J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Szakál Tibor Turi Tibor Vén János Dr. Deák Zoltán Dr. Hargitai László Kapitány Julianna Loibl László Szabó Lászlóné Török Gusztáv Andor Vámosi Imre Képviselő 15 fő Távollévő képviselők: Dr. Bagó Zoltán Varga Nelli Török Endre Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Szűcs László h. Hajdú István Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselőből 15 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Molnár Gábor és Vén János képviselőket javasolja. Képviselő-testület a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 15 igenlő szavazattal elfogadta. Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja azzal, hogy az 1. napirendet (mivel zárt ülés) utolsóként tárgyalja a testület. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirend megtárgyalását indítványozza: - Homokhátsági projekt rekultivált hulladéklerakók hasznosítása

2 2 - Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól mely előterjesztést sürgősséggel javasol megtárgyalni, hiszen be kell adni a pályázatot és nem tudják, mikor lesz testületi ülés Szakál Tibor képviselő: Napirend előtt kíván szólni. Loibl László alpolgármester: Napirend előtt kíván szólni. Dr. Hargitai László képviselő: Sürgősséggel kíván indítványt tenni (egy napirendre), önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban. Címe: közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása. Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az eredetileg kiküldött napirenddel, illetve sorrendiségi indítványával kapcsolatban. Képviselő-testület az eredetileg kiküldött napirendet egyhangúlag elfogadta. Kéri a testület állásfoglalását a visszatérőként benyújtott előterjesztéssel (rekultivált hulladéklerakók hasznosítása) kapcsolatban. Képviselő-testület az indítványt egyhangúlag elfogadta. Kéri a testület állásfoglalását sürgősségi indítványával kapcsolatban (Duna-Mecsek Alapítványhoz benyújtandó pályázat). Képviselő-testület a polgármester sürgősségi indítványát egyhangúlag elfogadta. Kéri a testület állásfoglalását dr. Hargitai László sürgősségi indítványával kapcsolatban (rendelet módosítás) melyet nem támogat, viszont akkor ki kell jelölni, hogy melyik ülésen nyilván akkor a következő ülésen visszahozzák. Képviselő-testület a sürgősségi indítványra 4 igenlő. 3 nemleges szavazatot adott 8 tartózkodás mellett.

3 3 A szavazás után kéri a testület állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az indítványt a következő ülésen tárgyalják (rendes ülésen természetesen). Képviselő-testület az indítványt egyhangúlag elfogadta. Kéri a testület állásfoglalását összességében a napirenddel kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása, szavazatszámláló bizottságok kiegészítése Előadó: Dr. Bálint József jegyző- zárt ülés 2.) Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának módosítása 3.) Létszámcsökkentés a dunaszentbenedeki tagiskolában és az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítása 4.) Bursa Hungarica pályázat 5.) Egyéb ügyek - Homokhátsági projekt rekultivált hulladéklerakók hasznosítása - Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól Szakál Tibor képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt megjelentek! Azért kértem szót napirend előtt, mert olyan döntést hoztam, ami egyrészt a képviselő-testületre tartozik, de a nagy nyilvánosság érdeklődésére is számot tart. Jogszabályban előírt kötelességemnél fogva ezúton tájékoztatom polgármester urat, valamint a képviselő-testület és a nyilvánosságot, hogy június 22-én a Kalomédia Kft. ügyvezetője lettem, mely végez kiadói tevékenységet. Mivel önkormányzati képviselői

4 4 státusz és a lapkiadó ügyvezetője a törvény szerint összeférhetetlen, így augusztus 31. napjával lemondok az önkormányzati képviselői mandátumomról. Jelen alkalmat megragadva szeretném megköszönni Kalocsa város választóinak, hogy akaratukból közel négy évig itt ülhettem a városi képviselő testületben. A legjobb tudásom szerint teljesítettem a választók azon elvárását, hogy aktívan legyek részese a döntéshozatalnak. Képviselői munkám során minden, a város és a lakosság többségének érdekeit szolgáló fejlesztést, programot megszavaztam. Ellenzéki képviselői aktivitásom, kritikus megnyilvánulásaim ösztönzőleg hatottak az önkormányzati munkára. Minden olyan pályázatot, ami a város és a városban élők érdekeit szolgálta, lokálpatrióta módon támogattam. Ellenben képviselő társaimmal soha nem álltunk olyan elképzelések mellé, amelyek mögött vélhetően csak egy szűk csoport érdekei érvényesültek. Nem szavaztuk meg azokat a javaslatokat, melyek hitünk szerint nem a lakosság érdekeit veszik elsődlegesen figyelembe. Így sem a munkahely megszüntető előterjesztéseket, sem az inflációt meghaladó szolgáltatási díjemelést, sem a városi közpénzek vezetői jutalmakra felhasználását nem támogattuk a négy év alatt. Személy szerint a véleményemet mindig nyíltan vállaltam. Ez valakinek, vagy valakiknek nagyon zavarta az érdekköreit, ezért folyamatosan komoly támadásoknak voltam, vagyok kitéve a lakájmédia részéről. Igyekeznek személyemet lejáratni, névtelenül feljelentgetnek. Pontosan tudom, hogy éppen azért folyik ellenem lejárató kampány, mert olyan közéleti szerepet vállaltam, ami túlmutat az önkormányzatban betöltött ellenzéki képviselői tevékenységen is. Mára az is bebizonyosodott, hogy a névtelenségbe bújva, minden következmény nélkül lehet feljelenteni, megvádolni, úgy hogy amire kiderül, a vádlott mégsem bűnös, addigra a közéleti szerepvállalása már helyrehozhatatlan károkat szenved. Ezért nem veszek részt jelöltként az esedékes önkormányzati választásokon. A közel húsz évig az SZDSZ-es pártkapcsolataira büszke, abból anyagi előnyöket bezsebelő jelenlegi polgármester, mára civil szervezeti jelöltként próbálja majd hatodik alkalommal megszerezni a város vezetését úgy, hogy nincs már mögötte párt sem, és nincs már mögötte potenciális kormányzati kapcsolatrendszer sem. Persze lehet erre azt mondani, hogy a városért teszi, de biztos, hogy ezzel az itt élő emberek érdekeit szolgálja, vagy csak húsz éves hatalmát félti? Kalocsán változásra van szükség. A település vezetőjének kiemelt feladata kell hogy legyen az új munkahelyek teremtése, akár előírja azt számára az önkormányzati törvény, akár nem. Azt kérné, hogy nagyon örülnének, ha a témánál maradnának és nem a jövő választásról beszélnének, mert a testületnek nem hatásköre a választás. Szakál Tibor képviselő:... Az ok, pedig egyszerű. Erre van szüksége az itt élőknek, hogy családjukat egyben tarthassák, hogy számláikat fizetni tudják, és ne adósodjanak el. Hiába járnak jó utakon, hiába a sok szökőkút, hiába az új szobrok garmada, ha házukat, lakásukat elárverezik a bankok! Háborúban hallgatnak a múzsák mondja a költő. Ma pedig háború zajlik. A kisemberek háborúja a megélhetésért. Ebben kell segítenie a mindenkori kormányzatnak és a helyi vezetésnek. Nem külön-külön, hanem együtt, egymás világnézetét és politikai irányultságát tiszteletben tartva. Ehhez kívánok erőt és kitartást az új polgármesternek és képviselő-estületének. Köszönöm a szót, és köszönöm a választóknak, hogy négy évig szolgálhattam őket." Többüknek könny csordult a szemébe, hogy Szakál úr lemondott. --

5 5 Loibl László alpolgármester: Nagy érdeklődéssel hallgatta Szakál Tibor képviselő úr kampánybeszédét. Ő is ebben a témában kívánt szólni, hiszen decemberében már Szakál úr felszólítást kapott arra, hogy rendezze státuszát, hiszen az önkormányzati képviselőkről szóló törvény egyértelműen megfogalmazta, hogy helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja nem lehet önkormányzati képviselő. Akkor Szakál úr ezt az összeférhetetlenséget megszűntette azzal védekezvén érdekes módon ezt a passzusát az önkormányzati törvénynek nem olvasta. Sőt még jegyző urat is felszólította, hogy máskor a joganyagokat bocsássa rendelkezésére. Érdekes módon az említett törvényből elég sok passzust idézett azokban az időben ezt pontosan akkor nem olvasta. Most viszont olvasta és ennek ellenére június 22. óta a Kalomédia Kft. mint lapkiadással foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. 30 napon belül jelentenie kellett volna az összeférhetetlenséget. Június 22-hez számolva 30 napot, némileg túl vannak már ezen a határidőn. Még egy nagyon érdekes dolog derül ki ennek a cégnek a cégkivonatából: június 4-én az APEH végrehajtást kezdeményezett a cég ellen. Az APEH nagy valószínűséggel köztartozások be nem fizetése miatt tette ezt ami megint csak elég aggályos, hogy egy önkormányzati képviselő, aki néhány perccel ezelőtt az egekig magasztalta magát, a köztartozásait nem fizeti be a magyar állam felé, miközben mások felé sarat dobál, hogy közpénzből mit csinálnak. Megköszönik képviselő úr közel 4 éves munkáját, de azért nem minden vitriol nélkül mondja ezt. Nem hiszi, hogy ilyen megjegyzéseket és kirohanásokat kellene tennie mások ellen, amikor talán inkább a saját háza táján és a saját portáján kéne körülnéznie. 2.) Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Egy javítás van a 2. oldalon az 1.4. pontban: gépelési hiba történt, helyesen: Szakosított ellátás értelmi fogyatékosok otthona férőhelyszáma: 60 férőhely. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve javított határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 134/2010.öh. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t

6 6 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának 1. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. Intézmény megnevezése 1.1. Intézmény neve, székhelye: Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja 6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. Intézmény rövidített neve: Szociális Központ Intézmény telephelyei: 6300 Kalocsa, Malom u Kalocsa, Kunszt J. u Kalocsa, Kis u Kalocsa, Szent István kir. út 35. Intézmény jogelődje: Egyesített Szociális Intézmény 6300 Kalocsa, Bem apó u Intézmény székhelyén (Kalocsa, Bem apó u. 19.) nyújtott szociális szolgáltatások Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés házi segítségnyújtás o ellátható személyek száma: 45 fő (a működési engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától kezdődően, de legkorábban től) családsegítés nappali ellátás (idősek klubja) 5 napos nyitva tartás o idősek klubja férőhelyszám: 5 férőhely Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény idősek otthona o idősek otthona férőhelyszám: 71 férőhely 1.3. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Kunszt J. u. 14.) nyújtott szociális szolgáltatások Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény idősek otthona o idősek otthona férőhelyszám: 41 férőhely, ebből 13 férőhely emelt szintű 1.4. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Malom u. 5.) nyújtott szociális szolgáltatások Nappali ellátás: nappali ellátás (értelmi fogyatékosok napközi otthona) 5 napos nyitva tartás o értelmi fogyatékosok napközi otthona férőhelyszám: 16 férőhely Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény (középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok otthona) o értelmi fogyatékosok otthona férőhelyszám: 60 férőhely 1.5. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Kis u. 4.) nyújtott szociális szolgáltatások Szociális alapszolgáltatás: tanyagondnoki szolgáltatás 1.6. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Szent István kir. út 35.) nyújtott gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás

7 7 4. Az intézmény ellátási területe: 4.1. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás (idősek klubja) vonatkozásában: Kalocsa város közigazgatási területe 4.2. Nappali ellátás (értelmi fogyatékosok napközi otthona) vonatkozásában: Kalocsai kistérség közigazgatási területe 4.3. Idősek- és fogyatékos személyek otthona vonatkozásában: Magyar Köztársaság területe 4.4. Gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában: Kalocsa város közigazgatási területe 2.) felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalására és a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedések megtételére. 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Titkárság KVÖ Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ, Kalocsa És általuk az érintettek 3.) Létszámcsökkentés a dunaszentbenedeki tagiskolában és az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a benedekiek nem jelezték ezt időben későn érkezett be -, de testület elé kell hozni, mivel a kalocsai önkormányzat a gesztor, és a kalocsai testületnek kell véglegesen elfogadnia az ő kezdeményezésüket. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület 14 igenlő, 1 nemleges szavazattal az alábbi határozatot hozza: 135/2010.öh. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámcsökkentése A Képviselő-testület H a t á r o z a t

8 8 1. Kalocsa és Térsége Általános Iskolájában létszámcsökkentés keretében 1 álláshelyet megszüntet, ezzel a Dunaszentbenedeki Tagiskola létszámkeretét 7 főben határozza meg, 2. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. Határidő: a végrehajtás megkezdésére azonnal Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester 3. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály Titkárság Kalocsa és Térsége Általános Iskolája És általuk az érintettek Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselő-testület 14 igenlő, 1 nemleges szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

9 12 Kalocsa Város Önkormányzat 14/2010. (VIII.18.) számú rendelete az önkormányzat a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19.) sz.rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az évi XXXVIII. tv 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Létszámváltozások Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskolájánál 1 fő (pedagógus) létszám csökkenésről határozott a dunaszentbenedeki Képviselő Testület. Ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti létszám az intézménynél 1 fővel csökken, azaz 8 főről 7 főre változik. Ezek után a költségvetés 1. számú mellékletének kiadások tábla 13. sora 1496,7 főről 1495,7 főre, valamint a 4. számú mellékletének sora 8 főről 7 főre módosul. A költségvetés előirányzatainak módosítása a pontos adatok, elszámolások megtörténtével történik. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 2. (1) Az önkormányzat évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. (2) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 4. sz. mell. 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, augusztus 10. (Török Gusztáv Andor) (Dr. Bálint József) polgármester címzetes főjegyző

10

11

12

13

14

15 4.) Bursa Hungarica pályázat (előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy ebben az évben több mint 300 hallgató részesült ezen ösztöndíjban) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 136/2010.öh. Bursa Hungarica pályázat Kalocsa Város Képviselő-testülete H a t á r o z a t 1.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. 2.) elfogadja a pályázat évi fordulójának általános szerződési feltételeit, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az "Általános Szerződési Feltételekben" foglaltaknak megfelelően jár el. 3.) felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és a pályázati felhívás megjelentetésére. 4.) a pályázatok elbírálásával a Szociális Bizottságot bízza meg. 5.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály És általuk az érintettek 5.) Egyéb ügyek - Homokhátsági projekt rekultivált hulladéklerakók hasznosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy egyszer foglalkoztak már a kérdéssel, de ez egy újabb kezdeményezés) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

16 Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 137/2010.öh. Homokhátsági projekt rekultivált hulladéklerakók hasznosítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) további külön nyilatkozat nélkül, hozzájárul az egyes önkormányzatok területén lévő rekultivált ingatlanokon ezt követően megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és nem ellentétes a támogatási szerződéssel. 2.) Nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik önkormányzat rekultivált területén megvalósult új beruházásra, felépítményre. 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek - Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól (előterjesztés írásban mellékelve) Tájékoztatja a testületet, hogy megnyerték a pályázatot, véglegesen is megjött az értesítés eft-ot nyertek arra, hogy korszerű fűtési rendszert alakítsanak ki a kalocsai kórházban. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokkal olcsóbbá válik a fűtés, hiszen most gőzzel fűtenek, tehát drága, nem takarékos módszer. Ez jó módszer lesz, napelemes kiegészítéssel stb., tehát sokkal korszerűbb rendszer fog kialakulni. A pályázat értelmében eft saját forrást kellene biztosítani, melyből 50 MFt-ra pályáznának a Duna-Mecsek Alapítványhoz. Ha ezt megnyernék, még jobb lenne a megtérülés. Pintér Ferenc osztályvezető pontosításként elmondja, hogy jelenleg 149 MFt a saját erő, ebből pályáznának 50 MFt-ra. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

17 138/2010.öh. Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése a Duna- Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata augusztus 31. határidővel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány évi pályázati felhívására Európai Uniós pályázatok (KEOP) önrész-biztosításához Kalocsa Kórház- Rendelőintézet fűtésrekonstrukció KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése címmel. 2.) a program finanszírozását elfogadja az alábbi forrásösszetétel alapján: A tervezett beruházási költség a Képviselő-testület által jan. 21-én hozott 7/2010. öh. határozat alapján Ft. Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen (Ft) bruttó Ft-ban Megoszlás (%) Saját forrás ,66% Igényelt alapítványi támogatás (DMTA) ,34% KEOP támogatás ,00% Összesen ,00% 3.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét. 4.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 5.) megbízza a polgármestert az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek Eltávozott az ülésről Szakál Tibor képviselő, így a jelenlévő képviselők száma: 14 fő.

18 A zárt ülés előtt el kívánja mondani, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez kiegészítő támogatásra. Emlékezteti a képviselőket, hogy korábban póttámogatást biztosítottak a horvát kisebbségi önkormányzatnak is, és indítványozza, hogy a CKÖ-nek is az állami pótelőirányzat feladatalapú támogatás erejéig a város egészítse ki a CKÖ támogatását. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását indítványával kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag (14 igenlő szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 139/2010.öh. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére az államtól kapott feladatalapú támogatás összegével megegyező összeggel kiegészíti a CKÖ költségvetését. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kalocsa és általuk az érintettek Bejelenti, hogy munkáját a testület zárt ülésen folytatja. (zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!) Kmft. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes főjegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: (Dr. Molnár Gábor) képviselő (Vén János) képviselő

19 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület augusztus 10-én (kedden) 16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. N A P I R E N D : Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása, szavazatszámláló bizottságok kiegészítése Előadó: Dr. Bálint József jegyző- zárt ülés Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának módosítása Létszámcsökkentés a dunaszetbenedeki tagiskolában és az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítása Bursa Hungarica pályázat Egyéb ügyek Kalocsa, augusztus 4. (Török Gusztáv Andor)

20 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 10-i ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának módosítása. Kalocsa Város Önkormányzata, mint a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (továbbiakban: Szociális Központ) fenntartója, kérte a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától a Bem apó utcai Időskorúak Otthonának férőhelyszám csökkenése miatt a működési engedély módosítását. A hivatal állásfoglalása szerint a Szociális Központ működési engedélyének módosításához szükséges az intézmény alapító okiratának pontosítása. Az alapító okiratban pontosan fel kell tüntetni: az intézmény székhelyén és az egyes telephelyeken nyújtott szociális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az ellátható személyek számát, illetve a férőhelyek számát és az intézmény ellátási területeit (megjelölve az ott nyújtott szociális szolgáltatásokat). Fentiek alapján javasolom a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának 1. és 4. pontjának módosítását, az alábbiak szerint: Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Alapító Okiratának 1. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. Intézmény megnevezése 1.1. Intézmény neve, székhelye: Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja 6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. Intézmény rövidített neve: Szociális Központ Intézmény telephelyei: 6300 Kalocsa, Malom u Kalocsa, Kunszt J. u Kalocsa, Kis u Kalocsa, Szent István kir. út 35. Intézmény jogelődje: Egyesített Szociális Intézmény 6300 Kalocsa, Bem apó u Intézmény székhelyén (Kalocsa, Bem apó u. 19.) nyújtott szociális szolgáltatások Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés házi segítségnyújtás o ellátható személyek száma: 45 fő (a működési engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától kezdődően, de legkorábban től) családsegítés nappali ellátás (idősek klubja) 5 napos nyitva tartás o idősek klubja férőhelyszám: 5 férőhely

21 Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény idősek otthona o idősek otthona férőhelyszám: 71 férőhely 1.3. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Kunszt J. u. 14.) nyújtott szociális szolgáltatások Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény idősek otthona o idősek otthona férőhelyszám: 41 férőhely, ebből 13 férőhely emelt szintű 1.4. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Malom u. 5.) nyújtott szociális szolgáltatások Nappali ellátás: nappali ellátás (értelmi fogyatékosok napközi otthona) 5 napos nyitva tartás o értelmi fogyatékosok napközi otthona férőhelyszám: 16 férőhely Szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény (középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok otthona) o értelmi fogyatékosok otthona férőhelyszám: 80 férőhely 1.5. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Kis u. 4.) nyújtott szociális szolgáltatások Szociális alapszolgáltatás: tanyagondnoki szolgáltatás 1.6. Intézmény telephelyén (Kalocsa, Szent István kir. út 35.) nyújtott gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás 4. Az intézmény ellátási területe: 4.1. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás (idősek klubja) vonatkozásában: Kalocsa város közigazgatási területe 4.2. Nappali ellátás (értelmi fogyatékosok napközi otthona) vonatkozásában: Kalocsai kistérség közigazgatási területe 4.3. Idősek- és fogyatékos személyek otthona vonatkozásában: Magyar Köztársaság területe 4.4. Gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában: Kalocsa város közigazgatási területe 2.) felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalására és a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedések megtételére. Kalocsa, augusztus 3. SZASZK alapító okirat mód (előterj) ( Török Gusztáv Andor ) polgármester

22 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 10-i ülésére Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámcsökkentése tárgyában A Kalocsa és Térsége Általános Iskolája tanévi statisztikai létszámához képest tanulólétszám-csökkenés következik a tanévben. A tanulólétszám csökkenése indokolja a pedagóguslétszám csökkentését is. Az összes indokolt létszámcsökkenés a Dunaszentbenedeki Tagiskolában 1 fő pedagógus. Az intézmény létszáma ezzel 6 fő pedagógus és 1 fő technikai munkatárs, azaz összesen 7 fő lesz. Az Önkormányzati és Területfejlesztési 4/2010 (I.26.) ÖM sz. rendeletében pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó határozatát arról, - hogy a pályázó fenntartói körén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - hogy azoknak a foglalkoztatottaknak, akiknél az igénylő a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény alapján köteles felajánlani e lehetőség igénybevételét, a munkáltató tegye meg ezt a lépést. - a létszámcsökkentés előtti, és azt követően kialakult, az álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes feltüntetését. Az érintett esetben a felmentési idő felére, a végkielégítés jogszabály szerinti teljes összegére, valamint mindezek járulékainak a finanszírozására lehet pályázatot benyújtani. A pályázattal támogatott létszámcsökkentés esetén a megszüntetett álláshely öt évig nem állítható vissza, ellenkező esetben a támogatási összeget kamataival együtt vissza kell fizetni. A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek a korábbi döntésekkel összhangban az alábbi határozati javaslatok elfogadását. A Képviselő-testület HATÁROZATI JAVASLAT

23 4. Kalocsa és Térsége Általános Iskolájában létszámcsökkentés keretében 1 álláshelyet megszüntet, ezzel a Dunaszentbenedeki Tagiskola létszámkeretét 7 főben határozza meg, 5. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. Határidő: a végrehajtás megkezdésére azonnal Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester K a l o c s a, augusztus 3. (Török Gusztáv Andor)

24 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2010 augusztus. ülésére Tárgy: a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) sz. rendelet módosítása A költségvetés készítése óta eltelt időszakban történt változások törvény szerinti átvezetése szükséges a költségvetési rendeletünkön évben a következő változások miatt kell a rendeletünket módosítani. 1. / Létszámváltozások Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskolájánál 1 fő (pedagógus) létszám csökkenésről határozott a dunaszentbenedeki Képviselő Testület. Ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti létszám az intézménynél 1 fővel csökken, azaz 8 főről 7 főre változik. Ezek után a költségvetés 1. számú mellékletének kiadások tábla 13. sora 1496,7 főről 1495,7 főre, valamint a 4. számú mellékletének sora 8 főről 7 főre módosul. Kalocsa, augusztus Török Gusztáv Andor polgármester

25 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 10-i ülésére Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozás feltételeinek jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet szolgál. Kalocsa Város Önkormányzata 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, és 2009-ben is csatlakozott a pályázathoz, elfogadva a pályázati kiírás feltételeit. Az önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására, figyelemmel a jogszabályban foglaltakra. Az ösztöndíj időtartama: A típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymás követő tanulmányi félév) B típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév) A típusú ösztöndíjban, az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek az A típusú pályázatban. "B" típusú pályázat esetén ösztöndíjra a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok pályázhatnak. Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázatok benyújtásának határideje: október 29. A benyújtott pályázatokat a korábbi években a Szociális Bizottság bírálta el, döntését nyilvánosságra kell hozni (hivatal hirdetőtábláján). A megítélt támogatás havi 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. A helyi önkormányzat által megítélt támogatást a Megyei Önkormányzat illetve az Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiegészítheti. Mindezek alapján javasolom, hogy Kalocsa Város Önkormányzata fogadja el a Bursa Hungarica évi fordulójának szerződési feltételeit, csatlakozzon az ösztöndíj rendszerhez.

26 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Kalocsa Város Képviselő-testülete 1.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. 2.) elfogadja a pályázat évi fordulójának általános szerződési feltételeit, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az "Általános Szerződési Feltételekben" foglaltaknak megfelelően jár el. 3.) felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és a pályázati felhívás megjelentetésére. 4.) a pályázatok elbírálásával a Szociális Bizottságot bízza meg. K a l o c s a, augusztus 3. ( Török Gusztáv Andor )

27 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő Testülete augusztus 10-i ülésére Tárgy: Homokhátsági projekt rekultivált hulladéklerakók hasznosítása Tisztelt Képviselő Testület! Kalocsa Város Önkormányzata tagja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködésnek, így hosszú távra e konzorcium keretében tudja megoldani a szilárdhulladék kezelési feladatokat. A Konzorcium gesztor önkormányzata ( Csongrád városa) megkereste valamennyi konzorciumi tagot- mit a 81 önkormányzatot-, hogy a rekultivált ingatlanok hasznosítása érdekében az alábbi határozatot hozzák meg. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A Képviselő-testület 4.) további külön nyilatkozat nélkül, hozzájárul az egyes önkormányzatok területén lévő rekultivált ingatlanokon ezt követően megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és nem ellentétes a támogatási szerződéssel. 5.) Nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik önkormányzat rekultivált területén megvalósult új beruházásra, felépítményre. Kalocsa, augusztus 10. Török Gusztáv Andor

28 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 10-i ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (DMTA) évi pályázati felhívása lehetővé teszi, hogy Kalocsa Város Önkormányzata által megnyert Kalocsa Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése KEOP /B/ sz. pályázat során vállalt önkormányzati saját erőhöz támogatást igényeljen az Alapítványtól, augusztus 31-i benyújtási határidővel. Európai Uniós pályázatok (KEOP) önrész-biztosításához az igényelhető támogatás mértéke a KEOP pályázat önrészének 65%-a, max. 50M Ft, vagyis a Kalocsa Kórház- Rendelőintézet fűtésrekonstrukciójának 13,34%-a. KEOP forrásból 60,00%-ot ( ,- Ft-ot) nyert az Önkormányzat, így a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól további 13,34% igényelhető, mellyel a finanszírozás 73,34%-a pályázati forrásból biztosítható. A tervezett beruházási költség a Képviselő-testület által jan. 21-én hozott 7/2010. öh. határozat alapján Ft. Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen (Ft) bruttó Ft-ban Megoszlás (%) Saját forrás ,66% Igényelt alapítványi támogatás (DMTA) ,34% KEOP támogatás ,00% Összesen ,00% Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok, forrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot: 15

29 Határozati-javaslat A Képviselő-testület 7.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata augusztus 31. határidővel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány évi pályázati felhívására Európai Uniós pályázatok (KEOP) önrész-biztosításához Kalocsa Kórház- Rendelőintézet fűtésrekonstrukció KEOP /B/ sz. pályázat önerő kiegészítése címmel. 8.) a program finanszírozását elfogadja az alábbi forrásösszetétel alapján: A tervezett beruházási költség a Képviselő-testület által jan. 21-én hozott 7/2010. öh. határozat alapján Ft. Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen (Ft) bruttó Ft-ban Megoszlás (%) Saját forrás ,66% Igényelt alapítványi támogatás (DMTA) ,34% KEOP támogatás ,00% Összesen ,00% 9.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét. 10.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 11.) megbízza a polgármestert az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, augusztus 09. Török Gusztáv Andor 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/45 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/23/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben