JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla Jánosné, Balogh Albert, Berencsi Béla, Borkó Károly, Baracsi Endre, Dankuné Dr. Somogyi Ildikó, Forján Zsolt, Fülöp István, Gulácsi Mihály, Halmi József, Dr. Helmeczy László, Hovánszki György, Jakab Ferenc, Jenei Sándor, Juhász Zoltán, Dr. Karakó László, Dr. Kiss Gábor, Kovács Lajos, Kovács Sándor, Lakatos István, Sarkady Pál, Lipők Sándor, Magyar László, Mata Elek, Mónusné Dicső Zsuzsanna, Nagy Sándor, Orosz Károly, Pálosi László, Pehely Zoltán, Pintér István, Román István, Dr. Seszták Miklós, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, Sulyok József, Szabó János, Dr. Szép Béla, Lakatosné Sira Magdolna, Juhász Istvánné, Tóth Imre, Tóth Viktor, Dr. Vadász Mária, Vitkovics Béla közgyűlési tagok. Az ülésről távolmaradtak: Gazda László, Szabados József, Marjánné Rinyu Ilona közgyűlési tagok. Dr. Fazekas János megyei főjegyző, a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, meghívottak és kb. 22 fő érdeklődő. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Köszöntötte az ülésen megjelent közgyűlési tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a 48 közgyűlési tagból 37 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban közöltek szerint a mai közgyűlés napirendi pontjainak meghatározására a következő módosítással. Javasolta, hogy a testület a Beszámoló a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésről, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról, az integrált szervezet működésének tapasztalatairól című 37/a. napirendi pontot Dr. Bencze József országos rendőr-főkapitány Úr megérkezését követően 10 órakor tárgyalja meg. Javasolta továbbá, hogy a közgyűlés a 8-9, valamint a 27/a., 27/b., 27/c., napirendi pontokat összevontan tárgyalja meg. A napirendi pontok számozása ennek megfelelően módosul.

2 2 Tájékoztatta továbbá a közgyűlést, hogy az SZMSZ 38. (3) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján a közgyűlés zárt ülést tart kitűntetési ügy tárgyalásakor. Megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van e valakinek javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. Megállapította, hogy a közgyűlési tagok részéről egyéb javaslat nem hangzott el. (Időközben az ülésterembe megérkezett Balla Jánosné, Borkó Károly, Jakab Ferenc, Orosz Károly, Dr. Seszták Miklós, Tóth Viktor, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma 43 fő.) Szavazásra tette fel a meghívóban közölt napirendi javaslatot az általa tett kiegészítéssel, illetve módosítással. A szavazás eredményeként megállapította, hogy közgyűlés 34 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot az általa tett módosításokkal az alábbiak szerint elfogadta. 2/a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról. c. Jogszabály-tájékoztató. 3. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.23.) rendelet módosítására és kiegészítésére. 4/a. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények alapító okiratainak megállapítására. b. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára. 5. Beszámoló a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról, az integrált szervezet működésének tapasztalatairól.

3 3 6. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Alapító Okiratainak megállapítására, a konyha és büfé működtetésének átadására. 7. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat intézményei energetikai felújításának, energiatakarékos üzemeltetésének és zöld energiával történő ellátásának KEOP /A, valamint 5.3.0/B pályázati konstrukciók keretében történő megvalósítására. 8. Előterjesztés a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosítására. 9. Beszámoló a megyei önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 10. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójának elfogadására és a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvételére. 11. Előterjesztés a megyei közgyűlés alelnökének megválasztására. 12. Előterjesztés a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 97/2006. (X.27.) határozat módosítására. 13. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés aljegyzője kinevezésére. 14. Előterjesztés Kelemen Péterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa igazgatója nyugdíjazás miatti felmentésére és megbízás az intézményvezetői feladatok ellátására. 15. Előterjesztés Dr. Király Jánosné a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kék madár Ápoló-Gondozó Otthona Gacsály igazgatója nyugdíjazás miatti felmentésére és megbízás az intézményvezetői feladatok ellátására. 16. Előterjesztés Harangozó Imréné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mérk igazgatója nyugdíjazás miatti felmentésére és megbízás az intézményvezetői feladatok ellátására.

4 4 17. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására. 18. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények alapító okiratainak megállapítására. 19. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak megállapítására. 20. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények Alapító Okiratainak megállapítására. 21. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak, valamint a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet alapító okiratának megállapítására. 22. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak megállapítására. 23. Előterjesztés a Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet Alapító Okiratának megállapítására. 24. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott TOURINFORM Iroda Alapító Okiratának megállapítására. 25. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára igazgató-helyettesének megbízására vonatkozó egyetértési jog gyakorlására. 26. Előterjesztés SÓSTÓ PARK HOTEL Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására és egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására. (Az egyszerűsített éves beszámoló később kerül megküldésre.) (A közgyűlés zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.)

5 5 DR. KISS GÁBOR (frakcióvezető): Emlékeztette a közgyűlés elnökét arra, hogy az előző napi frakció vezetői ülésen felvetette és most is felveti azt a kérdést, hogy a kitűntetések átadását a megyenapi egyéb ünnepségektől leválasztva a Megyeháza Nagytermében kellene lebonyolítani. Részben azért, hogy a kitüntetendőknek ne kelljen egy újabb telephelyre elmenni, részben pedig azért, mert ennek a helynek nagyobb a reprezentatív ereje. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Reagálásában elmondta, hogy megvizsgálják a felvetetteket, és hogy ez ebben az évben lehetséges-e attól függ, hogy milyen stádiumban tart az ünnepi ülés előkészítése. Ha lehetséges, akkor jó alternatívának tartja. Amennyiben ebben az évben nem valósulhat meg, akkor jövőre mindenféleképpen megfontolják ezt a lehetőséget. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a kuratórium ülésén négyen voltak jelen a héttagú kuratóriumból, ezért szavazategyenlőség alakult ki a Kölcsey Ferenc és a Kozma Pál kitüntető díjak adományozása tekintetében. A kuratórium tartalmilag úgy vélekedett, hogy a Kölcsey Ferenc kitűntető díj esetében Papp Istvánné Szabó Ellának és Smid Józsefnénak megosztottan odaadható a kitüntető díj. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Ismertette a jelenlévőkkel a megyei közgyűlés zárt ülésen hozott határozatát. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a kitüntetések, elismerések átadására május 23-ai megyenapi ünnepi közgyűlésen, Ajakon kerül sor. DR. HELMECZY LÁSZLÓ (tanácsnok): Elmondta, hogy a kitüntető díjak adományozásáról döntött a közgyűlés, amelyet egy demokratikusan megválasztott kuratórium javaslata alapján demokratikusan döntöttek el. Jelezte, hogy léteznek alacsonyabb szintű kitüntetések, amelyet 1998-as és 2002-es ciklus körül alapított a közgyűlés, amelyben nem kell kuratóriumi, közgyűlési vélemény, hanem a közgyűlés elnökéhez van delegálva a kitüntetéseknek a joga. Megemlítette, hogy március 15-én a legnagyobb megdöbbenésére tapasztalta a helyi médiában, hogy a közgyűlés elnöke kitüntette Losonczi Katalin újságírónőt a megyéért kifejtett tevékenységéért. Tájékoztatta a megye közvéleményét, a közgyűlés tagjait, hogy a Tóth Viktor és az Ő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt is eljárás folyik az újságírónő ellen. Felhívta a figyelmet arra, amennyiben a bíróság jogerősen megállapítja az újságírónő felelősségét kezdeményezni fogja a kitüntetés visszavonását. Megjegyezte, hogy meg kell nézni, hogy mit tett ez az újságíró a megyéért és megítélése szerint kellő megfontoltsággal körül kell járni a közgyűlés elnökének ha valakit ki akar tüntetni. Megkérdezte a közgyűlés elnökétől, hogy nem talált volna-e sok éve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó újságírót, akit

6 6 Losonczi Katalin helyett ki lehetett volna tüntetni. Véleménye szerint Ő méltatlan erre a kitüntetésre és bizonyos politikai okokból, olyan szinten állt be egy bizonyos oldalra, amely már súrolja a sajtótörvény határait. Megkérdezte továbbá, hogy ki találta azt ki, hogy 39. napirendet, köztük alelnökválasztás, rendőrségi beszámoló stb. anyagokat kellő komolysággal meg lehet tárgyalni. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Reagálásában megjegyezte, hogy Magyarország egy független, demokratikus ország, ahol nagyon sokszínű sajtó működik. Véleménye szerint az a vita, amely Dr. Helmeczy László és egy sajtóorgánum között fennáll nem tartozik a megyei közgyűlés keretei közzé. 2/a. Napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Elmondta, hogy a napirendi pont előadójaként szóbeli kiegészítése nincs. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel a közgyűlési tagok részéről nem hangzott el, így a tárgyalás e szakaszát lezárta. Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóhoz tartozó határozattervezetet. (Időközben a zárt ülés ideje alatt az ülésterembe megérkezett Lipők Sándor, az üléstermet elhagyta Halmi József, Dr. Seszták Miklós, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma 42 fő). A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 41 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozat-tervezetet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7 7 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2009. (IV.29.) h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Megyei Közgyűlés 1. a 79/2008. (VI.25.) határozat 3. pontja, a 149/2008. (XII.19.) határozat 3. pontja, a 174/2008. (XII.19.) határozat 2/b. pontja, a 2/2009. (II.26.) határozat 11. pontja, a 9/2009. (II.26.) határozat 2/a., b. pontjai, a 11/2009. (II.26.) határozat 3., 5. pontjai, a 17/2009. (II.26.) határozat 6. pontja, a 21/2009. (II.26.) határozat 2. pontja végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja; 2. A Berkesz, Rákóczi u. 5. szám alatti 357/1 hrsz-ú, 12 ha 3050 m 2 nagyságú kastély megnevezésű műemlék ingatlan adásvételére a 42/2008. (IV.24.) határozat 1. pontja alapján a MIDI TOURS Kft-vel kötött szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll. Felkéri a közgyűlés elnökét, haladéktalanul gondoskodjon az okirat elkészítéséről, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének törléséről, és számla kibocsátásával a késedelmi kamatként számított 15 millió Ft érvényesítéséről. 3. a Gazdasági és Vagyonbizottság 1/2009. (I.27.) (1. számú melléklet), 2/2009. (I.27.) (2. számú melléklet), 9/2009. (II.19.) (3. számú melléklet), 13/2009. (II.26.) (4. számú melléklet) az Oktatási és Kulturális Bizottság 8/2009. (II.18.) (5. számú melléklet), 9/2009. (II.18.) (6. számú melléklet), 10/2009. (II.18.) (7. számú melléklet),

8 8 11/2009. (II.18.) (8. számú melléklet), 12/2009. (II.18.) (9. számú melléklet), határozatával hozott döntését tudomásul veszi. A határozatot kapják: 1. Egyházy Jenőné, a MIDI TOURS Kft. ügyvezetője 1139 Budapest, Üteg út Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetői, Helyben (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva). 2/b. Napirendi pont Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról. Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató kiegészítését kollégái kiosztották. Megállapította, hogy kérdés, vélemény, a közgyűlési tagok részéről nem hangzott el, így a tárgyalás e szakaszát lezárta. Szavazásra tette fel a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 40 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 2/c. Napirendi pont Jogszabály-tájékoztató. Előadó: Dr. Fazekas János, megyei főjegyző

9 9 SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Jelezte, hogy a napirendi pont előadójaként a megyei főjegyző szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel a közgyűlési tagok részéről nem hangzott el. Megállapította, hogy a közgyűlés a jogszabály-tájékoztatót tudomásul vette. 3. Napirendi pont Előterjesztés a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.23.) rendelet módosítására és kiegészítésére. Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Elmondta, hogy a napirendi pont előadójaként szóbeli kiegészítése nincs. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel a közgyűlési tagok részéről nem hangzott el, így a tárgyalás e szakaszát lezárta. Szavazásra tette fel a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.23.) rendelet módosítására és kiegészítéséről szóló előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet. (Időközben az ülésterembe megérkezett Halmi József és Dr. Seszták Miklós, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma 44 fő.) A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 43 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2009. (V.2.) r e n d e l e t e a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.23.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről

10 10 A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdésének e.) pontjában, annak (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az SZMSZ 2. (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A megyei közgyűlés hivatalos honlapja: (a továbbiakban: honlap) 2. Az SZMSZ 4. (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az átruházott hatáskörök gyakorlása tovább nem ruházható. 3. Az SZMSZ 21. (1) bekezdésének h.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az elnök feladatai:) h.) a honlapon előre meghirdetett időpontban és helyen fogadóórát tart. 4. Az SZMSZ 22. (2) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az alelnökök feladatai:) c.) a honlapon előre meghirdetett időpontban és helyen fogadóórát tart.

11 11 5. Az SZMSZ 26. (1) bekezdésének g.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A főjegyző főbb feladatai:) g.) minden hónap első csütörtöki napján 8 00 órától óráig fogadóórát tart. 6. Az SZMSZ 42. -a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, az ezt követő bekezdések számozása eggyel nő: (2) Az írásos előterjesztések külzetén az előterjesztést megtárgyaló bizottságok véleménye mellett fel kell tüntetni az előterjesztés készítőjének, az előterjesztés szakmai, továbbá törvényességi ellenőrzését végző személynek a nevét, aláírását. 7. (1) Az SZMSZ 65. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A rendeleteket és határozatokat a honlapon közzé kell tenni. Átfogó módosítás esetén a honlapon a rendeletek egységes szerkezetű szövegét is közzé kell tenni. (2) Az SZMSZ 65. (3) bekezdése hatályát veszti. 8. (1) Az SZMSZ 67. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 67. (1) A rendelet kihirdetésének módja: a hivatal Megyeháza előcsarnokában elhelyezett hirdetőtábláján a rendelet megalkotásának napján történő kifüggesztés. A rendelet szövege a főjegyzőnél, az aljegyzőnél és a hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán megismerhető.

12 12 (2) A rendelet kihirdetésének napja: a rendelet kifüggesztésétől számított 3. nap, kivéve a közgyűlés alakuló ülésén az SZMSZ módosításáról alkotott rendeletet, mely a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel egyidejűleg kerül kihirdetésre. (3) A rendelet hatályba lépésének dátumát év, hó, nap szerint kell meghatározni. (4) A rendeletet külön is meg kell küldeni az elnöknek, az alelnököknek, a tanácsnokoknak és a hivatal osztályvezetőinek. (5) A rendelet kihirdetéséről, a 65. (2) bekezdésében foglaltak szerinti közzétételéről, valamint a (4) bekezdésben maghatározott személyeknek történő megküldéséről a főjegyző gondoskodik. 9. E rendelet május 2. napján lép hatályba. 4/a. Napirendi pont Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények alapító okiratának megállapítására. Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Elmondta, hogy a napirendi pont előadójaként szóbeli kiegészítése nincs. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel a közgyűlési tagok részéről nem hangzott el, így a tárgyalás e szakaszát lezárta. (Időközben az üléstermet elhagyta Fülöp István, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma 43 fő). Szavazásra tette fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények alapító okiratának megállapításáról szóló előterjesztéshez tartozó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa

13 13 András Oktató Kórház Alapító Okirata megállapításáról szóló határozattervezetet. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 41 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozat-tervezetet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 24/2009. (IV. 29.) h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház Alapító Okirata megállapításáról A Megyei Közgyűlés 1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház Alapító Okiratát május 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: A z i n t é z m é n y ALAPÍTÓ OKIRAT I. rész Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház Székhelye: Nyíregyháza, Szent István u. 68. Telephelyei: Nyíregyháza, Sóstói u. 62. Nyíregyháza, Víz u. 9. Nyíregyháza, Bocskai út 73. Nyíregyháza, Debreceni u. 12. Nyíregyháza, Szent István u. 14. Nagykálló, Debreceni út 23. Gávavencsellő, Hősök tere 12. Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 2.

14 14 Működési köre: Jogállása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alapításának éve: 1899 Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv típusa: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Egészségügyi közintézet A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés bízza meg. (A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény irányadó rendelkezései alapján

15 15 Államháztartási szakágazati azonosító: Fekvőbeteg-ellátás Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: Kiegészítő tevékenység: a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó, az egészségügyi alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Gyógyszerkészítmény gyártása Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humánegészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági-műszaki háttérszolgáltatás Kisegítő tevékenysége: Nincs

16 16 Vállalkozási tevékenysége: Nincs II. rész K ö z ö s r e n d e l k e z é s e k: Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység szakfeladatrendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátási színvonal növelése érdekében értékesíthető. 2.) jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 14/2006. (II. 24.) határozatát, valamint a 72/2008. (VI. 25.) határozatait visszavonja; 3.) felhívja az intézmény főigazgatóját, hogy vizsgálja felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb dokumentumait és azokat terjessze jóváhagyásra az illetékes bizottságok elé. A határozatot kapják: 1.) Dr. Pikó Károly főigazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza, Szent István u ) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatósága 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 3.) Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetői, Helyben Szavazásra tette fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények alapító okiratának megállapításáról szóló előterjesztéshez tartozó a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Alapító Okirata megállapításáról szóló határozat-tervezetet. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 41 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozat-tervezetet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17 17 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2009. (IV. 29.) h a t á r o z a t a a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Alapító Okirata megállapításáról A Megyei Közgyűlés 1.) A Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Alapító Okiratát május 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT A z i n t é z m é n y Neve: I. rész Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Székhelye: Nagykálló, Szabadság tér 13. Telephelyei: Nagykálló, Bátori u. 26. Kállósemjén, Kossuth u Működési köre: Jogállása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alapításának éve: 1895 Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv típusa: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Egészségügyi közintézet

18 18 A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés bízza meg. (A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény irányadó rendelkezései alapján Államháztartási szakágazati azonosító: Fekvőbeteg-ellátás Jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló törvényben meghatározottak szerint pszichiátriai betegek pszichiátriai betegségükből eredő ellátása, felügyelete, gondozása.

19 19 Alaptevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Kisegítő tevékenysége: Vállalkozási tevékenysége: Fekvőbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Könyv-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Gyógyszer-kiskereskedelem Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme Gyógyászati termék kiskereskedelme Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Fizikai közérzetet javító szolgáltatás alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági, műszaki háttérszolgáltatás Taxis személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Információ-technológiai szaktanácsadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

20 20 Kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határa: 30 % K ö z ö s r e n d e l k e z é s e k: Piac-, közvélemény-kutatás Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység II. rész Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység és vállalkozási tevékenység szakfeladatrendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység és vállalkozási tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátási színvonal növelése érdekében értékesíthető. 2.) jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 71/2005. (VI. 30.) határozatát, valamint a 66/2007. (VI. 28.), a 70/2008. (VI. 25.) határozatait visszavonja; 3.) felhívja az intézmény főigazgatóját, hogy vizsgálja felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb dokumentumait és azokat terjessze jóváhagyásra az illetékes bizottságok elé. A határozatot kapják: 1.) Dr. Móré E. Csaba főigazgató, Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, Nagykálló, Szabadság tér ) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatósága 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 3.) Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetői, Helyben

21 21 Szavazásra tette fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények alapító okiratának megállapításáról szóló előterjesztéshez tartozó a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Fehérgyarmat- Vásárosnamény Alapító Okirata megállapításáról szóló határozat-tervezetet. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 41 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozat-tervezetet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009. (IV.29.) h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Fehérgyarmat-Vásárosnamény Alapító Okirata megállapításáról A Megyei Közgyűlés 1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Fehérgyarmat-Vásárosnamény Alapító Okiratát május 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: A z i n t é z m é n y ALAPÍTÓ OKIRAT I. rész Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Fehérgyarmat-Vásárosnamény Székhelye: Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. Telephelye: Vásárosnamény, Ady E. u. 5. Nyírbátor, Édesanyák u. 1/a. Nyírbátor, Báthori u. 29. Működési köre: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

22 22 Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alapításának éve: 1996 Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv típusa: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Egészségügyi közintézet A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés bízza meg. (A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény irányadó rendelkezései alapján

23 23 Államháztartási szakágazati azonosító: Fekvőbeteg-ellátás Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó, az egészségügyi alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása. Felnőtt és gyermek, aktív és krónikus, járóés fekvőbeteg szakellátás; Rehabilitációt és szakápolást, utókezelést nyújtó gyógyítómegelőző ellátás; Gyógyfürdő szolgáltatás, fürdőgyógyászati ellátások, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával széles körű fizioterápiás ellátás nyújtása; Gyógyszerellátás; Véradó állomás működtetése Fekvőbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Kiegészítő tevékenysége: Kisegítő tevékenysége: Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Fekvőbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Egyéb szálláshelyszolgáltatás

24 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Az egyes tevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató tevékenységeket is (teljes körű gazdasági, műszaki háttérszolgáltatás) Vállalkozási tevékenysége: Nincs Kisegítő tevékenysége arányának felső határa: 25 % K ö z ö s r e n d e l k e z é s e k: II. rész Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység és szakfeladatrendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátási színvonal növelése érdekében értékesíthető. 2.) jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 61/2006. (VI. 23.) határozatát, valamint a 71/2008. (VI. 25.) határozatát visszavonja; 3.) felhívja az intézmény főigazgatóját, hogy vizsgálja felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb dokumentumait és azokat terjessze jóváhagyásra az illetékes bizottságok elé.

25 25 A határozatot kapják: 1.) Dr. Vadász Mária főigazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Fehérgyarmat- Vásárosnamény, Vásárosnamény, Ady E. u ) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatósága 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 3.) Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetői, Helyben 4/b. Napirendi pont Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Köszöntötte a meghívott vendégeket, Dr. Pikó Károlyt a Jósa András Oktató Kórház főigazgatóját, Dr. Móré E. Csabát a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház főigazgatóját, Dr. Losonczy Jánost a Magyar Orvosi Kamara megyei elnökét, Bolek Tamást az EDDSZ megyei elnökét, Dr. Pataki Lászlót a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatóját, Balogh Istvánnét az EAST-AUDIT Zrt. könyvvizsgálóját. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a napirendi pont kiegészítését kollégái kiosztották, továbbá a napirendi pontban érintett személyek hozzájárultak a nyilvános ülés megtartásához. Elmondta, hogy a módosított előterjesztést a közgyűlés Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, valamint a Gazdasági és Vagyonbizottsága a közgyűlési anyagok postázását követően tárgyalta meg. Felkérte Dankuné Dr. Somogyi Ildikót az Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. DANKUNÉ DR. SOMOGYI ILDIKÓ (az Egészségügyi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy az Egészségügyi Bizottság a határozat-tervezeteket megtárgyalta és egyhangúlag a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

26 26 DR. VADÁSZ MÁRIA (a közgyűlés tagja): Jelezte a bizottság tagjaként, hogy a jelenleg kiosztásra került változtatások 3. oldalán a 3/b. és e. pontot a bizottság nem ilyen értelemben tárgyalta, hanem a korábbi változatot tárgyalta meg. A bizottság ezt a változatot nem ismerte. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Megjegyezte, hogy a napirendi pont megtárgyalásakor majd kiderül, hogy a bizottság milyen változatot tárgyalt meg. Felkérte Nagy Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. NAGY SÁNDOR (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a bizottság a reggeli ülésen nem ezt az anyagot tárgyalta, amelyet kiosztással tárgyaltak, hiszen ez bővebb ahhoz képest, amit a bizottság megkapott. A bizottság többségi szavazással a két kiegészítést támogatta, a mostaniról a bizottság nem tárgyalt. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Felkérte Dr. Seszták Miklóst a Gazdasági és Vagyonbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. DR. SESZTÁK MILÓS (a Gazdasági és Vagyonbizottság elnöke): Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Megkérdezte a közgyűlés tagjait kíván-e valaki a napirendhez kapcsolódóan kérdést feltenni. DR. KISS GÁBOR (frakcióvezető): Megkérdezte, hogy hogyan kerülhet ilyen típusú módosítás a közgyűlés elé, amikor ezt a bizottság nem tárgyalta. Az alapító okirat 1.4. pontjával kapcsolatban megjegyezte, hogy előkészítő megbeszélések során és az eredeti előterjesztésben egy teljesen más típusú szöveg áll és feltett kérdésükre többször is megerősítették, hogy a társaság székhelye Nyíregyháza, Hősök tere 5. Továbbá elmondta, hogy azt is leszögezték miután nagyhorderejű kérdésről van szó, hogy minden egyes terminus, amelyet használnak a jogszabályban az nagyon pontosan körülhatárolt legyen, a telephely és a fióktelephely számára elfogadhatatlan. Elmondta továbbá, hogy intézményekről, tagintézményekről beszéltek és a legelső erre vonatkozó határozat kimondta azt, hogy nem sérthet jogokat az egyesítés és az egyesült intézmények mind a tevékenységi körüket, mind a szerződési lehetőséget tekintve egyenlő elbírálás alá esnek. Véleménye szerint ilyen horderejű változtatást, amelynek szimbolikus jelentősége van nem elfogadható és ez megakadályozhatja, hogy a frakció az álláspontjában

27 27 ugyanúgy támogató jelleggel szóljon hozzá, ahogy ezt tette az előzetes tárgyalások során. Megjegyezte, hogy bizottsági ülésen adjanak arra módot, hogy az álláspontjukat kifejtsék és olyan, hogy a közgyűlés megnyitásának pillanatában és abban szerepel ez a fajta módosítás, ezt nem lehet elfogadni. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke) Reagálásában elmondta, hogy egy technikai jellegű módosító indítványról van szó. Megjegyezte, hogy egy rendkívül bonyolult jogi kérdésről van szó és ahány jogász annyi jogi álláspont. Elmondta, hogy a társasági törvény fogalma legjobb tudomása szerint fióktelepről és ez nem jelent semmilyen tartalmi módosítást, egy nagyon bonyolult átalakítási folyamatban vannak, ahol minden szónak rendkívüli jelentősége van. DR. HELMECZY LÁSZLÓ (tanácsnok): Megjegyezte, hogy helyesen jártak el azzal, hogy összehívták a frakcióvezetőket, amikor a kórházzal kapcsolatos változtatásokat a közgyűlés vezetése tervezte. Időközben a rendőrségi beszámoló vendégei megérkeztek és jelezte ügyrendi javaslatában, hogy a napirend tárgyalását szakítsák meg, hogy a vendégeket ne várakoztassák meg. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Jelezte, hogy a napirendi pontot a közgyűlés úgy szavazta meg, hogy az aktuális napirendi pont tárgyalását felfüggesztik, amikor a vendégek megérkeznek. Szavazásra tette fel, hogy a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról, az integrált szervezet működésének tapasztalatairól szóló beszámolónak a megtárgyalásával folytassák a napirendi pontok tárgyalását. (Időközben az ülésterembe megérkezett Fülöp István, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma 44 fő). A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 43 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatot elfogadta.

28 28 5. Napirendi pont: Beszámoló a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról, az integrált szervezet működésének tapasztalatairól. Előadó: Szepesi István rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Köszöntötte meghívott vendégeket dr. Bencze József altábornagy, országos rendőrfőkapitány urat, Szepesi István rendőr tábornok urat, megyei rendőrfőkapitányt a napirendi pont előadóját és megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése. SZEPESI ISTVÁN (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, r. dandártábornok): Az országos főkapitány jelenlétében jelentette a megyei közgyűlésnek, hogy a megye rendőrsége a határőrséggel történt integráció kiteljesedésével jelentős létszámú és viszonylag jól felkészült rendőri erővel, vezetőváltásokat is végrehajtva egy egységesen működő vezetéssel sikeres munkáról adott számot a kedvezőtlen külső-belső körülmények megemlítésével. E kedvezőtlen körülmények tekintetében utalt a feszült társadalmi problémakörökre, a kiélezett pártpolitikai harcokra, a gazdasági válságra és a viszonylag rossz gazdasági körülményekre, mely körülmények között kell a rendőrségnek tenni a dolgát, fenntartani a közrendet, közbiztonságot, végrehajtani a bűnüldözési feladatokat, különösen egy olyan megyében, amely bűnügyi szempontból nehéz megyének számít, s egyébként is nagy megye. Néhány dologban módosítást tett az írásos anyaghoz, mivel az a tavalyi statisztikák alapján készült, s az időközben elkészült első negyedévi statisztika alapján további javulásokról adott számot. Előadta, hogy az írásos anyag alapján az ismertté vált bűncselekmények száma némileg, néhány százalékkal csökkent a korábbi évhez képest. Javultak kis mértékben a felderítési-, és nyomozás eredményességi mutatók is, de a 2009-es évben további 25 %-kal csökkent a tavalyi első negyedévhez képest a megyében az ismertté vált bűncselekmények száma, és különösen fontos az, hogy erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények száma ezen belül több, mint 30 %- kal csökkent. Előadta továbbá, a tavalyi évben az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények tekintetében a 100 ezer lakosra jutó arányban a megye az első helyen volt, sőt első helyen volt abban, hogy a legtöbb bűnelkövető került felderítésre országosan, ami egyrészt jó, hiszen a rendőrség sok bűncselekményt elkövető személyt derített fel, másrészt pedig azt is mutatja, hogy a megyében

29 29 sok bűnöző van. Összességében megállapította, a évben elindult statisztikai adatok alapján megállapítható arány jónak mondható, álláspontja szerint ez a jó irány. Előadta, a rendőrség sokat tett annak érdekében, hogy ez így legyen. Országos cselekvési program indult a közterületek rendjének erősítése és a közterületeken elkövetett bűncselekmények megakadályozása, megelőzése érdekében, amihez a megye is kapcsolódott, melynek köszönhetően mindenki egy jóval intenzívebb rendőri jelenlétet érezhet a megyében a közterületeken éjjel és nappal egyaránt, és nyilván ez a fajta jelenlét és aktívabb tevékenység már a statisztikai számadatokban is jól megmutatkozik. Jó az az eredmény is, amiről a közlekedés biztonsága területén számot tud adni a rendőrség, hiszen a tavalyi évben a korábbi évhez képest 23-mal kevesebben haltak meg a megye útjain. Azt gondoljuk, hogy részben a bevezetett objektív felelősséghez és a zéró tolarenciához kapcsolódó közigazgatási bírság rendszere is megelőző hatást gyakorolt, hiszen a halálos balesetek és a súlyos balesetek zöme a gyorshajtásból is adódik. Az első negyedévben tovább csökkent a közlekedési balesetek száma, elsősorban a súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek száma. Sajnos a halálos baleseteknél jelenleg az első negyedév alapján már nyolcan haltak meg a tavalyi első időszaki hét főhöz képest, tehát ezen statisztikai adat egy fő növekedést mutat. Reményét fejezte ki, hogy az év további részében csökkenteni lehet majd a halálos baleseteknek az arányát. Megemlítette, hogy nagyon intenzív továbbra is a határhelyzet. A tavalyi évben háromszor annyi tiltott határátlépést elkövető külföldi személyt fogtak el, mint az azt megelőző évben és ez az arány az idén is folytatódik, hiszen több mint 300 főnél tartanak. Szerencse talán, hogy a magyar oldalon minimális az embercsempész tevékenység, annál nagyobb viszont a cigaretta csempészet. A tavalyi évben több mint 600 millió Ft értékű cigaretta lefoglalásában és személyek elfogásában közreműködtek és adtak át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Vám- és Pénzügyőrségnek, ebben az évben ezen tendencia folytatása várható. Megjegyezte, hogy szervezetileg felállításra került most tavasszal a megyei főkapitányság bűnügyi szervének alárendeltségében a migrációs osztály, amely azt az űrt hivatott betölteni, amely keletkezett a határőrséggel történő integrációval, hiszen ott a bűnügyi felderítő szolgálatok megszűntek. Nagyon remélik, hogy a felderítésben mind nyílt és titkos eszközök alkalmazásában ez a migrációs osztály tudja fogni az államhatárt és akadályozni mind az embercsempészetet, mind a cigaretta csempészetet a jövőben. Mindezen szép eredmények mellett megemlítette, hogy súlyos bűncselekmények is történtek és történnek napjainkban a megyében, amelynek a nyomozásában nagy erőkkel dolgoznak. Példaként említette a tiszalöki emberölést, vagy több molotovkoktélos gyújtogatást és támadást Pusztadobosra, illetve Rakamazra is célozva. Ezen felül számos, részben ezekhez is kapcsolódó rendezvényekhez, demonstrációkhoz kellett nagy erőkkel biztosítást nyújtaniuk.

30 30 Ezekkel kapcsolatosan, különösen a pusztadobosi üggyel kapcsolatban előadta, az a molotovkoktélos támadás, ahogy indult az ügy és a sajtóból is lehetett érzékelni, úgy nem történhetett, ott szakértő igazolta, nem történt gyújtó palack bedobása a portára, azaz így nem gyulladhatott meg az az üveg, amiről szó van. Pillanatnyilag hamis tanúzás miatt viszont büntető eljárás indult az ügyben. A rakamazi ügyben és a tiszalöki emberölési ügyben tovább folytatódik a nyomozás. Összességében az előadottak alapján jellemezte az aktuális helyzetet, kiegészítve az első negyedév adataival. Véleménye szerint a rendőrség a helyén van, egy új minőségű rendőrség jött létre az integrációval, amiben nyilván még vannak tennivalóik, hiszen ez nem egy időpontra elkészítendő feladat, hanem egy folyamat eredménye, mert vannak még olyan rendőri szervek, ahol létszámhiánnyal küszködnek, vannak olyan szervek, ahol meg létszám többlet van, de összességében a rendőrség a megyében megfelelő erőt képvisel, 2600 fős erő áll rendelkezésre. Személyzeti tevékenység, az hogy a megfelelő kollégák a megfelelő helyeken álljanak rendelkezésre ebben az évben még tovább folytatódik. Reményét fejezte ki, hogy a közterületi jelenlétet erősen biztosítva sikeresek lesznek az év hátralévő részében is bűnüldözési területen és a közterületek rendjének fenntartásában egyaránt. Kérte a közgyűlést, hogy az írásos előterjesztést ezen szóbeli kiegészítéssel fogadja el, a kérdések és vélemények tekintetében rendelkezésre állását fejezte ki. SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Megköszönte a főkapitány szóbeli kiegészítését és megkérdezte, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni a napirendi ponttal kapcsolatban. JENEI SÁNDOR (a közgyűlés tagja): Előadta, hogy az írásos anyagban as adatok szerepelnek, s a főkapitány szóbeli tájékoztatása szerint bizonyos területeken csökken a bűnelkövetések száma. A személyi és közrend elleni bűncselekmények nőttek a megyében, ezért kérdezte, hogy a véleménye szerint jól bevált őrsprogramnak a folytatásával mi lesz? Kérdezte továbbá, hogy milyen forrást fog a rendőrség találni a tervezett ÁFA és jövedéki adó emelésre, utalva a főkapitány szóbeli tájékoztatójára, mely szerint alul van finanszírozva a rendőrség. Kérdezte továbbá, hogy van-e mérőszalag rendszeresítve a járőröknél? Előadta, hogy a hideg rázza a gazdálkodóikat ezzel a méricskéléssel, ugyanis már oda jutottak, hogy nem mernek a közútra kimenni. Tisztában van azzal, hogy a rendőrség csak a törvényt hajtja végre, de rossz törvényekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Az ezer sebből vérző gazdákat tovább sújtják még ezzel is, hogy 2

31 31 méter 58 cm, vagy 2 méter 62 centi, annak ellenére, hogy szabványos dolgokról van szó, nem otthon barkácsolt eszközökről, ha pedig ezek a szabvány ellenére sem megfelelőek, akkor miért kerülnek forgalmazásra? LIPŐK SÁNDOR (tanácsnok): Előadta, hogy a 20 ezer forint alatti elkövetések esetében a hivatalok és a rendőrség között elveszlik az ügy, az állampolgárok már nem is akarnak feljelentést tenni, tehát ezzel valamit a jövőre nézve kezdeni kellene. A másik kérdése a rendőrőrsökkel kapcsolatos. Nyugdíjazások voltak a rendőri állományon belül. Nyugdíjazásokban megüresedtek a helyek és az állományi létszámok hónapok óta nincsenek betöltve, kérdezte, hogy a megüresedett helyek betöltésére kaphatnak-e ígéretet. Konkrétan a kemecsei rendőrőrs tekintetében kérdezte meg, hogy ezek az állományi létszámok fel lesznek-e töltve, mert teljesen feltöltött állapotban sem tartja elégségesnek a létszámot, azt kevesli. Véleménye szerint a létszám növelésére feltétlenül szükséges lenne, hiszen nagyon fontos a közrend és a közbiztonság. BORKÓ KÁROLY (Környezet-, Természetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke): Előadta, a megyei közvéleményt megrázta a tiszalöki kivégzés, ezzel kapcsolatosan megkérdezte, hogy van-e olyan publikus információ a nyomozással kapcsolatban, amit esetleg a közgyűlés tudhat, mert azt gondolja, mindenkit felháborított az, hogy egy olyan családot, illetve egy olyan embert ért támadás, egy olyan embert gyilkoltak meg aljas módon, aki a közösségében is, illetve a munkahelyén is egy megbecsült ember volt, tehát semmi okot nem adott arra, hogy ez az esemény megtörténjen vele. Tehát van-e bármiféle olyan újabb fejlemény, ami publikus és a közvélemény tudomására hozható. Csatlakozva Jenei Sándor képviselőhöz előadta, hogy nem a rendőrségtől, hanem a közlekedési hatóságtól származik az a rendelet, amely a mezőgazdasági eszközök szélesség korlátozására, illetőleg első és másodrendű, tehát az egy és a két számjegyű utakra vonatkozó közlekedést szabályozza, mely véleménye szerint egyszerűen betarthatatlan. Példaként említette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei úthálózatot, különösen Sonkád települést, ahonnan egy szomszéd településre átmenni csak kétszámjegyű főúton lehet. Utalva a megye közlekedési lehetőségeire és az úthálózatára előadta, hogy véleménye szerint a megyében ez a rendelkezés gyakorlatilag betarthatatlan. Ráadásul a forgalmazóknak és a gyártóknak köszönhetően gyakorlatilag 3 méternél keskenyebb talajművelő eszköz Magyarországon már nem is létezik. Megkérte a főkapitányt, hogy kezdeményezze a betarthatatlan jogszabályok megváltoztatását.

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a 2008. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(További módosító javaslat nem hangzik el.)

(További módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI XIII. JEGYZŐKÖNYVE 2009. DECEMBER 29 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 7/2009. (III. 25.) A személyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben