Jegyzőkönyv. Készült: június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében"

Átírás

1 Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Gerber Csaba, Csomor Tibor, Müller Andrásné, Muskát Zoltán, Németh Zoltán képviselők Erdei Katalin jegyző, Kovács Bernadett Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Késics János Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Bankos Zsolt ügyvezető. Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Németh Zoltánt és Kiss Balázst kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A polgármester előterjeszti a napirendi javaslatot. Javasolja zárt ülésen tárgyalni az Gömzsik Sándor méltányossági kérelmét. A Képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: Napirend 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Martényi János polgármester 2./ Beszámoló a Kölkedi Általános Iskola és Óvoda munkájáról Előadó: Majoros Lajos igazgató, Honvéd Anita óvodavezető 3./ Egyedi szennyvíztisztító berendezések pályázati forrásból történő telepítése Közvilágítás korszerűsítése. Komposztáló edényekre pályázat. Előadó: Martényi János polgármester Bankos Zsolt cég képviseletében 4./ Beszámoló a polgármester az MTKT-ban végzett munkájáról Előadó: Martényi János polgármester 5./ Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapítására Előadó: Erdei Katalin jegyző 6./ A Nonprofit Kft. munkavégzési díjainak megállapítása Előadó: Martényi János polgármester 7./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2001. (II.26.) számú rendelet módosítása Előadó: Erdei Katalin jegyző

2 8./ Egyebek a.) július 10-i Falunap programja b.) Mohácsi Rendőrkapitányság támogatási kérelme c.) Állandó meghatalmazás a polgármester képviseletére d.) Házi gondozói létszám növelése e.) Pataki Attila beadványa a telekadóról f.) Gerber Attila kérelme terület biztosítására, üzem építéséhez g.) Általános Rendezési Terv és HÉSZ módosítására javaslat Előadó: Martényi János polgármester 9./ Képviselői interpellációk 1. napirend (jkv-hez mellékelve) Martényi János: kiegészíti az előterjesztését. A tűzoltókat megkereste a horvátországi Darázs és a szerbiai Bereg település, együttműködési megállapodás kötése céljából. Június 26-án voltak az egyesület vezetőivel Szerbiában, a falunap keretén belül kerül a megállapodás aláírásra. Az együttműködés célja a közös munka, a kultúra, az idegenforgalom, a határon túli Eu-s pályázati lehetőségek kiaknázása stb. Muskát Zoltán: az egyesület nem most alakult, hanem lényegesen korábban, most csak a vezetőség mandátuma járt le, új vezetőséget választott az egyesület. Martényi János: az egyesületnek több mint három éve semmiféle tevékenysége nem volt. A volt elnök ifj. Hegedüs Sándor előre szólt, hogy csak sima egyesületi tag marad, semmiféle tisztséget nem vállal. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 53/2011. (VI.27.) számú határozat A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja. 2. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: bekövetkezett, amitől tartott, már most akadozik a könyvtári munka. Az iskolaépület biztonsága érdekében az oltóvizet biztosítani kell a Mohács- Víz Kft.-nek. Az érintésvédelmi, tűzvédelmi vizsgálatot meg kell csinálni, mivel az intézmény C besorolású, hat évente a fenntartónak a fenti vizsgálatokat el kell végeztetni. Csomor Tibor: kérdése, hogy mi az oka a víznyomás ilyen nagymértékű csökkenésének. Mit takar a beszámolóban szereplő fűtés helyreállítás. Majoros Lajos: a fűtés helyreállítás a tornaterem fűtésének javítását takarja, nem működnek a hőlégbefúvók, ezért a tornateremben csak C fok van. Martényi János: a víznyomás a csőtörés óta csökkent le ilyen mértékben, még nem tudjuk pontosan az okát. A tűzcsapok ügyben megkeressük Mohács- Víz Kft. vezetőjét.

3 Csomor Tibor: sajnálja, hogy nem terveztünk ösztöndíjat a költségvetésünkbe, a maga részéről biztosan támogatta volna. Kérdése, hogy mit tudunk az iskolával kapcsolatos várható változásokról. Felajánlja, hogy az óvodások és az iskolások is használják a sportlétesítményünket. Majoros Lajos: a jól tanuló gyerekek 2.-4.EFt-ot kaptak, az ösztöndíj éves szinten eftba került, és nagyon hiányolták a gyermekek. Martényi János: az érintésvédelmi vizsgálatot sürgősen meg kell rendelni. Kiss Balázs: a szülők nagyon elégedettek az óvodai dolgozók munkájával, az általuk szervezett rendezvényekkel. Az iskolában nagyon sikeres volt a gyermeknap, a tanároknál is igen pozitív változásokat tapasztal. Gratulál az igazgatónak és az óvodavezetőnek a munkájukhoz. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 54/2011. (VI.27.) számú határozat A Képviselő-testület a Kölkedi Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 3. napirend (jkv-hez mellékelve) Bankos Zsolt a Bankos Tanácsadó Kft. ügyvezetője: tájékoztatást ad az egyedi szennyvíztisztító kiépítésének lehetőségéről január 1-től már olyan szigetelt szennyvíztároló kell, ami megfelel az Eu szabványnak, költsége megközelíti az 1 millió Ft-ot. Több éve nincs pályázat Kölked nagyságrendű településre és véleménye szerint nem is lesz. A legegyszerűbb egyedi szennyvíztisztító is 90 %-ban tisztítja a szennyvizet. Ezek éves költsége annyi, hogy évi egy alkalommal az iszapot ki kell szippantatni. Szeptembertől lehet KEOP pályázatot benyújtani, addig kell előkészíteni a beruházást. Családonként e Ft között kell befizetni. A pályázat előkészítése kb. 1 millió Ft-ba kerül, mert készíttetni kell szennyvízkezelési programot, környezetvédelmi programot stb. A pályázatírás díja Ft. Falugyűlés keretében kellene felmérni a lakossági igényeket, 80 jelentkező esetén már javasolja a pályázat beadását. Csomor Tibor: hány fős családot bír el ez a készülék. Bankos Zsolt: eddigi tapasztalata, hogy a lakosság %-a már az első megbeszélésen aláírja az igénybejelentést. Az egyedi szennyvíztisztító 3-4 főre van méretezve, de nagyobb létszámnál sincs probléma lakóházzal kellene indulni, 2-3 év alatt az összes ház lefedhető. Ha a lakosság felé jól kommunikálunk, akár két pályázattal az egész településen kiépíthető a rendszer. Muskát Zoltán: az idén meghirdetett pályázatoknál a pályázatírási díj nem mindig építhető be a pályázatba. Pl.: kölkedi terv 1 millió Ft + Áfa, a 85 % állami támogatás erre is vonatkozik-e. Bankos Zsolt: a pályázatba beépíthető e költség.

4 Kiss Balázs: a polgármesterrel Véménden megnézték a már működő rendszert, iskolát és óvodát két készülék, konyhát három készülék látta el, és jók a tapasztalatok. Martényi János: ha a képviselőknek van ilyen igénye, megszervezi, hogy megnézhessék Véménden a rendszert. Muskát Zoltán: üzemeltetési költség később is lesz, hisz bármilyen egyszerű a rendszer, bármi elromolhat és az már az emberek költsége. Bankos Zsolt: van, ahol már 20 éve működik az egyedi szennyvíztisztító, és semmi gond nincs vele. Muskát Zoltán: ha a pályázat nem nyer, az 1 millió Ft előkészítési díjat elveszítjük. Bankos Zsolt: e tervekkel újra lehet pályázatot benyújtani, de van igen kedvező hitellehetőség is. Kiss Balázs: nem mindenki jön el falugyűlésre, akit érdekel az egyedi szennyvíztisztítás. Ő felajánlja segítségét a szervező munkában. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 55/2011. (VI.27.) számú határozat Az önkormányzat lakossági fórum szervezésével és egyéb módon felméri Kölked településen az egyedi szennyvíztisztító kiépítése iránti igényeket, és 80 család jelentkezése esetén még 2011-ben KEOP pályázatot nyújt be a rendszer kiépítésére. Határidő: augusztus 10. Felelős: Marétnyi János polgármester Bankos Zsolt: a LED-es közvilágítás lehetőségeiről tájékoztatja a képviselőket. Hitelfelvétel esetén az áramdíjból és karbantartásból keletkezett megtakarítás fedezi a hiteltörlesztést. 11 településen most szervezik a LED-es közvilágítás kiépítését. Közvilágítás korszerűsítésére egyáltalán nincs pályázat, de mivel új dologról van szó, a bekerülési költség 50 %-át támogatásokból megszerzik. Kölked vonatkozásában éves szinten 1,2 millió Ft-ot lehet megtakarítani. A beruházást 2,5-3 hónap alatt lehet előkészíteni. A cégüknek az E.ON-nal megállapodása van, szinte áramszünet nélkül megoldható a beruházás. Kölkednél a megtérülési idő kb. hat év. Mivel most kezdődött a LED-es világítások kiépítése, maga a gyártó 18 % kedvezményt biztosít. 56/2011. (VI.27.) számú határozat A Képviselő-testület a karbantartási díj és energia költség csökkentése érdekében szükségesnek tartja a közvilágítás korszerűsítését LED-es lámpákkal. A beruházás előkészítésével megbízza a Bankos Tanácsadó Kft-t. Határidő: július 10. Felelős: Marétnyi János polgármester

5 Bankos Zsolt: lehetőség van pályázni KEOP-os pályázat keretében komposztáló edényekre, lakóházanként kettő darabra. A pályázható összeg max. 10. millió Ft, az önerő 5 %. 70 e Ftért elkészítik a környezetvédelmi programot, 100 e Ft a pályázat előkészítése. A pályázatba beépíthetőek a fenti díjak. Ha minden házba elhelyezzük a komposztáló edényeket kb. 412 e Ft az önkormányzati önrész. A komposzt a kertben szétszórható. Ha nyer a pályázat, az embereik össze is rakják az edényeket, és ismertetik a használat módját. Ami jó még e pályázatban, hogy a teljes költség 10 %-ért kb Ft-ért gépet kap az önkormányzat. Pl. fűnyíró, ágakra daraboló gép, stb. 57/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Önkormányzata pályázatot nyújt be 95 %-os állami támogatás, 5 % önkormányzati önrész biztosításával komposztáló edények elhelyezésére. Az 5 % önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. Határidő: szeptember 15. Felelős: Martényi János polgármester 4. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: kérdése, hogy személy szerint a polgármesternek mi volt a konkrét tevékenysége az MTKT-ban. Martényi János: Kölkedet érintő konkrét napirendet nem tárgyalt a társulás. Konkrétan amit ő kezdeményezett, az a kistérségi szinten a térfigyelő rendszer kiépítése. Közösen nyújtottak be pályázatot, a Leader önrészéhez 60 millió Ft-ot különítettek el. Ezentúl kezdeményezte kutyamenhely létesítését, mert Mohács csak a helyi kutyákat fogadja be. Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2011. (VI.27.) számú határozat A Képviselő-testület a polgármester Mohácsi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyta. Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 5. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: az a kérése, hogy az önkormányzat hirdesse meg a Hírmondóban, hogy a gyermekek diákigazolvánnyal és bankkártya számmal keressék meg a gyermekvédelmi ügyintézőt. Ezt követően az ügyintéző keresse meg az iskolákat, hogy küldjenek iskolalátogatási igazolást a tanulókra, illetve hallgatókra vonatkozóan. Ezzel a családokat jelentős költségtől kíméljük meg.

6 59/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a 2011/2012. tanév kezdését megelőzően az általános iskolásoknak Ft, a közép-és szakiskolásoknak Ft, egyetemen és főiskolán tanulóknak Ft iskolakezdési támogatást biztosít. Határidő: augusztus 20. a kifizetésre Felelős: Erdei Katalin jegyző 6. napirend (jkv-hez mellékelve) Martényi János: tárgyalt több kollégával, az ezzel tevékenységgel foglalkozó vállalkozókkal, hogy máshol milyen óradíjért dolgoznak. Legmagasabb Palotabozsokon Ft/óra. Az írásban kiadott árak nettó árak, Ft óradíj megállapítását javasolja. Fűnyírásnál az üzemanyag 400 Ft, az amortizáció 100 Ft, munkadíj 500 Ft. A fűnyírásnál 10 Ft+ Áfa/ m 2, árkok, rézsűnél 12 Ft+ Áfa/m 2 megállapítását javasolja. Gerber Csaba: ki fogja mérni a teljesítményt, vagy a terület nagyságát. Minden munka például, metszés, favágás, stb. vonatkozásában az Ft+ Áfa /óra megállapítását javasolja. Martényi János: a terület nagyságot, illetve teljesítményt csak a falugondnok mérheti fel. Muskát Zoltán: minden munkát Ft + Áfa/óra díjért javasol végezni, és félóránál kevesebb munkadíjat nem számlázunk. 60/2011. (VI.27.) számú határozat A Képviselő-testület a Nonprofit Kft. által végzett egyéb szolgáltató munkák (metszés, favágás, egyéb mezőgazdasági munkák stb.) Óradíját Ft+ Áfa /órában Fűnyírás díja 8 Ft+Áfa/m 2 Árkok, rézsűk nyírása 12 Ft+ Áfa/m 2 mértékben állapítja meg. 7. napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: több vállalkozás kereste meg az önkormányzatot, hogy üzemet telepítenének Kölkeden. Pl.: bioetanol gyártása 80 fő dolgozóval, élelmiszer feldolgozó építése 30 dolgozóval stb. A vagyonrendelet módosítását javasolja, hogy munkahely teremtése esetén az önkormányzat jelképes összegért területet biztosít. Muskát Zoltán: munkahely teremtése esetén természetesen a beépítési kötelezettség előírásával 5 forintos jelképes áron javasolja a vállalkozáshoz szükséges terület biztosítását. A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta: 6/2011. (VI.27.) számú rendeletét az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról.

7 8. napirend/ Egyebek a,) jkv-hez mellékelve Martényi János: a meghívottaknak az ebéd 12 órakkor lesz, ide a testületi tagok, szponzorok, vendégek, hivatali dolgozók és a horvát és a szerb delegáció a meghívott. A rendezvénynek lesz sajtó vízhangja. A szerbek és horvátok is hoznak újságírót, és a Csele Tv. és készít rövid riportot. A Falunapon a zenét Szécsi Zoltán szolgáltatja. A meghívókat a héten kipostázzuk. A testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. b.) jkv-hez mellékelve Kiss Balázs: egyetért az Ft támogatással, ne adjuk meg a lakosonkénti 60 Ft-ot. A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással (Csomor Tibor) az alábbi határozatot hozta: 61/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a Bólyi Rendőrőrs gépjárműveinek üzemanyag felhasználásához évre Ft támogatást biztosít. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegét a testületi ülést követő 5 napon belül utalja Bóly Város Önkormányzat számú számlájára. Határidő: ülést követő 5 nap Felelős: Martényi János polgármester c.) jkv-hez mellékelve Muskát Zoltán: nem támogatja, hogy városi polgármester képviselje Kölkedet az MTKT-ban. Más a városok érdeke és más a községeké. Az SZMSZ szerint a polgármester feladata a település érdekeinek képviselete. Martényi János: elfogadja a képviselő úr véleményét, a dunaszekcsői polgármestert javasolja meghatalmazni a képviseletére. 62/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete állandó meghatalmazást ad Dunaszekcső polgármesterének, hogy a társulási tanács valamint a kistérségi területfejlesztési tanács ülésein távolléte esetén képviselje. Határidő: június 30. Felelős: Erdei Katalin jegyző d.) jkv-hez mellékelve Müller Andrásné: 16 főre emelkedett a gondozási igény, ez már két főállású dolgozót igényelne. Sok a magatehetetlen idős ember, még a szabadságát sem tudja kivenni.

8 Muskát Zoltán: 25 %-kal jelenleg magasabb a létszám, arra nem kapunk normatívát. Aggasztja az idősek klubja vezetőjének levele, mely szerint valószínű elegendő a normatíva. Erdei Katalin: ha egész évben meglenne a 16-os létszám, akkor biztos elegendő a normatíva a két dolgozó bérére és járulékaira. Martényi János: javaslata az, hogy hat hónapra kössön a Majsi Idősek Klubja szerződést az új dolgozóval, és ezt követően visszatérünk rá. 63/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete szükségesnek tartja a házi szociális gondozói létszámot hat hónapos időre egy fővel megnövelni. Ha a gondozott létszám indokolja, a decemberi ülésén dönt a dolgozó további foglalkoztatásáról. A testület döntéséről a Majsi Idősek Klubjának vezetőjét értesíteni kell. Határidő: június 30. Felelős: Martényi János polgármester e.) jkv-hez mellékelve Muskát Zoltán: Pataki Attila több mint tíz éve vette meg a házhelyet, és az óta sem épített be. A földhivataltól kell adatot kérni, hogy kerülhetett le a beépítési kötelezettség. Erdei Katalin: a telekadó fele Pataki Attilára, fele volt feleségére kerül kivetésre. A levelet a testület a tájékoztatása céljából adta ki, és majd megválaszolja a beadványt. f.) jkv-hez mellékelve Muskát Zoltán: a jegyző asszonytól tájékoztatást kért arról, hogy hol lehetne ipartelepítés céljára területet biztosítani. A Gráf birtokkal szembeni területek magánszemélyek tulajdonában vannak, ezek iparterületre kijelölt területek. Az önkormányzat tulajdonában mindössze a volt töltés van, de ez rendkívül keskeny terület, nem alkalmas a jelzett célra. A 0108/3 hrsz a Mohács felé vezető út és Mátyás út sarkán van, de az csak 6756 m 2, és az szántó és beépítetlen terület. Gerber Csaba: a 0108/3 hrsz jól bővíthető terület, és a mellette lévő tulajdonosok már felajánlották nekik megvételre. Martényi János: szándéknyilatkozatot mindenkinek adunk, aki munkahelyet kíván létesíteni. Olyan vállalkozást, akik sok éve millió Ft iparűzési adót fizetnek, mindenképpen kedvezményes telekkel támogatni kell. Muskát Zoltán: egyetért a kedvezményes telek adásával, de az önkormányzat kössön ki beépítési kötelezettséget. A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással (Gerber Csaba) az alábbi határozatot hozta:

9 64/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a MÜISZ Holding Kft. részére élelmiszer feldolgozóüzem építése céljára biztosítja 5 Ft-os jelképes áron a kölkedi 0108/3 hrsz-u 6756 m 2 nagyságú szántó és beépítetlen terület megjelölésű ingatlant. A kedvezményes telek juttatásának célja a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés növelése. Az önkormányzat a területre december 31-ig beépítési kötelezettséget ír elő. Ha az üzem létesítése és a foglalkoztatás nem valósul meg, az önkormányzat a területet azonos áron visszavásárolja. Felhatalmazza a polgármestert fenti feltételekkel a szerződés aláírására. Határidő: augusztus 15. Felelős: Martényi János polgármester g.) jkv-hez mellékelve Erdei Katalin: a rendezési terv módosításának legfontosabb célja iparterületek bővítése a település északi részén, valamint a déli oldalon gazdasági illetve iparterület kijelölése. Itt elsősorban az erdőfűi út mellett, a volt pedagógus földekre gondolunk. Ha megvalósulna a 80 főt foglalkoztató bioetanol üzem, ez a terület jöhetne számításba. Az elmúlt öt év szükségessé teszi kisebb módosítások pl.: előkertek pontosítását. A tervező azt ígérte, hogy a szeptemberi ülésre bekerülhet a rendezési terv módosítása. 65/2011. (VI.27.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete szükségesnek tartja, a településrendezési terv és HÉSZ felülvizsgálatát, módosítását. A testület felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv módosításának előkészítésére, az alábbi pontokban: Iparterület bővítés a település északi rész, mohácsi út mellett Tanyás mezőgazdasági területen ipari területtől északra- mezőgazdasághoz kapcsolódó tároló és feldolgozó létesítmények elhelyezése a mohácsi út mindkét oldalán D-i oldalon az erdőfűi út mellett iparterület kijelölése Az elmúlt öt év indokolja apróbb pontosítások végrehajtását (pl.: előkertek, minimális terület nagyságtól eltérés stb.) Határidő: július szeptember 12. Felelős: Martényi János polgármester Képviselői interpellációk Csomor Tibor: lámpát szeretnének a Tatai ház elé, mert nincs ott közvilágítás. Erdőfűiek kifogásolják, hogy egy rossz fűnyírót kapta, és újat szeretnének. Szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban elmondja, hogy kereshetnénk megoldást, hogy mi adjunk fel földet. Fel kellene az alkalmat használni, hogy edző pályát kialakítani ezen a területen. Felveti, hogy a Széchenyi út 5. szám alatti házból ki lehetne alakítani a Nonprofit Kft-nek pl.: boltot, vagy más célra is

10 hasznosítható. Erdőfűi úttal kapcsolatban ismét felveti, hogy mennek a hónapok és még mindig nem történt semmi a hibák kijavítása érdekében. Muskát Zoltán: Változatlanul nem kapja meg a pénzügyestől a gördülő táblát. Pályázni kellene az iskola fűtéskorszerűsítésére. Tisza u. Rákóczi utcánál a fa alsó ágait le kellene vágni. Tisza u. Árpád utca sarkánál a fát fel kellene tisztítani. A volt óvodánál, most CKÖ iroda sok a buli, utcán és épületben nagy hangerővel zavarják a lakosságot, és igen piszkosan hagyják ott a környezetet. Honlapra kéri mielőbb feltenni az SZMSZ 1. mellékletet. Kérdése még, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mikor kerülnek kihelyezésre. Sürgeti az utak mielőbbi kátyúzását is. Martényi János: most fog részt venni a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás ülésén, akkor a szelektív hulladékgyűjtőkre és a szeméttelep rekultivációjára egyértelmű választ tud adni. Az erdőfűi fűnyíróval kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy felújított, jó minőségű fűnyírót adtak le. Több napirend nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. Kmft. Martényi János polgármester Erdei Katalin jegyző Németh Zoltán Jkv. hitelesítő Kiss Balázs jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án (hétfőn) az együttes ülést követően tartott ülésén a Vépi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 25-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 25-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 25-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 11/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 172/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 173/2013.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 46.955-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. augusztus 5-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján (csütörtök) 17 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. május 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt alpolgármester Fábián

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselık.

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselık. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 21-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben