J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés február 11. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Megyeháza Díszterme. Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint: 1. Aros János 2. Balogh Attila 3. Baricska Jánosné 4. Bihari Márta 5. Bodnár László 6. Bráz György 7. Budai Erzsébet 8. Csabai Gyula 9. Csiger Lajos 10. Dr. Csiba Gábor 11. Czeglédi Sándor 12. Demeter Zoltán 13. Dóka János 14. Erdős Tamás 15. Farkas Félix 16. Galuska László 17. Gergely Zsolt 18. Görcsös Ferenc 19. Gúr Nándor 20. Gyárfás Ildikó 21. Hajdú András 22. Hutkainé Novák Márta 23. Juhász István 24. Dr. Koleszár Lajos 25. Dr. Kormos Imre 26. Koncz Ferenc 27. Kormos Dénes 28. Kovács Lajosné 29. Lehóczki István 30. Lukács András 31. Marton Péter 32. Mészáros Barnabás 33. Mihályi Helga 34. Milánkovich Ernő 35. Molnár János 36. Molnár Magdolna 37. Nyerges Tibor 38. Dr. Ódor Ferenc 39. Ördög Jakab 40. Panyik József 41. Ritó Lászlóné 42. Riz Gábor 43. Dr. Soós Győző 44. Dr. Sója Szabolcs 45. Steinerné Vasvári Éva 46. Dr. Szabó Csaba 47. Szamosvölgyi Péter 48. Szeles András 49. Tamás Barnabás 50. Tóth József Sándor 51. Tóth Zoltán 52. Török Dezső 53. Vargáné Kerékgyártó Ildikó 54. Vámos Zoltán 55. Vécsi István Meghívottként jelen van: Minyóczki Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője, Pelcz Gábor és Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetői, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Kiss Edina önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Róna György

2 2 informatikai ügyintéző, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megkezdjük a évi munkánkat. Köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint a hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 55 fő, tehát a közgyűlés határozatképes. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a szavazógépek bekapcsolása után egy jelenléti szavazással erősítsük meg a határozatképességünket. A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 47 fő - ebből 46 fő igen, 1 nem, 0 fő tartózkodott - 3 fő nem szavazott - adta le jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására című előterjesztés felvételét 5. napirendi pontként, a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd 3567 hrsz-ú ingatlan értékesítésére című előterjesztés felvételét 34. napirendi pontként, a Javaslat Bodrogköz öröksége-karos-karcsa-pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése című (ÉMOP B. kódszámú) pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására című előterjesztés felvételét 35. napirendi pontként, valamint a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítésére című előterjesztés felvételét 36. napirendi pontként.

3 3 Javaslom továbbá, hogy a közgyűlés a meghívóban megjelölt sorrendtől eltérően tárgyalja meg a következő napirendeket (a zárt ülés napirendjeit): a Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására című előterjesztés az 1. napirendi pontként, a Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására című előterjesztés a 2. napirendi pontként, a Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (T. I.- né, Borsodivánka) című előterjesztés a 3. napirendi pontként, továbbá a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztására című előterjesztés a 4. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. Az előbb felsorolt négy napirendi pont zárt ülésen kerülne megtárgyalásra és utána a költségvetéssel és az egyéb napirendi előterjesztésekkel kapcsolatosan nyílt ülésen folytatnánk a munkánkat. A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy van-e a napirendhez kapcsolódóan újabb napirendi pont felvételére, illetve valamely napirendi pont elhagyására vonatkozó javaslat? Kormos Dénes frakcióvezetőnek adom át a szót. Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője kérdése: A zárt ülés után lehetne-e a személyi kérdésekkel indítani? Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ezzel mint előterjesztő egyetértek, elfogadva az Ön által felvetetteket fogjuk folytatni a munkánkat. Ennyi kiegészítéssel, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az előbb felsorolt sorrendben, az igen gomb megnyomásával jelezze. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 1/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a napirendeket elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása

4 4 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka) Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke 4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője 5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat likviditását javító kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

5 5 juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 15/2001. (X. 25.) Kgy. számú rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője 12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló boldogkőváraljai 1057/1 hrsz-ú, 1057/2 hrsz-ú, valamint 0111 hrsz-ú, kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlanok vagyonkategóriába sorolásának módosítására és azok tulajdonjogának a települési önkormányzat részére történő térítésmentes átruházására, illetőleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX.15.) számú rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról, és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII.13.) Kgy. számú rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 16. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 18. Javaslat a hernádvécsei 332 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése, valamint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 19. Javaslat a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 6 20. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irányuló Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat módosítására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 22. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi közbeszerzéseiről Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 23. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program évi Akciótervében foglaltak végrehajtásáról Előterjesztő: Francsics László, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. igazgatója és Veres Csilla, a VÁTI Kft. irodavezetője 24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című (TIOP /09/1) pályázaton való részvétele tárgyú 161/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 1-5. pontjának hatályon kívül helyezésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 25. Javaslat a évi egészségügyi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igény bejelentésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP /A) pályázaton való részvételére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 27. Javaslat Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (TIOP-2.2.5/09/1) című, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetésével benyújtásra kerülő konzorciumi pályázat keretében benyújtandó dokumentumok jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 28. Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program turisztikai fejlesztési pályázatában való részvételről és a pályázó konzorciumhoz való csatlakozásról Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 29. Javaslat a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 7 30. Javaslat Edelény Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 31. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési megállapodás megkötésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 32. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő két vasúti vonalszakasz szüneteltetésével kapcsolatos állásfoglalásra és felterjesztésre Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 33. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 34. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd 3567 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 35. Javaslat Bodrogköz öröksége-karos-karcsa-pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése című (ÉMOP B. kódszámú) pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 36. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítésére Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke 37. Egyebek Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Most a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat február 11-i közgyűlésében zárt ülések következnek. Kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását. Első napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására Második napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására Harmadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka)

8 8 Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztására című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább. A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatja tovább februári ülését. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Egy jelenléti szavazással ismételten erősítsük meg, hogy határozatképességünk fennáll. A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 52 fő - ebből 52 fő igen, 0 nem, 0 fő tartózkodott - 2 fő nem szavazott - adta le jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll. Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az érintettek hozzájárultak a nyilvános üléshez, ezért zárt ülést nem kell elrendelni. A javaslatot bizottságok nem tárgyalták. Kovács Lajosné képviselő asszony az elmúlt közgyűlésünkön a közgyűlés tagja lett, így nem töltheti már be a külső bizottsági tagságot. Az MSZP frakció előterjesztést tett február 2-án a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságban történő személyi változásra. Ez a személyi változás Kovács Lajosné közgyűlési tag helyett Veres Andrásnénak a külső bizottsági tagságát javasolja. Kovács Lajosné képviselőként érintett a saját személyére vonatkozó testületi döntésben. Kérdezem, hogy részt kíváne venni a döntésben? Igen, részt kíván venni a döntésben. A közgyűlés tagjait arra kérem, hogy aki egyetért Veres Andrásnénak a bizottsági külső taggá választásával, az igen gomb megnyomásával jelezze. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint a

9 9 7/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat határozati javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására vonatkozó javaslatot, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 74. (2) bekezdésében foglalt hatáskörében az alábbi döntést hozta: A Közgyűlés Kovács Lajosné közgyűlési tagot felmenti a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsági tagsága alól, és a bizottság tagjává megválasztja Veres Andrásné nem közgyűlési tagot. Felelős: Határidő: Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő megküldéséért azonnal Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Felkérem Veres Andrásnét, hogy az önkormányzati törvényben foglaltak alapján a testület előtt tegye le az esküt. (Ezt követően az eskü letételére és az esküokmányok átadására kerül sor. ) Én, Veres Andrásné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm, gratulálok, jó munkát kívánok Önnek ebben a feladatban. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kormos Dénes frakcióvezető úr kérésének megfelelően a napirendi pontokban annyi módosulás történne, hogy a személyi kérdések a költségvetést megelőző helyre kerülnének. Ezen személyi kérdések, a 19.

10 10 számú, Javaslat az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására és a 20. számú Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására című előterjesztések a 6. és 7. napirendként kerülnének megtárgyalásra. Hatodik napirend: Javaslat az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tudjuk, hogy igazgató asszony nyugdíjba vonult, sajnos azóta elhalálozott. Az érintettek hozzájárultak a nyilvános üléshez, ezért nyilvánosan folytatjuk a munkánkat. Egy bizottság volt, amely véleményezte. Kérem Tamás Barnabást, mondja el a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság véleményét. Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk két pályázatot és két pályázót hallgatott meg és úgy a Veres Bertalanné, mint a Hüse Ferenc pályázatának az elfogadását javasolja. Természetesen majd a közgyűlés dönt, hogy kit választ a két pályázó közül. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ahogy elhangzott két pályázó van. Az egyik pályázónk, - aki most megbízottként viszi az intézményt és előtte is ott dolgozott - Veres Bertalanné, és van egy külső pályázónk. Kérdezem a bizottság tagjain kívül a közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló? Előkészítő Bizottság elvégezte a munkáját, mind a két személyt alkalmasnak találja a vezetői pozíció betöltésére. Megállapítom, hogy nincs kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat. Az első az A.) határozati javaslat, amely március 1. napjától határozatlan időre Veres Bertalanné kinevezését jelenti, meghatározott összeggel. Aki ezt az előterjesztést támogatja, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával jelezze. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 1.) A.) Határozati javaslat A közgyűlés 21 igen, 20 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint az A.) határozati javaslatot elutasította. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A következő, a B.) határozati javaslat, amely Hüse Ferenc kinevezéséről szól március 1. napjától határozatlan időre. Aki egyetért a közgyűlés tagjai közül, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.

11 11 2.) B.) Határozati javaslat 8/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat A közgyűlés 35 igen, 8 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint a B.) határozati javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: Az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza: A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Ormosbánya, Ady Endre u. 33.) intézményvezetői feladatainak ellátásával önálló magasabb vezető munkakörbe március 1. napjától határozatlan időre Hüse Ferencet nevezi ki, illetményét Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Határidő: február 28. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Veres Bertalannénak megköszönve azt a munkát, amit vezetői pozíciójában is elvégzett, a továbbiakban is, - mint az intézményben hosszú esztendők óta dolgozónak - kívánom azt, hogy végezze jól a tevékenységét. Az új igazgatónak jó munkát kívánunk. Hetedik napirend: Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

12 12 Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Itt szintén nyilvános ülésen tudjuk folytatni a munkánkat, hiszen az érintettek hozzájárultak a nyilvános üléshez. Az előterjesztést a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem Tamás Barnabást, hogy a bizottság véleményét ismertesse. Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Úgy Beik Tibort, mint Nagyné Tarjányi Juditot 13 egybehangzó igen szavazattal a bizottság alkalmasnak találta az intézményvezetői munkakör betöltésére. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kinek van kérdése, véleménye? Három jelöltünk volt, ebből kettőt támogatott a bizottság. Megállapítom, hogy kérdést nem kíván a közgyűlés tagjai közül senki feltenni. Kérem, hogy a határozati javaslatból, aki az A.) határozati javaslatrészt támogatja, mely Beik Tibor kinevezéséről szól március 1. napjától határozatlan időre, az igen gomb megnyomásával jelezze. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 1.) A.) Határozati javaslat 9/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint az A.) határozati javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona (Edelény, Szent Márton u. 2.) intézményvezetői feladatainak ellátásával önálló magasabb vezető munkakörbe március 1. napjától határozatlan időre

13 13 Beik Tibort nevezi ki, illetményét Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Határidő: február 28. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A kinevezettnek gratulálva, jó munkát kívánva, megköszönve mindenkinek, aki a pályázatokon részt vett, aki eddig az intézmény ideiglenes vezetését végezte azoknak is, a jó munkát. Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítására Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ez az elmúlt évi költségvetésünknek a módosítása, amelyet meg kell hogy tegyünk, negyedévenként. Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság kivételével mindannyian elfogadásra javasolták a közgyűlésnek. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének adom át a szót. Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk formai szempontból az előterjesztést megfelelőnek tartotta, ugyanakkor 4 igen és 4 tartózkodás mellett nem kapta meg a többségi támogatást. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Török Dezsőnek, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének adom át a szót. Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Elhangzott a kiegészítésben is, hogy mindössze csak az átvezetések kerültek a rendelet-tervezetben módosításra. Ennek megfelelően bizottságunk 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-tervezet módosítást és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ennek az esztendőnek az áprilisi közgyűlésén lesz majd a zárszámadásunk az elmúlt évről. A most módosított adatokról egy mondatban: 44 milliárd 201 millió forintos a főösszegünk a bevételi oldalon és 46 milliárd 730 millió forint a kiadásunk, ez mindösszesen 2,5 milliárdos hiányt állapít meg. Ahogy hallottuk, bizottságainkból egy bizottság nem volt támogató, a többieknél támogatás volt. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy nincs. Engedjék meg, hogy ennek a rendeletnek a módosítására kérjem Önöket.

14 14 A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 33 igen, 1 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint a rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2010 (II. 17.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.13.), 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.), 14/2009. (IX.15.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban

15 15 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint) ebből: Sajómenti és Zempléni TISZK működési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása eft eft eft eft eft d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft e) hitel törlesztés eft f) Tartalék eft Ebből: általános tartalék eft Céltartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

16 16 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a támogató szavazatokat, megértve az ellenszavazatokat is. Kilencedik napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésére Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ez már a jelen és a következő hónapoknak a gondjaival terhes költségvetés. Fekete Tibor könyvvizsgáló urat köszöntöm a közgyűlésen. Megkaptuk az írásbeli anyagot, kérdezem, hogy lesz-e szóbeli kiegészítés? Megállapítom, hogy nem. Előterjesztői módosítást terjesztek elő, amely a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került. A módosítás szerint a rendelet-tervezet számú melléklete a 4. sorszám alatt kiegészül a Barlangkutatók Északmagyarországi Mentőszolgálat Alapítvány részére adandó ,- Ft támogatással, és így a melléklet összesen sora ,- Ft-ra változik. További két javítás van még az előterjesztés 8. és 17. oldalán. A következőkben, minden bizottságunkat meghallgatjuk, hiszen itt nemcsak a szavazat aránya, hanem az ott elhangzott esetleges vélemények, vagy ellenvélemények, mellette, illetve ellene szólók is fontosak. Ezt követően a frakciók tagjainak van módjuk, lehetőségük hozzászólni. Kérem a bizottságok véleményének ismertetését. Először kérem Lukács András urat, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét mondja el. Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunkban egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy az előterjesztés a hivatal dolgozói részéről megfelelő szakmai alapossággal elkészült. Az a formai, jogszabályi követelményeknek megfelel. Ugyanebben már nem volt ilyen egyetértés a tartalomra vonatkozóan. Éppen azért a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is 5 igen és 4 nem szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megköszönjük főosztályvezető asszonynak, osztályvezető úrnak és minden egyes kollégájának a munkáját. Egyre nehezebb munkát kell nekik elvégezni, egyre üresebb az a kamra. Az Egészségügyi Bizottságnak a véleményét kérem Dr. Koleszár Lajos úrtól. Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Szakbizottságunk megvitatta mind a határozati javaslatot, és a rendelet-tervezetet, 9 igen és 5 nem szavazattal ajánlotta a közgyűlés elé. A szakbizottsági ülésre meghívtam egészségügyi intézményünknek a vezetőit, akik beszámoltak gazdálkodási nehézségeikről, gondjaikról, mert úgy gondolom, hogy ez érinti, érintheti a évi költségvetést.

17 17 Szeretném ezúton is nekik megköszönni, hogy részletes tájékoztatást adtak a gondjaikról. Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: A bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül javasolja a közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását. Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Ugyanúgy, mint az előzőekben is, a bizottság 6 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja mind a határozati javaslatot, mind pedig a rendelet-tervezetet. Aros János, a Közbeszerzési Bizottság tagja: Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Az előterjesztés határozati javaslatát és a rendelet-tervezetet 7 igen és 3 nem szavazattal elfogadásra javasoljuk. Riz Gábor, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke: Bizottságunk megtárgyalta, mind a rendelet-tervezet, mind a határozati javaslat anyagát és mindkettőt 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadásra ajánlja. Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet 9 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A határozati javaslatot 10 igen és 4 nem szavazattal ajánlja a közgyűlésnek elfogadásra a bizottságunk. A rendelet-tervezetet 10 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett ajánlja elfogadásra. Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot 14 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Míg a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet 10 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet egyformán, 6 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Látta a bizottság, hogy valóban nehéz helyzetben lesz önkormányzatunk évet illetően. Azt kell, hogy mondjam, élénk vita nem volt a költségvetésről. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Engedjék meg, hogy néhány mondatot mondjak a költségvetésünkre vonatkozóan. Kb. a hiány 2,5 milliárd forint, a

18 18 gondjaink, nem ebben a hiányban mutatkoznak, hanem az elmúlt esztendők hiányainak a kumulálódása az, amiben nem tudunk plussz forráshoz jutni évközben. Évek óta gondot jelent a saját erő az illetékhivatali bevételekben. Először azért csökkent, mert nem mi szedtük be, mondjuk mi ezt. Másik oldal mást mond, természetesen. De reálisan az volt, hogy 2007-ben csökkent ban volt egy kicsit jobb, akkor kaptunk több pénzt. Most a külső forrásokról beszélek ben kb. 700 millió forint összegű a mínusz az előző évhez képest, ami a forrásokat jelenti. Ebben az esztendőben azt látjuk, hogy nem változtak a gazdaság körülményei, az illetékbevétel elsősorban az ingatlanforgalmazásból adódik. Ezért mondom, hogy ebből a szempontból nehezebb helyzetben vagyunk minden évben, mint az ezt megelőző ciklusokban, amikor volt arra alkalom, hogy pótlólagos forrásokhoz jutottunk. Emiatt a költségvetésnek az összeállítása mindig nagyon komoly gondot jelent. Az Önkormányzati Minisztérium közölte, hogy mi olyan feladatokat végzünk, hogy nem vagyunk méltóak, alkalmasak pénzügyileg, politikailag - ezt zárójelbe téve, - arra, hogy mi, nehány millió forintot - 15-öt, már volt olyan év, amikor kaptunk - kapjunk. Megjegyzem, van egyetlenegy megyei önkormányzat, amely a mi feladatainknál jóval kisebb intézményhálózattal, költségvetéssel működik. 100 milliós nagyságrendben kapja az önkormányzat a támogatást, nem tetszenek kitalálni, hogy melyik ez az önkormányzat? Lehet tippelni. Az a megye, amely azonos színnel van a kormányzattal. A baj az itt van. Azt nehéz megérteni, hogy a 2006-ig átlátható gazdálkodású megyei önkormányzatnak 2007-től átláthatatlanná vált a gazdálkodása, nem volt arra alkalmas, hogy pótlólagos forrásokkal kiegészítsék. Ebben az elnök asszonynak volt annak idején nagyon komoly munkája és lobby tevékenysége is. Mellette ott volt a pénzügyi osztálynak a szakmai alátámasztása. Somogy megye a másik, amely többet kapott ezekből a forrásokból, mert ott volt olyan speciális helyzet. Meg kell csak néznünk a kb. hasonló szórtságú településhálózatot. Most ez nem alkalmas arra, hogy kapjunk pénzeket. Holott erre rendkívül nagy szükségünk lett volna. Hogy mit tudunk csinálni ebben a helyzetben? Minden évben megszorításokkal élni, magyarul minden évben nehezebb helyzetbe kerültek az intézményeink, illetve minden évben több dologra kellett nemet mondani, mint amit a józan logikus gondolkodás megkívánt volna. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez a rablógazdálkodás nagyon komolyan érezteti szerepét, minden egyes intézménynek a fenntartásában. Előbb említette Koleszár úr az intézményeket, amelyek az Egészségügyi Bizottsághoz tartoznak. Lekopogjuk, a mai nap, a betegek napja, zöld zászlót kitettük a Megyei Önkormányzatnak a homlokzatára. Mi úgy gondoljuk, hogy igenis erre fel kell hívni a figyelmet, hogy ha már minden mást lepusztítottak itt körülöttünk, értem alatta, hogy folyamatosan vették lejjebb a fejkvótákat, vagy csoportfinanszírozást oktatásban, vagy szociális intézményekben. Legalább már a kórházakat hagyják békén, ne tegyék tönkre, illetve ne próbálják azt a 25 milliárd forintot, - amiről itt vitatkoztunk, hogy sok, nem sok - elvenni. Dr. Csiba Gábor főigazgató, képviselőtársunk ebben a dologban megszólalt és akkor mindig a hatalom elmondja, hogy inkább foglalkozna az intézményének a vezetésével, mint az érdekképviselettel. Jelentem, hogy Dr. Csiba Gábor hála Istennek, - más igazgatóinkra is ugyanígy el tudom mondani, - az intézmény vezetésével foglalkozva, korrektül és egyelőre minden más mesterkedés ellen, meg tudják tartani az intézményeinket. Ugyanakkor jogosnak érzem Koleszár úr felvetését, hogy vajon ez a költségvetés alkalmas lesz-e egész évben arra, hogy a mi intézményeink ne veszítsenek a jelenlegi

19 19 állapotukból, amikor pénzügyileg rendben vannak. Gondjaik vannak, kisebbek ugye, kicsit később fizetnek számlákat, de még egyelőre nem mentek mínuszba. Ezért vagyunk kénytelenek ilyen forrással, illetve ilyen forrás hiánnyal tervezni. Amennyiben Önök kívánnak szólni, arra most van lehetőség a költségvetéssel kapcsolatosan. Amennyiben nincs hozzászólás, akkor engedjék meg, hogy elkezdjük a szavazásokat. Először a határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki egyetért a határozati javaslattal, az igen gomb megnyomásával jelezze. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 1.) Határozati javaslat 10/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat A közgyűlés 33 igen, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a határozati javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnormáját és azt évre az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Az egyes intézmény típusokban az élelmezési nyersanyagnorma: a) szociális otthonokban 385 Ft/fő/nap b) gyermekotthonokban 440 Ft/fő/nap c) középiskolákban 372 Ft/fő/nap d) középiskolai diákotthonokban 440 Ft/fő/nap e) kórházakban ellátottak nyersanyagnormája 550 Ft/fő/nap alkalmazottak nyersanyagnormája 430 Ft/fő/nap 2. A nyersanyagnormákat március 1-jétől kell alkalmazni. Felelős: Határidő: Az intézmények kiértesítéséért Dr. Kovács János főjegyző azonnal

20 20 Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A következő, a évi költségvetési rendeletünk 40 milliárd forintos bevétellel, 2,5 milliárdos hiánnyal számolva. Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával jelezze. 2.) Rendelet-tervezet A közgyűlés 32 igen, 18 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint az előterjesztői módosítással együtt a rendelettervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2010. (II. 17.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások különkülön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek tartalmazzák. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt feladatok.

21 21 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási, kiadási előirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint), b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint), c.) az önkormányzati hivatal által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint), eft eft eft d) hitel törlesztés eft e) kölcsön törlesztés eft f) tartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok kiadásának előirányzatát feladatonként és megyei intézményenként a sz.

22 22 melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., , , 4., 5., 5.1., , , 6., 6.1., , 7., 8., 8.1. sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő eft költségvetési hiány finanszírozása, valamint a tervezett eft összegű kötvény kibocsátása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, figyelemmel az előző évi várható pénzmaradvány alakulására is. (2) A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele és kötvény kibocsátása ügyében járjon el. (3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét és kamatait) azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti. 7. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 8. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére.

23 23 9. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 10. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 11. A 4. -ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 12. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I- III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az előirányzat módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 13. A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással nem járnak.

24 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Főosztálya (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat, ahol a működtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. 15. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására eft összeg erejéig megállapodást kössön. 16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 17. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költségelőirányzata a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Főosztálya készíti elő és annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult. 18. Az Áht. 15/A. -a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a Ft-ot. 19. A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 125. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a közgyűlés a 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósíthatósági terv elkészítésétől és években eltekint.

25 Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a támogatást. Köszönöm az elmúlt jó két hónapos munkát mindazoknak, akik ebben részt vettek. Reményeink szerint ezzel a költségvetéssel fogjuk tudni megoldani a működőképesség fenntartását az intézményeinkben. Tizedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat likviditását javító kötvénykibocsátásra Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek. A Megyei Önkormányzat évben kötvényt bocsátana ki. Az előterjesztésben szerepel, hogy mi a célunk vele, nagyságrendje is. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. A bizottságoknál támogatást kaptunk. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a pénzügyi egyensúly javításáról szóló fejlesztési célokat szolgáló 1,5 milliárd forint összegű kötvénykibocsátásával kapcsolatos határozati javaslatot támogassa. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 11/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat A közgyűlés 32 igen, 18 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint a határozati javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot: Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kötvénykibocsátásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

26 26 A Közgyűlés pénzügyi egyensúly javítását és fejlesztési célokat szolgáló 1,5 milliárd Ft összegű kötvényt bocsát ki. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a kötvény kibocsátási eljárás lebonyolítására, és az eljáráshoz kapcsolódó iratok, dokumentumok aláírására, a kiadások (szervezési, lebonyolítási díj, értékpapír díjak) teljesítésére. Felelős: Határidő: Közgyűlés Elnöke azonnal Tizenegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 15/2001. (X. 25.) Kgy. számú rendelet módosítására Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztőt, Dr. Kovács János főjegyző urat kérdezem, van-e szóbeli hozzáfűznivaló? Megállapítom, hogy nincs. Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, kérem Lukács Andrást, hogy a bizottság véleményét ismertesse. Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk egybehangzóan 8 igen szavazattal elfogadásra és megtárgyalásra alkalmasnak ítélte az előterjesztést. Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló? Bizonyos változások történtek, a Cafeteria rendszer átalakítása, a pénzügyi helyzetünk is indokolta ezt az előterjesztést. Amennyiben nincs hozzászólás, arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a módosító rendelet-tervezetet támogassák. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 50 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a minősített többség szabályai szerint a rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (II. 17.) számú rendelete

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. 40.145-10/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről Iktatószám:526-15/2007 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak a bizottság részéről: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről elnök Dr.Megyesi Melinda Demeter Ervin 15 óra 25

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26- án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján 9.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:4-12/2010. c./ rendeletei: 1-2/2010. Napirend: 4./ Előterjesztés a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4195-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült 2006. december 14-én a Budapest XIII. kerület Béke tér 1. I. emelet 113. szám alatti képviselő-testületi ülésteremben, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben