J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének január 19-én órától megtartott rendes üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István és Varga Zsolt települési képviselők Jelen volt tanácskozási joggal meghívva: Tóth Tibor igazgatási csoportvezető Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető Barcsikné Debreczeni Rozália vezető főtanácsos Maronka Lajos polgármester tisztelettel köszönti a rendes ülésen megjelenteket. Köszönti Dr. Antal Gabriella ügyvédet. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kishonti András és Fábri István települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. Felteszi szavazásra, ki ért egyet a napirendi pontok meghívóban szereplő tárgyalásával azzal a módosítással, hogy a tartós ügyvédi megbízásról szóló előterjesztést tárgyalják a napirendi pontok előtt? A Képviselő-testület a napirendi pontok említett sorrendben történő tárgyalásával 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. - Tartós ügyvédi megbízás jogi képviseleti feladatok ellátására Maronka Lajos polgármester elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a második határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Kérése, hogy az ügyvédnő a lakossági szolgáltatásról vezessen nyilvántartást, majd fél év múlva vizsgálják meg, hogy szüksége van-e rá a falunak vagy sem. Fábri István képviselő elmondja, pénzügyi bizottsági ülésen is elmondta, valóban elég sok ügy van, amit örököltek a választásokat követően, amit a változások hoztak. Eddig is volt ügyvéd, szükség van arra, hogy egy megbízást kapjon. A lakosság felé történő szolgáltatáson is sokat gondolkodott, valószínű, hogy tetszeni fog majd ez a lakosságnak. Javasolja, hozzanak két külön határozatot az önkormányzati képviseletre és a lakossági szolgáltatásra. Bencsik Sándorné képviselő elmondja, nem tudja, hogy működik ez. Úgy tudja, hogy a családsegítő szolgálatnál működik ingyenes jogi tanácsadás a lakosság felé. Nem tudja, milyen a látogatottsága. Esetleg ennek utána lehetne járni. Nem tudja, kell-e kettő. Varga Zsolt képviselő elmondja, a lakosság felé nyújtandó szolgáltatást érti, próbálják ki. Kérdése, hogy jelenleg milyen peres ügyeik vannak, ami indokolttá teszi az ügyvédnő alkalmazását?

2 2. Maronka Lajos polgármester elmondja, nem tájékozódott arról, hogy lenne ilyen szolgáltatás, lehet, hogy van a családsegítő szolgálatnál. Dr. Antal Gabriella ügyvéd elmondja, ismeri, amit a képviselő asszony felvetett. Orosházi kolléganő látja el a kistérség jogi szolgáltatását egy hónapban egyszer jön, ha megfelelő igény van rá minimum 3 fő jelzése esetén. Tótkomlóson is hasonló az ellátás. Azért volt szükség Tótkomlóson is jogi szolgáltatásra, melyet már 17 éve csinál ott. Természetesen statisztikát vezetnek minden egyes alkalommal. Általában 3-6 fő, aki megjelenik, így havi lebontásban indokolttá teszi az ingyenes jogi tanácsadás lehetőségét. Az orosházi kolléganő kizárólagosan polgári jogi téren ad segítségnyújtást, ő büntetőtéren is vállalja. Sokkal sokrétűbb. Igaza van a képviselő asszonynak, hogy Orosházára bemehetnek hozzá. Azt tudja felajánlani, hogy minden héten meghatározott időpontba kijön, és itt látja el a feladatot. Ha helyben a lakosságot kiszolgálják, az a lakosság előnyére lesz. Kéri, hogy megfelelő reklámokkal segítse az önkormányzat, mert Gádoroson nem nagyon ismerik. Mindenképpen azt szeretné, ha a Képviselő-testület határozatlan idő mellett döntene. Első körben határozott időben gondolkoztak. Felmondási időnek két hónapot szeretne kikötni. Maronka Lajos polgármester Varga Zsolt kérdésére válaszolva elmondja, két peres ügy van, és van egy harmadik kilátásban. Dr. Antal Gabriella ügyvéd elmondja, fizetési meghagyásos eljárás benyújtására került sor nagyobb kintlévőség behajtása érdekében. Kölcsönösszeg behajtásáról van szó a Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesülettől, a kölcsönszerződés határideje régóta lejárt, ebben a kölcsön ügyében senki nem intézkedett, ezért fizetési meghagyásos eljárást indítanak, ha nincs ellentmondás, ez perré alakul, ha ellentmondanak, 15 nap van rá, hogy keresetet nyújtsanak be a bírósághoz. Okirati háttér van, aminek az egyik oldal nem tett eleget, vitatni nem érdemes. Kilátásban van egy munkaügyi per, nem nevezné meg, hogy ki ellen. Van egy büntetőfeljelentés a polgármester által. Azért nincs több ügy, mert vártak arra, hogy megfelelő keretet öltsön ez a dolog, és ne eseti megbízással kelljen az önkormányzatot terhelni. A megbízás keretében korlátlanul, időkorlátok nélkül el tudja látni ezeket a feladatokat. Maronka Lajos polgármester elmondja, több peres ügy fog lenni, Képviselő-testület előtt is el fog hangzani, hogy szeretne 1-2 intézményt átvilágíttatni, és ehhez jogi segítségre lesz szükség. Elég komoly munka elé fogják ügyvédnőt állítani, és reménykednek abban, hogy sikeresen fogja ezeket a peres ügyeket elvégezni, képviselni. További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy Dr. Antal Gabriella ügyvédet az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal jogi feladatainak ellátásával bízza meg határozatlan időre január 19-étől úgy, hogy a megbízási szerződésben a felmondási idő két hónap legyen? 1/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Antal

3 3. Gabriella (5940 Tótkomlós, Bot u. 1.) ügyvédet az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal jogi feladatainak ellátásával január 19. napjától határozatlan időtartamra (indoklás nélkül 2 hónapos felmondási idővel). Megbízás díjként havonta bruttó Ft összeget állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos kérdésekben történő megállapodás aláírására. Felelős: Maronka Lajos polgármester Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy Dr. Antal Gabriella ügyvéddel a lakosság részére történő ingyenes jogi tanácsadásra kössenek határozatlan időtartamra megbízási szerződést havi bruttó 40 ezer forint összegben úgy, hogy abban indoklás nélkül 2 hónapos felmondási idő szerepeljen? Dr. Antal Gabriella ügyvéd eltávozik a teremből. 1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról 2/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Antal Gabriella (5940 Tótkomlós, Bot u. 1.) ügyvédet a lakosság részére heti egy alkalommal történő ingyenes jogi tanácsadás nyújtásával havonta bruttó Ft összegben január 19. napjától határozatlan (indoklás nélkül 2 hónapos felmondási idővel) időtartamra. Felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos kérdésekben történő megállapodás aláírására. Felelős: Maronka Lajos polgármester Maronka Lajos polgármester várja az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket. Varga Zsolt képviselő kérdése a 170/2015. (XII. 1.) KT. számú határozattal kapcsolatban, hogy meg lett-e kötve a szippantó autóra vonatkozó szerződés? Maronka Lajos polgármester elmondja, a szerződések megkötésre kerültek, mégpedig úgy, ahogy a képviselő úr kérte. Varga Zsolt képviselő elmondja, a temetőüzemeltetési szerződést nem látja a határozatok végrehajtásánál.

4 4. Maronka Lajos polgármester elmondja, valamelyik testületi ülésen bejelentette, hogy a szerződés megkötésre került. További kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásával? 3/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) évi községi ünnepekre javaslat Maronka Lajos polgármester elmondja, a Gádorosi Kispályás Focitornát szeretné felvenni a községi rendezvények sorába, mely rendezvénynek a fővédnöke és főszponzora Gádoros Nagyközség Önkormányzata. A szervező Üveges Katalin azt kérte, hogy a szervező ő legyen. Bencsik Sándorné képviselő szerint nem biztos, hogy a községi ünnepek sorába kell ezt emelni. Szponzorálják maximálisan, álljon mellette az önkormányzat. Dr. Kishonti András alpolgármester elmondja, ez egy olyan községi rendezvény, mint a falunap. Fábri István képviselő egyetért vele, hogy kerüljön be a községi rendezvények közé ez. Elég színvonalas és nemcsak a gádorosiak mennek el rá, hanem jönnek ide más településről is. Maronka Lajos polgármester további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a községi ünnepek előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadásával azzal a kiegészítéssel, hogy a rendezvények közé kerüljön július 1-9. a II. Gádorosi Kispályás Focitorna és Tábor? 4/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a évi községi ünnepek megtartását az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy július 1-9. tartó időpontban a II. Gádorosi Kispályás Focitorna és Tábor nevű rendezvényt a rendezvényei közé felvenni. 3.) Tájékoztató a polgármester évi szabadságának felhasználásáról Varga Zsolt képviselő kérdése, hogy a többi 40 nappal mi lesz, arról hogyan rendelkezik a polgármester? 32 napról rendelkezett a 72 napból, és márciusig a fennmaradót is ki kell vennie.

5 5. Maronka Lajos polgármester elmondja, mindent meg fog tenni, hogy februártól kivegye. További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával? 5/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület Maronka Lajos polgármester évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: július 1-jétől augusztus 20-ig 35 nap 4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Maronka Lajos polgármester kérdés és észrevétel hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával? 6/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatával ben kötött, 132/2015. (IX. 15.) számú határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást módosítani nem kívánja. 5.) évi vagyongazdálkodási terv elfogadása Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Maronka Lajos polgármester kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával? 7/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a 16/2013. (II. 5.) KT. számú határozattal jóváhagyott, és 12/2015. (II. 10.) KT. számú határozatával módosított Gádoros Nagyközség Önkormányzata Közép-

6 6. és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét módosítás nélkül jóváhagyja. 6.) évi gazdasági program elfogadása Maronka Lajos polgármester átadja a szót a napirendi pont előadójának, Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnöknek. Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a évi gazdasági program a felújításról, az állagmegóvásról, az utak karbantartásáról fog szólni. A kőzúzó gép állított elő sok alapanyagot, bitument és emulziót kell vásárolni, és reméli, hogy sok utat fel fognak tudni újítani. Festékre terveztek 1 millió forintot a költségvetésben, mert ami fából van az önkormányzatnál, az mind festésre szorul. Még az újonnan épült piactéri pavilonok is, amik belülről nem lettek lefestve, és az orvosi rendelő ablakait is le kell festeni. Hiányosságok vannak, amit többszázezres nagyságrendű festékkel lehet csak helyrehozni. A közmunkaprogramban négy programra van pályázat. A temetőkapu a helyi sajátosságokra épülő programban szerepel. Parkolókat kívánnak létrehozni ott, ahol csak tudnak, de legelőször is az óvodánál, a rendőrségnél, a Kossuth utca buszmegálló leszálló részénél is megoldást kellene találni, hogy az emberek ne a virágágyásba szálljanak le. Ehhez lesz anyag. Sok nem pénzt, hanem inkább odafigyelést igénylő teendő van. A közmunka pályázatokban 93 ember van a négy közmunkaprogramra. Az egyik a kitörés a háztáji gazdaságok felé, ami a tavalyi Pilot, ez 11 embert foglakoztatna most is. Ha szociális szövetkezeteket akarnak létrehozni, akkor valamilyen eszközre szükség van, amit bevigyenek a szövetkezetbe. A Kun tanya teljesen le van terhelve a közmunkaprogram által, és a 20 ha föld is. Nincs eszköz, hogy megalapítsanak egy szövetkezetet. A közmunkaprogram nem fog megszűnni rövid időn belül. Vannak, amit profin tudnak csinálni, ilyen a térkő és a drótháló. A költségvetést is tárgyalta a bizottság, a hiány 13 millió forint, ezzel talán meg tudnak birkózni, ennyi a hitelképességük is. A tervhez képest módosítási javaslattal a pénzügyi bizottság nem élt csak annyival, hogy az Üveges Katalin által szervezendő Gádorosi Kispályás Focitorna rendezésére nem a betervezett 100 ezer forintot, hanem 120 ezer forintot javasol. Fábri István képviselő szerint biztos el kell gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek vannak. Van tennivaló, ez kétségtelen. A pénzügyi lehetőségek eléggé meghatározottak. Lehetne javítani a hatékonyabb ellenőrzésen a munkáknál. A programok közül az utak javítása az elsődleges, mert ez 2015-ben nem igazán úgy sikerült, ahogy szerették volna ra megbízható csapatot kell odaállítani a kátyúzáshoz. Rengeteg pályázati lehetőség van. Nagyon meg kell kérni a pályázatírókat, hogy ami olyan, hogy belefér, kevés anyagi forrás szükséges hozzá, és a falu fejlesztéséért meg tudják tenni, akkor azokkal a lehetőségekkel élni kellene. A közmeghallgatásra fel kellene készülni, csokorba kell szedni a lehetőségeket, amik elhangzottak vagy ki is maradtak. Vallják be azt is, ami nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, vagy nem jól csinálták. A közmunkaprogram nagyon nagy lehetőség, de felelősség is. Az ellenőrzést meg kell erősíteni valahogy. Kiemelné a közmeghallgatáson, hogy a temetőben el fogják kezdeni a parcellák ellenőrzését a 25 év vonatkozásában. Nem lesz egyszerű munka, de biztos sok olyan sírhely lesz, ami újraértékesíthető. Maronka Lajos polgármester egyetért abban, hogy a programoknál, programvezetőknél jobban oda kellene hatni. Valamilyen jogkörrel tudatosítani kellene azt, hogy felelős azért a programért a vezető, amit vezet. Hanyagságból, nemtörődömségből történtek olyan dolgok,

7 7. amiknek nem kellettek volna megtörténniük. Az is előfordul, hogy nem töltötték ki teljesen a munkaidejüket. Ezekre oda kell figyelni. A programvezetőket meg kell győzni arról, hogy felelősek a programjukért. Ha nem működnek az emberek miatta, akkor azt jelezni kell a brigádvezetőnek vagy neki. Olyan nem történhet, hogy veszteség érje az önkormányzatot, hogy annyit se szüreteljenek le, mint amit elültettek. Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, lehet, hogy kevés a pénz nekik, de az államnak, az adófizető polgároknak 104 millió forintjába kerül a közmunkaprogram helyi szinten. Nem olyan kevés ez a pénz. Maronka Lajos polgármester további hozzászólás hányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a évi gazdasági program elfogadásával? 8/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által előadott önkormányzat évi gazdasági programját elfogadja. 7.) Beszámoló a Pongó Ház működéséről Fábri István képviselő elmondja, azok között volt, aki javasolta, hogy ennek a tájékoztatónak a tárgyalását tűzzék napirendre. Kérdést nem tudnak feltenni, mert nincs itt a napirendi pont előterjesztője. Nem teljesen azokra gondolt, ami a tájékoztatóban szerepel. Arra is kíváncsi lett volna, hogy mennyibe került a teljes beruházás. Korábban 32 millió forint is közlésre került, legalább is választási időszakban. A készfizető kezességnek a banki kamata mennyi? Azt oda lehet számolni a beruházáshoz, hogy ennyivel növelte annak értékét? Nem derül ki a tájékoztatóból, hogy mennyien veszik igénybe. Azt nem vitatja, hogy egy nagyon rossz épületből lett egy viszonylag szép épület. A kihasználtsága ennek sem lehet óriási. Érti, hogy a 147 ezer forint visszafizetésre került, de határidőn túl, és ezért napi 1000 forint kötbért kell fizetnie az egyesületnek. Saját maguk kötötték így a szerződést. Nehéz számára elfogadni a tájékoztatót, többet várt volna. Maronka Lajos polgármester elmondja, ez az egyik per, ami az ügyvédnél van. Az, ami a per tárgyát képezi, az jelen esetben az, hogy nem fizettek határidőre. Varga Zsolt képviselő elmondja, egyszer kaptak 147 ezer forintot, aztán kaptak 600 ezer forintot, amiből a berendezéseket vásárolták. A szerződés értelmében mivel nem fizették ki az összeget, napi 1000 forint kötbért kell fizetniük. A bútor az egyesület tulajdonát képezi. Amikor az épületet visszakapja az önkormányzat a bérlet lejárta után, bútorok nélkül kapja vissza, ezért nem tudja, érdemes-e pereskedni, vagy meg kellene egyezni. Ott lesz egy üres épület, amit bútorozhatnak be. Bencsik Sándorné képviselő elmondja, 147 ezer forint visszafizetésre került az önkormányzat felé. A napi 1000 forintos kötbér összege a nagyon sok. A 600 ezer forint még nem került visszafizetésre, arra van is még idő. A ház hat férőhelyes nem hét, valószínű, hogy elírás történt a tájékoztatóban.

8 8. Ami egy tájékoztatásba belefér az egyesülettől, azt a tájékoztatást megadta. Amit nem adott meg, az az ő dolga. Látható, hogy milyen a kihasználtság, igénybe veszik és ismerik ezt a lehetőséget. Azt nem lehet mondani, hogy teltház van, talán a rezsiköltségét kitermeli. A vendégház rendben van tartva a jó gazda gondosságával, nincs lelakva. A bérleti díj is befizetésre került, rendben vannak a közüzemi számlák, nincs elmaradás. Igénybe veszik kerékpártúrások, gyalogtúrázók, tartottak már családi rendezvényeket, gádorosi családok rokonai szálltak már meg ott. Ennyiben tudta tájékoztatni a képviselő-testületet, bár nem az ő kompetenciája ez. Cseresnyés Károlyné képviselő elmondja, egy civil szervezetnek valóban elég lenne ennyi tájékoztatást adni feléjük, de össze volt keverve a szezon a fazonnal. A Progádor-nak kellett felvenni a hitelt, hogy meg tudják finanszírozni azt a beruházást, ami 3,3 millió forintba került a kft-nek. Ha olyan civil szervezet lenne, mint a másik, akkor nem is lenne semmi gond. Azért szeretne mélyrehatóbban tudomást szerezni a dologról, mert ez nagyon sokba került az önkormányzatnak. Testületi határozat van arról, hogy a kamatot az önkormányzatnak ki kell fizetni, le kell nyelni. Ez a nagy baja a hagyományőrző egyesülettel. Bencsik Sándorné képviselő elmondja, érti a dolgot, de ne felejtsék el azt, hogy ez az ingatlan önkormányzati tulajdonú, melyet az önkormányzat vissza fogja kapni a bérleti szerződés lejárta után. Az önkormányzaton segített az a lehetőség. Az önkormányzat vagyonát növeli ez a beruházás. Cseresnyés Károlyné képviselő elmondja, felesleges volt átadni az egyesültnek a pályázás jogát, mert nem 100 %-os támogatásban részesültek, hanem 65 %-ban, így az önkormányzat is pályázhatott volna. Bencsik Sándorné képviselő megjegyzi, van az önkormányzatnak egy jó állapotú ingatlana. Maronka Lajos polgármester elmondja, perelni kell őket a 400 ezer forint kötbér miatt. Amikor át fogják adni a Pongó házat, egyezség esetén is lelakva kapnák vissza a tárgyakat. Vissza kellett volna fizetni. Ez tudatosan nem lett visszafizetve. Lett volna idő visszafizetni. Vállalja a következményeket az egyesület. Az egyesület írta alá, nem ő. Jó lenne megszokni, hogy ha valamit megbeszélnek a község érdekében, holnapután nem gondolják meg magukat. A Pongó házzal kapcsolatban kapott levelet Dr. Prozlik László elnök úrtól, fel is olvassa, hogy a Képviselő-testület tudjon róla. Tehát így szól: Hivatkozva a december 11-én kelt levelére tájékoztatom, hogy a Pongó ház felújításával kapcsolatos pályázati dokumentáció a Gádorosi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület önálló szellemi terméke, ezért azt nem áll módomban az Ön rendelkezésére bocsátani. Ez biztos így van. Az ügyvédnek továbbítani fogja a levelet, majd elválik. Mindig törvényesen az igazság nyomában próbálnak járni. Ez neki gyanús, ezért igénybe veszik a jogi segítséget. Ezek után átadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak. Jámborcsik László gádorosi lakos kérdése, az egyesület azt szeretné, hogy az önkormányzat elengedje neki? Erre jogi lehetőség nincs. Azt a szerződést saját magukkal kötötték. Nem úgy emlékszik, hogy a 600 ezer forintos kölcsönből vásárolt berendezések és bútorok az önkormányzat tulajdonát fogják képezni. Sajnálja, hogy az elnök úr nem méltóztatott megjelenni. Tudott volna arra válaszolni, hogy hány vendégéjszakát töltöttek el a házban, és milyen bevétele származott ebből, menyibe került a beruházás. Megnézte az interneten az egyesület mérlegeit 2012., és évekre vonatkozóan ben, mielőtt megcsinálták a Pongó házat, az egyesület bevétele 3000 forint volt, utána évben 30 millió, a

9 9. pályázat utáni évben pedig 500 ezer forint. Kíváncsi lett volna ezekre a számokra. A közmeghallgatáson a nyilvánosságot igénybe fogja venni a Pongó házzal kapcsolatban. Nem az egyesület tulajdonát képezik a bútorok, a 400 ezret pedig jó lenne, ha megfizetnék. Maronka Lajos polgármester további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a Pongó ház működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételével? 8.) Bejelentések 9/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a Pongó ház működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. - Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Maronka Lajos polgármester észrevétel hányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tudomásul vételével? 10/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tudomásul veszi. - Kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevétele Maronka Lajos polgármester javaslat hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadásával? 11/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a későbbiekben is az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

10 10. Maronka Lajos polgármester észrevétel hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával? 12/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását január 1. napján való hatályba lépéssel a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett az alábbiak szerint módosítja: a) a Társulási Megállapodás 8. pontjának első bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt hozhat létre. A Társulás által létrehozott költségvetési intézmény: Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata amely a társulás 8 települése (Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós) vonatkozásában ellátja a családsegítés, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat feladatit, illetve Orosháza járásszékhely település vonatkozásában a család- és gyermekjóléti központ feladatait. b) A Társulási Megállapodás III/C. A Társulás évtől vállalt feladatai I. rész 2. Gyermekjóléti feladat pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Gyermekjóléti feladat Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak keretében a feladatellátásban résztvevő településeken működő gyermekjóléti szolgáltatás koordinálása, speciális feladatok ellátása, a magasabb színvonalú, hatékonyabb szolgáltatás céljából, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása társulási intézmény formájában. Formája: A Társulás a feladatotokat saját intézményén, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatán belül látja el. A család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait 8 település - Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós vonatkozásában, míg a család- és gyermekjóléti központ feladatait Orosháza járásszékhely település tekintetében látja el. c) A Társulási Megállapodás III/E. A Társulás március 01. napjától vállalt feladatai 1. Szociális feladat pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Szociális feladat A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat ellátása. A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92. (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli Orosháza Város Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Formája:

11 11. A Társulás a feladatot saját intézményén, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatán belül látja el a Társulás tagjai közül 8 település Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós települések - számára. d) A Társulási Megállapodás VII. A Társulás pénzügyi alapja, vagyona cím, A társulás pénzügyi forrásai alcím 3. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő szövegezés lép: 3. központi költségvetési pénzeszköz állami támogatás állami költségvetési hozzájárulás egyéb bevételek. /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./ A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatinak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 45 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43,- Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára átutalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó. A Társulási Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működésének és fejlesztésének elősegítésére. 2.) felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Végrehajtásért felelős: Határidő: Maronka Lajos polgármester Azonnal Bencsik Sándorné képviselő kérdése, az idősek klubjában lévő családsegítő szolgálat fizet bérleti díjat? Ugyanúgy takarítanak az épület azon részében, ahol ők dolgoznak, mint más helységekben, villanyt és fűtést is fizetnek, a bútorzat az egyik irodában a kettő közül a kistérségé. Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető elmondja, tudomása szerint nem fizetnek bérleti díjat. - Gádorosi Polgárőr Egyesület garázshasználata Maronka Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Gádorosi Polgárőr Egyesülettől a garázshasználattal kapcsolatban kapott egy levelet, melyet felolvas. Fábri István képviselő véleménye, hogy ha az ingyenes garázshasználattal tudják őket segíteni, akkor biztosítsák a garázst számukra, kapják meg ingyenesen.

12 12. Maronka Lajos polgármester elmondja, természetesen továbbra is él az a felajánlás, hogy a garázst a polgárőr egyesületnek biztosítják ingyenesen, amiről a Képviselő-testület a 150/2015. (XI. 24.) KT. számú határozatával rendelkezett. - Általános Iskola kérelme Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a bizottság javasolja a testületnek a kért 100 ezer biztosítását. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy az általános iskola részére 100 ezer forintot biztosítsanak a 7. osztályosok Erdélyben történő kirándulásának megvalósulására? - Elnöki elismerés kitüntető díj 13/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói Erdélyben történő kirándulása megvalósulására 100 ezer forintot biztosít. Fábri István képviselő elmondja, Kóródi István Jókai u. 18. szám alatti lakost javasolja felterjeszteni az elnöki elismerés kitüntető címre, mert világversenyeken nagyon szép eredményeket ért el, megérdemli, hogy a Képviselő-testület erkölcsileg támogassa. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki elismerés kitüntető díj adományozására Kóródi István Gádoros, Jókai u. 18. szám alatti lakost ajánlják? - II. Gádorosi Kispályás Focitorna és Tábor 14/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki elismerés kitüntető díj adományozására Kóródi István Gádoros, Jókai u. 18. szám alatti lakost javasolja szervátültetett világversenyeken való kimagasló tevékenységéért. Maronka Lajos polgármester tárgyalt Üveges Katalinnal a sportrendezvény támogatásával és megrendezésével kapcsolatban. Szeretné az általa szervezett rendezvényt beépíteni a település

13 13. rendezvényei közé, erről az imént döntött is a testület. Katalin beleegyezett, hogy Gádoros nagyközség főszponzora legyen ennek a rendezvénynek. Jogilag is tisztába szeretné tenni, hogy a rendezvényen használni lehessen a címert. Katalin egyetlen dologra kérte, hogy amellett, amit eddig is nyújtott az önkormányzat eszközöket, területet, sörsátrat, padokat azt ezután is biztosítsa, de pénzügyileg is támogassa a rendezvényt 120 ezer forinttal, ugyanis 12 bíró fog jönni, akik személyenként 10 ezer forintért jönnek. A költségvetés tervezésekor ezt figyelembe is vették. Felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával? 15/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Üveges Katalin által szervezendő évente megrendezendő Gádorosi Kispályás Focitorna és Tábor fő szponzora és fővédnöke Gádoros Nagyközség Önkormányzata. A Képviselő-testület kinyilvánítja továbbá, hogy az esemény kizárólagos szervezési jogát biztosítja Üveges Katalin gádorosi lakos részére. A rendezvénnyel kapcsolatosan hozzájárul Gádoros nagyközség címerének felhasználásához. Maronka Lajos polgármester elmondja, az aljegyzői állásra kiírásra került a pályázat. Ezzel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Jegyző Úrtól kapott egy levelet, melyben javasolja az aljegyzői tisztség betöltésére Tóth Tibor igazgatási csoportvezetőt kinevezni. Javaslata indokául előadta, hogy az önkormányzat és intézményei szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján jelenleg is nevezett helyettesíti őt távollétében, az elvégzendő feladatokat ismeri, tapasztalt, nagy helyismerettel rendelkezik, és élvezi bizalmát. - Gádoros SE kérelme Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, 4,2 millió forint lett beállítva, a kérelemben 4,3 millió forintos igény szerepel. A pénzügyi bizottság nem javasolja a kérelemben megjelölt összeget biztosítani. Dr. Kishonti András alpolgármester elmondja, ha valóban így lett betervezve, és nem fog jobb teljesítményt letenni az asztalra az egyesület, akkor már most megígéri, hogy jövőre egyetlen fillért sem ad. Ez megyei első osztályú finanszírozás. Lehet ezt csinálni, ha van rá lehetőségük. Magasabb színvonalon lehet támogatni, de a magasabb színvonalat is elvárja. Az edzői díjat általában ebből a keretből szokták kigazdálkodni. Teljesítményt vár el ennyiért, mert ha nem, ezt az összeget másra kell fordítani.

14 14. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Gádoros Labdarúgó Sport Egyesület részére 4,3 millió forintot biztosítsanak a évi költségvetésben? A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott döntést. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület részére 4,2 millió forintot biztosítsanak a évi költségvetésben? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 16/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület részére működési költségeire 4,2 millió forintot biztosít a évi költségvetésben. - Gádorosi Birkózó Egyesület kérelme Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a évi költségvetési tervezetben 900 ezer forint szerepel, a bizottság nem javasolja az igényelt ezer forintra ezt az összeget megváltoztatni. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Birkózó Egyesület részére működéseinek biztosítására az általa igényelt ezer forintot biztosítsa a évi költségvetésében? A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott döntést. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Birkózó Egyesület részére a évi költségvetésben 900 ezer forintot biztosítson? - Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klub kérelme 17/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Gádorosi Birkózó Egyesület részére 900 ezer forintot biztosít a évi költségvetésében. Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a kérelemben foglalt összeg be lett tervezve a költségvetésbe, javasolja a testületnek biztosítani 100 ezer forintot.

15 15. Maronka Lajos polgármester felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klub részére 100 ezer forintot biztosítsanak a évi költségvetésben? évi költségvetési tervezet 18/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klub részére 100 ezer forintot biztosít a évi költségvetésben. Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottsági elnök elmondja, a bizottság további tárgyalásra javasolja a testületnek a évi költségvetési tervezetet azzal a módosítással, hogy a II. Gádorosi Kispályás Focitorna és Tábor megrendezéséhez 120 ezer forinttal járuljon hozzá a tervezett 100 ezer forint helyett. Maronka Lajos polgármester hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a testület további tárgyalásra alkalmasnak találja a évi költségvetés tervezetét? 19/2016. (I. 19.) KT. számú határozat: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési tervezetet további tárgyalásra alkalmasnak találja. Maronka Lajos polgármester további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. K. m. f. Maronka Lajos polgármester Tóth Tibor igazgatási csoportvezető H I T E L E S Í T J Ü K : Dr. Kishonti András települési képviselő Fábri István települési képviselő

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. március 22-én 14 00 órától megtartott rendes üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án, Gelse, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt lévő Weöres Sándor Általános Iskola helyiségében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 8 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. február 6-án 14 órától megtartott soron következı ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2016. április 19-én 13 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 58. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. árpilis 19-én 14 órától megtartott rendes ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 126. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án 14 00 órától megtartott rendes ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben