JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 15. napján megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt, a pénzügyest kolleganőt, valamint Kissebesi Máriát a Kistücsök Óvoda vezetőjét és kéri második napirendi pontként felvenni az óvodai nyári szünet megtárgyalását. Orbán Szilárd képviselő: Javasolja napirendi pontban a Székely zászló kitűzésének kérdését tárgyalja meg a Képviselő-testületet. Egyebek napirendi pontba felvenni a községről készült ajándéktárgyak, tollak, kitűzők kérdését. Testvértelepülés kérdését. Kistraktor ügyét. A Falunap megrendezésével kapcsolatos előzetes megbeszélését. Március 15-.i ünnepély megtárgyalását. Kiss László polgármester: Az egyebekben felvetett kérdést tárgyalja a testület, és a kiegészítéssel javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 2. A Kistücsök Óvoda nyári szünetének megállapítása 3. Közvilágítás korszerűsítése évi honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi beszámoló 5. Családi Hangulat Bt.-vel részletfizetésre, megállapodás-tervezet megtárgyalása 6. Székely zászló kitűzésének megtárgyalása 7. Egyebek 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 6-os számú mellékletét vegye elő a képviselő-testület, ezen látható a Kistücsök Óvoda évi költségvetése. Kéri, akinek van véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Kissebesi Mária Kistücsök Óvoda vezetője: Nincs hozzáfűznivalója, mivel nagyon sok dolog még bizonytalan. Mire mennyi támogatást kapunk az már bele van építve ebbe a költségvetésbe. Az 1-es és a 2-es mellékleteken ez részletezésre került. Kiss László polgármester: Szeretné kiemelni, hogy ez egy tervezet, év közben a szükséges módosításokra sor kerül majd. Az iparűzési adónál a tervezett összeg az változhat, sajnos a gépjármű adó 40 % marad csak helyben.

2 Gyuró Judit képviselő: Egyéb sajátos bevétel mit tartalmaz? Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Idegen helyről kimutatott tartozás önkormányzatra eső része. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Óvodai alkalmazottaknak jár a cafatéria. Javasolja, hogy a közalkalmazott könyvtárosnak is tervezzük be. Bahil Emilné dr. körjegyző: A közalkalmazottaknak önkormányzati döntés alapján csak adható a cafatéria, nem kötelező. Kiss László polgármester: Nem látja ennek akadályát megoldható. Orbán Szilárd képviselő: Könyvtárral kapcsolatban lenne egy kérdése, hogy a kis értékű eszközökre, ami be van tervezve 200 e Ft, ebből lehet-e majd átcsoportosítani. Kiss László polgármester: Természetesen, ez másra is felhasználható, de ez nem léphető túl. Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Dologi kiadáson belül arra lehet fordítani amire szüksége van, egyedül a személyi juttatásokra nem lehet. A képviselő-testület megköszöni Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs munkáját. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja az alábbi rendeletét. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. A Kistücsök Óvoda nyári szünetének megállapítása Kiss László polgármester: Az óvoda vezetője írásban megkereste a képviselő-testületet a nyári szünet időpontjának meghatározása végett. Az elmúlt években június-július hónapban az óvoda 6 hét időtartamra volt bezárva. A nyári időszakban az óvoda kihasználtsági mutatója nagyon alacsony és a szabadságolások ésszerű kivitelezése miatt ebben az évben is kéri az óvoda 6 hétre történő zárva tartásának engedélyezését július 15-től augusztus 24. napjáig. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3 13/2013.(II.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistücsök Óvoda (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.) nyári szünetét hat hétben határozza meg. A nyári szünet időpontjához: július 15. napjától augusztus 24. napjáig hozzájárul. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. Közvilágítás korszerűsítése Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kiírásra került a KEOP /A egyfordulós pályázat az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyában. A közvilágítás korszerűsítésére 5 milliárd Ft a forrás összege. A kedvezményezettek köre és támogatások mértéke a költségvetési szervek és intézményeik tekintetében 85 %-os. Sajnos időközben a pályázat beadásának lehetőségét párnap után felfüggesztették. Javasolja viszont, hogy adjunk ki egy elvi állásfoglalást meghatározva a pályázandó célt, hogy a későbbiekben nyíló lehetőségre azonnal lépni tudjuk. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 14/2013.(II.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzata képviselő-testülete a KEOP /A az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyában kiírt egyfordulós pályázatot megismerte. A képviselő-testület tudomásul vette, hogy döntésének meghozatala előtt a pályázatot lezárták. Felkéri a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületet (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.), hogy a pályázati lehetőségeket továbbra is tartsa figyelemmel és kinyilvánítja pályázati szándékát. A kidolgozott két pályázati lehetőség közül az olcsóbb A változatot támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatót a döntésről értesítse. Felelős: polgármester Határidő: február 28.

4 évi honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi beszámoló Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Az előző évek gyakorlatának megfelelően Kecskeméti István minden évben beszámol az előző évben végzett, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tárgyú adminisztrációs tevékenységekről. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 15/2013.(II.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évben végzett honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tárgyú adminisztrációs tevékenységekről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadja. 5. Családi Hangulat Bt.-vel részletfizetésre, megállapodás-tervezet megtárgyalása Kiss László polgármester: Elkészült a Családi Hangulat Bt. és az Önkormányzat által kötendő megállapodás-tervezet. A megállapodás-tervezet kiosztásra került. A képviselőtestület által kért további biztosíték a kezesség vállalás, mint magánszemély vonatkozásában. Tartalmazza még a tervezet az ingatlan fedezetet. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 16/2013.(II.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Családi Hangulat Bt.-vel az önkormányzat felé fennálló közüzemi díj hátralék részletfizetésére elkészült megállapodás-tervezetet megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az ügyben történő teljes jogú eljárásra. Felelős: polgármester Határidő: február Székely zászló kitűzésének megtárgyalása Kiss László polgármester: Képviselő Úr kérésére kerül megtárgyalásra ez a napirendi pont. Összefoglalva a székely zászló ügye egy fajta kiállás romániai magyarság szimbólumának használata érdekében. Városok, községek, megyei vezetők döntöttek úgy, hogy kitűzik a székely zászlót. Véleménye szerint politikai fenn hang nélkül ezt nem lehet megtenni. Természetesen egyetért a felvetéssel, de nem tudja, hogy ez mennyiben segíti a két ország

5 kapcsolatának jobbá vállását, az ott élő magyarság helyzetének javulását. Ezt kellene átgondolni, hogy egy ilyen fajta gesztus segít-e az előrelépésben. Részéről nincs semmiféle kifogás, de ezt végig kell gondolni. Orbán Szilárd képviselő: További kérdés, hogy mennyire fontos, hogy az anyaország ilyen módon támogassa az elérni kívánt célt. Véleménye szerint ez egy jó és szép gesztus lenne. Nem tudja milyen hatással lesz. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Szép gesztus, példamutatás egy határ menti településtől. Bármilyen fenn hangja is lesz, ez kérdőjel nélkül is megvédhető és ki lehet állni mellette. Kiss László polgármester: Ha ezt a szándékot alaphelyzetnek tekintjük, ebben az ügyben kifogása nem lehet senkinek. Gyuró Judit képviselő: Tudni, hogy a környékbeli települések ebben a kérdésben miként foglaltak állást? Kiss László polgármester: Ez még nagyon friss kérdés ő nem tudja. Felteszi a kérdést, aki a képviselő úr indítványát támogatja, hogy a Márianosztrai Községházán a székely zászló kitűzésre kerüljön, az szavazzon. Igenlő szavazat esetén intézkedik még két zászlótartó elkészítéséről. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 17/2013.(II.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szolidaritásának kinyilvánításaként döntött a székely zászló Márianosztra Község Önkormányzatának épületére (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.) történő kitűzéséről. Felkéri a polgármestert, hogy a székely zászlót szereztesse be és helyeztesse ki az önkormányzati épületre. Felelős: polgármester Határidő: március Egyebek 7.1. Hulladékszállítással kapcsolatban a szolgáltató elküldte a évben alkalmazandó árakat, mely nem haladja meg a jogszabály által megengedett 4, 2 % -ot Folyamatban van a rendezési terv felülvizsgálata, az idén mindenképpen be kell fejezni. Megérkezett a digitális térkép.

6 7.3. A testület felkérésének eleget téve a tankerületi igazgatóval tanácskozott, abban maradtak, hogy március 1 hetének valamelyik napján tartanának egy iskolai szülői értekezletet. Nem tudjuk, hogy lesz-e annyi elsős, hogy eltudják-e indítani az első osztályt, ez csak a beiratkozás után fog eldőlni Közmunkaprogram: Két projekt indul március 1. napjával, az egyik 3 hónapon keresztül 5 fő alkalmazásával. A másik a játszótér kerítésének építése, ami szintén 5 fővel indul és ennek időtartama 4 hónap. A következő projektek a járdaépítés, a vashídi patak tisztítása Márianosztrán a falunapot június ére szeretné az elmúlt éveknek megfelelően, a program összeállítása és a szükséges fedezet biztosítása a legfontosabb feladat Pest Megyei Közművelődési Intézet megkereste az önkormányzatot, hogy március hónaptól decembere közötti időszakban műsorok programok biztosításával szeretnének segítséget nyújtani a település kulturális palettájának bővítésére. Egy személyes megbeszélést is szeretnének Testvér település ügye. Van-e konkrét elképzelés? Orbán Szilárd képviselő: Jót tenne a falu életének. Kulturális kapcsolatokra nagyon jó lenne. Neki nincs ötlete, km-es távolságban kellene gondolkodni. Mit várhatunk ettől? Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ez az alap kérdés. Elsősorban az ifjúság miatt lenne jó. Talán nem megvalósíthatatlan dolog. Ez mennyibe kerülne, van-e erre szándék? Katolikus település legyen. Kiss László polgármester: Körbenéz a környéken. Amíg csak a kapcsolatfelvétel van, addig nincs anyagi kiadás Reprezentatív ajándéktárgyak. Orbán Szilárd képviselő: Mindenképpen javasol ilyen jellegű ajándéktárgyak elkészítését. Kerámiák, tollak, kitűzők Márianosztra jellegzetességeivel, szimbólumaival. 7.9 Kistraktor. Orbán Szilárd képviselő: Nagyon sokat nézegetett az interneten, de elég drágák. Két fajtát hozott, de ezek is sokba kerülnek. Kiss László polgármester: Még nem adta fel az önkormányzat által megvásárolt traktor forgalomba helyezését. Azóta is keresi a megoldást, az illetékes hatóságokkal tárgyal Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Március 15.-i ünnepély. Volt az iskolában, jó lenne ha együtt tudnánk működni és az iskola ettől nem zárkózott el. Mindenesetre jobban kézbe kell tartani és kész forgatókönyves megemlékezést szeretne a gyerekekkel és a felnőttekkel együtt. Lenne vers, ének, a helyszín pedig a Pálosok tere, eső esetén az iskola. Felajánlotta az iskolának, hogy a dekorációra tudna az önkormányzat adni pénzt. Kiss László polgármester: Vendégként Harrach Péter képviselő urat hívta meg, aki az ünnepi beszédet mondaná, várja a visszajelzését.

7 7.11. Az új műszakis kolléga, Bedő Ádám március 1-től munkába áll, egyenlőre ezzel kapcsolatban csak ennyit kíván mondani. Orbán Szilárd képviselő: A Csontos bolttal való tervekkel mi lesz? Még megcsinálja a régi műszakis kolléga? Kiss László polgármester: Ez nem munkaköri kötelessége, ő ezt megbízási díjért készíti, innentől fogva, ha a képviselő-testület úgy dönt, ez érdeke neki is, de nekünk is, hogy elkészüljön Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az utak nagyon rossz állapotban vannak Szob és Kóspallag felé. Kiss László polgármester: Többször már kereste az illetékeseket ebben a kérdésben és a közútkezelőtől azt az ígéretet kapta, hogy rövid időn belül megcsinálják Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: A Szőlő utcai ingatlanok előtti járdaszakasz nagyon rossz. Igazából ez 3 ingatlant jelent, mindenképpen meg kellene csinálni. Orbán Szilárd képviselő: Polgármester úr említett a járdaépítést a startmunkaprogram keretén belül kérdése, hogy az Őri telep is benne van a tervben? Kiss László polgármester: Igen be van tervezve az idén, gyakorlatilag 8 hónapig tart ez a projekt és próbál alkalmas embereket beszervezni Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Márianosztra és Zebegény közötti útszakaszt kellene rendbe tenni, nem lehetne ezzel kapcsolatban valamit csinálni? Jó lenne ha a két település polgármestere írna egy közös kérelmet. Indokolt lenne, hogy a két település között járható legyen az út. Vagy pedig adják át az önkormányzatnak, és akkor tudnánk pályázni kerékpárútra. Kiss László polgármester: A régi zebegényi út állami tulajdonban van. Ezért jelenleg nem is tudunk vele mit kezdeni. Korábban készült tanulmány az út rendbetételére Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az előző testületi ülésen is felhozta már az ifjúsággal kapcsolatos kérdést. Helyet kell biztosítani nekik. Keresi a probléma gyökerét. Lehetne például nyári táborozást szervezni. Tudunk-e ezzel kapcsolatban valami hozzájárulást nyújtani? 15 évvel ezelőtt volt tábor. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Szerinte az anyagi vonzata miatt nincs tábor Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ha az egyesület jól működne, sok mindenre tudnának beadni pályázatot, akár pályafenntartásra is. Mivel lehetne őket segíteni. Kiss László polgármester: Minden ilyen civil szervezetet a településnek támogatni kell. Anélkül viszont nem megy, ha nincs egy olyan ember, aki ezt az egész kérdést szívügyének tekinti és felvállalja ennek irányítását. Nagyon szívesen segít, egyeztet ismét az egyesülettel.

8 Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Szükség van arra, hogy legyen olyan tér, ahol az embereknek alkalmuk van arra, hogy összetalálkozzanak, és ezek a terek megszűntek. A falunapon kívül nincs semmi olyan rendezvény ahol az emberek találkozni tudnának. Régen ott volt a klub, így alakult ki a szabadidő klub. Kiss László polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt most is meg lehet csinálni, de utána kell járni. A könyvtár kiváló hely ilyen célra. Akár kísérlet képen megrendezhetjük ismét az idősek napját. Nagyon nehéz kiszámítani, hogy hányan jönnének el, de ennek ellenében meg lehet csinálni Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Szülők említették, hogy a Kálvárián ott a fedetlen kút. Kiss László polgármester: Szülőknek kell szólni, hogy ne engedjék oda a gyerekeket mert ez magánterület és nem közterület. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Nincs kiírva, hogy magánterület Gyuró Judit képviselő: Vajda László és az önkormányzat közötti föld ügyében mi a helyzet? Kiss László polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően kialakításra került így rendben van Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: A faluházban kellene egy kis segítség a tavaszi takarításban. Kiss László polgármester: Rendben van, megoldható. Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kiss László polgármester a képviselőtestület ülését bezárja. K.m.f. Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. jegyző

9 Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) beketzdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1.Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő Márianosztrai Kistücsök Óvodára terjed ki. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak: BEVÉTELEK: Intézményi működési bevétel összesen: e Ft Helyi adóbevétel e Ft - építményadó e Ft - iparűzési adó e Ft - kommunális adó e Ft - pótlék- bírság e Ft - talajterhelési díj 100 e Ft - egyéb sajátos bevétel 100 e Ft Átengedett központ adó e Ft - gépjármű adó Állami támogatások összesen: e Ft - működési támogatás e Ft - köznevelési- és gyermekétkeztetési feladat e Ft - szoc. és gyermekjóléti feladat e Ft - kulturális támogatás 991 e Ft - lakott külter. kapcs. Feladat 31 e Ft Felhalmozási és tőkebevétel összesen: e Ft - önkormányzati vagyon bérbeadása e Ft - ELMÜ osztalék 420 e Ft - önkorm. lakások értékes. törl. részlete 100 e Ft

10 Felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen: e Ft - játszótéri pályázat e Ft - belterületi utakra pályázat e Ft - visszatérítendő lakástámogatás 160 e Ft Működési célra átvett pénzeszköz összesen: e Ft - Falunap megszervezéséhez/szponzorok/ 200 e Ft - OEP-től iskolaeü. Feladatokra 50 e Ft - közmunka programra e Ft - közös hivatal működéséhez átvett pénzeszköz e Ft - közös feladatokra átvett pe e Ft Pénzmaradvány: e Ft évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft KIADÁSOK: Személyi juttatás összesen e Ft Munkaadói járulék összesen e Ft Dologi kiadás összesen e Ft Társad. szoc. pol. juttatás/segélyek/ e Ft Támog. értékű átadott pénzeszköz e Ft - kistérségnek átadás e Ft Felhalmozási kiadások összesen: e Ft - játszótér felújítása e Ft - belterületi utak felújítása e Ft - tervkészítések e Ft - Faluház, Miklós u saját ingatlan felújítása e Ft - startmunkaprogram keretében nagy értékű eszközök 260 e Ft - visszatérítendő lakástámogatás 500 e Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft 4. A képviselő testület az önkormányzat évre összesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a./átlagos statisztikai állományi létszám: 33,5 fő ebből a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állomány létszáma: 11 fő 5. A képviselő testület az önkormányzat saját 2013.évi fogadja el: költségvetését az alábbiak szerint Márianosztra Község Önkormányzatának évi saját költségvetése BEVÉTELEK: e Ft - ntézményi működési bevétel e Ft - helyi adóbevétel e Ft - gépjármű adó e Ft

11 - állami támogatás e Ft - felhalmozási és tőkebevétel e Ft - felhalmozásra átvett pénzeszköz e Ft - működésre átvett pénzeszköz e Ft évi pénzmaradvány e Ft /ebből óvoda működtetésére / e Ft KIADÁSOK: e Ft - személyi juttatás e Ft - munkaadói járulék e Ft - dologi kiadás e Ft - szoc.pol.juttatás e Ft - támogatás értékű pénzeszköz átadás e Ft - felhalmozási kiadás e Ft A képviselőtestület az önkormányzat saját létszám előirányzatát 15,5 főben állapítja meg A képviselő testület az önállóan működő óvoda 2013.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg. Márianosztrai Kistücsök Óvoda évi költségvetése BEVÉTELEK összesen: e Ft - normatív állami támogatás összesen: e Ft - kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása e Ft - intézményi működési bevétel összesen: e Ft - óvodás gyermek étkezés térítése - intézményfinanszírozás 737 e Ft KIADÁSOK összesen: e Ft - személyi jellegű kiadások e Ft - járulékok, szoc.adó e Ft - dologi kiadás e Ft 8. A képviselő testület az óvoda létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg. 9. Az önkormányzat közös hivatalának évi költségvetése az alábbi: Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Bevételek összesen: e Ft - önkormányzati hivatal állami támogatása e Ft

12 - közös hivatalra átvett pénzeszköz e Ft Kiadások összesen: e Ft - személyi juttatások e Ft - munkaadói járulék e Ft - dologi kiadás e Ft 10. A képviselő testületek a közös hivatal létszám előirányzatát 2013.évben 15 főben állapították meg. 11. A bevételeket forrásonként, szakfeladatonként az 1..sz. 1/1.sz. melléklet tartalmazza. 12. A kiadásokat forrásonként, szakfeladatonként a 2. sz.2/1. sz. 3. sz.4.sz.mellékletek tartalmazzák. 13. A közös hivatal költségvetését mellékleteivel a 5. sz. melléklet tartalmazza. 14. Az önállóan működő óvoda előterjesztését,költségvetését a 6. sz.melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 7. sz.melléklet tartalmazza. 16. Az önkormányzat közvetett támogatásáról készült kimutatást a 8. sz.melléklet tartalmazza. 17. Az önkormányzat és intézményei létszámtervét a 9. sz.melléklet tartalmazza. 18. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz.melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.

13 20. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. a. köztisztviselői illetményalap Ft b. köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. E rendelet január 1-én lép hatályba. Márianosztra, február 15. Záró rendelkezések 21. Bahil Emilné dr. jegyző Kiss László polgármester A rendeletet kihirdetve: február 16. Bahil Emilné dr. jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester:

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 7-2/2014. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 07-én 11.40 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2010. július 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 7/2010. (VII. 14.) rendelet: a 2010. május - június

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben