Postacím: 5601 Pf Telefax: (66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága február 10-én tartott nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló Jelen vannak: Kiss Tibor Benkóné Dudás Piroska Szente Béla Takács Péter Vámos József Vargáné Sánta Marianna Józsa Mihály Szegedi Balázs a bizottság elnöke a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja Meghívottként jelen volt: Túriné Kovács Márta OKSO osztályvezető Varga Tamás OKSO osztályvezető-helyettes Szigeti Csaba OKSO csoportvezető Jelenléti ív szerinti meghívottak. Kiss Tibor: Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés megkezdése előtt a résztvevők megemlékeztek a nemrégiben elhunyt Fülöp Imréről, a Jamina SE volt elnökéről. Bejelentette, hogy Miklós Gábor bizottsági tag nem tud részt venni a bizottság mai ülésén, Szegedi Balázs bizottsági tag pedig néhány percet késik. Megállapította, hogy a bizottság 7 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Benkóné Dudás Piroska: A közművelődési intézmények éves beszámolóját minden évben kézhez kapja a bizottság. Szeretné, ha megismerhetnék az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények féléves és éves beszámolóit. Kérte, hogy a bizottság következő üléséig elektronikus úton kapja meg minden bizottsági tag a beszámolókat.

2 Személy szerint őt elsősorban a középfokú intézményekben a tanulmányi állapotok alakulása érdekli. Kiss Tibor: A napirendi pontokhoz egyéb javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: Nyilvános ülés napirendi pontjai: Egyéb témák: 1. Közterület elnevezés Sport témák: 1. A évi sporttámogatások felosztási elve 2. Békéscsabai UFC kérelme- pályázati önerő Közművelődési témák: 1. A Békéscsabai Kulturális Központ igazgatóhelyettesi megbízása: egyetértési jog gyakorlása 2. Közművelődési intézmények beszámolója és a Békéscsabai Kulturális Központ évi munkaterve 3. A évi Kulturális előirányzat felosztása 4. A évi Közművelődési és művészeti pályázat kiírása 5. A március 15-i városi ünnepség szervezése augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe városi programtervezete 7. A Városházi Esték 2010.évi programtervezete Ifjúsági témák: 1. A évi ifjúsági feladatokra fordítható pénzeszközök felosztása 2. A évi pályázati felhívás ifjúsági feladatok ellátására 3. A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója és évi munkaterve Oktatási témák: 1. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása 2. A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (IX.22.) önk. rendelet módosítása 3. Döntés a szakképzési hozzájárulások továbbadásáról és a fejlesztési megállapodás aktualizálásáról 4. Támogatási kérelmek az Oktatásfejlesztési előirányzat terhére 5. Maximális létszám túllépésének engedélyezése közoktatási intézményekben 6. Közoktatási intézmények módosított SzMSz- ének és házirendjének jóváhagyása 7. Közalkalmazotti álláshely megszüntetése 8. Felsőfokú szakképzésre irányuló együttműködési megállapodás Zárt ülés napirendi pontja: 1. Szolgálati férőhely kérelmek elbírálása Tárgy: Közterület-elnevezés van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 2

3 Józsa Mihály: Javasolta, hogy amennyiben döntés lesz bármelyik tér elnevezéséről, annak elnevezése ne II. János Pál pápa tér legyen, hanem II. János Pál tér. Mindenki tudja, hogy II. János Pál, pápa volt. A későbbiek során nagy valószínűséggel egyszerűen csak pápa térnek neveznék. Úgy véli, hogy a Korzó tér a maga jellegével méltatlan arra, hogy a pápáról nevezzék el. Vámos József: Egyet ért az elhangzottakkal. Amennyiben nem találnak a városban olyan teret, amelyet II. János Pál pápáról el lehetne nevezni, a két tér közül az erzsébethelyit tartja alkalmasabbnak. Mivel az erzsébethelyi tér még nincs elnevezve javasolta, hogy Szent László tér legyen tekintettel arra, hogy a templom előtt található Szent László szobra. Kiss Tibor: A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megkereste az erzsébethelyi Jézus Szíve Római Katolikus Templom plébánosát a tér elnevezésével kapcsolatban. Elmondásuk szerint sem a gyülekezet, sem a plébános nem támogatták a felvetést. Ebből adódóan kerestek egy erre alkalmas teret és így esett a választás a belvárosban található Korzó térre. Takács Péter: A határozati javaslat B változatát támogatja azzal a kitétellel, hogy a Földrajzi Névi Munkacsoport találjon egy alkalmas helyet, amelyet el lehet nevezni II. János Pál pápáról. Javasolta, hogy a bizottság kezdeményezze, hogy az erzsébethelyi Római Katolikus Templom előtti teret nevezzék el Szent Lászlóról. Szente Béla: Véleménye szerint is az erzsébethelyi Római Katolikus Templom előtti teret Szent Lászlóról kellene elnevezni. Az utcák, terek elnevezésénél nem praktikus, ha szám is szerepel az elnevezésben különösen akkor, ha házszámok is vannak az adott téren. Úgy gondolja, nem kellene elkapkodni a döntést. Tradícióit tekintve Békéscsaba evangélikus város és ilyen megfontolások alapján a város vezetése adós még néhány ilyen tradicionális elnevezéssel. Több olyan személy halt el évvel ezelőtt akiknek az emlékét nem őrzi Békéscsabán semmi, nem kisebbítve ezzel II. János Pál pápa nagyságát. Véleménye szerint, mivel a gyülekezet sem támogatja a tér elnevezését II. János Pál pápáról, nem kellene rájuk erőltetni ezt a döntést. A Szent László tér elnevezés ellen, valószínű nem lenne kifogásuk. Kiss Tibor: Emlékezete szerint egy korábbi döntés alapján az 1919-esek tere Boczkó Dániel térre lett átnevezve. Megkérdezte Nagyné Tóth Krisztinától a napirendi pont előterjesztőtől, hogy mit tud erről a döntésről? Nagyné Tóth Krisztina: Tudomása szerint nem született közgyűlési döntés a tér nevének változásáról. Szente Béla: A témához kapcsolódva megkérdezte, hogy milyen intézkedés történt a Sík Ferenc köz és a Dedinszky utca elnevezésével kapcsolatban, amelyekről már több mint egy évvel ezelőtt a Helytörténeti Kollégium és a bizottság is hozott határozatot? Nagyné Tóth Krisztina: A Földrajzi Névi Munkacsoport és a Helytörténeti Kollégium méltatlannak tartotta Sík Ferenc nevéhez azt a közt, amelyet szerettek volna elnevezni róla. A Dedinszky utca elnevezésének elvetéséről nincs tudomása. 3

4 Szente Béla: Tiltakozását fejezte ki, hiszen a környék lakói, intézményei, az egyház is támogatta a Dedinszky utca elnevezést. Túriné Kovács Márta: Emlékezete szerint több utca elnevezése is szerepelt abban az előterjesztésben, ahol a Sík Ferenc térről és a Dedinszky utcáról tárgyalt a Földrajzi Névi Munkacsoport. Tudomása szerint az adott körzet képviselőinek elküldték a javaslatokat, hogy véleményeztessék a lakossággal. Szente Béla: A lakossági véleményezések megtörténtek. Túriné Kovács Márta: Elképzelhetőnek tartja, hogy a visszacsatolás hiányzik. Szente Béla: A bizottság következő ülésére tájékoztatást kér az utcanevek változásáról. Józsa Mihály: Felvetette, hogy a Jókai Színház előtti teret el lehet-e nevezni Sík Ferencről úgy, hogy az Andrássy úti házszámozásokat ne érintse? A színház előtti terület gyakorlatilag térként funkcionál. Takács Péter: A határozati javaslathoz az alábbi módosító javaslatokat tette: 1. javasolta, hogy az erzsébethelyi Jézus Szíve Római Katolikus Templomot körülvevő tér (hrsz.: 8601/2) a Szent László tér nevet viselje, 2. javasolta, hogy a Földrajzi Névi Munkacsoport vizsgálja meg, hogy mely közterület nevezhető el II. János Pál pápáról. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő 1. javaslatát. - Megállapította, hogy a bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő 2. javaslatát. - Megállapította, hogy a bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat A változatát. - Megállapította, hogy a bizottság a határozati javaslat A pontját 6 egyhangú nem szavazattal, nem javasolta elfogadásra. 1 fő nem vett részt a szavazáson. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat B változatát. - Megállapította, hogy a bizottság a határozati javaslat B pontját 5 egyhangú nem szavazattal, nem javasolta elfogadásra. 2 fő nem vett részt a szavazáson. A bizottság a határozati javaslat 1. pontját 6 egyhangú nem szavazattal, 2. pontját 5 egyhangú nem szavazattal nem javasolja elfogadásra. - A bizottság a 3. pont elfogadását javasolja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a 4. pont elfogadását javasolja 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, és az alábbi határozatot hozta: 4

5 12/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága nem javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára: 1. Az erzsébethelyi Jézus Szíve Római Katolikus Templomot körülvevő tér (hrsz.: 8601/2) a II. János Pál pápa tér nevet viselje. 2. A Földrajzi Névi Munkacsoport a közterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önk. rendeletben leírt eljárási rend alapján vizsgálja meg, hogy az Andrássy út és a Mednyánszky utca találkozásánál található, jelenlegi Korzó tér elnevezése megváltoztatható-e II. János Pál pápa térre. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja, hogy az erzsébethelyi Jézus Szíve Római Katolikus Templomot körülvevő tér (hrsz.: 8601/2) a Szent László tér nevet viselje. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja, hogy a Földrajzi Névi Munkacsoport a közterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önk. rendeletben leírt eljárási rend alapján vizsgálja meg, hogy mely közterület nevezhető el II. János Pál pápáról. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: december 31. Tárgy: A évi sporttámogatások felosztási elve van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Szente Béla: Megkérdezte, hogy a közgyűlés előző havi ülésén elhangzott javaslatok beépítésre kerültek-e az előterjesztésbe? Szigeti Csaba: A felosztásnál beépítésre kerültek a javaslatok. A felnőtt női kézilabdacsapat támogatásánál nem épültek be a közgyűlésen felvetett javaslatok. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 5

6 - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 13/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága javasolja a Közgyűlés számára, hogy a évi Sporttámogatások felosztási elvét az alábbiak szerint fogadja el: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 416/2009. (VI. 25.) közgy. határozat 6. pontját módosítja aszerint, hogy a Békéscsaba 1912 Előre SE évi támogatását 5 %-kal csökkenti ( ,- Ft helyett ,- Ft támogatást biztosít); a 451/2008. (VII. 10.) közgy. határozat 2. pontját módosítja aszerint, hogy a Békéscsabai Előre NKSE utánpótlásának évi támogatását 5 %-kal csökkenti ( ,- Ft helyett ,- Ft támogatást biztosít); a 336/2008. (V. 22.) közgy. határozatot módosítja aszerint, hogy a Békéscsabai Röplabda SE évi támogatását 5 %-kal csökkenti ( ,- Ft helyett ,- Ft támogatást biztosít). A csökkentéseket az Önkormányzat a 2010-es esztendő II. félévében, a III. és a IV. negyedévi átutalásokkor érvényesíti. Felelős: Kiss Tibor, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: február 18. Szigeti Csaba: Kérte a bizottság képviselő tagjait, hogy a közgyűlés ülésén támogassák, hogy a évi ,-Ft összegű maradvány megmaradhasson, mert akkor tudja a bizottság a bizottsági hatáskörben kiosztható pénzkeretet a 2006/2007-es összegben felosztani. Tárgy: Békéscsabai UFC kérelme pályázati önerő van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Czeglédi Katalin BUDA-CASH Békéscsabai Atlétikai Club marketing menedzsere: A közgyűlésen azzal került újratárgyalásra az ott beterjesztett költségvetés, hogy azon módosítani szükséges az egyéni sportágak és a csapatsportágak közötti aránytalanság miatt. Megkérdezte, hogy ez a módosítás megtörtént-e? Nem szeretné kiélezni a csapatsportágak és egyéni sportágak közötti aránytalanságot. Elfogadják és vállalják is valamennyien a 10 százalékos csökkenést ebben a nehéz anyagi helyzetben. Szigeti Csaba: Megtörtént a módosítás. A csapatsportágaktól elvonandó 5 százalék és az egyéni sportágak számára biztosítandó összeg valamint a maradvány összeg hozzátétele az az összeg, ami már valóban a szakbizottsági hatáskörben felosztható pénzekhez méltó. A bizottság következő havi ülésére kerül beterjesztésre a konkrét felosztás. 6

7 Vámos József: Úgy gondolja, hogy ebben a nehéz költségvetési helyzetben ilyen mértékben nem kellene nem kötelező feladatot támogatnia a városnak. Mivel közpénzről van szó, jó lenne, ha kicsit átláthatóbb és rendezettebb viszonyok között adná az önkormányzat a támogatást. Az utánpótlás-nevelés tekintetében kellene találni egy olyan megoldást, amely vagy kevesebb összegbe kerül, vagy ha ilyen sokba kerül akkor legyen a városnak nagyobb rálátása, mozgástere. Kiss Tibor: Egyet értett az elhangzottakkal. Egy szerződés alapján kapja a pénzt a Békéscsabai Utánpótlás Nevelő-Futball Club. Lehetne például ezen a szerződésen módosítani. Benkóné Dudás Piroska: Az utánpótlás-nevelést fontos feladatnak tartja. Úgy gondolja, évek óta lelkiismeretesen pályáznak és több, mint 20 millió forint nyereményről van szó, ami kapcsán szakmai munkát folytathatnak. 4 millió forint értékben gyarapodik a város vagyona, és ezért kérnek ,-Ft-ot. Támogatja a kérelem pozitív elbírálását. Szente Béla: Amikor még nem látott bele mélyebben a rendszerbe, azt hallotta, hogy milyen szenzációs rendszer van kitalálva az utánpótlás finanszírozására. Úgy gondolja érdemes lenne ebbe mélyebben belelátni és kéri, hogy a bizottság a felnőtt klub és az utánpótlás nevelés közti kérdéskört járja körül ebben a félévben. Úgy látja, hogy az utánpótlás-nevelés nem a város által támogatott futball klub érdekében történik, hanem csak az utánpótlásnevelésért. Ez természetesen nagyszerű dolog, de célszerű lenne, ha folyamatossága lenne felfelé. Javasolta, hogy amennyiben a klubnak most van szüksége a pénzre, akkor előlegezzék meg a költségvetésükből. Szigeti Csaba: Nem javasolta, hogy megelőlegezzék a kért összeget az egyéni támogatás terhére, mert nem tudható az, hogy a II. félévben mi történik. Ismeretei szerint továbbra is feltett szándék, hogy a felnőtt csapatot és az utánpótlás csapatot valamilyen módon egy irányítás alá vennék. Kiss Tibor: Javasolta, hogy legyen egy kerek asztal megbeszélés a labdarúgás finanszírozása és a hatékonyság növelése céljából. A megbeszélésen vegyen részt a Békéscsaba 1912 Előre Kft-, a Békéscsabai Előre SE-, a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club vezetése, Hanó Miklós alpolgármester, Köles István alpolgármester, és a bizottság tagjai közül azok, akiket érdekel. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta az általa elmondott javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. Takács Péter: Tájékoztatást kér a megbeszélésről, mert nem biztos, hogy az adott időpontban részt tud venni a megbeszélésen. Megkérdezte, hogy ha a bizottság nem támogatja a kért ,-Ft támogatás biztosítását, az milyen következményekkel jár? Kiss Tibor: Saját költségvetéséből kell biztosítania. 7

8 Szigeti Csaba: Szokolay Sándor elnök úr nem írta azt, hogy nem tudja megoldani, hanem azt írta, hogy nehezen tudná megoldani. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontját. - Megállapította, hogy a bizottság 1 igen szavazat, 2 nem szavazat, 5 tartózkodó szavazat mellet döntést nem hozott. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2. pontját. - Megállapította, hogy a bizottság 3 igen szavazat, 5 tartózkodó szavazat mellet döntést nem hozott. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club által megnyert INTERREG-pályázathoz szükséges önerőt ,- Ft-ot a II. negyedéves költségvetési támogatásból a bizottság előlegként biztosítja. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi döntéseket hozta: A bizottság a határozati javaslat 1., és 2. változatáról megfelelő szavazati arány hiányában döntést nem hozott. 1. változat: 1 igen szavazat, 2 nem szavazat, 5 tartózkodó szavazat, 2. változat: 3 igen szavazat, 5 tartózkodó szavazat. I JAVASLAT 1. változat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága nem támogatja, hogy a Békéscsabai Utánpótlásnevelő Futball Club által megnyert INTERREG-pályázatához szükséges önerőt ,- Ft-ot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítsa. 2. változat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatja a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club kérelmét, ezért javasolja a Közgyűlés számára, hogy az egyesület által megnyert INTERREG-pályázathoz szükséges önerőt ,- Ft-ot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítsa. Forrás: a 2. változat esetén: általános tartalék terhére Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: február 18. 8

9 A bizottság elfogadásra javasolja az 1. pont szerinti javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, a 2. pont szerinti javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és az alábbi határozatot hozta: 14/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadást javasolja a közgyűlés számára: Oktatási és Sportbizottsága kezdeményező egyeztetés összehívását javasolja a labdarúgás finanszírozása és a hatékonyság növelése céljából a Békéscsaba 1912 Előre Kft-, a Békéscsabai Előre SE-, a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club vezetése, valamint, Hanó Miklós alpolgármester, Köles István alpolgármester, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága tagjainak részvételével. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: március 10. Oktatási és Sportbizottsága a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club által megnyert INTERREG-pályázathoz szükséges önerőt ,- Ft-ot a II. negyedéves költségvetési támogatásból előlegként biztosítja. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: március 31. Tárgy: A Békéscsabai Kulturális Központ igazgatóhelyettesi megbízása: egyetértési jog gyakorlása van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Benkóné Dudás Piroska: Megkérdezte, hogy jogszabály írja-e elő, hogy az intézményvezetőhelyettest magasabb vezetői beosztásba kell sorolni? Varga Tamás: A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szabályozza a kinevezést. Takács Péter: Megkérdezte, hogy Herczeg Tamás visszahívását nem akkor kellett volna kezdeményeznie a közgyűlésnek, amikor a többi közművelődési intézményvezető visszahívása megtörtént? január 1. és február 19-e között Herczeg Tamásnak mi volt a státusza? Varga Tamás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, közművelődési intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelete rendelkezik arról, hogy a megyei jogú város közművelődési intézményének igazgató-helyettese, magasabb vezetői státusz. 9

10 A közgyűlés június havi ülésén a január 1-től megbízott igazgatót megbízta az igazgatóhelyettesi teendőkkel kapcsolatos feladatok ellátásával. Ezzel tulajdonképpen egyet értett azzal, hogy december 31. napjával Herczeg Tamás megbízása visszavonásra kerüljön január 1-től-február 18-ig Herczeg Tamás igazgató-helyettesi feladatokkal megbízott közművelődési szakemberként, osztályvezetőként dolgozik. Takács Péter: Megkérdezte, hogy a gazdasági-csoportvezető is ebbe a kategóriába tartozik? A közgyűlésnek az ő esetében nincs egyetértési joga? Varga Tamás: A Személyzeti Csoport a napokban vette át a gazdasági vezető pozíció feletti munkáltatói joggal kapcsolatos iratokat. A évi CV. törvény alapján a gazdaságvezető munkáltatója az összeférhetetlenség miatt a közgyűlés, illetve a polgármester. Benkóné Dudás Piroska: A határozati javaslat nem utal jogszabályi helyre. Kérte, hogy a közgyűlési előterjesztésben legyen feltüntetve, hogy milyen jogszabály alapján történik Herczeg Tamás kinevezésével való egyetértés. Szente Béla: Jogszabály nem mondja ki, hogy szükséges igazgató-helyettest kinevezni. De ha kineveznek helyettest, azt jogszabály írja elő, hogy magasabb vezetőnek kell kinevezni. A kialkudott státuszok függvényében nevezhető ki helyettes. Benkóné Dudás Piroska: Elfogadta a kérdésére kapott választ. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy 1 fő nem vett részt a szavazáson. A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadást javasolja a közgyűlés számára: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója mint munkáltató február 19-től szeptember 30-ig tartó határozott időre megbízza Herczeg Tamást (Szül: Medgyesegyháza, , anyja neve: Miklós Rozália, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Klapka u. 15.) az intézmény igazgatóhelyettesi feladatainak ellátásával. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: február

11 Tárgy: Közművelődési intézmények beszámolója és a Békéscsabai Kulturális Központ évi munkaterve van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Takács Péter: Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör beszámolójával kapcsolatosan megkérdezte, hogy a karácsonyi vásár és a szilveszteri rendezvény korábbi szervezőjével miért történt szerződésbontás? Szente Béla: Ismeretei szerint a karácsonyi vásárral kapcsolatban több lakossági bejelentés érkezett a Városházára, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a sétálóutcán felállított Betlehemi-jászol méltatlan az ünnepekhez. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta ezt a problémát és úgy határozott, hogy szerződést bontanak, ugyanis a vállalkozó a közbeszerzési szerződést 11 pontban nem teljesítette. Ezt követően bízták meg az Ifjúsági Ház és Általános Társaskört a karácsonyi rendezvény lebonyolításával. Takács Péter: Megkérdezte, hogy per várható-e ez ügyben? Szente Béla: Tudomása szerint nem várható per. Takács Péter: Megkérdezte, hogy a augusztus 20-ai tűzijátékot, miért nem helyi cég rendezte? Szente Béla: Tudomása szerint 3 árajánlat érkezett ez ügyben a Városházára. A nyertes budapesti cég ugyanolyan műszaki feltételekkel, de alacsonyabb árajánlatot adott be. Ez alapján kapta meg a megbízást. Takács Péter: Korábban az hangzott el, hogy aki az iparűzési adót itt fizeti, az valamilyen előnyt élvezhet. Kiss Tibor: Megkérdezte, hogy a szilveszteri utcabál helyszíne lehetne-e a Városháza előtti téren, mert nagyon sok lakossági bejelentésről tud a Korzó tér körül lakók részéről. Varga Tamás: 2006-ban volt először a Korzó téren megrendezve a szilveszteri utcabál. Akkor azért esett arra a helyszínre a választás, mert ott volt kiépítve a biztosított áramszükséglet, és bejáratva a karácsonyhoz, szilveszterhez köthető program. Kiss Tibor: Tudomása szerint ez nem egy tömegrendezvény, tavaly sem voltak sokan. Szente Béla: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a kollégái elmondása szerint a tűzijáték idején 2000 ember volt a Korzó téren. Ez nem kevés. A tűzvédelmi előírások miatt a színpadot nem lehet máshol elhelyezni a téren és nem is fér el máshol. Ahhoz, hogy más helyszínen legyen a színpad, azt le kell bontani és újból fel kell építeni, ami ,-Ft-ba, és 6 ember, 1 teljes napi munkájába kerül. Ezeket érdemes átgondolni. 11

12 Takács Péter: Úgy gondolja, meg lehet kérni a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy hol lehet más helyszínen megrendezni a szilveszteri utcabálat, mert az tény, hogy a Korzó téren mindenhol lakások vannak. A Szent István téren lényegesen kevesebben laknak. Varga Tamás: A belváros rehabilitációja után valószínűleg már nem okoznak problémát a Szent István téri rendezvények. Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör december 11-én kapta meg a feladatot és ehhez képest az intézmény erőn felül teljesített. Részt vett egy értékelő megbeszélésen, ahol már az ez évi karácsonyi-szilveszteri rendezvények is szóba kerültek. Ott elhangzottak olyan építő jellegű ötletek és javaslatok, amelyek ha beépítésre kerülnek, akkor el lehet majd mondani, hogy egy minőségi rendezvénnyel gazdagodott a város. Vámos József: Végigolvasva a beszámolókat, úgy gondolja, hogy van mire büszkének lenni. Kiemelte a Lencsési Közösségi Ház Tiszta Forrásból című programját, ami úgy gondolja, hogy egyedülálló a környéken. Reméli, hogy a rendezvény a továbbiakban is megmarad. Reméli, hogy az intézmények központosítása után is megmaradnak azok a helyi értékek, amelyek a beszámolókban olvashatóak. Úgy gondolja, hogy turisztikai szempontból még fejlődhet a város, de ahhoz forrásokat kell bevonni. Szente Béla: Amióta létrejött a Turisztikai Egyesület - ami összefogja a turisztikával foglalkozó intézményeket, vállalkozókat - úgy érzi, hogy egy progresszív fellendülés indult meg. Egy ingyenes sajtótermékben megjelent egy cikk, mely szerint az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör hétvégenként zárva tart. A beszámolójuk 36. oldalán található az a kimutatás, ahol részletezik, hogy hány hétvégén tartottak nyitva. Kéri, hogy aki olvasta az említett újságcikket, ezt az állítást ne fogadja el. Vámos József: Úgy gondolja, hogy a falusi turizmusra kellene építeni, ami akár több család munkahelye, megélhetése is lehetne. A körösök völgye egy nagy adottság és nem él vele a város. Akár több településsel összefogva is ki lehetne dolgozni ezt a stratégiát. Szente Béla: Bízik abban, hogy a turisztikai stratégia ezekről a gondolatokról fog szólni. Pénteken délelőtt lesz a Szlovák Kultúra Házában egy turisztikai konferencia és az egyik téma a falusi turizmus. Több békéscsabai vállalkozó is meghívást kapott a konferenciára és reméli, hogy tartalmasan zárul a rendezvény. Takács Péter: Kiemelte a Békési Úti Közösségi Házak programjait és azt, hogy évek óta figyelnek a jeles évfordulókra, adott esetben a Kazinczy-évfordulóra. Elmondta, hogy a Lencsési Közösségi Házban az elmúlt évben 1206 esemény zajlott. Ha 2 nyári hónapot nem vesznek figyelembe, akkor ez azt jelenti, hogy átlagosan napi 4 rendezvény van. Ehhez képest ők dolgoznak a legszerényebb személyi feltételekkel, ami 2,5 fő. A Lencsési Közösségi Ház bevétele az elmúlt évben összesen ,-Ft volt és reméli, hogy Köles István alpolgármester elégedett lesz ezzel a teljesítménnyel. Figyelmesen átolvasta a beszámolókat. A Mezőmegyeri Művelődési Ház tavalyi beszámolójában is olvasta azt a mondatot, hogy:..a fiókkönyvtár úgy tart nyitva, hogy ha látják, hogy ott van a kocsi, akkor nyitva a könyvtár.. Megkérdezte, hogy ez jól van-e így? 12

13 Úgy gondolja egy könyvtár attól könyvtár, hogy van nyitvatartási rendje, katalógusa, könyvállománya és egyebek. Varga Tamás: A tavalyi évben készült egy előterjesztés a könyvtári feladatellátás helyzetéről, amelyben leírta, hogy a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárnak feladatellátási szerződése van Mezőmegyeri Művelődési Ház intézményegység vezetőjével. Ők tudják szabályozni azt, hogy milyen nyitva tartással, milyen feltételekkel lássa el a feladatát. A megye-város megállapodás alapján kapott tavaly a fiókkönyvtár egy támogatási összeget, amiben lehet kérni a részletekbe menő feltételeket. Így is nagyobb óraszámban van nyitva a mezőmegyeri könyvtár, mint korábban volt. Amennyiben valamilyen oknál fogva a fenntartói felügyelet átkerülne a városhoz, akkor egy előre beszabályozott nyitvatartási időtartammal működne a fiókkönyvtár, ahogy a másik két fiókkönyvtár is működik. A beszámolóból idézett mondat, tulajdonképpen egy poénos gondolat lenne. A nyitvatartási időben természetesen nyitva van a könyvtár, de ezen kívül akkor is be lehet menni, ha az autó kinn áll az épület előtt. A mezőmegyeri lakosok egyébként teljes mértékben elégedettek a könyvtári ellátással. Takács Péter: Visszavonta észrevételét. A beszámolóban félreérthető volt a mondat, de megértette a mondanivalóját. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy 2 fő nem vett részt a szavazáson, a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 16/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága a közművelődésről szóló 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet alapján biztosított hatáskörében eljárva értékelte a közművelődési intézmények évi szakmai munkáját. Írásbeli beszámolójukat elfogadja, a Békéscsabai Kulturális Központ évi munkatervét, valamint a Gerlai Általános Művelődési Központ közművelődési programját jóváhagyja. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: február 11. Tárgy: A évi Kulturális előirányzat felosztása van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Józsa Mihály: Javasolta, hogy a határozati javaslat III. pontjához ,-Ft támogatást állapítson meg a bizottság. Javasolta továbbá, hogy a bizottság a pályázati rendszert egészítse ki azzal, hogy legyen egy rendkívüli irodalomóra kategória, arra csoportosítsanak összeget és lehessen rá pályázni. 13

14 Varga Tamás: A mellékelt táblázatban nem szerepel igényelt támogatási összeg. A Vonós Kamarazenekar esetében Tóth István zenekarvezető nagyon súlyos tüdőgyulladásban szenved. Otthon nincs internet elérése, nem tudott küldeni semmilyen anyagot. Felépülése után pótolja. A Vonós Kamarazenekar az idén ünnepli 20 éves fennállását. Március 8-án az alakulásuk napján - lett volna a fellépésük, de elnapolták áprilisra. A Békéscsabai Jaminális szervezői felé a jelzést elküldték, de kérelem nem érkezett az osztályra. Kiss Tibor: Javasolta, hogy az említett két rendezvény támogatási összegéről most ne szavazzon a bizottság, hanem a kérelmek beérkezése után döntsenek, a számukra javasolt támogatási összeg megtartása mellett. Tudomása szerint a Békéscsabai Jaminális rendezvényt ebben az évben szeretnék megtartani. Benkóné Dudás Piroska: Egyet ért azzal a javaslattal, hogy a bizottság a pályázati rendszert egészítse ki egy rendkívüli irodalomóra kategóriával. Vonatkozzon rá a pályázati kiírás, legyen külön kategória erre a célra. Szükség van ezekre a rendhagyó irodalomórákra. A rendhagyó irodalomórára benyújtott jelenlegi kérelemben az írást olvashatatlannak minősítette, és komolytalannak tartja. Varga Tamás: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy a Vonós Kamarazenekar esetében lehetne-e - kifejezetten a 20 éves jubileumi hangversenyre tekintettel már most megítélni valamennyi pénzösszeget? Egy költségtervezet már érkezett az osztályra, csak nem az egész éves munkára vonatkozóan. A 20 éves jubileumi koncert kb ezer forintba kerül. Amennyiben a bizottság 400 ezer forintot megszavaz most, a többit pedig a beérkezett évi programterv alapján, akkor biztosított lenne a felkészülésük. Kiss Tibor: Megkérdezte, hogy a bizottság tagjai egyét értenek-e azzal, hogy a Vonós Kamarazenekar részére most állapítsanak meg támogatást, a javasolt összeg felét, a többit pedig a évi programtervük benyújtása után? - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat I. pontját. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 1 fő nem vett részt a szavazáson. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat II. pontját. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 1 fő nem vett részt a szavazáson. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat III. pontját, a javasolt ,-Ft összegű támogatással. - Megállapította, hogy 1 fő nem vett részt a szavazáson, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottsága a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 14

15 17/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági I. Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a határozat részét képező mellékletben foglaltak szerint osztja fel a évi Kulturális előirányzatot. Forrás: évi Kulturális előirányzat Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: március 18. II. Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlés számára: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság február 10-ei ülésén megítélt alábbi támogatásokat: Csabai Garabonciás Alapítvány 19. Csabai Garabonciás Napok ,- Ft Közművelődési megállapodások alapján: Vasutas Művelődési Ház Csaba Honvéd Kulturális Egyesület Szlovák Kultúra Háza Forrás: évi Kulturális előirányzat Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: március ,- Ft ,- Ft ,- Ft III. Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a Mészáros Mihály és Tomanek Gábor színművészek részére rendhagyó irodalomórák szervezéséhez ,- Ft támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje február 28. Formája a megkötött támogatási szerződés szerint. Forrás: évi Kulturális előirányzat Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: március 18. Vámos József képviselő egyéb elfoglaltsága miatt távozott a bizottság üléséről. A bizottsági tagok száma: 7 fő. 15

16 Tárgy: A évi Közművelődési és művészeti pályázat kiírása van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Takács Péter: Emlékezete szerint a korábbi pályázati kiírásokban nem volt megjelenítve a pályázati keretösszeg. Ez nyílván azt a célt szolgálja, hogy a pályázók reális összegeket írjanak be. Megkérdezte, hogy nem lenne-e célszerű inkább azt megjeleníteni a pályázati kiírás szövegében, hogy a támogatás mértéke egy pályázó esetében nem haladhatja meg a ,- Ft-ot? Varga Tamás: Szándékukban állt a keretösszeg feltüntetése a pályázati felhívásban. Takács Péter: Módosító javaslata, hogy ne legyenek feltüntetve a kategóriánkénti keretösszegek. Így a pályázatok számától, tartalmától függően átcsoportosításokra is lenne lehetőség. Mindenképpen javasolja feltüntetni a pályázatonkénti maximális összeget, ,- Ft összeghatárban. Józsa Mihály: Egyetértett Takács Péter javaslatával. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elfogadott módosítással. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 18/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a évi Közművelődési és művészeti pályázaton felhasználható keretösszeget a évi Kulturális előirányzat felosztásának megfelelően ,- Ft-ban határozza meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a pályázati felhívás és űrlap szövegét elfogadja a kizáró okok megjelenítésével, és azzal a módosítással, hogy a pályázható keretösszegek ne kerüljenek feltüntetetésre. A bizottság a pályázatonként maximálisan igényelhető támogatás összegét ,- forintban állapítja meg. Forrás: évi Kulturális előirányzat Határidő: február 25. Felelős: Kiss Tibor elnök 16

17 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS elnyerésére. A pályázat célja: A békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének támogatása. A pályázók köre: - egyéni pályázók (alkotó-, előadóművészek), - egyesületek, alapítványok, szervezetek, - rendezvényszervezők, - egyházak, gyülekezetek, - Békéscsabán működő közművelődési intézmények. Kategóriák / keretösszegek: A. kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti tevékenység, művészeti alkotások létrehozása és/vagy bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése. 1) Irodalom 2) Színházművészet 3) Zeneművészet 4) Tánc- és mozgásművészet 5) Képzőművészet 6) Fotóművészet, film és videóművészet B. kategória: 1) Közművelődési rendezvények szervezése 2) Közművelődési, művészeti táborok szervezése A pályázati keretösszeg: ,-Ft Egy pályázaton igényelhető támogatás maximális összege: ,-Ft A támogatás elnyerésének módja és feltételei: Támogatást kaphatnak a közművelődési és művészeti szakterületek pályázói, kizárólagosan a március 1. és február 28. között megvalósuló kulturális céljaikra. Egy pályázó 2 kategóriában élhet a pályázati lehetőséggel, egy kategóriában 2 pályázat benyújtására van mód. Azonos programmal csak egy kategóriában lehet pályázni. Kérjük, a borítékra írják rá a választott kategóriát! Nem kerül támogatásra: - egészségügyi, szociális témájú program, - nyereségorientált rendezvény, - a 2008-ban és 2009-ben nyert támogatással el nem számolt pályázó. A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élveznek: - a békéscsabai lakosságnak szóló programok, - a már működő alkotók, kulturális közösségek, - a nagyobb érdeklődésre számot tartó, művészeti és közművelődési igényeket magas színvonalon kiszolgáló kulturális rendezvények, programok. 17

18 A pályázat benyújtási határideje: április 1. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni! Az illetékes szakbizottság a benyújtott pályázatokat csak hibátlanul és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és egyéb kiegészítő információk (program leírása, költségvetés-tervezet, stb.) alapján tudja értékelni! A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Közművelődési Csoport Szamosvári Anita További információ kérhető a 06/ /2512-es telefonszámon, illetve a címen. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a weboldalról. Tárgy: A március 15-ei városi ünnepség szervezése van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Józsa Mihály: Tájékoztatta a bizottságot, hogy annyiban módosult a programtervezet, hogy a kitüntettek bemutatása nem a műsor után lenne, hanem közvetlenül a polgármester beszéde és a műsor között. A műsor jórész kialakulóban van, de mindenképpen szerepel a fiúkórus, hiszen pont most készülnek egy olyan kórusversenyre, ahol Kossuth-nótákat énekelnek. Biztosan szerepel még a Balassi Táncegyüttes 5 kitűnő táncosa és zenés irodalmi műsor is lesz. Kiss Tibor: Javasolta, hogy a 12 óra 30 percre tervezett fogadásra a Fiume Hotelbe kerüljenek meghívásra a képviselők és a bizottsági tagok is oly módon, hogy részvételi szándékukat jelezzék vissza. Varga Tamás: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a javaslatot továbbítják a vezetői értekezlet felé. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 18

19 - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága a március 15-ei városi ünnepség programját megismerte és elfogadásra javasolja a Vezetői értekezlet számára. Felelős: Kiss Tibor elnök Határidő: február 10. Tárgy: augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe városi programtervezete van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy 1 fő nem vett részt a szavazáson. A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága a Békéscsabai Kulturális Központ által készített augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe részletezett városi rendezvénytervét a költségkimutatással együtt elfogadásra javasolja a vezetői értekezlet részére. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: február 28. Tárgy: A évi Városházi Esték programtervezete van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy 1 fő nem vett részt a szavazáson. A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági 19

20 Oktatási és Sportbizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csabai Garabonciás Alapítvány között augusztus 20-án kelt kétoldalú megállapodásban rögzített hatáskörében eljárva a Csabai Garabonciás Alapítvány által megküldött évi Városházi Esték programtervezetét megismerte, és azt a szervezés során esetlegesen felmerülő változtatások jogának fenntartásával jóváhagyja. A megbízott a rendezvény befejezését követően köteles tételes elszámolást nyújtani, amelyet a műsor tartalmi vonatkozásaival együtt a Megbízó illetékes bizottságai hagynak jóvá. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: február 10. Tárgy: A évi ifjúsági feladatokra fordítható pénzeszközök felosztása van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Takács Péter: Javasolta, hogy a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére ne ,-Ft-ot, hanem ,-Ft-ot állapítson meg a bizottság. A fennmaradó ,- Ft-ot az Ifjúsági feladatokra kiírt pályázat keretösszeg növelésére javasolta. A békéscsabai nyári táborozási lehetőségek kiadvány támogatását már az előző évben sem javasolta. Megkérdőjelezte a kiadvány szükségességét. Mindenki meg tudja hirdetni a maga programját. Ezt az összeget is a az Ifjúsági feladatokra kiírt pályázat keretösszeg növelésére javasolta, összesen ,- forintot. Hudák Regina ifjúsági referens: Nem támogatja, hogy csökkentsék a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatási összegét. Nagyon sok fontos feladatot vállal a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, és a megvonás veszélyeztetné a költségvetésüket. A tavalyi évi Ifjúsági feladatokra kiírt pályázat keretösszeg elégendőnek bizonyult. Takács Péter: Azért javasolta a Ifjúsági feladatokra kiírt pályázat keretösszeg emelését, hogy ne csak ,-Ft összegű támogatást lehessen megállapítani, hanem akár magasabb összeget is. Túriné Kovács Márta: Szeretné, ha a bizottság a békéscsabai nyári táborozási lehetőségek című kiadvány megjelenését ebben az évben is támogatná. A nyári szünetben nagyon sokan érdeklődtek telefonon a táborozási lehetőségekről. Korábban nem volt ilyen kiadvány, ahol összesítették volna az ilyen jellegű nyári programokat. Az osztályon érdeklődők is kaptak, sőt a Turinform Iroda rendelkezésére is bocsátottak a kiadványból. Ez is egyfajta szolgáltatás. Takács Péter: Elfogadta az érveket, javaslatát visszavonta. Szente Béla: Tapasztalatai alapján elmondta, hogy rengeteg a magányos gyerek, és nyáron még inkább szembesül ezzel a problémával. A középiskolás korosztály számára is jó lenne táborokat szervezni. Úgy érzi nincs rá pénz és kapacitás. A közművelődési intézményeknek 20

21 nincs erre kapacitása, kevesen vannak ahhoz, hogy táborokat is tudjanak szervezni. Pályázati pénzek bevonásával minimális lehetőség van erre, a szülőktől pedig sajnos nem lehet megkérni ezeket a pénzek. Sajnos azok a fiatalok, akik magányosak, azok felnőttként is magányosok lesznek. Javasolta, hogy gondolkodjanak valamilyen megoldáson. Túriné Kovács Márta: Nagyon fontosnak tartja a Szente Béla képviselő által elmondottakat. A város valóban csak a kisgyerekek korosztályának a napközis ellátását biztosítja a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Erre a célra közel 4 millió forint van elkülönítve. Úgy gondolja, hogy a éves elsősorban fiúk részére kellene valamilyen program lehetőséget biztosítani, szervezett formában. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági 1. Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az ifjúsági feladatokra fordítható pénzeszközök felhasználásáról a következőképpen rendelkezik: Feladat Megbízott Összeg (Ft) Ifjúsági feladatokra kiírt pályázat keretösszege ,- Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése (programok, képzések, pályázatok, Koordinátor: ifjúsági referens ,- Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedő) CSAK városi diákújság (min. 4 lapszám Táliber Alapítvány ,- megjelentetése 2000 példányban) Patent Ifjúsági és Diákiroda éves működése, képzések, programok szervezése Ifjúsági Ház és Ált. Társaskör ,- Békéscsabai Diákönkormányzat éves működése Ifjúsági Ház és Ált ,- Társaskör Tavaszi és őszi Városi Ifjúsági Parlament Ifjúsági Ház és Ált ,- Társaskör Diákönkormányzat Segítő Pedagógusok Munkaközösségének éves működése Ifjúsági Ház és Ált. Társaskör ,- Békéscsabai nyári táborozási lehetőségek Kinizsi 20. Kulturális kiadvány Egyesület ,- Diszkóbaleset-szimuláció Koordinátor: ifjúsági ,- referens Összesen: ,- 21

22 2. Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva javasolja a Közgyűlésnek a Táliber Alapítvány részére a CSAK városi diákújság megjelentetésére megítélt ,- Ft támogatás jóváhagyását. Forrás: Ifjúsági feladatok előirányzat Felelős: Kiss Tibor elnök Határidő: február 10. Tárgy: A évi pályázati felhívás ifjúsági feladatok ellátására van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az ifjúsági feladatok ellátására kiírt pályázatra ,- Ft keretösszeget biztosít. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága jóváhagyja a évi ifjúsági feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívást. Forrás: Ifjúsági feladatok előirányzat Felelős: Kiss Tibor elnök Határidő: február 10. Tárgy: A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója és évi munkaterve van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Józsa Mihály: Javasolta, hogy a jövőben ne helyi drogstratégiának, hanem drog ellenes stratégiának nevezzék a tervet. Varga Tamás: Ebben az évben stratégia újragondolását a közgyűlésnek és a bizottságnak tárgyalnia kell. Akkor dönthet a bizottság az esetleges módosításról. 22

23 Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági Oktatási és Sportbizottsága a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről szóló beszámolót és a évi munkatervet megismerte és elfogadja. Felelős: Kiss Tibor elnök Határidő: február 10. Józsa Mihály: Jelezte, hogy ugyan már szavazott a bizottság a bizottság a évi kulturális előirányzat felosztásáról, de a szünetben vette észre a feljegyzései között, hogy lett volna módosító javaslata. Nem kérte vissza a napirend tárgyalását, de fontosnak tartotta véleménye elmondását. Megkérdezte, hogy amikor az önkormányzati fenntartású intézmények esetében 10 százalékkal csökkentik a költségvetésüket, akkor a Bárka folyóirat támogatása miért csak 4 százalékkal csökken? A Városi ünnepi rendezvények támogatása 12 százalékkal csökken, a Filharmónia hangversenyek támogatása 9 százalékkal csökken. A Bárka folyóirat Békés megye irodalmi folyóirata, de semmilyen városi vonatkozást nem talál benne. Túriné Kovács Márta: A megye-város egyeztető megbeszélésen már sem a Filharmónia hangversenyeket, sem a Bárka folyóirat támogatása nem szerepelt a témái között. Kb. 3 éve nincs tudomása arról, hogy a megye milyen összeggel támogatja a tevékenységet. Tárgy: Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2010. (II. 10.) sz. KIOS bizottsági I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelően vizsgálják felül. Az oktatási és működési dokumentumok módosításának határideje: március

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza Díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. július 12-én, a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László, Varga András, Mezőfi Ferenc László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről

JEGYZŐKÖNYV. mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről JEGYZŐKÖNYV mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről Jelen vannak: a bizottság részéről: Orosz Lászlóné elnök Weil Zoltán Gálfi Antal Sneider Tamás hiányzik:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Repülő Szövetség - Alapítva: 1910 1138 Budapest, Dagály u. 11. Levélcím: 2042 Budaörs 2. Pf. 8. Tel: +36(1)249-9757, Fax: +36(1) 248-1979 Email: aeroclub@aeroclub.hu;web: http://www.aeroclub.hu

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170 E-mail:kovesdi12@t-online.hu Bankszámla szám: 55100162-12001462 Honlap:http://msmke.atw.hu Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Szabó Patrik Török Gusztáv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Károly - " - Dr. Nagy Mátyás Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Dr. Bacsáné Szervezési Csoport, nemzetiségi referens Kutyej Bozsena

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Károly -  - Dr. Nagy Mátyás Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Dr. Bacsáné Szervezési Csoport, nemzetiségi referens Kutyej Bozsena JEGYZŐKÖNYV Készült: A Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság 2006. december 7-én (csütörtök) megtartott nyilvános ülésén a Városháza I. emeleti, II. számú tárgyaló termében. Jelen vannak: Kutyej Pál a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben