J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Garai Gábor alpolgármester Banyóné Hajdu Krisztina képviselő, Gulyás Zsanett képviselő Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre megbízott jegyző Lakosság részéről jelen van: 9 fő Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselőből mindenki jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2./ Tájékoztatás a környezetvédelem helyzetéről 3./ Tájékoztató a évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 4./ évi költségvetési koncepció elfogadása 5./ Ingatlanhasználati szerződés Előadó: Jegyző

2 2 Zárt ülés keretében: 6./ A vízszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet módosítása 7./ A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 1./ Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság beszámolója Előadó: Bizottság elnöke A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről Elmondja, a csatornázás egyenlőre Kissomlyón és a vele együtt társult községben abbamarad, mert nem tudták a bekerülési költséghez a lakosság százalékát. 105 főből 32 fő nyilatkozott, hogy vállalja a költségeket. A közmunkásoknak lejárt a szerződése, elmentek a Munkaügyi Központba, majd tavasszal ha lehetőség lesz rá, foglalkoztatják őket. A hólapátolással két volt közmunkást bízott meg, akik el fogják végezni. Hótolót is megbíztak a munka elvégzésével. Mikulás ünnepség lezajlott, 7 gyermek vett részt, elgondolkodtató, hogy jövőre érdemes-e fűteni azt a nagy kultúrházat. Jövőre javasolni fogja, Mikuláscsomagot adnak minden gyermeknek, kiviszik házhoz, mint más községekben. A beszámolóban többet nem kíván mondani, amennyiben a képviselők a beszámolót elfogadják, kézfeltartással szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. II. NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a környezetvédelem helyzetéről Ismerteti a környezetvédelem helyzetéről készül tájékoztatót (mellékelve.) Elmondja, hogy Kissomlyón probléma volt, a falu közepén átfolyt az úton a szennyvíz, ami balesetveszélyes is. Kéri a tájékoztató elfogadását.

3 3 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 170/2010.(XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelem helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal III. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről Ismerteti a évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről készült tájékoztatást (mellékelve). Javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 171/2010.(XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal A költségvetési rendelet módosítása ehhez a napirendhez kapcsolódik, írásos anyagot a képviselők megkapták (mellékelve). Azért kellett módosítani, mert második hóban 30 millió 30 ezer forinttal fogadta el a költségvetést a testület, ez e Ft-ra módosult, tehát nőtt. Az állami támogatás nőtt és az önkormányzat értékesített egy ingatlant 6 millió forintért, ezért emelkedett a költségvetés összege. Javasolja a rendelet-módosítás elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következő rendeletet alkotja:

4 4 R E N D E L E T 10/2010.(XII.09.) Képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését megállapító 1/2010. (II.10.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal IV. NAPIRENDI PONT: évi költségvetési koncepció elfogadása Ismerteti az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját (mellékelve). Kéri a költségvetési koncepció megvitatását, javaslatok, észrevételek megtételét, hogy azok a évi költségvetésbe bekerülhessenek. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Különvéleménnyel szeretne élni, kéri a jegyzőkönyvbe mindenképpen kerüljön bele, amit mond. Átnézte a jövő évi tervezetet és sajnálattal nézi, hogy sehol nem szerepel sem a sportra elkülönített, akár minimális összeg. Sem az, hogy jövő évben pályázati önerőt próbálnánk meg félrerakni, sehol nem szerepel, hogy pályázati önerőre x összeget elkülönítene a falu. Mint tudjuk, elég ritkán van testületi ülés és így nem teljes a számára. Testületi ülés annyiszor van, ahányszor megkövetelik a gondok. Elmondta, hogy 13 millió forint tartalékuk van, amikor készítik a költségvetést, akkor mondják el javaslataikat, hogy mire költsék. Kiegészítené annyival, hogy szabadidősportra szerepel 150 ezer forint dologi kiadás, a pályázatok önerejét a tartalék képezheti. Februári költségvetés készítésig még lesz testületi ülés, de nem is kell hogy ahhoz legyen testületi ülés, mindenki fejben a 13 millió forint tartalék felhasználását eldönthetik, mit akarnak sportcélra, melyik utakat akarják fejleszteni. Ezekre a javaslatokra vár majd mindenkitől elképzelést, azokat majd összehangolják. Ez csak technikai dolog, törvény előírja, lakossággal ismertetni kell hogyan gazdálkodtak az idén. Amilyen sarok-

5 5 számokat leadott a Kormány ezidáig, arra tudták ezt alapozni. Törvény előírja, hogy ezt december hónapban meg kell csinálni. Az igazi költségvetést február végéig kell elkészíteni. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Kérdése lenne, mivel ő még új, nem tudja a menetét a dolgoknak. Feltéve, hogy netalántán jön egy olyan pályázat decemberben, hogy valami fantasztikus lenne, mindenféle támogatottságot és a falunak fantasztikusan jó lenne és lenne egy hetük, hogy beadják a pályázatot, akkor hogyan lehetne ezt megoldani. Elmondta már többször, de ismét mondja, ha rendkívüli eset van, akkor azonnal összehívják a Képviselő-testületet. Ha egy olyan hatalmas pályázatot írnak ki, ami nekünk jó, ezt is végigbeszélték, igazán a 0 önerős pályázat lenne a jó. Nem hiszi, hogy karácsony előtt ilyenekkel foglalkoznának ott fönn, hogy ilyen pályázatot írjanak ki, amit holnapután el kell fogadni. De semmi probléma, ha rendkívüli lehetőség van, össze tudják hívni a képviselő-testületet. A költségvetést azért fogadja el a testület, 90 %-ban próbál egész évben a szerint menni, de természetesen, ha vannak nem várt kiadások, ahhoz kell módosítani utólag a költségvetést. Átadja a szót a lakosságnak. Lakosság részéről egy hölgy: A csatornázást kérdezte volna, de már kapott rá választ, hogy nem lesz. Talajterhelési díjat is kérdezi. Egyenlőre leálltak róla, érdeklődött gyökértisztítós eljárásra vonatkozóan, de a műszaki referenstől olyan választ kaptak, mivel itt olyan folyó, patak a közelünkben nincs, egyenlőre műszakilag nem kivitelezhető. valaki rá. Talajterhelési díj az olyan településeken van, ahol van csatorna és nem köt 2008-ban amikor indult ez a csatornázási dolog, teljesen mások voltak a pályázati kiírások, ahogyan fogyott a pénz, váltott a kormány, a lakosságra akarták hárítani a 25 %-át, ami nagyon sok pénz, 240 millió forint lett volna a 6 településen. Amikor alá kellett volna írni a szerződést, sokan nem tudták felvállalni az önrészt. 105 ingatlanból 32 vállalta. Nagyon sokan mondhatják, hogy több külföldi nem lett megkérdezve, de ha még az összes külföldi tulajdonost hozzáveszi aki itt ingatlannal rendelkezik, még akkor sem tudták volna 50 %-át összehozni. El kell gondolkodni, mert még olyan következménye is volt, hogy 100 lakosból öt éven belül 92-nek rá kellett volna csatlakozni a szennyvízcsatornára. Elmondja,

6 6 hogy Kissomlyó viszonylatában 3-4 millió forintjuk bent van a fiókban, ezek a belső tervek élnek, ezeket már nem kell újra megcsináltatni. Ha írnak új, kedvezőbb pályázatot, akkor meg kell csak újítani a terveket. Lakosság részéről hölgy: Szó volt a fodrászatról kérdezi, mi lesz? Olyan információja van, éppen a testületi ülés napirendje is, itt van egy igen kedvező haszonbérleti szerződés tervezet (mellékelve). Ha most a képviselő-testület rábólint a szerződésre és elfogadja a fodrász hölgy, akár már holnapután jöhet. Mivel önkormányzati épületről van szó, víz, villany van, szerződést kell kötni a használatba adásról. Bérleti díjat nem kérnének, de a fodrász hölgynek a tevékenységhez szükséges képesítéssel, engedéllyel kell hogy rendelkezzen, valamint a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket ő biztosítja. Lakosság részéről Kiss Imre: A beszámolóban hallotta, hogy a csapadékvíz elvezetés megoldott Kissomlyón, de ez így nem igaz, mert nemcsak ő előttük folyik át a víz. Amit polgármester úr mondott a kocsma-kanyarban megcsúszhat. Ami előnye a falunak a csapadékvízelvezetés szempontjából, hogy dombon vagyunk, de ez veszélyes is, mert ott ugyanolyan átfolyás van, mint őelőttük. Nem híg trágya folyik ki az udvarából, hanem a nagy csapadékkor, mivel dombon van a házuk, a trágyát átmossa a hegyről leömlő víz és az igaz, kimosta a trágyalét. Az önkormányzatnak róható fel, hogy átfolyás van előttük az úton, mert ott két híd van. Ott járnak fel a hegyre, nagy teherautókkal, hogy beszakadt a híd. Az önkormányzat, amikor elkezdődött a quad-pálya, a kisgyerekek kedvet kaptak a terep-biciklizésre, az önkormányzat a polgármester utasítására úgy oldotta meg a fennálló veszélyt, az árokba ki-be bicikliznek, hogy betömte valamilyen építkezés sittjével azt az árkot megszüntette, tehát az átfolyás ezért van. Tavasszal meg fogja oldani zárt trágya tárolót, de mégegyszer mondja a vízkifolyás a hegyről jön. Azért helyesbít, nem azért lett betömve az árok, mert a gyerekek quadoztak, hanem azért, hogy (Egyszerre beszélnek ketten, hárman, hol folyik a víz, kinek a tulajdona az árok, a híd.) Javasolja, tavasszal járják körül ezt a dolgot, hogyan lehetne megoldani, hogy ne folyjon át a víz az úton. Lakosság részéről hölgy: Kérdezi, a vízügyben történt-e valami?

7 7 Történt, pályázatot adtak be Káld-Borgáta-Köcsk községekkel. Eredmény még nincs, döntés nem született, de be lett adva a vízminőség javításra a pályázat. Lakosság részéről hölgy: Az előbbi témához kapcsolódva elmondja, hogy a szomszédja kérte, hogy a csapadékvizet vezesse ki az utcára. Előttük közterület van, csak úgy tudná kivezetni az árokba az esővizet, ha átfúrna a járda alatt. Ezt megteheti? Ahhoz úgy tudja engedély kell, hogy a közterülettel bármit is csináljon. Honnan, mit akar vezetni? Lakosság részéről hölgy: Az alsó szomszédja kérte, hogy vezesse el a csapadékvizet, mert őmiatta vizesedik a háza, mert a kertben nincs megoldva az esővíz elvezetés. Azt senki sem oldja meg, látjuk ezeket a belvizeket, mekkora gond országszerte. A talajvízzel nem tudnak mit kezdeni, szerinte azért vizesedik, ezt látatlanban mondja. Természetesen nincs akadálya, hogy a járda alatt kivezesse a vizet! Nincs csatornája a szomszédjának, szerinte az is probléma. Jó, akkor neki nincs kötelezettsége ebben. Harmadik kérdése a honlap ügy. Kérdezi, egy hónappal ezelőtt elküldte a Misszió Egyesület 8 éves működési beszámolóját. Azóta leállt ez a honlap ügy, kérni szeretné, mert nemcsak ebben a faluban, megyében, egész kemenesalján nagyon komoly munkát végeznek. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Mi folyamatosan dolgoztunk a honlapon és többször is írt t, hogy várja az anyagot fényképekkel, de csak 10 mondatos beszámolót kapott. 10 oldalas!

8 8 Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Akkor ezt nem kapta meg, mert különben már rég fent lenne, ezt várja. Azért nem értette, mert ő egy tíz oldalas anyagot küldött, akkor valami internet-probléma volt, megbeszélik majd. Lakosság részéről férfi Gábor: Csatornával kapcsolatban elmondja, most tudták meg, hogy nem lesz csatorna, nem kellett volna erről lakossági fórumot összehívni, hogy nem lesz. Megmondja, miért nem is gondoltak rá. Kb. két hete szállt fel a füst Jánosházán. Tehát ez az a fórum, hogy közöljük. Lakosság részéről Gábor: Kérdése még, hallotta, hogy a másik megoldás sem jó a nádas, gyökeres. Van más megoldás, Merseváton is van, tudja hogy a falu létszáma is csökken, de mégis valami alternatív megoldás, ami a közösség szennyvízdolgát megoldaná. Utána kellene esetleg nézni. Nem arra várni, hogy valamikor a kezükbe adják a pénzt. Úgy néz ki egyenlőre nem fog. Visszakérdezi, hogyan oldják meg a lakossági befizetéseket. Ki fizeti ki azokét, akik nem vállalják. Lakosság részéről Gábor: Kisebb rendszert csinálni, például összeállni a szomszéddal. Az önkormányzat esetleg adna hozzá valamennyi támogatást. (valakivel beszélget: hányszor viteti el a szennyvizet, visszaforgatja öntözésre, vagy WC-re, az is takarékoskodás) Ötletet adott, hogy ilyeneket kell belevenni a jövő évi költségvetésbe, majd ha úgy látják, körbeszaglásznak a megyében, az országban, nemcsak a mi településünknek, hanem a többi településnek is fáj ám, hogy nem tudtak belevágni a dologba. Valamilyen megoldást keresnek legalábbis azoknak, akiknek ambíciója vagy egy-két forintja lenne befektetésre. Ha azt mondják a képviselők, hogy a jövő évben semmi úton módon közös projektbe nem tudunk belevágni, de valaki egyénileg próbálkozik ilyennel, megsegítik, mint a lakáscélú támogatások esetén, akkor erre vevő lesz. Ezeket a lakásfelújításokat is majd javasolni fogja, hogy meg kellene gondolni, mert már nincs olyan ház a faluban, amire már egyszer ne adtak volna felújításra kölcsönt.

9 9 Lakosság részéről Gábor: Ez lesz a jövő, mert így előreláthatólag ilyen nagyban, mint amiben gondolkodtak ezelőtt, több település összeáll, de úgy nézi egy falu sem fog összeállni. Ez lesz a megoldás. tegyék fel. A évi költségvetési koncepciót még nem fogadták el, ha még van kérdés, Gulyás Zsanett képviselő: Ő is új még a testületben, nem fogadta el a költségvetési rendeletet, illetve beszámolót. Nagyon sok mindent hiányol, nagyon jól tudja, hogy törvényi szabályozás az, hogy ezeket még decemberben meg kell tárgyalni, elő kell terjeszteni. November 30-ig kell, választások évében december 15-ig. Gulyás Zsanett képviselő: Nagyon sok mindent hiányol belőle, és nagyon sok minden az, amivel nem ért egyet ezzel kapcsolatban. A jegyző úr egy picit felvilágosítaná azzal kapcsolatban, ha mi ezt megszavazzuk, avagy sem, annak milyen következménye van arra, hogy majd a költségvetésben ami ott lesz előttünk, abban mi fog szerepelni. Ennek semmi kötelezettsége nincs a költségvetésre vonatkozóan, tehát a költségvetést ettől függetlenül teljesen más számokkal is el lehet fogadni. Az ennek a szerepe, a jogalkotó azt akarja elérni ezzel, hogy már az előző év végén kezdjen el foglalkozni a képviselő-testület azzal, hogy mit akar jövőre és valamit tervezzen már. Ez alapján majd könnyebb lesz a tényleges költségvetést elkészíteni Gulyás Zsanett képviselő: Tehát akkor ehhez hozzá lehet adni, ha a képviselő-testület úgy dönt. Igen, azért mondta, hogy a tényleges költségvetést addig nem teszi le, amíg nem kap javaslatokat, azok már mind bent lesznek számszerűen. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a évi költségvetési koncepciót, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

10 10 HATÁROZAT: 172/2010.(XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal V. NAPIRENDI PONT: Ingatlanhasználati szerződés Az előbb már szóba került, itt a fodrászról van szó, mindenki megkapta a megállapodás tervezetet (mellékelve). Amennyiben elfogadja a képviselő-testület, akkor Kriszta felveszi a kapcsolatot a vállalkozó hölggyel, a jegyző úrnál aláírják a szerződést. Mi ingyen adunk mindent, semmi mást nem kérünk, hogy ő rendelkezzen az összes felszereléssel, valamint harmadik személynek okozott kárért felelősséget vállaljon. Felteszi szavazásra, ki elfogadja a ingatlanhasználati szerződést, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 173/2010.(XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Kissomlyó, Kossuth u. 66. szám alatt található helyiségre kötendő ingatlanhasználati megállapodást fodrászati tevékenység végzésére, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal VI. NAPIRENDI PONT: A vízszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet módosítása A VASIVÍZ Zrt-től megkapta az önkormányzat a következő évre vonatkozó vízdíjakról szóló tervezetet (mellékelve). Ezt nem mi találjuk ki, hanem elfogadjuk. A lakossági vízdíj fogyasztást 2,5 %-kal emelte meg, a közületi fogyasztást 6,5 %-kal.

11 11 Kérdezi a vízdíjjal kapcsolatban, sikerült-e megegyezni, hogy amennyiben meglesz a víztisztító berendezés, emelik-e a vízdíjat, ránk fogják-e terhelni. Igen. Ránk fogják terhelni. Ezt mondta mindig, hogy ez a rákfenéje az ingyenes pályázatoknak. Mai világban ingyen nem adnak semmit, ezt senki ne várja el. Gulyás Zsanett képviselő: Elmondja, voltak Káldon egy sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban, ahol a VASIVÍZ stratégiai igazgatója is ott volt és átmentek kötetlen beszélgetésbe. Azt mondta a káldi polgármester és a stratégiai igazgató, hogy nem lesz nagymértékű emelés, vagy nem lesz, vagy minimális lesz. Kérdezi, hogy nem kellett előzőleg szerződésben felvállalni? Úgy működik az egész dolog, hogy a vízdíjat a VASIVÍZ közgyűlése állapítja meg minden évben. Előre nem is lehet megmondani, mennyivel fog emelkedni. Viszont egységes a szolgáltató egész területén, nem fogják külön megemelni ezen a területen, mert beépítették a tisztítást, viszont mindenképpen lesz emelés, beépítve a többibe. Ez az előnye a nagyobb szolgáltatónak, hogy szétosztja a költségeket az egész területre, ahol szolgáltat. A vízdíj rendeletet felteszi szavazásra, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja: R E N D E L E T 11/2010.(XII.09.) Képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a vízszolgáltatási díj megállapításáról szóló 2/1994.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal

12 12 VII. NAPIRENDI PONT: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása A MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft megtette ajánlatát a települési szilárd hulladék szállítás és gyűjtés évi díjtételeire (mellékelve) A drágulás átlagos mértéke 14 %. Részletesen ismerteti az árakat. A szennyvízszállítási tevékenység díjtételei is módosultak.(mellékelve) Részletesen ismerteti. Nincs más lehetőség, csak ez a MÜLLEX? Szerződés köt bennünket a MÜLLEX-hez, ezen a területen ő végzi a szolgáltatást, 10 évre kötöttünk velük szerződést. A szerződések következő évben járnak le. Meg is kell majd pályáztatni az önkormányzatoknak, nyilván a legolcsóbb ajánlatot fogadják majd el. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: A folyékony hulladék-szállításra más megoldás nincs, csak ez a Horváth úr? a szerződést. Vele is szerződést kötöttünk. Öt évre kötöttek vele szerződést, nemrég újították Lakosság részéről férfi: Kérdezi, hogy a hulladékgyűjtő kukák cseréje hogyan működik? A csere most ingyenes, mert az idei évben a MÜLLEX nyert egy pályázatot, minden településre osztott ki kukákat, szólni kell és kicserélik. Gulyás Zsanett képviselő:

13 13 Több lakos jelezte és olvasta, hogy a MÜLLEX úgy határozta meg a szemétszállítási díjat, hogy hány forint/ürítés. Hogy határozzák meg, hogy kinek mennyi ürítése volt, mert nagyon sokan nem rakják ki kéthetente. Azt nem nézegetik, van egy naptár, hogy mikor viszik el és a tulajdonosnak kell gondoskodni, hogy kirakja a kukáját. Nem számolgatják, kiét hányszor viszik el. Ez egy kötelező közszolgáltatás. Gulyás Zsanett képviselő: De ha van egy egyedülálló ember, akinek hat hetente telik meg a kukája? Olyan ember is van, aki még életében ki nem húzta a kukát. Gulyás Zsanett képviselő: Ez elég szomorú. Dr.Balás Endre megbízott jegyző: Nem szomorú, mert akkor ki lehetne bújni a fizetés alól, mert mondhatja valaki, hogy nem telik meg a kukája és a kertjébe elássa a szemetet és ott összegyűlik, ez az oka. Közművelődésben lesz-e valami változás, fejlesztés a falu vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban is ötleteket vár, ami jó ötlet, ha a testület elfogadja a jövő évi költségvetésbe bele is teszik. Rendszeres könyvtár nyitva tartás, hallotta, hogy mozgókönyvtár is van. Könyvtár fejlesztés? Nincs itt a könyvtáros, de az utóbbi időben 400 db. könyvet kaptunk, most lesz cserélve, látogassák a könyvtárat. Látogatná, csak nincs nyitva a könyvtár. Számítógép-terem használat, stb.

14 14 Ott fejlesztés most nem lesz, a kissomlyói fiatalokat az most egy-két évig ki fogja szolgálni, négy géppel rendelkeznek, tavaly költöttek 500 ezer forint körüli összeget gépparkra. Ez nagyon jó, csak nincs nyitva. Odamennek a gyerekek és nincs nyitva. A nyitva tartás úgy van, a nyáron minden nap nyitva volt több órában, erre szoktak rá a gyerekek, holott a klub-könyvtárossal heti 2 órás szerződésük van. Amikor hetente ki van írva, akkor van nyitva. Hétvégén van nyitva általában a könyvtárral párhuzamosan. Kéri, hogy legyen kiírva a nyitva tartás időpontja. Gulyás Zsanett képviselő: Azt gondolja, nekünk mint önkormányzatnak oda kell figyelni, hogy a falu lakosai, akik itt élnek, valami fix időpontban tudjanak lemenni a könyvtárba. Egyeztetni fog a klub-könyvtárossal. De van munkahelye, attól is függővé teszi, rugalmas nyitva tartás van. Amikor nem dolgozott és állandóan nyitva volt, akkor meg az nem tetszett a lakosságnak. Nehéz igazságot tenni. A másik része, megnézi, hányszáz, ezer darab könyvet vittek ki egyáltalán, hogy ekkora téma legyen. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Nem beszéltünk hányszáz, ezer könyvről, összesen 200 fő fölötti a létszám, maradjanak a realitásoknál, de valóban egy fix nyitva tartás mindenkinek könnyebbé tenné az életét. Ha már rugalmas marad a nyitva tartás, előre legyen kiírva, számítsanak rá az emberek. Lakosság részéről Horváth Teréz: Ő volt a kultúros egy darabig, fix nyitva tartás volt, minden alkalommal nyitva volt. Örül, hogy a klub-könyvtárosnak van munkahelye, csak az az ő magánügye. Egy csepp sértettség nincs benne, 30, 32 olvasója volt, aki rendszeresen visszajárt.

15 15 Meg fogja vizsgálni hogyan volt régen nyitva a könyvtár, ki tartott néha-néha nyitva. Ne menjenek bele. Lakosság részéről Horváth Teréz: Elmondja, amikor baleset érte, műtötték, akkor nyitotta ki helyette a képviselőtársa a könyvtárat, utána a férje tolószékben, hóban minden egyes csütörtökön eltolta a könyvtárba, ahol olyan hideg volt, hogy ráfagyott a gipsz a lábára. Hányszor látogattad meg a polgármestert fogadóórán, hogy a könyvtárban nincsen fűtés? Lakosság részéről Horváth Teréz: Én kértelek, kihívtad a káldiakat, nem lett jó, utána visszatelefonáltam, hogy megint nem jó, azt mondtad, nem tudsz máshonnan gázszerelőt hívni. Javasolja térjenek vissza a napirendre. Szavazásra teszi fel, aki a szilárd és folyékony hulladékról szóló rendelet módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja: R E N D E L E T 12/2010.(XII.09.) Képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal A zárt ülés előtt még megkérdezi a lakosságot, közérdekű bejelentés, jövő évvel kapcsolatos fejlesztésekkel, falut építő javaslatokkal élni kívánnak-e. Felvetés szintjén, pár kilométerre arrébb húsvágó-pontot létesítettek, hogy egy adott település jutányos áron és kedvezményesen, praktikusan meg tudja oldani a hús ellátását, ez munkahelyet is teremt. A helyiséget támogatással, pályázat útján lehet kialakítani.

16 16 Gérce mellett, Vásárosmiskén és Vönöckön is van. Rendkívül jó dolog, hátha itt el tudnának indulni a falu önellátása felé. Lakosság részéről hölgy: Kérdezi a Pethő.. felé lévő füves terület, se önkormányzati, se magánterület, a nyáron ott olyan gaz volt, ott szemben lévő háznál voltak legalább 50-en, külföldiek, idegenek, mit mondtak. Mindenfelé le volt nyírva a fű, a tulajdonost nem büntetik meg? Nem csinálja sem az önkormányzat, sem a tulajdonos. Nem az önkormányzaté a terület. Az önkormányzat már tavaly egy jutányos árat felajánlott a tulajdonosnak, természetesen hallani sem akar az eladásról. Mivel magánterület nem mennek oda az önkormányzati dolgozók. Az ingatlan előtt lévő járdát, hidat a tulajdonos feladata rendben tartani. Lakosság részéről Horváth Teréz: Kérdezi, 20 éve vannak itt a faluban a társaikkal együtt és még mindig nem tartoznak a faluhoz. Szeretné tudni, egyetlen lépés nem történt, pedig pénzt is fizettek be erre a célra. Belterületté nyilvánításra úgy emlékszik, nem írtak alá valamit, amit a Földhivatal kért. Úgy emlékszik, akkor volt érdekes, amikor a gáz lett vezetve és minden egyes ingatlan más négyzetméter arányt kapott, de csak mínuszban, és a túlnyomó többség nem járult hozzá. Hozzák el a papírokat. Lakosság részéről Horváth Teréz: Azt kérdezi egy önkormányzat miért nem lép abban, hogy az ingatlanok, amikben laknak belterületiek legyenek. Ha jól tudja, a rendezési terve Kissomlyónak el lett fogadva. Még nincs, azért nem foglalkozunk vele egyenlőre, legalábbis ilyen döntést hozott a testület, majd ha szükségeltetik, mert több millió forintba kerül. A rendezési tervben lehet ezt a dolgot elindítani. A rendezési tervet a képviselő-testület fogadja el, abban lehet kezdeményezni, hogy belterületté nyilvánítani

17 17 területeket. Elég kemény költségei vannak, de meg fogja nézni. Nem érti miért kértek pénzt ahhoz, hogy belterületté nyilvánítsák. Ez nagyon furcsa, utána fognak nézni. Németh Ferenc műszaki referens is emlékezhet rá, ő is emlékszik rá, ennek akkor volt apropója, amikor vezették a gázt Kissomlyóra, van egy utca, még nem volt olyan hogy zárt-kertekbe viszik a gázt, csak belterületre. Aztán közben mégis odakerült a gáz. Ebben mi indult el, ki gyűjtött, kinek adott Lakosság részéről férfi: Egy picit félrementek. Volt a falunak területrendezési terve és akkor a Mainóne Tibor féle kaszáló belterületté lett nyilvánítva, és álló, 6 vagy 8 ház nem lett belterületté nyilvánítva. Nem lesz olyan egyszerű, nem ígéri meg, hogy lesz is ebből valami. Azt megnézhetik, mi volt 1998-ban, ki gyűjtött pénzt, meg az mire ment el. Nagyon kemény költségei vannak az új rendezési terv készítésének. Banyóné Hajdu Krisztina képviselő: Új rendezési tervet kell készíteni, ami 3 és 5 millió forint mostani áron. Volt egy lehetőség, amivel anno nem élt az önkormányzat, akkor lehetett volna nagyon kedvezményes áron, de egyenlőre ennyibe kerül. belterületbe. Annak is költsége van, hogy a Földhivatalban átvezessék külterületből, Lakosság részéről férfi: Az a problémájuk, hogy ott állnak több mint 100 éves házak, 6 vagy 7 ház. Kérdezi lakosság részéről jövő évi elképzelések, mit csináltasson a képviselőtestület? Lakosság részéről másik férfi: Attila: Kérdezi mint vállalkozó, hogy terveznek-e pályázatokból építkezést, valamit.

18 18 Építkezést, azt most mondja, hogy nem. Felújítási részen mi szorul felújításra, még nem tudja. Volt arról szó, hogy a Kultúrház udvaron egy sport-centrum, röplabdapálya, mindig is a helyi vállalkozók voltak előtérbe, ha olyan árajánlatot adtak, ezután is így lesz. Épület felújítás nem nagyon lesz. Lakosság részéről férfi: Felajánlja, hogy épít a falunak egy kemencét, hol lehetne? Gulyás Zsanett képviselő: Fantasztikus ötlet. A kultúr-udvaron jó lenne. Köszönjük szépen a felajánlást. Rendezvényt is szervezhetnének, ennek apropóján, disznóvágást említi. Fákat is lehetne ültetni, majd eldönti a képviselő-testület. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc polgármester az ülés órakor bezárja. K. m. f. Tóth Ferenc polgármester Dr.Balás Endre megbízott jegyző

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 117/2015. (IX. 24.) számú határozata a

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 4/2011. (I. 14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 26. napján megtartott rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2 /2010 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 26. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben