Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén június 30-án 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén június 30-án órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester (18.00-tól) Almássy Tamás képviselı dr. Balásházy Imre képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Dr. Tóth Balázs képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület 5 megjelent taggal határozatképes. Petneházy Gábor alpolgármester jelezte késését. A polgármester elmondja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Súlykorlátozás a belterületi utakon 2.) Környezetvédelmi program 3.) Vízvédelmi kérdések 4.) Falunap elıkészítése 5.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: A Patak sétány útépítési pályázatával kapcsolatosan megtörtént az egyeztetés az Építési Hatósággal az aszfalt térkıre való leváltásáról. Miután a mérnök is megadta az egyenértékőségrıl szóló igazolást, a Hatóság írásban jelezte a csere tudomásul vételét. A beszerzett árajánlat szerint nem borul fel a tervezett költségvetés sem. A Támogatási Szerzıdés módosításáról szóló kérelmet is benyújtottuk a Pro Régióhoz. A közterület fejlesztésére vonatkozó pályázatnak a közbeszerzési dokumentációja elkészült, megjelent a Közbeszerzési Értesítıben is. A pályázat kötelezı részeként arculati elemeket kellett terveztetnünk. Az elkészült többféle remeteszılısi stilizált logó közül az elektronikus úton beérkezett szavazatok alapján a dombos, fás, madaras változat lett a nyertes. Mindezek után elkészült egy fejléces önkormányzati levélpapír, egy névjegy, egy boríték és egy dosszié tervezet. 1

2 A Pisztráng utca adásvétele nagyrészt realizálódott, 10 millió forintot már átutaltak, és szeptember 30-ig utalják a maradék 9 millió forintot is. A Nagykovácsi úton, a Kisherceg villával szemben kialakult kis tó eltüntetéséért kisebb harcot folytattunk, mivel a tulajdoni viszonyok, ill. a kezelıi jogok és kötelezettségek szerteágazóak. Elıször kimentünk a településırrel, és leszivattyúztuk a vizet. Ekkor láthatóvá vált, hogy egy kis idıszakos forrás fakadt valahol a Kecskeháton, ami állandó vízutánpótlást ad a területnek. Ezen kívül a Nagykovácsi út mentén lévı árok össze van kötve a Kisherceg villában lévı tóval, ami szintén jelentıs vízmennyiséggel táplálta a helyet. Elkezdıdött a szokásos egymásra mutogatás. Az út alatt lévı átereszt valaki eltömte, mivel a közút vizét egy magántelekre vezette rá. Még a lakóparkból is jött ide valamennyi víz. A lakópark gondnoka egyébként többször is megkeresett bennünket. Végül sikerült összehozni egy egyeztetı tárgyalást a Közút Kht., a Nagykovácsi Önkormányzat, a Kisherceg villa kezelıje, a lakópark képviselıje és a mi részvételünkkel. Ennek eredményeként a villa kezelıje leszivattyúzta a vizet, így ha ideiglenesen is, de ez a forrás megszőnt. Mi pedig felajánlottuk, hogy megkeressük a szemben lévı négy telek tulajdonosát és megpróbáljuk rávenni ıket, hogy adjanak szolgalmi utat a vízlevezetınek. A kedélyek kicsit lecsillapodtak, de a dolog még nem rendezıdött véglegesen. A Kossuth Rádióban elhangzott egy riport velünk a leválásunkról. Elindult a munka a Budakeszi Közbiztonsági Bizottságban, egyelıre az alakuló ülésen vagyunk túl. Az új Településszerkezeti Terv kapcsán elindítottuk a településrendezési eljárást, amelynek célja a Nap utcai külterületi ingatlan belterületbe vonása. Komoly ellenállásba ütköztünk. A Földhivatal elsı körben azzal utasított el minket, hogy abban a mezıgazdasági táblában kiemelkedıen jó minıségő föld van. A Pest megyei fıépítésznek egy sor nyitott kérdése volt, ezért ı is elutasította a kérést. Az ı közremőködésének köszönhetıen a Nagykovácsi Önkormányzat is egy nem igazán elfogadó levélben válaszolt a megkeresésünkre. Ezek után végigjártuk az összes hivatalt, az ügyben érintett hatóságokat és elmeséltük a kényszerhelyzetet. A Földhivatalban azt kérték, hogy nagyon támasszuk alá a rászorultsági érveinket, mert a földtörvény az ilyen jó földeket erısen védi. Az új eljárásban így már el tudnák fogadni a kérelmünket. A másik két említett fél is hajlott az elfogadásra, ezért újraindítjuk az eljárást, hiszen most már mindenki képben van, és szinte biztos, hogy megkapjuk az engedélyt, csak egy kicsit tovább tart, mint gondoltam. A Sirály utcában megtörtént a garanciális bejárás, július elején jönnek a Magyar Aszfalt emberei, és kijavítják a hibákat. Egy-két megsüllyedés volt, ami láthatóan sajnos csatornabekötéses eset. Ezeknél hiába dolgoztak a felsı cm-es rétegben, és hiába régi a bekötés, a mostani nagy esık és a megváltozott útviszonyok elıhozták a problémákat. Készülünk a Patak sétány két fekvırendırének megcsinálására is. Elhelyezésükrıl egyeztettem a szakemberekkel. Nekem elvileg fekvırendır nélkül kell átadni az utat a Pro Régiónak, ami már folyamatban is van, de megépíthetjük a fekvırendırt, csak akkor írásban be kell jelenteni. Almássy Tamás képviselı: A forgalom korlátozására nem használhatunk fel más eszközöket is? Sok helyen pl. ládákat raknak ki az úttal párhuzamosan, ezzel szőkítve az utat, és lassítva az autókat. Szathmáry Gergely polgármester: Beszélhetünk errıl, ez nem egyedi dolog, ráadásul bármikor kirakható. 2

3 Kıhalmi Alajos képviselı: Visszatérve még a vízátfolyás problémaköréhez: tisztában vagyunk azzal, hogy a falu és az Amerikai Iskola gázellátását biztosító nyomáscsökkentı a túloldali árok alatt van? kor megérkezik Petneházy Gábor alpolgármester, így a Testület teljes létszámban van jelen és 6 megjelent taggal határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: Sokat voltunk a pataknál kármentesíteni, hordalékgátakat felszámolni. Rengeteg ilyen gát keletkezett, ezért felhívom minden érintett ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a nagy víz azonnal beviszi a nyesedéket a patakba, az elsı kis akadálynál megakadnak, és akár embermagasságú torlaszt képezhetnek. Kitakarítottuk a Vénusz utcai kis híd alatti részt is. Jelenleg is legalább 100 m 3 nyesedék van benn a mederben. Ritka adomány, hogy az ember háza végében csörgedezik egy patak, meg kéne becsülni, és közös erıvel vigyázni kéne rá! kor Petneházy Gábor alpolgármester kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes kor Petneházy Gábor alpolgármester visszajön, így a Testület ismét teljes létszámban van jelen és 6 fıvel határozatképes. 1. napirendi pont: Súlykorlátozás a belterületi utakon Szathmáry Gergely polgármester: Elöljáróban annyit mondanék errıl, hogy itt egy szimbolikus döntésrıl van szó. Az elıterjesztés szerint 12 tonna megengedett össztömegrıl szólna a súlykorlátozás, de az építkezésekhez kapcsolódó komoly úthasználati díj miatt ezekre az esetekre nem vonatkozhatna ez a megszorítás. Az elıterjesztést most Petneházy Gábor alpolgármester ismerteti. Petneházy Gábor alpolgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztést kor dr. Balásházy Imre képviselı kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes. Dr. Tóth Balázs képviselı: Úgy látom, hogy több sebbıl is vérzik a dolog! Elıször is a lakosság minket fog szidni, mert az itt leírtak megdrágítják majd az építkezéseiket. Mit nyerünk azzal, ha az úthasználati engedéllyel kap egy behajtási engedélyt is? Petneházy Gábor alpolgármester: Annyit nyerünk ezzel, hogy reggel 7 óra elıtt és 17 óra után nem jönnek be, hiszen az már büntetést vonna maga után. Dr. Tóth Balázs képviselı: De ez nem jelent súlykorlátozást, és anyagilag sem hoz plusz bevételt! Hiszen ezt a díjat eddig is kifizették. Petneházy Gábor alpolgármester: Igaz, de pl. termıföldet szállító teherautó, ha nem az építkezéshez köthetı a tevékenység, már nem jöhet be. Ettıl az egésztıl nem önkormányzati többletbevételt várok. 3

4 Dr. Tóth Balázs képviselı: De így ugyanúgy bejöhetnek a teherautók, akkor mit nyerünk? Almássy Tamás képviselı: Megtehetjük, hogy abszolút kitiltunk innen minden teherautót? Petneházy Gábor alpolgármester: Nem! Ezzel a jogszabállyal egyértelmősítjük, és a helyére tesszük a behajtási engedélyeket. Jelenleg nem jó helyen van, hiszen a közterület-foglalásnak semmi köze a behajtáshoz. Szathmáry Gergely polgármester: Valóban nagyobb a demonstrációs jellege ennek, mint a gyakorlati haszna, de nagyot nem hibázhatunk, hiszen az egész Nagykovácsimedence 12 t-s súlykorlátozású utakon közelíthetı meg. Rendeletünkkel csak illeszkedünk a környezı közlekedési adottságokhoz. Petneházy Gábor alpolgármester: Ha a jogi megfogalmazással, ill. értelmezéssel van gond, de a tartalmát elfogadjuk, akkor elhalaszthatjuk még egy hónappal a döntést, és addig egy hozzáértı személy átdolgozhatja, jogilag rendbe rakhatja, kibıvítheti kor dr. Balásházy Imre képviselı visszajön, így a Testület ismét teljes létszámban van jelen és 6 fıvel határozatképes. Dr. Tóth Balázs képviselı: A következı problémám, hogy Remeteszılısre eleve csak építési okokból szokott jönni ekkora tehergépkocsi. Tehát a megfogalmazásban ki kellene kötni, hogy ide kizárólag az a teherautó hajthat be, amely építési engedélyhez kötött tevékenység miatt jön. Petneházy Gábor alpolgármester: És mi a helyzet pl. a költöztetéseket végzı kamionokkal, amik kb. 40 tonnásak? Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Van néhány eset, ami nem az építési tevékenységekhez köthetı. Szerintem csak ezekre kellene külön engedélyt kiadni. Dr. Tóth Balázs képviselı: A további problémám, hogy nem lehet olyan fajta megkülönböztetéseket tenni, mint pl. a remeteszılısi tulajdonossal bejegyzett tehergépjármővek esetére vonatkozó javaslat. Petneházy Gábor alpolgármester: Nem jöhetek haza a saját teherautómmal? Dr. Tóth Balázs képviselı: Nem! Ráadásul itt az önkormányzat a polgármesterre és a jegyzıre delegál egy olyan feladatot, amit nem lehet. Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Egy helyi önkormányzati rendelet nem adhat hatáskört a jegyzınek! Ezt a tervezetet pontról pontra át kell még nézni! Szathmáry Gergely polgármester: Tartalmilag tehát neuralgikus pont, hogy ezt az engedélyt ki adja, és hogyan. Dr. Tóth Balázs képviselı: Gondom van azzal is, hogy munkaszüneti és ünnepnapokra engedély nem adható. Ezt is pontosítani kell! Ezen kívül: a tehergépjármő által okozott kárt nem háríthatom át az engedély kérelmezıjére! 4

5 Almássy Tamás képviselı: Nem kéne eltörölnünk az építési engedélyek esetében a m 2 alapján való számítást. Szathmáry Gergely polgármester: Javaslom, hogy a fıbb elveket most tisztázzuk, és egy határozatban rögzítsük! Ezután jogszabályi felülvizsgálaton esik át a rendelettervezet és a következı alkalommal szavazunk róla. A Képviselı-testület némi egyeztetés után 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 47/2010. (VI.30.) Kt. határozat Tárgy: Súlykorlátozásról szóló rendelet megalkotása Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek helyi közútra történı behajtására vonatkozóan rendeletet kíván alkotni. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az alpolgármester által készített rendelet tervezetet vizsgálja felül a következı alapelvek figyelembe vételével: A rendelet 12 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármővekre vonatkozzon. Hétköznap 7.00 és között, valamint szombaton 8.00 és között lehessen behajtani. Vasárnap és ünnepnapon ne lehessen egyáltalán behajtani. A behajtási engedélybıl befolyt pénz az Önkormányzat bevétele legyen. A pótdíj kérdése a jogszabályoknak megfelelıen szabályozva legyen. A mentesség kérdése a jogszabályoknak megfelelıen szabályozva legyen. Diszkriminációmentesség érvényesüljön. A polgármester és a jegyzı jogkörei pontosításra kerüljenek. Az építési engedély köteles tevékenységgel kapcsolatos behajtás kérdése felülvizsgálatra kerüljön. Határidı: legkésıbb augusztus 31. Felelıs: jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 2. napirendi pont: Környezetvédelmi program Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor alpolgármester: Szerintem az elsı táblázat utolsó bejegyzése, mely szerint az erdı közepén lévı Remeteszılısön az erdısültség növelése a cél, sületlenség! Szathmáry Gergely polgármester: Itt legfeljebb az ıshonos fafajok hangsúlyozása, preferálása lehet a fontos. Jelen határozatban csak annyit kérek, hogy jelezzük a kérdés tudomásulvételét, majd megküldjük a szakhatóságoknak, ık jóváhagyják, mi pedig majd rendeletet alkotunk róla. 5

6 A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Környezetvédelmi Program 48/2010. (VI.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás által készített, Remeteszılıs Település Környezetvédelmi Programjában foglaltakat tudomásul veszi. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Települési Környezetvédelmi Programot az illetékes szakhatóságoknak küldje meg. Határidı: július 15. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 3. napirendi pont: Vízvédelmi kérdések Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését kor Petneházy Gábor alpolgármester kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes. Dr. Laukó Sándor jegyzı: A kezelı pomáziaktól kaptam ma egy levelet, melyben felszólítanak arra, hogy azonnal bontsuk el az engedély nélküli kishidat és szólítsunk fel minden érintett telektulajdonost, hogy a kertje végében lévı kerítést számolja fel, mert a jogszabály szerint 4 méteres körzetben semmiféle szilárd építmény nem lehet ott kor Petneházy Gábor alpolgármester visszajön, így a Testület ismét teljes létszámban van jelen és 6 fıvel határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: Az elıterjesztésben vázolt megoldás kb. bruttó 1 millió forintba kerülne. Most egy elvi döntést kellene hozni arról, hogy az átereszt fel kívánjuk újítani. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Áteresz felújítása 49/2010. (VI.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Ördögárok-patak menti ösvény és a Nagykovácsi úti kapcsolatot biztosító kis köz (hrsz: 0121/2) közötti átereszt mely gyalogos átkelıhelyként funkcionál fel kívánja újítani. Mindezek alapján a Képviselı-testület felkéri a 6

7 polgármestert a mőszaki tartalom és az ebbıl következı költségek pontosítására. Határidı: július 30. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 4. napirendi pont: Falunap elıkészítése Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Dr. Tóth Balázs képviselı: Javaslom, hogy egy esınapot azért nevezzünk meg. Szathmáry Gergely polgármester: Az a gigantikus, fehér sátor elég masszív és sokan beférnek alá még rossz idı esetén is. Azért elég sok mindent szervezünk arra a napra. Dr. Tóth Balázs képviselı: Ne legyen késıbb? Szathmáry Gergely polgármester: Minden idıpont ellen és mellett is szólnak érvek, dönteni kell egy mellett. A hagyomány eddig szeptember elsı szombatjához kötıdik kor Szathmáry Gergely polgármester kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes kor Szathmáry Gergely polgármester visszajön, így a Testület ismét teljes létszámban van jelen és 6 fıvel határozatképes. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Falunap 50/2010. (VI.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a falunapot szeptember 4-én kívánja tartani (az idıjárás függvényében változhat). Az erre a célra elkülönített Ft-os összeg kifizetése a évi költségvetésben megjelölt költségvetési sor (falunap) terhére történik. Határidı: szeptember 4. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 7

8 5. napirendi pont: Egyebek a.) Pénzügyi munkaerı bıvítése dr. Laukó Sándor jegyzı: Szeretném kérni a Testületet, hogy min. 6 hónapi idıtartamra egy 4 órás pénzügyes bıvítést kaphassunk, hiszen állandó probléma, hogy nem tudjuk tartani a határidıket, és a belsı ellenıri elıírásokat. Egy nyugdíjasra gondoltam, és 6 hónap próbaidı után adnánk egy értékelést. Dr. Tóth Balázs képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elnökeként támogatom a kérést, azzal a megjegyzéssel, hogy az alkalmazott személy rendelkezzen pénzügyi végzettséggel. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: pénzügyi munkaerı bıvítése 51/2010. (VI.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a jegyzı a pénzügyi feladatok ellátásának segítésére 4 órás munkaidıvel, 6 hónapos próbaidı kikötésével egy nyugdíjas személyt alkalmazzon a Polgármesteri Hivatalban. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. b.) Bölcsıde Dr. Tóth Balázs képviselı: Több szülı sérelmezte, hogy nincs szerzıdésünk egyik környezı település bölcsıdéjével sem. Bár nem kötelezı feladatunk, mégis tenni kéne valamit. Szathmáry Gergely polgármester: Az a probléma, hogy máshol sincs kapacitás. Nagykovácsiban sincs bölcsıde. Petneházy Gábor alpolgármester. Támogassuk a magánbölcsıdéket! Szathmáry Gergely polgármester: A felmerült kérdéseket fel kell tárni! Például azt, hogy a magánbölcsıdék igényt tartanak-e az állami normatívára? Dr. Tóth Balázs képviselı: Tájékozódjunk a magánbölcsıdékkel való együttmőködés lehetıségeirıl! A Testület 5 igen és 1 nem szavazattal a következı határozatot hozza: 8

9 52/2010. (VI.30.) Kt. határozat Tárgy: Bölcsıde Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni egy magánbölcsıdével való megállapodás lehetıségét, annak érdekében, hogy a helyi lakosok bölcsıdei ellátását segítse. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az esetleges megállapodás feltételeirıl tájékozódjon. Határidı: szeptember 30. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett fogadta el. c.) Közbeszerzés Dr. Tóth Balázs képviselı: 12-én van a közbeszerzés beadási határideje! Három napunk van az eredményhirdetésre. Jó lenne, ha mind itt lennénk, és határozatképes lenne a Testület! Szathmáry Gergely polgármester: Akkor ütemezzünk be még egy július 15-i ülést, ha nem lesz szükség hiánypótlásra! d.) Kaszálás Dr. Tóth Balázs képviselı: A 13-asnál lévı mezıt le kellene kaszáltatni! Sok utcakihajtó pedig nem látszik a gaztól! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Az külterület, ami a Földhivatal illetékessége, de ık megcsinálják, ha szólunk. Petneházy Gábor alpolgármester. A közútnál viszont a mi problémánk, ott már egyszer meg is csináltuk. e.) Közterület fenntartása Kıhalmi Alajos képviselı: A Madár és a Csík utca találkozásánál a víz teljesen lemosta a területet! Petneházy Gábor alpolgármester. Elfogyott az anyagunk! Kıhalmi Alajos képviselı: A 13-asnál a vadrózsától nem lehet látni a táblát! Le kell vágni! 9

10 f.) Csatorna Kıhalmi Alajos képviselı: A csatorna kérdésében többször is megkerestek engem. Áldatlan, rendezetlen a helyzet! Még nyomon követni sem lehet. Szathmáry Gergely polgármester: Valóban nagyon hiányzik nekünk egy megvalósulási dokumentáció! Jelenleg csak a gerincet ábrázoló térkép van a birtokunkban. g.) Kaszálásra felszólítás Kıhalmi Alajos képviselı: Mi a helyzet azokkal a telektulajdonosokkal, akiket nem érünk utol a főkaszálás ügyében? Petneházy Gábor alpolgármester: Kiment 100 db felszólítás! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Sajnos a lakosok körében eluralkodott az a magatartásforma, hogy nem igyekeznek személyesen elrendezni a konfliktusaikat a szomszédjaikkal, pl. a gazosodás, az átnövı növények stb. esetében, hanem kizárólag az önkormányzattól várják a megoldást. Petneházy Gábor alpolgármester: Óriási összegeket költünk kaszálásra. h.) HPV oltás Dr. Balásházy Imre képviselı: A három megkérdezett orvosból 2 volt ellene, 1 mellette. Az interneten csak mellette foglaltak állást, részletes leírásokkal. Én nem tartom jónak, hogy 14 éves kor alatt adják. Készítünk majd egy tájékoztatót ezek alapján, azt az érdeklıdık elolvashatják. Szathmáry Gergely polgármester: Szeptemberben térjünk vissza a kérdésre, amikor már döntést is hozhatunk róla, addig adjunk még idıt a tájékozódásra. Almássy Tamás képviselı: Nem kérhetnénk állásfoglalást most a minisztériumtól? Új vezetés van, talán más megvilágításba kerül a kérdés az elızıekhez képest. i.) Árvízkárosultak Dr. Tóth Balázs képviselı: Az önkormányzat nem tervezi, hogy támogatást nyújt az árvízkárosultaknak? Szathmáry Gergely polgármester: Azt gondolom, hogy a Képviselı-testület nevében esetleg pár 10 ezer Ft-ot összeadhatunk, csak meg kell nézni pontosan, hogy hova és kinek adjuk! Utánanézünk és július közepén, mikor újra találkozunk, visszatérünk rá. 10

11 j.) Csillag sétány Dr. Balásházy Imre képviselı: A Csillag sétány lakói kérdezgetik, hogy mikor lesz végre út. Szathmáry Gergely polgármester: Talán jövıre lesz meg. Petneházy Gábor alpolgármester: Akkor lesz erre reális esély, amikor a két beruházás elkészül, és megvan az elszámolás. Szathmáry Gergely polgármester: A Csillag sétány esetében is azt tudom mondani, hogy szeretném látni, hogy megjelenjen az Egy forint az egy forinthoz címő pályázat, lássuk a költségvetését az egésznek, és akkor lehet számolni. k.) Szja Dr. Balásházy Imre képviselı: Nem kellene-e egy levelet írni a Gulyás Dénesnek arról, hogy az szja-ból visszakapott 8% kevés? Petneházy Gábor alpolgármester: Semmi nem fog történni, de azért jó ötletnek tartom. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirendi pontok önkormányzati érdekeket érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést, és zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 11

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. szeptember 7-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. szeptember 7-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. szeptember 7-én 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Almássy Tamás

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. július 19-én 8.

Jegyzőkönyv. Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. július 19-én 8. Jegyzőkönyv Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. július 19-én 8.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. június 27-én 17.

Jegyzőkönyv. Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. június 27-én 17. Jegyzőkönyv Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén 2011. június 27-én 17.45 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselő

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott üléséről, mint K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 1 Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. október 8. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. június 19-én (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. aljegyző, szervezési osztályvezető. Biai Református Általános Iskola részéről

JEGYZŐKÖNYV. aljegyző, szervezési osztályvezető. Biai Református Általános Iskola részéről Város Képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/242 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Sz-31-10/2015. Ügyintéző: Pénzesné

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. november 10.-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására Előadó: Szűcs Dezső polgármester

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására Előadó: Szűcs Dezső polgármester Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 17. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 36-39

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi ülésérıl

Jegyzıkönyv. a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi ülésérıl MEVISZ Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1085 Budapest Üllıi út 24. Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047 E-mail: mevisz@vipmail.hu Jegyzıkönyv a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv A 2013. július 31-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (79-81/2013. sz. önkormányzati határozat) (-/2013. rendelet) 1 Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben