J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Török Endre Turi Tibor Vámosi Imre Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna Loibl László Szabó Lászlóné Török Gusztáv Andor Varga Nelli Vén János Képviselõ 16 fõ Távollévõ képviselõk: Dr. Hargitai László Szakál Tibor Tanácskozási joggal jelenlévõk: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi: Dr. Kiss Csaba aljegyzõ Gallay Jánosné h. Gömöriné Balla Erzsébet Pécsi László Hajdú István Szalontai Tiborné h. Köszönti az ülésen megjelent képviselõket, érdeklõdõket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselõbõl 16 képviselõ jelen van. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Varga Nelli és Vén János képviselõket javasolja. Képviselõ-testület a polgármester jegyzõkönyv-hitelesítõkre tett javaslatát 15 igenlõ szavazattal elfogadta. A szavazás után Varga Nelli képviselõ bejelentette, hogy fél hat körül el kell mennie az ülésrõl. Megérkezett az ülésre Szakál Tibor képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 17 fõ.

2 Javasolja, hogy a képviselõ-testület a meghívóban szereplõ napirendet tárgyalja azzal, hogy a 8. napirendet utolsóként tárgyalják, illetve az ülés végén kerül sor a zárt ülésen a meghívóban megjelölt két napirend megtárgyalására. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirend megtárgyalását javasolja (visszatérõként a kórházzal kapcsolatban): az elsõ pályázat megjelent, a másik elõkészítés alatt van, ezért hozta be, hogy legalább elvi döntés legyen róla (bár a részletes kiírás még nem jelent meg, viszont ez 2 MdFt-os téma, ezért kellene beszélniük róla) - Pályázat kórház fûtés-rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Pályázat kórházfejlesztésre és rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Vinczellér Imre képzõmûvészeti album kiadásának támogatása Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Ingatlanvásárlás Elõadó: Török Gusztáv polgármester - 68/2009. Önkormányzati határozat (Kalocsa Város belterületi járdarekonstrukciós munkák évi TEKI pályázata) módosítása Elõadó: Török Gusztáv polgármester Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel és sorrendiségi indítványával kapcsolatban. Képviselõ-testület a napirendet és a polgármester sorrendiségi indítványát egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) 88/2009. öh határozat módosítása (Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése 2.) 89/2009. öh. határozat módosítása (Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése) 3.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP /B sz. pályázat önerõ kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól 4.) Gerjen-Kalocsa között közlekedõ komp támogatása 2

3 5.) Beruházási hitelkeret jóváhagyása 6.) Hozzájárulás szerzõdéskötéshez 7.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítása 8.) Polgármester felhatalmazása halaszthatatlan intézkedések megtételére 9.) Ingatlanok értékesítése (zárt ülés keretében) 10.) Városi kitüntetõ díjak adományozása (zárt ülés keretében) 11.) Egyéb ügyek - Pályázat kórház fûtés-rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Pályázat kórházfejlesztésre és rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Vinczellér Imre képzõmûvészeti album kiadásának támogatása Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Ingatlanvásárlás Elõadó: Török Gusztáv polgármester - 68/2009. Önkormányzati határozat (Kalocsa Város belterületi járdarekonstrukciós munkák évi TEKI pályázata) módosítása Elõadó: Török Gusztáv polgármester - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról A napirendek tárgyalása elõtt kéri, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek a közelmúltban elhunyt Lakatos Lászlóra, aki 1990-ben volt önkormányzati képviselõ. -- 3

4 1.) 88/2009. öh határozat módosítása (Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy számszaki módosítás van benne befogadták a pályázatot és már konkrét számot kell írni) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag (17 igenlõ szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 97/2009.öh. 88/2009. öh határozat módosítása (Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése) A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) módosítja a 88/2009. öh. határozat 2.) pontját az alábbiak szerint: 2.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ költségek, források alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés összesen Építési költségek (fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés) Elõkészítési költségek (engedély, kiviteli tervek, mûszaki ellenõr, közbeszerzés, stb.) Összesen

5 Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Hitel Egyéb támogatás Saját forrás összesen Mindösszesen ) megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 2.) 89/2009. öh. határozat módosítása (Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése) (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy szintén a számszaki részek módosítása vált szükségessé) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 98/2009.öh. 89/2009. öh. határozat módosítása (Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése) H a t á r o z a t 5

6 A Képviselõ-testület 1.) módosítja a 89/2009. öh. határozat 2.) pontját az alábbiak szerint: 2.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ költségek, források alapján: I június 25-ei Képviselõ-testületi ülésen jóváhagyott költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100% II. Javított költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100% ) megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 3.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP /B sz. pályázat önerõ kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. 6

7 Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 99/2009.öh. Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP /B sz. pályázat önerõ kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata augusztus 31. határidõvel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány II. félévi pályázati felhívására Európai Uniós pályázatok (DAOP) önrész-biztosításához Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP /B sz. pályázat önerõ kiegészítése címmel. 2.) a program finanszírozását elfogadja az alábbi forrásösszetétel alapján: Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés 2010 Megoszlása I. DAOP támogatás ,00% II. Saját forrás ,00% II.1. saját pénzbeli hozzájárulás ,25% II.2. DMTA támogatás ,75% Összesen ,00% 3.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplõ saját forrás összegét. 4.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 5.) megbízza a polgármestert az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) Értesülnek: Képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 7

8 4.) Gerjen-Kalocsa között közlekedõ komp támogatása (elõterjesztés írásban mellékelve) Emlékezteti a képviselõ-testületet, hogy most már 3 évben kisegítik a kompot Ft-tal. Emlékeztet arra, hogy ez úgy indult, hogy megépült a szekszárdi híd és Gerjen le akarta állítani a kompot (gazdaságtalan és egy kis falu nem bírja teljes mértékben támogatni) és akkor fordult a városhoz a komp üzemeltetõje, ha a város is beszáll, akkor fenntartja valamilyen módon a kompközlekedést. Akkor a testület úgy döntött elvileg -, hogy a város minden évben fogja támogatni, de nyilván az érték miatt minden évben visszahozza ezt az összeget Ft-ot kértek, és azt javasolja, hogy ezt adják meg. Dr. Bagó Zoltán képviselõ: Kérdése, hogy Gerjen Község Önkormányzata támogat-e valamilyen kalocsai vállalkozást Ft erejéig? Kalocsait nem támogat, de a gerjeni kompot õ is támogatja. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve kiegészített ( Ft) határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 12 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 100/2009.öh. Gerjen-Kalocsa között közlekedõ komp támogatása A képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) a Gerjen-Kalocsa települések között mûködõ komp mûködtetéséhez Ft támogatást biztosít Gerjen Község Önkormányzata részére. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Gerjen Község Önkormányzata És általuk az érintettek 8

9 5.) Beruházási hitelkeret jóváhagyása (elõterjesztés írásban mellékelve) Emlékezteti a képviselõket, hogy 800 milliós keretet hagytak jóvá annak idején: 400 milliót vettek fel, és 100 milliós kötvényrõl szavaztak, amit még mindig nem sikerült ebben a magas kötvényárfolyamokban kibocsátani, ezért a különbözetre beruházási hitelkeretet hagynának jóvá, amelyet meg kell hirdetni közbeszerzéssel. Az elõterjesztésben szerepel, hogy mire akarják használni. Az egyik számnál hitelkiváltásnál lehet 50 millió és lehet 200 millió közötti, attól függ, hogy mi fér bele (meghirdetik és milyen ajánlatokat kapnak). Tehát lehet, hogy a tavaly jóváhagyott 150 millióst is kiváltják, és akkor ez nem új hitel ha nem tudják kiváltani, akkor nyilván nem, de az 50 millióst mindenképpen kiváltanák (letelik ebben az évben és kiváltanák). Hosszú lejáratú hitelrõl van szó, hiszen annak idején a 800 milliós kötvényt is hosszú lejáratra szavazta meg a testület. A kondíciók most biztosan nem gyengék de meghirdetik, és majd a közbeszerzés kapcsán kiderül, hogy mi lesz ezzel a kérdéssel. Turi Tibor képviselõ: A pénzügyi osztályvezetõt kérdezné meg, hogy így mennyi lesz az össz-hitelállomány, és milyen garanciákat lát a visszafizetésre? Azért teszi fel ezt a kérdést, mivel tudják, hogy az önkormányzatokat meglehetõsen nehéz helyzetbe fogja hozni a következõ költségvetés, illetve ha megnézik az intézményeket, az egészségügyi szolgáltatást, ott is nagyon sok pénzt kell betenni. Tehát kicsit aggodalmasnak látja, hogy túlvállalják magukat. Kérdése, hogy milyenek a garanciák arra, hogy ezt valóban hosszú távon vissza tudják fizetni. Egyre válaszolna: ez mind beruházási hitel, amirõl döntenek. Más hitelkeretrõl szoktak dönteni a költségvetés kapcsán és kéri ne keverjék -, azt mindig december 31-ig le kell törleszteni, az egy mûködési-finanszírozási hitel (ez beruházási hitel). Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezetõ elmondja, hogy megközelítõleg 550 MFt most a beruházási hitel, zömmel hosszúlejáratú, ingatlanfedezet csak a régi hiteleknél van (zömmel jövõre lejárnak), a többinél a költségvetés van fedezetként megjelölve. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 12 igenlõ, 4 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 9

10 101/2009.öh. Beruházási hitelkeret jóváhagyása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1. egyetért a támogatások igénybevételével, illetve saját forrásból megvalósuló beruházások finanszírozásához és a korábban felvett beruházási hitelek kiváltásához szükséges beruházási hitel igénybevételével. A hitelfelvétel keretösszegét 400 millió Ft-ban határozza meg, amelybõl a tényleges igénynek megfelelõ összeg igénybevételét engedélyezi. 2. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelfelvételhez kapcsolódó tõke- és kamattörlesztés összegét az éves költségvetésekbe betervezi. 3. felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés megkötésére. Határidõ: december 31. Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 4. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 6.) Hozzájárulás szerzõdéskötéshez (elõterjesztés írásban mellékelve) Emlékezteti a képviselõket, hogy volt errõl szó (tájékoztatta a testületet): megérkezett az ajánlat, és 1 évre meghosszabbítnák a szerzõdést. Nem biztos, hogy 1 év alatt lezajlódik az energiaracionalizálási pályázat (hogy be tudják fejezni), de bízik benne, hogy talán igen és akkor jövõ év augusztus 31-el már új lehetõség lenne a testület elõtt (tárgyaltak már errõl a dologról). Török Endre képviselõ: Korábbi testületi ülésen ahol szó volt ennek a tárgyalásáról több variáció szóba került. Többek között az is, hogy lehetne-e ezen kedvezõtlen szerzõdést módosítani. A tárgyalások során tudtak-e elõre lépni, vagy a régi feltételekkel lesz most a szerzõdés megkötve? 10

11 Loibl László alpolgármester: Amikor a szerzõdés meghosszabbításáról tárgyaltak a Dalkia Zrt-vel, akkor jobb kondíciókkal sikerült szerzõdést kötniük, ami azt jelenti, hogy 1 év határozott idejûvé vált a szerzõdés (jövõ év augusztus 31-én lejár), illetõleg a fizetendõ díjak durván 1/3-ával csökkentek. Ez az olcsóbb gáz miatt is olcsóbb (szabadáras lett, és olcsóbban tudott gázt szerezni). Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 102/2009.öh. Hozzájárulás szerzõdéskötéshez A képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) hozzájárul a Kalocsa Város Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet és a Dalkia Energia Zrt közötti szerzõdés módosításához. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály Kórház-Rendelõintézet, Kalocsa És általuk az érintettek 7.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 11

12 Kalocsa Város Önkormányzat 20/2009. (VII.24.) számú rendelete az önkormányzat a évi költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az évi XXXVIII. tv 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetésérõl és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) számú rendeletét ( továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Fejlesztési kiadások változtatása A pályázati támogatások pontosítása miatti változások részletezése, és a mellékletben történõ átvezetése. Támogatás Saját forrás ssz. Megnevezés Összege összege összege II/ II/ 7 DAOP egyéb pályázatok Tompa Mihály úti iskola komplex II/ II/ 7.1 akadálymentesítése Tüdõgondozó komplex II/ II/ 7.2 akadálymentesítése Beruházások változása Az elõzõekben részletezett módosításokat követõen a költségvetési rendelet következõ érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1) Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai célonként - 6. sz. mell. 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. K a l o c s a, július 16. (Török Gusztáv Andor) (Dr. Bálint József) 12

13 polgármester fõjegyzõ címzetes 13

14 14

15 15

16 11.) Egyéb ügyek - Pályázat kórház fûtés-rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) A korábbi napirenddel kicsit összefügg az elõterjesztés: elhalasztották 1 évvel, és ez a pályázat megjelenik, akkor beadják. A tervezés most indul el, pályázatot kell készíteni és mivel nincs szakember, mással csináltatnák. Mintegy MFt értékû lenne nettóban a beruházás: teljesen új központi kazán kerülne megépítésre, valamint az egész odavezetõ rendszer cseréje megtörténne. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 103/2009.öh. Pályázat kórház fûtés-rekonstrukcióra A Képviselõ testület H a t á r o z a t 1. a KEOP B kódszámú pályázati felhívásra beadandó pályázathoz szükséges munkák elvégzésére 2 M Ft + Áfa keretösszeget biztosít. 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városüzemeltetési és fejlesztési Bizottságot döntése alapján a nyertes pályázóval szerzõdést kössön. 3. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek - Pályázat kórházfejlesztésre és rekonstrukcióra Elõadó: Török Gusztáv polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Errõl is sokat beszéltek: a D-épület és egyéb meg nem oldott problémák, magyarul a 3. ütemnek ez lenne a tartalma. 16

17 A tervek szerint felszabadulna legalább két pavilon de lehet, hogy 3: az egyik a rendelõintézet, mely két pavilonból (két hrsz-ból) áll. Az ott most mûködõ részek bekerülnének a kórház valamely részébe a tanulmányterv majd nyilván megtalálja a helyét -, a gyógyszertárral valamit majd kell kezdeni, és az ott lévõ háziorvost is el kell majd onnan helyezni, így felszabadulhatna, és a kórházból kiemelnék ezt az épületet. Ugyan így az irodaház felszámolásra kerülne, mivel bekerülne a felújítandó vagy építendõ részekbe, a sürgõsségi ellátás fejlesztésre kerülne. A rendelõintézetbõl, valamint a B-épületbõl átkerülnének részek az építendõ mintegy 1200 m2-es részbe (mely nem nagy, mivel az alapterülete mintegy 400 m2): tulajdonképpen az M-épület és a D-épület összekötésérõl van szó, mivel a kiírás mely még ugyan nem jelent meg, de a társadalmi vitában lehívható elõírja a tömbösítést. Tehát komplett kórháztömböt kell építeni és ezzel válna komplex kórház technológiai tömbbé a két épület, és 2 épület pedig felszabadulna a kórház részérõl. Mintegy m2 szûnne meg, és m2 épülne kb. helyette tehát kisebb lenne és a D-épület alsó részén kerülnének röntgen és egyéb technológiai részek kialakításra (az öltözõket, raktárakat kitennék onnan). Ez a mostani elképzelés röviden, errõl többet nem lehet mondani, hiszen most kellene nekiállni a tanulmányterv meg a terv elkészítésének. Nyilván az orvos-szakmai programot is össze kell állítani (ez az elsõ), utána jön a következõ (megvalósíthatósági, tanulmány stb.). Szerzõi jogvédés van rajta mivel a D-épületre és egyéb épületekre egyszer már kötöttek szerzõdést, csak nem nyerték meg az egész pénzt, csak I-II. ütem (1997-ben ez megtörtént) ezt át kell dolgozni mintegy 3 hónap alatt: a terveket a szerzõi jogvédés alatt át kell dolgozni. Egyrészt a pályázatot meg kell írni meglátják, hogy nyernek-e vagy sem -, a pályázathoz szükséges az engedélyes terv, azt meg kell csinálni és ha nyernek, a bonyolítási munkákat meg kell ejteni. Nem tudják, van-e esély, azt sem tudják, hány milliárd lesz a végén rá. Ha röviden fogalmazna, ez elõremenekülés. Mindenki tudja, hogy a D-épület hogyan néz ki (teljes felújítás sajnos a kiírás szerint nem fér bele), de elindítanák. Turi Tibor képviselõ: A kórház fõigazgatóját szeretné megkérdezni: ma reggel a TV-ben Rácz Jenõ, a volt fõigazgató nyilatkozott és tartott egy kis elõadást. Meglehetõsen szomorú helyzetet vázolt fel az egészségügy helyzetérõl. Többek között az is elhangzott, hogy a súlyponti kórházak és a kiskórházak között érdekellentétek vannak. Tehát úgy szeretné a súlyponti kórház megõrizni a szerepét, hogy sokszor a kisebb kórházak kárára. Kérdése, hogy egy ilyen beruházás 2,5 milliárdról van szó a fõigazgató úr, vagy polgármester úr is hogyan látja: racionális és olyan beruházás lesz, ami megtérül-e, vagy nincs-e esetleg más olyan veszély, ami a kórház mûködésével kapcsolatosan problémát okozhatna? Arra utalna, hogy nagyon jó lenne, ha ez megvalósulna, ha a kórház meg is maradna, de veszélyét érzi, hogy esetleg ez a pénz alkalomadtán kidobott pénzzé válik, ha a kórház olyan helyzetbe kerül, amit felvázolt Rácz Jenõ fõigazgató úr. Nyilván nem ezen testület regnálása alatt fog ez megvalósulni, ha nyernek akkor sem viszont ha most nem pályáznak, akkor nem teszik meg azt a lehetõséget, hogy a következõ testület ezt megcsinálja. Ezért hozta a testület elé, hogy menjenek neki, hiszen ha nem nyernek, akkor megoldódik a problémája (nem kell róla dönteniük), ha nyernek, még akkor is eldönthetik, hogy megcsinálják, de ha most nem adják be, akkor kész. 17

18 Dr. Deák Zoltán fõigazgató képviselõ: Mindenki tudja, hogy az önkormányzat azon van, hogy a kalocsai és környéki emberek egészségügyi ellátása lehetõleg ne romoljon, tehát megmaradjon a kórház mindenféleképpen. A D-épület állagát az tudja, aki már járt ott: mióta ismeri, az épület felújításra szorul. Az elsõ pályázat az akkori áron 4,5 milliárdról indult, azután három ütemre bomlott, most lenne a III. ütem: tovább elodázni ezt nem lehet. Befedték a tetõt poli-karbonáttal mert már nem volt a mennyezeten vakolat -, tovább már nem lehet elodázni: vagy üzemeltetik a kórháznak ezt a szárnyát, ezeket az osztályokat, vagy nem és ha üzemeltetik, akkor fel kell újítani. Úgy gondolja, hogy a pénz nem konkrétan az önkormányzat pénze lenne, hiszen pályázatról van szó, és amibe az önkormányzatnak kerülne, az mindenképpen megéri. Arra nem tud válaszolni, hogy mi lesz 4 év múlva, mit hoz a jövõ, mikor fogják a pályázatot értékelni mivel nyilván elhúzódik évekig, míg nyertes pályázat esetén is egy kapavágást lehet tenni. Hogy a magyar egészségügy addig hogyan fog állni, nincs az a jós, aki meg tudná mondani. Annyit tenne még hozzá, hogy a pályázat még nem jelent meg lehet, hogy bele sem férnek, mivel olyan feltételek lesznek. Most csak a kiírási tervet ismerik (ami társadalmi vitán van), és nem tudják, mit fogadnak el a végén. Információik szerint július végén augusztus elején megjelenik. 3 hónap a beadási határidõ a terv szerint, és engedélyes terv kell hozzá. Tehát ha nem indítják el, a 3 hónapba nem fér bele bár a kiviteli tervre szerzõdés van, de azt át kell dolgozni -, tehát idõben nem férnek bele, ha akkor döntenek, amikor megjelenik a pályázat (még egy rendkívüli üléssel sem férnének bele 3 hónap alatt engedélyes tervet készíteni nem egyszerû). Dr. Bagó Zoltán képviselõ: Megpróbálja összefoglalni, ami eddig elhangzott: van egy pályázat, ami társadalmi vitán van még csak kiírási terv szinten van. Van egy elképzelés, hogy tovább kell fejleszteni a kórházat. Egyáltalán nem biztos, hogy ezen a pályázaton nyerhetnek sõt ha megnyerik is a pályázatot, még akkor sem biztos, hogy meg fogják valósítani. Csak éppen most nem errõl döntenek. Most arról döntenek, amirõl szól a határozati javaslat és arra kéri a képviselõket, hogy figyelmesen olvassák el. 8 MFt + ÁFA-ért megbíznak valakit a megvalósíthatósági tanulmányra, és 16 MFt + ÁFA-ért már most megjelölik a hajdani leendõ bonyolítót illetve elkülönítik a bonyolító pénzét. 24 MFt + ÁFA-ról döntenek egy egyenlõre még egyeztetésen lévõ pályázati ötletrõl úgy, hogy egyébként számos olyan projektet tud mondani a városban, ahol nem 24 MFt, hanem 1 MFt hiányzott (elég ha a röplabda egyesületnek az indulására gondol, vagy egy óvoda plafonjára, vagy a szoc. otthonnak a mosógép hiányára). Arányaiban azért ezeket össze lehetne hasonlítani. A mostani határozati javaslat a kórház vonatkozásában 24 MFt + ÁFA elköltésérõl szól, illetve rendelkezésre bocsátásáról szól, amibõl 8 MFt-ért egy tanulmányt fognak készíteni még egyszer mondja: még csak társadalmi egyeztetésen lévõ pályázati lehetõségrõl -, 16 MFt + ÁFA-t pedig elkülönítenek a lehetõ bonyolítónak. 18

19 Valószínû, valami tévedés van ebben a dologban: a 8 MFt-os téma nyilván kell, mert anélkül semmit nem lehet kezdeni de pályázattól függetlenül van ez a dolog, mivel most is van 5 vagy 6, amit megcsináltattak. Lehet, ha nem jelenne meg pályázat, akkor is azt mondaná, hogy csináltassanak egy fejlesztési tanulmánytervet. Tehát ez egyébként is kellene. A 16 MFt-nak a nagy része ez a szövegbõl részben derül ki, részben nem akkor merül fel, ha megnyerik. Mintegy 2-3 MFt ami felmerül, a többi azzal függ össze, amikor már megnyerik. Török Endre képviselõ: Akkor látja ezt támogathatónak, ha van egy egységes elképzelés a kórháznál, és ez egy olyan racionalizálással jár, olyan költségmegtakarítással, és olyan mûszerezettség vonatkozásában, ami figyelembe veszi a lakosság érdekeit. Olyan spórolást tudnak megcsinálni mint említették 1-2 épület kiváltását abban az esetben tudja támogatni, ellenkezõ esetben nem tudja. Nyilvánvaló, hogy most elõre írnak valamit alá, de arra kéri a következõ testületet, polgármestert, hogy teljes egészében csak ebbe az irányba lehet elmenni, mivel egyébként a csõd felé megy a kórház. Többszörösen döntési helyzetben lesz még a testület ezekben az ügyekben egyenlõre addig tudnak eljutni, hogy elõ kell készíteni a pályázatot, mivel ha megjelenik, utána azonnal be kell adni (és ha nincs engedélyes terv, tanulmányterv, akkor be sem lehet adni semmit nem lehet csinálni véleménye szerint). Dr. Deák Zoltán fõigazgató képviselõ: Természetesen nagyon komoly mûszerezettség is van ebben a fejlesztésben azon kívül, hogy épületeket váltanak ki és a használatban lévõ m2-ek száma jelentõsen csökken (mintegy felére) az építéssel kapcsolatban. Említené a CT-vizsgáló berendezést, mammográfia digitális röntgent, ami szintén a kalocsai, illetve környéki lakosok ellátásának javítását szolgálja. Ezt a megvalósíthatósági tanulmány fogja tartalmazni, hiszen az orvos-szakmai koncepció oda kerül be. Ez nincs kész, ezt meg kell csinálni. Volt eddig két tárgyalás szûk körben: elõször a kórház a saját szakembereivel tárgyalt róla, utána pedig alpolgármester úrral közösen megint körbejárták, hogy kb. mi lehetséges. Lehetséges, hogy egy része nem is megvalósítható, mivel most jön az orvos-szakmai technológiai rész összeállítása, és utána az építészeti rész (mely lehet, hogy azt mondja, nem is lehet összeépíteni pl. a két épületet). Tehát a mûszaki kérdések is még hátravannak, és ehhez kell a tanulmány, hogy mi lehetséges és ehhez kell nyilván az engedélyes terv, mely megmondja, hogy építészetileg mi lehetséges. Dr. Bagó Zoltán képviselõ: Egyenlõre egy kiírás alatt lévõ pályázatról van szó: nem tudják, hogy mi van a pályázati kiírásban (társadalmi vitán van), ennek ellenére 8 MFt + ÁFA-ért csinálnak egy megvalósíthatósági tanulmányt, majd akkor, amikor már tudják, hogy mi a pályázat 19

20 egyenlõre csak elkülönítik rá a 8 MFt + ÁFA-t. Ehhez csak annyit tud hozzátenni, hogy ennél olcsóbb megvalósíthatósági tanulmányt is látott már igazából szakmai nézõpont kérdése, hogy ez most olcsó-e vagy drága. A 16 MFt + ÁFA-t viszont már most elkülönítik egy olyan bonyolításra, amikor még a szerzõdéses fõösszeget sem tudják, még azt sem tudják, milyen mûszaki tartalom van a megvalósíthatósági tanulmányban, azt sem tudják, hogy a pályázat milyen mûszaki tartalmat igényel ennek ellenére már most elkülönítenek a költségvetésben 16 MFt + ÁFA-t a semmire. Véleménye szerint mindenki egyetért azzal, hogy a kórházban ezeket a fejlesztéseket elõbb utóbb meg kell csinálni ezt mindenki támogatni is tudja -, ezzel az elvi dologgal véleménye szerint senkinek nincs semmi problémája, ennek ellenére a határozati javaslat nem errõl szól. Arról szól, hogy 24 MFt + ÁFA-t lekötnek a költségvetésben, megbízzák az egyik bizottságot, hogy bírálja el azokat a pályázatokat, aminek még a kiírása sincs meg, nem tudják, hogy ki pályázott majd a bizottság elbírálja -, és ezek után felhatalmazzák a polgármestert, hogy az általuk nem látott összegrõl, az általuk nem látott pályázatokat, az általuk nem látott bírálás után írja alá. Valami gáz van ezzel ez már biznisz, igaz? Vén János biz. elnök: Nem szeretné élezni a vitát, de mint polgármester úr is mondta, általában a pályázatokat megelõzõ megvalósíthatósági tanulmányoknak és terveknek ott kell lenni a fiókban. Ellenkezõ esetben minden pályázatról lekésnének. A mûszaki osztály teljes kapacitása abban merül ki, hogy pályázatokat vizsgál, pályázatokat ír és folyamatosan szinten csak ezzel foglalkozik. Azt is tudni kell, hogy ezek olyan mértékûek már, hogy gyakorlatilag közbeszereztetni kell ezt is eléri azt az értékhatárt -, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Egy-egy közbeszerzés mire lefut, addigra vége a pályázati határidõnek. Úgy gondolja, hogy ezt meg kell tenni azért, hogy sikeresen pályázni tudjanak ez nem csak a kórházra vonatkozik egyébként, hanem az összes egyéb pályázat megelõzésére. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 12 igenlõ szavazattal 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 104/2009.öh. Pályázat kórházfejlesztésre és rekonstrukcióra A Képviselõ testület H a t á r o z a t 20

21 Ft + Áfa keretösszeget biztosít a Kórház-Rendelõintézet infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez Ft + Áfa keretösszeget biztosít az infrastruktúra-fejlesztési pályázatához szükséges lebonyolítási munkák fedezetére. 3. megbízza a Városüzemeltetési és fejlesztési Bizottságot az ezzel kapcsolatos pályázatok értékelésével. 4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városüzemeltetési és fejlesztési Bizottságot döntése alapján a nyertes pályázóval szerzõdést kössön és a pályázat beadásához szükséges egyéb szerzõdéseket megkösse és kötelezettségeket vállaljon. 5. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály és általuk az érintettek - Vinczellér Imre képzõmûvészeti album kiadásának támogatása Elõadó: Török Gusztáv polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 105/2009.öh. Vinczellér Imre képzõmûvészeti album kiadásának támogatása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) Ft támogatást biztosít Vinczellér Imre festõmûvész képzõmûvészeti albumának kiadásához. A támogatás a többletbevétel terhére történik. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 21

22 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek - Ingatlanvásárlás Elõadó: Török Gusztáv polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Tájékoztatja a testületet, hogy két orvos jönne Kalocsára (egy házaspár): egy sebész és egy altatóorvos. Feltétele volt, hogy családi házban laknak Szegeden és családi házba jönnének el. Nyilván nem tulajdonba, hanem szolgálati lakásként családi házat kérnek. Mivel a városnak nincs, így vásárolnának. Bekérték az ajánlatokat. Ez a ház jó állapotban van (még 3 ház volt, ami jó állapotban volt): a felajánló 14,7 M körüli összegre tartotta, de miután megtudta, hogy 3-5 nap alatt ki kell költözni, 16 MFt-ra felemelte az árát. A következõ 17 MFt-os volt ami megfelelt volna -, és volt egy 15,7 MFt-os is (és volt 12 milliótól kezdve 26 millióig ajánlat ajánlat jött be). Kivitték a házaspárt és azt mondta, ha ezt a város meg tudja venni szolgálati lakásnak ezt választották -, akkor eljönnek. Török Endre képviselõ kérdésére elmondja, hogy a Veress Péter utcában van a családi ház. Tulajdonképpen le kell festeni és vagy padlószõnyeg, vagy laminált padló kell (valószínû, hogy ez utóbbi, mivel ez tartósabb és anyagárban kb. azonos, a munkabér a különbség). Az orvosházaspár a bemutatottak közül ezt választotta (egyébként a bizottság úgy döntött, hogy 17 millióig mehetnek el). Kértek garázst, és 3 gyerekkel jönnek ide, a lakótér is megfelel. Megismétli: a város tulajdona lesz a ház, szolgálati lakásként fog mûködni (ahogyan van is már a kórháznak). Szakál Tibor képviselõ: A kórház területén, a porta mellett úgy tudja, van egy 4 lakásos ház ott mindegyikben laknak? Arra várnak, hogy valamilyen pályázat legyen nem egyszerû dolog, mivel számítások szerint MFt-ba kerülne a teljes felújítása (és nem családi ház, 4 lakás van). Ennek eddig azért nem mertek nekimenni, mivel a másik házban is vannak üres lakások. Itt az a probléma, hogy az orvosok azt mondták, hogy lakásba nem jönnek, csak családi házba. El kell dönteni, hogy kell-e orvos, vagy nem ez a kérdés. Ez az ára az orvosszerzésnek a mai világban. Egyébként hiányzik minden kórháznak orvosa nekünk is. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. 22

23 Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 106/2009.öh. Ingatlanvásárlás A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) 16 millió forintot biztosít a kalocsai 4448 hrsz alatt felvett ingatlan megvásárlásához, 2.) további 1 millió forint keretösszeget biztosít az ingatlan szükséges felújításához 3.) felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés megkötésére, és a további szükséges kötelezettségvállalásokra. 4.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek - 68/2009. Önkormányzati határozat (Kalocsa Város belterületi járdarekonstrukciós munkák évi TEKI pályázata) módosítása Elõadó: Török Gusztáv polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy hrsz. szám elírás történt és ezt kell helyretenni, illetve számadatokban is kevés változás van) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 107/2009.öh. 68/2009. Önkormányzati határozat (Kalocsa Város belterületi járdarekonstrukciós munkák évi TEKI pályázata) módosítása H a t á r o z a t A Képviselõ-testület a 68/2009. számú önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be. 23

24 A pályázat célja a helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése, önkormányzati belterületen közmunkával megvalósítandó fejlesztés. A fejlesztés megvalósulási helye: Kalocsa város belterület, hrsz.: kalocsai 819, 2765, 188, 3822/2, 2272/3, 1393, 4040, 4122, 23, 1857, 3264, 3503, 4240/18, 1703/7. A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év Összesen Saját forrás Hitel - - Decentralizált támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) Címzett támogatás - - Egyéb forrás - - Összesen: Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a jelentés tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 108/2009.öh. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról A képviselõ-testület 1.) tudomásul veszi az elõterjesztés szerinti lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek 24

25 Bejelenti, hogy munkáját a testület zárt ülésen folytatja. (zárt ülés anyaga külön jegyzõkönyvben) 8.) Polgármester felhatalmazása halaszthatatlan intézkedések megtételére (elõterjesztés írásban mellékelve) Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ, 5 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 112/2009.öh. Polgármester felhatalmazása halaszthatatlan intézkedések megtételére A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) legközelebbi ülésének idõpontjáig terjedõ idõre hatáskörének gyakorlását az át nem ruházható hatásköröket kivéve a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörben hozandó döntések elõtt szükség szerint kérje ki a képviselõ-testület illetékes bizottsága elnökének véleményét a bizottság összehívásával kapcsolatban. A polgármester a képviselõ-testület legközelebbi ülésén adjon számot az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrõl. Határidõ: legközelebbi ülés idõpontja Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek 25

26 - Polgármester tájékoztatója A napirend tárgyalása elõtt eltávozott az ülésrõl Dr. Bagó Zoltán, Dr. Molnár Gábor, Turi Tibor, Szakál Tibor, Varga Nelli képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 12 fõ. Mint ismert, holnap kezdõdik a folklórfesztivál és kéri, hogy lehetõség szerint vegyenek részt a rendezvényeken. Megvásároltak két gépkocsit: egy 2007-es évjáratú Toyota típusú gépkocsit a gondnokságnak az ebédszállításhoz (teljesen tönkrement az autó), a szociális otthonnak szintén egy Peugeot gépkocsit eft-ért, a másikat eft-ért. Két orvos érkezik augusztus 1-étõl errõl a napirendnél már beszéltek. Meg volt Eötvös József szobrának a zsûrije, jóváhagyták a szobrot, ezzel mind a 4 szobor elkészült. Még 2 szobor öntése van hátra (2-t már megöntöttek). Kulturális örökség pályázaton dolgoznak, meghívtak népmûvészeket, intézményvezetõket, ahol elmondták a véleményüket és többek között ez alapján is készül ezen szellemi örökség pályázat (az UNESCO kezdeményezte és a magyar állam is kiírta ezt a pályázatot). Közölte a Humán Kft, hogy felszámolja a céget és nem kívánja tovább üzemeltetni a gyertyaöntõt a Szõlõhegyi iskolában, viszont akinek gyártottak, ajánlatot szeretnének tenni, hogy vagy tovább viszik ezt bérleti joggal (és akkor a dolgozók nagy részét megtartanák), vagy pedig megvásárolnák az épületet is. Ez majd visszakerül valamilyen módon a testület elé, de konkrét ajánlat még nem érkezett. Emlékeztet arra, hogy komoly beruházást csinált a Humán Kft és 20 % vagyonrészt szereztek tehát nyilván csak velük lehet tárgyalni az új bérlõvel. Nem biztos, hogy meg kellene hirdetni, mivel annyi különbség lenne, hogy az a cég, mely eddig vásárolt, most termeltetne de utána kell nézniük ennek a dolognak. A Paksi Atomerõmû nyílt napot szervezett szeptember 5-ére, ahol a városból személyt várnak. A mûvelõdési osztály, illetve ifjúsági referens szervezi ezt a dolgot: gyerektõl nyugdíjasig mindenki jelentkezhet (horgászok, focisták stb. külön programok lesznek). Egy plusz osztályt kell indítani, mivel a homokmégyi iskolások mégis bejönnek (nem járultak hozzá, hogy 14 fõvel indítsanak, hiszen veszélyes lett volna a létszám miatt a normatíva), viszont más településrõl is jelentkeztek ide diákok (amit az iskola nem vett fel, mivel kivolt a létszám az osztályoknak), és ha új osztályt indítanak, 2-4-ig Miskérõl, Bátyáról, Foktõrõl jönnének gyerekek, a belvárosi iskolából menne 1-2 gyerek és így meg lenne a fõ, amivel osztályt lehetne indítani. Tomori Pál Fõiskolán diplomaosztó volt, több mint 200-an kaptak diplomát, vagy záróvizsgát tettek. 26

27 A Negyvennyolcasok terén jól sikerült tamburafesztivál volt a színházban tartották az esõ miatt -, a horvát kisebbségi önkormányzat már kezdeményezte, hogy szeretnék rendszeresen megtartani. 170 MFt-ot nyertek önhiki-pályázaton (információja szerint legtöbbet az országban, bár még a listát nem látta). Nem kevés pénz de nem segíti ki teljes mértékben a várost: még mindig hiányzik 230 MFt, nem beszélve a kórház problémájáról. Nem nyernek viszont az utas pályázatokon, így ezt újból be fogják adni. Kevés volt az idõ a hiánypótlásra, nem tudták a hatósági engedélyeket pótolni. Tehát újból be kell adni, amikor megjelenik a pályázat. Tervezés és befejezés elõtt van az es út összekötõje (állampusztai út), ha igaz, július végére meg lesz a terv (mintegy MFt-os a beruházás). Ha remélhetõleg beleférnek a DARFT-keretbe, az út elkészülhet jövõre. Így tulajdonképpen elég sok utat sikerült megcsinálni: kiskõrösi út, hajósi út, 51-es út és ha ez is sikerül, akkor nem marad más mint a szakmári és az ordasi út. Csefkó Ferenc az MTA pécsi megbízottja járt Kalocsán: az atomerõmû fejlesztéssel kapcsolatos tanulmányt készít, sok anyagot kért, hiszen elindult az új blokkok építésének elõkészítése. Mivel a tervek szerint augusztus 20-ig nem tartanak ülést, indítványozza, hogy a augusztus 20-i szónok Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ legyen. Kéri az állásfoglalást javaslatával kapcsolatban. Képviselõ-testület az augusztus 20-i szónok személyére vonatkozó indítványt egyhangúlag elfogadta. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselõ-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. 27

28 Több napirend nem lévén, megköszöni a megjelenést, mindenkinek kellemes nyarat kíván azzal, hogy augusztus 20-án lesz ünnepi testületi ülés, és az ülést bezárja. Kmft. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ Jegyzõkönyv-hitelesítõk: (Varga Nelli) képviselõ (Vén János) képviselõ 28

29 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselõ-testület Városháza Dísztermében tartandó ülésére. N A P I R E N D : július 16-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel 12.) 88/2009. öh határozat módosítása (Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése 13.) 89/2009. öh. határozat módosítása (Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése) 14.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP /B sz. pályázat önerõ kiegészítése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól 15.) Gerjen-Kalocsa között közlekedõ komp támogatása 16.) Beruházási hitelkeret jóváhagyása 17.) Hozzájárulás szerzõdéskötéshez 18.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítása 19.) Polgármester felhatalmazása halaszthatatlan intézkedések megtételére 20.) Ingatlanok értékesítése (zárt ülés keretében) 29

30 ) Városi kitüntetõ díjak adományozása (zárt ülés keretében) 11.) Egyéb ügyek - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról Kalocsa, július 10. (Török Gusztáv Andor) 30

31 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének július 16-i ülésére Tárgy: 88./2009. öh határozat módosítása (Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése) június 25-én 88/2009. öh. számmal hozott határozatot a Képviselõ-testület a Tompa Mihály utcai iskola komplex akadálymentesítése címû pályázat benyújtásáról, a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Akadálymentesítés támogatására (DAOP ). A pályázati kiírás szigorú belsõ korlátaira vonatkozó elõírások miatt a tervezett összköltség Ft-tal alacsonyabb összegben került be a pályázati adatlapba, melynek következtében az igényelt támogatás összege nem változott, de a biztosítandó saját forrás mértéke Fttal csökkent az alábbiak szerint. Tervezett költségösszetétel: Megnevezés összesen Építési költségek (fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés) Elõkészítési költségek (engedély, kiviteli tervek, mûszaki ellenõr, közbeszerzés, stb.) Összesen Módosított költségösszetétel: Megnevezés összesen Építési költségek (fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés) Elõkészítési költségek (engedély, kiviteli tervek, mûszaki ellenõr, közbeszerzés, stb.) Összesen

32 Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Hitel Egyéb támogatás Saját forrás összesen Mindösszesen Módosított forrásösszetétel: Megnevezés Összesen Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Hitel Egyéb támogatás Saját forrás összesen Mindösszesen Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztésben foglalt indokok, költség-forrás adatok, mûszaki tartalom alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot: 32

33 Határozati-javaslat A Képviselõ-testület 5.) módosítja a 88/2009. öh. határozat 2.) pontját az alábbiak szerint: 6.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ költségek, források alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés összesen Építési költségek (fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés) Elõkészítési költségek (engedély, kiviteli tervek, mûszaki ellenõr, közbeszerzés, stb.) Összesen Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés Összesen Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Hitel Egyéb támogatás Saját forrás összesen Mindösszesen ) megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, július 10. Török Gusztáv Andor

34 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének július 16-i ülésére Tárgy: 89./2009. öh határozat módosítása (Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése) június 25-én 89/2009. öh. számmal hozott határozatot a Képviselõ-testület a Kalocsa Városi Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó szakellátó épület komplex akadálymentesítése címû pályázat benyújtásáról, a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Akadálymentesítés támogatására (DAOP ). A június 25-ei Képviselõ-testületi ülésen a tárgyi ügyben elõterjesztett költségtáblázat és évi Bekerülési költség sorai adminisztrációs hiba miatt rosszul lettek megadva. A javított összegek a II. táblázat szerepelteti. I június 25-ei Képviselõ-testületi ülésen jóváhagyott költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100% II. Javított költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100%

35 Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztésben foglalt indokok, költség-forrás adatok, mûszaki tartalom alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot: 35

36 Határozati-javaslat A Képviselõ-testület 8.) módosítja a 89/2009. öh. határozat 2.) pontját az alábbiak szerint: 9.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ költségek, források alapján: I június 25-ei Képviselõ-testületi ülésen jóváhagyott költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100% II. Javított költségösszetétel: 2009 Összeg (Ft) (40%) 2010 Összeg (Ft) (60%) Megoszlás Mindösszesen (100%) Saját forrás Min.: 10% Igényelhetõ támogatás Max.: 90% Bekerülési költség 100% ) megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, július 10. Török Gusztáv Andor

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl. képviselõ 14 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl. képviselõ 14 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Loibl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 117/2015. (IX. 24.) számú határozata a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 1 Tömörd Község Önkormányzat 16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben