J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés december 14-i üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor, Fejér Andor, Földváriné Greiz Ágnes, Dr. Juhász Enikő, Kiss János, Krokavecz László, Molnár Imre, Rózsa Lajos, Sági István, Sebestyén Ferenc, Szabó László, Szádvári Gábor, Szórád Róbert, Szűcs Lajos, Vadas Sándor, Vida Tamás, Dr. Wirth István, Balogh Béla, Buzás Sándor, Elek Sándor, Dr. Jernei Zoltán, Kántorné Bíró Emília, Katona József, Rente Ferenc, Szabó Zsigmond, Tokajiné Demecs Katalin, Tokár István, Urbán Csaba, Zachar Ferenc, Dr. Magyar Levente, Petronyák László és Bordás Imre, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Gulyás Adrienn és Rédai János, a Közgyűlés tagjai. Bejelentés nélkül távol: Dr.Czuczi Mihály, a Közgyűlés tagja. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Czibulkáné Dr. Németh Emília könyvvizsgáló, Dr. Boieru Ildikó, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Felügyelősége Megyei Kirendeltségének vezetője, Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet főigazgatója, a települések polgármesterei, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Fejér Andor: köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, az ülésen megjelenteket, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Bejelenti, hogy a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani. A jelen közgyűlés közmeghallgatással egybekötött. Ez alkalomból köszönti az ülésen megjelent állampolgárokat. Megkérdezi, hogy a jelenlévő állampolgárok közül kíván-e valaki kérdést, közérdekű bejelentést, felvetést előterjeszteni? Kérdés, közérdekű bejelentés, állampolgári hozzászólás nem hangzik el, a közmeghallgatást lezárja. Interpelláció, kérdés nem hangzik el A Közgyűlés az írásban kiküldött napirendi javaslatot 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

2 2 Az ülés napirendje a következő: 1. Előterjesztés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosítására 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásának előkészítésére 6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának megbízására 8. Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor alkalmazásának engedélyezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 9. Előterjesztés a gazdálkodási folyamatok integrációjával összefüggő feladatokról és az együttműködési megállapodások jóváhagyásáról 10. Tájékoztató a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében Dr. Boieru Ildikó, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Felügyelősége Megyei Kirendeltségének vezetője

3 3 11. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program ( ) elfogadására 12. Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv hatályának meghosszabbítására 13. Előterjesztés a Szolnok, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésére 14. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségének módosítására 15. Előterjesztés pályázatok benyújtására intézményi fejlesztések támogatására 16. Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó pályázati költség és Együttműködési megállapodás elfogadására 17. Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározására Előadó: Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 18. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés I. félévi munkatervére Zárt ülés: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak adományozására 1./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

4 4 189/2007. (XII. 14.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja o a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, az előterjesztésben felsorolt döntéseit - az öt évet meg nem haladó határozott időtartamra szóló ingatlanvagyon bérbeadásához való hozzájárulásokról, - a felsorolt intézmények egyedi ingó vagyontárgyai értékesítésének, selejtezésének engedélyezéséről, - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére 1 db VAD 190 F1 ½ CWG típusú vízlágyító berendezés megvételének engedélyezéséről, - az Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére ,- Ft összegben térítési díj hátralék, - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére pedig ,- Ft összegben térítési díj hátralék - mint behajthatatlan követelések - leírásának engedélyezéséről, o a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 67/2007. (XI. 27.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát a megye legjobb sportolója cím adományozására kiírt pályázati felhívásról, valamint 69/2007. (XI. 27.) számú határozatát Katona Tímea cigányszármazású fiatal támogatásának kiegészítéséről, o a Gazdasági Bizottság 92/2007. (XI. 29.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát követelésleírás engedélyezéséről a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet részére, és 99/2007. (XI. 29.) számú határozatát a Szolnok, Gyökér út 18. tetőtér 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 2.) A Megyei Közgyűlés a 166/2005. (XI. 11.), 63/2006. (IV. 28.), 153/2006. (XII. 15.), 18/2007. (II. 16.), 25/2007. (II. 16.) 132/2007. (IX. 21.), 31/2007. (II. 16.), 55/2007. (IV. 20.), 89/2007. (VI. 22.), 99/2007. (VI. 22.), 116/2007. (IX. 21.), 117/2007. (IX. 21.), 141/2007. (IX. 21.), 151/2007. (XI. 9.), 153/2007. (XI. 9.), 154/2007. (XI. 9.), 155/2007. (XI. 9.), 156/2007. (XI. 9.), 180/2007. (XI. 9.), 182/2007. (XI. 9.), 183/2007. (XI. 9.), 185/2007. (XI. 9.), 186/2007. (XI. 9.), valamint a 187/2007. (XI. 9.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a 187/2007. (XI. 9.) számú, a tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona területén megújuló energiaigényű referencia telephelyként működő fűtőmű kialakítására vonatkozó közgyűlési határozat 1) bekezdésében szereplő MEGAMORV Kereskedelemi Kft nevét névelírás miatt ÖKOMORV Kft -re módosítja. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői

5 5 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Fejér Andor köszönti Czibulkáné dr. Németh Emília könyvvizsgáló asszonyt, akit a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések tárgyalásához meghívtak. Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 24 igen és 7 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 190/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. A Megyei Közgyűlés a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait hasznosítani kell a évi költségvetés összeállításánál, különös tekintettel a szerkezeti változásokra és az áthúzódó intézkedésekre. 2. A Megyei Közgyűlés a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet előírásai betartására és a kiadási előirányzatok további takarékos felhasználására. Határidő: január 31. és folyamatos Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői Intézményvezetők Erről 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés általános alelnöke 3. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 5. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 7. Intézményvezetők 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosítására Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 24 igen és 8 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja meg:

6 6 16/2007. (XII. 20.) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II.19.) KR számú rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított, módosítja. a) kiadási főösszegét eft-ra b) bevételi főösszegét eft-ra c) tervezett hiány összegét eft-ra (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését az e rendelet melléklete szerint módosított 1/a, 2/a, 3/a, 3/e, 4/b. számú melléklet tartalmazza. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Fejér Andor Dr. Bozsó Péter a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Fejér Andor ismerteti a KIÉT koncepcióval kapcsolatosan kialakított állásfoglalását és az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tesz. (A szóbeli kiegészítés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ezt követően az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 24 igen és 9 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

7 7 191/2007. (XII. 14.) számú határozata a Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 1.) A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést. 2.) A hiány mértékét 900 millió és millió Ft között a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételrendszerének figyelembevételével kell kialakítani. 3.) A feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan tovább kell folytatni az intézményhálózat működtetésének racionalizálását, különös tekintettel a gyermekvédelemre és a közoktatásra. 4.) A működési engedélyekhez szükséges minimális létszámokat biztosítani szükséges, esetleges belső átcsoportosításokkal is. 5.) A működési engedélyhez nem kötött területeken tovább kell folytatni a létszámok felülvizsgálatát és nivellálni az intézmények közötti eltéréseket. 6.) A személyi juttatások és járulékok körében a törvényi minimumokat biztosítani szükséges. 7.) A dologi kiadásoknál differenciált támogatási többletet kell nyújtatni az ellátási feladatoktól függően az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére. 8.) A pénzeszközátadások és az önként vállalt feladatok terjedelmét szinten kell tartani, illetve a lehetséges mértékben csökkenteni. 9.) A felújítási és a fejlesztési feladatok a fejlesztési célú bevételektől és a szabad pénzmaradványoktól osztalékbevétel és ingatlanértékesítések függően tervezhetők. Biztosítani kell a címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrását. 10.) Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel a humán infrastruktúra fejlesztésére, az akadálymentes környezet megteremtésére, az energiahatékonyság növelésére, valamint a bevételt eredményező turisztikai célokra. 11.) Tovább kell folytatni a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálatát, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását. 12.) A likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében tovább kell szigorítani a házi kincstári rendszert, amelyet a gazdálkodási folyamatok integrációja is elősegít. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

8 8 Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 8. Intézményvezetők 5./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásának előkészítésére Balogh Béla aggályát fejezi ki az előterjesztéssel kapcsolatban. Rendkívül nagy felelősségnek tartja a kötvénykibocsátást. A 20 éves futamidő nem belátható idő, kétséges, hogy ki fogja a felelősséget felvállalni a döntés miatt. Olyan generációra ró a Közgyűlés terhet, amelyet az nem biztos, hogy szívesen vállalna, lehetőségeiket korlátozza. A fenntartható fejlődés alap-kritériuma az, hogy a jövő generációt ne korlátozza, ez a döntés azonban behatárolja gazdasági mozgásterüket. Érdekesnek tartja, hogy a 4 milliárd Ft összegű kötvénykibocsátás fejlesztési önereje 3 milliárd Ft, egy milliárd Ft valószínűleg tartalékban van. A 4 milliárd Ft önerő 40 milliárd Ftos fejlesztést feltételez, amelyre a megyének előreláthatólag nem lesz lehetősége. Úgy tűnik, hogy nem teljes egészében kívánják fejlesztésre, hanem más hiányok eltüntetésére kívánják ezt felhasználni. Javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést ne fogadja el, keressen más lehetőséget, amellyel a fejlesztési feladatokat meg tudja oldani, a működést biztosítani tudja. Amennyiben nem veti el a testület az előterjesztést, javasolja a név szerinti döntést. Molnár Imre sok mindenben egyetért az előtte szólóval. Úgy gondolja, hogy a döntés az utolsó pillanatban került napirendre, mert az a hír járja, hogy a Kormány meg kívánja szüntetni az önkormányzatok ezen lehetőségét. Más mód azonban nincs a fejlesztésre. Az a véleménye, hogy a jövő generációt az is korlátozná, ha pl. nem lennének megfelelőek az oktatási feltételek. Ezt a pénzt azonban csak fejlesztésre lehet fordítani. Örül, hogy az MSZP frakcióval vannak közös gondolataik, de azt nem érti, hogy például a jövő évi koncepcióban megjelenő 1 milliárdos hiány mellett hogy lehetne másként fejlesztéseket végezni. Erre csak ez az egy lehetőség van, az teszi jól, aki a döntést megszavazza. Dr. Magyar Levente egyetért a Balogh Béla által elmondottakkal. Beszél a fejlesztési hitelfelvétel előnyeiről, de véleménye szerint ez egy olyan lehetőség, amely csak nagyon biztonságos üzemeltetés, bevételi és vagyoni háttér mellett megfelelő megoldás. A 20 év szerinte is beláthatatlan idő, óvja az önkormányzatot a kötvénykibocsátástól.

9 9 Úgy gondolja, hogy ha nincs rá anyagi eszköz, vissza kell fogni a beruházásokat, fejlesztéseket, de a működtetést biztosítani kell, ha lehet hitel nélkül. Megemlíti a jelenleg megjelenő EU-s pályázatokat, amelyek mindegyike önerőt igényel, de úgy érzi, hogy ezeket nem ebben a hitel-konstrukcióban kell megteremteni, vannak más lehetőségek is. Ezek mögött a hitelek mögött és a fejlesztések mögött is az állam fog állni, mivel az EU-s finanszírozásban az ország egy régiónak tekinthető. A fizetés is az állam kötelezettsége lesz, nem az önkormányzatoké, a pályázóké. Nem kell félni a döntésektől, de ha nincs pénz, meg kell gondolni, hogy mire kívánja költeni azt a keveset az önkormányzat. Beszél az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos jelenleg tapasztalható megszorításokról, de azoktól nem kell megijedni, ki fognak belőle lábalni az önkormányzatok, mint eddig mindig. Nem szereti a pánikhangulatot és a két frakció közötti együttműködéssel pedig egyetért, eddig is így kellett volna lennie. Egy ilyen közösség ereje akkor látszik, amikor megszorítások vannak, akkor kell szorosan együttműködni. Éppen itt volt az ideje, mert ez mindenki számára fontos. Tokár István megállapítja, hogy a 4 milliárd Ft 6,4 milliárdos visszafizetési kötelezettséget jelent a mostani kamatokkal számolva, ez öt év után 15 évig több, mint 400 millió Ft évi törlesztést jelent. Beszél a forint árfolyamának alakulásáról, az euró bevezetése kapcsán lehetséges folyamatokról, amelyek következtében ez kb. 8 milliárdos visszafizetést is jelenthet. Ebben érzi az igazán nagy felelősséget. Sajnálatosnak tartja, de tény, hogy a jelenlegi közgyűlési tagok korukat tekintve nincsenek abban a helyzetben, hogy 20 év múlva számon lehessen kérni tőlük a jelenlegi döntést. Tokajiné Demecs Katalin szerint az előterjesztésben komoly hibák vannak. Kívánságlistát tartalmaz, amelyeket tényleg meg kell oldani, de semmi másról nem szól. Az önkormányzatok a fejlesztéseiket eddig is végezték, az e célra rendelkezésre állt források ma is meg vannak, legfeljebb kiegészülnek az EU-s forrásokkal. Tudomásul kell venni, hogy most a gazdaság olyan helyzetben van, hogy takarékoskodni kell, és felmerül, hogy kinek a felelőssége lesz a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó visszafizetés. Nem tudja elfogadni, hogy most milliárdos adósságba akarják hajszolni az önkormányzatot. Ez olyan hosszú időre, 20 évre terheli le a Megyei Önkormányzat lehetőségeit, amely beláthatatlan, semmi egyéb mozgásteret nem hagy az önkormányzatnak. Az a véleménye, hogy a gazdálkodás biztonsága nem tartható fenn ilyen körülmények között. Boldog István kéri, hogy ha a szocialista frakció eddigi hozzászólói ennyire aggódnak a jövő generációjáért, ezeket a hitelfelvétellel kapcsolatos aggályaikat a Kormánynak, a Parlamentben mondják el, ugyanis ott is ez történik. Kéri, hogy gyermekeik, unokáik általi törlesztésre ne vegyenek fel hitelt, legyen következetes a Közgyűlés. Elek Sándor megállapítja, hogy ha kb. 6-8 milliárd Ft-os visszafizetési kötelezettséget vállal ezzel az önkormányzat, a jelenlegi vezetők úgy gondolják, hogy már nem lesz közük a visszafizetéshez, nem ők lesznek a tisztségviselők, amellyel kapcsolatban örömét fejezi ki. Tokajiné Demecs Katalin felhívja a figyelmet, hogy ezt a Közgyűlést a tisztségviselők vezetik és nem a Kormány, a felelősség is az övéké. Balogh Béla az együttgondolkodásra és a felelősségre hívja fel a figyelmet. Most valóban távlati döntést kell hozni, amely 20 évre gazdaságilag meghatározza a lehetőségeket. A valutaváltás valós kockázati tényező, mértéke ma nem forintosítható, de a Tokár István által említett mérték reálisnak mondható.

10 10 Felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló által leírt véleményre, miszerint a Közgyűlés az évenkénti törlesztés összegét a kötelezettségvállalás felső határa alatt olyan mértékig állapítsa meg, hogy a törlesztés 20 éve alatt később esetlegesen szükségessé váló hitel, vagy kölcsön felvételre is lehetőség legyen. Ez olyan felelősség, amely felülvizsgálatra kell, hogy kényszerítse azokat, akik kötvénykibocsátásban gondolkodnak. Kéri, hogy a tisztségviselők keressék meg azt a megoldást, amellyel a következő időszakban vállalható módon tudják finanszírozni a szükséges fejlesztési elképzeléseket. Ezek nem egy ciklust érintő fejlesztések, de az elkötelezettség meghatározza a következő ciklusokat is. Továbbra is fenntartja a név szerinti szavazásra tett javaslatát. Dr. Wirth István szintén óriási felelősségű döntésnek tartja a jelenlegit. Az előterjesztésben vannak tovább-gondolásra érdemes dolgok, mint például az intézmény-fenntartás. Józanul gondolkodva megállapítható, hogy a fenntartási költségek évről-évre való növekedése fenntarthatatlanná teszi azokat, tehát keresni kell a megoldást. Utal a mellékletben meghatározott fejlesztési célkitűzésekre, amelyek épp ezt szolgálják. A felsorolt fejlesztéseket elodázhatatlannak tartja, a fejlesztések nem öncélúak. Korszerűsítés nélkül nagyon komoly problémákkal kell majd számolni. A felelősségteljes döntés lehetővé tenné, hogy a jelenlegi intézményeink 20 év múlva is meg legyenek. Szádvári Gábor véleménye szerint nagyon nehéz helyzetben van a szocialista frakció, mert a kormányzati megszorító intézkedések eredményeképpen szükséges kötvénykibocsátást kell támadni, anélkül, hogy a megszorító intézkedéseket megemlítenék. Megjegyzi, hogy a kötvénykibocsátás nem megyei önkormányzati negyed építését fogja szolgálni. Ha befolyásukat latba vetnék és a kormányzati negyed építését leállítanák nem biztos, hogy szükség lenne kötvénykibocsátásra. Példákat említ arra, hogy a kötvénykibocsátásból származó összegből milyen beruházásokat fognak finanszírozni, ellenkező esetben csődeljárás elé nézhetnek az önkormányzatok. Összegezve elmondja, hogy a kötvénykibocsátásra az elvonások és megszorítások kényszerítik az önkormányzatot, amelyekkel napjainkban szembesülnek. Molnár Imre úgy látja, hogy racionális érvekkel nem tudják meggyőzni a másik frakciót. Nem lehet elmenni olyan pályázatok mellett, ahol 10 %-os az önrész. Az uniós pénzek bejövetelénél egy 10 %-os önrészű pályázatot a legínségesebb helyzetben lévő önkormányzatok is próbálnak kihasználni. Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a FIDESZ kormányzásra készül a döntés konzekvenciái teljes mértéken rájuk fognak hárulni. Szórád Róbert elmondja, hogy Újszászon a szocialista vezetésű önkormányzat is több száz milliós hiánnyal küzd, az MSZP-s polgármester is javaslatot tett egy kötvénykibocsátásra, amelyet az ellenzék is megszavazott, mert megértették, hogy az egyetlen kiút a fejlesztés. Ennek forrásai az EU-s pályázatok, amelyekhez pedig önrész szükséges, s ezeket más forrásból szinte lehetetlen beszerezni. Javasolja az előterjesztés elfogadását. Tokár István röviden emlékeztet arra, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzete fele részben a jobboldal, fele a baloldal hibája. A pályázati önerő megteremtésére tesz javaslatot az önkormányzat használaton kívüli vagyontárgyainak eladása által (pl. az Illetékhivatal épülete, a Szabadság téri épület értékesítése). Véleménye szerint a jelenlegi döntési javaslat tévút, a nagy kockázat mellett nagy ráfizetés lesz a vége.

11 11 Katona József szerint a témának eddig csak az egyik oldalát tárgyalta a testület, a felelősség kérdését. Erről mindenki lelkiismerete szerint döntsön. Elmondja, hogy az önkormányzatoknak ma Magyarországon mintegy 150 millió Ft az adóssága, s ezek a kötvénykibocsátási próbálkozások milliárd közé teszik a várható adósság-állományt. Ez az ország felelőssége, a konvergencia-program is azt célozza, hogy az ország kilábaljon a probléma-halmazból. Úgy látja, hogy a FIDESZ nem bízik abban, hogy 2010-ben kormányra kerül, mert ha bízna ezt a kötvénykibocsátási dömpinget nem gerjesztették volna. Az államadóssághoz hozzá kell számolni ezt a kötvénykibocsátásokkal keletkező mintegy 1000 milliárdot, ez a teher az ország terhe, kéri a döntés során ezt is figyelembe venni. Egyébként meggyőzhetőek az emberek egy-egy csábító kölcsönnel, ha ezek olyan beruházásokra fordítódnak, amelyek egyértelműen költség-megtakarítást eredményeznek, de nem látja, hogy 40 milliárdos fejlesztésre szükség van, és aggódik, hogy 20 évre a jövő nemzedékétől veszik el ezáltal a pénzt. Dr. Magyar Levente emlékeztet, hogy a Medgyessy csomag döntő részben oka a jelenlegi helyzetnek, amelynek a megszavazásában annak idején mindkét párt jeleskedett. Nem kell visszamenőleg keresni a felelősöket, a 16 év alatt sok minden történt pro és kontra, nem kell visszamutogatni állandóan. Szól az önkormányzatok érdekegyeztető fórumáról, amelyet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter működtet. Megbeszéléseiken minden minisztérium és önkormányzati szövetség elnöke - többek között a MÖOSZ elnöke is - jelen van és véleményt nyilvánítanak, így a Kormány pontosan ismeri az önkormányzatok véleményét a témában. Sajnálja, hogy a községi polgármesterek nem kapnak erről tájékoztatást. Szádvári Gábor hozzászólásával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy pl. a legjobb gazdasági helyzetben lévő jászberényi önkormányzat miért akar intézményt átadni a rosszabb helyzetben lévő megyének, miért akarják annak a baját tetézni? Miért nem tudja a helyi adóbevételéből fenntartani az intézményeit, miért akarja még jobban leterhelni a Megyei Önkormányzatot. Mint szövetségi elnök és főtitkár tökéletes rálátással bír az önkormányzatok tevékenységére, a helyi önkormányzatok azért kívánnak megszabadulni önként vállalt feladataiktól, hogy saját problémáikat csökkenteni tudják. Az önkormányzatoknak szolidárisnak kellene lenni ebben a kérdésben egymással, tudomásul kell venni, hogy a megszorító intézkedések hatására az önkormányzati rendszer ilyen állapotban van. Ezeket a problémákat együttműködve lehet csak megoldani. Emlékeztet az előző 16 évben történt hasonló problémákra, amelyek szintén nagy terhet róttak az önkormányzatokra, azok is nagy kárt okoztak. Több példát is említ az előző időszakokból. Megemlíti, hogy az intézmények felújítására még egyszer sem látott prioritási sorrendet. Ezt kellene elkészíteni és az anyagi lehetőségek függvényében végrehajtani. Rossznak találja az eszközt, amelyet alkalmazni akar az önkormányzat, nem fogja megszavazni. Szádvári Gábor tényeket említ a Matolcsi-időszakból, amikor a magyar gazdaság növekedése csak 4-5 % körüli volt, most pedig a fordítottja tapasztalható, a szomszéd országok 7-8 %-os növekedést produkálnak, itt pedig a statisztikai hibahatáron belül is csak 1 % emelkedést tudnak felmutatni. Dr. Magyar Leventének elmondja, hogy Jászberény város egyetlen intézményétől sem válik meg, az erre vonatkozó javaslat csak egy képviselő kósza ötlete volt.

12 12 Emlékeztet, hogy az említett kétéves költségvetés végén volt először null-szaldós a Megyei Önkormányzat költségvetése, amelyet annakidején Tokár István meg is köszönt az előző ciklus tisztségviselőinek. Kántorné Bíró Emília ügyrendi javaslatában indítványozza, hogy mivel az álláspontok nem közelednek zárja le a vitát a Közgyűlés elnöke. Az ügyrendi javaslatot a Közgyűlés 26 igen és 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja. Fejér Andor reagál a felvetett kérdésekre, megállapítja, hogy izgalmas vita folyt, elég sok mellébeszéléssel, de úgy gondolja, hogy a szándék nem megkérdőjelezhető. A működési hiány csökkentésére vonatkozó véleményeket cáfolja, leszögezi, hogy a kötvénykibocsátás kizárólag fejlesztésre vonatkozik. Alapvetőnek tartja, hogy ez az előterjesztés a kötvénykibocsátás előkészítéséről szól. Később egy komplett ajánlatot követően fogja a Közgyűlés eldönteni, hogy felveszi, vagy nem veszi fel ezt a hitelt. Felveti, hogy ha ennyire ördögtől való ez a kötvénykibocsátás, akkor az egyetlen MSZP vezetésű Heves Megyei Önkormányzat miért bocsát ki 3 milliárd Ft-os kötvényt? Idéz a Bajnai Gordon minisztertől ezen a héten érkezett levélből, amelyben azt írja, hogy a beruházások megvalósulásához szükséges saját erő egyik forrása lehet az önkormányzati kötvénykibocsátás. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a kötvénykibocsátás elsősorban a szükséges beruházásokhoz (és nem működési célokra) nyújthat segítséget. Az önkormányzatoknak kiemelt figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy olyan projekteket, fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek hosszú távon fenntarthatóak. SZDSZ-es vezetésű önkormányzatok közül is tud példát mondani, amelyek ezzel a módszerrel próbálják megoldani gondjaikat (pl. Kunszentmárton). Leszögezi, hogy a módszer kockázatával tisztában vannak, ismerteti az elmúlt hónapokban végzett felmérést, amely az intézmények fenntartási költségeit részletezi. Elmondja, hogy olyan fejlesztéseket szeretne az önkormányzat megvalósítani, amelyek a működés korszerűsítését eredményezik. Biztosítja a testületet, hogy a kötvénykibocsátás megvalósulása esetén minden forint felhasználásáról a Közgyűlés fog dönteni és azzal is egyetért, hogy fejlesztési tervet kell készíteni, amelyet a februári ülésre fognak beterjeszteni. Úgy gondolja, hogy a jelen helyzetben az előre-menekülést kell választani, mert az elkövetkezendő évben akár 100 %-os energiaár-emelkedés is lesz, s ezek miatt a beruházásoknál akár éveket is veszíthet az önkormányzat. A vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban elmondja, hogy csak akkor kívánja az önkormányzat értékesíteni kevés vagyontárgyát, ha azok nem hoznak pénzt az önkormányzatnak. Az említett vagyontárgyak közül az Illetékhivatal épülete az idén is 50 millió Ft-ot termelt, jövőre inflációval növelten fogja ezt az összeget hozni, ami még jó szolgálatot tesz. Ahol ez a hasznosítás nem érvényesül, ott igyekeznek a vagyontárgyat értékesíteni. Szól a 40 milliárd Ft-os fejlesztés lehetőségeiről, leszögezve, hogy a 4-ből 1 milliárd Ft nem egészen ezt szolgálja, hiszen nem minden pályázati támogatás 90 %-os intenzitású és nem is minden beruházási kényszerhez vannak pályázati lehetőségek. Úgy gondolja, hogy a felvetett kérdéseket kellőképpen körüljárta a Közgyűlés. A név szerinti szavazásra tett javaslatot a Közgyűlés 15 igen és 19 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja.

13 13 Ezt követően a Közgyűlés 22 igen és 13 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 192/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásának előkészítésére A Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Megyei Önkormányzat tervezett a melléklet szerinti beruházási feladatainak megvalósítása érdekében 4 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásának előkészítésére kerüljön sor. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ajánlattételi felhívás összeállítására és kiadására a pénzintézetek felé. A Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés Gazdasági Bizottságát a véleményezésre és a Pénzügyi Bizottságát az ajánlatok értékelésére. A Megyei Közgyűlés elnöke a soron következő ülésre beterjeszti a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével a kötvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumokat. Határidő: azonnal és február 15. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Tokár István, a Pénzügyi Bizottság elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Tokár István, a Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 7. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 8. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 6./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

14 /2007. (XII. 14.) számú határozata a megyei szociális módszertani feladatok ellátásra A június 30-ig megbízza a jászapáti Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani Intézményt a megyei szociális módszertani feladatok ellátásával. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Bartáné Pataki Viktória, a Fehér Akác Otthon igazgatója Határidő: január 1. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága 4. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 5. A Megyei Önkormányzati hivatal irodavezetői 6. Bartáné Pataki Viktória, a Fehér Akác Otthon igazgatója 7. Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kirendeltsége osztályvezetője Ezt követően a Közgyűlés 25 igen és 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja meg: 17/2007.(XII. 20. ) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 18/2005.(XII. 16.) KR. számú rendelet módosításáról Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Kormányrendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: A felvételi kérelemhez elbírálása előtt be kell szerezni:

15 15 - idősek otthoni elhelyezésnél a kérelmező állandó lakóhelye szerinti jegyző által kiállított igazolást a kérelmező havi jövedelméről és vagyoni helyzetéről, - idősek otthoni elhelyezésnél az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított, az ellátást igénylő gondozási szükségletét igazoló szociális szakértői véleményt, - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni elhelyezésénél a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének az intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni elhelyezésénél a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, - fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és lakóotthoni elhelyezése esetén az elhelyezésre váró nagykorú személyre vonatkozó, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított előzetes alapvizsgálatáról készült szakértői véleményt, - rehabilitációs intézményi elhelyezés esetén az előzőekben leírt állapot szerint szükséges szakvélemény mellett a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított szakvéleményt - demens idősek elhelyezése esetén a demencia körébe tartozó súlyos kórkép megállapításáról szóló, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított szakvéleményt (1) A rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az intézményekre vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjat a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyév március 1-ig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. A 3.sz. mellékletben szereplő intézményi térítési díjakat február 1-től kezdődően kell alkalmazni a személyi térítési díjak megállapításánál. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át tartós bentlakásos elhelyezés, 60 %-át átmeneti elhelyezés, 50 %-át rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés esetén. Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi térítési díjat, amennyiben az ellátott

16 16 jövedelmének 80 %-a eléri az intézményi térítési díj összegét. Az intézmény vezetője állapítja meg továbbá a személyi térítési díjat, ha az ellátott jövedelmének 80 %-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, de az ellátott nem rendelkezik vagyonnal, vagy tartásra köteles és képes hozzátartozóval. Átruházott hatáskörében eljárva a Megyei Közgyűlés elnöke állapítja meg a személyi térítési díjat: a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül, b) amennyiben a személyi térítési díjat részben vagy egészben a tartásra köteles és képes személy fizeti meg, c) amennyiben a személyi térítési díj részben vagy egészben az ellátott vagyonának terhére kerül megállapításra. (3) A rendelet 4. -a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az ellátott hozzátartozója által fizetendő térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére egyedi mérlegelés alapján akkor kerülhet sor, ha a fizetési kötelezettség a megélhetését veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről ill. elengedéséről kérelemre a Megyei Közgyűlés elnöke dönt. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép Ez a rendelet január 1-jén hatályba. A rendelet 6. -a január 1-jével, a 2. (2) bekezdése második és harmadik mondata június 30-ával hatályát veszti. Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 7./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának megbízására Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 194/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatok könyvvizsgálójának megbízására A Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárás alapján január

17 17 december 31-ig az East Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchenyi út 15.) bízza meg a Megyei Önkormányzat könyvvizsgálatának ellátásával. A kijelölt könyvvizsgáló Kusai Tamás. A könyvvizsgálat díja Ft/év, amely évtől a KSH által hivatalosan közölt fogyasztói inflációs rátával növekedhet. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. Debrecen 9. C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Budapest Fejér Andor gratulál az East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt megbízásához, tevékenységükhöz sok sikert kíván. A Közgyűlés nevében egy csokor virág átnyújtásával megköszöni Czibulkáné Dr. Németh Emília 12 éves könyvvizsgálói munkáját. 8./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor alkalmazásának engedélyezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 195/2007. (XII. 14.) számú határozata egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor alkalmazásának engedélyezésére A engedélyezi, hogy az alábbi intézmények január 1-től december 31-ig terjedő határozott időre, intézményenként 1 fő foglalkoztatási koordinátort alkalmazzanak a megigényelt szociális foglalkoztatási normatíva terhére: - Tóparti Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tiszabura-Pusztataskony, Ságvári u. 1.sz.)

18 18 - Kastély Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Újszász, Abonyi u. 1.sz.) - Angolkert Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Törökszentmiklós, Deák F. u. 100.sz.) - Szőke Tisza Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u. 6.sz.) Felelős: a Megyei Közgyűlés alelnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Az érintett intézmények vezetői Határidő: január 1. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés tisztségviselői, 2. Az érintett intézményvezetők, 3. Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége vezetője, Szolnok, 4. Vörösné Dr. Fodor Zsuzsanna, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége Területi Hivatalvezetője, Kecskemét, 5. Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője, 6. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 9./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a gazdálkodási folyamatok integrációjával összefüggő feladatokról és az együttműködési megállapodások jóváhagyásáról Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés a gazdasági integráció együttműködési megállapodásait 35 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: 196/2007. (XII. 14.) számú határozata a gazdasági integráció együttműködési megállapodásainak jóváhagyásáról A Megyei Közgyűlés a melléklet szerint jóváhagyja a Megyei Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek együttműködési megállapodását, amelyek január 1-től lépnek hatályba. Határidő: Felelős: január 1. és folyamatos Intézményvezetők

19 19 Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Intézményvezetők Ezt követően a Közgyűlés a gazdasági integrációhoz kapcsolódó létszámcsökkentésekről dönt és 33 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 197/2007. (XII. 14.) számú határozata a gazdasági integrációhoz kapcsolódó létszámcsökkentésekről A Megyei Közgyűlés a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan március 1-től az alábbi létszámcsökkentéseket rendeli el: Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona Karcag 3,5 fő Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr 2,0 fő Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2,0 fő Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2,0 fő Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona Tiszaug 3,0 fő Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 3,5 fő Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 2,5 fő Levéltár Szolnok 1,0 fő Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2,0 fő Arborétum Tiszakürt 1,0 fő Határidő: március 1. Felelős: Intézményvezetők Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Intézményvezetők

20 20 10./ NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében Előadók: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Boieru Ildikó, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Felügyelősége Megyei Kirendeltségének vezetője Fejér Andor köszönti a napirendi pont előadóját Dr. Boieru Ildikó asszonyt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Megyei Kirendeltségének vezetőjét. Dr. Boieru Ildikó rövid szóbeli kiegészítésében kiemeli az idegenforgalmi témavizsgálat fontosságát. Ismerteti a szeptember 1-én bekövetkezett intézményrendszeri változásokat. Beszél az ellenőrzéseikről, amely nagyrészt saját hatáskörben történtek, megköszöni a társhatóságok, önkormányzatok ezekben nyújtott segítségét. Szól a feltárt hiányosságokról, de úgy ítéli meg, hogy a megye idegenforgalmi helyzete jónak tekinthető, a szabálytalanságok jó része nem szándékosságból adódik, hanem a jogszabályok nem megfelelő ismeretéből, vagy figyelmetlenségből. Elmondja, hogy az idegenforgalmi tevékenység ellenőrzése a jövőben is kiemelt feladatot képez. Ezt követően a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 198/2007.(XII. 14.) számú határozata a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében című tájékoztatóhoz 1. A Megyei Közgyűlés a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében című tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 2. A Megyei Közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Felügyelősége Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltségének. Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája 7. Dr. Boieru Ildikó kirendeltség-vezető, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak- Alföldi Regionális Felügyelősége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

21 21 11./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program ( ) elfogadására Fejér Andor ismerteti az ülés előtt kiosztott módosítást, amely két tételben javítja a technikai hibákat, s kéri, hogy ezek figyelembe vételével tárgyalja a Közgyűlés az előterjesztést. Bordás Imre a megye szempontjából fontosnak tartja a napirendi pont tárgyalását. A megye turisztikai szempontból az Észak-Alföldi régióhoz tartozik a Tisza-tó kivételével. Megállapítja, hogy a régió másik két megyéjének olyan turisztikai értékei vannak, amellyel nehéz versenyezni, érdekeinket érvényesíteni. Felsorolja a két megye nevezetességeit, határmenti kapcsolódását, autópályával való ellátottságát, s nem látja versenyképesnek mellettük a megyét. Ezért van nagy fontossága a Stratégiai Programnak, amely megpróbálja csökkenteni ezeket a különbségeket. Elmondja, hogy ebből akkor lehet minél többet megvalósítani, ha a megye érdekérvényesítő képessége jó lesz, összefognak a célok érdekében. Rente Ferenc kapcsolódva a turizmusfejlesztési témához tájékoztatja a Közgyűlést az Európai Unió azon döntéséről, hogy szúnyog-gyérítést repülőgépről vegyszerrel végezni nem lehet. Ehhez kapcsolódva elmondja, hogy Tiszafüreden egy teljes biológiai szúnyog-gyérítő berendezés, felszerelés áll rendelkezésre. Ennek tulajdonosai négy megyei önkormányzat, Heves, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék. Annak idején ez a felszerelés több, mint 30 millió Ft-ba került, azért hívja fel rá a figyelmet, mert kellemetlen lenne, ha májusban kezdenének el a feltételek megvalósításán gondolkodni, holott az eszközök rendelkezésre állnak. Kéri a probléma megoldásában ennek figyelembe vételét és felajánlja segítségét. Fejér Andor megköszöni az észrevételeket. Egyetért Bordás Imre felszólalásával és az eddigi tapasztalata az, hogy a régió másik két megyéjével az esetek többségében sikerül okosan megállapodni a fejlesztéseket illetően, de mindig több az igény, mint a lehetőség. A jövőre vonatkozó törekvés is az, hogy minél többet ki tudjanak harcolni a megye önkormányzatai számára. Ezt követően a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 199/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program ( ) elfogadásáról 1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Programot ( ) a melléklet szerint elfogadja. (A jóváhagyott Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program letölthető a Megyei Önkormányzat honlapjáról: dokumentumai.) 2. A Megyei Közgyűlés felkéri bizottságait és megbízza a Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a megyei turisztikai szakmai szervezetekkel való együttműködés keretében segítsék elő a stratégiai programban foglaltak megvalósítását.

22 22 Határidő: december 31., illetve folyamatos Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 7. Dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 1051 Budapest, Hold utca Katona Ilona igazgató, MT Zrt Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság, 5000 Szolnok, Sóház u Molnár Anita igazgató, MT Zrt Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda, 5350 Tiszafüred, Kossuth tér Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat, 5000 Szolnok, Ságvári krt Dr. Székely Péter rektor, Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Ady E. u Dr. Debreczeni Ferenc igazgató, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht, 4028 Debrecen, Simonyi u Szabóné Stiegler Beáta igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht, 5000 Szolnok, Kossuth L. u Érintett turisztikai szervezetek 15. Megyei kistérségi többcélú társulások elnökei 16. Megye települési önkormányzatai 12./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv hatályának meghosszabbítására Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 200/2007. (XII. 14.) számú határozata Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv hatályának meghosszabbítására 1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok megye ig szóló közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének hatályát a ig szóló új terv kiadásáig, június 30-ig meghosszabbítja. Megállapítja, hogy a fejlesztési terv jól szolgálja a megye közoktatását, a terv segítséget nyújt az önkormányzatoknak, intézmény-fenntartóknak a közoktatási tárgyú döntéseikhez.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. április 8-i a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodájában, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. március 4.-i alakuló üléséről

Jegyzőkönyv a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. március 4.-i alakuló üléséről Jegyzőkönyv a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. március 4.-i alakuló üléséről Az ülés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye székháza Külső-Szolnok terme, 5000 Szolnok, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-én megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/23/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 3-án

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK! Szám: 117-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 26- án 14.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július hó 20. napján 8,30 órától tartott

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

(További módosító javaslat nem hangzik el.)

(További módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben