J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés április 20-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés április 20-i üléséről

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés április 20-i közgyűlés üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor, Fejér Andor, Földváriné Greiz Ágnes, Dr. Juhász Enikő, Kiss János, Krokavecz László, Molnár Imre, Rózsa Lajos, Sági István, Sebestyén Ferenc, Szabó László, Szádvári Gábor, Szórád Róbert, Szűcs Lajos, Vadas Sándor, Vida Tamás, Dr. Wirth István, Balogh Béla, Buzás Sándor, Elek Sándor, Gulyás Adrienn, Dr. Jernei Zoltán, Kántorné Bíró Emília, Katona József, Rente Ferenc, Rédai János, Szabó Zsigmond, Tokár István, Urbán Csaba, Zachar Ferenc Dr. Czuczi Mihály, és Bordás Imre, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Barcza Gábor közgyűlési tag Bejelentés nélkül távol: Dr. Magyar Levente és Petronyák László közgyűlési tagok. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Czibulkáné Dr. Németh Emília könyvvizsgáló, Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Vitosné Veres Julianna, a belső ellenőrzési csoport vezetője, Miskó Istvánné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ mb. főigazgatója, Gombár Mihály, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója, Dr. Kalmár Sándor, az Agrárkamara elnökhelyettese, Dr. Debreczeni Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht igazgatója, Simon Gábor, a Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht igazgatója, Kun Istvánné, a kunhegyesi Nagy László Gimnázium és Kollégium igazgatója, Dr. Ignácz Istvánné, a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon igazgatója, Dr. Baksai István, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa, Dr.Rudner Ervin, a MÁV Kórház-Rendelőintézet főigazgató-főorvosa, a települések polgármesterei, intézményvezetők, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Fejér Andor: köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, az ülésen megjelenteket, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja.

3 3 Indítványozza, hogy az egészségügyi ellátórendszer változtatásából adódó feladatokra vonatkozó előterjesztést amelyet az ülés előtt kiosztottak a Közgyűlés vegye fel napirendi pontjai közé és utolsóként tárgyalja meg. Tájékoztatja a Testületet, hogy az eredeti elgondolások szerint a mai ülés napirendjén szerepelt volna az Egyes megyei infrastrukturális projektek előkészítésének koordinálása című előterjesztés. Eszerint azon programok (állati hullák gyűjtése, kistelepülések szennyvízkezelése, belvízrendezés) terveinek véglegesítésére kívánt pályázni a Megyei Önkormányzat, amelyek jelentősebb térségi koordinációt igényelnek és az ágazati, vagy regionális operatív programokból támogathatók lehetnek. Az előterjesztést mind a Gazdasági, mind a Pénzügyi Bizottság támogatta. A bizottsági ülések után vált nyilvánvalóvá, hogy az EU költségvetésből től támogatható egyedi projektek és komplex programok előkészítéséhez szükséges decentralizált forrásfelhasználásról szóló 211/2006. (X.20.) számú Korm. rendelet alapján a régiókra szétosztott 4,0 milliárd Ft jelenleg nem áll rendelkezésre. Ezért született az a döntés, hogy a forráslehetőség bizonytalansága miatt ez az előterjesztés ne kerüljön a Közgyűlés elé. Tokajiné Demecs Katalin: ügyrendi indítványában javasolja, hogy az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó előterjesztés felvételét szavaztassa meg az elnök. Módosító javaslatot tesz, mely szerint az MSZP frakció nevében indítványozza, hogy a 12. napirendi pontként szereplő, a falugazdászok továbbfoglalkoztatásának kezdeményezéséről szóló előterjesztést ne tárgyalja meg a Közgyűlés. Nem tartják időszerűnek, mert szó sincs annak megszüntetéséről, az ezen a területen dolgozók száma a jövőben még emelkedni is fog. Kijelenti, hogy amennyiben a Közgyűlés nem veszi le napirendjéről az előterjesztést a frakció nem vesz részt a vitában és a döntésben. Az ügyrendi javaslatot a Közgyűlés 14 igen, 21 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el. A Közgyűlés a módosított napirendi javaslatot 22 igen, 12 nem szavazattal, a következők szerint elfogadja: Az ülés napirendje a következő: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

4 4 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjára Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 7. Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények évi munkájáról Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke intézményvezetők 8. Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye évi munkaerő-piaci helyzetéről Előadó: Miskó Istvánné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ mb. főigazgatója Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

5 5 10.Előterjesztés a megyei önkormányzat kötelező továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálati feladatainak megállapodás alapján történő ellátására az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 11.Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről Előadók: Gombár Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója, Dr. Deme Pál, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara elnöke, Péter Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének vezetője Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke 12.Előterjesztés a falugazdászok továbbfoglalkoztatásának kezdeményezésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 13.Tájékoztató az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi munkájáról és a tervezési időszakra szóló Észak-Alföldi Operatív Program és annak ra szóló első két éves Regionális Akciótervéről Előadó: Dr. Debreczeni Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht igazgatója Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 14. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Dordogne Megyei Tanács (Franciaország) közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 15.Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 16.Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

6 6 17.Előterjesztés a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 18.Előterjesztés egyes megyei fenntartású intézmények alapító okirata felülvizsgálatára Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 19.Előterjesztés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosító javaslata című egyeztetési dokumentum véleményezésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 20.Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Alternatív Energia Klaszter létrehozásának kezdeményezésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 21.Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és intézményei egységes energiagazdálkodási feladatai ellátására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 22.Előterjesztés egyes szociális intézmények működését segítő támogatásra pályázat benyújtására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 23.Előterjesztés alapítványok támogatásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 24. Előterjesztés az egészségügyi ellátórendszer változtatásából adódó feladatokra Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása előtt: Tokár István emlékeztet, hogy az elmúlt ülésen a Jászapáti Somos András kollégium építésével összefüggésben - a támogatásból visszafizetendő 12 millió Ft-tal kapcsolatos előterjesztés tárgyalásakor szóba kerültek a visszafizetés okai. Érdeklődik, hogy sikerült-e tisztázni az esetlegesen elkövetett mulasztásokat, a Hivatalvezetés milyen eredményre jutott.

7 7 Tokajiné Demecs Katalin a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben tapasztalható műtősnő-hiányról érdeklődik, különösen az foglalkoztatja, hogy mit tett a Közgyűlés elnöke a probléma megoldása érdekében. Visszautal az Elnök Úr azon kijelentésére, mely szerint az új finanszírozás következtében hátrányt szenvedők számára felajánlotta annak idején a jogi védelmet. Ezzel párhuzamba állítva érdeklődik, hogy a mostani helyzettel kapcsolatban mit tett. Kéri, hogy a jogi védelem helyett az ellátást biztosítsa. Fejér Andor bejelenti, hogy a kérdésekre az ülés végén fog válaszolni. 1./ NAPIRENDI PONT: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a beszámoló kiegészítését az ülés előtt kiosztották, kéri, hogy azt a kiküldött beszámolóval együtt tárgyalja a Testület. A Közgyűlés az írásos beszámoló alapján 33 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 32/2007. (IV. 20.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja o a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit - az öt évet meg nem haladó határozott időtartamra szóló ingatlanvagyon bérbeadásához való hozzájárulásokról, - az előterjesztésben felsorolt intézmények egyedi ingó vagyontárgyai értékesítésének, selejtezésének engedélyezéséről, - a szociális otthoni gondozottak részére megállapított személyi térítési díjakat, o a Gazdasági Bizottság 21/2007. (III.14.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát egy darab JIG-777 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítéséről, valamint 22/2007. (III.14.) számú határozatát egy db Peugeot 807 típusú gépjármű megvásárlásáról.

8 8 o a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 12/2007. (II.16.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát a évi sportalap felosztásáról, valamint 22/2007. (IV.3.) számú határozatát a évi idősügyi alap felosztásáról, o az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 12/2007. (IV.3.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát az Egyházügyi Alap, valamint 13/2007. (IV.3.) számú határozatát a Közművelődési Alap pályázati kiírásáról, 2.) A Megyei Közgyűlés a 62/2006. (IV.28.), 103/2006. (IX.30.), 115/2006. (IX.22.), 2/2007. (II.16.), 4/2007. (II.16.), 5/2007. (II.16.), 6/2007. (II.16.), 9/2007. (II,.16.), 10/2007.(II.16.), 11/2007. (II.16.), 12/2007. (II.16.), 13/2007. (II.16.), 17/2007. (II.16.), 18/2007. (II.16.), 20/2007. (II.16.), 23/2007. (II.16.), 24/2007. (II.16.), 25/2007. (II.16.), 26/2007. (II.16.), 29/2007. (II. 16.) és a 30/2007. (II.16.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a 103/2006. (IX.30.) sz. határozat végrehajtási határidejét szeptember 30-ra módosítja. Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 3. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. Ezt követően 35 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 33/2007. (IV. 20.) számú határozata a Szolnok-Törökszentmiklós kistérségek szakképzésének fejlesztésére irányuló együttműködési megállapodás elfogadására Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése elfogadja a Szolnok- Törökszentmiklós kistérségek szakképzésének fejlesztésére irányuló, a mellékletben szereplő együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

9 9 Erről: l/ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2/ Martfű Város Önkormányzata, 3/ Újszász Város Önkormányzata, 4/ Törökszentmiklós Város Önkormányzata, valamint a 5/ Szolnoki Főiskola értesülnek. 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor köszönti Czibulkáné dr. Németh Emília könyvvizsgáló asszonyt. Tokár István a Pénzügyi Bizottság ülésén akadályoztatás miatt nem tudott részt venni ezért most szól a pénzmaradványok felhasználásáról. Az illetékprogram megvalósulásához 25 millió Ft-os saját fejlesztési alapot biztosított az önkormányzat. Az Illetékhivatal elkerülésével ez a forrás felszabadult, ezzel a hitel nagyságát csökkenteni lehetett volna. Saját és a frakciója nevében egyetért azzal, hogy ezt fejlesztési pályázatok tartalékaként, saját forrásként használja fel az önkormányzat. Fejér Andor biztosítja a testületet, hogy minden forrást ki fognak használni a fejlesztésre. Ezután a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 34/2007. (IV.20.) számú határozata a évi költségvetés teljesítéséről A Megyei Közgyűlés megköszöni a évi költségvetés végrehajtásában közreműködők munkáját. Határidő: Felelős: azonnal Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről: 1.) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

10 10 4.) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5.) Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Megyei Közgyűlés Bizottságainak Elnökei 8.) Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 9.) Intézményvezetők értesülnek. Ezt követően a Közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja meg: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2007. (IV. 23.) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a évi költségvetés végrehajtását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással az 1/a. és a 2/a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel jóváhagyja. (2) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését személyi juttatás eft munkaadókat terhelő járulékok eft dologi kiadás eft ellátottak juttatásai eft pénzeszközátadások eft támogatás értékű kiadás eft felújítások eft fejlesztési kiadások eft kölcsönök eft

11 11 összegben az 1/a., a 2/a. sz. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el. (3) A térségfejlesztési és területrendezési feladatok, a jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások, valamint a művelődési és népjóléti feladatok előirányzatának évi felhasználását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek szerint fogadja el. Az elnöki keret felhasználását a 2/c. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 2. (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat év december 31-ei állapot szerinti mérleget ezer Ft eszköz és forrás mérleg-főösszegben állapítja meg az 5/a. sz. melléklet szerinti összetételben. (2) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati mérleg főösszegét az 5/b., 6/a. sz. mellékletekben részletezett intézményi mérlegadatok alapján fogadja el. (3) A Megyei Közgyűlés az ingatlanvagyon összetételét korlátozottan forgalomképes törzsvagyon ezer Ft forgalomképes egyéb vagyon ezer Ft bruttó összegben a 6/a. és 6/b. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el. 3. (1) A Megyei Közgyűlés a pénzmaradvány összegét és a feladatokat ezer Ft személyi juttatás ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadás ezer Ft felhalmozási kiadás ezer Ft ellátottak juttatásai 51 ezer Ft pénzeszközátadás ezer Ft

12 12 összegben a 8/a., 8/b., 8/c. és 8/d. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja. (2)A Megyei Közgyűlés a Településrendezési és Műszaki Társulás negatív pénzmaradványát tudomásul veszi. 4. (1) A Megyei Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat az 1/a., valamint a 7/a. és 7/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az 1/a. számú melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket a bevételek jogcíme, a működési és fejlesztési célú kiadásokat a kiadási helyek és feladatok szerint tartalmazza. 5. (1) A Megyei Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot. (2) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja az auditálási eltérésekkel módosított egyszerűsített beszámolót a 9/a., 9/b., 9/c. és 9/d. sz. mellékletek szerint. (3) A Megyei Közgyűlés elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben. 6. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Fejér Andor Dr. Bozsó Péter a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

13 13 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kántorné Bíró Emília: érdeklődik a közbeszerzési dokumentációk kezelésének vizsgálatával kapcsolatban, az egyes részterületek iratainak összeszerelésével összefüggésben. Arra kíváncsi, hogy ez az észrevétel általános érvényű-e és megoldódott-e a probléma. Az anyagot alaposnak tartja. Fejér Andor: válaszában elmondja, hogy a probléma a Hivatal két irodájának összevonásával megoldódott. A Közgyűlés ezt követően 35 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 35/2007. (IV. 20.) számú határozata a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról A közgyűlés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentését és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja. Megállapítja, hogy az intézmények és a hivatal működési rendjének szervezettsége, gazdálkodásának szabályozottsága, az okmány- és bizonylati fegyelem megfelelő színvonalú. Az ellenőrzések megállapításai alapján felhívja az intézmények vezetőinek és a hivatal vezetőjének figyelmét az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítására és a feltárt hiányosságok kijavítására. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Vitosné Veres Julianna csoportvezető Intézményvezetők

14 14 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 33 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 7/2007. (IV. 23.) sz. rendelete a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 8/1995. (VII.1.) sz. rendelete módosításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés - a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 1.. (6) bek. a./ pontjában, valamint a 18.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/1995. (VII.1.) KR.sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 9. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását rendeletében a közgyűlés elnökére és bizottságaira, a megyei cigány kisebbségi önkormányzatra, illetve törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja át. Az átruházott hatásköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza. 2. (1) A rendelet 10. -a helyébe az alábbi szabályozás lép: A közgyűlés középtávú célkitűzéseit a választási ciklus időtartamára szóló szakmai, gazdasági programban foglalja össze. A szakmai, gazdasági program az önkormányzat részére meghatározza azokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a megye társadalmi, környezeti, gazdasági adottságai figyelembe vételével az

15 15 önkormányzat által nyújtott kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A program tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. (2) Ahol a rendeletben munkaprogram megnevezés szerepel, annak helyébe a továbbiakban a szakmai, gazdasági program megnevezés kerül. 3. (1) A rendelet 11. -a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A munkaterv összeállításához a közgyűlés elnöke javaslatot kér: a.) a közgyűlés tagjaitól, b.) a közgyűlés bizottságaitól, c.) a megyei cigány kisebbségi önkormányzattól, d.) a főjegyzőtől, e.) a megye településeinek polgármestereitől, a megyében működő kistérségi társulások vezetőitől, f.) a megye országgyűlési képviselőitől, g.) a megyében működő érdekképviseleti szervezetek, kamarák, a történelmi egyházak vezetőitől. (2) A rendelet 11. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A szakmai, gazdasági programot és a munkatervet a megyei önkormányzat közlönyében és a honlapján kell közzétenni. 4. A rendelet 12/A. (3) bekezdése az alábbi szabályozással egészül ki: A Megyei Közgyűlés elnöke tisztségére az a közgyűlési tag válik jelöltté, akit a jelenlévő közgyűlési képviselők több mint fele jelöltnek ajánlott. 5. A rendelet 16. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A közgyűlés ülését a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott alelnök hívja össze.

16 16 6. A rendelet 17. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a.) a megye országgyűlési képviselőit, b.) a közigazgatási hivatal vezetőjét, c.) a megyei főjegyzőt, d.) Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterét, e.) a települések polgármestereit, f.) a megyei cigány kisebbségi önkormányzat elnökét, g.) a napirendi pontok előadóit, a napirend tárgya szerint érdekelt szervek és szervezetek vezetőit, h.) a napirend tárgya szerint illetékes bizottság nem közgyűlés képviselő tagjait, i.) a napirend tárgya szerint érdekelt önszerveződő közösségek képviselőit, j.) a megyében működő államigazgatási szervek vezetőit, k.) a megyében működő gazdasági kamarák vezetőit, l.) a megyei rendőrfőkapitányt. 7. A rendelet 18. (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az előterjesztések és a testületi ülések jegyzőkönyvei az önkormányzati hivatalban és a megyei önkormányzat honlapján is megtekinthetőek. 8. (1) A rendelet 32. (2) bekezdésében, a közgyűlés rendeletei és határozatai esetében a megalkotásuk, meghozataluk évszámára vonatkozó jelölés /19..(..hó..nap) -ról /20..(..hó..nap) -ra módosul. (2)A minősített többséget igénylő tárgyköröket felsoroló 36. (2) bekezdésének n,) pontja az alábbiak szerint módosul: n.) törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól rendelkezés, vagyonkezelői jog létesítése,. (3)A rendelet 44. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17 17 (2) A jegyzőkönyv az önkormányzati hivatalban és a megyei önkormányzat honlapján is megtekinthető. (4) A rendelet 65. (2) bekezdése b.) pontja az alábbiak szerint egészül ki: b.) benyújtja a megyei önkormányzat szakmai, gazdasági programját, éves költségvetését és a zárszámadást, 9. (1)A rendelet 69. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) Az önkormányzati hivatal által ellátott feladatok, azok jogszabályi feltételrendszere és forrásai: Az önkormányzati igazgatási feladatokat az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és a hatásköri törvény alapján látja el, e tevékenységek pénzügyi forrását a hatályos költségvetési törvényben meghatározott megyei igazgatási normatív hozzájárulás és a megyéket megillető átengedett SZJA, illetve a törvényben meghatározott módon elosztott illetékbevétel biztosítja. (2)A rendelet 70. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A megyei önkormányzat képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A megyei önkormányzat a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a megyei önkormányzat és a megyei cigány kisebbségi önkormányzat közötti külön megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő megyei önkormányzati hivatal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kisebbségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.

18 18 (3) A rendelet 70. (2) bekezdése a.) pontjában a gazdasági szövegrész helyébe a költségvetési szövegrész kerül. 10. A rendelet 72. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi szabályozás lép: (1) A közgyűlés önkormányzati feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során - a kölcsönös érdekek alapján - együttműködik: - a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, - a megyei cigány kisebbségi önkormányzattal, - az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, kamarákkal, - az egyházakkal és a karitatív szervezetekkel, valamint, - tudományos műhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. Az együttműködés keretében a megyei cigány kisebbségi önkormányzat részére biztosítja a testületi működésének feltételeit, különösen a működéshez igazodó helyiséghasználatot, a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását. E feladat végrehajtásáról a megyei önkormányzati hivatal gondoskodik. (2) A regionális jellegű feladatok megoldása érdekében más megyei önkormányzatokkal, regionális szervezetekkel is együttműködhet. 11. (1) A rendelet 2.sz., a Megyei Közgyűlés feladat- és hatásköreit részletező melléklete I. része az alábbiak szerint egészül ki: 9. A megyei önkormányzat fekvő- és járóbeteg-szakellátást biztosít a vonatkozó törvény által meghatározott orvos-szakmákban, kapacitásban és ellátási területen. Ennek érdekében egészségügyi közszolgáltató intézményt tart fenn. 10. A megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága és a megyében működő egészségügyi közszolgáltatók érdekeinek képviseletére képviselőt delegál az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba. (2)A 2. sz. melléklet IV/10. e-f., pontjai helyébe az alábbi szabályozás kerül: e.) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő, fejlesztő iskolai oktatásról, tanácsadó és gondozó szolgálatról és a tanulási képességet vizsgáló

19 19 szakértői és rehabilitációs tevékenységéről, továbbá a konduktív pedagógiai ellátásról, f.) a középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenységről, (3) A 2. sz. melléklet IV/17., 32., 34. és 37. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 17. Feladata az ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást más okból igénylő kiskorúak oktatásának, gondozásának, nevelésének ellátása. 32. Biztosítja az ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett, illetőleg a teljes körű szakellátásban nem részesülő, de egészségügyi, illetőleg szociális okok miatt rászoruló 3 éven aluli gyermekek koruk miatt különleges gyermekotthoni elhelyezését. 34. A gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben folyó nevelő-oktató munka szaktanácsadói (szakfelügyelői) tevékenysége ellátása érdekében egyetértési jogot gyakorol a területi szaktanácsadás szervezése és működése kérdésében 37. Meghatározza az ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett életkezdő fiatal támogatásának módját. Erről, valamint a megyében igénybe vehető kedvezményes lakáshoz jutás feltételeiről évenként tájékoztatja a megyei gyermek- és ifjúságvédő intézetet. (4)A 2. sz. melléklet IV/41. pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 41. A sport hosszútávú fejlesztési céljaira figyelemmel: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, ezzel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, b) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, c) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. d) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, e) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, f) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös

20 20 tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, g)adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, h) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, i) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, j) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. k) sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit rendeletben állapítja meg. (5)A 2.. sz. melléklet IV/ pontjai helyébe az alábbiak lépnek: 44. A Megyei Közgyűlés megtárgyalja a regionális tisztifőorvos évente és szükség esetén előterjesztett tájékoztatóját a lakosság egészségügyi állapotáról, az egészségromlást kiváltó okokról és szükséges tennivalókról. 45. A megyei önkormányzat mint fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója dönt az Északalföldi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi szakellátási kapacitás felosztásával kapcsolatban hozott határozatáról. 46. A megyei önkormányzat - egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervként egészségügyi intézményt tart fenn és működtet, a vonatkozó törvényben meghatározott fekvőbeteg-szakellátási normatíva és járóbeteg-szakellátási kapacitási mértékben, szakmai összetételben és ellátási területen egészségügyi szakellátás kötelezettsége teljesítése érdekében. 47. A megyei önkormányzat egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv minőségében biztosítja az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint annak működőképességét és fejlesztését. 48. A Megyei Közgyűlés az egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások nyújtására megállapodást köt. 49. A Megyei Közgyűlés az egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók működését és gazdálkodását évente ellenőrzi.

21 A Megyei Közgyűlés jóváhagyja az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó költségvetési szerve középtávú szakmai tervét. 51. A Megyei Közgyűlés pályázat útján öt évre nevezi ki az egészségügyi közszolgáltató intézménye egyszemélyi felelős vezetőjét. 52. A Megyei Közgyűlés megbízza az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézménye szakmai vezető testületi ülésén tanácskozási joggal részt vevő fenntartói képviselőt. (6) A 2. sz. melléklet IV/56. pontja az alábbiak szerint módosul: 56. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátását minden év május 31- ig átfogóan értékeli. 12. (1) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalom lép. (2) A rendeletnek - az egyes bizottságok sajátos feladatait megállapító - 9. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalom kerül. (3)A rendeletnek az alelnökök feladatait és munkamegosztását részletező 11. sz. mellékletét e rendelet 3. sz. melléklete képezi. 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: - a rendelet 11. (3) bekezdése g.) pontjából a tárgyát és szövegrész, - a rendelet 48. (1) bekezdésének j.) pontja, - a rendelet 66. (1) bekezdésének második mondata, - a rendelet 69. (7) bekezdésében a (bérbeadás) szövegrész, - a rendelet 2. sz. melléklet II/27., IV/10. j., pontja, IV/35., IV/38. és IV/53. pontja, - a rendelet 3. sz. melléklete 6. pontjának utolsó mondata, egyidejűleg a 7. pontban a részt vesz szövegrész helyébe a közreműködik szövegrész lép, - a rendelet 12. sz. melléklet IV/6., 20. és 47. pontja,

22 22 - a rendelet 12/a. sz. melléklet 2/c., pontjának 4. és 6. francia bekezdése, valamint a 2. francia bekezdésben a népi megjelölés, - a rendelet 16. sz. mellékletének f.) pontja. (3) A rendeletben a megyei közigazgatási hivatal szövegrész helyébe a közigazgatási hivatal, a megyei dekoncentrált szervek szövegrész helyébe a megyében működő államigazgatási szervek, a megyei választási munkacsoport szövegrész helyébe megyei választási iroda szövegrész kerül. Ahol a rendeletben minisztérium, illetve miniszter, vagy a megyében működő államigazgatási szervek, illetve vezetőjük korábbi megnevezése szerepel, azok helyébe értelemszerűen a jogutód szerv, illetve vezetője megnevezése lép. (4) A rendelet 16. sz. mellékletében - az intézmények megszűnése, átszervezése miatt - az érintett intézmények nevének megjelölése az intézményi átszervezéseket követően, azonos időbeli hatállyal értelemszerűen módosul. Fejér Andor Dr. Bozsó Péter a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 5./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjára Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Tokár István: az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztésével összefüggésben hiányolja a szakminisztériumokkal való kapcsolatok megnevezését, valamint a többcélú kistérségi társulásokkal szemben a kistérségi társulások kihagyását. Gulyás Adrienn: az ifjúságpolitikai koncepciót hiányolja, amelyet azonban elhagyhatatlannak tart. A fiatalok megtartása a régióban nehéz feladat, a munkaés a szórakozási lehetőségek hiánya miatt. Ezek miatt szükségesnek tartaná egy hatékony ifjúságpolitikai koncepció kidolgozását. Örül a civil szervezetekkel való kapcsolat-felvételnek, de ezekkel összefüggésben még nem épültek ki a hatékony kommunikációs csatornák, a

23 23 fiatalok nem ismerik ezek tevékenységét. Hiányolja az anyagból a drogprevenciót, amely az egyik legégetőbb probléma. Szükségesnek tartaná az ifjúsági programok támogatását, a média szerepének erősítését ezen a területen. Utal az ifjúságfelkereső munkára, amely már több megyében alkalmazott, szakemberek által végzett tanácsadó tevékenység. Kéri, hogy a Közgyűlés a jövőben az ifjúságot érintő kérdésekben még hatékonyabban lépjen fel. Tokajiné Demecs Katalin: ismerteti, hogy a határozati javaslat a szakmai gazdasági program beszámolási határidejéül szeptember 30-i határidőt kíván megszabni. Az előző ciklusok gyakorlatához hasonlóan javasolja, hogy a ciklus felénél, szeptemberében kerüljön sor az időarányos teljesítésről való beszámolásra is. A programot átfogónak, minden területre kiterjedőnek tartja. Zachar Ferenc: megismétli a bizottsági ülésen is tett észrevételét, mely szerint a Megyei Önkormányzat saját magát idősbarát önkormányzatnak aposztrofálja, amit cinikus megállapításnak tart, akkor, amikor a évi költségvetés tárgyalásakor az idősügyi alapba egy fillért sem tett. Ismeri a választ, hogy amennyiben a költségvetés során év közben alkalom lesz rá, biztosítanak támogatást erre a célra is, de legalább egy halvány ígéretet tartalmazhatna ez a program. Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy a megyében jelenleg már csak többcélú kistérségi társulás van, ezért szerepel ez a megfogalmazás a dokumentumban. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője válaszában lehetőséget lát egy ifúságpolitikai koncepció megalkotására, amennyiben a Testület így dönt, bár viszonylag eszköztelenül kevés konkrétumot és reálisan kitűzhető célt lehetne ebben megfogalmazni. Az állam sem végezte el ezt a munkát, nincs országos ifjúságpolitikai koncepció és nincs ifjúságpolitikai törvény sem. Elmondja, hogy a 12. oldalon a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok, az ifjúsági intézményekkel való kapcsolat nevesítve van. A drogprevenció a 11. oldalon az egészségügy keretében van nevesítve, a szolnoki Addiktológiai Központtal való együttműködés kapcsán, ez a népegészségügyi programoknak is részét képezi. Zachar Ferenc megjegyzésére elmondja, hogy az idősbarát önkormányzat kifejezés nem az önkormányzat saját minősítése, hanem a Belügyminisztérium és a Szociális Minisztérium által adományozott cím büszke felvállalása, még akkor is, ha a pénzügyi lehetőségek nem biztosítottak.

24 24 Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője elismeri, hogy néhány önként vállalt feladatra nem jutott ebben az évben induló előirányzat ilyen az idősügyi feladatok támogatása is - és csak a tavaly a címmel elnyert 1 millió Ft-ot lehetett pénzmaradványként betervezni 2007-re. Bízik abban, hogy az év során még lesznek lehetőségek támogatni az idősügyi feladatokat. Fejér Andor: elmondja, hogy a szakminisztériumokkal való kapcsolattartás valóban nincs kiemelve a programban, ezzel ki lesz egészítve a szakmai program. Az észrevételt elfogadja. Nem látja akadályát a vita során javasolt feladatok ellátásának sem, amennyiben a gazdálkodás során ezekre megfelelő fedezet keletkezik. Dr. Wirth István: meghívja Gulyás Adriennt, de a Közgyűlés többi képviselőjét is az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság következő ülésére, amelyen a megyei kábeltévék és a Közgyűlés együttműködésének lehetőségeit tárgyalják, ott mód nyílhat az ifjúsággal kapcsolatos fontos problémák felvetésére is. Tokár István javasolja, hogy az időarányos áttekintés határidejét rögzítsék a határozati javaslatban. Fejér Andor a javaslatot elfogadja, javasolja, hogy ennek figyelembevételével fogadja el a Közgyűlés a határozatot. A Közgyűlés 24 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 36/2007. (IV.20.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjáról 1. A Megyei Közgyűlés a évi szakmai, gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja. 2. A munkaprogram végrehajtásának feltételeit a testületi, a hivatali munkatervekben, valamint az éves költségvetési rendeletekben kell kialakítani, biztosítani. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

25 25 3. A szakmai, gazdasági program végrehajtásának teljesítéséről a Megyei Közgyűlést tájékoztatni kell. Határidő: szeptember szeptember 30. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Bizottságok elnökei, megyei tanácsnokok 6. dr. Bozsó Péter, megyei főjegyző 7. Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei 8. gazdasági kamarák és érdekképviseleti szervek megyei vezetői értesülnek. 6./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II.23.) számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Zachar Ferenc: megismétli a bizottsági ülésen feltett kérdését, mi indokolja azt, hogy a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézet és a Kádas György kisújszállási intézménynél az inflációt lényegesen, drasztikusan meghaladó térítési díjemelés következik be. Érdeklődik, van-e valamilyen felmérés arról, hogy ez a díjemelés milyen létszámot érint az intézményekben, a lakók képesek-e ezt az emelést valamilyen szinten kezelni. Tokajiné Demecs Katalin: ismeri a jogszabályt, hogy az ellátásért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30 %-át. Hivatkozik a ciklusprogramban a gyermekvédelem körében megfogalmazott feladatra, amely szerint meg kell oldani, hogy az igénybevevők olyan kompetenciával hagyják el a rendszert, amely lehetővé teszi számukra a társadalomba történő beilleszkedést, a munkaerő-piacon való aktív részvételt, ezért elősegíti családi életre való képességüket és lakáshoz jutásukat. Kíváncsi, hogy miből tervezi ezt a Megyei Önkormányzat megtenni.

26 26 Utal az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóra, amelyből kiderül, hogy 1080 fő a szociális területen ellátottak száma, ebből 690 fő nem tudta fizetni a Közgyűlés által megállapított térítési díjat. Miből gondolja az önkormányzat, hogy az ellátottak fogják tudni fizetni ezeket az igen jelentős térítési díjakat. Fejér Andor elmondja, hogy a térítési díjak megállapítása során a jogszabály nem biztosít mérlegelési lehetőséget a Megyei Közgyűlés számára. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője elmondja, hogy ez az intézkedés nem a fiatalkorúakra, hanem a már munkát végző, keresettel rendelkező nagykorúakra vonatkozik. 200 főből kb. 50 fő az, aki munkát végez, számukra meg kell állapítani az ellátáshoz való hozzájárulást. Megismétli, hogy a jogszabály nem ad mérlegelési lehetőséget a döntésben. A szociális otthoni térítési díjakkal kapcsolatban valóban 690 esetben állapított meg a Közgyűlés elnöke személyi térítési díjat. Ismerteti a szociális törvény legutóbbi változását, amelynek következtében újabb jelentős térítési díjemelést kell majd végrehajtani. Ezt követően a Közgyűlés 23 igen és 14 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja meg: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 8/2007. (IV. 23.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendeletének módosításáról Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. - ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1.

27 27 A rendelet 2. (2) bekezdése b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) A 16 férőhelyes speciális gyermekotthon feladata a tanulási, magatartási problémákkal, személyiségzavarokkal küzdő leánygyermekek, fiatalok gondozása, nevelése. c) Nagykorúvá vált fiataljai számára utógondozói otthonban, ill. külső férőhelyen nyújt utógondozást, utógondozói ellátást. Lakásotthonok: Szolnok, Nyúl u. 9. Szolnok, Szilvás u. 43. Szolnok, Holló u. 1/A Szolnok, Szandai S. u. 10. Szolnok, Seregély u 3. Szolnok, Szép u. 33. Tiszakürt, Akácfa u. 22/A Tiszakürt, Görbe u. 9. Tiszakürt, Petőfi u. 29. Utógondozói otthonok: Tiszakürt, Táncsics u. 7. Szolnok, Malom u. 6. Szolnok, Stromfeld u. 10. Speciális gyermekotthon: Szolnok, Gyermekváros u A rendelet 2. (3) bekezdése c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) A 16 férőhelyes speciális gyermekotthon feladata a tanulási, magatartási problémákkal, személyiségzavarokkal küzdő fiúgyermekek, fiatalok gondozása, nevelése. d) A nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást nyújtanak.

28 28 Lakásotthonok: Kisújszállás, Csorbai u. 15. Kisújszállás, Nyár u. 46. Kisújszállás, Bem u. 43. Kisújszállás, Balassi u. 5. Különleges lakásotthonok: Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 21/A Kisújszállás, Béla király u. 54. Kisújszállás, Kígyó u. 1/A Speciális gyermekotthon: Kisújszállás, Váci Mihály út 1. Utógondozói otthon: Kisújszállás, Kun Béla út A rendelet 2. (4) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) A nagykorúvá vált fiatal felnőttek ellátása külső férőhelyeken is történik. Különleges lakásotthonok (enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára): Tiszaföldvár, Döbrei J. u Tiszaföldvár, Döbrei J. u Tiszaföldvár, Hunyadi u. 19. Különleges lakásotthonok (középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára): Tiszaföldvár, Bányai Kornél u. 8. Tiszaföldvár, Aranykert u. 46. Tiszaföldvár, Döbrei J. u Utógondozói otthon: Tiszaföldvár, Óvirághegy I. u Tiszaföldvár, Beniczky Géza út 5.

29 29 4. A 3/2004. (II. 23.) KR. rendelet 4. (2) bekezdésében megjelölt 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 5. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A 4. alapján a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjakat május 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2004. (II. 23.) KR. rendet 2. (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti. Fejér Andor Dr. Bozsó Péter a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 7./ NAPIRENDI PONT: Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények évi munkájáról Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint az intézményvezetők Fejér Andor: köszönti a napirendi pont tárgyalásához meghívott előadó intézményvezetőket. Zachar Ferenc elmondja, hogy az elmúlt négy évben volt módja megismerni a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények munkáját, valamennyiben járt. Ezekben az intézményekben megfelelő szakmai munka folyik, az itt dolgozó szakemberek különleges képességekkel rendelkeznek, ezért javasolta a bizottsági ülésen, hogy a határozati javaslatban kerüljön megfogalmazásra munkájuk elismerése, köszönete. Örömmel nyugtázza, hogy a Bizottság ezt befogadta és a határozati javaslat tartalmazza. A szocialista frakció nevében még egyszer megköszöni az ott dolgozók áldozatos munkáját.

30 30 Az írásos beszámolók alapján a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 37/2007. (IV. 20.) számú határozata a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények évi munkájáról 1. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat fenntartásában álló gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szakmai beszámolóját elfogadja. 2. A Megyei Közgyűlés indokoltnak tartja a működéshez előírt minimumfeltételek teljesítéséhez évente pénzkeret elkülönítését, továbbá az intézmények fejlesztését szolgáló pályázati pénzeszközök igénybevételéhez a kiírásoknak megfelelően önerő biztosítását a költségvetési lehetőségek függvényében. 3. A Megyei Közgyűlés köszönetét fejezi ki a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók lelkiismeretes munkájáért. Erről 1. a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 3. Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke 4. Dr. Györgyi Lajos, a Megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodájának vezetője 5. Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének osztályvezetője 6. Agyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői értesülnek. Fejér Andor megköszöni az intézményvezetők beszámolóját, a gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi szakellátásban dolgozók lelkiismeretes munkáját, amelyhez további sok sikert, jó egészséget kíván. 8./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

31 31 Dr. Wirth István érdeklődik, hogy Jászárokszállásról érkezett-e új javaslat bírósági ülnök személyére, mert a jegyzőváltás miatt a javaslattételi határidőt valószínűleg nem tudták tartani. Dr. Bozsó Péter válaszában elmondja, hogy érkezett javaslat, de sajnos olymértékben elkésett, hogy azt már nem lehetett figyelembe venni. Ígéretet tesz arra, hogy amennyiben legközelebb lesz megüresedés az ülnökök közül a Bíróság vezetésével együtt felhasználják a személyre tett javaslatot. A Közgyűlés ezt követően 32 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 38/2007. (IV.20.) számú határozata a megyei bírósági és a munkaügyi bírósági ülnökök megválasztásáról. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvényben biztosított jogkörében eljárva Megyei Bíróságra Balogh Katalin Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. II/14. Barhács Péter Rákoczifalva, Hunyadi János u. 29/a. Barta András Zagyvarékas, Külső Alkotmány u. 47. Bálint Ferenc Szolnok, Dr.Balogh Kálmán út 7. Bíróné Bencsik Julianna Tiszaföldvár, Mártírok út 100. Csató Mihály Martfű, Kun Béla út 18. Csató Mihályné Martfű, Kun Béla út 18. Dózsa Sándorné Szolnok, Örkény István út 2. Horváth Istvánné Szolnok, Városmajor út 38. fsz. 3. Hutóczki Jánosné Szolnok, József Attila út 25. II/13. Kálmán Józsefné Jászapáti, Liliom út 19. Körmendi Andrásné Martfű, Tóth Árpád u. 3. Kövér Péterné Szolnok, Csokonai út 31. I/3. Ladányi Tibor Kenderes, Kunhegyesi u. 5. Lévay Józsefné Szolnok, Bajcsy Zs. u I/13. Libor Mihályné Rákoczifalva, Kolozsvári u. 10. Mezei Zsolt Jászfényszaru, Szent Család tér 16/A. Molnár Istvánné Jánoshida, Mező út 7. Molnár Tiborné Fegyvernek, Háy Mihály út 71. Nagy Endréné Szolnok, Táncsis M. u. 18. I/1. Nagy Jánosné Martfű, Munkácsy út 90. F/2. Papp Imre Cibakháza, Czibak Imre tér 35. Pál Imre Tiszasüly, Szent László út 1. Pölöskei Péter Szolnok, Sajtó út 27. II/6.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. április 8-i a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 22. szám 2010. október 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 38/2010. (X. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről A bizottság taglétszáma: 12 fő Jelen vannak: Vadas Sándor, Farkas András

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 140/2012.(X.10.) sz. önk.hat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedden) 9,00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok

A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE I. Általános feladatok 1. Döntés a hatáskörébe tartozó ügyekben. 2. A testületi döntések előkészítése érdekében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 8-án du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-76/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült 2006. december 14-én a Budapest XIII. kerület Béke tér 1. I. emelet 113. szám alatti képviselő-testületi ülésteremben, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben