J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának november 24-én órától megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök, Fábri István, Kollár Szilvia, Papp János és Varga Zsolt bizottsági tagok Jelen volt tanácskozási joggal: Maronka Lajos polgármester Dr. Kishonti András alpolgármester Tóth Tibor igazgatási csoportvezető Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök köszönti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjait, üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert öt bizottsági tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fábri Istvánt javasolja, mellyel a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért azzal egyet, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalják? A bizottság az említettek tárgyalásával 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. 1.) Önkormányzat és intézményei háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja, amikor a bevétel értéke magasabb, mint a kiadásé, az nagyon szép, nagyon jó, nagyon kedvező. Nagy öröm, hogy a mezőgazdasági programból ezer forint befolyt. A dolgok teljes körűen meg vannak magyarázva. Az általános és céltartaléknál miért nincs teljesítés? Úgy emlékszik, hogy határoztak róla, hogy kerüljön felhasználásra belőle, például a focisták pénzére gondol. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, voltak felhasználások az általános és céltartalék terhére. Ahhoz, hogy látszódjon a teljesítés, előirányzatot kellett volna módosítani. Ez a módosítást még nem készült el. Levezette, hogy mennyi marad a céltartalékon és az általános tartalékon, ha ma a testület elé terjesztett anyagokat el is fogadják. Az általános tartalékon 670 ezer forint, a céltartalékon ezer forint fog maradni. Fábri István bizottsági tag szociális bizottság elnökeként kérdése, melyik az a szociális segély, amelyiket ha nem használják fel, vissza kell fizetni kamatostul? Az 5. mellékletben szerepel az orvosi ügyelet tagdíja 2 millió forint. Erről szeretne hallani. A 3. melléklet 5. pontjában lévő feladat város és községgazdálkodásnál a vízgazdálkodás az a munka, ami folyik, a víztorony beruházás, szakaszolók? Háromnegyed évig a bentlakásos intézményből nem került teljesítésre semmi? Pénzügyi bizottsági tagként foglalkoztatja a házi segítségnyújtás feladatának az ellátása pénzügyi, gazdasági oldalról. Tudja, hogy kötelezően ellátandó feladat.

2 2. Olyan feladat, amit át lehet adni. Kigyűjtötte, hogy 5,6 millió forint, 3 fő van ezen a feladaton. A bér, járulék és dologi 5,6 millió forint. 1,3 millió forint állami támogatást kapnak rá, 530 ezer forint a teljesítés háromnegyed évig. Év végéig ez lesz 2 millió forint. 5,6 millió forinttal szemben 2 millió forint az, amit konkrétan kapnak, ez állami támogatás és bevétel. Így is 3,6 millió forint a kötelezően ellátandó feladat. Ezt nem vitatja, de át lehet adni. Amikor a misszió ide volt hívva, itt volt szociális bizottsági ülésen, utánajárt, de a polgármester is érdeklődött, hogy más településeken ez a Közösségi Misszió hogy végzi a feladatát. Úgy tudja, hogy nincsen különösebb probléma, ellátják az ellátottakat. Beszélt pár gondozottal, akiket Gádoroson a Közösségi Misszió tagjai ellátnak, itt sem találkozott problémával. Meg kellene gondolni, hogy a 3 millió forintos tehertől hogyan lehetne megszabadulni. Papp János bizottsági tag elmondja, nem úgy közelíti meg, mint az elnök, hogy megnézi a végét a kiadásnak és bevételnek, és a belső szerkezetét nem vizsgálja, mert ez óriási tévedés. Fontos kérdés belső szerkezetében vizsgálva, hogy a bér és a járulékvonzat vonatkozásában mindennek 75 %-on kellene állni. 80 % és 85 %-on vannak a járulékkal. Felhívta a figyelmet költségvetés tervezésekor, hogy csináltak egy olyan költségvetést, ami önsanyargató. A dologi kiadásnál neki lett igaza, mert 90 %-on állnak. 104,4 millió forint kiadásra most jön a fűtési szezon. Ezért kell belső szerkezetében nézni az egészet. Valószínű, szakma is ez, nemcsak hadobálni kellene össze-vissza. Fábri István felvetésével kapcsolatban elmondja, a 10.) napirendi pont kapcsán áttanulmányozta a jegyzőkönyvet, megpróbálta úgy végigolvasni, hogy a lényeget szűrte ki. Az általa komoly szakembernek tartott Bagyinszki Zoltánné elmondása szerint a kormány szándéka a házi gondozást illetően a jogszabályváltozások ismeretében, akik nem alkalmasak és tisztességesek, kiejtésre kerülnek a rendszerből. Januárig ennek a rendszernek le kell tisztulnia, és akkor láthatóvá válik, hogy milyen feltételekkel lehet ellátni a szociális gondozást. Elmondja, egy óra hosszát töltött el ma a nyugdíjasokkal. Egy dolog zavarja: elég komoly adót fizetnek a cégei ennek a településnek. Tudja nagyon jól, hogy az adófizetéssel saját magának is van bizonyos mérvű elvárása, mint adófizetőnek, hogy lássa, hogy ezt az adott önkormányzat hova költi. Ez az egyik olyan terület, ahol kötelességük tökéletes szakmai szintű ellátást biztosítani. Ez a dolguk, törvényi kötelezettségük. Mint adófizető azt mondja, - akinek él az édesanyja nemcsak azt nézi, hogy marad 3,6 millió forint. Nem látja pontosan, ha bárkinek átadják, hol vannak az egzisztenciák. Ezen kell gondolkodni, hogy a három millió forint menti-e meg őket. A három millió forint többet ér, mint a tisztességes, korrekt ellátás. Mint adófizetőnek, az ellátás sokkal fontosabb. Hitelfelvétellel kapcsolatban kérdése, mennyi hitelt vettek fel? Mennyit használtak fel? Hogyan áll december hónapban a folyószámlahitel feltöltése? Pénzmaradvány működési célú igénybevétele 57 millió forint. Kéri, bontsa meg a csoportvezető, hogy az mi? Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető a felvetődő kérdésekre elmondja, az 5. mellékletben szereplő orvosi ügyelet tagdíjáról elmondja, minden hónapban fizetik, csak a könyvelésben a kötelező hozzájárulások tagdíja közé került, ezer forinttal szerepel. Majd módosítani kell. Meg fog jelenni külön soron. Bentlakásos otthonnal kapcsolatban elmondja, felhalmozási kiadások között szerepel és a felújítások közé került. Felújításon ezer forint szerepel. Szállítói finanszírozású ez a pályázat, a kifizetési kérelmek elküldésre kerültek, amiben visszajönnek, akkor fogják tudni lekönyvelni, bevételi és kiadási oldalon is meg fog jelenni a felhalmozási kiadások között. Segélyekkel kapcsolatban elmondja, most már csak a lakásfenntartási támogatást fizeti az önkormányzat. Nem lesz visszafizetési kötelezettség, mert amit kifizetnek, annak a 75 %-át kapják vissza az államtól. Lesz maradvány, mert egy kicsit többet terveztek be, mint amennyi kifizetésre kerül. Bér és járulék igen magas %-ban teljesültek. Ez azért van így mert a START munkaprogramnak vannak bejövő bevételi pénzei, aminek az előirányzatát bérre, járulékra és

3 3. dologi kiadásra nem módosították. Ott még lesz valamennyi. A %-ot korrigálni fogja ez az előirányzat módosítás. Hitelfelvétel kapcsán elmondja, folyószáma hitelből nem vettek igénybe, rendelkezésre bocsátotta a takarék, de a 16 millió forinthoz nem nyúltak. Fejlesztési hitel 9,9 millió forint. Ez él, ennek a törlesztését majd csak a következő évtől, márciustól kell megkezdeni. Az 57 millió forintnak utána kell járnia, erről tájékoztatni fogja Papp János képviselő urat. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, pályáztak kiegészítő támogatásra. Mi van az ÖNHIKIvel? Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, folyamatban van az elbírálás, még nincs róla információ. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, módosították a rendeletet, hogy megemelik a Ftot és 35 ezer forintot a szociális járulék terhére. Volt 19 millió tervezve, ebből ment a lakásfenntartási támogatás. Megtervezték, hogy ki kellene futtatni ezt az összeget. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, 12 millió forint volt lakásfenntartásira. Varga Zsolt bizottsági tag kérdése, hogyan állnak azzal? Azt beszélték, hogy a karácsonyi pénz ebből fog menni. Van a testületi anyagban ezer forint erre. Tehetnek át abból? Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, kigyűjtötte, hogy az idén még mennyi lakásfenntartási támogatás kerül kifizetésre, ezer forint fog maradni december 31-gyel. Összesen ezer forint marad az fht-val és a lakásfenntartásival együtt. Ebből lehet a karácsonyi csomagot is rendezni. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, ezeket a számokat szerette volna látni a határozati javaslatban a karácsonyi csomagnál. Ezeknek az adatoknak ott lett vona a helyük. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, az átmeneti segélyeken ezer forint volt tervezve eredeti előirányzatba. November 1-én ezer forint fogyott el belőle. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót javasolja a bizottság tárgyalásra a testületnek? 51/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalását. 2.) Pénzügyi tárgyú előterjesztések véleményezése - Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló tájékoztató véleményezése

4 4. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra? 52/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra. - Garázsok bérleti díja Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja 5 %-os emelés van betervezve. Ha ez a piaci ár, akkor el kell fogadniuk. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, úgy emlékszik, Ft volt. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, ez az üzletek bérleti díja is, nemcsak a garázsoké. Minden évben 5 %-kal volt megemelve. Mindenkinek más volt a bérleti díj összege. A már megállapított bérleti díjakat emelték 5 %-kal. A garázsok bérleti díja Ft + ÁFA volt idén. A lakbérek esetén a környező települések m2 árait nézte meg. Azt terjesztette be, ami a környéken általános ár m2-enként. Tóth Tibor igazgatási csoportvezető elmondja, a képviselő-testület kérte az előterjesztőket, hogy a szolgálati lakások lakbérének az árát nézzék meg piaci árak vonatkozásában. A lakások lakbérének az emelése a piaci ár, többit 5 %-kal emelték, mert nem volt egyéb támpont. Az elmúlt évben is 5 %-kal emelte a Képviselő-testület. Kimondottan a piaci ár érdeklődés a szolgálati lakásoknál volt. Varga Zsolt bizottsági tag nem emlékszik ilyen Képviselő-testületi döntésre. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja, kért ilyet a testület. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, ez doktor urat, gyermekorvost és az iskolaigazgatót fogja érinteni. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető kiegészíti, az óvodavezetőt és a rendőrt is érinteni fogja. Maronka Lajos polgármester hozzáteszi, éppen Kozmer Imre ügye kapcsán volt ez tárgyalva. Dr. Kishonti András alpolgármester elmondja, olyan testületi döntés volt korábban, hogy minden évben az infláció mértékével megfelelően emelik. Jó lenne tudni, hogy melyik az igaz a kettő közül. Pillanatnyilag 0 % az inláció.

5 5. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja, az infláció mértékével nem is lényeges számolni. Többe kerül a leves, mint a hús. Vagy elfogadják az 5 %-ot, vagy nem emelnek. Dr. Kishonti András alpolgármester szerint egy apró dolgot nem szabad elfelejteni. Jó lenne különbséget tenni a piaci bérlakás és a szolgálati lakás között. A kettő teljesen más kategória. Varga Zsolt bizottsági tagnak az a határozati javaslata, hagyják a tavalyi áron a lakásokat, garázsokat, nincs értelme emelni. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a garázsok és egyéb helyiségek és lakások lakbérének bérleti díját hagyja változatlanul? 53/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat:, hogy a garázsok és egyéb helyiségek és lakások lakbérének mértékét hagyja változatlanul. - Nyersanyagnorma Cseresnyés Károlyné bizottság elnöke megjegyzi, nem tartalmaz emelést a konyha vezetőjének levele. - Mázsaház bérleti díja. Fábri István bizottsági tag elmondja, az a változás, hogy 1-50 sertésszám között volt beszabályozva a fizetendő díj, mert aki eddig 2-t adott le, neki is ki kellett annyit fizetnie, mintha 49-et adott volna le. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek a mázsaház használata díjai módosításáról szóló előterjesztés elfogadását? 54/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: a mázsaház használata díjai módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. - - Fogorvosi megállapodás

6 6. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek a fogorvosi szerződéshosszabbításról szóló előterjesztés elfogadását? 55/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: elfogadásra a fogorvosi szerződés hosszabbításáráról szóló határozati javaslat elfogadását. - Defibrillátor elhelyezése Fábri István bizottsági tag kérdése, nincs olyan intézmény, aki besegítene, vállalna a költségekből? Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök szerint a takarékszövetkezettel kellett volna beszélni. A postával beszélt, nem reagáltak. Nagyszénáson a takarékszövetkezetbe helyezték el ilyen készüléket, a takarékszövetkezet állt minden költséget. A hely kamerával fel van szerelve.. Ha a polgármester felkeresi a takarék vezetőjét, akkor ettől a költségtől meg tudják kímélni magukat. Maronka Lajos polgármester elmondja, azért nem kereste meg a takarék vezetőjét, mert a polgármesteri hivatal falán, a hirdető tábla mellett szeretnék ezt elhelyezni. Támogatást lehetne kérni, de nem biztos, hogy megadnák. Itt szeretné elhelyezni, itt központi részen van, jól bekamerázható. Ez fedett hely, nem kell külön kialakítani. A takaréknál gondot okozott volna egy hely kialakítása. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ér egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek megtárgyalásra a defibrillátor biztonságos elhelyezéshez szükséges költségekről szóló előterjesztést? 56/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja megtárgyalni a defibrillátor biztonságos elhelyezéséhez szükséges költségekről szóló előterjesztés megtárgyalását. - Módosított intézkedési terv (ÁSZ) Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök kérdés és hozzászólás hiányában feleszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testültnek elfogadásra az ÁSZ ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos módosított intézkedési terv elfogadását?

7 7. 57/ (XI. 24.) Pü. és Gazd, Biz. számú határozat: az ÁSZ ellenőrzésben foglaltak végrehajtására hozott módosított intézkedési terv elfogadását. - Karácsonyi ajándékozás Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja, elhangzott, hogy lesz pénzmaradvány a segélyen, ha tényleg, akkor ezt az összeget egészítsék ki. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, itt a Gádorosi Idősekért Kuratóriumának az elnöke, meg tudja mondani, hogy hozzá tud-e járulni vagy sem a karácsonyi csomaghoz. Bencsik Sándorné képviselő, a Gádorosi Idősekért Kuratóriumának elnöke elmondja, nem volt még kuratóriumi ülés, ilyenkor szokott lenni. Úgy gondolja, ezernél többet nem tudnak hozzátenni. Van törzstőke, amit nem lehet elkölteni. Varga Zsolt bizottsági elnök elmondja, tavaly 800 Ft volt egy csomag. Cseresnyés Károlyné kérdése, tudják, hogy hány főt érint ez? Bencsik Sándorné képviselő elmondja, meg kell nézni a népesség-nyilvántartásban. Varga Zsolt bizottsági tag szerint ezt így nem lehet tárgyalni, egészítsék ki. A testület ugyanezt fogja kapni, de a testület mit tárgyaljon? Azt javasolja, hogy ezt az előterjesztést dolgozzák újra, és úgy vigyék a testület elé. Számok kellenek, az alapján lehet dönteni. Ez így nem anyag. Fábri István bizottsági tag szerint nem igaz, hogy nincs benne semmi, konkrét számok vannak benne. Hozhat a Képviselő-testület olyan javaslatot, hogy nézzen még utána, ezzel bízza meg a polgármestert. Tóth Tibor igazgatási csoportvezető elmondja, a Képviselő-testületnek volt olyan lehetősége, hogy szociális plusz támogatásra pályázatot nyújt be. Akkor úgy terjesztették elő, hogy abban az esetben pályáz a Képviselő-testület plusz szociális támogatásra, ha azt el is költi, mert azt kell kamatostól visszafizetni. Ezen a pályázaton az önkormányzat nem nyert. Maradt az a pénz, amit odaterveztek, amit a pénzügyi csoportvezető az előbb tájékoztatásként elmondott. Ebből egy forintot nem kell visszafizetni abban az esetben, ha marad rajta. Nem tudják kiszámolni forintra, hogy mennyi pénzt osztanak ki. Naponta kérelem érkezik. Nem lehet tudni, hogy egy-egy kérelmező mennyi összegre jogosult települési támogatásként. Ezt nem tudják megválaszolni. Tavaly az előterjesztésben 600 ezer helyett 400 ezer szerepelt. Akkor döntött úgy a Képviselő-testület, hogy megemeli 200 ezer forinttal. Ezen felül van még a gyermekek karácsonyi csomagjára 150 ezer forint. Ha nincs egyéb információ, akkor másképp nem tudják elkészíteni a Képviselő-testület elé terjesztendő anyagokat.

8 8. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek a 65 év felettiek és 14 év alatti gyermekek karácsonyi csomagjáról szóló előterjesztés megtárgyalását? 58/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: a 65 év felettiek és a 14 év alatti gyermekek karácsonyi csomagjáról szóló előterjesztés megvitatását évi ellenőrzési program Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek a 2016 évi ellenőrzési programot elfogadásra? 59/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a évi ellenőrzési programot. - Betondarálás Varga Zsolt bizottsági tag kérdése, kapnak érte annyit, ha ledaráltatják? Maronka Lajos polgármester elmondja, dupláját kapják érte. Igény van rá. Rengeteg vállalkozó, privát ember jelentkezett, nem is volt elég. Az utakat szeretnék ebből javítani, adalékot kell hozzávenni. Ez egy jó technológia, kicsit primitívebb, de jó, amivel az úthálózatot lehet csinálni. Javasolja az általános tartalék terhére az összeget biztosítani. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy betondaráláshoz szükséges összeget az általános tartalékból biztosítsa? 60/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek a betondarálásról szóló előterjesztést azzal, hogy az ahhoz szükséges költséget az általános tartalék terhére biztosítsa. - Szippantó autó bérleti szerződés ügye

9 9. Maronka Lajos polgármester elmondja, tárgyalt a szippantó autó ügyében az Alföldvíz vezetőjével. A 80 ezer forintos összeget kevesli. Utánajárt, hogy miért ennyi ez az összeg. Krizsán György azt mondta, hogy az autó ÁFA-ját finanszírozták ebből. Vagy igaz, vagy nem. Varga Zsolt bizottsági elnök elmondja, annak az autónak a bérleti szerződése szeptember 4-én lejárt. Az előző szerződés azt mondja ki, hogy amennyiben lejár és nincs új, visszaszáll az önkormányzat tulajdonába. Ha lejárt 4-én, miért nem áll itt náluk? 3 hónapja használják bérleti szerződés nélkül. Augusztus 30-ával keltezett szerződésnek szeptember 4-ével vissza kellett volna érkezni. Ezt a szerződést nem látták. Szeptember 4-étől hol van ez az autó. Látta valaki az autót? Milyen tárgyalás folyt ezzel kapcsolatban. Üzemel az autó egyébként. Az első szerződés pontosan leírja, hogy ezt az autót bárki bármikor a szerződés szerint megtekintheti. Ennek az autónak a bérbeadó köteles viselni a terheket. A lekötött szerződési időre köteles előre tisztázni, hogy működőképes-e, és tudja-e csinálni a feladatát. Ezt megnézte valaki? Ki volt erre felhatalmazva? Ki kapta meg ezt a bérleti szerződést augusztus 31-én? Ki nem tett ebben lépéseket? Nem 2 forintról beszélnek. Ennek az autónak az értéke 25 millió forint. Ne mondja neki senki, hogy egy két éves, 25 milliós autót havi 80 ezer forintért lehet bérelni. Maronka Lajos polgármester elmondja, augusztusba lett jelezve az Alföldvíznek, hogy le fog járni a szerződés. Ő maga telefonált Krizsán úrnak, aki azt mondta, hogy küldeni fogják a szerződést. Nem tudhatja képviselő társa, hogy milyen egyeztetések, négyszemközti és telefonbeszélgetések mennek. Türelmet kértek. Az Alföldvíznél új igazgató van, váltás történt. Ennek a következménye az is, hogy a szerződést nem tudták aláírni. Varga Zsolt bizottsági tag elmondja, a szerződést nem látták. Nem tudják, mi van három hónapja az autóval. Az anyag ahogy van, nem ide való. Ez a hűtlen kezelés kategóriája. Fábri István bizottsági tag elmondja, lehet, hogy jobban oda kellett volna figyelni. Nem hiszi, hogy kár éri az önkormányzatot. Nem hiszi, hogy az Alföldvíz olyan vállalat lenne, hogy nem tartaná be, amit vállal. Varga Zsolt bizottsági tag kérdése, meg lettek kérdezve, hogy tarják az ajánlatukat? Maronka Lajos polgármester elmondja, az igazgató úr beígérkezett, hogy eljön hozzá egyeztetésre, és megvárja, hogy mit mond azzal kapcsolatban, hogy miért 80 ezer forint. Ez az összeg neki is szemet szúrt. Az Alföldvíz igényt tart az autóra, csak meg kell egyezni az összegben. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek tárgyalni a szippantó autó bérleti szerződését? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 61/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: megtárgyalni a szippantó autó bérleti díját.

10 10. - Oros-Kémény Bt. ajánlata Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök elmondja, a bt. nem javasol emelést. Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy az Oros-Kémény Bt évi ajánlatát melyben emelést nem javasol a bizottság javasolja jóváhagyni a testület számára? 62/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: jóváhagyni az Oros-Kémény Bt évi ajánlatát. - Paczuk Ádám és Rácz Norbert kérelme Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök mindkét kérelmezőt javasolja ezer forinttal támogatni. Más javaslat hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy Paczuk Ádám és Rácz Norbert fejenként ezer forint támogatásban részesüljenek? 63/2015. (XI. 24.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat:, hogy Paczuk Ádám és Rácz Norbert fejenként ezer forintos támogatásban részesüljenek. Cseresnyés Károlyné bizottsági elnök további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. K. m. f. Cseresnyés Károlyné bizottsági tag Fábri István bizottsági tag

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2016. április 19-én 13 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 126. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án 14 00 órától megtartott rendes ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2014. november 25-én 10 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 8 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. február 6-án 14 órától megtartott soron következı ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. január 19-én 14 00 órától megtartott rendes üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott. 9/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá: Ramasz

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben