.20.) sz. Kt évi B típusú Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról 15. Napirendi pont megtárgyalása: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a melléklet szerint a évi B típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Szabályzatát. 1. Pál Imre polgármester helyben, 2. Képviselő-testület helyben, 3. Pál Imre helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Pál Imre jegyző: a kiosztásra került dokumentumok a környező települések részéről napjával aláírásra került, de TIszasüly részéről nem. A nagykörűi polgármester Veres Nándor elmondása szerint szükség lenne, hogy Tiszasüly részéről utólagosan aláírásra kerüljön. Az utólagosan történő aláírás aggályos, melyet elmondtam a polgármesternek is. Véleményem szerint újból meg kellene próbálni aláíratatnia felekkel a tulajdonjogi rendezésre vonatkozó megállapodást jelenlegi dátummal. Demjén Imre: mindenképpen meg kell próbálni felosztani a vagyont. Fekete József és Csörögi Tibor kérdéseire Pollák Tibor polgármester és Pál Imre jegyző megadta a választ. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a mellékelt i javaslatot, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 87/2008. (XI.20.) sz. Kt. Hunyadfalvi szennyvíztisztító-mű jövőben működéséről Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hunyadfalvi szennyvíztisztítómű jövőbeni működtetésével kapcsolatban a következőképpen határoz: 1. Kezdeményezi a tulajdonosi bizottság azonnali felállítását, amelyben a tulajdonos önkormányzatok képviselői mellé szakértők is vegyenek részt. Feladatuk a helyzetfeltárás és állapotrögzítés. 2. Elviekben támogatja a tulajdonos önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság alapítását, amely a jövőben a szennyvízrendszert üzemeltetné. 3. A Kőteleki GESZ haladéktalanul számoljon el a szennyvíztisztító-rendszer működéséről mind pénzügyi, mind műszaki szempontból részletesen és az egyes tételeket indokolva. 4. A korábbi megállapodásnak megfelelően Tiszasüly Községi Önkormányzat a szennyvíztisztító rendszerben lévő tulajdonrészét kérje ki, amely a földhivatali nyilvántartáson való átvezetést is jelentse. A fentiekben felsorolt feladatok intézésével a Képviselő-testület Pollák Tibor polgármestert bízza meg. 14

15 Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög polgármesterei Fekete József: jogászok és ügyvédek véleményét ki kell kérni, nehogy valamiféle kötelezettséget vállaljanak magukra. Pollák Tibor polgármester: hozzanak egy ot, hogy ez ügyben eljárhat jogászoknál, illetve ügyvédeknél. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 88/2008. (XI.20.) sz. Kt. felhatalmazás Pollák Tibor polgármester részére Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tiszasüly Község Polgármesterét, Pollák Tibort, hogy a szennyvíztisztító rendszer tulajdonjogára vonatkozó jogi helyzet tisztázása végett ügyvédhez, jogászhoz forduljon. Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai / Romanek Róbert képviselő az ülésről távozott./ Fekete József: igaz, hogy hiány van a szemeteszsákoknál? Ezért nem lehet szemeteszsákokat kapni a boltokban? Pollák Tibor polgármester: a boltok nem vállalják fel az árusítást, mert a pénzük áll benne, mivel eddig utólagosan számoltak el a zsákokkal. Demjén Imre: nincs hiány, leltározásnál banális hiba merült fel. Baginé Czékus Ilona: véleménye szerint nem hibáztak, a hiány fennáll. Fekete József: ez nem jó, mert az időseknek a falu végéről is be kell jönni, és csak pénztári órákban lehet kapni zsákokat. Javasolja, hogy a boltok is felvállalják a szemeteszsák árusítását, hogy számlázzák le a zsákokat, 30 napos fizetési határidővel. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi ot 89/2008. (XI.20.) sz. Kt. szemeteszsák árusítása boltokban Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a boltok részére a szemeteszsák kifizetése 30 napos fizetési határidővel történjen. Erről értesül: 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Helyi boltok 15

16 16. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri, aki elfogadja a két ülés közti tájékoztatót azt szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 90/2008. (XI.20.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta. 1.Pollák Tibor polgármester 2.Pál Imre jegyző helyben 3. Képviselő-testület tagjai helyben Pollák Tibor polgármester: mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést. Kmf. /:Pollák Tibor:/ polgármester /:Pál Imre:/ jegyző /:Fekete József:/ jegyzőkönyv-hitelesítő 16

17 Tiszasüly Község Jegyzőjétől Iktatószám:176/11/2008 XI. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve 68/2008. (XI.20.) sz. Kt. bankváltásra 69/2008. (XI.20.) Kt.sz. az önkormányzati tulajdonban lévő, előzetesen eladásra kijelölt lakások elidegenítési egységes szabályáról 70/2008. (XI.20.) Kt.sz. Fekete József javaslatának elutasításáról 71/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Fő út 27/A. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról 72/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Szent László út 1. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról 73/2008. (XI.20.) Kt.sz. Vargáné Kalmár Éva javaslatának elfogadásáról 74/2008. (XI.20.) Kt. sz. Tiszasüly, Szent László út 3. sz. alatt lévő önkormányzati lakás eladásáról 13/2008. (IX.18.) az önkormányzat évi költségvetésről rendelet szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról 14/2008. (IX.18.) az önkormányzat évi költségvetésről rendelet szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról 75/2008. (XI.20.) Kt. sz. a köztisztviselők évi teljesítmény követelmények alapját képező célokról 76/2008. (XI.20.) Kt. sz. az önkormányzat évi koncepciójáról 77/2008. (XI.20.) Kt. sz. Fekete József javaslatának elfogadásáról 78/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának tevékenységéről és igazgatási munkájáról 79/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Pénzügyi Bizottság évben végzett munkájáról 80/2008. (XI.20.) Kt. sz. az Ügyrendi Bizottság évben végzett munkájáról 17

18 81/2008. (XI.20.) Kt. sz. a Szociális Bizottság évben végzett munkájáról 82/2008. (XI.20.) Kt. sz. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítéséről 83/2008. (XI.20.) Kt. sz. belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról 84/2008. (XI.20.) sz. Kt. Mindenki Ebédel 2009 pályázat benyújtásáról 85/2008. (XI.20.) sz. Kt évi A típusú Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról 86/2008. (XI.20.) sz. Kt évi B típusú Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról 87/2008. (XI.20.) sz. Kt. Hunyadfalvi szennyvíztisztító-mű jövőben működéséről 88/2008. (XI.20.) sz. Kt. felhatalmazás Pollák Tibor polgármester részére 89/2008. (XI.20.) sz. Kt. szemeteszsák árusítása boltokban 90/2008. (XI.20.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról Készült: 3 példányban 18

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYVE

17. számú JEGYZŐKÖNYVE Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. október 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Leányvár, 2012. október 10. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben