Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, Dr. Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetője, Wittmann László, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Közbeszerzési Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető helyettese, Lukácsi László városi főépítész, Kiss András tű. ezredes, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Viczián György tűzoltó alezredes, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka, Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Dr. Marosvölgyi Emese, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának vezetője, Dr. Burai Mihály, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának vezető helyettese, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett valamennyi napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban későbbi kiküldéssel szereplő 5.6. jelzetű előterjesztést a képviselők ezen a héten ben megkapták. Javasolta, hogy a későbbi kiküldéssel szereplő Z.3. jelzetű A volt Körös Szálló tulajdonjogának megszerzése tárgyú előterjesztést a közgyűlés vegye le napirendjéről, áfa egyeztetési problémák léptek fel, további tisztázás szükséges. A meghívóban jelzetteken kívül van-e módosító javaslat?

2 2 (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A Bejelentések napirend keretében kíván Vantara Gyula polgármesterhez képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Szintén a Bejelentések napirend keretében kíván Vantara Gyula polgármesterhez képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 11. -a szerint a sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha azt a jogszabály írja elő, vagy a közgyűlés következő ülésére, önkormányzati érdeksérelem nélkül már nem terjeszthető be. A sürgősségi indítvány napirendre vételéről a közgyűlés határozattal dönt. A sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. Javasolta, hogy a Szociális területet érintő ügyek között a 4.3 számot kapja a következő napirend: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása - tekintettel a rendeletalkotási kötelezettséget előíró központi jogszabályra - sürgősségi indítvánnyal kerül előterjesztésre. A sürgősségi indítványról a közgyűlés határozattal dönt. Az előterjesztés szövegét a képviselők ben megkapták. Ismertette a határozati javaslatot, miszerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a október 18-ai ülésén a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. -ában foglaltak szerint tekintettel az önkormányzati jogalkotási kötelezettségre - sürgősségi indítványként tárgyalja A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18. Az elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátotta a sürgősségi indítvány napirendre vételét. Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvánnyal történő napirendre vételt. Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 219/2013. (X. 18.) közgy.

3 3 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a október 18-ai ülésén a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. -ában foglaltak szerint tekintettel az önkormányzati jogalkotási kötelezettségre - sürgősségi indítványként tárgyalja A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18. Vantara Gyula polgármester Szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezés, méltányossági ügy Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Fellebbezés elbírálása közterület használati ügyben Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Nyilvános ülés: 1.) Tájékoztató a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről Előkészítő: Kiss András tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-vezető Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2.) Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Előkészítő: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

4 4 2. Döntés a évi hitelfelvétel tárgyú beszerzési eljárásban Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) Szociális területet érintő ügyek: 1. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzete praxisjogának átadásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 2. Tag delegálása a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet felügyelő tanácsába Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Önerő vállalása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A CsabaPark projekt II. ütem pályázati dokumentációjának benyújtásra történő előkészítése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentumainak (I. fázis fejlesztési irányok) elfogadása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A Békéscsaba, Andrássy út 10. szám alatti 2974/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. Bíráló bizottság kijelölése a Kommunális szilárd hulladék összegyűjtése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága

5 5 Előterjesztő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke 6. A Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti hrsz-ú ingatlan értékesítése (volt Leánykollégium épülete) Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6.) Egyes önkormányzati rendeletek harmonizációja, deregulációja Előkészítő: Közigazgatási Osztály Városüzemeltetési Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (1. forduló) Előkészítő: Közigazgatási Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9.) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 22/1992. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 10.) A Munkácsy Mihály Múzeum küldetésnyilatkozata Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetője 11.) Az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása [a 216/2013. (IX. 27.) közgy. határozat módosítása] Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 12.) BEJELENTÉSEK 1. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala vezetőjének tájékoztatója a kormányablak beruházásról 2. Egyebek KÖZMEGHALLGATÁS Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy 15 órától közmeghallgatásra kerül sor, kérte a képviselők pontos megjelenését.

6 6 9 óra 16 perckor zárt ülést rendelt el, kérte, hogy csak az arra jogosultak maradjanak a teremben. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Napirend tárgya: Tájékoztató a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a napirend előadóját, Kiss András tűzoltó ezredest, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét és egyúttal felkérte tegye meg szóbeli kiegészítését a tájékoztatóhoz. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a határozati javaslat elfogadását támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Kiss András tűzoltó ezredes, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: A következő napirend kapcsán a parancsnok beszámolóját a tűzvédelmi törvény írja elő. Számára nem ír elő ilyen kötelezettséget jogszabály, de úgy vélte, mégis szeretne a bizottság, illetve a testület előtt tájékoztatást adni. A tavalyi év elég érdekesen alakult, komolyan átalakult a szervezet. Személye korábbi, előzmény nélküli szervezet élére került. Az írásos anyagban szerepel az átalakítás módja. A szervezet alapvető feladata a hatósági tevékenység koordinálása 31 településen a megyében. Békés megye lakosságának több mint a felét jelenti. Ezen kívül az iparbiztonság és a polgári védelmi feladatok ellátását is feladatul kapták. Az iparbiztonság teljesen új szakterület, nyilván az utóbbi évek különböző katasztrófáit figyelembe véve alakult ki. Másik fő feladat a hivatásos tűzoltóságok felügyelete, amelyek közül egyik a békéscsabai, másik a gyulai. A kirendeltség a tavalyi évben véleménye szerint felvette azt a ritmust, amit az országos vezetés elvárt. Tudták teljesíteni a számukra meghatározott feladatokat. Nem volt egyszerű év, de sikerült, kollégáival együtt ebben az évben is mindent megtesznek azért, hogy a város, a környék biztonságát garantálni tudják. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 222/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18.

7 7 Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a kirendeltség valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységét. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a napirend előadóját, Viczián György tűzoltó alezredest, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát és egyúttal felkérte tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolóhoz. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a határozati javaslat elfogadását támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Viczián György tűzoltó alezredes, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka: Kiss András ezredes említést tett arról, milyen változásokon ment keresztül a szervezet. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság valamennyi dolgozója számára új kihívást jelentett. Új feladat, szemlélet, jogszabályi környezet a 2012-es év legnagyobb kihívása. Úgy érzi, hogy munkatársai tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Békéscsaba tűzvédelmi helyzetében az előző évekhez képest lényeges változás nem történt. Kb. ugyanannyi (400) vonulási számot teljesítenek évről évre. Továbbra is igaz az a tendencia, miszerint a műszaki mentések száma magasabb. Szerencsére a jelentős kárral járó események nem nagy számban fordulnak elő. Azon közlekedési balesetek száma is csökkent, ahol tűzoltói beavatkozás szükséges. Nyilván ez azt jelenti, hogy kevésbé súlyosak az ilyen események, számuk kb. felére csökkent. Tűzeseteknél pozitívum, hogy haláleset nem történt. Az öt személyi sérüléssel járó tűzeset szerencsére enyhe lefolyású sérülést eredményezett. Október 1-től Mezőberényben katasztrófavédelmi őrs működik. Békéscsaba Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 15 parancsnokságból áll. A legtávolabbi település 30 km-nél is távolabb van, a vonulási idő jelentősen hosszú. Ezért fontos, hogy közelebb vigyék a hivatásos tűzoltókat az érintett településekhez. Hivatásos egység teljesít szolgálatot Mezőberényben, képzett tűzoltók, megfelelő felszereléssel a nap 24 órájában riaszthatók, így a biztonság lényegesen jobb lett. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 223/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T

8 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18. Vantara Gyula polgármester: Megköszönte az állomány egész évben kifejtett munkáját, további jó egészséget, sok sikert kívánt. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a rendelet módosítását javasolja a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Jelezte, hogy három témában kíván kérdést feltenni. Az előterjesztés második oldalán leírtak szerint az adósságkonszolidáció kapcsán a évi I-III. negyedéves teljesítési adatok alapján az eredeti költségvetésben tervezett egyéb felhalmozási célú központi támogatások bevételi előirányzata ezer Ft-tal csökken. Ennek mi az oka? Nem olyan régen döntött a testület a Kolozsvári-Tevan hagyaték a Munkácsy Mihály Múzeumban történő elhelyezéséről. Tudomása szerint meglévő épületet fognak átalakítani. Ehhez képest az elhelyezés költségét ,- Ft-ban jelöli meg a rendeletmódosítás. Mi kerül ilyen komoly összegbe? A évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások központi önerő támogatásából a belváros revitalizációval összefüggésben vissza kellett fizetni kb ,- Ft-ot. Ennek mi volt az oka? (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az adósságkonszolidációval kapcsolatos bevétel előirányzat csökkenése azzal függ össze, ahogy a költségvetésben tervezték az erre vonatkozó bevételt. A költségvetés beterjesztésekor február elején illetve a testület döntésének idején nem volt teljesen ismert, hogy az adósságkonszolidációt hogyan, milyen részletezettséggel, miként fogja megtenni a központi költségvetés. Az év elején 50 %-os mértékű adósságkonszolidáció volt meghirdetve. Február elején az önkormányzat nem volt több információ birtokában, csak annyiban, hogy a évi adósságszolgálatot eredeti összege ,- Ft körül alakult 50 %-ban tervezték. Számok szintjén február elején így lehetett kezelni. Az elmúlt közgyűlésen a költségvetés I. féléves tájékoztatója kapcsán a testület részletes kimutatást kapott a végeredményről, ami értelmében június 28. napjával átlagosan 60 %-os adósságkonszolidációban részesült Békéscsaba. Azonban ez nem január l-től, hanem június 28-tól lépett hatályba. Ahhoz, hogy a költségvetési egyenleg rendben legyen, részben ezt a

9 9 bevételt kell csökkenteni, részben a kamatokat. Még lesz az adósságkonszolidációval pontos kamat és egyéb költségek miatt a költségvetési módosítása. Jelen esetben nem kezelődik bizonyos bevételi rész. Ez is összefügg a szeptemberi döntéssel, hiszen Békéscsaba szeptember 30-i hatállyal kiegészítő támogatásra nyújtott be igény. Ennek egyik oka az volt, hogy az adósságkonszolidáció nem január 1-től, hanem félévtől valósul meg. Az önkormányzatnak ezért még hiányzik olyan bevétel, amivel egyébként a költségvetés egyensúlyban lenne. A második és harmadik kérdésre nem biztos, hogy személye tud pontos választ adni. A Jankay hagyaték, valamint a Kolozsvári-Tevan hagyaték múzeumba való költözéséről valóban döntött a testület, azonban nem egyszerű festési munkálatokat kell elvégezni. Azon döntés előtt álltak, ha ott kerül elhelyezésre a gyűjtemény a forrás gyűjteményi hagyatékonként rendelkezésre áll XXI. századi méltó elhelyezést kapjon. Az árakat ismerve a kialakítás nem kis tétel. A rendelet módosításban szereplő összeg a múzeum azon részének teljes felújítását segíti, amely méltó helyet biztosít a két hagyatéknak. A forrás a két hagyaték múzeumhoz való átcsoportosításából az önkormányzati költségvetésen keresztül rendelkezésre áll. A belváros rehabilitációval kapcsolatos visszafizetéssel kapcsolatban az alábbiakat jegyezte meg: A rendelet módosítás szerint ,- Ft-ot kell visszafizetni, viszont arról nem szól, hogy több mint ,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. (Kazetta 1/ ) Wittmann László osztályvezető: A belváros projekt esetében a visszafizetés abból adódott, hogy az úgynevezett vállalkozási célú projektelemek vonatkozásában parkolóház, Szent István tér sz. alatti ingatlanok felújítása 50 %-ban maximált a támogatás felső határa. Az összes többi projektelem nem vállalkozási célú, ennél magasabb volt a támogatás. Sok kifizetési kérelmet továbbítottak a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint közreműködő szervezethez. Az ügynökség 50 %-os támogatási intenzitású projekt elemre utalta tévedésből a támogatás összegét a Szent István tér 8. szám alatti ingatlan homlokzat felújítása kapcsán. A tévedés miatt kellett visszautalni az említett összeget visszautalni a támogató részére. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Szeptemberi közgyűlésen emlékezete szerint Strifler Attila képviselő vetette fel, hogy a város összköltségvetését érintően az adósságkonszolidáció kapcsán kamattehertől szabadult meg, illetve tőketörlesztési kényszertől. Ugyanakkor a költségvetés egészét érintő központi rendszerből származó bevétel ennél nagyobb összegben csökkent. Magyarán az önkormányzat megszabadult valamekkora adósságtól, ugyanakkor a központi forráselvonás miatt ennél nagyobb hiányt szenvedett el a város költségvetése. Valóban így van-e. Történtek-e ezzel kapcsolatban számítások? Van arra lehetőség, hogy a novemberi közgyűlésre tájékoztatót kapjon a testület arról, hogy a teljes költségvetés szintjén mit jelentett az adósságkonszolidáció. Aminek egyébként mindenki örül, azonban kérdés, hogy valóban központilag mekkora forráselvonás történt. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Valóban az elmúlt testületi ülésen Strifler Attila képviselő felvetette a kérdést. Elhangzott, hogy bizottsági szinten kell megvitatni a témát. A héten tartott bizottsági ülésen az a kérés, illetve felkérés, döntés született, aminek értelmében a következő bizottsági ülésen kerüljön bemutatásra. Türelmet kért a szükséges számítások elvégzéséig, amelyet Hrabovszki György képviselő részére is továbbítani fognak.

10 10 A bevételi oldalon viszonylag egyszerű számszerűsíteni. Komplexen milyen feladatokat vettek el, költségvetési vonzatukkal együtt nem lesz teljes patikamérlegre állított számítás. Megjegyezte, hogy a évek eredeti költségvetése közötti összehasonlítást készíthetnek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ ) Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés főösszege 1. (1) A évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés főösszege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadásainak főösszege bevételeinek főösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege Költségvetési bevételek 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11 11 (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében az önkormányzat évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. (5) bekezdésében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma az 1/c. melléklet szerint változik. (6) A Rendelet 1/c. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/c. melléklete lép. (7) A Rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak. (8) A Rendelet 3. (7) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörű bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint. (9) A Rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (10) A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul.

12 12 (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Beruházási kiadások 6. (1) A Rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Felújítási kiadások 7. (1) A Rendelet 8. -ában az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege ezer Fttal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 8. Tartalékok 8. (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul.

13 13 (2) A Rendelet 10. (2) bekezdésében az általános tartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. A különböző jogcímeken meghatározott céltartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (3) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 9. Vegyes rendelkezések 9. A Rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével szeptember 30-ig visszamenőleg kell alkalmazni. (2) A 2. (5) bekezdésében foglalt létszámváltozások a Békéscsabai Intézményellátó Centrumnál szeptember 1-től, az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél december 1-től lépnek hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: Döntés a évi hitelfelvétel tárgyú beszerzési eljárásban Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Az előterjesztés a hitelfelvételről szól. Véleménye szerint a megjelölt fejlesztési célokkal alapvetően egyet lehet érteni, azonban magát a hitelfelvételt kritizálja. Az általa képviselt mozgalom nem ért egyet a hitel felvételével, mivel az előző testületi ülés tárgyalta az adósságkonszolidációt. Ehhez képest meglepő, hogy a testület ismételten hitelfelvétellel foglalkozik. Tisztában van azzal, hogy tervezett volt a évi költségvetésben, a városvezetés részéről azonban magyarázattal kell szolgálni, miért kerül sor a hitel felvételére. Az előző közgyűlésen arra próbálta ráirányítani a figyelmet, amellett, hogy adósságkonszolidáció történt, az állam 8 milliárd forint adósságot vállalt át, aminek az éves

14 14 törlesztő részlete ,- Ft körüli ebben az évben. A további években megközelítette volna az 1 milliárdot. A mérleg másik oldala, hogy központi forráselvonás is sújtotta az önkormányzatot. Így számításaik szerint a személyi jövedelemadó, a gépjárműadó és az illeték bevételek kiesése 1 milliárd Ft körüli összeg, ami pontosan akkora, amit adósságtörlesztésre lehetne fordítani. A hitelfelvétel is rámutat a forráselvonás súlyos mivoltára, hiszen abban az esetben, ha nem történik meg, vagy kisebb mértékű, nem lenne szükség a hitel felvételére, a város saját bevételeiből tudná megteremteni a szükséges fejlesztési célok megvalósítását elősegítő forrást. Erre a tényre mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet. Saját maga is kíváncsian várja azt a kimutatást, amely megmutatja, hogy a központi elvonások mértéke milyen egyensúlyban van az adósságátvállalással. Arra a kérdésére is választ vár, hogy az adósságátvállalással a város nyertes, vagy éppen vesztes lett. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Strifler Attila képviselő a televízió nézőihez szólt. Mondják el azt is, miről szól a hitelfelvétel. Működési hitelt nem vehet fel az önkormányzat, így nem a működésre, hanem előre meghatározott programok finanszírozására. Ezt a képviselő is jól tudja, de jól hangzik, hogy a televízió nézőknek azt mondhassa, hogy a gonosz kormány elvon az önkormányzat pedig nem tudja, mit csinál. A ,- Ft-ból ,- Ft a csatornázási munkákhoz kapcsolódó utómunkálatok finanszírozása, a másik az Árpád Fürdő fejlesztésének önereje, ami ,- Ft összegű. Amivel nemcsak korszerűbb, energiatakarékosabb fürdője lett a városnak, hanem 500 tonnával csökkent a széndioxid kibocsátás, ezáltal igen komoly környezetvédelmi hatása is van a beruházásnak. A Derkovits sor, Árpád sor, József Attila utca, Luther utca rendbetétele a belváros revitalizációhoz kapcsolódott. Nagyon komoly lakossági igények voltak, - bár a csatornázás költségvetésében nem biztosítottak lehetőséget az utak helyreállítására - (csak a felbontott szakasz helyreállítását támogatták) ami további ,- Ft kiadást eredményezett. A lakosság megér annyit, hogy ilyen hitelt vegyen fel az önkormányzat. Fontos megjegyezni azt is,- hiszen törvény írja elő - hogy az önkormányzat csak uniós beruházások önerejeként vehet fel ,- Ft feletti összeget. Az említett ,- Ft ezen a kereten belüli összeg. Számos alkalommal megbeszélték, hogy a hitel felvétele nem akkor jelent bajt, amikor felveszik, hanem akkor, ha nem tudják visszafizetni. A hitel megelőlegezett jövőképet jelent, beruházást. Mire összegyűjtenének ,- Ft-ot az utcák rendbetételére, addigra ismét sárig tönkremennének, ezért véleménye szerint nagyon fontos, hogy ilyen beruházásokat hajtsanak végre. A képviselő felszólalásából mindig az tűnik ki, hogy elvettek az önkormányzattól. Szeretné kifejteni a televíziónézők számára, hogy feladatot vett vissza a kormány, és az ahhoz kapcsolódó finanszírozást vonta el. Természetesen azzal, hogy átvették az iskolák finanszírozását, vagy egyéb feladatokat, kötelezettséget is átvállaltak. Szeretné emlékeztetni Strifler Attilát arra, hogy az elmúlt években magára az intézményhálózatra a normatív finanszírozás felett 2 milliárd forintot költött a város, amitől az intézmények átvételét követően mentesül. Dr. Fábián Ágnes tanácsnok felszólalásában elmondta, hogy fő ellátását biztosítja békéscsabai állampolgár adója, hiszen a többi település nem járul hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

15 15 Véleménye szerint a fő ellátását az állam biztosítsa, garantálja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Nem egyszerű lerablásról, elvételről van szó, arányos tehercsökkentésről, amit Strifler Attila képviselő ugyanolyan jól tud, mint valamennyi képviselő. Reméli, hogy nem volt komoly a képviselő azon kérdése, hogy jó volt-e az adósságkonszolidáció kapcsán a 8 milliárd forint. Amennyiben igen, akkor durva. A jelenlegi kormányzat, amely figyelembe vette az önkormányzatok teherbíró képességét és tehermentesítette átvállalással, fizetési könnyítésekkel bölcs és jó, de nem öncélú dolog volt. Az önkormányzatok az államháztartás alrendszerét képezik, ezért a kormány meg kívánta állítani a további eladósodásukat. Véleménye szerint nagyon komoly tehermentesítést hajtottak végre Békéscsabán. Azonban az élet nem állt meg, tovább kell fejleszteni, beruházni, haladni a megkezdett úton, mert jól, láthatóan szépen fejlődik a város. (Kazetta 1/ /2. 038) Strifler Attila képviselő: Az általa képviselt Jobbik mozgalom nem ellendrukker. Nem az a céljuk, hogy Békéscsaba sikertelen legyen, mindent kritizáljanak, amit lehet. Képviselőként az a feladatuk, hogy felhívják a figyelmet azokra a dolgokra, ami nem feltétlen a város érdekét szolgálják, illetve azokra, amelyek lehetséges veszélyforrást jelenthetnek. Emlékeztette Dr. Ferenczi Attila képviselőt arra, hogy korábbi felszólalásában jelezte, hogy a megjelölt fejlesztési célokkal egyetért. Meg kell valósítani. Nem a fejlesztési célokat, hanem azok finanszírozását kritizálta. Nyilván, hogy egyik részük uniós forrásból, másik részük pedig abból a pénzből, amit hitelfelvétel gyanánt úgymond megszerez a város. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a kórház, illetve az oktatási intézmények állami irányítás alá vételével kapcsolatban történtek, a költségvetésben átfutó tételek, nem a város teremti meg működésükhöz a szükséges forrást, hanem a központi költségvetés. Azon adóbevételek elvonására kívánta felhívni a figyelmet, amelyek helyben keletkeztek. A városban élők valamilyen szinten elvárják, hogy az általuk befizetett adóból településük fejlődjön. Éppen ezeket a forrásokat vonta az állam saját hatáskörébe. Ezt kifogásolta, hiszen mértéke nagyjából megegyezik azzal az összeggel, amely a teljes adósságállomány törlesztésére fordítódott. Ebben látja a veszélyt. Véleménye szerint az elvont összegből - számítások szerint - ki lehetne váltani a hitelfelvételt (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A fejlesztési hitelek felvételét a szocialista frakció eddig sem kritizálta, azokkal egyetért. Voltak azonban olyan fejlesztések, amelyeket nem támogattak, ez esetben jelzéssel éltek. Az adósságkonszolidációval kapcsolatban megjegyezte, hogy Békéscsaba önkormányzata az adósságkonszolidációval jobban jár. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az adósságot az állampolgárok, köztük a békéscsabaiak adó formájában teljesítik. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Strifler Attila képviselő hozzászólására az alábbiakat reagálta: A fejlesztésekkel egyetértünk szlogen régi vita. Ebben nincs gond. Felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy év fejlesztéseit tartalmazza az anyag. Az előzetesen betervezett nagyobb hitelt az adósságkonszolidáció miatt átstrukturálódás miatt nem vették fel. Ahol 6-8,- Ft támogatás biztosított 1.- Ft befektetés ellenében, ott személy szerint nem szükséges hosszasan érvelni, hogy jó, vagy sem. Valószínű a éves időszakban ennél kedvezőbb alkalom nem lesz. Amennyiben a lehetőséget elszalasztja az önkormányzat, az utókor joggal mondta volna, hogy rosszul jártak el.

16 16 Az adósságkonszolidáció és központi forráselvonás kapcsán Tarné Stuber Éva osztályvezető azért kért türelmet, mert évről évre teljesen más finanszírozási struktúra alakult ki. Egészen más, feladatfinanszírozási rendszer alakult ki a korábbi évekhez képest. Nehéz, mert nem azonos dolgokat kell összehasonlítani. Miklós Attila képviselő felvetésére megjegyezte, bizonyára a képviselő is emlékszik arra, hogy évben ,- Ft-tal csökkent az oktatásra fordítható központi finanszírozás. Ezt pótolták az adóbevételekből, ezért nem jutott fejlesztésre csak hitelek igénybevételével. Kérte óvatosan kezeljék az adósságot és a konszolidációt. A jelenlegi adósságkonszolidáció kb. 21 %-a a előtt felvett hitelek törlesztéséből is adódik. A második önkormányzat megalakulásakor ez az arány több mint 30 % volt. A határozati javaslatban elfogadásra javasolt szervezet jelzálog igényével kapcsolatban elmondta, hogy a bank a hitel nyújtásához nem igen nyer jelzálog fedezetet. A képviselők fantáziájára bízza, ha a bank ilyen kitételt tesz, valószínűleg tudja, hogy az önkormányzat milyen viszonyok között működik, hogyan dolgozik. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Strifler Attila három éve tagja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak. Nem valós azon kijelentése, miszerint az oktatási intézmények finanszírozása átfutó tétel. Tévedés. Tény, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő támogatást az oktatási intézmények finanszírozására, ezért évente további 2 milliárd forint többletköltséget irányzott elő költségvetésében. Kérte a képviselőt, hogy ne állítsa a testület előtt annak az ellenkezőjét, ami a valóság. Amikor állami irányítás alá vonták a szakfeladat ellátását, a normatív finanszírozással együtt megszűnt az intézményrendszer működtetéséhez biztosított önkormányzat kiegészítés is. Ez nem egy átfutó rendszer. Az egészségügyben valóban volt ilyen, de az oktatásban nem. Fenti összeget színvonal fenntartása érdekében biztosította az önkormányzat. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Érzése szerint Kiss Tibor alpolgármester megint olyan dolgon háborodott fel, amit személye nem említett. Arról beszélt, hogy az oktatásra, illetve az egészségügyre fordított tételeket a központi költségvetés biztosította. Ezért nevezte átfutó tételnek, a kapott támogatást a megfelelő feladatok ellátására fordította az önkormányzat. Igazából azokról a forrás elvonásokról beszélt, amelyek a személyi jövedelemadó elvonásból, gépjárműadóból, illetve a helyben képződő illetékbevételekből képződtek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az állami támogatás nem nyújtott elegendő forrást az intézményhálózat működtetésére, ezért az önkormányzat saját adóbevételeiből átcsoportosítást hajtott végre intézményhálózatának fenntartására. Ebből következően a fejlesztési célú önrészre nem jutott forrás, hitelt kényszerült igénybe venni. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 12 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 224/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T

17 17 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdeti ki. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18. Napirend tárgya: Szociális területet érintő ügyek Tárgy: Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzete praxisjogának átadásáról Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Dr. Kovács Lajos fél évszázadon keresztül dolgozott az egészségügyben. Elismerését fejezte ki, és kívánta, hogy hosszú nyugdíjas élete legyen annak ellenére, hogy sajnos elég rossz egészségi állapotban van. Jobbulást kívánt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 225/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását Dr. Szilágyi Annamária mint a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyes közreműködésével biztosítja január 1. napjától. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban foglaltak teljesülése érdekében Dr. Szilágyi Annamáriával az 1. melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az előszerződés aláírására.

18 18 Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szilágyi Annamáriával a praxisjogát engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően a 6. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozóan a 2. melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szilágyi Annamária feladat-ellátási szerződésének megkötését megelőző napon Dr. Kovács Lajos 6. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződését közös megegyezéssel megszünteti és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megszüntető okirat aláírására. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Kovács Lajos háziorvosnak a békéscsabai lakosság háziorvosi ellátásáért folytatott több mint 40 éves tevékenységéért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 1.

19 19 1. melléklet Előszerződés háziorvosi feladatok ellátására amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70., képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető mint a személyes ellátásra kötelezett háziorvos, szül.: Békéscsaba, október 28., an.: Góra Mária Ilona, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. szám alatti lakos) mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Dr. Szilágyi Annamária az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti praxisjogot megszerzi, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat feladat-ellátási megállapodást köt a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel. 2. Dr. Szilágyi Annamária kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel rendelkezik. 3. A felek megállapodnak abban, hogy az egészségügyi szolgáltató köteles a háziorvosi ügyelet ellátásában részt venni, ezen feladatai ellátása érdekében vállalja, hogy a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között március 29. napján kötött feladatvállalási szerződésben foglaltakat teljesíti. 4. A jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződést a felek a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő naptól határozatlan időre kötik. 5. A jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződésben Dr. Szilágyi Annamária személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a felnőtt háziorvosi ellátás biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) foglaltak szerint biztosítja. 6. A feladat-ellátási szerződést megkötő egészségügyi szolgáltató köteles a feladatellátása során használatába kerülő rendelő és helyiségei fenntartásával, üzemeltetésével járó költségeket saját maga viselni, a feladatellátást szolgáló eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, pótlásáról saját felelősségi körében gondoskodni és maga gondoskodik az ESZCSM rendeletben és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai

20 20 minimumfeltételekben előírt személyi feltételek biztosításáról (asszisztens, szakdolgozó, takarítás, technika, működtetés stb.). 7. Az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötendő finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. 8. A jelen előszerződést kötő és a praxisban személyes közreműködést vállaló orvos által bemutatott okiratokban szereplő adatok: Név: Dr. Szilágyi Annamária Orvosi oklevelének száma, kelt: 133/1997. O. E. sz. Szakorvosi képesítés megnevezése és száma: ortopédia szakorvosa 453/2002., háziorvostani szakképesítéshez szükséges klinikai és ambuláns gyakorlatokat teljesítette, a képzés folyamán elsajátított ismeretekből eredményes vizsgát tett 1869/56404/2003/05. Orvosok működési nyilvántartásába vételének száma: M/56404 Praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásának igazolása Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya /2010/OMO ügyiratszámú határozata Békés Megyei Orvosi Kamara 77/2013. ügyiratszámú Tagsági igazolása Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság társasági szerződése 9. A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A felek jelen előszerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, október 21.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Vantara Gyula polgármester. Dr. Szilágyi Annamária és Társa Bt. képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi ellenjegyzés:. Tarné Stuber Éva osztályvezető

21 21 2. melléklet EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető, szül.: Békéscsaba, október 28., an.: Góra Mária Ilona, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. szám alatti lakos), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A személyes ellátásra kötelezett orvos neve: Dr. Szilágyi Annamária Szül.: október 28. An.: Góra Mária Ilona Lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. A diploma kelte, száma: 133/1997. O. E. sz. Szakorvosi képesítés megnevezése és száma: ortopédia szakorvosa 453/2002., háziorvostani szakképesítéshez szükséges klinikai és ambuláns gyakorlatokat teljesítette, a képzés folyamán elsajátított ismeretekből eredményes vizsgát tett 1869/56404/2003/05. Felelősségbiztosítás száma: Társadalombiztosítási szerződés száma: Működtetési engedély száma: Orvosok orsz. nyilv. száma: M/56404 Az egészségügyi szolgáltató székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út A Megbízott jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó mint az egészségügyi közszolgáltatásokért felelős szerv megbízása alapján, annak egészségügyi alapellátási feladatai közül e szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat felnőtt háziorvosi szakmai kompetenciakörben, a jogszabályokban és a szakmai szabályokban előírt tartalommal, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) meghatározottak szerint, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja: - a jelen szerződés mellékletét képező, a háziorvosi körzetek felosztásáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önk. rendeletben szereplő körzetfelosztás alapján, a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetként megjelölt területen élő lakosokat, illetve a külön jogszabályban foglaltak szerint az általa fogadott lakosokat ellátja, - sürgős szükség esetén - függetlenül attól, hogy a beteg melyik körzethez tartozik - a szakma szabályai szerinti sürgősségi ellátásban részesíti a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 3. A Megbízott a háziorvosi ügyelet ellátásában részt vesz, ezen feladatai ellátása érdekében vállalja, hogy a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között március 29. napján kötött feladatvállalási szerződésben foglaltakat teljesíti.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz.: V. 390/2013. Előadó: Tarné Stuber Éva / Soczóné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 25-i nyílt üléséről Rendelet: 10/20010.(VIII.26.) számú 11/2010.(IX.01.) számú Határozat: 94-99/2010.(VIII.25.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben