J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában február 23-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről."

Átírás

1 Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) Tel/fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában február 23-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Dr. Szabó Teréz polgármester Bakos István Bakosné Szécsényi Bernadett Demeterné Ecseri Katalin Méri Zoltán Solti Gábor Szikszai István Tanácskozási joggal meghívott: Árokszállási Istvánné jegyző Meghívottak: Lakosság részéről: Jegyzőkönyvvezető: Borbás István Kele Sándorné Keményfi Jánosné Kovács János Lázár György Nagy József Naszvadi Gábor Éles Sándor Mészáros Péter Szikszai Istvánné 3 fő Brecsok Józsefné Dr. Szabó Teréz köszöntötte a képviselőket és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy 7 képviselőből 7 jelen van, a testület határozat képes. Naszvadi Gábor: kérte napirend előtti felszólalását. - 1

2 Dr. Szabó Teréz Naszvadi Gábor Rendőrőrs parancsnoknak a szót megadta. Naszvadi Gábor: bemutatta helyettesét Éles Sándor százados urat, aki a BRFK állományából került a kapitányság Gyömrői Rendőrőrsére és onnan helyezték át hozzánk, azt kéri forduljanak hozzá is bizalommal a jövőben. A másik változás: a Szóráth István kolléga, a körzeti megbízottunk tartósan betegállományban van, különböző egészségügyi problémái vannak. Az ő helyettesítésére kijelölte Mészáros Péter törzsőrmestert. Dr. Szabó Teréz megköszönte a tájékoztatást és jó munkát kívánt a Rendőrségnek. Dr. Szabó Teréz az egyebek napirendbe kérte felvenni: b.) Solti kert hasznosítása c.) Valkó község csatlakozása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati társuláshoz d.) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről e.) Játszótér tavaszi felújítása f.) MEGLEPETÉS újság pályázata Úri község képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a kért napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Dr. Szabó Teréz ismertette a napirendi pontokat 1.) Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről (írásbeli) 2.) évi kiemelt célok meghatározása köztisztviselők részére (írásbeli) 3.) Anyakönyvi eljárás díjáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli) 4.) Civilszervezetek részére pályázat kiírása (írásbeli) 5.) NOKI pályázat zárásáról tájékoztatás (írásbeli) 6.) Ünnepek és rendezvények tervezése 7.) Egyebek a.) Ravatalozó környékének rendbetétele b.) Solti kert hasznosítása c.) Valkó község csatlakozása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati társuláshoz d.) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről e.) Játszótér tavaszi felújítása f.) MEGLEPETÉS újság pályázata - 2

3 Úri Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellen szavazat nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 1.) Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Dr. Szabó Teréz Dr. Szabó Teréz: az írásos előterjesztést megkapták, ezzel kapcsolatban a következő kiegészítést teszem. - a helyszíni bejárás során sajnos azt állapítottuk meg, hogy a szántás kiterjedt a régen szemétbánya területére is. Találtunk ott 1 fuvar sittet leöntve, és zsákos szemetet is. Azon kívül még kifogásolták, hogy utat is kijártak ott a gépek, ami szintén szabálytalan. 60 évig ugyanis nem lehet sem felszántani, sem útnak használni. Ezzel kapcsolatban a lépeseket nekünk meg kell tenni, mert világosan látszott, hogy nem a rekultiváció során elkövetet hiba volt ez, hanem a szántás meg az út és a sok eső, ami ki is mosta. Azt javasoljuk, hogy ott ne legyen út, azt fásítással lehetne megakadályozni án a Stázsa Nonprofit Kft. ülésén voltam. Itt is pályázati lehetőségek vannak, a tartalmával még nincsenek tisztában, formális üléseket tartanak március 1. és 4. között. Március hónap folyamán egyeztetünk, hogy Úriban a vállalkozók részére mikor tartanának tájékoztatást. - A többcélú kistérségi társulás ülésén voltam, itt a évi költségvetést fogadtuk el, és a gondozási központ szabályzatait kellett módosítani. Elfogadtuk az SZMSZ-t, a Házirendet, és a szakmai program elfogadása a következő ülésen történik. A gondozási központ 61 fővel működik. - A közcélú munkaprogramra pályáztunk, ezzel kapcsolatban kérem a jegyző asszonyt tájékoztassa a képviselőket. Árokszállási Istvánné: jogszabályváltozás következtében évi két alkalommal pályázhat az önkormányzat a közcélú munkabevezetésére. A Rendelkezésre állási támogatásban részesülők közül lehet választani. A költségvetési rendeletünkben 10 fő 4 órást szeretnénk foglalkoztatni. Előzetesen behívtunk 15 személyt, 5 fő volt, aki nem tudta vállalni a munkát, tehát részükre az általunk folyósított összeg megszűnik. Terveztünk személyeket: 2 fő az óvodába, 1 fő a sportkörnek, 1 fő konyhához, 2 fő az iskolához, 1 fő a játszótérre, 3 fő férfi lesz, még aki a vízmű kft. közreműködésével, jelenpillanatban a művelődési házat teszik rendbe, mert van köztük kőműves lapozó, akik viszonylag jártas emberek az ilyen javítási munkálatokban. A vízmű vezetője által megbízott személy irányításával történne ennek a felújítása. A közcélú munkások 4 órásak, tehát nem lehet úgy foglalkoztatni, hogy lerövidítjük és 8 órában dolgoznak. Lehetőség lett volna 8 órás foglalkoztatásra is, akkor 30 % önerő kell, amit nem tudtunk biztosítani. 4 hónapra alkalmazzuk őket március 1-től június 31-ig, tehát ezt nem lehet lerövidíteni 2 hónapra, úgy hogy 8 órában alkalmazzuk őket. Szikszai István: a két ülés között történtekkel kapcsolatban az írásbeli beszámoló nagy előnyt jelentett számunkra. De, van olyan, ahol a döntésről nincs, tájékoztatás, pl: a - 3

4 Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a logopédiai ellátásról döntés született, mit jelent ez számunkra? Szabó Teréz: az a döntés, hogy nem külön-külön szerződünk intézmények, hanem a kistérségen keresztül. A kistérségek úgy működnek, hogy legalább 3 feladatot kötelesek ellátni, a 3 feladatból egy hiányzott, így a pályaválasztási tanácsadásra kötnek szerződést, és biztosítani fogják ezt a feladatot. Méri Zoltán: a rekultivációval kapcsolatban kérdezte, hogy nincs mód és lehetőség, hogy a túlszántást jutalmazzuk sárgacsekkel? Dr. Szabó Teréz: ki derítjük, hogy ki szántott, tisztázzuk, és el fogjuk végezni azokat a munkákat, amit előírtak nekünk. Demeterné Ecseri Katalin: ha lesznek itt ezek a munkások és akár pataktisztítás, akár más, felhívja a figyelmet, és kéri hogy, ahogy jövünk a pacsírtáról ott a gyurgyalagoknak volt a lakásuk teljesen be van nőve, jó lenne kitisztítani, mert nem fognak ide jönni. Dr. Szabó Teréz: a kistérségi ülésen még foglalkoztak a csatorna helyzetével is. Czerván György tárgyalt Brüsszelben, azzal, aki a témában a felelős, és további hiánypótlás már nem lesz, tehát egyértelmű hogy befogadták és 5 hét múlva döntés van. Dr. Szabó Teréz: mivel több észrevétel javaslat nem volt, kérte aki egyetért a két ülés közötti intézkedésekkel, az kézfeltartással jelezze: Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 11/2011. ( ) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül elfogadja, Dr. Szabó Teréz két ülés közötti intézkedéseiről adott tájékoztatóját. Határidő: azonnal - 4

5 2.) évi kiemelt célok meghatározása, köztisztviselők részére Dr. Szabó Teréz, az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, Árokszállási Istvánné jegyzőt kérte válaszoljon a felmerült kérdésekre. Árokszállási Istvánné: minden évben meg kell határozni azokat a célokat, ami alapján a hivatal dolgozói részére le lehet bontani a feladatokat munkavégzésre és ez alapján a meghatározott feladatok után, lehet értékelni a dolgozók munkáját. Demeterné Ecseri Katalin: ezt minden évben el kell készíteni, úgy gondolom ezzel semmi gond nincs. Dr. Szabó Teréz: mivel hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet aki egyetért az írásos előterjesztésben megfogalmazott, határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. Úri község képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot 12/2011. ( ) számú kt. határozat a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 1.) Úri község képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a hivatal évi kiemelt céljait a határozat melléklete szerint elfogadja. 2.) Felkéri Úri község jegyzőjét, hogy a köztisztviselők évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. Felelős: Árokszállási Istvánné jegyző Határidő: február ) Anyakönyvi eljárás díjáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli) Dr. Szabó Teréz: ez is írásbeli előterjesztés volt, amit mindenki megkapott, van kérdés? Méri Zoltán : a 2.. a munkaidőn kívül az akkor van, ha pénteken 17 óra és hétfőn 6 óra, ha valaki kér kedden este 10 órára házasságkötést, akkor köteles jelen lenni az anyakönyvvezető díjmentesen, mert számomra ebből ez derül ki. - 5

6 Dr. Szabó Teréz: ezt pontosítani kell. Mivel több észrevétel hozzászólás nem volt, kérte aki ezzel a módosítással elfogadja az anyakönyvi eljárás díjáról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze: Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Civilszervezetek részére pályázat kiírása (írásbeli) Dr. Szabó Teréz: az írásos anyagot megkapták, ezzel kapcsolatban kérdezte van-e kérdés? Szikszai István: én kétszer elolvastam és sehol nem találtam, azt a határidőt ameddig a pályázatot be kell adni. Árokszállási Istvánné: március 10. Dr. Szabó Teréz, mivel kérdés hozzászólás nem volt kérte a képviselő-testület aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a pályázati kiírást, az kézfelemeléssel jelezze. Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 13/2011(02.23.) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a civilszervezetek részére a pályázati kiírást elfogadja. Határidő: azonnal - 6

7 5./ NOKI pályázat zárásáról tájékoztatás (írásbeli) Dr. Szabó Teréz: írásban megkapták a képviselők a napirend előterjesztését, kérdés hozzászólás van-e? Demeterné Ecseri Katalin NOKI ÁMK Igazgatójától kérem, és gondolom ezzel a képviselők is egyetértenek, hogy amennyiben a pénzügyi zárás megvan, akkor majd tájékoztassák a képviselőket erről. Demeterné Ecseri Katalin, megtörtént az összes zárás, február 18-án mindent elküldtünk a pénzügyi zárást és a programzárását is. Pozitív dolog, hogy nagy részét a beszámolónak elfogadták, amiből a béreket ki tudjuk fizetni. Érdekes dolgokat hallottunk vissza a faluban, és mélységesen kikérjük a pedagógusok nevében, hogy mi elköltöttük ezt a pénzt. Nem jutottunk mi pénzhez, jó lenne, ha ilyen rágalmazások nem történnének, azok felé, akik dolgoznak és dolgoztak ebben. Én pedig úgy gondolom, hogy november óta, amit megpróbálok elkövetni ebben az egészben, nem biztos hogy sok ember végig csinálta volna utánam, és egy fillér nélkül. Mert amit én és a pedagógus kollégáim kapunk bérezést, az az, amit a pályázatban elvégeztünk, a pedagógiai programért, különféle innovációért. Annak ellenére a projekt menedzser az elejétől végig felvette a havi összegét. Szikszai István: a beszámoló az roppant liberális jellegű, mert tulajdonképpen, aki a fő bűnöket elkövette, annak a neve egyáltalán nem szerepel a beszámolóban. Olvastam, hogy a projekt menedzsment költsége eft, mit takar ez? Demeterné Ecseri Katalin: a projekt menedzsmentbe tartozott a projekt menedzser, a projekt asszisztens, pénzügyi vezető, és a pénzügyi asszisztens. Szikszai István: tehát ez 4 fő munkájának az ellenértéke. Demeterné Ecseri Katalin: igen de ebből a legnagyobb a projektmenedzseré, - szeretném hangsúlyozni -. A tapasztalatokat levonjuk és remélem mindenki látja, hogy erőmön felül megtettem mindent azért, hogy rendbe hozzam és helyre tegyem, azt a munkát ami nem lett elvégezve. Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket aki elfogadja a szakmai beszámolót és a pénzügyi zárásról 2 hónap múlva tájékoztatást, kérünk, az kézfelemeléssel jelezze: Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot - 7

8 14/2011.(02.23.) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a NOKI TÁMOP pályázat szakmai beszámolóját elfogadja és úgy döntött a végső pénzügyi zárásról is tájékoztatást kér. Demeterné Ecseri Katalin Határidő: május ) Ünnepek és rendezvények tervezése Dr. Szabó Teréz: meg kellene az ünnepeinket beszélni és a falunapot és ha egyéb rendezvényt szeretnénk, akkor azt is. Szikszai István: először döntsük el hogy melyek azok az ünnepségek, amelyeket a községnek kell rendezni. Ünnepségek: Március 15. tartsuk, március 11-én 18 óra ünnepi beszédet mond Polgármester FALUNAP, június 18-án, előzőévekhez hasonlóan megbízzuk Bakosné Szécsényi Bernadett képviselőt, aki az egészet összefogja és irányítja. Dr. Szabó Teréz: a lakosság részéről olyan elképzelés van, hogy jobban be kellene vonni a község lakóit, tehát ne csak szemlélői legyenek a falunapnak. Nagy József: tavaly szerettük volna egy kicsit propagálni a polgárőrséget, az előző polgármester nem támogatta ezt, de amennyiben lehetőség van rá, akkor én szívesen részt vennék ebben a programszervezésben, pl: akadályversenyt szerveznénk, vagy főzést. Demeterné Ecseri Katalin: az akadályverseny nagyon jó ötlet, a bográcsolást viszont nem a falunapon kellene továbbra sem, hanem szeptemberben a libaterelő túra napján, és természetesen a részvételre majd akkor is örömmel, számítunk. Dr. Szabó Teréz: akkor ezt lezárhatjuk azzal, hogy a Falunappal kapcsolatban megvan az időpont, meg van a szervező és a részletek. - Augusztus 20. ez szombatra esik. Bakosné Szécsényi Bernadett: javasolta az augusztus 20-i ünnepséget a napján szombaton tartsuk. - 8

9 Szikszai István: ennek a főszervezője a nyugdíjasklub szokott lenni, ezt a hagyományt tartsuk meg. Bakos István az ülésről órakor eltávozott, más elfoglaltsága miatt. Dr. Szabó Teréz: a libaterelő túra szeptember első szombat, ekkor szeretnénk más programot is, amiről már beszéltünk, pl. főzőverseny stb. ennek a fő szervezője Demeterné Ecseri Katalin lesz. Demeterné Ecseri Katalin: az október 23-i ünnepséggel és a többi programokkal, várjuk meg a jövő tanévet. Méri Zoltán: van még a mindenszentek halottak napja, kell a lámpa, és mikor tegyük ki. Szikszai István: előtte levő hétvégén kellene kihelyezni, október 28. pénteken. Dr. Szabó Teréz: ugyan úgy a polgárőrökre számítunk, mint a múlt évben is. Árokszállási Istvánné: arról nem beszéltünk, hogy a zászlókat ki rakja ki, az ünnep alkalmából. Március 15. Augusztus 20. Október 23. Méri Zoltán: amikor a dátum esik, akkor előtte való hétvégén a következő hétvégéig szoktuk kitenni mindig a zászlókat. Dr. Szabó Teréz: akkor Méri Zoltán segítségét igénybe fogjuk venni és karbantartók Fehér Lajos és Kovács László segítenek. Méri Zoltán: az utána következő hétvége a BÚCSÚ. Dr.Szabó Teréz: gondolom a helyszínnel nincs gond, ugyanúgy a pályán lesz. Méri Zoltán: az ádventi kivilágítás van még hátra. Erre van a költségvetésben elkülönítve, a lámpák javítására? Dr. Szabó Teréz: nincs, tavaly 70 eft körüli összeg kellett ahhoz, hogy pótoljuk a hiányzó kiégett díszeket. Árokszállási Istvánné: erre majd térjünk vissza II. félévben, amikor a félévi gazdálkodásról számot adunk. Dr. Szabó Teréz: mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki az elhangzott javaslatokkal egyetért az kézfelemeléssel jelezze: - 9

10 Úri község képviselő-testülete a évben megrendezett ünnepek és rendezvényekkel kapcsolatban az alábbi határozatot 15/2011.( 02, 23.) sz. kt. határozat Úri község önkormányzat 6 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül úgy döntött évben az alábbi ünnepségek megrendezését tartja szükségesnek. Március 15.: ünnepség időpontja: március óra, szervező: ÁMK Falunap: időpontja: június 18. szervező: Bakosné Szécsényi Bernadett Augusztus 20. időpontja: augusztus 20. délelőtt, mise után, szervező: Nyugdíjasklub Libaterelő túra + bográcsolás: szeptember 3. szervező: Demeterné Ecseri Katalin Október 23., időpontja: október 21. péntek 18 óra, ÁMK, Bakosné Szécsényi Bernadett Határidő: azonnal 7.) Egyebek g.) Ravatalozó környékének rendbetétele Dr. Szabó Teréz: ez semmi mást nem jelent, mint a két fát, ami még ott megtalálható régi fa, ott maradjon vagy kivegyük? Solti Gábor: a temetőben azt a csonkot ki kellene vágni, amit a szélvihar letört. Dr. Szabó Teréz: véleményem szerint a hivatal előtt lévő tuja-fákat is ki kellene vágni, és új növényeket ültetni helyette. Szikszai István: vágjuk ki, de akkor ültessünk is helyette. Dr. Szabó Teréz: a közterületeken levő fák kivágása, önkormányzati tulajdonú fák kivágása nincsen szabályozva, a következő ülésre előkészítjük, úgy gondolom a fakivágás engedélyezése kerüljön a jegyző hatáskörébe. Mivel kérdés hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal, hogy a temetőben a két akácfát kiszedjük és ültetünk helyette, az kézfelemeléssel jelezze. Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 16/2011. (02.23.) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött temetőben a két akácfát és a hivatal előtt lévő tujákat kivágja és ültet helyette.. Borbás István Határidő: azonnal - 10

11 7.) Egyebek h.) Solti kert hasznosítása Dr. Szabó Teréz: ezt a területet ajándékba kapta az önkormányzat a Solti bácsitól, azzal, hogy ott kiránduló helyet alakítson ki. Sajnos most úgy néz ki mint aminek nincs gazdája. Ifj. Csontos István Fő u. 51. szám alatti lakos kérte, hogy adjuk oda neki ezt a területet, hasznosításra, hogy rendbe teszi lekaszálja és a szénát hasznosítaná. Emellett mi tehetünk ki oda padokat, ha lesz az önkormányzatnak erre pénze és lehet kirándulni is, mert őt nem zavarja. Bakosné Szécsényi Bernadett: az a terület be van fásítva. Dr. Szabó Teréz: lehet, hogy a gaztól nem látni, de én ott nem láttam fákat. Mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal, hogy ifj. Csontos Istvánnal kössünk egy olyan szerződést, hogy rendszeresen kaszálja és a szénát elviheti onnan, a terület rendbetétele fejében, határozatlan időre, azzal, hogy az önkormányzat ezt bármikor visszavonhatja, az kézfelemeléssel jelezze. Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 17/2011. (02.23.) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött ifj. Csontos István Úri, Fő u. 51. szám alatti lakossal megállapodást köt, a Solti-kert rendbetételére, azzal hogy lekaszálja és a szénát saját célra hasznosíthatja, a rendbetétel fejében. A megállapodás határozatlan időre szól. Határidő: azonnal 7.) EGYEBEK i.) Valkó község csatlakozása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati társuláshoz Dr. Szabó Teréz: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sülysáp központtal működik, ez is kistérségi társulás és Valkó község kérte a felvételét. Ott is a dologi és személyi feltételek ugyanúgy adottak, mint Úriban, tehát ezzel nem hátráltatunk senkit. - 11

12 A cél az lenne, hogy kb. 40 ezer embert kellene ellátni a családsegítő szolgálatnak, ahhoz hogy eggyel nagyobb kategóriába lépjünk. Akkor többlet feladatot is kapnánk, többlet pénzt is. Sülysápon úgy fogalmazódott meg, hogy Valkót célszerű felvenni, sőt még egy települést kellene találni, aki ide csatlakozna. Aki egyetért ezzel az kézfelemeléssel jelezze: Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 18/ ) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött hozzájárul Valkó községnek a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláshoz történő csatlakozásához, egyúttal támogatja a csatlakozási feltételek teljesülése esetén a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatba történő belépését. Határidő: azonnal 7.) EGYEBEK j.) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről Dr. Szabó Teréz: a Belügyminisztérium társadalmi vitára bocsátotta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és a Sport infrastruktúra-fejlesztések támogatása című pályázati kiírásokat. A pályázatok keretén belül lehetőség nyílik az önkormányzatok számára sportlétesítményeik felújítására, valamint a tárulási formában fenntartott közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde) felújítására. Az elnyerhető támogatás mértéke maximum millió forint. A támogatás mértéke 80-90%. A pályázatok benyújtásának várható időpontja március vége. Támogatható tevékenységek, az épület felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére. A feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére. Óvodai feladatot ellátó intézményesetében, a kapacitás bővítésre is igényelhető. Egy pályázó legfeljebb 1 intézmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. Az iskola épületének szigetelése, A támogatás mértéke %-os állami támogatás, maximum összege 30 millió, március 16-ig lehet a pályázatot benyújtani. - 12

13 - Egy másik pályázat: szintén %-os támogatás, maximum 20 millió Ft adható, helyi önkormányzat és több célú kistérségi társulás pályázhat, tulajdonában vagy fenntartásában lévő sport létesítmény fejlesztésére, felújítására, akadálymentesítésére, eszközbeszerzésre igényelhető. Árokszállási Istvánné: ezek előzetes információk, és úgy gondoltam, jó lenne, ha mindenki értesülne erről. Szikszai István: a sportnak már van kész terve, ilyen felújítási terve. Mi már 4 évvel ezelőtt pályáztunk csak nem nyertünk. Dr. Szabó Teréz: ezek távlati tervek, de legalább koncepciónk legyen. Úri község önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette. 7.) EGYEBEK k.) Játszótér tavaszi felújítása Dr. Szabó Teréz: a Vízmű Kft. vezetője írásos előterjesztést nyújtott be, a játszótér felújítási munkáinak az elvégzése ügyében. - A játszótér biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a baleset veszélyes játékok cseréje. Bejárás során megállapította, hogy mind a két csúszda törött, illetve repedt így azok üzemeltetése balesetveszélyes! - A gyermekhinták állapota is olyan hogy cseréje indokolt. Van ami el van törve, van amelyiknek a kötélzete erősen kopott. - Egy mérleghinta ülőke törött, cserére szorul. - Mivel a játszótér összes játéka fából van így az éves állagmegóvó festést is el kell végezni. - A homokozóban lévő homok tiszta, de pótlása mindenképpen indokolt. Az előzetes kalkuláció szerint a munkák elvégzéséhez az anyag szükséglet kb Ft. Árokszállási Istvánné: maga a csúszda nyomja meg. Dr. Szabó Teréz: a csúszda, az műanyag. Méri Zoltán: elkövettük azt a hibát, hogy be kellett volna télire a csúszdát is hozni. Ha lesz új akkor azt feltétlenül ősszel behozzuk. Bakosné Szécsényi Bernadett: nem feltétlen szükséges újat venni, mert Gyömrőn van egy cég, aki tökéletesen megtudja, műanyaghegesztéssel oldani a javítást. Dr. Szabó Teréz: ezt hogy kalkuláltad? - 13

14 Borbás István: újat néztem az Interneten Ft. Szikszai István: akkor azért meg kellene nézni azt a Gyömrői céget. Méri Zoltán: itt a játszótérnél azért figyelni kell arra, hogy bármit csinálunk minősített legyen, le legyen dokumentálva. Demeterné Ecseri Katalin: akkor ehhez még hozzádobnánk az iskola mérleghintáit is, mert az is ugyanolyan állapotban van, mint a játszótérnél. Szikszai István: majd az iskola költségvetésében megcsinálja, mert erre nekünk nincs pénzünk! Árokszállási Istvánné: ha belefér ebbe a 90 eft-ba, akkor legyen az is rendbe téve. Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal hogy Ft összeget, biztosítunk a játszótér tavaszi felújítására, az kézfelemeléssel jelezze: Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 19/2011. (02.23.) sz. kt. határozat Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött, a játszótér tavaszi felújítására Ft összeget biztosít a tartalékalapból. Borbás István Határidő: azonnal 7.) EGYEBEK l.) MEGLEPETÉS újság pályázata Dr. Szabó Teréz: a Meglepetés újságban a következő pályázati felhívás olvasható: Küldjék el nekünk a település által kiszemelt közterület fényképét és méreteit. Mi kiválasztjuk azt az 5 szerencsés helyet, ahová kertészünkkel, és egy szekérderéknyi palántával felszerelkezve csinosítunk, hogy a végén egy gyönyörűen rendbetett kis teret hagyjunk önöknek magunk után. Várjuk mosolyogva a tavaszt! Erre a felhívásra Soltiné Szabó Mariann, intézkedett fényképezett és en elküldte az alábbi pályázatot: - 14

15 Úri Község Önkormányzata örömmel értesült pályázati felhívásukról. Községünk középpontjában helyezkedik el az általunk kiszemelt közterület (nagysága 250 négyzetméter), mellyel pályázunk a Meglepetés-virágágyásra! A területen helyezkedik el a Szent Imre szobor, mely egyházközségünk védőszentje és általános iskolánk is a Szent Imre nevet vette fel az elmúlt év folyamán. Az Önök pályázati lehetősége vissza nem térő lehetőség lenne számunkra e kis tér szakértő rendbetételére. Az említett közterületen megvalósuló szép környezet községünk minden lakójának nagy örömet szerezne, hiszen e terület közvetlen közelében található a község szinte minden intézménye: polgármesteri hivatal, általános iskola, zeneiskola, művelődési ház, játszóház, Úri Községi Vízmű, az egészségügyi intézmények: orvosi, fogorvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői és családsegítő szolgálat, valamint a községben működő Idősek Otthona. Fentiek értelmében bizakodva küldjük el pályázatunkat, várjuk pályázatunk kedvező elbírálását és várjuk mosolyogva a tavaszt! Szikszai István: nagyon jó, ezzel egyetértünk, nem kerül pénzbe, támogatjuk. Úri község önkormányzat képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. EGYEBEK Demeterné Ecseri Katalin: szeretném megköszönni Szikszai Istvánnak, és feleségének Éva néninek, hogy közbenjárt, Szikszai Péternél, hogy ezáltal a 150 eft-os műsort ingyen és bérmentve biztosított, ahhoz hogy a pályázatnak nyilvánosságát prezentálni tudjam. Dr. Szabó Teréz: nagybajban voltunk, mert nem volt rá keret. Köszönjük szépen a segítséget. Dr. Szabó Teréz, az ülést órakor bezárta, mivel több hozzászólás nem volt. k.m.f. Dr. Szabó Teréz polgármester Árokszállási Istvánné jegyző - 15

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2007. május 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott képvisel -testületi ülésr l.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2007. május 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott képvisel -testületi ülésr l. Úri község Polgármesteri Hivatal 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2007. május 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Városgazdálkodási Kht. részéről: Kalmár Zoltán ügyvezető

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Városgazdálkodási Kht. részéről: Kalmár Zoltán ügyvezető Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. január 20-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l.

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l. Zalakomár község Önkormányzata 22/2010. J E G Y Z K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képvisel - testületének 2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015 Ikt. Szám: 3814/2015 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2015. december 3.-án 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 364-6/2012. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Jegyzıkönyv amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2014. március 24-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis,

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben