Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 23-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 23-án megtartott üléséről 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 23-án 15 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: 6445 Borota, Felszabadulás u. 43. Jelen vannak: Arnold Fülöp alpolgármester Farkas Andrea Dr. Geiger Ferenc Grizák Mihály Horti János Geiger Julianna Stefánovics István Madarász József Szabó Zsolt képviselők Külön meghívott: Pápay László körjegyző Ágoston Kornélné Kiss Mónika Vaskúti Hulladékgazdálkodási Kft. részéről Dági Zoltán és Lipka Árpád Felső-Bácskai HACS részéről 2

3 Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő képviselő jelen van. Javaslatot tennék a jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Tóth Ferencnét, hitelesítőnek Szabó Zsolt képviselőt. Van-e más személyekre javaslat? Megkérdezem, hogy a képviselő úr elfogadja-e a javaslatot? Szabó Zsolt képviselő Elfogadom a javaslatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tennék a napirendre. Van-e más napirendi pont felvételére javaslat? Mivel más napirend felvételére javaslat nincs, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el. N A P I R E N D 1./ Rekultivációt követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdések megvitatása. Szóbeli előterjesztés. Előadó: Agatics Roland ügyvezető igazgató Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft- Vaskút 2./ Tájékoztató az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtandó aktuális pályázati lehetőségekről. Szóbeli előterjesztés. Előadó: Dági Zoltán Felső-Bácska HACS- Jánoshalma 3./ VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft évre szóló Üzleti Tervének megtárgyalása. Írásbeli előterjesztés. Előadó: 4./ A lakosságot érintő közüzemi díj (vízdíj) összegének, helyi adók (iparűzési, kommunális) mértékének évre szóló meghatározása. Szóbeli előterjesztés. Előadó: Pápay László körjegyző 5./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2003. (XII. 17.) KT. rendelet módosítása. Írásbeli előterjesztés. Előadó: Pápay László körjegyző 3

4 6./ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelése miatt rendelet- tervezet megtárgyalása. Írásbeli előterjesztés. Előadó: Pápay László körjegyző 7./ A tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 8./ Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 9./ Egyebek. 1./ Napirend. Rekultivációt követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdések megvitatása. Szóbeli előterjesztés. Megkérem a Vaskúti Felső-Bácskai Szilárd Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársát, Kiss Mónikát a napirenddel kapcsolatosan szóbeli előterjesztését tegye meg. Kiss Mónika Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársa Borotán is megtörtént a szeméttelep rekultivációja. Sajnos nemcsak Borotán, minden településen probléma a többlethulladék kezelése. Pályázat útján, szeretnénk megoldani egy mobil berendezés útján a térség településeinek hulladékkezelését. A pályázat eldőlt, a kivitelezés folyamatban van. Helyszíni telep kialakítása után a berendezés kihelyezhető, bérelhető. A zöldhulladék kezelése is igen problémás. A 82 települési önkormányzat összefogásával pályázat került benyújtásra. Gépjárműpark bővítését jelenti, lehetőség lesz a komposztálásra. A hulladékudvarban a lakosság részéről lakcímkártya felmutatásával 750 kg hulladék ingyenesen bevihető. Megköszönöm a tájékoztatót. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. Horti János képviselő Kérésem, hogy a kukák ürítésénél a dolgozók a gyűjtőedény tetejét csukják le, valamint az utcán úgy közlekedjenek az autóval, hogy az a közlekedést ne akadályozza. Az építési törmelék szállítása, gyűjtése továbbra is gond az önkormányzat részére, arra milyen megoldás várható? 4

5 Kiss Mónika Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársa A képviselő által felvetett kérést tolmácsolni fogom a szállítmányozási vezető részére. Az építési törmelék gyűjtésére keressük a közös megoldást az önkormányzatokkal. Van lehetőség építési törmelék gyűjtésére kérni tőlünk konténert. A mobil ügyfélszolgálatunkat a településen nagyon kevesen veszik igénybe. Kérjük, ha a lakosság részéről bármilyen kérés, probléma merül fel, keresse fel a mobil ügyfélszolgálatunkat. Tudomásom szerint havi egy alkalommal van Borotán. A szolgáltatást kötelező igénybe venni, de ezzel nem él a lakosság egy része, mert akkor fizetni kell. Grizák Mihály képviselő A zöldhulladék gyűjtése is probléma, tudomásom van róla, hogy jánoshalmi lakosok, akik Szentkatán gyümölcsös tulajdonosok, ide hordják a faluba a gallyakat. A vízműnél 2 konténer kerül kihelyezésre építési törmelék gyűjtésére. Sajnos a lakosság részéről ez nem tudatosult, mindenféle szemetet odahordanak, annak ellenére, hogy a tájékoztatást minden lakó részére megküldtük. A konténerek elszállítása az önkormányzat részére olyan költséget jelent, amit hosszú távon nem tudunk felvállalni. A szemét gyűjtését csak úgy tudnánk megoldani, ha a konténereket is megszüntetnénk. Ha bekerítenénk, talán akkor tudnánk csak szabályozni a hulladék leürítését, ha nyitvatartási időben lenne ott valaki. A zöldhulladék gyűjtése sem megoldott, mert annak az égetése nem engedélyezett, az aprítás lenne a megfelelő megoldás, de annak is vannak költségei. Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 162/2009. (XI. 23.) KT. H A T Á R O Z A T Rekultivációt követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdések megvitatása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta rekultivációt követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tájékoztatást. Határidő: Azonnali 5

6 2. Napirend Tájékoztató az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtandó aktuális pályázati lehetőségekről. Szóbeli előterjesztés. Megkérem Dági Zoltánt a Felső-Bácskai HACS munkatársát a napirenddel kapcsolatosan szóbeli előterjesztését tegye meg. Dági Zoltán Felső-Bácskai HACS munkatársa november 20-ától az ÚMVP hármas tengelyére lehetőség nyílt pályázat benyújtására. A borotai vállalkozók részéről nem volt nagy az érdeklődési aktivitás a pályázati kiíráshoz. Vidéki örökség pályázati kiírás keretében lehetőség van parkoló, illetve templom külső felújítására pályázat benyújtására. A támogatottság 100 %-os, az Önkormányzat esetében, véleményem szerint a 25 %-os Áfa jelentheti a problémát. Javasolnám a pályázat benyújtását, hiszen az értékeinket óvnánk, megőrizzük az utókor számára. Vidéki örökség esetén 6,2 millió Ft lenne a támogatási összeg településünk részére. Véleményem szerint el kell gondolkodni, hogy ezt a lehetőséget szabad-e nem kihasználnunk. A 25 %-os Áfa esetén keresnünk kell a megoldást arra vonatkozóan, hogy ki legyen a pályázó. Ha megíródik a pályázat és jó pontszámot kap, van esély a pályázat megnyerésére. Megköszönöm a tájékoztatót. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket, Stefánovics István képviselő A templom felújításával kapcsolatos pályázati lehetőség, mind szép és jó is lenne, de kérdés, hogy honnan tudjuk előteremteni a szükséges 25 %-os Áfát, ami igen komoly összeg. Sajnos az önkormányzat ezt nem hiszem, hogy fel tudja vállalni. Az egyház részéről is szükséges az egyeztető tárgyalás, arra vonatkozóan, hogy milyen összeggel tudná támogatni a projekt megvalósítását. A pályázat benyújtását javasolnám oly módon, hogy a pályázó a plébánia legyen. Javaslom az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtandó aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatás elfogadását. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a tájékoztatást? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 6

7 163/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Tájékoztató az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtandó aktuális pályázati lehetőségekről Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtandó aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatást. Határidő: Azonnali 3./ Napirend VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft évre szóló Üzleti Tervének megtárgyalása. Írásbeli előterjesztés. Az írásbeli előterjesztést kiküldtük. Az anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A VAKÁCIÓ Kht évre szóló Üzleti Tervét a bizottság megtárgyalta. Tulajdonképpen a táborfenntartási költségére v an tervezve a Ft, amivel nekünk is hozzá kell járulnunk. A bizottság az Üzleti Terv elfogadását javasolja. Szó volt a bizottsági ülésen még arról, hogy a képviselő-testület korábban hozott olyan döntést, hogy az a településünk lakosságarányosan kéri a tulajdonjog felosztását. Van olyan település, aki törzstőke arányában ragaszkodik a felosztáshoz, mivel ők vásároltak fel üzletrészeket. A bizottság javaslata, hogy mi továbbra is ragaszkodjunk a lakosságarányos tulajdonjog felosztásához. Megköszönöm a tájékoztatót. A településünk részéről a törzstőke összege Ft. Pl. Zsana vásárolt üzletrészeket, így ő a törzstőke arányos elosztást javasolja. Mi továbbra is ragaszkodjunk a lakosságarányos felosztáshoz. Geiger Julianna képviselő A gyerekek a táborokba szívesen mennek, a tábor működéséről csak jót mondhatok, mint pedagógus a táborokban részt veszek a diákokkal. Grizák Mihály képviselő A VAKÁCIÓ KHT évi Üzleti tervét elfogadásra javaslom, valamint a tulajdonjog felosztását lakosságarányosan. 7

8 Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatokat? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta:) 164/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft évre szóló Üzleti Tervének elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft évre szóló Üzleti Tervét. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: VAKÁCIÓ Kht. - Kiskunhalas 165/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonjog felosztásának megtárgyalása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének tulajdonjogának lakosságarányos felosztását. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: VAKÁCIÓ Kht. - Kiskunhalas 4./ Napirend A lakosságot érintő közüzemi díj (vízdíj) összegének, helyi adók (iparűzési, kommunális) mértékének évre szóló meghatározása. Szóbeli előterjesztés. Várhatóan a jövőre nehéz gazdasági év elé nézünk. Ezért szükséges lenne a helyi bevételeinket kismértékben növelni olyan mértékben, hogy a lakosságot ne terheljük megjelentős mértékben. A vízdíj nálunk a legalacsonyabb, mivel önállóan üzemeltetjük a vízművet. A HALASVÍZ Kft. által üzemeltetett települési vízmű esetében közel 100 Ft-tal magasabb a vízdíj. Tartalékot a befolyt vízdíjból nem tudunk képezni után a törvény sem teszi lehetővé a kistelepülések részére hosszú távon a vízmű üzemeltetését, valószínű, hogy átkerül a HALASVÍZ Kft.-hez. Megkérem Pápay László körjegyző urat a napirenddel kapcsolatosan szóbeli előterjesztését tegye meg. Pápay László körjegyző A képviselő-testület minden év végén áttekinti a helyi bevételeket és annak szükségszerű emelését. A Pénzügyi Bizottság elnökével történt előzetes egyeztetés során a vízdíj emelését nem java- 8

9 solja. A vízfogyasztás szeptemberi hónappal bezárólag: m 3, az ebből befolyt összeg Ft. Jelenlegi vízdíj tartozás összege Ft. A fizetési felszólításokat a hátralékosok részére kiküldtük, részletfizetési kedvezménnyel élt 18 fő, 4 főnél kezdeményeztük a csőszűkítést. Jelenlegi vízdíj a lakosság részére 170 Ft+áfa, közületek részére 210 Ft+áfa. Kérdés, hogy a képviselő-testület javasol-e minimális vízdíj emelést. A kommunális adó mértéke 2750 Ft ingatlanonként, a külterületi ingatlanok esetében ennek 50 %-a 1725 Ft. Hátralék ebből Ft. Az iparűzési adó mértéke 1,6 %. A tervszám évre 11 millió Ft, az eddig befolyt bevétel 15,5 millió Ft. Fennálló összes hátralék (kommunális adó, iparűzési adó, szabálysértés, stb.) a III. negyed év végén 6 millió Ft, 120 fő részére kiküldtük a fizetési felszólításokat, ennek hatására e Ft folyt be a hátralék összegéből. Két fő vállalkozó több mint 1 millió Ft iparűzési adóval tartozik. Munkabérrel, nyugdíjjal rendelkező hátralékosok részére a letiltást kezdeményeztük. Körülbelül 1,5 millió Ft összeg, amivel nem tudunk mit kezdeni. Olyan hátralékosok, akik jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkeznek. Adós értekezleten olyan tájékoztatást kaptunk az APEH-tól, hogy az adóbefizetést ők kezelik, a méltányosságot teszik csak az önkormányzathoz, így jelentős kamatbevételtől is elesünk. Megköszönöm a tájékoztatót. Nehéz gazdasági év elé nézünk jövőre, nem mindegy, hogy milyen %-os arányban állapítjuk meg az iparűzési adót. Véleményem szerint is maradjon az 1,6 %. Van olyan település, ahol nem állapítanak meg iparűzési adót, így próbálják támogatni a vállalkozókat. A temető mellett a konténer építési törmelék gyűjtésére került kihelyezésre, valamint zöldhulladék lerakására jelöltük ki a terepet. Sajnos a lakosság részéről nem tudatosult, mert mindenféle szemetet, hulladékot oda visznek. Konténerenkénti elszállítás alkalmanként Ft+ Áfa. Felmerült a telek bekerítése és hetente egy alkalommal való nyitvatartása, de ezt sem látjuk jó megoldásnak, mert ettől még a kerítésen kívülre is tehetnek szemetet. A temető környékén lévő szemét elszállítását is átvállaltuk, de hosszú távon ilyen sok költséget az önkormányzat nem tud felvállalni. Ebben valamilyen megoldást keresnünk kell. Grizák Mihály képviselő Valóban úgy tűnik, hogy jövőre nehéz gazdasági helyzet elé nézünk, ezért valamennyivel növelni kell a saját bevételeinket. Nekem is az a javaslatom, hogy az iparűzési adó mértékét ne emeljük. A kommunális adó mértékének emelését javaslom Ft-ra, a vízdíj emelésére is szükség van, jó lenne némi tartalékot képeznünk a vízdíj bevételéből. Szabó Zsolt képviselő Jó ötletnek tartanám a kijelölt telep bekerítését és annak meghatározott időben történő nyitvatartását. Az iparűzési adó mértékének emelését nem javaslom. A kommunális adó mértékét Ft-ra, valamint a vízdíj kevés összeggel való emelését is javaslom. Stefánovics István képviselő A temető melletti szemétlerakó áthelyezését javasolnám, egy falu szélén lévő ingatlanra, mivel ez a vízműhöz nagyon közeli terület. 9

10 Horti János képviselő Az iparűzési adó mértékének növelését én sem javaslom, a kommunális adó mértékének növelését javaslom. Más olyan területünk nincs, ahol a konténert el tudjunk helyezni, hogy azok gépkocsival megközelíthetőek legyenek ürítés esetén. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A vízdíj már ebben az évben emelésre került, ezért nem javasolja a bizottság a további emelését. Az iparűzési adó mértékének emelését sem javasolja a bizottság, amiatt, hogy a helyi vállalkozók terheit ne növeljük tovább. A kommunális adó mértékét javasolja a bizottság 3750 Ft-ról 4000 Ft-ra növelni. A vízdíj már ebben az évben emelésre került, ezért csak kismértékű emelését javasolja a bizottság. A vízdíj mértékét 10 %-kal javasoljuk növelni lakosság részéről 170 Ft + áfa összegről 188 Ft + áfa, valamint közület esetében 210 Ft + áfa összegről 230 Ft + áfa összegben javasoljuk meghatározni. A tájékoztatásból kitűnik, hogy igyekeznek a hátralékok behajtását realizálni. Az elhangzottak a Pénzügyi Bizottság javaslatai, de természetesen a döntés a képviselő-testület joga. Javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy az elhangzott javaslatok figyelembe vételével a következő ülésre készüljenek el a rendelet-tervezetek. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta:) 166/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T A lakosságot érintő közüzemi díj (vízdíj) összegének, helyi adók (iparűzési, kommunális) mértékének évre szóló meghatározása Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, az alábbiakban javasolja a lakosságot érintő közüzemi (vízdíj) helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó) mértékének megállapítását január 1. nappal történő határidővel. - Kommunális adó mértéke: a./ lakás bérlakás: Ft b./ egyéb épület : Ft - A községi vízmű által szolgáltatott víz díja: a./ lakossági: 188 Ft/m+áfa b./ közületi: 230 Ft/m+áfa A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezetek elkészítésével. 10

11 Határidő: Következő képviselő-testületi ülés Pápay László körjegyző 5./ Napirend A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2003.(XII.17.) KT. rendelet módosítása. Írásbeli előterjesztés. Az anyagot kiküldtük. Megkérdezem Pápay László körjegyző urat, van e szóbeli kiegészítése? Pápay László körjegyző Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A rendelet-tervezetet a bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolja. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a rendelet-tervezet? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2003.(XII.17.) KT. rendelet módosításáról szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.) 1. számú melléklet 5./ Napirend Egyes önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelése miatt Írásbeli előterjesztés. Az anyagot kiküldtük. Megkérdezem Pápay László körjegyző urat, van e szóbeli kiegészítése? Pápay László körjegyző A kiküldött írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítésem nincs. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. 11

12 (A képviselő-testület az Egyes önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelése miatt rendeletet egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.) 2. számú melléklet 7./ Napirend. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 151/2009. (X. 29.) KT. határozat: Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. A belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról a JTKT Munkaszervezete részére a határozat megküldésre került. 153/2009. (X. 29.) KT. határozat: Felső-Bácskai ÁMK Általános Iskola Borotai tagintézménye eszközfejlesztésére LHH pályázat benyújtása. A pályázat határidőn belül benyújtásra került. 154/2009. (X. 29.) KT. határozat: Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Borotai Tagintézménye felújítására LHH pályázat benyújtása. 157/2009.(X.29.)KT. határozat: MÜKI pályázat benyújtása. A pályázat határidőn belül benyújtásra került. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, megállapítom, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.) 8./ Napirend Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. Szóbeli előterjesztés , , és én a JTKT-on belül az ÁROP pályázat tréningjei zajlottak, amelyen körjegyző úr képviselt A I. és II. félévben foglalkoztatott közcélú munkások részére zárórendezvényt szerveztem, amelyben értékeltem évi munkájukat, teljesítményüket és tájékoztattam őket a jövő évi tervekről Madarason a buszöböl pályázat elszámolásával kapcsolatos gazdálkodást, pénzügyet érintő megbeszélésen vettünk részt a gazdásági főtanácsossal, ahol valamennyi érintett település tájékoztatást kapott a befizetendő összegről (+ 5 % Áfa, fordított adózás) A közösségi közlekedési pályázat hivatalos átadása megtörtént, és a használatba vételi engedély kiadásához ezt követően az érintett szolgáltatóktól a nyilatkozat begyűjtése is megtörtént. 12

13 Csongrádon a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tag és közgyűlése volt, ahol Faa Béla polgármester képviselt Kistérségi ülésen vett részt körjegyző úr, ahol elfogadásra került a évi belsőellenőrzési ütemterv A MÜKI pályázat benyújtására került sor A Deák és Zrínyi utca hivatalos átadása megtörtént. A héten a pályázatíró szerdán érkezik a pályázat elszámolása ügyében és 13. A Művelődési Házban az ablakcsere is megtörtént Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzése a rekultivált szeméttelepen A HALASVÍZ Kft. rendezvényén vettem részt, ahol a évre szóló üzleti terv elfogadását vitattuk meg és tájékoztatást kaptunk az Ivóvízminőség-javító Program KEOP pályázat településekként ránk vetített önerő mértékéről. Megfogalmazódott egy közös állásfoglalás! TIOP pályázat benyújtásra került határidőn belül. Kérdés, hozzászólás nincs, megállapítom, hogy a képviselő-testület a jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) 13

14 11./ Napirend. Egyebek. a.) Óvodás és iskolás mikulásnapi ünnepség anyagi támogatása Az óvoda és iskola tagintézmény-vezetői kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez, melyben a mikulásnapi ünnepség megrendezéséhez kérnek anyagi támogatást. Az óvodások részére a mikulásnapi ünnepség megrendezéséhez 400 Ft/fő Ft támogatásra lenne szükségük. Az iskola részére a mikulás napi ünnepség megrendezéséhez Ft támogatást igényelnek. A évi költségvetésben megtervezésre került az intézmények részére a támogatási összeg. Javaslom, hogy fogadjuk el az intézmény-vezetőinek kérelmét, melyben a mikulásnapi ünnepség megrendezéséhez kérnek anyagi támogatást és számlák bemutatása ellenében az óvoda részére 400 Ft/fő, összesen: Ft, az iskola részére Ft támogatást biztosítson a képviselőtestület a mikulásnapi ünnepség megrendezéséhez. Egyetértek a bizottság elnökének javaslatával. (A képviselő-testület az elhangzott javaslatot tudomásul vette.) 11./ Napirend. b./ KÖSZOLG Kft. árajánlatának megtárgyalása. (Szóbeli előterjesztés) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-alföldi Regionális Főmérnökség Kiskunhalasi Üzemmérnökségétől 3 db KRESZ tábla és 3 db oszlop kihelyezésére kértünk árajánlatot, mely árajánlat összege anyagárral és áfá-val összesen Ft volt. A képviselő-testület a 155/2009.(X.29.)KT. sz. határozatában úgy foglalt állást, hogy az árajánlatot nem fogadja el és megbízza a polgármestert egy újabb árajánlat kérésére. A jelzőtáblák elkészítésére vonatkozóan a KÖSZOLG Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) kaptunk újabb árajánlatot, melynek összege Ft-tal kevesebb, mint az előző árajánlat. Javaslom az árajánlat elfogadását. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta jelzőtáblák elkészítésére vonatkozó új árajánlatot és azt elfogadásra javasolja. 14

15 Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 167/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T KÖSZOLG Kft. árajánlata. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a jelzőtáblák elkészítésére vonatkozóan a KÖSZOLG Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) árajánlatát elfogadja. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: - Gazdálkodás, helyben - KÖSZOLG Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) c./ Kisföldi István kérelme. (Szóbeli előterjesztés) Kisföldi István Borota, Széchenyi u. 2. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonában lévő külterületi ingatlanával párhuzamosan a dűlőúton kinőtt fák kivágásáról gondoskodjon, hogy a dűlőút visszakerüljön a régi helyére, mert jelenleg a tulajdonát képező földterületet használják dűlőútként. Pápay László körjegyző A helyszínt megtekintettem és valóban a dűlőúton kinőtt fák miatt az ingatlantulajdonos földjének teljes hosszában került át az út, ami igen nagy területet vesz el. Amennyiben a tulajdonosnak, illetve a bérlőnek ebből hátránya származik, az önkormányzat vonható felelősségre. Az önkormányzat tulajdonában álló dűlőutat vissza kell állítani eredeti állapotában, ehhez a fákat ki kell vágni. Ezzel egyetértek, a javaslatom, hogy a képviselő-testület bízza meg a körjegyző urat, hogy a dűlőúton lévő fák kivágásával kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegye meg. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta:) 15

16 168/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Kisföldi István kérelmének megtárgyalása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott hogy Kisföldi István 6445 Borota, Széchenyi u. 2. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad, megbízza a körjegyzőt, hogy a fakivágással, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő dűlőút eredeti állapotának visszaállításával a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: január 31. Pápay László körjegyző Határozatról értesül: Kisföldi István 6445 Borota, Széchenyi u. 2. d./ Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Borotai Tagintézménye felújítására LHH pályázat benyújtása (Szóbeli előterjesztés) Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa kijelölte Borota Községi Önkormányzatát, hogy pályázatot nyújt be a Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Borotai Tagintézménye felújítására a Dél-alföldi Operatív Program Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben DAOP /B pályázati kiírásra. A pályázat benyújtásával kapcsolatosan a képviselő-testület a 154/2009. (X. 29.) KT. határozatában döntött, melyben a saját forrás összegét Ft-ban határozta meg. A kistérségi koordinátorok segítségével a pályázat megíródott, de a szükséges 5 %-os önerő módosult, így a korábbi határozat módosítására kerül sor. A saját erő összegét Ft-ban állapítjuk meg és a évi költségvetésben a működési hozzájárulás terhére biztosítja az önkormányzat ig készül el, de Ft-ra módosítani kell az önerőt, mert a korábban tervezett költségvetés fő összege módosul: Ft-ra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta a pályázathoz szükséges önerő biztosítását és javasolja a korábbi határozat módosítását. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 16

17 169/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Borotai Tagintézménye felújítására LHH pályázat benyújtása Borota Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 154/2009.(X.29.)KT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa kijelöli Borota Községi Önkormányzatát, hogy pályázatot nyújt be a Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Borotai Tagintézménye felújítására a Dél-alföldi Operatív Program Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben DAOP /B pályázati kiírásra. A projekt címe: Borotai Óvoda felújítása. A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Összesen Saját forrás Hitel Közösségi forrás ( LHH ) Egyéb állami támogatás Egyéb forrás Összesen: A Társulási Tanács felhatalmazza Borota Község Önkormányzat polgármesterét a pályázat benyújtására. Borota Községi Önkormányzat a évi forrás összegét a évi költségvetéséről szóló Költségvetési határozatában a fejlesztési kiadások terhére biztosítja. Határidő: 2010.február 15.. Dr. Knáb Erzsébet Társulási Tanács elnöke Operatív felelős: Mikó Ferencné Borota Község polgármestere A határozatról értesül: 1. Bischoff Katalin főigazgató 2. Vancsik György körjegyző 3. Társult települések polgármesterei 4. JTKT Munkaszervezet vezető 17

18 e./ Előirányzat átcsoportosítás a Buszöböl kialakítása c. fejlesztési önerő biztosítására. (Szóbeli előterjesztés) A Buszöböl kialakítása c. fejlesztési önerő szükséglet mely konzorciumi megállapodás alapján a Három kistérséget összegfogó közösségi közlekedés fejlesztése című pályázattal valósult meg az előirányzatnál többe került. Az önerő emelkedésének az oka egyrészről az előkészítő munka és a járulékos költségek, melyek eltérnek a tervezettől, valamint az 5 %-os áfa emelkedése ( 20 %-ról 25 %-ra emelkedett). A pályázat szerinti önerő előirányzata 955 e Ft, az elszámolás szerinti szükséges önerő összege 1797 e Ft, így a különbözet 842 e Ft, melyet az önkormányzatnak biztosítania kell. Ebből a költségnövekedés 498 e Ft, az Áfa emelkedés 344 e Ft. A 842 e Ft különbözetet a köztemető közvilágítása, 540 e Ft Ft - valamint a Faluközpont megújítása 302 e Ft költséghelyről javaslom átcsoportosítani, mivel ezen projektek nem valósultak meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A pénzügyi bizottság megtárgyalta a pályázathoz szükséges plusz önerő biztosítását és javasolja a 842 e Ft különbözetet a évi költségvetésben tervezett Köztemető közvilágítása költséghelyről 540 e Ft-ot és a Falumegújítás költséghelyről 302 e Ft-ot átcsoportosítani. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 170/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Előirányzat átcsoportosítás a Buszöböl kialakítása c. fejlesztési plusz önerő biztosítására. Borota Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadja a Három kistérséget összegfogó közösségi közlekedés fejlesztése című pályázattal megvalósult Buszöböl kialakítása c. projekt megvalósításához az eredeti előirányzattól eltérő szükséges önerő különbözetének összegét Ft- ot a évi költségvetésben megtervezett Köztemető közvilágítása költséghelyről Ft és a Faluközpont felújítása költséghelyről Ft összegben átcsoportosítani. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: Gazdálkodás helyben 18

19 f./ Római Katolikus Templom felújítására pályázat benyújtása. (Szóbeli előterjesztés) Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már tárgyaltunk a templom felújítására benyújtandó pályázati lehetőségről. Településünk amennyiben nem lépünk a pályázat benyújtásával kapcsolatosan 6,2 millió Ft támogatástól esik el. A támogatottság 100 %-os, amennyiben a pályázatot a Római Katolikus Plébánia Hivatala nyújtsa be. A pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt már az önkormányzat elkészítette. Felvettem a kapcsolatot a pályázat benyújtásával kapcsolatosan Binszki József plébános úrral. Olyan állásfoglalás született, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatásra támogatás intenzitása 100 % - a Római Katolikus templom felújítására a pályázatot a Borotai Római Katolikus Plébánia Hivatala nyújtsa be. A pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció finanszírozását az önkormányzat átvállalja, a évi és a évi költségvetés fejlesztési kiadása terhére. Javaslatom, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert a Római Katolikus Plébánia és a Borota Község Önkormányzat között köttetett együttműködési megállapodás aláírására. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a pályázatot a Római Katolikus Plébánia Hivatala nyújtsa be és a már eddig a templom felújítására benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció költségét az ön kormányzat vállalja át. A bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírásával. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 19

20 171/2009.(XI.23.)KT. LEADER HACS Akciócsoport pályázat benyújtása. (Templom felújítására) H A T Á R O Z A T Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatásra támogatás intenzitása 100 % - a Római Katolikus templom felújítására a pályázatot a Borotai Római Katolikus Plébánia Hivatala nyújtsa be. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció finanszírozását átvállalja, a évi és a évi költségvetés fejlesztési kiadása terhére. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Római Katolikus Plébánia és Borota Község Önkormányzat között köttetett együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: december 16. Binszki József plébános Operatív felelős: Határozatról értesül: - Borotai Római Katolikus Plébánia - Gazdálkodás helyben g./ Művelődési Ház előtér bérleti díjának megtárgyalása. (Szóbeli előterjesztés) Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület döntött az önkormányzati ingatlanok, valamint berendezései bérleti díjának meghatározása vonatkozásában. A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok között a Művelődési Ház előterének bérleti díját 5000 Ft/alkalom összegben határozta meg január 1-i hatállyal. Az előteret elég sok esetben igénybe veszik árusok, akik 1-2 órát használják azok magasnak tartják a bérleti díj összegét. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy árusítás esetén 4 órás használatra terjedjen ki az 5000 Ft-os bérleti díj, ha ettől több időre veszik igénybe, akkor óránként plusz Ft. Lakodalom esetén arányosan kell emelni a bérleti díjat. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 20

21 172/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Művelődési Ház előterének bérleti díja. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a Művelődési Ház előterének bérleti díját 5000 Ft/4óra/alkalom összegben határozza meg. A 4 óra időtartamon felül óránként 1000 Ft pótdíjat kell fizetni. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: Gazdálkodás h./ Borotai folyékony hulladékleürítő telep működtetése. (Szóbeli előterjesztés) Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már szó volt a folyékony hulladékleürítő telep működtetéséről. A KÖRNYEZETERV Bt. által megküldött árajánlat teljes költsége Ft + áfa, mely a tervezési feladatokat, illetve a figyelő kutak kiépítésének teljes költségét foglalja magába. Csávoly Község Önkormányzata, és Rém Község Önkormányzata úgy nyilatkozott, hogy a csatlakozik a közös szennyvízleürítő telep megnyitásához, illetve fenntartásához, valamint a költségek 1/3-át átvállalja. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. Megállapodást kell kötni a két településsel, hogy a szennyvízleürítő telep megnyitásához, illetve a további működtetéséhez szükséges költségek 1/3-át átvállalják. A bizottság megtárgyalta, és javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert a vállalkozózási szerződés aláírásával. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 21

22 173/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T Folyékony hulladékleürítő telep működtetése. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert Borota község külterületén lévő folyékony hulladékleürítő telep működési engedélyének lebonyolításával és a hozzá tartozó 2 db figyelő kút tervezésével, kivitelezésével és üzembehelyezésével kapcsolatosan a KÖRNYEZETTERV 2004 Bt. (6500 Baja, Petőfi u. 34. sz. ), mint vállalkozóval az Együttműködési Vállalkozási Szerződés aláírására. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozni kívánt településekkel Rém, Csávoly - a szennyvízleürítő telep megnyitásával, illetve működtetésével kapcsolatosan köttetett megállapodás aláírására. Határidő: Azonnali Határozatról értesül: KÖRNYEZETTERV 2004 Bt. (6500 Baja, Petőfi u. 34.) i./ Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2009. (I. 30.) KT. határozata visszavonása: Önkormányzati temető környékének megvilágítása a Dózsa Gy. utcában. (Szóbeli előterjesztés) Képviselő-testületünk a január 30-i ülésén a 11/2009. (I. 30.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) árajánlatát - a beruházás költsége: Ft+áfa elfogadja a Dózsa Gy. u. temető környékén légvezetékes közvilágítási hálózat kiépítésére vonatkozóan. Sajnos az idei évben ennek megvalósítására pénzügyi fedezet nem áll a rendelkezésünkre, ezért javaslom a korábban hozott határozatunk visszavonását. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet, a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. Mivel az önerőt nem tudjuk biztosítani az idei évben a közvilágítás kiépítéséhez, így a bizottság javasolja a 11/2009. (I. 30.) KT. határozat visszavonását. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 22

23 174/2009. (XI. 23.)KT. H A T Á R O Z A T A 11/2009. (I. 30.) KT. határozat visszavonása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a Dózsa György utca temető környékén légvezetékes közvilágítási hálózat kiépítésére vonatkozóan a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) áltat tett árajánlatának - a beruházás költsége: Ft+áfa elfogadására hozott 11/2009. (I.30.)KT. határozat visszavonja. Határidő: Azonnali Mikó Ferencé polgármester j.) Polgármester jutalmazása Dr. Geiger Ferenc pénzügyi bizottság elnöke A pénzügyi bizottság javaslatot tett a polgármester asszony jutalmazására. A polgármester 3 éve irányítja a községet, tudjuk időt és fáradságot nem kímélve próbálja a község fejlődését elősegíteni, ami szemmel látható. A falu központjának szépítése az ő munkájának eredménye, valamint az új tanyagondnoki gépkocsikvásárlása, stb. A pénzügyi bizottság javasolja a kitűnő és eredményes munkájának elismeréseként 1 havi munkabérével azonos összegű jutalom megállapítását. Grizák Mihály képviselő Javaslom az 1 havi bér összegével azonos összegű jutalom kifizetését a jutalomkeret terhére. ( A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyhangúan egyetértett és az alábbi határozatot hozta.) 175/2009. (XI.23.)KT. HATÁROZAT Polgármester jutalmazása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy Mikó Ferencncé polgármester részére a község fejlődése érdekében tett eredményes és kitűnő munkájának elismeréseként az előző havi bérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. Határidő: Azonnali Pápay László körjegyző Határozatról értesül: Gazdálkodás helyben Irattár 23

24 Horti János képviselő Kérdésem, hogy a földtulajdonosok részére a Vadásztársaság miért nem fizeti ki a bérleti díjat? Korábban már szó volt, hogy ebből a bevételből a vadásztársaság munkagépet vásárol, mellyel megoldható lesz a dűlőutak javítása. Ez sem valósult meg. Pápay László körjegyző Az érintett földtulajdonosok kérhetik a a bérleti díj kifizetését, de amennyiben 5 évig nem kérik, úgy a Vadásztársaságnál marad. - Megkerestem a Tisza Volán Zrt-t és kértem, hogy december 13-tól a bekötő útnál levő távolsági járatok megálljanak. - A Felszabadulás utca és a Táncsics utca kimérése megtörtént. Az Antallaposi temető kimérése folyamatban van, várjuk az időpont egyeztetést, hogy az érintett szomszédos ingatlan tulajdonosokat is ki tudjuk értesíteni a mérés időpontjáról. - A szociális étkeztetés díjának felülvizsgálata megtörtént. 55 fő részesül szociális étkeztetésben, 1 fő házi segítségnyújtásban és 4 fő házi segítségnyújtásban plusz szociális étkeztetésben. - Településőr foglalkoztatására a pályázatot benyújtottuk. Közcélú foglalkoztatásával oldanánk meg a munkakör betöltését. Már van 3 fő jelentkező. Olyan személyt kívánunk alkalmazni, akinek van vagyonőr, vagy településőr vizsgája. Véleményem szerint olyan személyt alkalmazzunk, akinek nincs munkahelye, azzal ne foglalkozzunk, akinek van. Természetesen akkor alkalmazzuk, ha a feltételeknek is megfelel. Grizák Mihály képviselő Támogatom a képviselő úr javaslatát. Mindenképpen olyan személyt keressünk, aki munkanélküli, aki a települést magáénak tartja, ki mer állni a lakosság biztonságáért és a megfelelő vizsgája is megvan a munkakör betöltéséhez. Sajnos az önkéntes polgárőrség nem úgy működik, ahogyan annak működnie kell. Amennyiben értesítés kapunk, hogy megnyertük a pályázatot, pályázatot írünk ki a munkakör betöltésére és a jelentkezők közül a legalkalmasabb személyt fogjuk kiválasztani. A sportcsarnokban Haász László szervezésében december 12-én nemzetközi fekvőnyomó verseny kerül megrendezésre. A sportcsarnok használatáért bérleti díjat fizetnének. Javaslok egy önkormányzati különdíj átadását. 24

25 Az elmúlt ülésen a testület döntött, hogy olyan vízfogyasztóknál, akik folyamatosan nem fizetik a vízdíjat, vízkorlátozást rendeljünk el. A kiküldött felszólításokra a hátralékosok egy része befizette a tartozást, vannak akik részletfizetést kértek. 3 fő a hátralékosok közül visszajelzést nem tett, azoknál elrendeltük a vízkorlátozást. A méltányossági ápolási díj folyósításával a kapcsolatosan felkérem Pápay László körjegyző urat, tegye meg tájékoztatását. Pápay László körjegyző Az már tudjuk, hogy a következő évben lényegesen csökkeni fog a településre leosztott normatíva összege. Ezért szükséges a helyi bevételeink némi növelése, de a kiadásainkat is felül kell vizsgálni. Az anyagi helyzete több településnek sem engedi meg, hogy méltányossági ápolási díjat folyósítson. A szociális törvényben leírtak alapján, az alanyi jogon járó ápolási díj biztosított, a szociális alapon tehát a méltányossági ápolási díj adható juttatás. Felül kell vizsgálni és tól a helyi rendeletünket módosítani kell. A méltányossági ápolási díj a településnek milliós nagyságrendű kiadást jelent. Mindenképpen felül kell vizsgálni és erről a következő ülésen az adatok ismeretében tárgyalni kell. Sikeres Magyarországért bérlakás programmal kapcsolatos tájékoztatót kiküldtük a képviselők részére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertesse. Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint jelenleg nincs ilyen személy, ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel most nem foglalkozunk. Pápay László körjegyző A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2010-tól változik, mely meghatározza a cafeteria rendszert. A képviselő-testületnek kell meghatározni egy kötelező juttatási kört. Az étkezési utalványt 25 % áfa terheli. A közalkalmazottak esetében ez adható juttatás. A köztisztviselők egységes juttatásainak szabályozására közszolgálati szabályzatot kell alkotni. 25

26 Javaslatom, hogy készüljön el a közszolgálati szabályzat tervezete, amely tartalmazza az egyes juttatások részletes kidolgozását és ennek ismeretében döntsünk az következő testületi ülésen. ( A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetértett.) A Nyugdíjas Nap december 4-én kerül megrendezésre, az előkészítő munkában szeretném kérni a képviselők segítő közreműködését. Megkérdezem a képviselőket van-e egyéb kérdésük, bejelentésük. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt ülést rendelek el. kmf. Mikó Ferencné Pápay László polgármester körjegyző Szabó Zsolt jkv. hitelesítő 26

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2005. november 23-án 14,30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 6-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben