J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat Tündérország Óvoda konyhájának felújítására pályázat beadásáról 23/2012. számú határozat elkülönített mérési lehetőség biztosításáról 24/2012. számú határozat Önhiki pályázat benyújtásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének április 5-én, órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Horváth József, Kádár Zoltán és Kovács Szilveszter képviselők összesen: 7 (hét) fő Jelen van még: Gáspár Tivadar körjegyző Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Szilvás István és Ferencz Zsolt képviselőket, akik a hitelesítést vállalják. A képviselő-testület 5 (öt) egyetértő szavazattal 2 (kettő) tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta. Kovács Szilveszter képviselő: nem lehetne esetleg ezt fixre, mert úgy tűnik, hogy mindig fix az a három ember, aki hitelesít! Szóval lehetne fixre is nyugodtan. Zsolnai Zoltán nem látja akadályát, hogy fix személyek legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, majd kérdést intéz a képviselő-testülethez, hogy Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Kovács Szilveszter: csak annyi, hogy ez miért nem szerepelt már a napirenden az ezelőtti ülésen? Akkor kellett volna napirendre venni! Zsolnai Zoltán: jó, köszönjük. Kérem, hogy aki az eredetileg kiküldött napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon! Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 21/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 1. Képviselő-testületi döntést igénylő pályázatok tárgyalása Határidő: azonnal Felelős: polgármester 1

3 1. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő-testületi döntést igénylő pályázatok tárgyalása /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán: sajnálom, hogy az előző ülésen az a rengeteg idő olyan dolgokra ment el, ami hátráltatott minket ebben a kérdésben. Pont az ülésnek az utolsó részében tudtunk csak foglalkozni a témával, illetve említettem a pályázatnak az elkészítését. Az önkormányzati hivatallal elkészítettük ezt a pályázatot és szerettük volna beadni. Szeretném azt is elmondani, hogy határidőre felrögzítettük az ebr42 információs rendszerbe. A dokumentumok beküldésekor néztük meg azt, hogy gyakorlatilag elmaradt ez a testületi határozat. Szeretném azt is elmondani, hogy az együttes testületi ülés gyakorlatilag döntött már ennek a pályázatnak a beadásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról. Az egy másik kérdés, hogy annyiban maradtunk, ha ezt a pályázatot az önkormányzat be tudja adni, akkor ezt, mint gesztor önkormányzat, a vasszécsenyi testület fogja beadni. Ebből kifolyólag a döntést is újra meg kell hozni, ez maradt el. Ezt a döntést megerősítve, hogy szabályosan tudjunk eljárni, ezt a testületi határozatot szeretnénk beküldeni. Ezzel párhuzamosan, mivel szeretnénk megelőzni a testületi ülések időpontjában a következő csúszást, a kiküldött anyagban szerepel egy másik döntés az önhiki pályázat beadása érdekében. Kérném szintén a testület állásfoglalását, illetve a hozzájárulását ezzel kapcsolatban is. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a tavalyi évben jelentős állami forrást tudtunk ebből realizálni. Az idei, illetve a tavalyi év végén már úgy tettük a dolgainkat, illetve úgy próbáltuk az anyagainkat összekészíteni, hogy mérlegeltük azt, hogy az idén is lenne lehetőség nagy valószínűség szerint ilyen támogatás megnyerésére, amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért. Kérem, hogy támogassa a képviselő-testület, illetve szeretnék mindenkit megkérni, hogy próbáljunk egységességre törekedni és az önkormányzat érdekét nézve. Mi a legjobb tudásunk szerint megpróbáljuk ezt az anyagot összekészíteni és bízom benne, hogy egy tavalyihoz hasonló mérvű plusz támogatást tudnánk erre igénybe venni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy véleménye? Kádár Zoltán képviselő: annyi hozzáfűzni valóm van az egészhez és kérem, hogy a testület ezt hozza határozatba, hogy a kivitelezés úgy történjen meg, hogy a konyha, illetve az óvoda rezsiköltsége határozottan szétválasztható és mérhető legyen. Ebbe a beruházásba ennek bele kell férnie! Javaslom, hogy erről hozzunk egy határozatot! Zsolnai Zoltán: én ezt a kérdést tudom támogatni. Nem tudom, hogy mennyire emlékszik a képviselőtársam, de a tavalyi évben mikor az előző beruházásban pontosan az óvodai fűtési rendszer és a konyhai fűtési rendszer különválasztásra került, akkor pont ez volt a cél, hogy ne ugyanazon energiaellátás legyen, pont azért, hogy mérhető legyen a fűtés. Most már csak a vizet és a villamos energiát kell megoldanunk. Ez mindenképpen meg fog történni, mert az új eszközök beszerzésével mindenféleképpen energianövekménnyel kell számolni és ennek folytán a plusz mérési lehetőség kiépítését meg fogjuk oldani. Messzemenőkig egyetértek, hogy a konyha közműköltségét külön lehessen mérni. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás tud erre lehetőséget biztosítani és messzemenőkig tudom támogatni. Horváth József képviselő: polgármester úr! Ezt úgy értelmezzem, hogy a konyhának a fűtése ebbe a pályázatba sem fog beleférni? Jelenleg úgy van különválasztva, hogy az óvodai részen van fűtés, a konyhán pedig nincsen. 2

4 Zsolnai Zoltán: de belefér, pont ezt mondom, hogy van egy olyan pont ebben a beadott anyagban, hogy a gázkészülékeknek a cseréje, illetve a gázrendszer kiépítése. Ebben benne van a melegvíz készítéséhez két darab gázbojler és egy falikazán. Horváth József: de a fűtés! Zsolnai Zoltán: a fűtést az fogja biztosítani a konyhai részben. Tehát természetesen benne van. Szilvás István alpolgármester: oda inkább hűtés kellene. Zsolnai Zoltán: az egy másik kérdés, hogy a szellőztetés a konyhai részen megoldott lesz. Kovács Szilveszter kér szót. Zsolnai Zoltán: megadom a szót, de ha lehet csak két percben, csak azért, nehogy az ömlengés Kovács Szilveszter: te szoktál ömlengeni, de nem kettő, hanem akár tíz percben is! Én nagyon rövid leszek. Igazából most tudja valaki, hogy miről is szavazunk? Konkrétan mi is a pályázat tárgya? A képviselőtársaimat kérdezném, hogy képben vagyunk egyáltalán, hogy miről is van szó? Mit is akarunk csinálni? Mik is azok a tételek? Mik is azok a mennyiségek? Mik is nagyjából az árak, amin pályázni akarunk? Mi is az, ami elmaradna akkor, ha kevesebb támogatást kapunk? Erről volt szó? Szavaztunk? Megnéztük? Ki lett küldve? Milyen előterjesztés ez? Szerintem ez a képviselő-testület totális hülyének nézése, ebben a formában! Itt van egy összeg és ennyi! Arról nem beszélve, hogy szóba került, hogy eszközre csak a pályázati összeg 10 %-ában lehet pályázni? Szóba került ez? Zsolnai Zoltán: szóba került. Kovács Szilveszter: igen? Tudta ezt valamelyik képviselőtársam? Tudta? Zsolnai Zoltán: szerintem ez az együttes ülésen elhangzott, de nem akarlak félbeszakítani. Van még kérdésed ezzel kapcsolatban? Kovács Szilveszter: ezek szerint mégis csak félbeszakítottál nem? Akkor a következő pedig az, hogy ismerve az előző két pályázat lebonyolítását, most ez megint arra jó csak, hogy egy jó nagy összegű közpénzt nyugodtan elszórhass, mondjuk esetleg más célokat kifizethess belőle! És ráadásul egy csomó olyan feladat megvalósítására, amit az előzőekben kellett volna megcsinálni. Dióhéjban nagyjából ennyi. Zsolnai Zoltán: köszönöm szépen a hozzászólást. Mondom röviden, tömören. Az együttes ülés döntött arról, hogy ezt a beruházást megvalósítjuk, az önrészt biztosította. Ez gyakorlatilag megadta a kereteket a pályázatban. Minden érvelés ellenére a képviselőtársamnak kell a legjobban tudnia azt, hogy amikor egy pályázatot beadunk, akkor van benne egy olyan lehetőség vagy kötelezettség, hogy amennyiben a pályáztató a teljes összeget nem tudja biztosítani, akkor lehetőség van a pályázat átdolgozására. Megmondom őszintén ezt nem tudom másnak felfogni, mint a sokadik alkalommal egy messzemenő rosszindulatnak arra vonatkozólag, hogy most gyakorlatilag a kétségeket szeretnénk növelni. Én a következőket Kovács Szilveszter közbeszólva: az elmúlt két pályázat tapasztalatai alapján mondom! Kétszeres túlárazások voltak. Zsolnai Zoltán folytatva: szeretném mondani a következőket. Itt nem arról szól ez a történet, hogy nekünk ebben az összegben kell ezt a beruházást megvalósítani, hanem arról szól a történet, hogy egy ilyen keret fog rendelkezésre állni. Ennek a kivitelezésnek a teljes műszaki tartalmát, illetve mondjam azt, hogy a kivitelezés folyamán árajánlatokat fogunk kérni, három árajánlat minimum, de ha kell, akár több, 3

5 Kovács Szilveszter közbevágva: a kivitelezés előtt kellene talán nem? Zsolnai Zoltán: szeretném, ha nem szakítanál félbe Szilveszter, sokadszor! Kovács Szilveszter: ne beszélj akkor hülyeségeket! Zsolnai Zoltán: mondom, szeretném! A másik az, hogy a pályázat azt írja elő, hogy készüljön egy költségvetés. Dencs Dénes építészt megkértem, voltak kint a helyszínen szakemberek, akik megnézték, hogy műszakilag megoldható-e. A másik dolog meg az, hogy az óvoda intézménnyel közösen konyhai eszközök tekintetében elmentünk és tájékozódtunk. Szeretnék visszatérni rá, hogy a pályázati kiírás tartalmában 10 % erejéig lehet konyhai eszközöket venni. Én azt gondolom, hogy ezt az együttes ülés keretében tisztáztuk, sőt elmondtuk, hogy annak az összegnek pontosan hányadrésze ez. Az egy másik kérdés, hogy a beruházással kapcsolatban a lebonyolítás valamikor nyáron lesz és nem szeretnénk abba a hibába beleesni, hogy mi most egy beárazott költségvetést forintálisan tételesen beadunk és az sem biztos, hogy szeptemberben még ugyanaz a cég létezik, akivel egyébként ajánlatot készíttetünk. Én azt gondolom, ha majd kiderül, hogy az önkormányzat mekkora forrást kap, akkor értelemszerűen ezt a műszaki tartalmat ha kell, akkor egy másik szakemberrel felülvizsgáltatjuk, ennek megfelelően kiírásra kerül, ennek megfelelően akkor fogunk aktuális ajánlatokat kérni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az elvi lehetőségét dönti el most a képviselő-testület és nem arról dönt gyakorlatilag, hogy hány kilincset és milyen ajtót fogunk kicserélni. Mivel azt mondtam, hogy a költségvetés szakember által készült és felmérés alapján készült, Kovács Szilveszter közbekérdezve: hol van? Zsolnai Zoltán: Szilveszter! Légyszíves ne szóljál bele! Én azt gondolom, hogy messzemenőkig meg kell, hogy bízzunk bennük. Ennek a kivitelezésnek a konkrét megindítása előtt lesz mód és lehetőség arra, hogy még külön lehessen ezt kritizálni. Én nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy a képviselő-testületek szeretnének egy felújítást és akkor nem titkoltan képviselőtársam azzal húznánk most az időt, amit te már telefonon elmondtál, hogy nem tudod támogatni ennek a beruházásnak a megvalósítását. Erre most itt nincs szükség. Itt arra van most szükség, hogy az egységesség törekedjen arra, hogy egyrészt ezt a pályázatot megnyerjük, a lehető legnagyobb forrást kapjuk rá és utána a legjobb lehetőségek között használjuk fel ezt a pénzt és a lehető legnagyobb műszaki korszerűsítést valósítsuk meg belőle. A másik, hogy azt a részét meg messzemenőkig visszautasítom, hogy te már megint feltételezgetsz dolgokról, Kovács Szilveszter közbeszólva: meg kell nézni! Zsolnai Zoltán: a másik dolog, hogy én is azt gondolom, hogy a kivitelezés folyamán lesz módod és lehetőséged a kritikával élni. Szeretnélek téged is megkérni, hogy támogasd, hogy ez a felújítás meg legyen! A másik, hogy idetettem az asztalra azt a fénykép mellékletet, mely az állapotokat ábrázolja. Én nem tudom, hogy te nézted-e, de ha valaki azt mondja a képek láttán, hogy ez nem indokolt, akkor én nagyon szívesen levonom belőle a konzekvenciát. Nemcsak a szakemberek, hanem az ÁNTSZ szakemberei is a helyszínen látottak alapján messzemenőkig támogatták ennek a beruházásnak a megvalósítását. Kérem, ennek megfelelően a képviselőtestületet, hogy amennyiben van mód és lehetőség, akkor támogassa ezt! Ne az akadály gördítésében vegyél részt Szilveszter, hanem próbáld meg te is pozitívan nézni a dolgokat és pozitívan támogatni ezt a körülményt! Kovács Szilveszter: hozzád nem is fordultam kérdéssel egyébként. Zsolnai Zoltán: jó, köszönöm szépen. 4

6 Horváth József képviselő: polgármester úr! Miért fényképen kell megnézni a konyhát? Itt van tőlünk száz méterre. Nem mehetnénk át megnézni, hogy az ottani dolgozók felsorolják, hogy mi hiányzik nekik, amit ez a 10 % fedezni fog majd? Zsolnai Zoltán: ezt már megbeszéltük és rég túl vagyunk rajta. Horváth József: hát én nem vagyok rajta túl! Zsolnai Zoltán: egy pillanat! Én szeretném azt mondani, hogy a képviselő-testület minden évben kap meghívót a nyílt napra, amikor egyébként a konyhát is be szoktuk járni, amikor egyébként soha senki nem szokott eljönni rajtam, meg mondjuk a Kati nénin kívül. Amennyiben most a képviselő-testület úgy gondolja, hogy menjünk át és nézzük meg a konyhát, én nagyon szívesen állok rendelkezésre. De még egyszer hangsúlyozom, erre volt nagyon sok idő és lehetőség. A másik dolog, hogy mindenkinek van lehetősége bemenni és akár évközben is megnézni a körülményeket. A másik az, hogy amikor itt voltak az ÁNTSZ szakemberei, voltunk ott a hivatal részéről is elegen, illetve azt mondom, hogy az intézmény részéről is. De nem állok ellent, javaslom, menjünk át! Kádár Zoltán: csak azt szeretném mondani, hogy tény, hogy ezt a konyhát fel kell újítani. Arról én nem vagyok meggyőződve, hogy erre a konyhára szükség van, illetve hogy ez a legjobb megoldás, de ez most már teljesen mindegy. A várható beruházással kapcsolatban csak annyit, hogy nem szeretnék még egyszer egy ilyen meghívásos közbeszerzést látni semmilyen szinten, mert ez a korrupció melegágya. Ahol meghívásos pályázat van, ott a felek összebeszélnek. A továbbiakban, mivel ez egy kisméretű munka, szeretném, ha helyi vállalkozókat vonnánk be és nem fővállalkozókkal végeztetni. Törekedjünk legalább a bevonásukra! Természetesen kedvező árajánlat adása esetén, tehát nem minden áron. Zsolnai Zoltán: köszönöm, egy mondatban csak. Teljesen egyetértek ezzel, szeretném elmondani azt is, hogy a közbeszerzési törvény január elsejétől még rosszabb lett, mert nemcsak, hogy meghívásos a pályázat, hanem ráadásul még egyeztetéses is, ami annyit jelent, hogy még egyeztetést is kell tartani. Gyakorlatilag ennek a tovább fejlesztése ez. A törvény azt mondja, hogy így kell eljárni. A másik a helyi vállalkozásokkal kapcsolatban. Pontosan az óvoda beruházásnál, meg az összes többinél messzemenőkig figyeltünk arra, hogy helyi vállalkozók csinálják. Még egyszer mondom, az iskola és az óvoda beruházás a legjobb példa arra, hogy tanakajdi, csempeszkopácsi és vasszécsenyi vállalkozók csinálták. Természetesen egyetértek vele, hogy nyílt lesz ilyen szempontból, aki tud ajánlatot adni, az ad rá, kivárjuk. Kovács Szilveszter: 14 millió forintot fogunk ott elkölteni ugye? Zsolnai Zoltán: ott van láttad a pályázati anyagot, pontosan benne van. Kovács Szilveszter: hol van? Zsolnai Zoltán: ez előtt idehoztam Szilveszter, akkor nem voltál kíváncsi rá! Szívesen idehozom még egyszer. Kovács Szilveszter: miért nem került kiküldésre? Még egyszer megkérdezem. Zsolnai Zoltán: azért nem került kiküldésre,mert ezelőtt tárgyaltunk erről a dologról, csak a határozat maradt el. Itt a lehetőség, a hivatalban bármikor be lehet jönni, lehet tájékozódni. Egyébként elmondtam ezelőtt, hogy az anyag még nem volt kinyomtatva akkor. Kovács Szilveszter: azóta úgy tudom, hogy már be is kellett adni! Zsolnai Zoltán: be is adtuk és oda is adom egy percen belül. Kérdezem a következőt, ennek megfelelően, mivel az idő szűkében van mindenki és köszönöm még egyszer mindenkinek a jelenlétet, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfeltartással szavazzon! Kovács Szilveszter: ilyen összeggel természetesen nem, ez túlzás! 5

7 Zsolnai Zoltán: rendben van, akkor nemmel szavazol. Kérem a döntést. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozza: 22/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 13. pont a) alpontja szerinti - a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kiírt vissza nem térítendő támogatás igénybevételére. A pályázat Ft összegű önerejét az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kádár Zoltán: a másik határozati javaslat? Szilvás István alpolgármester: az, amit a Zoli javasolt. Zsolnai Zoltán ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint az eredményes pályázat esetén, a beruházás keretein belül az óvoda konyhájának energia felhasználására az önkormányzat külön mérési lehetőséget biztosít. Kéri a döntést. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 23/2012. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy eredményes pályázat esetén, a beruházás keretein belül az óvoda konyhájának energia felhasználására a kivitelezés során külön mérési lehetőséget biztosít. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Zsolnai Zoltán kérdést intéz a képviselő-testület tagjaihoz, hogy az önhiki pályázattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ferencz Zsolt: mennyi az esélyünk? Zsolnai Zoltán: %. 6

8 Szilvás István: igen vagy nem. Horváth József: az az önkormányzat, aki önhikit vesz igénybe, az nem támogathat labdarúgó csapatot. Ennek a támogatásnak a forgatókönyve kialakult-e már? Zsolnai Zoltán: igen, ezt már a költségvetésben is azt hiszem elfogadtuk már. Arról volt szó, hogy az önhikit megpróbáljuk megpályázni és ha erről döntés van, akkor úgy fogjuk alakítani a költségvetés módosítását. A sportköri támogatás is valamilyen formában meg fog maradni. Horváth József: köszönöm. Kovács Szilveszter: mit kell alakítani? Ez akkor meg lett beszélve jegyzőkönyv szerint is, hogy egy technikai átcsoportosítás történt ott. Zsolnai Zoltán: erről beszéltünk. Ezt megerősítve mondom. Kovács Szilveszter: egyébként magához az önhikihez. Nagyon szomorúnak tartom, hogy Magyarországon létezik egy ilyen rendszer, ami gyakorlatilag arra jó, hogy egy látszólagos objektív szempont szerint pofára lehessen osztogatni gyakorlatilag a puncsos önkormányzatoknak. Zsolnai Zoltán: Szilveszter! Ezt a jegyzőkönyvet hivatalos helyen is olvassák. Kovács Szilveszter: szeretném is, ha olvasnák igen! Azt is szomorúnak tartom, hogy ismerve a mi jelenlegi körülményeinket és azt, hogy a problémaink elsősorban abból adódnak, hogy cseszünk megcsinálni bizonyos alapvető dolgokat és racionalizálni a működést, hogy mi kaphatunk ilyen önhiki támogatást és ezzel tovább éléshez segítjük a teljesen rossz és hatékonytalan rendszert. Ennyi! Zsolnai Zoltán: Köszönöm, én nem értek egyet ezzel, mert azt gondolom, hogy mikor telefonon beszélgettünk és mondtad, hogy nem tudod támogatni a felújítást, én azt gondolom, hogy ezek olyan szükséges döntések, amelyek nem arról szólnak, hogy hatékony vagy nem hatékony, hanem a faluban egy nagyon fontos szolgáltatásnak a biztosítása. Az önhiki úgy gondolom ugyanez a kérdés. Azt gondolom, hogy ezzel megvádolni bárkit is, hogy nem jó célra adja ezt, egy falunak egy közösségnek ha biztosítanak egy forrást, azt el kell fogadni és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezt megkapjuk. A másik dolog meg az, hogy ilyen kritérium rendszerrel lehet hozzá jutni, annak én sem örülök, ettől függetlenül ha így lehet, akkor így lehet. Büszkeségből egyébként vissza lehet utasítani, meg mindenfajta beruházást el lehet hagyni, de én azt gondolom, hogy akkor nem a falunak az érdekét szolgáljuk. A másik dolog meg az, hogy szeretném, ha mindenki tudna ebben minket támogatni, mert az a 4-5 milliós forrás, amit tavalyi évben kaptunk, az nagyon kellett. A másik, hogy tisztelt képviselőtársam egy dolgot el kell dönteni! Mi most azt akarjuk, hogy ezt a falut fejlesszük, megfelelőképpen üzemeltessük és nem minden áron bebizonyítani, hogy itt nem életképes semmi, akkor ennyi erővel ki lehet tenni a falu elejére azt a táblát, hogy a falu bezárva. Én ezt nem tudom támogatni. Kovács Szilveszter: életképes lenne, ha normálisan csinálnánk! Zsolnai Zoltán: jó, rendben. Kérem, hogy az aki az önhiki pályázat beadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon! 7

9 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenszavazat mellett a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 24/2012. számú Képviselő-testületi határozat 1. Vasszécseny Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására. 2. Vasszécseny község képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, körjegyző A döntés meghozatal után Szilvás István képviselő távozik az ülésről. A képviselő-testület létszáma 6 (hat) főre csökken. Bertók Tiborné képviselő napirenden kívül felveti, hogy mielőtt a bölcsőde homlokzata kialakításra, leszínezésre kerülne, vizsgálja meg a képviselő-testület a fák állapotát, mert véleménye szerint jó pár fenyőfát ki kellene vágni. A kivágott fák helyére egy kisebb fa ültetését javasolja. Horváth József: ezt most itt döntsük el? Zsolnai Zoltán javaslatot tesz arra, hogy menjenek le és nézzék meg a helyszínen a fákat. Egyetértve a képviselő asszony kérésével, elmondja, hogy teljesen egyetért a zöldfelület megtartásával, de megfontolandónak tartja azt, hogy ha később kell kivágni a fákat, akkor sokkal nehezebb lesz a munkát elvégezni. A kivágott fák pótlásával egyetért. Kádár Zoltán: itt gyerekek lesznek, azoknak napfény kell. Nem biztos, ha itt kivágunk fákat, akkor az feltétlenül ezen a helyen kell pótolni. Van még a faluban bőven hely, ahová lehet fákat ültetni. 8

10 Kovács Szilveszter: én csak annyit fűznék hozzá, hogy akkor nem tudom, hogy miért álltak neki szétbombázni a fákat? Mert először megnézhettük volna, aztán bombázhattak volna! Zsolnai Zoltán elmondja, hogy nem bombáztak szét egy fát sem, ami az építkezésnél útban volt a főbejárattal szemben azt kivágták, majd javaslatot tesz arra, hogy a képviselők tekintsék meg a helyszínt. Több napirendi pont nem lévén Zsolnai Zoltán polgármester az ülést órakor bezárja és a képviselő-testület tagjai levonulnak megtekinteni a bölcsőde beruházás helyszínét. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar körjegyző Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő Szilvás István jegyzőkönyv-hitelesítő 9

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2012. számú határozat eszközbeszerzés eredményhirdetéséről 38/2012. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott üléséről Hozott döntések: 61/2012. számú határozat Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2013. évi fordulójához

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László és Mikola Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester:

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-ÉN KEDDEN 17:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-ÉN KEDDEN 17:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-ÉN KEDDEN 17:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: Ópályi 23-24.(III.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18-án 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 70/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozat 71/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben