J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i nyilvános ülésén alkotott rendeletei: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének8/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 18/2003.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének9/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i nyilvános ülésén hozott határozatai: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének57/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és elfogadta a Mór Mikro Körzeti Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010-es évi működéséről és eredményeiről szóló beszámolót. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének58/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelését. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének59/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és nem fogadta el a módosító javaslat szerinti rendelet tervezetet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, díjairól. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének60/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és nem fogadta el a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló rendelet tervezetet. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének61/2011.(V.25.) határozata

2 megtárgyalta a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás évi tevékenységéről szóló jelentést, és úgy határozott, hogy továbbra is a Társulás tagja kíván maradni. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének62/2011.(V.25.) határozata Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának Gergő Gábor 8066 Pusztavám, Fürst S.u. 4. szám alatti lakost megválasztotta. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének63/2011.(V.25.) határozata Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Petrovics István képviselőt és Pratsler János 8066 Pusztavám, Május 1. u. 18. szám alatti lakost megválasztotta. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének64/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzősége elszámolását és az előterjesztési anyagban foglaltak szerint elfogadja azt. Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének65/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta Grósz András kérelmét, és úgy határozott, hogy a Faluház mögötti kertet nem kívánja értékesíteni. Jegyzőkönyv Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Jelen vannak: Pusztavám Község Önkormányzat részéről: Merkatz László polgármester Gerlinger Tibor képviselő Lisztmayer János Petrovics István Zombó Norbert képviselő képviselő képviselő Távolmaradását bejelentette: Kubinyi Balázs Pintér István alpolgármester képviselő

3 Megjelent meghívottak: Bartók Béla István Wachtlerné Brückl Anna Akkermann Ferencné Ihászné Albert Anna alpolgármester jegyző Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője családgondozó Merkatz László polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 tagja jelen van. 2 testületi tag távolmaradását jelentette be. Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a évi szociális tevékenységről Előadó: Akkermann Ferencné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője Ihászné Albert Anna családgondozó Wachtlerné Brückl Anna jegyző 2.) Beszámoló a gyámügyi tevékenységről Előadó: Wachtlerné Brückl Anna jegyző 3.) Egyebek Első napirendi pont: Beszámoló a évi szociális tevékenységről Előadó: Akkermann Ferencné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője Ihászné Albert Anna családgondozó Wachtlerné Brückl Anna jegyző A képviselő-testület tagjai évi tevékenységekről szóló beszámolókat írásos előterjesztésként kézhez kapták. Köszönti a napirendi pont meghívott előadóit, Akkermann Ferencnét a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, valamint Ihászné Albert Anna családgondozót. Átadja a szót a napirendi pont előadóinak a szóbeli kiegészítések megtételére. Akkermann Ferencné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője: Az előterjesztési anyagban foglaltak szerint számol be a Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról. Ihászné Albert Anna családgondozó: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a május hónapban megrendezésre került egészségnap a visszajelzések alapján sikeres volt. A programok között szerepeltek bűnmegelőzésről előadások, kóstolók. Köszöni a Nyugdíjasklub és a Szülői Munkaközösség segítségét. A nyári napközis tábor az alsó tagozatosoknak július 18-tól indul,

4 a felső tagozatosaknak július 25- től kerül megrendezésre. Úgy érzi példás az összefogás ezeknek a programoknak a lebonyolításában. A szociális tevékenység nagyon sokrétű, korosztályban a gyermekektől az idősekig mindenkit felölel. Szociális tevékenységünket január 1. óta látjuk el mikrotársulás keretében. A beszámolókból látható, hogy sok a probléma, a családoknál próbáljuk a feladatokat megoldani, de az ő segítségük nélkül nem megy. Köszöni a szóbeli kiegészítést, kéri a képviselőket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Lisztmayer János képviselő: Mennyivel több ember szorul rá a szociális alapszolgáltatásra? Jelzőrendszeres segítségnyújtást hogyan lehetne megvalósítani Pusztavámon? Akkermann Ferencné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője: A forgalmi naplóból mérhető le. A családsegítős forgalmi adat között van, ami %-os növekedést mutat, de ez összetett adat, munkanélküliségből adódó problémák, nevelési tanácsadás is szerepel benne. A jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítése a hosszútávú tervek között szerepel. 40 jelzőrendszeres készülék igény esetén kaphatnak rá működési engedélyt. A községekben nem jött össze ez a 40 fő, egyenlőre igény hiányában nem valósult meg a jelzőrendszeres segítségnyújtás. Ez térítési díjas szolgáltatás lenne a lakosság részére. Petrovics István képviselő: A jelzőrendszeres segítségnyújtással idős emberek tudnak szükség esetén segítséget kérni. Csodálkozik, hogy a 40 fő gondot jelent. Véleménye szerint ha ez konkrét dolog lenne, konkrét ajánlattal lehetne az idősek felé fordulni, akkor ennek nem lenne akadálya. A felmérésben a Nyugdíjasklubtól, Mozgássérült Klubtól, Egyháztól is segítséget lehetne kérni. Úgy tudja, hogy a a segítségnyújtás éve, és elindult egy akció, hogy a gyerekek segítenek idős felnőtteket. Ezt pedagógiai szempontból is jónak tartja. A legrosszabb gyerek is, ha segítséget kérnek tőle, akkor jobbá válik. Legnagyobb probléma az információ gyűjtése. Felajánlja a képviselő-testület segítségét szociális ügyekkel kapcsolatban, csak annyit, amennyit a jogszabály megenged. Köszöni a felajánlást, bármiféle összefogás jól jön. A jelzőrendszeres segítségnyújtás technikai részével kapcsolatban elmondja, hogy azzal a céggel, mellyel korábban tárgyaltunk, fél éve megszűnt a kapcsolat. Kéri, hogy amennyiben az ügyben előrelépés történik, a Szociális Alapszolgáltatási Központ segítsen abban, hogy Pusztavámon az igény felmérésre kerüljön. A 2011-es év többek között az önkéntesség éve is, fontos, hogy odafigyeljünk embertársainkra. Kéri a képviselőket, szavazzanak a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének57/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és elfogadta a Mór Mikro Körzeti Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010-es évi működéséről és eredményeiről szóló beszámolót. Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Felelős: Merkatz László polgármester

5 Határidő: azonnal Második napirendi pont: Beszámoló a gyámügyi tevékenységről Előadó: Wachtlerné Brückl Anna jegyző A képviselő-testület tagjai kézhez kapták az átfogó értékelést Pusztavám Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról írásos előterjesztést. Véleménye szerint az értékelés jól áttekinthető, diagrammokkal, táblázatokkal kiegészített. Szóbeli kiegészítésre átadja a szót Wachtlerné Brückl Anna jegyzőnek. Wachtlerné Brückl Anna jegyző: A gyermekvédelmi törvény alapján minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, ezt az értékelést a képviselő-testület megtárgyalja. Az átfogó értékelés Kormányrendeletben meghatározott tartalommal kell elkészíteni. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a kérdésekre szívesen válaszol. A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének58/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelését. Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Felelős: Merkatz László polgármester Wachtlerné Brückl Anna jegyző Határidő: azonnal Harmadik napirendi pont: Egyebek - Két ülés között történt események Beszámol a képviselő-testületnek a két ülés között történt eseményekről. Április: 27. Képviselő-testületi ülés 28. Schmitt Pál Köztársasági Elnök látogatása Mór 29. Klaszter aláírás Tatabánya előtte reg. Fejlesztési ügynökségi ülés 8127

6 Május: 01. Anyák napja Művelődési Ház óvodások műsora 04. Havelda Tamás bányakárok, jelenlegi helyzet, telephelyek 04. Kistérség irodavezetői pályázatok borítékbontás 06. MÁK körjegyzőség megszüntetése utáni anomáliák rendezése 06. Megyeháza Országgyűlési Képviselővel megbeszélés 06. gyárlátogatás Hammerstein Bt. 06. iskolai tantestületi értekezlet 07. óvodai majális példaértékű kezdeményezés 09. madarak fák napja gratuláció Zombó Norbert képviselőnek 10. Vogelsitze felszámolási egyeztetés kintlévőség beszedés 10. Leader ülés tájékoztatás a nyerteseknek 11. rendkívüli ülés vízrendezési pályázat egyéb 12. kistérségi tanácsülés Mór irodavezető választás 12. Klaszter vállalkozói aláírás Mór 12. du. Bp. Fidesz önk. tagozat o. elnökség várható irányok a közigazgatásban 14. megyenap Fehérvárcsúrgó 16. megbeszélés iskolában a kialakult helyzetről 19. kistérségi ülés beszámolás meghívó alapján 20. óvodai ballagás 24. Fejérvíz közgyűlés - Vértes Duna járműipari klaszter megalakulása Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megalakult a Vértes Duna járműipari klaszter. Az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat is elkészült. Az önkormányzatok támogató tagként szerepelnek ezen tevékenységben. - Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Bacsó Kossuth utca kereszteződés Megérkezett az értesítés, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyta a Bíráló Bizottság döntését, melynek értelmében nem nyertünk támogatást. Azóta jelent már meg pályázat hasonló kiírással, de a kiírási feltételeknek nem feleltünk meg, ezért a pályázaton nem tudtunk indulni. - Május 7. Óvodai majális Példaértékű kezdeményezés volt az óvoda részéről a május 7-én megrendezésre került majális. Az óvodások családjaikkal egy nagyon színes délelőttöt tölthettek el együtt. Köszönetet mond a szervezőknek, és azoknak, akik a rendezvényt lebonyolították. Ismerteti az óvodavezető köszönő levelét. (Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) - Kimutatás pályázati pénzekről november december A évi nyertes pályázatokat, valamint az Önkormányzathoz érkezett pályázati összegeket ismerteti a képviselő-testülettel és a lakossággal az előterjesztési anyagnak megfelelően. (Kimutatás pályázati pénzekről november december előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) - Kistérségi ülés május 19. A Kistérségi ülésen az óvodai, iskolai csoportok, osztályok létszámának meghatározása történt meg. A Pusztavámi Tagóvodába 26 gyermek iratkozott be, 18 a most ballagó gyermekek száma. Szeptember 1-én 101 beíratott gyermek lesz az óvodában. Az iskolában 16 fővel indul az első osztály szeptembertől. - Intézmény átszervezés Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az intézmény átszervezésekkel kapcsolatban alternatív koncepcióként felmerült annak lehetősége, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Dr.

7 Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma fenntartói jogát az önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztériumnak átadja. - Rendelet tervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, díjairól A képviselő-testület a rendelet tervezetet, valamint az ahhoz tartozó indoklást írásos előterjesztésként kézhez kapta. A fizetendő díjra egy jelképes összeget írtunk be, mivel örülünk, hogy valaki házasságkötésre szánja el magát. Átadja a szót Wachtlerné Brückl Anna jegyzőnek. Wachtlerné Brückl Anna jegyző: Az anyakönyvekről szóló törvényerejű rendelet értelmében a házasság valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá munkaidőn kívüli megkötése, létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Ez az önkormányzat számára rendeletalkotási kötelezettséget jelent. A díj mértékét a képviselő-testület határozza meg, a rendelet tervezetben az összeg egy javaslat, ettől természetesen el lehet térni. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Petrovics István képviselő: Úgy érzi, túl nagy a különbség a fizetendő díj, és az anyakönyvvezetőnek járó összeg között. Túl nagy az olló, kicsit közelíteni kellene az összegeket. Az 5. (1) és (2) bekezdésében meghatározott összegek helyett ft-ot javasol meghatározni. Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében először a módosító javaslatról döntsön a képviselő-testület. A módosító javaslat szerint: 5. (1) A hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén Ft + Áfa egyszeri díjat kell fizetni. (2) A hivatali munkaidőn kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén Ft + Áfa egyszeri díjat kell fizetni. 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének59/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és nem fogadta el a módosító javaslat szerinti rendelet tervezetet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, díjairól. Rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Felelős: Merkatz László polgármester Wachtlerné Brückl Anna jegyző Határidő: azonnal

8 Mivel a javaslatot a képviselő-testület nem fogadta el, kéri, hogy az eredeti javaslatról döntsön a képviselő-testület. 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének60/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta és nem fogadta el a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló rendelet tervezetet. Rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Felelős: Merkatz László polgármester Wachtlerné Brückl Anna jegyző Határidő: azonnal Mivel egyik javaslat sem kapta meg a minősített többségű szavazatot, ezért a testület a rendeletet nem alkotta meg. Mivel azonban a képviselő-testületnek rendelet alkotási kötelezettsége van, ezért a rendelet tervezetet a júniusi képviselő-testületi ülésen ismét a képviselő-testület elé terjesszük. Kéri a képviselőket, a rendelet tervezettel kapcsolatos módosító javaslataikat június 10-ig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek. - A házaló kereskedés folytatásának megtiltása április 27-én tárgyalta a Polgárőr Egyesület beszámolóját. A Polgárőr Egyesület beszámolójához és a polgárőrség tevékenységéhez javaslatokat fogalmazott meg az egyesület elnöke: 1.) A községbe bevezető utak mentén egy tábla elhelyezése, miszerint a házaló árusok a községben nem végezhetnek ilyen tevékenységet. Ezzel a kezdeményezéssel a képviselő-testület egyetértett. Rendeleti szabályozás alapján van lehetőség a házaló kereskedés megtiltására a képviselő-testület ilyen irányú szándéka alapján. Átadja a szót Wachtlerné Brückl Anna jegyzőnek. Wachtlerné Brückl Anna jegyző: A Polgárőr Egyesület elnöke az áprilisi testületi ülésen javasolta, hogy a községbe bevezető utak mentén egy tábla legyen elhelyezve, mely szerint a községben tilos házaló kereskedést folytatni. Erre csak rendeleti szabályozás alapján van lehetőség. A közterület használatáról szóló rendeletet kell kiegészíteni egy paragrafussal, amely szerint Pusztavám Község közigazgatási területén házaló kereskedés folytatása tilos. Kéri a testület tagjait, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Petrovics István képviselő: E kiegészítés miatt akkor a kenyereskocsi sem járhatná az utcákat?

9 Wachtlerné Brückl Anna jegyző: A mozgóbolt engedéllyel árul, és előzetesen bejelentett útvonalengedély alapján járja a községet. Ez a kiegészítés a mozgóárusítást nem érinti. Gerlinger Tibor képviselő: Személy szerint területi képviseletet lát el egy cégnél. A megrendelt árut házhoz szállítja. Akkor ez házaló tevékenységnek számít? A területi képviselet nem házaló tevékenységnek számít, mert itt egy már előzetesen megrendelt áru kiszállításáról van szó. A házaló tevékenység az, amikor valaki házról házra jár, és úgy próbál árusítani. Kéri a képviselőket, szavazzanak a rendelet tervezetről. 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének8/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 18/2003.(VIII.21.9 önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. - Összegzés a közmunka-program 2010 évi alakulásához A képviselő-testület az írásos előterjesztést kézhez kapta. Beszámol a közmunka programról a képviselő-testületnek az előterjesztési anyag szerint. Az önkormányzat fémgyűjtő akciójával kapcsolatban köszönetet mond a lakosságnak. Az akciónak köszönhetően 360 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, és az akció végére 500 ezer forint bevétellel számolnak. A bevételből megvásárlásra került egy hordozható hegesztőgép, valamint a hozzá tartozó akkumlátor. A fennmaradó összeg az önkormányzat kasszáját gyarapítja. - Rendelet tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 14/2011.(I.27.) számú határozatával a Mórral közösen fenntartott 4. számú gyermekorvosi körzet megszüntetését kezdeményezte. A 45/2011.(IV.27.) számú határozatában Pusztavám Község teljes közigazgatási területét ellátó vegyes háziorvosi szolgálat létrehozását határozta el. A vegyes háziorvosi körzet az Egészségbiztosítási Pénztárral egyeztetve június 1-től jöhet létre. Fentiek miatt szükséges az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról rendeletet alkotnia a képviselő-testületnek. Wachtlerné Brückl Anna jegyző: A testület korábbi döntéseivel megkerestük a Tisztifőorvost, aki a vegyes háziorvosi körzetre kiadta a működési engedélyt. Jelenleg az engedély az Egészségbiztosítási Pénztárnál van, velük egyeztetve a vegyes háziorvosi körzet június 1-től jöhet létre. Emiatt szükség van a

10 jelenleg hatályos háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálni, és az új állapotnak megfelelően új rendeletet alkotni, melyben már a vegyes háziorvosi körzet szerepel. Kéri a képviselő-testület tagjait, a napirenddel kapcsolatos hozzászólásaikat, véleményeiket tegyék meg. Petrovics István képviselő: A megüresedett gyermekorvosi rendelő hasznosítására van-e már elképzelés? A védőnői rendelőt kívánjuk leköltöztetni a gyermekorvosi rendelőbe. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének9/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. - Fejér Megyei Védelmi Bizottság jelentése a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás évi tevékenységéről A Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás szükség esetén gyors átmeneti segítséget tud biztosítani a károk enyhítésére, a helyzet valamilyen fokú normalizálására. A mellékletből látható mely települések fizetnek az önsegélyező alapba. Segítséget csak akkor kaphat egy település, ha már legalább két éve fizető tagja a társulásnak. Idei évi költségvetésünkbe ez az összeg be van tervezve, nem többletpénzt jelent. Kéri a képviselő-testület szándéknyilatkozatát, hogy továbbra is a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás tagja kíván lenni. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének61/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás évi tevékenységéről szóló jelentést, és úgy határozott, hogy továbbra is a Társulás tagja kíván maradni. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: június 9.

11 - Radnóti Miklós Általános Iskola nyári táborozásának támogatása Előzetes felmérés alapján 35 gyermek az, aki a nyári táborozásban részt szeretne venni. A támogatásról a képviselő-testületnek májusban kell döntenie. Az általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásáról, valamint a Bakfark Bálint Zeneiskola támogatásáról is tárgyalnia kell a testületnek. A Zeneiskola részére fizetett önkormányzati támogatás összege havi ft. Jelenleg ez 22 tanulót érint. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat, véleményeiket tegyék meg. Petrovics István képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén maradt még 1 2 nyitott kérdés. Javasolja, hogy ezekben a nyitott kérdésekben egyben döntsön a képviselő-testület. Két igen fontos terület maradt még: kiírjuk-e idei évre is a civil szervezetek pályázatát; volt önkormányzati nyugdíjas dolgozóknak adunk-e az idei évre is ételutalványt? Javasolja, hogy fenti kérdéseket a testület egy kalap alá vegye, és egyenként szavazzon róla. Lisztmayer János képviselő: Véleménye szerint a táboroztatásra nincs szükség, nem javasolja a támogatást. Úgy tudja, hogy a napközis táborba 66 fő jelentkezett be, arra a táborra nagyobb az igény. Ha az iskolának van a nyári táboroztatásra kerete, akkor azt használja fel. Zombó Norbert képviselő: A bűnmegelőzéssel kapcsolatban már elhangzott, hogy milyen fontos a programszervezés a fiataloknak. Úgy gondolja, hogy a nyári tábor pont egy ilyen program lehetne. A bűnmegelőzésre 500 ezer forint be van tervezve a költségvetésbe. Lisztmayer János képviselő: Az 500 ezer forint nem olyan nagy pénzt. Táborozásra nem kell ennyi pénz. Véleménye szerint ezt a Pénzügyi Bizottságnak jó lenne tárgyalnia. Petrovics István képviselő: A következő testületi ülésre a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg a fenti témákat. A Pénzügyi Bizottságnak már volt olyan többségi véleménye, hogy a táborozás szép, jó annak, aki megengedheti magának. Amennyire erőnk futja, a helyi táboroztatást támogatjuk. A költségvetés tárgyalásakor úgy döntött a testület, hogy az első félév lezárása után, költségvetési helyzetünk függvényében tér vissza a fenti kérdésekre. Felhívja a testület figyelmét, hogy egyik támogatás sem kötelező feladata az önkormányzatnak. A következő hétre rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést és rendkívüli képviselő-testületi ülést javasol tartani most tárgyalt ügykörben. - Rendelet tervezet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól április 27-én tárgyalta a Polgárőr Egyesület beszámolóját. A Polgárőr Egyesület beszámolójához és a polgárőrség tevékenységéhez javaslatokat fogalmazott meg az egyesület elnöke: 2.) A fiatalok védelme, valamint a közterületek biztonsága, a településen élők nyugalma érdekében kellene hozni egy helyi rendeletet, amely szabályozná a közterületen való alkohol fogyasztását, ezzel a randalírozók számát csökkenthetnénk. Ezzel a kezdeményezéssel a képviselő-testület egyet értett. Rendeleti szabályozás alapján van lehetőség közterületen történő alkoholfogyasztás korlátozására; megtiltására. Wachtlerné Brückl Anna jegyző:

12 A rendelet tervezetben foglaltak szerint tilos lenne a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen. A tilalom nem terjedne ki nyitvatartási időben az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszesital árusítására jogosult vendéglátó egységek területére, valamint a szeszesital árusítására jogosító engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények engedélyezett területére. Kéri a képviselő-testület tagjait, a napirenddel kapcsolatos hozzászólásaikat, véleményeiket tegyék meg. Gerlinger Tibor képviselő: A rendelet tervezet értelmében, baráti társasággal pl. pince előtt a közterületen tilos lenne az alkoholfogyasztás? Ezt nem tartja jónak. Zombó Norbert képviselő: Az önkormányzatnak közterületen szalonnasütői vannak, ezeken a helyeket is tilos lenne az alkoholfogyasztás? Véleménye szerint ez nem jó megoldás. Igen, a rendelet tervezet értelmében tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy módosító javaslataikat június 10-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. Wachtlerné Brückl Anna jegyző: A képviselő-testületnek ebben a tárgykörben nincsen rendeletalkotási kötelezettsége. A rendelet tervezetet a Polgárőr Egyesület javaslata alapján, valamint az alapján hoztuk a testület elé, hogy a Polgárőr Egyesület javaslatával a testület egyetértett. - Bizottsági tagok megválasztása Szervezeti és Működési Szabályzatunk megalkotásakor Bizottsági tagokkal szemben összeférhetetlenség merült fel. Ügyrendi Bizottság tagja az áprilisi testületi ülésen lemondott tagságáról. Az összeférhetetlenség megszüntetése miatt Pénzügyi Bizottsági tagnak javasolja Gergő Gábort, aki jelenleg az Ügyrendi Bizottság tagja. Gergő Gábor a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. (Hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Gergő Gábor előzetes egyeztetés alapján a Pénzügyi Bizottsági tagságot elfogadja. Ügyrendi Bizottsági tagnak javasolja Petrovics István képviselőt és Pratsler Jánost, aki a Pénzügyi Bizottság tagja, de mivel a Katolikus Egyház világi elnöke, ezért javasolja, hogy ne a Pénzügyi Bizottságnak, hanem az Ügyrendi Bizottságnak legyen tagja. Gergő Gábor és Pratsler János Bizottsági tagok voltak, esküt tettek, ezért most nem szükséges esküt tenniük. Bizottsági tagsággal kapcsolatos ügyben Petrovics István és Pratsler János is hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. (Nyilatkozatuk a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Előzetes megbeszélés alapján Petrovics István és Pratsler János is vállalja az Ügyrendi Bizottsági tagságot. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat tegyék meg. További képviselői javaslat nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének62/2011.(V.25.) határozata

13 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának Gergő Gábor 8066 Pusztavám, Fürst S.u. 4. szám alatti lakost megválasztotta. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: június 9. További képviselői javaslat nélkül Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének63/2011.(V.25.) határozata Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Petrovics István képviselőt és Pratsler János 8066 Pusztavám, Május 1. u. 18. szám alatti lakost megválasztotta. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: június 9. - Körjegyzőség elszámolása A körjegyzőség elszámolásával kapcsolatban a testület tagjai a kimutatást megkapták. Az elszámolás a 2008, 2009, 2010, éveket mutatja be. Az elszámolás alapján Csákberény községnek még Ft-ot kell megfizetnie. A körjegyzőség elszámolásáról a testületnek határoznia kell. Az elszámolást a Csákberényi képviselő-testület részére is megküldtük. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének64/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzősége elszámolását és az előterjesztési anyagban foglaltak szerint elfogadja azt. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: június 9.- Földvásárlási kérelem Ismerteti a képviselő-testülettel Grósz András kérelmét, melyben a Faluház mögötti kertet szeretné megvásárolni. Az ingatlan nincsen megosztva, a Faluház és a kert egy helyrajzi

14 számon szerepel, amennyiben a testület eladásról határoz, meg is kell osztatni a területet. Kb m2 az a rész, ami eladható. Jelenleg a terület műveletlen, gondozatlan. Kéri a képviselőket véleményeiket, javaslataikat tegyék meg. Lisztmayer János képviselő: Kérdése a kisebbségi önkormányzat elnöke felé, hogy van-e igénye a kisebbségi önkormányzatnak a területre. Gerliger Tibor képviselő, NKÖ elnöke: Szerette volna, ha a kert iskolakertnek van hasznosítva, de az iskola álláspontja alapján ez nem illeszthető be a programjukba. Talán bele kellene illeszteni a tantervbe. A kert a területhez tartozik, így mindig érték marad. Esetleg hosszútávon lehetne bérbe adni. Petrovics István képviselő: Amikor azon gondolkodtunk, hogy miből lehetne pénzt csinálni, akkor ez a kert is szóba került. A kert művelését számos községben az iskolások végzik. Úgy látszik, nem vagyunk még elég szegények erre. Nem javasolja az ingatlan eladását, a lakóingatlan értékét csökkentené. A bérbeadást támogatná, bár előrehaladott helyzet van a természetet illetőleg. Véleménye szerint hagyjuk a lehetőséget nyitva, lehessen esetleg jövőre bérletet kötni. Gerlinger Tibor képviselő: Az idei évben azon a területen olyat termelni már nem lehet, ami hasznot hozna. Most már csak költséget jelent. Felajánlja, hogy az idei évben fölszántja a kertet, nyáron gondozza. Összefoglalja a képviselő-testület véleményét: ne értékesítsük az ingatlant. Szavazásra teszi fel a kérdést: Ki ért egyet azzal, hogy a Faluház mögötti kert ne kerüljön értékesítésre? 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Pusztavám Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének65/2011.(V.25.) határozata megtárgyalta Grósz András kérelmét, és úgy határozott, hogy a Faluház mögötti kertet nem kívánja értékesíteni. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: június 9. - Pusztavám Községért Közalapítvány létrehozása A Pusztavám Községért Közalapítvány Alapító Okiratának tervezete elkészült, a tervezetbe javaslatok kerültek, amelyek nem kötelezőek, és természetesen a javaslatot ki is lehet egészíteni. Javasolja a képviselőknek, hogy a következő ülésen tárgyaljanak róla. Lisztmayer János képviselő: Az énekkarnak, tánccsoportnak kötelező belépnie az alapítványba? Az egyesületek saját döntése, hogy belépnek-e vagy sem. Az előterjesztés most döntést nem igényel. A tervezetből bármi kivehető, bármi beemelhető. Gerlinger Tibor képviselő:

15 Úgy érzi, a jelenlegi egyesületekre nézve ez nem pozitív. - Képviselők bejelentései Zombó Norbert képviselő: Az Ifjúság utca és a Kossuth Lajos utca közötti közterületet, partoldalt a lakosság rendben tartja, azonban vannak olyan részek, amelyek gondozatlanok. A karbantartó brigád nem tudná-e rendben tartani? Egy ingatlanról beszélünk, amely előtti közterület gondozatlan. A többi lakónak köszönet, amiért a területet ilyen szépen rendben tartják. A gondozatlan terület tulajdonosát természetesen megkeressük, hogy az ingatlana előtti területet tartsa rendben. Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta. Kmft. Merkatz László Wachtlerné Brückl Anna polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. március 21- én (szerda) du. 17. órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. március 21- én (szerda) du. 17. órai kezdettel. 79 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. március 21- én (szerda) du. 17. órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. június 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben