Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság - tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása A képviselők és a polgármester eskütétele - A Képviselő-testület október 17-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 128/2014. (X.17.) /2014. (X.17.) 130/2014. (X.17.) 131/2014. (X.17.) Titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló bizottság 132/2014. (X.17.) 232 megválasztása Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással 133/2014. (X.17.) 233 Az alpolgármester eskütétele 134/2014. (X.17.) 233 Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról A bizottsági szerkezet kialakítására, a bizottsági tagok megválasztására 135/2014. (X.17.) /2014. (X.17.) - 151/2014. (X.17.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendelet módosításáról 10/2014. (X.21.) rendelet 243 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI.02.) számú rendelet módosításáról A polgármester 5 éves programjának ismertetésére 152/2014. (X.17.) 248 Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal,és a társulási tanácsok fenntartásáról 153/2014. (X.17.) /2014. (X.17.) /2014. (X.17.) 156/2014. (X.17.)

2 227 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 17- én a Városháza Chiovini termében megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Dr Elbakour Afif, Farkas Géza, Palyafári János, Lovász Imre, Kiss Béla, Berényi Ambrus képviselők Tarjányi Lászlóné HVB elnök Kiss Ernőné, Kiszely Imréné, Balogné Szabó Irén meghívottak Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző dr.kelles Mária vezető tanácsos Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Munkácsi György jegyző köszönti a megjelenteket és egyben felkéri a jelenlévőket a Himnusz meghallgatására. I. Napirendi pont tárgyalása: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása Előadó: Tarányi Lászlóné HVB elnök Tarjányi Lászlóné HVB elnök köszönti a megjelenteket és ismerteti a választás eredményét: Besenyszög Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény alapján a polgármester választás eredményét a 22/2014. (X.12.) számú HVB határozatával az alábbiakban állapítja meg: Balogh Zoltán független jelölt 846 érvényes szavazat Rimóczi Gábor független jelölt 92 érvényes szavazat A választás eredményes, a nyertes Balogh Zoltán független jelölt. A Helyi Választási Bizottság 24/2014. (X.12) HVB határozatával a települési képviselő választás eredményeként az alábbi képviselők megválasztását hirdeti ki:

3 228 Dr Elbakour Afif Független jelölt 512 érvényes szavazat Farkas Géza Független jelölt 446 érvényes szavazat Palyafári János Független jelölt 422 érvényes szavazat Lovász Imre JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 417 érvényes szavazat Berényi Ambrus Független jelölt 399 érvényes szavazat Kiss Béla Független jelölt 377 érvényes szavazat Besenyszög községben a választás napján a lakosság 34 %-a szavazott, az országos átlag is hasonló volt. II. Napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előadó: Tarányi Lászlóné HVB elnök Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a képviselőket az eskü letételére. Képviselő-testület tagjai az esküt az alábbiak szerint teszik meg: Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Besenyszög fejlődésnek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" (Mötv. 1. melléklet) Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke esküokmányokat aláírják. átadja a megbízóleveleket, az Tarjányi Lászlóné HVB elnök felkéri Balogh Zoltán polgármestert az eskü letételére. Balogh Zoltán polgármester: Én Balogh Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Besenyszög fejlődésnek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke Balogh Zoltán polgármester megbízólevelét átadja, az esküokmányt aláírják. Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek:

4 229 A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 128/2014. (X.17.) számú határozat A Képviselő-testület október 17-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása Előadó: Tarjányi Lászlóné HVB elnök 2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előadó: Tarjányi Lászlóné HVB elnök 3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Munkácsi György jegyző 4. Titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló bizottság megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester 5. Az alpolgármester megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester 6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Balogh Zoltán polgármester 7. A bizottságok tagjainak megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester 8. Előterjesztés a Szervezeti és Működés Szabályzatról szóló 8/1995. (V.5.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző 9. Előterjesztés a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról 10/1998. (XI.2.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző 10. Előterjesztés a polgármester 5 éves programjának ismertetésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester 11. Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Előadó: Munkácsi György jegyző 12. Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról Előadó: Munkácsi György jegyző 13. Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról, társulási tanácsok fenntartásáról Előadó: Munkácsi György jegyző III. Napirendi pont tárgyalása: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Az Mötv. 64. (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül

5 230 biztosítja ezt a lehetőséget. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult. A polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. Alaptörvény 35. (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új jogviszony keletkezik. A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; b) 40%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 60%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 70%-a a fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 80%-a a fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. (4) bek.). A 2011 évi CXCIX tv 224 szerint a helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap 9- szerese: x 9 = Ft Illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a: : 2 = Ft Vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: x 0,65 = Ft Ft A 2011 évi CLXXXIX tv (Mötv) 71 (4) bekezdése szerint a polgármester illetménye fő lakosságszámú településen a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a: x 0,6 = Ft A polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre jogosult: x 0,15 = Ft Balogh Zoltán bejelenti személyes érintettségét, elmondja, hogy szeretne szavazni, ezért kéri a testületet, hogy hozzon ezzel kapcsolatosan döntést. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 129/2014. (X.17.) számú határozat Balogh Zoltán polgármester szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításakor Balogh Zoltán polgármestert a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Balogh Zoltán polgármester H.

6 231 A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 130/2014. (X.17.) számú határozat A polgármester illetményének megállapításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Zoltán polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 71. (4) bekezdése c) pontja szerint október 13. napjától a következők szerint állapítja meg: A polgármester illetménye az fő lakosságszámú település polgármestere esetében a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a: x 0,6 = Ft 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok 4.) Pénzügyi Csoport H. Munkácsi György: A főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. (1), (6) bek.). A szabályozás módosult, költségátalány megállapítására - a korábbiaktól eltérően - nincs lehetőség. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 131/2014. (X.17.) számú határozat A polgármester költségtérítésének meghatározásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 71. (1) és (6) bekezdése alapján október 13. napjától Balogh Zoltán polgármester költségtérítését havonta az illetményének 15%-ában meghatározottak szerint állapítja meg: x 0,15 = Ft A határozatról értesülnek: 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Pénzügyi Csoport H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló bizottság megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester

7 232 Balogh Zoltán : A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló (vagy az azt követő) ülésen (Mötv. 74. (1) bek.). A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell szabályoznia a képviselő-testületnek, így az alpolgármesterek megválasztása során az SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel kell lenni (adott esetben előtte módosítani szükséges az ide vonatkozó szabályokat). Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselőtestület dönt (Mötv. 74. (1) bek.). Főállású alpolgármester az önkormányzati képviselőtestület erről szóló döntése alapján választható (Mötv. 75. (1) bek.), feltéve, ha a polgármester is főállásban tölti be a tisztségét (Mötv. 78. ). Az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, hogy az alpolgármester főállású alpolgármesterként vagy társadalmi megbízatásban végzi tevékenységét, az Mötv. 64. (2) bekezdésére figyelemmel. E szerint: a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. Ebből az is következik, ha a főállású polgármester tisztségét társadalmi megbízatásúra változatja, úgy az alpolgármester is csak társadalmi megbízatású lehet. Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani (Mötv. 46. (2) bek. b) pont). A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készülhet, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. A foglalkoztatási jogviszony az erről szóló képviselő-testületi döntést követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre (Mötv. 75. (1) bek.). Az alpolgármester megválasztása utáni eskütételére a képviselőknél írtak irányadók. A szavazatszámláló bizottság elnökévé Lovász Imrét javaslom, a bizottság tagjainak Kiss Béla, Berényi Ambrus képviselőket. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a bizottság megalakulásáról, tagjai megválasztásáról. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 132/2014. (X.17.) számú határozat Titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztásához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre a következők szerint: Lovász Imre elnök Kiss Béla tag Berényi Ambrus tag

8 Erről értesülnek: 233 V. Napirendi pont tárgyalása: Az alpolgármester megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Olyan személyt jelölök, aki méltó erre a feladatra, magasan élvezi a helyi lakosság bizalmát, így Dr Elbakour Afif képviselőt jelölöm alpolgármesternek. Balogh Zoltán polgármester titkos szavazásra bocsátja Dr.Elbakour Afif képviselő alpolgármesterré választását. Munkácsi György: Az érintett alpolgármester jelölt kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani az Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján. Dr Elbakour Afif bejelenti személyes érintettségét, elmondja, hogy a választás idejére zárt ülés tartását nem kéri. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 133/2014. (X.17.) számú határozat Dr.Elbakour Afif képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásakor Dr.Elbakour Afif képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Dr.Elbakour Afif H. Balogh Zoltán polgármester 5 perc szünetet rendel el. A titkos szavazás a mellékelt jegyzőkönyv szerinti eredménnyel lezajlott. Lovász Imre: Ismerteti a szavazás eredményét. A leadott szavazatok száma: 7; érvényes szavazat: 7; igen szavazatok száma: 7. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 134/2014. (X.17.) számú határozat Dr Elbakour Afif alpolgármesterré választásáról

9 234 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 74. (1) bekezdése szerint Dr.Elbakour Afif képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 2.) Dr.Elbakour Afif alpolgármester H. Balogh Zoltán polgármester felkéri Dr.Elbakour Afif alpolgármestert az eskü letételére. Dr.Elbakour Afif : Én Elbakour Afif becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Besenyszög fejlődésnek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" (Mötv. 1. melléklet) Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Dr.Elbakour Afif alpolgármester megbízólevelét, az esküokmányt aláírják. Dr.Elbakour Afif : Köszönöm a tisztséget és a támogató szavazatokat. Közös a célunk úgy gondolom a település fejlődése érdekében, hiszen a település érdeke a gyarapodás, legyen ez a testület további feladata. VI. Napirendi pont tárgyalása: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : A Mötv. 71. (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-val megegyező tiszteletdíjra jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja %-a közötti összegben állapítja meg : 2 = Ft % : Ft Ft A társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni kell, ha újraválasztották. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg (Mötv. 80. (2) bek.). A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. (2) bek.). Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. Fontos, hogy az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében (társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége.

10 235 Farkas Géza: Javaslom alpolgármester úr illetményét Ft/hó összegben meghatározni. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 135/2014. (X.17.) számú határozat Az alpolgármester tiszteletdíjáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 80. (2) bekezdése szerint az alpolgármester tiszteletdíját Ft-ban határozza meg. 2.) Dr Elbakour Afif alpolgármester H. 3.) Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán: Megkérdezi az alpolgármestert, hogy kéri-e költségtérítés megállapítását? Dr Elbakour Afif: Nem kérem a költségtérítés meghatározását és kifizetését. VII. Napirendi pont tárgyalása: A bizottságok tagjainak megválasztása Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Amennyiben a képviselő-testület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, úgy a hatályos SZMSZ alapján megteheti, megválaszthatja a bizottsági tagokat és elnököket. A régi SZMSZ-től eltérő bizottsági struktúra szerint csak az SZMSZ módosítását (valamint megfelelő kihirdetését) követően választhatók a bizottsági tagok, elnökök az alakuló ülésen (Mötv. 43. (3) bek.). Megválasztásukra sor kerülhet az alakuló ülést követő testületi ülésen is (Mötv. 57. (1) bek.). A bizottság elnökét is a képviselő-testület - és nem a bizottság - választja (Mötv. 58. (1) bek.), továbbá az ideiglenes bizottságokra az Mötv. nem tartalmaz az állandó" bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezéseket. Célszerű a lehető legrövidebb időn belül, így az alakuló ülésen megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot vagy bizottságokat (Mötv. 37. (1) bek.), mivel a képviselők és a polgármester a megbízólevél átvételét követő 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni (Mötv. 39. (1), (3) bek., 40. (2) bek., 66. ). A tanácsnok választása nem kötelező, a polgármester vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára kerülhet sor a megválasztására (Mötv. 34. ). Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható (Mötv. 35. (2) bek.). A bizottsági tagok, tanácsnokok megválasztásakor az érintett ilyen tartalmú nyilatkozata alapján zárt ülés tartandó (Mötv. 46. (1) bek. b) pont).

11 236 A bizottsági tagok, tanácsnokok megválasztásához minősített többségű döntés kell (Mötv pontja, Mötv. 50. ). Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület munkáját segítve 2 bizottságot javaslok kialakítani: - Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság - Szociális és Művelődésügyi Bizottság Javaslatom a elnökre és a tagok személyére: - Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottságban elnök: Farkas Géza, tagok: képviselő testület tagjai közül Lovász Imre, Palyafári János, nem képviselő tag: Kiszely Imréné, Kiss Ernőné, - Szociális és Művelődésügyi Bizottságban elnök: Farkas Géza, tagok: képviselő tag: Berényi Ambrus, Kiss Béla, külsős bizottsági tag: Balogné Szabó Irén, Csapó Pálné. Palyafári János : Javaslatot tennék a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottságba javasolt Lovász Imre képviselő társam cseréjére, Kiss Béla képviselővel. Lovász Imre pénzügyi bizottsági tagságát nem fogják jó szemmel nézni a településen, nem lesz jó véleménnyel a lakosság mivel Imre érintett a felesége révén, aki a Hivatalban Pénzügyi Csoport vezetője. Balogh Zoltán : A kolléganő a testület részére, illetve a bizottság részére készíti elő az napirendi pont anyagát, az előterjesztést magam teszem mind a bizottság, mind pedig a Képviselő-testület felé. Dr.Elbakour Afif: Egyetértek képviselő társammal, van különbség a két bizottság munkája között. Lovász Imre képviselő a szociális bizottságban is dolgozhat aktívan. Kiszely Imréné: Nem látok benne akadályt, miért nem dolgozhatna aktívan Lovász Imre képviselő a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottságban. A Bizottsági munka 5 fő, míg a testület 7 fő, képviselő döntéseit tükrözi. Palyafári János: Nem akadályát látjuk a bizottsági munkának, hanem a település lakossága fog kritikával élni. Balogh Zoltán: Úgy gondolom, hogy Kiss Béla képviselő mind a két bizottságban képviseltetheti magát. Bármikor részt vehet a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság munkájában, végső döntést pedig képviselőként a testületi ülésén megteheti. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnökének Farkas Géza jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 136/2014. (X.17.) számú határozat Farkas Géza képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnökének megválasztásakor Farkas Géza képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt.

12 237 2.) Farkas Géza képviselő H. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 137/2014. (X.17.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnöke megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 58. (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnökének Farkas Géza képviselőt választja meg. 2.) Farkas Géza képviselő H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagjának Palyafári János képviselő jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 138/2014. (X.17.) számú határozat Palyafári János képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagja megválasztásakor Palyafári János képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Palyafári János képviselő H. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 139/2014. (X.17.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagjának Palyafári János képviselőt választja meg.

13 2.) Palyafári János H. 238 Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagjának Lovász Imre képviselő jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 140/2014. (X.17.) számú határozat Lovász Imre képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagja megválasztásakor Lovász Imre képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Lovász Imre képviselő H. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 141/2014. (X.17.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagjának Lovász Imre képviselőt választja meg. 2.) Lovász Imre H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának Kiszely Imréné jelölését. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 142/2014. (X.17.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

14 239 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának Kiszely Imrénét választja meg. 2.) Kiszely Imréné bizottsági nem képviselő tag H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának Kiss Ernőné jelölését. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozza: 143/2014. (X.17.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjának Kiss Ernőnét választja meg. 2.) Kiss Ernőné bizottsági nem képviselő tag H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökének Farkas Géza jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 144/2014. (X.17.) számú határozat Farkas Géza képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökének megválasztásakor Farkas Géza képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Farkas Géza képviselő H.

15 240 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 145/2014. (X.17.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 58. (1) bekezdése alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökének Farkas Géza képviselőt választja meg. 2.) Farkas Géza képviselő H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjának Berényi Ambrus képviselő jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 146/2014. (X.17.) számú határozat Berényi Ambrus képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagja megválasztásakor Berényi Ambrus képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Berényi Ambrus képviselő H. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 147/2014. (X.17.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjának Berényi Ambrus képviselőt választja meg. 2.) Berényi Ambrus H.

16 241 Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjának Kiss Béla képviselő jelölését. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 148/2014. (X.17.) számú határozat Kiss Béla képviselő szavazati jogáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagja megválasztásakor Kiss Béla képviselőt a Mötv. 49. (1) bekezdése alapján nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. 2.) Kiss Béla képviselő H. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 149/2014. (X.17.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjának Kiss Béla képviselőt választja meg. 2.) Kiss Béla képviselő H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagjának Balogné Szabó Irén jelölését. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 150/2014. (X.17.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagjának Balogné Szabó Irént választja meg.

17 242 2.) Balogné Szabó Irén bizottsági nem képviselő tag H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagjának Csapó Pálné jelölését. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozza: 151/2014. (X.17.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagja megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 43. (3) bekezdése alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagjának Csapó Pálnét választja meg. 2.) Csapó Pálné bizottsági nem képviselő tag H. Kiszely Imréné, Kiss Ernőné, Balogné Szabó Irén, Csapó Pálné az esküt leteszi. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele az alábbi szövegezés szerint történik: Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Besenyszög fejlődésnek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Szervezeti és Működés Szabályzatról szóló 8/1995. (V.5.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Amennyiben a képviselő-testület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, úgy a hatályos SZMSZ alapján megteheti, megválaszthatja a bizottsági tagokat és elnököket. A régi SZMSZ-től eltérő bizottsági struktúra szerint csak az SZMSZ módosítását (valamint megfelelő kihirdetését) követően választhatók a bizottsági tagok, elnökök az alakuló ülésen (Mötv. 43. (3) bek.). A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

18 243 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (X.21.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/1995.(V.5.) rendelet módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 1. melléklete a következőképpen módosul: A Képviselő-testület tagjai Polgármester: Balogh Zoltán Képviselők: Berényi Ambrus Chiovini F. út 7. Dr Elbakour Afif Chiovini F. út 3. Farkas Géza Kossuth út 1/a Kiss Béla Bercsényi út 5. Lovász Imre Chiovini F. út 25. Palyafári János Damjanich út A rendelet 2. melléklete a következőképpen módosul: I. Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság : 5 fő Elnöke: Farkas Géza Képviselő tagjai: Lovász Imre Palyafári János Nem képviselő tagjai: Kiszely Imréné Kiss Ernőné A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság feladatai 1. Megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdasági koncepcióját, költségvetési rendelet-tervezetét, valamint zárszámadását. 2. Javaslatot tesz a felújítási feladatok rangsorolására. 3. Véleményezi a rövid- és hosszú távú településfejlesztési terveket. 4. Javaslatot tesz az éves előirányzatok átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék,valamint a többletbevétel felhasználására. 5. Előzetesen állást foglal az önkormányzat vagyonának hasznosításában. 6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők saját, valamint a velük közös háztartásában élők vagyonnyilatkozatát, méltatlansági eljárás lefolytatása. 7. Javaslatot tesz a polgármester fizetésemelésére, és jutalmazására, a bizottság elnöke a

19 244 képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot. 8. Az önkormányzat éves munkatervében foglalt feladatokat teljesíti. 9. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. 10. A mezőgazdasági termelők és az önkormányzat közötti kapcsolattartás 11. A gazdák érdekképviselete az önkormányzat felé 12. A gazdakörrel való kapcsolattartás, a gazdakör tevékenységének segítése 13. az önkormányzat által benyújtott pályázatok véleményezése 14. a közműfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok előkészítése,véleményezése 15. megalakítása esetén a mezei őrszolgálattal való kapcsolattartás 16. A város forgalmi rendjét szabályozó közlekedési táblák kihelyezésére javaslatot tesz. Ellenőrzési feladatkörében a bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: - véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, - figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (csökkenés - növekedés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, - vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, - a vizsgálati megállapításokat haladéktalanul közli a képviselő-testülettel. II. Szociális és Művelődésügyi Bizottság : 5 fő Elnöke: Farkas Géza Képviselő tagjai: Berényi Ambrus Kiss Béla Nem képviselő tagjai: Baloghné Szabó Irén Csapó Pálné Szociális és Művelődésügyi Bizottság feladatai 1./ Dönt a képviselő-testület által átruházott egyedi ügyekben: a.) Megállapítja a méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és annak összegét, b.) Dönt átmeneti segély pénzbeni megállapításáról, vagy természetbeni juttatásáról. c.) Kétévenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezett hozzátartozók szociális helyzetét. d.) Kötelezi a jogtalanul felvett segély visszafizetésére a törvényes képviselőt, vagy a segélyezettet, ha a folyósításához szükséges feltételek megváltozásának bejelentését elmulasztják. e.) Dönt a lakásfenntartási támogatás jogosultságáról és összegéről f.) Elbírálja a szociális bérlakás igénylésével kapcsolatos kérelmeket, évente felülvizsgálatot tart. g.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása h.) Dönt elemi károsultság esetén a Ft-ot meghaladó támogatásról i.) Dönt a gazdálkodást segítő támogatás odaítéléséről.

20 245 j.) Javaslatot tesz az önkormányzat szociális intézményében alkalmazandó térítési díjjakra. k.) Figyelemmel kíséri a község területén az egészségügyi és szociális ellátottság helyzetét, véleményezi a testület elé kerülő ilyen tárgyú előterjesztéseket. l.) Elemzi a munkanélküliségből, a foglalkoztatási feszültségekből eredő szociális gondokat, javaslatot dolgoz ki a megoldásokat segítő eszközrendszerre. m.)végzi a képviselő-testület éves munkatervéből adódó feladatokat. n.) Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra. o.) megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdasági koncepcióját, költségvetési rendelet- tervezetét, zárszámadását p.) véleményezi az iskola, óvoda, könyvtár és művelődési ház vezetői állásra beérkezett pályázatokat q.) véleményezi az oktatás, kultúra, sport-és ifjúságvédelem területén az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokat r.) véleményezi az iskola és óvoda nevelési programját s.) részt vesz a település kulturális rendezvényeinek szervezésében, koordinálja az intézmények és egyéb szervezetek ez irányú tevékenységét. 3. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György Jegyző IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról 10/1998. (XI.2.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat csak önkormányzati rendeletben lehet megállapítani (Mötv. 35. (1) bek.). A tiszteletdíjak mértékét a Képviselőtestület a 10/1998.(XI.02.) számú rendeletben állapította meg, a törvényi keretek között. A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását (Mötv. 35. (2) bek.). A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy annak mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. A képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenként téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett

21 246 (Mötv. 35. (3) bek.). A fenti rendelkezésekből fakad, hogy számára költségátalány nem állapítható meg. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. (Mötv. 35. (4) bek.). Kiss Béla: A képviselői tiszteletdíjamról lemondok, az Érezd Magad Jól a Besenyszögi Iskolában alapítvány támogatására. Kiss Ernőné: Köszönjük az általános iskola nevében a támogatást. Itt kívánom még külön megköszöni Dr.Elbakour Afif alpolgármester támogatását aki minden évben a tiszteletdíját a az általános iskola alapítványa művészeti és sport alszámlájára külön támogatást utal. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a polgármester 5 éves programjának ismertetésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Munkácsi György : A polgármester döntése szerint ismertetheti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen, a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó szervek, valamint a lakosság együttműködésére. A program előterjesztésére, tartalmára, formájára nézve nincs törvényi előírás, az SZMSZ tartalmazhat erre vonatkozó szabályokat. A polgármesteri program kapcsolódhat az önkormányzat gazdasági programjához, fejlesztési tervéhez. Munkácsi György jegyző átadja a szót Balogh Zoltán polgármester ismertetésének megtételére. részére a program Balogh Zoltán: Az önkormányzati ciklust minden esetben megelőzi a polgármester programjának ismertetése. Ebben az estben sincs ez másképpen, de fontos megjegyezni, hogy ezek a gondolatok, törekvések, amelyeket az előterjesztésben előadok nem csupán az én jövőről alkotott képem, hanem már egy együttdolgozott munka eredményének, elképzeléseinek a vázlata. Köszönöm régi képviselő társaimnak az eddigi támogatást, ötleteit, a közös gondolkodást, és bízom benne, hogy új képviselő társaim gondolataival, elképzeléseivel kiegészülve még eredményesebb és hatékonyabb munkát tudunk végezni. Önkormányzatunk mindig is tudott alkalmazkodni a megjelent pályázati lehetőségekhez, és igyekezett ezt beilleszteni a Besenyszögről alkotott fejlesztési elképzelések közé. A nem ismert lehetőségeken kívül azért vannak távlati elképzelések, melynek fő irányvonalait vázolnám Önök előtt. Négy olyan nagyságrendi elképzelés fogalmazódott meg a képviselőtestületben és magamban is, mely elengedhetetlen városunk továbbfejlődésének érdekében. A fejlesztési elképzelések között nem állítanék sorrendet, ezek egymás mellett erősítik egymást. Az első ilyen fontosságú terület maga az önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, bővítése, építése és eszközökkel való ellátása. Ide sorolnám településünk infrastrukturális helyzetének javítását is. A legnagyobb intézmény, ami jelenleg is a tulajdonunkban van, de az üzemeltetést és a működtetést nem az önkormányzat végzi, azaz általános iskola, melynek elengedhetetlen a felújítása, bővítése, szigetelése, új tornateremmel való ellátása és az intézmény körülvevő udvar rendbetétele, parkosítása. Egy város életében nem csak az oktatás

22 247 színvonala fontos, hanem annak intézményének a korszerű megléte, eszközökkel való ellátottsága és környezetének ápoltsága. Bölcsőde építése egy város életének meghatározó eleme, ennek az intézménynek a szolgáltatási lehetőségeit pont azok a fiatalok tudják kihasználni, akik a gyermeknevelés mellett dolgoznak, így erősítve városunk fejlődését. Az infrastruktúra fejlesztése utak, járdák, árkok állapotának további javítása, illetve felújítása kiemelten fontos feladat, mert nagymértékben javítja a lakosság komfortérzetét. Második ilyen fontos terület maga az ipari parkok létrehozása, mely munkahelyteremtő vállalkozásoknak segít letelepedni, ezáltal segítünk elhelyezkedni a dolgozni akaró Besenyszögi lakosoknak. Erre rendkívül nagy energiát kell fektetnünk a következő években, hogy mire megépül az autópálya, addigra ne csak ipari parkkal rendelkezzünk, hanem az oda beköltöző vállalkozásokkal szerződésünk is legyen. Természetesen ehhez elengedhetetlenül kapcsolódik a 3225-ös út Besenyszög Szolnok közötti szakaszának felújítása. Harmadik ilyen téma, ami kiemelten fontos az unió-s programok támogatásában a megújuló energiák lehetőségének kiaknázása, és ennek hasznosítása az önkormányzat intézményeiben, illetve közterületein. Gondolok itt meleg vízzel való fűtés a közintézményekben, napelemek telepítése iskola és kultúrház, esetlegesen ipari parkban megvalósítható napelem park (erőmű) létrehozására, közvilágítás korszerűsítésére (LED világítás). Az alacsony önkormányzati finanszírozás megtakarításokra ösztönöz, hogy így keressünk forrásokat a pályázatok megvalósítására. Ennek egyik lehetőségét abba látom, hogy a megújuló energiák hasznosításából eredő megtakarítást fejlesztésre fordítanánk. Negyedik és ugyan csak fontos terület, amely az önellátó település alapjainak lerakását és annak folytatását irányozza elő. A piac, a vágópont létrehozása már ezen gondolatok mentén indul, de ahhoz hogy ezt ne csak munkahelyteremtő beruházás legyen hanem biztonságosan, gazdaságosan üzemeltető is, úgy tovább kell gondolnunk helyi húsfeldolgozó létrehozását, TSZ iroda egyéb célú hasznosítását (főzőkonyha építés). Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósításához feltétlenül szükségesnek látom a civil szervezetek bevonását, akár mint megvalósító, akár mint ötletet adó résztvevőként. Nagyon sok olyan dolgot meg lehetne említeni, mely fontos lenne településünk életében pl. utca névtáblák elhelyezése, turisztikai elképzelések megfogalmazása stb., de ezek megvalósítása pályázati lehetőségek esetén, testületi döntéssel benyújtható és kivitelezhető. Összességében, amit nagyon fontosnak tartok az elkövetkezendő 5 évre, az a Képviselőtestület és a bizottságok közös összehangolt munkája, az egy célért való küzdés, ahogy az eskünk szövege is mondja: feladataimat Besenyszög város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Kívánok Önöknek képviselő társaim és magamnak is sikerekben gazdag, eredményes 5 évet, melynek a végén, büszkén állhatunk településünk választópolgárai elébe, hogy mi mindent megtettünk Besenyszög fejlődésének érdekében. Eredményes vitákat, jobbító ötleteket, s előre mutató gondolatokat kívánok Önöknek az elkövetkezendő években! Dr.Elbakour Afif: Egyetértek polgármester úr elképzeléseivel, megoldhatónak tartom a kijelölt feladatokat. Bölcsődei ellátást én magam az óvoda intézményi keretein belül látom megvalósíthatónak egy kialakított bölcsődei csoporttal. Igen költséges egy bölcsőde fenntartása, nem tudná a település biztonsággal üzemeltetni. Balogh Zoltán : Készítünk egy számítást arra, hogy az óvodai intézményi kereteken belül üzemeltetnénk a bölcsődét. De korábbi adatok alapján, amikor a pályázat benyújtásra került már számoltunk azzal, hogy 1,5-2 millió Ft feladatellátásra támogatást, kiadást jelentene évente az önkormányzatnak. A családi napközi részére szintén nyújt támogatást az

23 248 önkormányzat, 6-7 fős gyermeklétszámra. Most a bölcsődei ellátást jóval magasabb létszámban üzemeltetnénk. Dr.Elbakour Afif: A Szociális Szövetkezetről működtetésének feltételeit javaslom az elkövetkezendő években megvizsgálni. Az önellátó település működési feltétele szerintem a szövetkezet létrehozása, amely munkahelyeket is jelentene a településnek. Pályázzunk folyamatosan tornaterem, vagy inkább tornacsarnok építésére. A jelenleg üzemben lévő tornaterem életveszélyes! Megoldást kell találnunk, hogy a gyermekeink megfelelő körülmények között tudjanak sportolni. Kiszely Imréné: Olyan sokszínű és sokrétű a beszámoló, hogy csak támogatni tudom. A település életéből jelenleg tanmedence, tanuszoda hiányzik évtől a gyermekek számára, illetve jelenleg is folyamatosan biztosítani kell az úszás oktatását. Bizakodó vagyok a létesítmény megvalósításában településünkön. Kiss Ernőné: Támogathatónak tartom polgármester úr programját. Én mint intézményvezető nagyon örülnék a tanmedencének. Itt az uszoda fenntartása amit problémát jelentene a település vezetőségének, illetve az intézménynek. Amit talán még javasolnék az 5 év terveihez, Palotás településrészre nagyobb figyelmet fordítsunk. Akár fórumot, testületi ülést tarthatunk Palotáson, az információ áramoltatása, biztosítása megfelelő legyen, a hiányosságainkat erősítsük ezen a településrészen. Farkas Géza: Egyetértek polgármester úr elképzeléseivel és a ránk váró feladatokkal. Kihívás a testületnek, amelyet még kiegészíteni kívánok a település belvízelvezető árok felülvizsgálatával, takarításával, és a lehetőségekhez mérten kerüljön kialakításra egy hatékonyabb, betonelemekkel borított belvízelvezető csatornarendszer. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 152/2014. (X.17.) számú határozat A polgármester 5 éves programjának ismertetéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a tudomásul veszi Balogh Zoltán polgármester, az alakuló ülésen ismertetett polgármesteri programját, annak célkitűzéseivel egyetért. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. XI. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

24 249 Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A közhatalmi funkciót betöltő, és a választók többségének bizalmát élvező képviselők esetében is szükséges szabályozni azt, hogy az érintett vagyona, vagyonának változása megbízatásának időtartama alatt követhető legyen. Ennek megvalósítására szolgál a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Az Mötv. ezt az eljárást, és be nem tartásának jogkövetkezményét pontosan szabályozza. A képviselőnek, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a megválasztásakor és ezt követően minden év januárjában vagyonnyilatkozatot kell tennie. Ennek elmulasztásához maga az Mötv. fűz konkrét, szigorú szankciót, amikor kimondja, hogy a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén -annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a törvény erejénél fogva (tehát minden külön intézkedés nélkül) a tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv. rögzíti azt is, hogy a képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános, azonban a képviselő hozzátartozójának nyilatkozatára ez nem vonatkozik, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. (Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás és a képviselő-testület tájékoztatása az erre kijelölt (vagyonnyilatkozat-vizsgáló) bizottság feladata. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást - akár az összeférhetetlenségi eljárást -a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 153/2014. (X.17.) számú határozat Az önkormányzati képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 39. -a szerinti, a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatást megismerte és elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. XII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve)

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában.

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jelen vannak: Bóta Géza polgármester, Szabó Péter, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-10/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14 én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október hó 23. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 22. egyben ALAKULÓ - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005/XI.01/ rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. hatálybalépése miatt szükséges

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének október 18. napján 16 órakor megtartott alakuló nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének október 18. napján 16 órakor megtartott alakuló nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 192-12/2014. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 18. napján 16 órakor megtartott alakuló nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. augusztus 7-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendelet: 22/2015. (VIII.08.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. augusztus 7-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendelet: 22/2015. (VIII.08. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 7-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendelet: 22/2015. (VIII.08.) Határozatok: 162, 163, 164, 165, 166 / 2015.(VIII.07.) 1 J E G Y Z

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben