J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Varga Nelli Rumi László Török Ferenc Turi Tibor Képviselő 7 fő Távollévők: Juhász Gábor Loibl László Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Gubányné Bukor Erika Kovácsné Czinege Piroska Zsiga Ferenc Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Filvig Géza és Varga Nelli képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester dr. Filvig Géza jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Varga Nelli jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. Két előterjesztést kíván sürgősséggel tárgyalni. Egyrészt a korábban kiküldött reorganizációs tervvel kapcsolatos, másrészt a Kalocsa Security Kft. szerződéskötésével kapcsolatos előterjesztésekről van szó. Kéri a testület állásfoglalását a sürgősségi indítványokkal kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a Reorganizációs terv és intézkedési program elfogadása tárgyú előterjesztés napirendre vételét. A testület egyhangúlag elfogadja a Hozzájárulás szerződés megkötéséhez a Kalocsa Security Kft részére tárgyú előterjesztés napirendre vételét.

2 Jelzi, hogy a 4. napirendi ponthoz módosított határozati javaslat, a 6. napirendhez a szakszervezetek írásbeli véleményei, a 13. napirendhez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének levele került kiosztásra. Kéri, hogy a napirendek tárgyalásakor ezeket vegyék figyelembe a képviselők. Egyéb javaslat nem lévén ismerteti a teljes napirendet. N A P I R E N D : 1. Sáfrán Istvánné Kalocsa, Petőfi Sándor u. 77. szám alatti lakos fellebbezése (zárt ülés keretében) 2. Kalocsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.17.) sz. rendeletének módosítása 3. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékéről szóló helyi rendelet megalkotása 4. Kalocsa Város Településrendezési tervének módosítása, településfejlesztési döntés kiegészítése 5. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hosszabbítása 6. Közművelődési intézmények átszervezése és a hozzá kapcsolódó döntések 7. Városi Kommunális Intézmény átszervezése (gazdasági társasággá alakítása) 8. SZASZK gazdasági feladatainak átszervezése 9. Szociális Központ szakmai beszámolója, működési engedélyeinek módosítása 10. A KalocsaKOM Kft. alapító okiratának módosítása 11. Tulajdonosi hozzájárulás a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. turisztikai attrakciófejlesztési projektjavaslatainak benyújtásához és egyéb vagyonhasznosítást érintő döntések /2010. öh. sz. határozat módosítása Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. pályázat 13. Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

3 14. Csoportok létszámhatárának módosítása a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 15. Reorganizációs terv és intézkedési program elfogadása 16. Hozzájárulás szerződés megkötéséhez a Kalocsa Security Kft részére 17. Egyéb ügyek - polgármesteri tájékoztató Egyén felvetés, napirendi javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet. Az 1. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. (a zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel) Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot, miszerint a képviselő-testület a Humánerőforrás Bizottság határozatát helybenhagyta, azonban a polgármesteri keretből megpróbálja támogatni a kérelmezőt. 2. Kalocsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.17.) sz. rendeletének módosítása (az előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést. Felkéri a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. A napirend tárgyalása közben a terembe érkezik Tihanyi Tiborné, Marsovszky Lászlóné és Juhász Gábor, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. Varga Nelli biz. elnök: A bizottsága tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

4 Kalocsa Város Önkormányzat 18/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Pótelőirányzatok (1) III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0 Összesen: 0,0 (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek III. negyedévben. Ápolási díj 2 193,0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 Időskorúak járadéka 59,0 Lakásfenntartási támogatás 5 161,0 Rendszeres szociális segély 1 165,0 Összesen: ,0 Ezen összegeket a MÁK részére készített elemi költségvetésben az eredeti előirányzatoknál a támogatásértékű bevételek között kellett tervezni, ami a jelen előterjesztésben kerül a tényleges összegben a helyére a normatív kötött felhasználású támogatások közé. 2.. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1.) 5.sz melléklet 3. pontja Kalocsa Város kitüntetései.

5 Kitüntetések díjai 192,0 Összesen: 192,0 (2.) 5.sz melléklet 4. pontja Az "Év tanulója" támogatás odaítélése. Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos atlétika csapata 10,0 Eperföldi Tagiskola Diákolimpián versenyző atlétikai csapat 10,0 Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos labdarúgó csapat 10,0 Eperföldi Tagiskola Alapfokú Diákolimpia 7. helyezett csapat 10,0 Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos leány röplabda csapat 10,0 K.Zs.Humán és Ker.SZKI VI. korcsoportos leány röplabda cs. 10,0 K.Zs.Humán és Ker.SZKI V.korcsoportos leány röplabda cs. 10,0 Liszt Ferenc AMI. Palánta Néptánccsoport támogatása 10,0 Liszt Ferenc AMI. Eperföld Néptánccsoport támogatása 10,0 Liszt Ferenc AMI. Gyerökök Néptánccsoportja támogatás 10,0 Liszt Ferenc AMI. Ifjusági Néptánccsoportja támogatása 10,0 Liszt Ferenc AMI. Bokréta Néptánccsoportja támogatása 10,0 Liszt Ferenc AMI. Fúvószenekara támogatása 10,0 Kertvárosi Tagiskola röplabda csapata 10,0 Belvárosi Tagiskola Diákolimpián versenyző evezős csapat 10,0 Könyvszámlák, nyomtatványok (fentieken kívül) 648,0 Összesen: 798,0 (3.) 5.sz melléklet 5. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része. Bursa Hungarica támogatások 4 748,0 Összesen: 4 748,0 (4.) 5.sz melléklet 7. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira. Mátraverebélyi zarándokút 30,0 Összesen: 30,0 (5.) 5.sz melléklet 8. pontja Partnervárosi kapcsolatok. Székelykeresztúr, Kula, Kína, élelmezési számlák 253,0 Összesen: 253,0

6 (6.) 5.sz melléklet 9. pontja Tanulók tanulmányútja. Dózsa Gy. SZKI. - Székelykeresztúri vendéglátás költségei 250,0 Tanulók tanulmányútja 4 975,0 Összesen: 5 225,0 (7.) 5.sz melléklet 10. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása. Önkormányzati tájékoztató kiadása 1 010,0 Összesen: 1 010,0 (8.) 5.sz melléklet 12. pontja Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás A költségvetési rendelet ezen pontjára vonatkozóan a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az idei évben a pályázatot nem írta ki, tehát ebben a formában biztosan nem kerül felhasználásra. A Humán Iroda indítványára a 12. pont elnevezése változzon Civil szervezetek támogatása -ra, hogy az önkormányzathoz már benyújtott, megtárgyalt, és indokoltnak tartott, megfelelő pénzügyi háttér nélkül nem teljesíthető kérelmeket támogathassa. 5. számú melléklet 12. pontja - új elnevezése Civil szervezetek támogatása (9.) 5.sz melléklet 14. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő ( elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások). Dózsa Gy.SZKI. - Kollégiumi vizesblokk karbantartási munk. 233,0 Nebuló Ált.Isk.Elektromos vezetékrendszer kapacitás bővítés 73,0 Eperföldi Ált.Isk.Szennyvízrendszer duguláselhárítás 187,0 PGH- Lift javítás 243,0 Eperföldi Ált.Isk.Konyhai mosogatógép fűtőbetét csere 58,0 Eperföldi Ált.Isk. Tornacsarnok fűtésrendszer 376,0 Vagyonhasznosítási KFT számlákra (átvett ingatlanok miatt) 1 100,0 Összesen: 2 270,0 (10.) 5.sz melléklet 18. pontja Törzstőke befizetés.

7 Menza KFT 1 000,0 Vagyonhasznosítási KFT 3 000,0 Városmarketing KFT 3 000,0 Összesen: 7 000,0 (11.) 5.sz melléklet 21. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás évi működési támogatás 652, évi működési támogatás 866,0 Összesen: 1 518,0 (12.) 5.sz melléklet 22. pontja Kisebbségi önkormányzatok támogatása. CKÖ támogatás 3 193,0 HKÖ támogatás 215,0 Összesen: 3 408,0 (13.) 5.sz melléklet 23. pontja Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév) évi elszámolás 2 573, évi elszámolás 1 888,0 Összesen: 4 461,0 (14.) 5.sz melléklet 25. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) Előző évi határozatokra 19, évi határozatokra 243,0 Összesen: 262,0 (15.) 5.sz melléklet 26. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira.

8 Pontrendszer szerinti támogatás Aeroport Repülő Egyesület 230,0 Pontrendszer szerinti támogatás Bácska Repülő Club 25,0 Pontrendszer szerinti támogatás Gézengúz Utánpótlán Kézil 249,0 Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Futball Klub 845,0 Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kézilabda Club 522,0 Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kosárlabda Egy. 277,0 Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Sport Egyesület 2 192,0 Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Úszó Egyesület 194,0 Pontrendszer szerinti támogatás Küzdősport és Földharc Egy. 41,0 Pontrendszer szerinti támogatás Logikusak Sport Egy 38,0 Pontrendszer szerinti támogatás Lovas Egyesület 20,0 Pontrendszer szerinti támogatás Méhecskék Sport Egy. 685,0 Pontrendszer szerinti támogatás Tenisz Egyesület 89,0 Egyéb támogatás Aerő Repülő Egyesület 94,0 Egyéb támogatás Bácska Repülő Club 46,0 Egyéb támogatás Kalocsai Futball Klub 434,0 Egyéb támogatás Kalocsai Kézilabda Klub 446,0 Egyéb támogatás Kalocsai Kosárlabda Egyesület 75,0 Egyéb támogatás Kalocsai Sport Egyesület 1 174,0 Egyéb támogatás Kalocsai Úszó Egyesület 56,0 Egyéb támogatás Logikusak Sport Egyesület 13,0 Egyéb támogatás Lovas Egyesület 28,0 Egyéb támogatás Méhecskék Sport Egyesület 406,0 Egyéb támogatás Tenisz Egyesület 15,0 Összesen: 8 194,0 (16.) 5.sz melléklet 28. pontja Látványsport működési támogatása. (TAO önerő) Kalocsai Futball Klub 2 745,0 Kalocsai Kézilabda Club 2 344,0 Kalocsai Kosárlabda Egyesület 58,0 Méhecskék Sport Egyesület 1 752,0 Összesen: 6 899,0 (17.) 5.sz melléklet 29. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai. Göröm Néptánc Egyesület (műk.tám) 349,0 Bokréta Néptánc Egyesület (műk.tám, tábor, stb) 800,0 Hagyományőrző Néptánc Egyesület (műk.tám.) 200,0 Piros Rózsa Táncegyesület (működési támogatás) 55,0 Összesen: 1 404,0

9 (18.) 5.sz melléklet 31. pontja Kék Madár Alapítvány támogatása. Kék Madár Fesztivál támogatása 1 000,0 Összesen: 1 000,0 (19.) 5.sz melléklet 32. pontja Közoktatási intézmények - gyógyúszás, testnevelés. Diákok gyógytorna számlái 834,0 Összesen: 834,0 (20.) 5.sz melléklet 33. pontja Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.) Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe ,0 Összesen: ,0 (21.) 5.sz melléklet 34. pontja Városmarketing Kft. támogatása. Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe 8 800,0 Összesen: 8 800,0 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen: eft 3. - A köznevelésről szóló törvény előírásaira tekintettel a Szent István Gimnáziumban további 1 fő igazgató helyettesi státusz létesült így az intézmény létszáma főre módosult.

10 4.. Saját hatáskörű módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi átvezetések történtek. 1. Bérkompenzációs támogatás forrásrendezése intézmények részére( eft) 2. Prémiumévek program intézményeknek történő átvezetés (3.452 eft) 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kiadása intézménynek (307 eft) 4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás intézménynek történő átadása (336 eft) 5. ÖNHIKI támogatással hitel rendezés ( eft) 6. Szőlők köze rehab. támogatás felhalmozási támogatások közé vezetése (2.527 eft) 7. Intézmények saját hatáskörű módosításai (oktatás-közművelődés eft) 8. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány támogatása emléktábla felállításhoz (51 eft) 9. Kórház I. félévi előirányzatainak tényleges teljesítéshez igazítása ( eft) 10. Menza KFT forrásrendezése (saját bevétel ( eft, Hitel eft) 11. Közművelődés Sport karbantartási keret maradványának átvezetése önkormányzat költségvetésébe (250 eft) 12. Művelődési Ház létszám és személyi juttatás járulékkal történő csökkentése (8 fő csökkentése után marad 23 fő), mértéke eft. (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése) melléket Nem lakóing.üzem-ből eft) (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése) 14. Bélyegkiállítás forrásrendezése (Előző évi kötelezettségvállalás forrásrendezése) (1.074eFt)

11 Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Sajáthatáskörű átcsoportosítások Pe.átadás/Befizet Szoc.c élú ési kötelezettség/ támogatás kv tám támog.ér t.műkö dési kiadás/ kv támogatás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ér t.felh.kiadás Felújítás Ber uházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 771,0 72,0 201, , ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégy i Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 573,0 155,0 50,0 778,0 Liszt F. AMI 0,0 Kalocsai Óv odák 3 040,0 410, , ,0 Dszbenedeki Óv oda 0,0 Homokmégy i Óv oda 149,0 149,0 Öregcsertő Óv oda 0,0 Szakmár Óv oda 0,0 Uszódi Óv oda 0,0 Újteleki Óv oda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 563,0 36,0 700, ,0 D.Gy. Műszaki SZKI 2 175,0 392,0 350, , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 3 256, ,0 Szent Istv án Gimnázium 115,0 258,0 429,0 802,0 Gondnokság 0,0 Kony ha 0,0 Oktatási Int. Összesen 7 237,0 637, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Közműv. Intézmény ek és Sport , ,0 350, ,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 1 396,0 378, , ,0 Közműv.Int. Összesen: , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-212,0 Önkormány zat 46,0 13, , , , , ,0 Egy esítetett Szoc. Int. 0,0 Kórház Rendelőintézet , , , , , ,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hiv atal 0,0 Mindösszesen , , , , , , ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 Kiadások ,0

12 Int.bev./Sajátos Áll./Önk Felhalmozási és Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek műk.bev tám./hitel felv tőkejell.bevétel Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 843, , ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégy i Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 728,0 50,0 778,0 Liszt F. AMI 0,0 Kalocsai Óv odák 5 511, ,0 Dszbenedeki Óv oda 0,0 Homokmégy i Óv oda 149,0 149,0 Öregcsertő Óv oda 0,0 Szakmár Óv oda 0,0 Úszódi Óv oda 0,0 Újteleki Óv oda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 563,0 36,0 700, ,0 D.Gy. Műszaki SZKI és Koll ,0 350, , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 3 256, ,0 Szent Istv án Gimnázium 115,0 687,0 802,0 Gondnokság 0,0 Kony ha 0,0 Oktatási Int. Összesen 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 Közműv. Intézmény ek és Sport , , ,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 6 298, ,0 Közműv.Int. Összesen: 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-212,0 Önkormány zat , , , ,0 51, ,0 Egy esítetett Szoc. Int. 0,0 Kórház Rendelőintézet , ,0 223, ,0-7, ,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hiv atal 0,0 Mindösszesen , ,0 0, , , , ,0-7, , ,0 Kölcsön

13 5.. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 1.) Az önkormányzat évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. 2.) Kalocsa Város Önkormányzat évi mérlege 1/a. sz. mell. 3.) A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell. 4.) Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei évben 3/b. sz. mell. 5.) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 6.) évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások korábbi kötelezettségvállalások keretösszege 4. sz. mell. 5. sz. mell. 6.. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, szeptember 27. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bedics Andrea) jegyző

14 1. sz. mell.

15

16

17 3. sz. mell.

18

19 4. sz. mell.

20 5. sz. mell.

21

22 3. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékéről szóló helyi rendelet megalkotása (az előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri a Humánerőforrás Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést. Turi Tibor biz. elnök: Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget ezzel a rendeletalkotással. A módosításokat meg kell tenni, de csak a százalékok változnak, az összegek nem. Ez csak az újonnan beiratkozó tanulókra vonatkozik. Tehát nominálisan nem változnak a térítési díjak. A százalékok a következők: a rendelet 4 (1) bekezdés a) pontjában 17%, a ba) pontban 10%, a bb) pontban 17%, a ca) pontban 17%, a cb) pontban 22%, a d) pontban 10% és az e) pontban 3,75%. Ezek a százalékok, amik a számok tükrében kijönnek. Kéri, hogy a testület fogadja ezt el. Tehát ezek csak az újonnan beiratkozókra fognak vonatkozni. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezmények feltételeiről Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 35. (3) bekezdésében és 36. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyermek, tanuló által az oktatási intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjra. Az étkezés térítési díját az önkormányzat külön jogszabályban határozza meg. 2. (1) Jelen rendelet alkalmazása során jövedelem fogalmán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban: Szt)4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem fogalmat kell érteni.

23 (2) A jövedelem számításánál a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 3. (1) Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott, térítési díj vagy tandíj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatásban részesülő tanuló az e rendeletben meghatározottak szerint térítési díjat, illetve tandíjat fizet. (2) Az e rendeletben meghatározott térítési díj és tandíj személyre szóló összegét a tanévkezdéskor a tanévre szólóan kell megállapítani, és a tanulóval írásban közölni. (3) A térítési díj és tandíj befizetésének helyét, időpontját és módját az intézményvezető határozza meg. (4) A szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának kedvezmények nélkül számított összegét az intézményvezető a beiratkozott tanulók száma alapján a tanév első napján állapítja meg, és arról a beiratkozott tanulók számának megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. (5) Az intézményvezető tájékoztatása alapján a jegyző a kedvezmények nélkül számított éves térítési díj és tandíj aktuális összegéről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a rendeletek közzétételére vonatkozó szabályok szerint haladéktalanul hirdetményt tesz közzé. 2. A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások (1) Az intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdésekor 4. a) a Vhr. 34. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 17 %-a; b) a Vhr. 34. (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának ba) 10 %-a 18 éven aluli tanulóknál, bb) 17 %-a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál; c) a Vhr. 34. (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának ca) 17 %-a 18 éven aluli tanulóknál, cb) 22 %-a 18 éven felüli tanulóknál. d) a Vhr. 35. (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10 %-a. e) a Vhr. 34. (1) bekezdés d.) pontjában meghatározottak esetén a vizsgadíj összege a kötelező legkisebb minimálbér 3,75 %-a.

24 (2) Az alapfokú művészetoktatási intézményben több tanszakon művészetoktatásban részesülő tanuló a térítési díjat tanszakonként fizeti. 5. (1) Tanulmányi eredménye alapján kedvezmény illeti meg a 4. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint számított térítési díjból azt a tanulót, akinek a félévi, illetve az év végi tanulmányi átlaga a 3,50-ot meghaladja. (2) A tanulmányi kedvezmény összege tanévenként- alapfokú művészetoktatás kivételével-, ha a tanuló tanulmányi átlaga a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál a kedvezmény mértéke 10 % b) meghaladja a 4,50-ot, de nem kitűnő a kedvezmény mértéke 20 % c) kitűnő eredmény esetén a kedvezmény mértéke 75 % (3) A tanulmányi kedvezmény összege az alapfokú művészetoktatásban tanévenként, ha a tanuló tanulmányi átlaga a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál a kedvezmény mértéke 10 % b) meghaladja a 4,50-ot, a kedvezmény mértéke 20 % (4) Amennyiben a tanuló első félévi tanulmányi átlaga a térítési díj tanév kezdetekor történt megállapításánál figyelembe vett tanulmányi átlagot a) meghaladja, a második félévben az első félévi átlagának megfelelő mértékű tanulmányi kedvezmény illeti meg. b) nem éri el, a második félévben is a tanév kezdetekor megállapított tanulmányi kedvezmény illeti meg. (5) Amennyiben a tanuló főtárgyként valamely tanszakon művészetoktatási oktatásban részesül, és mellette másik tanszakon művészetoktatási előképző osztályba is jár, a térítési díj kedvezményt a főtárgyi eredménye szerint kell megállapítani. (6) Az új művészetoktatási főtárgyat felvevő tanuló az első félévben tanulmányi kedvezmény nélkül fizet térítési díjat. (7) Nem illeti meg tanulmányi kedvezmény a művészetoktatási előképzésben részesülő tanulót. 3. Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 6. A Vhr. 36. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szolgáltatások tandíj megfizetése mellett vehetők igénybe. A tandíj tanévenként a tanévkezdésekor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 7. (1) Tanulmányi eredménye alapján tandíjkedvezmény illeti meg a 6. szerint számított tandíjból azt a tanulót, akinek a félévi, illetve év végi tanulmányi átlaga a 3,50-ot meghaladja. (2) A tandíjkedvezmény összege tanévenként, ha a tanuló tanulmányi átlaga

25 a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál, a kedvezmény mértéke 10 % b) meghaladja a 4,50-ot, a kedvezmény mértéke 20 %. (3) Amennyiben a tanuló első félévi tanulmányi átlaga a tandíj tanév kezdetekor történt megállapításánál figyelembe vett tanulmányi átlagot a) meghaladja, a második félévben az első félévi átlagának megfelelő mértékű tandíjkedvezmény illeti meg. b) nem éri el, a második félévben is a tanév kezdetekor megállapított tandíjkedvezmény illeti meg. 8. (1) Szociális helyzete alapján a 6-7. rendelkezéseinek figyelembe vételével megállapított tandíjból a) 25 % kedvezmény illeti meg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a megállapítást megelőző hónapban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékét, b) 35 % kedvezmény illeti meg, ha a szülő(k) (gondviselő) 3 vagy több gyermek neveléséről, oktatásáról gondoskodnak, c) 25 % kedvezmény illeti meg, ha a tanuló szülője egyedülálló ( Szt. 4. (1) bekezdés l. pontjában megjelölt személy). 9. Ha a térítési díj és tandíj mértékének csökkentését a tanuló szociális helyzete alapján kérik, a szülő(k) (gondviselő) az oktatási intézményhez benyújtott jövedelemigazolással bizonyítja a csökkentésre való jogosultságát. Záró rendelkezések 10. (1) E rendelet a kihirdetését követő napját követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően az intézménnyel újonnan jogviszonyt létesítő gyermekek, tanulók esetében kell alkalmazni. (2) Az intézményvezető évben a 3. (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az értesítési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározott időpontig teljesíti. (3) A rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett jogviszonyok esetén Kalocsa Város Önkormányzatának a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékéről szóló 23/1994. (VII.27.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. Kalocsa, szeptember 27. Török Ferenc polgármester Dr. Bedics Andrea jegyző

26 Melléklet a 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A./ Személyi adatok 1. A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett (kiskorú tanuló esetén szülő, gondviselő) neve:... leánykori neve:... kiskorú tanuló esetén a gyermek neve: A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett állandó bejelentett lakóhelyének címe: A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett tartózkodási helyének címe: A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezettel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő Közeli hozzátartozók: házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 5. A 4. pontban szereplő hozzátartozók neve: a./... b./... c./... d./... e./... f./... g./...

27 B./ Jövedelmi adatok A jövedelem típusai A térítési díj, tandíj Közeli hozzátartozók jövedelme Forintban fizetésére kötelezett a/ b/ c/ d/ összesen jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem (adóbevallás 1/12 része) 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó évi jövedelem 1/12 része 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED,GYES, GYET, családi pótlék, gyerektartásdíj, árvaellátás) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeni ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatás, ápolási díj, stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem: 10. Személyi jövedelemadó, vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék 13. Tartásdíj fizetése A család havi nettó jövedelme összesen: /9-( )/ Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok a valóságnak megfelelnek.., térítési díjra, tandíjra kötelezett aláírása

28 4. Kalocsa Város Településrendezési tervének módosítása, településfejlesztési döntés kiegészítése (az előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést és a módosításokat. Boromisza Viktor irodavezető: A településrendezési terv módosítása már többször került a testület elé. Az iroda megkezdte a szükséges engedélyeztetési eljárásokat, a szakhatóságok felé kiküldték a tervet. Ezt követően két kérelem érkezett be, melyek alapján módosítani szükséges a tervet. Egy kft. vételi ajánlatot nyújtott be a Bátyai út 13. számú ingatlan előtt található, jelenleg közlekedési célú közterületre vonatkozóan. Ez körülbelül 265 m 2 terület lenne. Az értékesítésre jelenleg nincs lehetőség, további kiszabályozásra van szükség. A meglévő állapotot kell realizálni. Emellett a 3170/2 hrsz-ú ingatlan ami a kft. tulajdonát képezi szintén közlekedési célú közterületként szerepel. Ennek a kiszabályozására is szükség van. A másik kérelem a Szent Kereszt Kórház részéről érkezett. Pályázat keretén belül kívánják bővíteni az intézményt egy új bejárattal. Betegfogadó központot szeretnének kialakítani. A jelenlegi övezeti besorolások miatt ez nem lehetséges, mert a terület közparkként szerepel a tervben és maximum 2%-a építhető be. Ezt meghaladja a tervezett beruházás, ezért ennek a módosítása is szükségessé vált. A besorolás a kórház ingatlanjának építési övezetére módosulna. A fennmaradó zöldterületre pedig kötelező zöldterületi besorolást kívánnak előírni, ezzel a jelenlegi faállományt és zöldterületet jelentős kár nem érné. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a kiosztott módosított határozati javaslatot vegyék figyelembe a képviselők a szavazásnál. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 210/2012. öh. Kalocsa Város Településrendezési tervének módosítása, településfejlesztési döntés kiegészítése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete I. Kalocsa város településrendezési tervének (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításáráról meghozott 188/2012. öh. határozat I. 2. Területfelhasználás/szabályozás módosítása pontját a következő ponttal egészíti ki: u.) Bátyai út 13. (3170/1 hrsz.) A 3170/1 hrsz.-ú és 3170/2 hrsz.-ú közterületből történő kiszabályozás a 3173/12 hrsz.-ú ingatlan bővítési lehetőségének megteremtése érdekében. v) Kossuth Lajos utca (1232/8 hrsz.) A 1232/8 hrsz.-ú közpark övezeti besorolású ingatlan tervezett kórházi főbejárat kialakítással érintett telekrész övezeti besorolásának módosítása a kórházi ingatlan építési övezetével azonos besorolással. A közpark övezeti besorolású ingatlan egésze a kórházi ingatlan építési övezetével azonos besorolásúvá válik. A tervezett kórházi főbejárat kialakításával nem érintett telekrészre kötelezően megtartandó zöldfelületi előírás kerül rögzítésre.

29 II. Megbízza a polgármestert a településrendezési terv módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével. Felelős: Határidő: polgármester főépítész folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 5. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hosszabbítása Összefoglalja az előterjesztést. (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv Andor képviselő: Január 1-től tehát más kezekbe kerül a feladat. Folynak-e tárgyalások arról, hogy a Kommunális Intézmény végezze ezt a feladatot továbbra is? Igen, elkezdték a tárgyalásokat és a partner kijelentette, hogy a továbbiakban is a Kommunális Intézménnyel kívánják megoldani a feladatot. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 211/2012. öh. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hosszabbítása A Képviselő testület H a t á r o z a t 1.) hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata és a Városi Kommunális Intézmény között szeptember 30. napján kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés az előterjesztés 1. mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltakkal módosításra kerüljön. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést módosító szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek.

30 6. Közművelődési intézmények átszervezése és a hozzá kapcsolódó döntések (az előterjesztés írásban mellékelve) Jelzi, hogy ennél a napirendi pontnál került kiosztásra a szakszervezetek írásbeli véleménye. Az átszervezést a város gazdasági helyzete is indokolja. Sok feladatot lát el párhuzamosan a könyvtár és a művelődési ház, sok olyan épületet tartanak fent ezek az intézmények, amelyek drágák a városnak, racionalizálni kell ezt a területet is. Ezért szeretnék egyesíteni a két intézményt, a működés sokkal gazdaságosabb lenne, azonban a közművelődési feladatok ellátása és a könyvtár működése ettől nem sérülne. A főiskolával kapcsolatos szerződések ettől nem sérülnek, továbbra is ingyenesen biztosítják számukra a helyiségeket. A könyvtárral is megmarad az együttműködés, csupán az új intézménnyel kell megkötni a szerződéseket változatlan feltételekkel. Dr. Filvig Géza képviselő: Tapasztalatai alapján a televízió és az Internet elterjedtsége miatt fontos, hogy a könyvtár és a közművelődési intézmény funkcióját erősítsék. Ezzel az összevonással az intézményrendszer sokkal összehangoltabban és hatékonyabban tud működni. Török Gusztáv Andor képviselő: A határozati javaslatban szerepel, hogy 31 főben határozzák meg a létszámot. Eddig mennyi volt a két intézmény létszáma? Ez a jelenlegi létszám, ez nem változik. Felkéri a Humánerőforrás Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Turi Tibor biz. elnök: Megtárgyalták az előterjesztést és egyet értenek a tervezett döntéssel. Legtöbb helyen a közművelődési feladatok a könyvtárakhoz kapcsolódnak, ezeket kötelező fenntartani, ehhez szokták társítani a közművelődési feladatokat. Ésszerű lenne racionalizálni ezt a területet, mert minél több helyen működik az intézmény, annál költségesebb a működtetés. Az előterjesztés mellékletét képzi a minisztériumi vélemény. A véleményben úgy fogalmaznak, hogy a könyvtár megszüntetését nem lehet megtenni. Természetesen nem ez történik, kicsit fordítani kell ezen a dolgon. Itt arra gondolnak, hogy a könyvtárhoz vannak beintegrálva a feladatok. És akkor így szinkronban van a dolog a minisztériumi véleménnyel. A pályázattal kapcsolatban annyit szeretne hozzátenni, hogy fontos a megfelelő szakember kiválasztása, aki a közművelődés és a könyvtár területén is letett már valamit az asztalra. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a két intézmény összevonásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 212/2012. öh. Közművelődési intézmények átszervezése A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) párhuzamos közművelődési feladatok megszüntetése, a közművelődési intézményben bekövetkezett feladatcsökkenés, valamint a gazdaságosabb működés érdekében átszervezi a

31 közművelődési feladatokat ellátó intézményrendszert, jogutódlással (beolvadással) megszünteti a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár költségvetési intézményt, amely feladatait január 1. napjával átveszi a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár. A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár létszámkeretét 31 főben határozza meg. 2.) felkéri az érintett intézményvezetőket, hogy az átszervezéssel érintett közalkalmazottakat a közalkalmazottakról szóló törvény előírásainak megfelelően tájékoztassák. 3.) felkéri a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos leltározási tevékenységet végezze el, december 1. napjáig, és az érintett intézményvezetők december 31-ig az átadás-átvételt bonyolítsák le, 4.) felkéri Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek visszavonásáról intézkedjenek, illetve az átvevő intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 5.) felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 2012.december 15-ig készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Dr. Bedics Andrea jegyző, Intézményvezetők Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Városi Közművelődési Intézmények Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár És általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását a könyvtár megszüntetéséről szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 213/2012. öh. Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár megszüntetése H a t á r o z a t Képviselő-testület 1.) december 31. napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti megszüntető okirattal jogutóddal megszünteti a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár költségvetési intézményt. 2.) A felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető Okirat aláírására, 3.) A felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megszüntető Okirat közzétételéről, valamint az okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester Dr. Bedics Andrea jegyző Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár És általuk az érintettek.

32 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv 11. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. A megszűnő költségvetési szerv neve: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár 1.1. Székhelye: Kalocsa, Kossuth Lajos u Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Kalocsa Város Önkormányzata Székhelye: 6300-Kalocsa, Szent István király út A megszüntető szerv neve, székhelye: Kalocsa Város Önkormányzata Székhelye: 6300-Kalocsa, Szent István király út A megszüntetés ideje és módja: A költségvetési szerv december 31. napjával jogutódlással ( beolvadással). 5. A megszüntetés oka: A költségvetési szerv által ellátott közfeladat, más szervezetben hatékonyabban és gazdaságosabban látható el. 6. A megszüntetendő szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat Kalocsa Város Önkormányzatának másik költségvetési szerve a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár ( korábbi neve: Városi Közművelődési Intézmények) látja el. 7. A megszüntetendő szerv jogutódlásával kapcsolatos rendelkezések: A megszüntetendő költségvetési szerv jogait és kötelezettségeit, ideértve a vagyoni jogokat és kötelezettségeket, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogokat Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár gyakorolja. A megszüntetendő költségvetési szerv valamennyi ismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásáról Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár rendelkezik. 8. A megszüntetendő szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó rendelkezések: A megszüntetendő költségvetési szerv közalkalmazottainak jogviszonya a 2012.évi I.tv. ( Mt.) 36. -a alapján jogutódlással továbbra is közalkalmazotti jogviszony. 9. A kötelezettségvállalás rendje: A megszüntetendő költségvetési szerv december 10. napjától kötelezettséget nem vállalhat. Kéri a testület állásfoglalását a Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 214/2012. öh. Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának módosítása

33 H a t á r o z a t A Képviselő-testület 1.) A Városi Közművelődési Intézmények Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester Városi Közművelődési Intézmények Alapító Okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi Közművelődési Intézmény szeptember 14. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbira módosul: 1. Intézmény neve, székhelye: Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. telephelyei: 6300 Kalocsa, Szent István király út Kalocsa, Szent István király út Kalocsa, Hunyadi János u Kalocsa, Kossuth Lajos u Kalocsa, Kunszt J. u ) Az Alapító Okiratot az alábbi 1/A ponttal egészül ki: 1/A. Jogelőd adatok: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár ( 6300-Kalocsa, Kossuth Lajos u. 22) 3.) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbira változik: 6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és számviteli feladatait munkamegosztási-megállapodás alapján Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 4.) Az Alapító Okirat 9. és 9.1 pontja az alábbira változik: 9. Az intézmény típusa: - Művelődési Ház - Közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolással (Nicolas Schöffer Gyűjtemény) - Közösségi Ház - Könyvtár 9.1. Jogszabályban meghatározott közfeladat:

34 Közművelődési feladatok, könyvtár és muzeális tevékenységet ellátó intézmény 5.) Az Alapító Okirat 10. alaptevékenységek pontja az alábbival egészül ki: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 6.) Az Alapító Okirat 11. b.) pontja (feladat ellátást szolgáló ingatlan vagyon) az alábbival egészül ki: 1232/26 hrsz. könyvtárépület ( Kalocsa, Kossuth Lajos u. 22) 1045/001. raktár ( Kalocsa, Kunszt József u. 8 ) 7.) A Módosító Okirat január 1-én lép hatályba. 8.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 214/2012. öh. határozattal fogadta el. Kéri a testület állásfoglalását az intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 215/2012. öh. Pályázat kiírása a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető ( magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, január december 31-ig, 5 év ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, Kalocsa, Szent István király út 2-4. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

35 önállóan működő közművelődési intézmény vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a könyvtár működtetése, egyes rendezvények és városi közművelődési feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás,munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 500 %-a Pályázati feltételek: a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. és a 6/B. szerinti képesítés együttesen, legalább 5 év szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tárgyalóképes idegen nyelvtudás vezetői tapasztalat Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata, szakmai program, vezetési koncepció, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekintsenek, büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt. eddigi szakmai, -tudományos tevékenység bemutatása, A pályázat benyújtásának határideje: november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Ferenc polgármester nyújt, a s telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6300-Kalocsa, Szent István király út 35 ). Kérjük a borítékon feltüntetni: intézményvezetői pályázat A pályázat elbírálásának határideje: december ) Felkéri a Humánerőforrás Bizottságot, hogy a jogszabályban meghatározott személyekkel kiegészülve beérkezett pályázatokat véleményezze. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai És általuk az érintettek.

36 7. Városi Kommunális Intézmény átszervezése (gazdasági társasággá alakítása) (az előterjesztés írásban mellékelve) Összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az elmúlt évi átvilágításból kiderült, hogy elkerülhetetlen az átszervezés. Nem lehetnek megelégedve a város tisztaságával, nagyon sokat harcol azért, hogy az intézményt megpróbálják ez irányba fordítani. A gazdaságosság és az elvégzendő munka minőségének javítása érdekében ez a lehető legjobb megoldás. Török Gusztáv Andor képviselő: A polgármester azt mondta, hogy nincs megelégedve a város tisztaságával. Úgy gondolja, hogy ezzel sokan így vannak. Attól, hogy a működési formát megváltoztatják, még nem lesz tisztább a város. Ez elsősorban pénz és vezetés kérdése. Közgazdaságilag is jobban meg kellett volna nézni az ÁFA miatt. Az, hogy nincsenek megelégedve, ez jelen pillanatban abból fakad, hogy kivontak 60 millió Ft támogatást az intézményből. Ha nincs pénz, akkor addig tudnak takarózni, ameddig a takaró ér. A vezetés munkáját nem ismeri, azt nem tudja megítélni. A város a közterületek fenntartásáért ezek szerint nem ad pénzt. Ad-e számlát az intézmény ezekről a szolgáltatásokról és fizet-e ezekért a város? Kifizetik-e a munkát és körülbelül mennyi volt ez az első félévben? A kftbe való átvitel a közalkalmazotti jogviszonyt megszünteti, és ez nem jó, mert közfeladatot is ellátnak, nem piacgazdasági feladatot. Olyan híreket is hallott, hogy a korábbi átalakított kft-kbe kerülőknél is csökkentek a bérek az addigi besoroláshoz képest. Nem tudja, hogy ez igaz-e. Ha nem igaz, annak csak örülne. Ha viszont igaz, akkor félő, hogy itt is tapasztalni fogják ezt. Dr. Filvig Géza képviselő: Egyetért azzal, hogy az átalakításnál vegyék figyelembe a többletköltségek elkerülését. A határozati javaslat is arról szól, hogy az előkészítési munkákat kezdjék meg, majd egy későbbi ülésen kell eldönteni, hogy ezt elfogadják-e. Mindenképpen ragaszkodni kell azokhoz a régi rendszerekhez, amelyek jól működnek. Azonban ha nem jól működnek, akkor változtatni kell. A kommunális intézmény mindig kiemelt fontosságú volt, több kritikát kapott már az intézmény és ezzel együtt a város is. Ezen változtatni kell. A közfeladatot ellátó személyek közé véleménye szerint nem tartoznak az ott dolgozók. A város eddig is kiemelt súllyal kezelte, hogy átszervezéseknél senki ne legyen elbocsátva. Kéri, hogy erre most is különös figyelemmel legyenek. Török Gusztáv Andor képviselő: Kétszólamú a dolog. A polgármester azt mondta, hogy megérett a dolog az átszervezésre, Filvig úr pedig azt mondta, hogy most kell megvizsgálni. Akkor most eldőlt vagy nem dőlt el? Ha az előterjesztést elolvassa Török Gusztáv Andor képviselő: Tudja, hogy mi van az előterjesztésben, elolvasta. Azt mondta a polgármester, hogy megérett az átalakításra az intézmény. Honnan tudja, ha még meg sem vizsgálták? Valószínűleg csak szótévesztés volt. Filvig úrral abban vitatkozna, hogy akik ott dolgoznak, azoknál vannak hiányosságok, de azt is tudni kell, hogy ha végeznek, akkor a feladat azonnal újra kezdődik. Ha jön egy nagy szél, akkor azt lehet látni, hogy tele van minden levéllel, holott előtte egy perccel még nem volt levél. Ebben teljes eredményt a kft sem fog elérni, mert ez a feladat nem olyan. Eltelik egy éjszaka, szétdobnak néhány sörösüveget, pedig előtte nap rendbe tették. Azért közfeladat, mert ez újból kezdődik, nem olyan, hogy elvégezték és ott az eredmény. Csak néhány percig vagy óráig van eredmény kivéve a virágosítást. Ezért mondta, hogy közfeladat jellegű ez a feladat. El lehet ezt látni kft-ként is, de ha nem lesz pénz, ha a város nem fizeti ki a munkát,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Pótelőirányzatok. (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban)

Pótelőirányzatok. (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Kalocsa Város Önkormányzat 31/2009. (XI.20.) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20) sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

1. Pótelőirányzatok. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0. Összesen: 0,0

1. Pótelőirányzatok. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0. Összesen: 0,0 Kalocsa Város Önkormányzat 18/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László JEGYZŐKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Izsák Város Képviselő-testülete 3 11 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Ülés helye: Izsák Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben