J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Kovács János alpolgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Mesterházi László képviselő Póczek Sándor képviselő Stubics Ferenc képviselő. Távol maradt: Szalai Zoltán Vince képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző, Kónyáné Palacsics Éva pénzügyi főelőadó, Passné Baár Judit jegyzőkönyvvezető. Karvalits József Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a lakossági félóra keretében nincs jelenlévő, aki észrevételt tehetne, így köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetőjének tájékoztatója a szervezet évi tevékenységéről 2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről 3./ A évi hulladékszállítási díjak felülvizsgálata 4./ A nádasdi Körjegyzőség évi költségvetésének zárszámadása 5./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 6./ Az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása 7./ A évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása 8./ Beszámoló a Körjegyzőség év I. negyedéves munkájáról 9./ Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi működéséről 10./ Különfélék a. Pályázat benyújtása a működésképtelen Önkormányzatok támogatására b. Polgármesteri beszámoló c. Energiaszolgáltató váltás 1

2 d. A Kossuth u szám alatt lévő üzleti helyiség bérleti díjával kapcsolatos észrevétel megtárgyalása e. E.ON családi foci-pályázat f. Nyári gyermekétkeztetés 1. Napirendi pont: A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetőjének tájékoztatója a szervezet évi tevékenységéről Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti Körmendy-Szalai Mónika Kistérségi referenst, és felkéri tartsa meg beszámolóját. Körmendy-Szalai Mónika Kistérségi referens részletes tájékoztatást ad a Társulás évi tevékenységéről. Többek közt elmondja, hogy a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 9 alkalommal ülésezett, a december 27-én tartott ülésén döntést hozott a Munkaszervezet megszüntetéséről. A Tanács döntése értelmében március 1-től hatékonysági szempontok miatt - a Társulás munkaszervezeti feladatait Körmend Város Polgármesteri Hivatal látja el. Vezetője Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző lett, Ő pedig kistérségi referensként dolgozik tovább, helyileg a polgármesteri hivatalba költöztek. A tagönkormányzatok márciusában hozták létre a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulását, amely fenntartotta a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményét, amely 15 feladatot biztosított a települések számára az intézményfenntartó társulási megállapodásban rögzítettek szerint. Az intézmény térségi feladatellátásnak és finanszírozásnak hatékonyabbé tétele érdekében a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa ugyanezen az ülésen hozott döntést arról, is hogy a szociális feladatok ellátását jelentős mértékben biztosító Szociális Szolgáltató és Információs Központ fenntartói jogát átveszi a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulástól február 25. nappal. A beszámoló után várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester megkérdezi mi lesz a Munkaszervezet eddig használt irodájával. Körmendy-Szalai Mónika elmondja, a Munkaszervezet vagyona feletti rendelkezési jog a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát illeti meg. Az épület műemlék jellegű, 2 irodát használtak, egyiket már sikerült bérbe adni. Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a kistérségi referens részletes beszámolóját, és elfogadásra javasolja, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 49/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2

3 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, az elhangzottak alapján elfogadja. 2.Napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti Dr Németh Jenőt az I. számú körzet háziorvosát és Kovács Györgyné és Holtai Anikó védőnőket. Elmondja, hogy a II. számú körzet háziorvosa és a fogorvos úr egyéb elfoglaltság miatt nem tudott eljönni. Kovács Györgyné védőnő felolvassa a védőnői szolgálat írásos beszámolóját a 0-14 éves korú gyermekek egészségügyi állapotáról. Elmondja, hogy az óvodában és az iskolában nőtt a nehezen kezelhető gyermekek száma, és olyan esetek is előfordulnak, amik eddigi munkájuk során még nem. Megemlíti, hogy az egészségház épületéből egy babakocsi tároló nagyon hiányzik és az épületen belül a csempe állapota aggasztó. Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy milyen új esetük volt az elmúlt évben, és elmondja, hogy alternatív gyógymóddal foglakozó személyek megkeresték őt, hogy ismertető előadásokat tartanának, vállalnák-e a védőnők ennek megszervezését, esetleg egy egészséghét elnevezésű program keretében. Kovács Györgyné elmondja, hogy új esetként gyermekek átmeneti kiemelését értette egy-egy családból. Az előadások megszervezésétől nem zárkóznak el. Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a védőnők munkáját, kiemeli a ruhagyűjtést a rászorulók részére. Ezt követően Dr. Németh Jenő háziorvos elmondja, hogy Dr. Müller Sándor nyugdíjba vonulása óta Dr. Németh Zoltán helyettesítő orvosként látja el a II. számú körzetet. Úgy gondolja a körzetátadás zökkenőmentesen megtörtént, annyi visszajelzés érkezett, hogy lassan megy a rendelés, de ez a beteg kórtörtének megismerése miatt van. Beszámol a körzetében előforduló akut és krónikus betegségekről, (melynek ellátása változatlan) a szenvedély betegségekről (alkohol, drog, cigaretta) és a járványügyi helyzetről. Elmondja még, hogy az orvosi rendelő 1984-ben lett felújítva, esedékes lenne a nyílászárók cseréje, mely fűtés szempontjából is megtakarítást jelente, és gond van a szennyvízelvezetéssel is, mert a váróteremben gyakran erős csatornaszag érződik. Karvalits J. Zoltán polgármester megkérdezi, hogy milyen a visszajelzés a gyógyszertárral kapcsolatosan, mennyire vannak megelégedve, és érdeklődik a doktor úr jövőbeni terveiről. Dr. Németh Jenő elmondja, hogy nincs reklamáció a gyógyszertárral kapcsolatosan, az emberek tudomásul vették, hogy csak délelőtt van nyitva. A jövőbeni tervei kapcsán elmondja, ha egészsége úgy engedi, januárjáig dolgozni fog. Póczek Sándor képviselő kéri a doktor urat, hogy az épülettel kapcsolatos problémákat összegezze és írásban terjessze a képviselő-testület elé. 3

4 18 ÓRA 30 PERCKOR SZALAI ZOLTÁN KÉPVISELŐ MEGÉRKEZIK AZ ÜLÉSRE, ÍGY A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA 7 FŐRE EMELKEDIK. Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa Dr. Bártfai Ernő fogorvos írásos beszámolóját, melyben kéri, hogy együttes képviselő-testületi ülésen szeretne beszámolni a fogorvosi rendeléssel kapcsolatos problémákról. Ezt követően szavazásra teszi fel az elhangzott beszámolók elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 3. Napirendi pont: A évi hulladékszállítási díjak felülvizsgálata 50/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat, az elhangzottak alapján elfogadja. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti Nyul Csaba urat a MÜLLEX KÖRMEND Kft. üzletágvezetőjét. Nyul Csaba elmondja, hogy tavaly év végén a Parlament döntése alapján befagyasztásra került a hulladékszállítási díj, amit április 15-i hatállyal feloldottak. A fentiek miatt április 30-ig a tavalyi áron történik a hulladék elszállítása. Díjmódosítási javaslatukat elküldték írásban az önkormányzat részére, mely megegyezik a decemberében tett ajánlattal. Elmondja még, hogy december 31-én lejár a szolgáltatási szerződés, megkérdezi, hogy a szolgáltatással van-e valamilyen észrevétel. Kovács János alpolgármester javasolja, hogy a decemberében elfogadott díjakat alkalmazzák 2012 május 1-től, mert a Müllex által kiküldött levélben is az áll, hogy az önkormányzat által elfogadott, majd visszavont éves díjtétellel megegyező összegű legyen a díj. Most is azt javasolja, hogy csak az infláció mértékéhez közeli összeggel emelkedjen. Nyul Csaba kompromisszumos javaslatot tesz az önkormányzat és a Müllex Kft. díjai közti összegre. Karvalits J. Zoltán polgármester megkérdezi, a komposztálás elősegítésével áttérhetnek-e a 2 hetes ürítésre, hogy ezzel is csökkentség a lakosság terheit. A jó partnerség fenntartása érdekében kéri a képviselőket fogadják el Nyul Csaba ajánlatát. Nyul Csaba elmondja, hogy ÁNTSZ előírás a heti ürítés, de kevés helyen alkalmazzák, a szolgáltató oldaláról nem okozna problémát, a helyi lakosság véleményét kellene ez ügyben 4

5 kikérni. Pékó László alpolgármester szerint a polgármester úr javaslata jó, de a díj maradjon a decemberben elfogadott. Kovács János alpolgármester nem érti, hogy a polgármester úr miért nem a lakosság terheit akarja csökkenteni, miután a szolgáltató levelében leírtak értelmében a testület által decemberben elfogadott díjak alkalmazására hivatkozik. Karvalits J. Zoltán polgármester a felvetésre reagálva elmondja, hogy álláspontja szerint a szolgáltatókkal való jó kapcsolattartás is fontos szempont a lakosság érdekei mellett. A mostani díjemelési javaslat nem olyan magas arányú, hogy az a lakosságot éves szinten rendkívül nagy mértékben sújtsa. Illetve a gesztus is fontos a szolgáltató felé, hogy közösen sikerült kialakítani egy árat. Úgy érzi, joga és lehetősége van neki is javaslatot tenni, ésszerű indokokkal alátámasztva, legfeljebb nem fogadja el a testület. Nyul Csaba megköszöni a polgármester úr bizalmát, de semmiképpen nem akar negatív hangot, problémát, ezért elfogadja a képviselő-testület döntését. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a hulladékszállítási díjak emelésére tett javaslatokat. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenében - tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK SZERVEZETT GYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2004.(IV.29.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 4.Napirendi pont: A nádasdi Körjegyzőség évi költségvetésének zárszámadása Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző a körjegyzőség zárszámadásának elfogadása előtt javasolja a Körjegyzőség költségvetésének módosítását, a népszámlálás és a közfoglalkoztatás költségei miatt növelni kellett a bevételi és kiadási főösszeget. A zárszámadással kapcsolatosan elmondja, hogy a bevételek 100%-n teljesültek, míg a kiadások 75-80%-san, ez abból adódik, hogy fenntartói döntés alapján az utolsó negyedévben semmilyen beszerzést nem tehettek meg, ezért elmaradt az irodák festése és a betervezett bútorvásárlás. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 51/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Körjegyzőség évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a Körjegyzőség évi zárszámadását ,- E Ft 5

6 kiadása és bevételi főösszeggel a melléklet szerint elfogadja. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző 5.Napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést minden képviselő megkapta, a módosításokra az állami támogatások és a beruházások változása miatt volt szükség. Ha kérdés van, Kónyáné Palacsics Éva pénzügyi főelőadó válaszol rá. Kovács János alpolgármester a folyószámla hitelre kérdez rá, és kéri, hogy a testület is legyen tájékoztatva a közüzemi számla befizetés elmaradásokról, egyébként mindkét előterjesztést (zárszámadás) korrektnek tartja. Kónyáné Palacsics Éva válaszol a kérdésre és elmondja, hogy a következő testületi ülésre tud készíteni I. negyed éves beszámolót, közüzemi számlafizetésből adódó elmaradás jelenleg csak a gázszolgáltatóval szemben van. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV.27.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011. (II.11.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 6.Napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót szintén minden képviselő-testületi tag megkapta. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat, véleményeket. Kérdés nem hangzik el. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (IV. 27.) SZÁMÚ RENDELETE 6

7 7.Napirendi pont: AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) A évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat éves belső ellenőrzési jelentését minden képviselő megkapta. Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy néhány szóban egészítse ki a beszámolót. Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a beszámolóban megfogalmazott javaslatok a évi beszámolókra vonatkozóan születtek meg, amelyek tételes vagyonleltárral nem lettek alátámasztva év végén minden önkormányzat készített vagyonleltárt, ennek átvizsgálása folyamatban van. Az idei évben készíteni fog egy Intézkedési tervet a belső ellenőrzési beszámolóban megfogalmazott javaslatokra nézve. Kéri a beszámoló elfogadását. A polgármester a szavazás után megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot, hozza: 52/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 8.Napirendi pont: Beszámoló a Körjegyzőség év I. negyedéves munkájáról Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a novemberi ülésen kérte a testület, hogy a körjegyzőség dolgozói negyedévente készítsenek szakmai beszámolót az elvégzett munkájukról. A beszámolót minden képviselő megkapta, kérdésük, észrevételük van-e ezzel kapcsolatosan. Kovács János alpolgármester szerint új feladat nem tűnt fel a beszámolóban, de úgy érzékeli, hogy az igazgatási tevékenységet végző ügyintézőnek a feladata sokrétű és nem kevés. Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy már történt átszervezés a feladatok elosztásában, például az adóügyintéző feladata lett a 6 önkormányzat és a körjegyzőség házipénztárának kezelése, napirenden van a jelzett probléma is. Karvalits J. Zoltán polgármester hozzáteszi, hogy a Közigazgatás átszervezésének lezárásáig várni kellene, a helybeli feladatok átszervezésével, majd szavazásra teszi fel a beszámolót. 7

8 A képviselők-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 9.Napirendi pont: 53/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nádasdi Körjegyzőség év I. negyedévi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi működéséről Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi működéséről szóló beszámolót minden képviselő megkapta. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester beszámol a Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által április 19-én Körmenden megtartott lakossági fórumon elhangzottakról, melyet a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését célzó pályázat megvalósulásáról tartottak. Rövid megbeszélést követően eldöntik, hogy egy későbbi testületi ülésre meghívják a Társulás képviselőjét, személyes konzultációra. Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza: 54/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdésére tekintettel a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal 8

9 10. Napirendi pont: Különfélék a.) Pályázat benyújtása a működésképtelen Önkormányzatok támogatására Aggné Kovács Ildikó tájékoztatja a jelen lévő képviselőket, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott működési hiányra lehet a működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot benyújtani, melynek határideje április 30-a. Az Önkormányzat pénzügyi főelőadója folyamatosan készíti a szükséges adatlapokat. A korábbi években a második fordulóban, szeptemberben adták be a támogatási igényt, de idén az első fordulót tűzték ki célul. Ez nem zárja ki a második fordulóban történő ismételt benyújtást. Kónyáné Palacsics Éva elmondja, hogy a pályázat működési kiadások fedezetére szolgál, vagyis közüzemi számlák víz, villany, gáz, stb. kifizetése lehetséges az elnyert összegből. A szolgáltatóktól éppen ezért igazolást is kell mellékelni a tartozásról. Hozzászólás nem lévén a képviselő- testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 55/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidő: április 30. 9

10 b.) Polgármesteri beszámoló Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a beszámolóját legutóbbi ülés óta eltelt idő főbb eseményeiről, melyet a képviselők részére felolvasott. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kovács János alpolgármester javasolja, hogy ne csak a polgármesterek, hanem a képviselőtestületek is hallgassák meg a jegyzői állásra jelentkezőket. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza: c.) Energiaszolgáltató váltás 56/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karvalits J. Zoltán polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Puklér Géza energetikus elmondja, hogy a földgáz szolgáltatási szerződés május 24-én lejár, az ajánlatok bekérése megtörtént. Három szolgáltatótól érkezett ajánlat, ő a Nordest Energy Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra, hozzávetőlegesen félmillió forint megtakarítást érnek el a váltással. A képviselő-testület az ajánlatok megismerését követően egyetért a szolgáltató váltással és szavazásra javasolja az elhangzott javaslatot. Karvalits J. Zoltán polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 57/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a földgázszolgáltatásra vonatkozó beérkezett árajánlatokat megismerte, és úgy határoz, hogy a Nordest Energy Kft. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére és aláírására. 10

11 d.) A Kossuth u szám alatt lévő üzleti helyiség bérleti díjával kapcsolatos észrevétel megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti Vojnovics Lászlónét, aki Horváth Zoltán vállalkozó képviseletében jár el, a korábbi BINA ABC bérbevételével kapcsolatosan. Vojnovics Lászlóné elmondja, hogy megbízója sikeres megállapodás esetén hosszú távra szeretné bérbe venni az üzlethelyiséget, nyitás előtt fel is újítaná, és az éves bérleti díjat egy összegben fizetné. A képviselő-testület bérleti díj ajánlatát nem tudja elfogadni, hiszen Körmenden frekventált helyen Áfával együtt nem kell ennyit fizetni. A testület által javasolt ,- Ft-ot magasnak tarja, mivel tudja, hogy az előző bérlő mennyit fizetett, ő azonban ennél többet javasol, összegszerűen ,- Ft-ot. Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy a felújítás miről szól. Pékó László alpolgármester megkérdezi, hogy a korábbi alkalmazottat ők tudják-e foglalkoztatni, és a felújításról írásban listát kérne. Vojnovics Lászlóné elmondja, hogy megbízója szeretné az üzletteret megnagyobbítani, ami falbontással jár, csempe, járólap, és nyílászáró cserét is szeretne. A boltvezető régóta alkalmazottja, de a mindennapi nyitva tartás miatt még egy eladót fel kell vennie és akkor az helybéli lehetne. Póczek Sándor képviselő javasolja, hogyha nádasdi lakost alkalmaz, legyen a bérleti díj ,- Ft. Kovács János alpolgármester egyetért a képviselő úrral. STUBICS FERENC KÉPVISELŐ 20 ÓRA 15 PERCKOR TÁVOZIK AZ ÜLÉSRŐL, A TOVÁBBIAKBAN JELEN LÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA 6 FŐ. Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy ő az egyezség híve, ezért javasol ,- Ft-t hiszen így nem lesz üresen álló üzlethelyisége az önkormányzatnak, fel is újítják, és egy nádasdi személyt is alkalmaznak. Pékó László alpolgármester szerint az önkormányzat érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni, ezért ő is ,- Ft-ot javasol. Kovács János alpolgármester elmondja, hogy a falu üzletekkel el van látva, a bérleti díj kompenzálására kedvezményként a helyi újságban ingyenes reklámokat jelentetnének meg. Vojnovics Lászlóné elmondja, hogy a vállalkozónak nehéz kitermelni a költségeket, és a vevőknek sem mindegy, hogy milyen árréssel dolgozik. Kedvező döntés esetén a falu rendezvényein partner lenne, szponzorálná azokat. Kisebb vita alakul ki a képviselő-testület tagjai között a bérleti díj összegéről. Pékó László alpolgármester kompromisszumos megoldásként ,- Ft-ot javasol elfogadásra, mely a vállalkozónak is megfelelne. 11

12 Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a üzlethelyiség bérletbe adását. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen szavazattal, 1 ellenében tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 58/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 43/2012. (IV.05.) számú képviselő-testületi határozatát, és a következő döntést hozza: A Képviselő-testület hozzájárul Horváth Zoltán egyéni vállalkozó kérelméhez, részére a Nádasd, Kossuth Lajos u szám alatt lévő üzleti helyiséget bérbe adja. A havonta fizetendő bérleti díj mértéke: ,- Ft. A Képviselő-testület a helyiség felújításához előzetes felújítási terv jóváhagyását követően járul hozzá. Az elfogadott felújítási költséget, a megállapított bérleti díj 50%-ban, havi jóváírásban lakható le. e.) E.ON családi foci-pályázat Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy 30 millió forint keretösszegig pályázhatnak az önkormányzatok és futballklubok az E.ON Családi Foci országos programja keretében. Ebből az önkormányzatok 1,5 millió Ft-os támogatást igényelhetnek az általuk kidolgozott koncepció alapján, a beadási határidő május 2-a. Kéri a képviselők véleményét a pályázat benyújtásához. A képviselő-testület javasolja a pályázat benyújtását, és 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 59/2012. (IV.26.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete beadja pályázatát az E.ON által meghirdetett Családi Foci elnevezésű rendezvény lebonyolítására. A testület felhatalmazza a polgármestert a benyújtással kapcsolatos teendők és minden szükséges intézkedés megtételére. PÉKÓ LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER 20 ÓRA 30 PERCKOR TÁVOZIK AZ ÜLÉSRŐL, A TOVÁBBIAKBAN JELEN LÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA 5 FŐ. 12

13 f.) Nyári gyermekétkeztetés Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket hogy lehet pályázni nyári gyermekétkeztetési támogatásra a rászoruló gyermekek részére, felolvassa a pályázati feltételeket. A képviselő-testület rövid megbeszélést követően a kedvezőtlen pályázati feltételek, és az önkormányzat anyagi helyzete miatt elveti a pályázás lehetőségét. Több napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést 20 óra 40 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án délután

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben