J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 74/2015.(V.28.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 75/2015.(V.28.) Napirendi pontok elfogadása 76/2015.(V.28.) Lejárt határidejű testületi határozatokról készült beszámoló elfogadása 77/2015.(V.28.) Két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 78/2015.(V.28.) Közmunkaprogramról szóló beszámoló elfogadása 79/2015.(V.28.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékeléséről készült beszámoló elfogadása 80/2015.(V.28.) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata es Gazdasági Programjának elfogadása 81/2015.(V.28.) Kiegészítő Nyilatkozat elfogadásáról döntés 82/2015.(V.28.) A képviselő-testület 19/2015.(II.12.) számú határozatának módosításáról döntés 83/2015.(V.28.) Munkamegosztási Megállapodás kötéséről döntés 84/2015.(V.28.) Pályázat benyújtásáról döntés Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.28.) számú rendeletét az 1/2015.(I.29.) számú Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015.(V.28.) számú rendeletét a 2/2015.(I.29.) számú a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében május 28-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, k. Hiányzó: Vass Erzsébet képviselő Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és Jegyző Asszonyt a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Makainé Madar Edit és ket javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 73/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 28-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Makainé Madar Edit és Ruzsicsné Szabó Jolán képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 74/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 28-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjára: Napirendi javaslat: 1./ Tájékoztató a KLIK működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Előterjesztő: Bartháné Balogh Anna a tankerület vezetője 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Előterjesztő: 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 4./ Tájékoztató a közmunkaprogramokról. Előterjesztő: 5./ Beszámoló évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről. Előterjesztő: 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata es Gazdasági Programja. Előterjesztő: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 8./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 9./ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése Társulási Megállapodásához Kiegészítő Nyilatkozat jóváhagyása. Előterjesztő: 10./ A 19/2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat módosítása /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 11./ Munkamegosztási Megállapodás kötése a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézménnyel /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 12./ Pályázat benyújtásáról döntés /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: 13./ Különfélék, egyebek. Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 75/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 28-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

4 1./ Tájékoztató a KLIK működésével kapcsolatos tapasztalatokról. A KLIK beszámolója nem érkezett meg. A mai napon kaptunk egy tájékoztatót ban, mely szerint az április 6-án elküldött felkérésünkre a sárrétudvari iskola igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet megküldtek a budapesti központnak, de onnan még nem kaptak vissza választ. Javaslom, hogy június végi ülésünkön tárgyaljuk a napirendet, ha addig megérkezik a beszámoló. Az önkormányzat ugyan nem fenntartó, de az iskola a település szerves része, ezért úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek joga van tájékoztatást kapni a munkájukról. 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Márciusi ülésünkön adtam számot a testületi határozatokról, az azóta meghozott számos határozatról készült a mostani jelentés. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 76/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Külön kiemelem a tájékoztatómból, és örömmel mondom a május 7-i Vízmű döntést, mely szerint elengedték a bérleti díjon felüli költségek megfizetését. Nagyon össze kellett fogni azoknak a polgármestereknek, akik ilyen helyzetben voltunk. A Vízmű felszámolása folyamatban van, a felszámolónak Tóth Attilát választották. A szennyvíz kooperációs megbeszéléseken igyekszünk tisztázni a felmerülő kérdéseket, gondokat. Most folyik azoknak az engedélyeknek a beszerzése, ahol a tulajdonosok hozzájárulása szükséges a kivitelezéshez. A Béke utcán nagyon nehéz a munka, vákumozás szükséges, mert nagyon belvizes a terület. A Vasút, Rákóczi, Feszty, Zrínyi, Hajnal utcán az elkövetkezendő napokban teljes intenzitással indul meg a munka. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kapcsolattartója volt nálam egyeztetésen, külön kitértem arra, hogy minden elvégzett munkával kapcsolatosan egyeztessen velünk. A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. szállítás vezetőjével megbeszéltük a július 1-től teendőket. A lakossági tájékoztató szórólapokat és a hulladékgyűjtő zsákokat ki fogják

5 küldeni az önkormányzathoz, melyet ki fogunk osztani a lakosságnak. A polgárőrség segítségét kérték a szállítás napján. A tegnapi napon LEADER gyűlésen vettem részt, figyelni kell a pályázati kiírásokat. Le kell számlázni a bérleti díjat a vízmű felé? Igen, mérleg alatti tételként szerepel. Akkor az nekünk itt marad mint követelés, az Áfá-ba is be kell vallani. Utána fogok nézni. Makainé Madar Edit képviselő A lakosok biztosan fogják kérni a kisebb kukát, mert a rádióban hallani lehet arról, hogy Debrecenben lehet kérni. Mi a Kurucz család célja a volt húsüzemmel? Azt akarták megtudni, hogy a tisztító telep be tudja e fogadni az Ő szennyvizüket. Külterületi telephelyek ebbe nincsenek benne? Külön kérték. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 77/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szabó Ferencné Varga Andrea és Szekrényesi Edina megérkezett az ülésterembe.

6 4./ Tájékoztató a közmunkaprogramokról. Üdvözlöm Szabó Ferencné Andit, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét, aki az adminisztrációs munkákat végzi, és Szekrényesi Edinát a legnagyobb program, a mezőgazdasági program koordinátorát. Megemlíthetnék még több személyt is, akik a programokban segít, hiszen csak nagy összefogással tudjuk a munkát megoldani. A beszámolóban próbáltuk a munkaprogramokat részletesen bemutatni. Az energiafűz beszerzésével voltak gondok, Püspökladányból a Farkasszigettől kaptuk volna a dugványt, de nem tudták biztosítani a szükséges mennyiséget, mert hiánycikk. Az 1,6 ha helyett 0,2 ha területet tudtunk betelepíteni. Tárgyaltunk a Munkaügyi Központtal, mivel módosítani szükséges a pályázatot. Ahhoz, hogy a programban részt vevők számát megtarthassuk, őszi telepítést vállalunk, így biztosítani tudjuk a bevállalt apriték mennyiséget is. Nehéz helyzetben vagyunk, de bízunk benne, hogy a Munkaügyi Központ elfogadja az indokainkat. A táblázatban látjuk, hogy mit jelent a közmunka. Jelenleg több mint 200 millió forint a programok tervezett költségvetése, és 200 ember foglalkoztatását tervezzük. Mindannyiunknak fontos feladata a közmunka, mindent megteszünk, ezek az emberek munkabért kapnak, amelyet itt költenek el, és a településen is meglátszik a munkájuk. Néhány emberrel volt gond, próbálok keményen fellépni, így 4-5 fő az akinek szankciósan szüntettük meg a szerződését. A munkások is kiszűrik maguk közül az ilyen embereket, és a munkavezetők is jelzik a problémát. Köszönöm a kollégáknak a munkát, próbálunk a továbbiakban is eredményesen dolgozni. A megtermelt növényeknek hány %-a mehet a konyhára, és mennyi a szabadpiacra? Szekrényesi Edina Júniusig 100%-ban a konyhára visszük. Egyedül a fűszerpaprika az, ami nem vihető be, ez 100%-ban szabadpiacra fog kerülni. Olyan terményeket próbálunk termelni, hogy önfenntartók legyünk. Télen például virágokat termesztettünk, így ebben az évben a park, az utca, és az intézmények növényeit tudtuk biztosítani. A textilprogramban a Zagyva László Vegyes Kar ruháit felújítják, vagy teljesen újat varrnak? Szekrényesi Edina Az anyagot az énekkar veszi meg, és a program dolgozói megvarrják a ruhákat. Meg tudják csinálni, hiszen a programban komoly varrógépek beszerzésére is volt lehetőség. A szakácsnők, és a népi táncosok ruháit is ők varrják. A közmunkások munkaruháit nem lehetne nekik megvarrni? Szabó Ferencné Varga Andrea Reméljük, hogy eljutunk odáig is, de egyelőre a program biztosítja, és a Büntetés Végrehajtó Intézettől kell vásárolnunk. Az energiafűz mennyi idő alatt nő meg?

7 Szekrényesi Edina évre tervezik de már a második évtől vágható és fűtésre hasznosítható. Gratulálok a munkátokhoz, kreatív programokat találtatok ki. Tudom, hogy vannak negatív visszhangok is, de vannak olyan programok, amiket nem mi találtunk ki, de kapcsolódtunk hozzá. Dr. Fülöp Enikő alpolgármester Gratulálok én is, a fejlődés látható, jó a teljesítés, sok erőt és kitartást kívánok! Én is megköszönöm, mert nagy munkát végeztek. 200 embert kezelni, irányítani nem könnyű feladat. A dologi, eszközbeszerzés nagyban segíti az önkormányzat munkáját. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a közmunkaprogramokról készült beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 78/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmunkaprogramokról készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szabó Ferencné Varga Andrea és Szekrényesi Edina elhagyta az ülésteremet. 5./ Beszámoló évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről. Korábbi ülésünkön meghallgattuk a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját. Minden év május 31-ig kell beszámolót készítenünk arról, hogy milyen formában, mely ellátások azok, amelyeket kötelezően adunk. Csökken a település létszáma, a korösszetételből látható, hogy öregszik a település. A pénzbeli és természetbeni ellátások között a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, a nyári gyermekétkeztetés, a Bursa Hungarica és az Arany János program adatait látjuk szeptember 1-től, törvényi változás miatt, az óvodáztatási támogatás megszűnik. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai nagyon fontos munkát végeznek a különböző szociális helyzetből adódó problémák megoldásában. Összességében úgy gondolom, hogy a hivatalunkon és a gyermekjóléti szolgálaton keresztül tudjuk kezelni a problémákat, bár nagy probléma, hogy kevés az albérlet, ilyen problémával többször keresnek fel. Krízisház kialakítását fontosnak tartom.

8 Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A csökkenő lakosságszám minket is megdöbbentett, és tudjuk azt, hogy lesznek még elköltözők. Az óvodai, iskolai létszám miatt fontos, hogy fogadjuk a beköltözőket. Napközi nincs, családi napközi lett az egész napos oktatás bevezetésével. Bízunk benne, hogy nem fog ideiglenes elhelyezésre sor kerülni. A bölcsőde kihasználtsága maximális, ezt látjuk a következő évben is. Szeptember 1-től már 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés. 240 gyerekre tudtunk pályázni nyári gyermekétkeztetésre. A nevelőszülői hálózatban 3 gyerek került családhoz Sárrétudvariban. Kiss László képviselő társamat kérdezem, mi a tapasztalat, hogyan tudtak beilleszkedni az iskolában? Kiss László képviselő A három gyerek, 2 lány és egy fiútestvér, nagyon szépen beilleszkedtek. Sok barátjuk van, közvetlenek, barátságosak, jól érzik magukat. Jár hozzájuk Debrecenből a kapcsolattartójuk, és tartják a kapcsolatot az előző nevelőszülőkkel is. Örömmel hallom, és várjuk a következő befogadó családot. Javulást mutat a beszámoló, kevesebb a hátrányos helyzetű gyerek azt látom. Sokan kapnak ingyenes étkezést, akkor ők hétvégén éheznek? Gyerekéhezésről nem igazán beszélhetünk, a média egy kicsit felkapja ezt a témát. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Sajnos a tapasztalat az, hogy a szülők reggel a drága péksüteményt veszik a gyerekeknek, és nem fordítanak gondot arra, hogy otthon készítsék el a reggelit, tízórait nekik. A nyári gyerekétkeztetés kapcsán eltérve az eddigi gyakorlattól, ha megnyerjük a pályázatot, engedélyezni fogjuk az ebéd hazavitelét. A pályázat kiírása szerint június 16-tól indul program és augusztus 28-ig tart. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9 79/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata es Gazdasági Programja. Törvényi szabályozás írja elő, hogy a képviselő-testületnek a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben kell rögzítenie, melyet az alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell fogadni. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. Megfogalmaztam benne azokat a kötelező önkormányzati feladatokat, amit el kell látnunk, és a hosszú távú fejlesztési lehetőségeket terveztem meg. A 11. oldaltól a kötelező feladatok rendszerét és a fejlesztési elképzeléseket részletesen taglalom. Kérem a képviselő-testület kiegészítését, véleményét. A munkahelyteremtő beruházásnál javaslom, hogy minden munkahelyteremtő beruházást támogassunk. A lakás - és helyiséggazdálkodásnál a fejlesztési célok között szerepel új szolgálati lakások kialakítása. Akarunk újakat építeni, kialakítani? Elképzelésként benne maradhat. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata es Gazdasági Program - tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 80/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata es Gazdasági Programját elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert a kormányhivatal felhívta a figyelmünket arra, hogy a polgármester illetményének mértékét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. (4) bekezdése határozza meg. A rendelet 4. sz. mellékletében, ami az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság feladat és hatáskörét szabályozza, nem javasolja a

10 kormányhivatal, hogy szerepeljen a polgármester illetményének véleményezése. Az SZMSZben rendelkezni kell még arról is, hogy a képviselő-testület határozatképtelensége, vagy határozathozatal hiánya esetén a polgármester mely ügyekben, illetve két ülés között mely halaszthatatlan önkormányzati ügyekben hozhat döntést, néhány hatáskör nem ruházható át. Javaslatunk, hogy vis major helyzetben a pályázat benyújtásáról döntsön. Várjuk a képviselőtestület javaslatát. Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet, kérem, hogy a bizottság elnöke mondja el milyen döntés született. Faragó Attila képviselő A bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a módosító rendelet-tervezetet. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító rendelet - tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.28.) számú rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.) rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

11 A rendelet 36. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv. és más jogszabályi rendelkezések határozzák meg. (3) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester csak vis maior helyzetben pályázat benyújtásáról dönthet. A polgármester a döntésről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. (4) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, csak vis maior helyzetben pályázat benyújtásáról dönthet a két ülés közötti időszakban. (5) Ezen túlmenően feladatai: a) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről, segíti a képviselőtestületi tagok munkáját, b) szervezi és koordinálja más települési önkormányzatokkal, továbbá külföldön önkormányzati szervezetekkel való együttműködést, velük kapcsolatot tart, c) gondoskodik arról, hogy a Képviselőt-estület szervei valamint az intézményei munkája, céljai, hitelesen, tárgyilagosan a község érdekeit szem előtt tartva jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, d) biztosítja a képviselő-testület ülésének megfelelő körültekintő megszervezését, a napirendi pontok pontos előkészítését, e) meghatározza a jegyző feladatait, a képviselő- testület munkájával összefüggésben, f) a polgármester fogadónapjainak időpontját a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e tartalmazza. (6) Az önkormányzati képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. A rendelet 4. sz. mellékletének A./ pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A./ Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság létszáma: 3 fő Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság feladat- és hatásköre: - megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának törvényességét, - közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az önkormányzat egyéb rendeleteinek felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új rendelet alkotására, - figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét, - figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására)

12 - ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból a végzett ellenőrzésről tájékoztatja a testületet, - a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése, - a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, - a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, - a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül, - a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéséhez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése, - a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás, - képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos eljárás lefolytatása, eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás, - titkos szavazás lebonyolítása, szavazatok összeszámlálása, a szavazás eredményének közlése, A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 4. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: május 29. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

13 8./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A kormányhivatal a beérkezett rendeletek tekintetében néhány észrevételt tett. A preambulumban, az SZMSZ január 29-én elfogadásra került új számát volt szükséges átjavítani. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezés nem rendeletalkotási tárgykör, az a közszolgáltatási szerződésben szabályozható, ezért ezt javasolják hatályon kívül helyezni a rendeletből. A képviselő-testület állapíthatja meg az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, illetve a közszolgáltatás szüneteltetésének eseteit. Javasoljuk, hogy mentesüljön az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlant egy naptári évben legalább 8 hónapig nem használja, várjuk a testület javaslatát. A rendelet mellékletében szereplő ürítési díjon belül pedig szükséges meghatározni a szennyvíz átvételének, elszállításának, ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésének költségeit, valamint a díjfizetési időszakot. A módosításokat átvezettük a rendelettervezetben, mely be fog épülni az alaprendeletbe. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság a mai ülésén tárgyalta ezt a napirendet is, kérem, hogy a bizottság elnöke mondja el milyen döntés született. Faragó Attila képviselő A bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a módosító rendelet-tervezetet. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet módosító rendelet - tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015.(V.28.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.(I.29.) számú rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

14 1. A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 2. A rendelet 5. (5)-(6) bekezdései hatályon kívül helyezve. 3. A rendelet 10. (3) bekezdése hatályon kívül helyezve. 4. A rendelet 14. (3)-(5) bekezdései hatályon kívül helyezve. A rendelet 15. -a az alábbiak szerint módosul: A közszolgáltatás díja (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek díjtételeit és azok legmagasabb összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az ürítési díj a begyűjtés, azaz az átvétel, szállítás és az ártalmatlanítás céljából történő átadás költségeiből tevődik össze. (2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb október 31-ig) kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereséget is tartalmazó változása függvényében. (3) Az (1) bekezdésben maghatározott közszolgáltatási díjat a képviselő-testület általi új

15 közszolgáltatási díj meghatározásig kell alkalmazni. (4) A közszolgáltatási díj meghatározása a díj kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételekkel történik. (5) A közszolgáltatási díj meghatározását vagy felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató részletes díjjavaslatot készít az (1)-(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a jogszabályoknak megfelelő díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazni javasolt közszolgáltatási egységnyi díjtételek alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a közszolgáltatónak a díjjavaslat részeként kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania. (6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. (7) A közszolgáltatás díja a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló évi CXIV. törvény 1. (1) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra. A rendelet 17. -a az alábbiak szerint módosul: Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok (1) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban (április 1. és szeptember 30. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja. (2) Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan, amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább 4 hónapig nem használja, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik. (3) Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. (4) A vízellátással rendelkező üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni. Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlant egy naptári évben legalább 8 hónapig nem használja. (5) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés okát, illetőleg annak megszűnését az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

16 7. A rendelet ában szabályozott Záró rendelkezések a módosított egységes szerkezetű rendelet ában kerülnek szabályozásra. 8. A rendelet 1 sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. melléklet az 5/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 1.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alapdíja: Ft/hó. 2. A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ürítésének díja (szennyvíz átvétele, szállítása, ártalmatlanítás céljából történő elhelyezése): Ft/m 3. / A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! / 9. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: május 29. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

17 9./ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése Társulási Megállapodásához Kiegészítő Nyilatkozat jóváhagyása. A szennyvízberuházás tárulási formában valósul meg, a beruházás után keletkező vagyon szét lesz írva a két önkormányzatnak. Áfát abban az esetben nem kell fizetni, ha a Társulási Megállapodásban szerepel az a mondat, hogy az önkormányzati társulás víziközműberuházásának célja a víziközmű önkormányzati társulás általi üzemeltetése vagy ellenérték fejében történő hasznosítása volt. Ezért kell ezt a Kiegészítő Nyilatkozatot elfogadnunk, ami a megállapodás mellékleteként fog szerepelni. A kiegészítő nyilatkozatban nagyon fontos, hogy benne legyen ez a mondat, amit a jogász javasolt. Nem elég az, hogy a Támogatási Szerződésben és az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott üzemeltetésre hozták létre a Társulást, az APEH csak így fogja elfogadni. Azért kell, mert a beruházás áfáját akkor adják vissza, ha abból lesz bevétel. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése Társulási Megállapodásához szükséges Kiegészítő Nyilatkozatot elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 81/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP / azonosító számú, Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése című projekt kapcsán úgy határoz, hogy az NFM tájékoztatása alapján és a jogi szakértő állásfoglalása alapján az ÁFA jogszerű levonásba helyezéséhez szükséges a Kiegészítő Nyilatkozat kitöltése és aláírása, mely a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét fogja képezni. Végrehajtási határidő: május 30. Végrehajtásért felelős: 10./ A 19/2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat módosítása /szóbeli előterjesztés/ Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában arra is felhívta a figyelmünket, hogy a február 12-én hozott képviselő-testületi határozatot módosítani szükséges. A határozatban az önkormányzati bérlakások bérleti díját bruttó összegben határozta meg a testület, azonban általános forgalmi adó-fizetési kötelezettséget előírni nem lehet. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

18 Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a 19/2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat módosításával egyetért, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 82/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2015.(II.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 15. napjától az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: - Sárrétudvari, Kossuth u. 90. sz. nettó Ft/hó, - Sárrétudvari, Kossuth u. 85. sz. nettó Ft/hó, - Sárrétudvari, Kossuth u. 68. sz. nettó Ft/hó. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: 11./ Munkamegosztási Megállapodás kötése a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézménnyel /szóbeli előterjesztés/. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény pénzügyi, vagyoni és gazdálkodási feladatainak ellátására kell kötnünk a megállapodást. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézménnyel kötendő Munkamegosztási Megállapodás tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 83/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézménnyel Munkamegosztási Megállapodás megkötéséről döntött. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

19 12./ Pályázat benyújtásáról döntés /szóbeli előterjesztés/. Az önkormányzatunk be kívánja nyújtani a pályázatát a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A benyújtás folyamatos, testületi határozat szükséges hozzá. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújtsunk be, szavazzon. Szavazás. 6 jelenlévő képviselőből 6 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 13./ Különfélék, egyebek. 84/2015./V.28./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék terhére, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. Határidő: folyamatos Felelős: Közeledik a falunap, a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel áttárgyaltuk a feladatokat, a szervezés jól halad. Tordaszentmihály testvértelepülésre a meghívót elküldtük. Honvédelmi falunap keretében zajlanak majd a programok. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is elfogadta a meghívásunkat, vele Kiss Judit könyvtárosunk fog interjút készíteni. Bízom a sikeres lebonyolításban.

20 Több előterjesztés, bejelentés nem volt. megköszönte a képviselőtestület tagjainak a részvételt, és az ülést kor bezárta. k.m.f. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Makainé Madar Edit képviselő Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:G-44723/2013 Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Rendeletalkotás és közszolgálati szerződés megkötése a nem közművel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. november 28.-án 18 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

PÁLYÁZATIFELHlVÁS. A közszolgáltatásba bevont terület települési, foldrajzi és közlekedési jellemzői:

PÁLYÁZATIFELHlVÁS. A közszolgáltatásba bevont terület települési, foldrajzi és közlekedési jellemzői: PÁLYÁZATIFELHlVÁS Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben