JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében."

Átírás

1 I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester dr. Ágoston Sándor képviselő Horváth László képviselő Földi Imre képviselő Dékány József képviselő Kondacs György képviselő Csatári Lajos képviselő Nyuzó Marietta képviselő Kiss Gábor képviselő Kiss Károly képviselő Pihurik Katalin képviselő Kanó József képviselő Földesi Zoltán képviselő Balogh Csilla jegyző Valánszki Róbert aljegyző Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezető, Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének a megbízott vezetője, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Erika a Farkas Gyula Gimnázium és Szakiskola részéről, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Kállai Anikó a Strandfürdő részéről, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Művelődési Ház vezetője, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Lipták Judit újságíró, Kurucz Katona László lakossági képviselő, Parola Csaba az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság külső tagja, Béres János református lelkipásztor, Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény dolgozója. A lakosság részéről: 5 fő.

2 2 A polgármester üdvözli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 14 fő. A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. Napirendi javaslat: 1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 2. A évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 3. A évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője évi víz- és csatornadíjak megállapítása. Előadók: Balogh Csilla jegyző Feke László műszaki irodavezető 5. A víz- és csatornarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó rekonstrukciós javaslat és együttműködési szerződés megtárgyalása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 6. Bejelentések A polgármester elmondja, hogy Feke László műszaki irodavezető és Szűcsné Horváth Margit készített egy tájékoztató anyagot. Elmondja, hogy a képviselő-testület évi munkaterve szerint a novemberi ülésen kerülne sor a évi céltámogatások igénybevétele érdekében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos napirend megtárgyalására. A helyi önkormányzatok céltámogatási rendszeréről az évi LXXXIX. törvény rendelkezik. A törvényjavaslat 7. számú melléklete évekre határozza meg a támogatható célokat, amelyek nem tekinthetőek véglegesnek, ugyanis nem került még elfogadásra, mely a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól. A törvényjavaslatban foglaltak szerint a támogatható célok között csak egészségügyi-működő kórházak és szakrendelők gépműszer beszerzései szerepelnek. Így ezen beszámoló elkészítésekor azzal az információval tudnak szolgálni, hogy szennyvízelvezetés és tisztítás nem szerepel a támogatható célok között. Ismert a képviselőtestület előtt, hogy a KEOP-1.2.0/1F azonosító számon regisztrált Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat, amely a 8-10-es öbözetek megvalósítására vonatkozik az első fordulós pályázati konstrukcióban sikerrel szerepelt. Az elmondottak ellenére a törvényjavaslat elfogadását figyelemmel kísérik és amennyiben változás történik, akkor tájékoztatják a képviselő-testületet. A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását?

3 3 Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. Javasolja, ha időközben a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselői megérkeznek az ülésre abban az esetben a évi víz- és csatornadíjak megállapításával kapcsolatos napirendi pont tárgyalását vegyék előre. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 396/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 27-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 2. A évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 3. A évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője évi víz- és csatornadíjak megállapítása. Előadók: Balogh Csilla jegyző Feke László műszaki irodavezető 5. A víz- és csatornarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó rekonstrukciós javaslat és együttműködési szerződés megtárgyalása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 6. Bejelentések Pap Tibor polgármester a fő napirend tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. A 343/2008.(IX.25.) Kt. határozat végrehajtásához hozzáfűzi, hogy a jelentés készítése óta a pályázatot elbírálták. A Szociális Földprogram működtetésének támogatására 4,3 millió forintot ítélt meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. (Az igényelt támogatás 4,3 millió forint.) A 366/2008.(X.30.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy az Ecsegfalván tartott többcélú társulási ülésen a képviselő-testület döntésének megfelelően a Többcélú Társulás az ellenőrzési ütemtervébe a javasolt ellenőrzéseket beállította.

4 4 A 386/2008.(X.30.) Kt. határozat végrehajtásához hozzáfűzi, hogy az érintett utcákban a kivágott fák pótlása elkezdődött, valamint a földből kiálló tuskók eltávolítása is. A fák pótlását közhasznú munkások végzik, a tuskók eltávolítását pedig a Mentőkutyás Alapítvány dolgozói. A polgármester a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szól röviden. - November 4-én a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségén a bölcsőde felújítására nyert 4 millió forintos támogatásra vonatkozó támogatási szerződés az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal aláírásra került. - November 5-én a Megyeházán megyei polgármesteri fórum keretében egyeztetést tartott a településvezetőknek a Megyei Közgyűlés elnöke Domokos László. Mint az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának elnöke informálta a polgármestereket a várható önkormányzatokat érintő megszorításokról. - November 6-án a Békés Megyei Önkormányzat Gazdasági Környezetvédelmi Bizottsága melynek Novák Imre alpolgármester is tagja kihelyezett ülést tartott Dévaványán a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványa Réhely majori oktatási épületében. Az ülést követően a Nemzeti Park Réhelyi egységével ismerkedtek a résztvevők, majd a Tiszántúli Református Egyházkerület püspök-helyettesének Nagy László úrnak a tájékoztatójára került sor, melynek keretében az egyházkerület gazdálkodásáról, intézményfenntartó tevékenységéről kaptak tájékoztatást. - November 10-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tartott ülést Ecsegfalván, ahol a fontosabb megtárgyalt témák a következők voltak: o a társulás ¾ éves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató, o a jövő évi belső ellenőrzési program elfogadása a települések javaslatai alapján, o a szociális ellátások egyes formáihoz kapcsolódó önköltségszámítás és ennek alapján a térítési díjak módosítása, o a térség által beadott és első körben támogatott turisztikai fejlesztési projektek ismertetése, o a téli közmunkaprogram pályázatának benyújtásáról döntéshozatal 107 fő foglalkoztatására vonatkozóan, o az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő TÁMOP pályázat beadásáról (50 fő képzésére) döntés, o a Kistérségi Szociális Foglalkoztató Program véleményezése, o az egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások évi egyszeri kiegészítő támogatására kiírt pályázatra 15 millió forintos igény fogalmazódott meg a társulás által fenntartott intézmények épületeinek fejlesztésére. - November 13-án a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Iroda rendezett tájékoztatót a november 8-án napvilágot látott négy vidékfejlesztési célú pályázattal kapcsolatosan, ahol a helyi közösségben képviselettel rendelkezők voltak jelen. - November 15-én ugyanitt Farkas Barnabás államtitkár úr az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program évre tervezett intézkedéseiről adott előzetes információkat. - November 18-án Budapesten a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésén vett részt a polgármester, ahol o Dr. Kovács Árpád az ÁSZ elnöke és Dr. Lóránt Zoltán az ÁSZ önkormányzati ügyekkel foglalkozó főigazgatója adott tájékoztatást arról, hogy az önkormányzati ellenőrzések tapasztalatai alapján hogyan látják a jelenlegi önkormányzati rendszer fenntarthatóságát.

5 5 o A évi költségvetési törvényjavaslatról, az ezekhez kapcsolódó önkormányzati szövetségek által közösen beadandó módosítási indítványokról tárgyaltak. - November 20-án a K&H Bank és a Fundamenta Lakáskassza munkatársaival egyeztetett a polgármester a víz- és szennyvízközmű rendszer rekonstrukciójához szükséges forrásképzés lehetőségeiről. - November 25-én a Szeghalom kistérséget alkotó települések polgármesterei a körösladányi kivételével egyeztettek az egyes szociális ellátásokat mint pl. a támogató szolgálat és a szenvedélybetegek közösségi ellátását érintő normatív támogatás elvesztése következtében kialakult helyzetről. A benyújtott pályázatok közül a legutóbbi ülés óta a már említett Szociális Földprogram mellett, kedvezően bírálták el a térségi közös közmunka programot is, valamint megérkezett a bölcsődei felújításra nyert 4 millió forint támogatás az önkormányzat számlájára. Kedvező fordulat állt be a viharkárosultak támogatására felhasznált ezer forintos központi kerettel kapcsolatosan. A legutóbbi ülésen arról tájékoztatta a testületet a polgármester, hogy nemcsak a 20 millió forint fel nem használt részét, hanem a felhasznált összeget is visszatérítendőként határozta meg a minisztérium. A vissza nem térítendő támogatássá minősítő kérést elutasította az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára Dr. Bujdosó Sándor úr. Azt is elmondta a polgármester, hogy kérte a szakállamtitkárt a kérést vizsgálják felül, hiszen ez az összeg nagyon hosszú futamidőre kerül továbbadásra a károsultak felé. Ha még a 2008-as költségvetési évben ezt vissza kell fizetni az mindenképpen méltánytalan, hiszen akkor valójában kétszeres kifizetés történik. A kérést a minisztérium újból megvizsgálta, majd november 10-én hozott döntésével Gyenesi István miniszter úr annak helyt adott és az ezer forint visszafizetésétől eltekint. A polgármester röviden ennyiben kívánt szólni a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat. Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő határozattal: 397/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2008.(V.29.); 322/2008.(IX.25.); 326/2008.(IX.25.); 330/2008.(IX.25.); 333/2008.(IX.25.); 335/2008.(IX.25.); 338/2008.(IX.25.); 339/2008.(IX.25.); 343/2008.(IX.25.); 362/2008.(IX.25.); 364/2008.(IX.25.); 366/2008.(IX.25.); 369/2008.(IX.25.); 386/2008.(IX.25.); 387/2008.(IX.25.); 390/2008.(IX.25.); 391/2008.(IX.25.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.

6 6 1. Napirendi pont Pap Tibor polgármester köszönti azokat a dévaványai lakosokat, akik megjelentek a közmeghallgatáson, külön köszönti Lipták Judit újságírót. Bízik benne, hogy a napirend kapcsán lesznek olyan javaslatok, felvetések, elképzelések, amelyek célja az önkormányzati munka, a település fejlesztésének, fejlődésének a javítása, vagy olyan kritikák amiből építkezhetnek és munkájukat jobbá tehetik. A polgármester megnyitja az első napirend tárgyalását. Akinek kérdése, javaslata van kéri, az szíveskedjen jelezni. A polgármester elsőként megadja a szót Kurucz Katona László részére. Kurucz Katona László lakossági képviselő a turisztikával kapcsolatban van elképzelése Dévaványára vonatkozóan, amiről röviden szól. Ahhoz, hogy Dévaványán a turizmus fellendüljön szálláshelyekre és programokra van szükség. Szerencsés lenne a településen egy tájház kialakítása, megjegyzi, hogy nagyon sok parasztház van Dévaványán, amelyet rendbe lehetne hozni kevés költségből. Elmondja, hogy a strand mögötti területen létre lehetne hozni egy kis üdülőfalut, tájjellegű, vályogból épült házakra gondol. A dobfesztiválon kívül több program szervezésére lenne szükség. Gondol itt egy történelmi fesztivál szervezésre, amiről röviden szól (felvonulás, kiállítás, tábortűz, népi hagyományok stb.). A megvalósításhoz létre kellene hozni egy alapítványt. Röviden ennyiben kívánt szólni az elképzeléseiről. Pap Tibor polgármester megköszöni Kurucz Katona Lászlónak az elmondottakat. Az elhangzottak között van olyan javaslat, amely a képviselő-testület korábbi döntésével összecseng, ami az üdülő falu. Elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, az apartman házaknak vannak tervei. Elmondja, hogy több befektető mutatott érdeklődést, de végül még sem döntöttek a befektetés mellett, az önkormányzat pedig források híján nem tudta megvalósítani a tervet. A program első része a fürdő fejlesztésére fókuszált, amelyről röviden szól, valamint a pályázati kiírásokról. Az elhangzott ötletet jónak tartja, kérdés az, hogyan lehet a megvalósításra forrást teremteni. A polgármester elmondja, hogy a megküldött anyagok között található a Dobfesztivál Egyesületnek egy sor programja, amit javasolnak ötletszinten. A testületnek el kell dönteni, hogy milyen irányban lép tovább. Ezzel a témával a bejelentések tárgyalása során fognak foglalkozni. A döntést csak alapos előkészítést követően lehet meghozni. A polgármester megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? A polgármester megadja a szót a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője részére. Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője röviden szól arról, hogy korábban már felvetődött a tájház megvalósításának kérdése, de az a felmerülő magas költségek (fenntartási költségek) miatt nem lett elfogadva. Elmondja, hogy működik az Országos Tájházak Szövetsége, ha a testület úgy dönt, hogy épületet vásárol, akkor a Szövetség tud segítséget nyújtani. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény részéről több alkalommal volt kezdeményezés a tájház tekintetében, konkrét épület is meg volt jelölve, de a szükséges források hiánya miatt nem valósult meg. A polgármester elmondja, ha az Országos Tájházak Szövetsége a fenntartásban is tud segítséget nyújtani, akkor akadályát nem látja a megvalósításnak. Meglátása, hogy a szövetségek tagdíjakat szednek, amelyek összege elég magas. A beszedett tagdíjakból juttatnak támogatásokat.

7 7 A képviselők hosszasan beszélgetnek Kurucz Katona László felvetéséről, amit nagyon jó ötletnek tartanak, a fesztivál lebonyolítását össze lehetne vonni valamelyik nagy városi rendezvénnyel. Pap Tibor polgármester javasolja, hogy az ötletek továbbfejlesztésére a Kurucz-porta Vendégház tulajdonosait (Kurucz Katona Lászlót és Rontó Szilviát) bevonva az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságot kérjék fel, ha döntésre alkalmas helyzet alakult ki, vagy a továbbfejlesztéshez szükséges testületi döntés, akkor azzal foglalkozni fognak. A polgármester a témát lezárja. A polgármester megadja a szót Béres János református lelkész részére. Béres János református lelkész elmondja, hogy évek óta megjelenik a Dévaványai Hírlapban a Strandfürdő és Gyógyászati részleg belépő- és szolgáltatási díjaira vonatkozó cikk. A lelkész hiányolja, hogy a felsorolásban nem található úszóbérletre vonatkozó díj, gondol itt pl. reggel 6 órától 8 óráig történő úszásra, és nem egy hétre kellene meghatározni, hanem napokra, mivel a látogató nem biztos, hogy egymást követő napokon kíván úszni. Kérdése, hogy a felvetésére nem lehet megoldást találni? Pap Tibor polgármester megadja a szót Kállai Anikó megbízott fürdővezető részére, hogy a felvetésre válaszoljon. Kállai Anikó megbízott fürdővezető elmondja, az úszóbérlet úgy van meghirdetve, hogy hetes bérlet, ami azt jelenti, hogy 7 alkalommal lehet igénybe venni időjárástól függően két héten belül meg lehet hosszabbítani. Elmondja, hogy van úszóbérlet váltására is lehetőség, amellyel reggel 6 órától 7 óráig lehet igénybe venni a szolgáltatást. Béres János református lelkész az újságcikkben nem volt feltüntetve az úszóbérlet. Kállai Anikó megbízott fürdővezető a jövőben jobban oda fognak figyelni a szolgáltatási díjaknak a Dévaványai Hírlapban történő megjelentetésére. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kónya István lakossági képviselő részére. Kónya István lakossági képviselő nagyon jó ötletnek tartja Kurucz Katona László felvetését, amely a fesztivál megrendezésével kapcsolatos. Sok sikert kíván a megvalósításhoz. Elmondja, hogy a strand előtt lévő bejáró állapota nagyon rossz, nagyon jó lenne, azt rendbe tenni a tavaszi nyitás időpontjáig, akár társadalmi munkában is. Pap Tibor polgármester közbevetőlegesen elmondja, hogy a probléma megoldható. Kónya István lakossági képviselő véleménye szerint nagy problémát jelent az autóval közlekedő lakosok számára a Dévaványa-Gyomaendrőd közötti útszakasz állapota. Meglátása szerint elérkezett az az idő, amikor meg kell keresni a Közútkezelő Kht. munkatársait, hogy nézzék meg milyen úton közlekednek a Dévaványa-Gyomaendrőd között autózók. Röviden ennyit kívánt szólni a napirend kapcsán. Pap Tibor polgármester úgy gondolja, hogy az első felvetésre különösebben nem kell reagálniuk. A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa-Gyomaendrőd közötti útszakasz kérdése évek óta húzódik. Több alkalommal volt a Közútkezelő Kht. főmérnöke a településen, írásos jelzések mentek a minisztériumba, a korábbi államtitkár közlekedett az említett úton autóval, intézkedett két szakasz elkészült. Röviden szól arról, hogy az említett út felújítására már korábban is pályázott a Közútkezelő Kht., de a Megyei Területfejlesztési Tanács rangsorolása alapján a Gyomaendrőd- Körösladány közötti útszakasz elsőbbséget élvezett. Gyomaendrőd polgármestere támogatja a megvalósítást, ha szükséges az előkészítő munkálatokhoz még forrást is biztosítanak (tervek aktualizálása stb.). A Közútkezelő Kht. igazgatója ígérete szerint ezen útszakasz felújítására a pályázatot be fogják nyújtani. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.

8 8 dr. Ágoston Sándor képviselő röviden szól az említett útszakasz felújításának szükségességéről (balesetveszély), írásban meg kell keresni az illetékeseket és a levélhez fénykép felvételeket kell mellékelni. Intézkedni kell nem csak beszélni róla. Pap Tibor polgármester a képviselő felvetésére elmondja, hogy az intézkedések folyamatosak, 2-3 havonta el vannak küldve, ezekre meg van a reagálás. Elmondja, hogy ez ügyben az Országgyűlésben a képviselő már interpellált, többek között a Domokos úr is. A válasz szerint ütemezik a felújítást, de az ütemezés szerint erre még nem jutott pénz. Elmondja, hogy az útellenőrző szolgálat dolgozói folyamatosan ellenőrizik az utakat és valamelyest javítják. A képviselő-testületi munkatervben szerepel a Közútkezelő Kht. tájékoztatója annak érdekében, hogy számoljanak be a települést érintő közút hálózat állapotáról és fejlesztési lehetőségekről. A polgármester szól a 46-os út (Gyomaendrőd-Mezőtúr között), valamint az endrődi híd felújításáról. A képviselők beszélgetnek a közutakról történő hó eltakarításról, véleményük szerint az utak állapota miatt a mentőautók 15 percen belül nem érkeznek meg a helyszínre, valamint az út felújítása érdekében aláírásgyűjtés lehetősége is felmerült. Pap Tibor polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. Dékány József képviselő röviden szól arról, hogy a volán járatok és a vasúti közlekedés nincs összhangban. Példakánt említi, hogy Kisújszálláson a volán járatnak (17 óra 25 perckor indul) 3 percet kellene várni azért, hogy megérkezzen Debrecen és Budapest irányából a vonat. Emiatt az utasok csak úgy tudnak Dévaványára jutna, ha valaki értük megy autóval. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az ilyen felvetéseket a műszaki iroda munkatársa Lengyel László folyamatosan gyűjti és küldi az érintett volán vállalatoknak annak érdekében, hogy ezeket küszöböljék ki. Röviden szól a vasúti közlekedésről. A polgármester megadja a szót Máté László lakossági képviselő részére. Máté László lakossági képviselő szükségesnek tartaná a két nagy gyalogosátkelőnél a villogó figyelmeztető sárgalámpa elhelyezését, a stop tábla előtt az útburkolatra felfestést tartaná célszerűnek, valamint a postánál gyalogosátkelő megvalósítását. Pap Tibor polgármester a felvetésre elmondja, hogy a gyalogos-átkelőhely megvalósítására nyújtottak be pályázatot, valamint forgalomlassító járdaszigetre az említett helyen. A benyújtott pályázatot november 30-ig fogják elbírálni. Elmondja, hogy a gyalogos-átkelőhelyek megvilágítása megtörténik, előjelző, sárga villogó lámpa felszerelése eddig még nem vetődött fel, megvizsgálható ennek lehetősége. Máté László lakossági képviselő meglátása szerint igény lenne egy modernebb piac, piaccsarnok kialakítására a település lakosai részéről. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a piac korszerűsítésére vonatkozóan kész tervek vannak. Egy alkalommal nyújtottak be pályázatot, amely nem volt sikeres. Bízik benne, hogy lesz olyan kiírás, amelyre sikerrel tudnak pályázni. A polgármester megadja a szót Kondacs György képviselő részére. Kondacs György képviselő a lakosok részéről igényként merült fel karácsony és szilveszter környékén a fürdőnél a kiúszós téli medence üzemeltetése. Pap Tibor polgármester a Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetődött, a költségvetési vitában is biztos, hogy több alkalommal foglalkoznak vele. Korábban téli hónapokban működött ez a szolgáltatás, de ráfizetéses volt, nagyon csekély volt az igénybevétel. A kérdés megoldható, szembe kell állítani a ráfordítással a bevételt.

9 9 A polgármester megkérdezi, hogy a közmeghallgatás napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszöni az érdeklődő lakosoknak, hogy az ülésre eljöttek és elmondták véleményüket, javaslatukat. A közmeghallgatás napirendet lezárja Napirendi pont Pap Tibor polgármester elmondja, hogy időközben megérkezett az ülésre Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője, valamint Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének a megbízott vezetője, így javasolja a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének a cseréjét. A képviselők egyetértenek a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének a cseréjével. Polgármester köszönti a Békés Megyei Zrt. képviseletében megjelenteket. Rátér a napirend megtárgyalására, amely a víz- és csatornarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó rekonstrukciós javaslat és együttműködési szerződés megtárgyalása, valamint a évi víz- és csatornadíjak megállapítása. A polgármester elmondja, hogy a képviselők részére részletes anyag került kiküldésre, így alaposan fel tudtak készülni a napirend tárgyalására. A témával foglalkozott a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi- Igazgatási Ügyrendi Bizottság is. A polgármester megkérdezi a Vízművek Zrt. részéről megjelenteket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni a Zrt. által készített írásos anyaghoz. Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője az írásos anyagot szóban nem kívánja kiegészíteni. Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének a megbízott vezetője szintén nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz. Pap Tibor polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy foglalja össze az előterjesztésben leírtakat. Feke László műszaki irodavezető elmondja, hogy az előterjesztésében több táblázatot készített, amely táblázatok mintáját a Vízművek Zrt. előterjesztéséből vette. A Vízművek Zrt. előterjesztésének 6. oldalán látható, hogy az önkormányzati bérleti díj oszlopban sem a hatósági, sem a lakossági, sem pedig az önkormányzati szegmensben nem állított be díjat, mivel azt az önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy kíván-e ilyet érvényesíteni, ha igen mekkora mértékben. A bérleti díjból a rekonstrukciós munkákat kell fedezni. A Vízművek Zrt. az előterjesztés végén tett egy javaslatot a rekonstrukciós közösség létrehozására vonatkozóan, amelybe ha belép az önkormányzat, akkor víz- és szennyvíz ágazatonként a többlet bérleti díjat 50,- Ft/m 3 +áfa mértékben javasolta meghatározni. Az előterjesztésében bemutatta a fogyasztástól függő díjat, amely 51,50 Ft, ezen összegbe bele van számolva a 3 %-os nyereség. Az irodavezető előterjesztésében összehasonlító táblázatot készített, amelyben látható a évre javasolt csatornadíj, valamint a évben elfogadott csatornadíj 1-15 m 3 -es fogyasztási intervallumot feltételezve. A táblázatban mutatja be a lakosságot ténylegesen terhelő havi csatornadíjak költségének változását az előző évekhez viszonyítva, 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányad beépítésével.

10 10 A víz- és csatornadíjak vonatkozásában is készített egy összehasonlító táblázatot. Elmondja, hogy a Vízművek Zrt. előterjesztésében a 3 szegmensben nem tett különbséget, települési önköltségi alapokon számította ki a vízdíjat. Lehetőség van arra, hogy ettől eltérjenek. A korábbi években is eltérés volt, ezzel az idei évben is szeretnének élni. Korábbi években alkalmazott százalékos eltérések figyelembevételével számította ki az irodavezető a díjakat. A számítások alapján a csatornadíjak a következők a 0,- Ft-os rekonstrukciós díjhányaddal számolva: - lakossági 251,40 Ft/m 3 - hatósági 453,80 Ft/m 3 - önkormányzati 361,90 Ft/m 3 A díjak kiszámításra kerültek az 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányaddal is, amely az előterjesztésben látható. Az előterjesztés 6. oldalán található táblázatban bemutatta az irodavezető a évre javasolt víz- és csatornadíjakat összehasonlítva a évben elfogadott összesített víz- és csatornadíjakkal 1-15 m 3 -es fogyasztási intervallumot feltételezve, valamint a lakosságot ténylegesen terhelő havi összesített víz- és csatornadíjak költségének változását az előző évekhez viszonyítva 50,- Ft/m 3 díjhányad beépítésével. Ennyiben kívánta az előterjesztésben leírtakat összefoglalni. Pap Tibor polgármester megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni az előterjesztőhöz? Megállapítja, hogy kérdés nem hangzott el. A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülésén kialakult véleményt. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság hétfői ülésén hosszasan tárgyalta az anyagot. A bizottsági tagok nem támogatták az 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányad bevezetését. A bizottsági tagok közül 4 fő támogatta a díjak megállapítására vonatkozón az előterjesztésben szereplő A változatot, 2 fő pedig tartózkodott. Pap Tibor polgármester megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság szintén nem támogatja az 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányad beépítését a díjakba, valamint nem támogatják a rekonstrukciós közösségbe történő belépést sem. A díjak megállapítására vonatkozóan pedig elmondja, hogy a tervezetben szereplő A változatot javasolják a testület felé elfogadásra. Pap Tibor polgármester megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? A polgármester elmondja, hogy eddig a vízdíjban nem jelentek meg olyan díjhányadok, ami a rekonstrukcióra jelentősebb mértékben lehetőséget adott volna. A Vízművek Zrt. a rekonstrukciós munkákat végezte csak nem olyan mértékben, amilyen mértékben az amortizációs folyamat végbe ment. A tulajdonosok rádöbbentek és úgy alakították a Zrt. megállapodását, ami az üzemeltetésre vonatkozik, hogy a jövőben erre is kell költségeket fordítani, ennek megfelelően fedezetet teremteni. Erre több féle megoldás lehetséges. A vízdíjakba képezni egy fejlesztési részt, azok az önkormányzatok, akik ebben részt vesznek egy társaságot alapítanak. A társaság egy megállapodás szerint, egy később eldöntendő folyamatnak megfelelően juttat forrásokat a befizetett díjakból a településeken végbemenő rekonstrukciós munkákhoz. Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy van lehetőség lakástakarékossági konstrukcióban a közművek rekonstrukciójához forrásokat szerezni, amelynek lényégét ismerteti a polgármester. Az 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányadhoz kapcsolódik még 3 %-os vállalati

11 11 nyereség, valamint 20 %-os áfa. A lakos az 50,- Ft-os fejlesztési díjhányad helyett fizet 2 x 50,- forintot (víz-, szennyvíz) + 3 % (vállalati nyereség) + 20 % áfa. Összességében meghaladja köbméterenként a 120,- Ft-ot. A bizottságok ezt nem tartották felvállalhatónak, valamilyen módon meg kell teremteni a rekonstrukció fedezetét. A megoldást keresni fogják a 2008-as év tapasztalataira alapozva. A polgármester is a rendelettervezetben szereplő A változat elfogadását javasolja, valamint a megállapodás tervezetben is az A változatot. A megállapodás tervezet A változata szerint a díjak a következőképpen alakulnak: Megnevezés Lakossági fogyasztó Önkormányzati fogyasztó Vízdíjak Csatornadíjak (Ft/m 3 ) 129,80 251,40 198,80 361,90 A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselőnek. Földesi Zoltán képviselő véleménye szerint 2 x 50,- forintot (víz-, szennyvíz) + 3 % (vállalati nyereség) + 20 % áfa valóban magas összeg, de azt a fogyasztóval kellene megfizettetni. Kérdése, hogy az 50,- Ft/m 3 rekonstrukciós díjhányadtól el lehet-e térni? Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok között szerepel a víz- és csatornarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó rekonstrukciós javaslat és együttműködési szerződés megtárgyalása. Beruházást megvalósító közösség minimum 50,- Ft-ot javasolt, ettől magasabb lehet. A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. Feke László műszaki irodavezető szól a korábbi években alkalmazott szolidaritási elvről, a szennyvíztisztító telep költségeiről, a keresztfinanszírozásról. A képviselők beszélgetnek arról, ha meghibásodás történik és hosszabb ideig nincs víz mi történik akkor, a vízművek ellátási kötelezettségéről (egészséges, biztonságos ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás), továbbá az áremelés hogyan befolyásolja a fürdő kiadásait, a Békéscsabai Árpád Fürdőről, magasnak tartják a díjak emelésnek a mértékét, a közkifolyók állapotáról, azok felújításának lehetőségeiről. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az elhangzottak alapján a évi díjakba a fejlesztési díjhányadot nem kívánják beépíteni, keresik a megoldást arra, hogy a fejlesztési feladatok elvégzéséhez, ami elengedhetetlenül szükséges fedezeteket találjanak. Vannak elképzelések, amelyeket a lakossági fórumon a lakosság elé fognak tárni. A polgármester tervezi, hogy minden ingatlan tulajdonost megkeresnek, leírják az alternatívákat és kérik a véleményeket. A többségi vélemény alapján elindulnak abba az irányba, amit a lakosság javasol. Feke László műszaki irodavezető elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen a Vízművek Zrt. műszaki vezérigazgató helyettese azt vetítette előtérbe, hogy az első évben a 8,60 Ft elegendő lesz a évben a betervezett rekonstrukció megvalósítására. Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy a díjakba nem építi be a rekonstrukciós díjhányadot, azt akkor is meg kell teremteni valamilyen formában. Az irodavezető elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 57 Békés Megyei település tulajdona (100 %-os önkormányzati tulajdon). A tulajdonos önkormányzatok határozták meg az átalakulás irányát, amiről képviselő-testületi üléseken több alkalommal volt szó. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselőnek.

12 12 Kiss Károly képviselő kérdése, hogy az eltérő díjakat a víz- és a szennyvíz vonatkozásában is a megye 57 településén hogyan állapították meg? Pap Tibor polgármester megadja a szót Rung Attilának a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetőjének. Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetője a felmerülő kérdésre elmondja, hogy az ivóvíz esetében megmaradt a szolidaritási elv. A megye településeinek 80 %-a a regionális rendszerről kapja a vizet. Elmondja, ha az ivóvíznél sem alkalmaznák a szolidaritási elvet, a díj nagymértékben nem változott volna. Ha a víznél is megszűnt volna a szolidaritási elv, abban az esetben, a települések nyertek volna néhány forintot, akik meg vesztettek volna a kis mennyiségek miatt, ott meg sok száz forintot jelentett volna. Ezt belátva döntött úgy a tulajdonosi közösség, hogy az ivóvíznél fenntartja a szolidaritási elvet. A szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy a nagyobb tulajdonosok körülhatárolható köre abban gondolkodott, hogy meg kell szüntetni a szolidaritási elvet. A tárgyalások során alakult ki, hogy 3 év alatt szűnik meg a szolidaritási elv. Dévaványai önköltség jelenleg a jövő évi sáv környékén van. Most lesz egy nagyobb emelés, de a következő években ebből a hatásból nem lesz érdemi díjemelés. Már elhangzott, hogy a díjemeléseknél három hatás van: - inflációs hatás, - megszűnt a keresztfinanszírozás, - szolidaritási elv megszűnése. Elhangzott az is, hogy a tisztítótelep korszerűsítésre szorul, az ivóvízhálózaton is kell rekonstrukciós munkálatokat végezni. Az előterjesztésben szereplő költségek becsült költségek, amelyek a következő évekre vonatkoznak. Röviden ennyit kívánt elmondani, az érdemi dolgok már elhangzottak. Pap Tibor polgármester megköszöni Rung Attilának az elmondottakat. Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. Nyuzó Marietta képviselő a díjak emelésének mértékét magasnak tartja. Röviden szól az uniós pályázatokról. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a sz. szennyvzöblözetre vonatkozóan a pályázat be van nyújtva, amely az első fordulón sikeresen túl jutott. Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetője a költségemelkedésre röviden reagál. Elmondja, hogy statisztikai hivatali előrejelzések alapján készítették az előterjesztéseket (gáz, üzemanyag), a villamos energia emelkedés az már tény. A villamos energiát a piacról vásárolják, az elmúlt évben jó feltételek mellett tudták megvásárolni, az idei évben pályáztatták. Megjegyzi, hogy a villamos energia emelkedése 25 %. A rendszerhasználati díjat nem ismerik még, mivel azt külön kell megfizetni. Egyetért azzal, ha a költségek teljes mértékben tisztán láthatóak legyenek a pályázatok miatt is. Elmondja még, hogy készülőben van a vízi-közmű törvény, ami előbb-utóbb Magyarországon is el fog készülni, mivel minden európai uniós országban van ilyen. Az európai uniós országok törvényeit látva mindegyikében az van, hogy vízi-közmű ellátás önköltségének a díjból kell megtérülnie, nem tolerálja sem a szolidaritási elvet, sem a keresztfinanszírozást. Ha együtt kezelik a víz- ellátást, illetve a szennyvízelvezetést, akkor a díjakba mindenféleképpen meg kell térülnie a teljes költségnek. Pap Tibor polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. Csatári Lajos képviselő kérdését Rung Attila üzemviteli osztály vezetője felé intézi. Tud-e tájékoztatást adni arról, hogy Dévaványa lakosainak mekkora összegű a kintlévősége a Vízmű Zrt. felé, az emelést követően ezen kintlévőség növekedést, vagy csökkenést fog mutatni?

13 13 Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetője elmondja, mivel nem a gazdasági oldalt képviseli, így erre a kérdésre nem tud választ adni. Levélben meg fogják küldeni. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy jelzéssel életek a Zrt. vezetése felé, amikor Magyarországon ezen belül Békés Megyében, Békéscsabán járt a svájci nagykövet, és a svájci alapról döntött a Svájci Parlament, illetve a Kormány. Olyan kérdéseket tett fel, hogy milyen területek azok, amihez ezeket a pénzeket szívesen igénybe vennék. A polgármester felvetette a vízágazat problémáit, valamint nagyon jó lenne, ha erre kiírnák a pályázatot. Jelezte, hogy a pályázatok kiírásra kerültek. A polgármester a Vízművek Zrt. felé jelezte, hogy önállóan nem tud a település pályázni, csak Zrt. szinten lehet. Ezen a területen előrelépés nem történt kérdése, hogy mi ennek az oka? Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetője elmondja, hogy a jelzést megkapta és foglalkozott a pályázati kiírással, de a konkrét pályázat még nem készült el. Ígéri, hogy az üggyel foglalkozni fog. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a pályázati lehetőség kihasználása sokat segíthetne a víz- és szennyvíz problémák megoldásában. Az ilyen pályázati lehetőségeket mindenképpen használják ki közösen. Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztály vezetője röviden szól az ivóvíz minőség javító programról. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy a döntés meghozatala előtt kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Elmondja, hogy mindkét bizottság egybehangzóan azt javasolja, hogy az előterjesztett rendelet tervezetben szereplő A változatot fogadják el, mely szerint 1. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül: A változat Megnevezés január 1-től (Ft/m 3 ) Vízdíj 240,10 Csatornadíj 453,80 2. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese (Áfa nélkül): A változat Megnevezés Szippantott szennyvíz fogadási díja január 1- től (Ft/m 3 ) 680,70 A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki egyért a rendelet megalkotásával az elhangzottak alapján kéri az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett

14 14 megalkotja Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2008. (XI.28.) ör. rendeletét az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a Vízművek Zrt-vel megállapodás aláírása szükséges a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról. A január 1-től a díjak a következőképpen alakulnak: Megnevezés Lakossági fogyasztó Önkormányzati fogyasztó Vízdíjak Csatornadíjak (Ft/m 3 ) 129,80 251,40 198,80 361,90 A díjak nem tartalmazzák az Áfa-t. A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy a polgármestert bízzák meg a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás aláírásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 398/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás aláírásával. Felelős: Pap Tibor polgármester Határidő: december 31. (A Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a második napirendi pontra, amely a évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása, a évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása.

15 15 A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető elmondja, hogy az elkészített anyag három részből tevődik össze, két rész a évi költségvetéssel kapcsolatos, a harmadik rész pedig a évi költségvetés előzetes koncepciójával. A évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz elmondja, hogy azt a könyvvizsgáló megvizsgálta megállapította, hogy a képviselő-testület elé terjesztett anyag megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az irodavezető felolvassa a könyvvizsgálói jelentést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondja, hogy a rendelettervezetbe fejlesztési céltartalék soron biztosított a pályázatokhoz szükséges saját forrás, ezt így a pályázatnál nem fogadták el (közösségi közlekedés), célként meg kell határozni. Fel kell tüntetni külön soron, hogy a DAOP jelű A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán című pályázathoz ,- Ft saját erő rendelkezésre áll. Ezáltal a fejlesztési céltartalék csökken és kibővül egy sorral. Ez a javaslat a főösszegen nem változtat. Az irodavezető röviden szól a évi költségvetés előzetes koncepciójáról. Elmondja, hogy az előzetes koncepciót valamennyi bizottság véleményezte ülésén. Pap Tibor polgármester megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek, hogy ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az anyagokat. A bizottság a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót eft bevétellel eft kiadással elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. A bizottság a rendelet módosításával is egyetért, annak megalkotását javasolják. Elmondja, hogy évi költségvetési koncepció elkészítése óta is történtek változások (pl. 13. havi juttatás eltörlése). Elmondja, hogy a évi koncepció még pénzmaradvánnyal nem számol, bízik benne, hogy az pozitív lesz. Elmondja, hogy a koncepció 88 millió forintos hiánnyal számol, ami az előző évekhez képest kevesebb. Bízik benne, hogy a költségvetés előzetes megtárgyalásakor már ezen összeg kevesebb lesz. A Pénzügyi Bizottság az egyensúly megteremtése érdekében a korábbi évekhez hasonlóan egyeztetéseket fog végezni. Felvetődött az ülésen, hogy bizonyos elemek nincsenek beépítve a koncepcióba, amivel még az ülésen fognak találkozni pl. a Dobfesztivál Egyesület igénye stb. Az ülésen felvetődött egy javaslat, mely szerint a képviselő-testület nemes gesztussal élhetne a közalkalmazottak és köztisztviselők felé, ,- Ft/fő összeggel kompenzálná a 13. havi juttatást. Kérték a gazdálkodási irodavezetőt, hogy számolják ki mekkora lenne a költségvonzata a javaslatnak. A koncepcióban nem szerepel, hogy mekkora összeg várható a búza értékesítéséből. Biztos lesznek olyan tételek is, melyek negatívan érintik a költségvetést. A bizottság a költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Pap Tibor polgármester megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az előterjesztéseket. Az előterjesztés végén szereplő határozati javaslatokat elfogadását javasolja a bizottság a képviselő-testület felé. Pap Tibor polgármester megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat, megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy bizottság szintén megtárgyalta az anyagot, amelyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testület felé. A bizottság elnöke ,- Ft/fő juttatást javasol a közalkalmazottak

16 16 és a köztisztviselők számára, a Pénzügyi Bizottsági ülésen javasolt ,- Ft/fő összeggel szemben. Pap Tibor polgármester megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat, megadja a szót Kondacs György részére. Kondacs György a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság szintén elfogadásra javasolja az előterjesztést a határozati javaslat szerint. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékoztatót eft bevétellel eft kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 399/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékozatót eft bevétellel eft kiadással jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: - Pap Tibor polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a évi költségvetés módosításával, mely szerint a rendelet fő összege e Ft-ról e Ft-ra változik bevétellel és kiadással egyezően kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2008.(XI.28.) ör. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.29.) ör. rendeletének módosításáról (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a évi költségvetési koncepciót azzal, hogy képviselő-testület bízza meg a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében,

17 17 hogy a januári testületi ülésen a évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen, valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az önként vállalt feladatok áttekintését, az intézményi szerkezet és feladatellátás vizsgálatát, illetve az intézményi egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 400/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az önként vállalt feladatok áttekintését, az intézményi szerkezet és feladatellátás vizsgálatát, illetve az intézményi egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint. Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálatára kerüljön sor, lehetséges alternatívák feltárásával költségcsökkentés vagy bevétel növelés terén. Felelős: Pap Tibor polgármester Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Földi Imre Pénzügyi Bizottság elnöke Határidő: folyamatos Pap Tibor polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a bizottságok által kért számításokat, amely az ,- Ft/fő ,- Ft/fő adózatlan formában történő juttatásra vonatkozik a 2009-es évet érintően. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető elmondja, hogy a bizottságok kérésének megfelelően a számításokat elvégezték. Az ,- Ft/fő összeggel számolva 10 millió forint körüli összeget jelent, a ,- Ft/fő vonatkozásában az értelemszerűen a 10 millió forint fele. A Pénzügyi Bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy 3 x 6.900,- Ft-os utalványt lehet adózatlanul adni a munkavállalók részére, amely ,- Ft. 3. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a harmadik napirendi pontra, amely a évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása.

18 18 Az anyag összeállításáért Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője a felelős. A polgármester megadja a szót részére, ha van kiegészítése akkor, azt tegye meg. Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető elmondja, hogy a rendezvénytervet az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően és igényeinek alapján állította össze. Az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság ülésén elhangzott, hogy a rendezvénytervbe szerepeljen április 10-i dátummal író-olvasó találkozó, valamint április 11-én tartandó Ladányi Mihály szavalóverseny, ami kapcsolódik a szobor avatásához. A tervezetben nem szerepel a dobfesztivál időpontja, amely július között kerül megrendezésre. A bizottsági ülésen programként merült fel a szakképzés 100 évfordulójával kapcsolatban megrendezésre kerülő találkozó, amelyet a középiskola fog lebonyolítani. Elhangzott az is, hogy szerencsés lenne, ha a Dévaványaiak Világtalálkozójával egy időpontban kerülne megrendezésre. Ezen rendezvénnyel kapcsolatban még egyeztetnek. A tervezet nem tartalmazza a sportpálya avatáskor lebonyolítandó labdarugó mérkőzést, még itt is egyeztetések szükségesek. Az ülésen felmerült az is, hogy a rendezvények közé kerüljön be június hónapra a Múzeumok éjszakája című rendezvény. Az egyházi iskola részéről merült fel, hogy december hónapban szerepeljen a tervben az Adventi ajándékkosár című rendezvény, amelyet már évek óta megrendeznek és a művelődési házban fognak megtartani. Az intézményegység vezető ismerteti a jelenlévőkkel a település intézményeinek, egyházainak, civilszervezeteinek település szintű rendezvényeit. Elmondja, hogy tervezet tartalmazza a városi kiemelt rendezvényeket, amelyek a következők: - május 1. majális, - július városnap, Dévaványaiak Világtalálkozója, - augusztus 20. Szent István napi ünnepek Az intézményegység vezető ismerteti a városi ünnepségtervben foglaltakat (március 15., október 6., október 23.). A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott az is, ideálisnak tartották, hogy az október 23-i ünnepség egy helyszínen került megrendezésre. Ezt a példát követve javasolták a bizottsági tagok, hogy a március 15-i ünnepség is egy helyszínen legyen megrendezve, a református templomban. Az intézményegység vezető elmondja, hogy a Dévaványaiak Világtalálkozója költsége számításaik szerint 1,5 millió forintra tehető ki, amelyek a következők: - levelezési költségek, meghívók: ,- Ft - Ebéd (400 fő): ,- Ft - Ajándék: ,- Ft A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy nem feltétlenül kell a haza látogatóknak ingyenes ebédet biztosítani. Ebben kéri a testült döntését. Az intézményegység vezető elmondja, hogy a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar vezetői (Tóth Dániel és Uhrin Viktor) felajánlották, hogy a világtalálkozó alkalmából ünnepi koncertet adnának. A koncert költsége ,- Ft (a zenekar 40 fős). Ebben is kéri a testület döntését az intézményegység vezető. Elmondja, hogy a rendezvényszervező iroda 3 koncertlehetőséget ajánlott, amelyek a következők: - Neoton együttes (7-8 eft) - Fenyő Miklós (1,3 millió forint) - Irigy Hónalj Mirigy együttes (1,3 millió forint)

19 19 Kérdése, ha a rendezvények felelős vendéglátóját a korábbi évekhez hasonlóan pályázati úton választják ki, milyen határidők legyenek (pályázat kiírásának határideje, beadási határidő, hol jelentessék meg a kiírást)? Röviden ennyit kívánt elmondani az intézményegység vezető. Pap Tibor polgármester megköszöni Erdeiné Mucsi Mártának az elmondottakat. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság tegnapi ülésén hosszasan tárgyalta a tervezetet. Az intézményegység vezető ismertette az elhangzott javaslatokat, amelyekkel együtt a bizottság 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadott el tervezetet. Azt a javaslatot, hogy március 15-i ünnepség is egy helyszínen legyen megrendezve, a református templomban szintén 9 bizottsági tag támogatta, 1 bizottsági tag pedig tartózkodott. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a világtalálkozó költségét csökkentsék le 1,5 millió forintról 1 millió forintra, ezt a felvetést 6 bizottsági tag támogatta, 4 bizottsági tag pedig tartózkodott. A bizottság egyhangúlag (10 igen szavazattal) támogatta azt, hogy a nagyrendezvények bonyolítására 3,5 millió forintot a évi költségvetésben biztosítsanak. A bizottság véleményét megosztotta a Ladányi Mihály szavalóverseny költsége. A szavalóverseny költségeire két alternatívát készített. Az A alternatíva szerint a szavalóverseny költsége ,- Ft, a B alternatíva szerint ,- Ft. A szavalóverseny költségeire ,- Ft-ot javasol 6 bizottsági tag, 4 bizottsági tag pedig tartózkodott. A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat. Pap Tibor polgármester megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a szavalóverseny költségeivel kapcsolatban a bizottsági véleményt. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy 3 bizottsági tag támogatta, 3 bizottsági tag pedig tartózkodott azzal kapcsolatban, hogy a szavalóverseny költségeire ,- Ft-ot biztosítsanak. Kiss Gábor képviselő a bizottsági ülésen elmondta, hogy ezen összeget magasnak tartja a szavalóverseny lebonyolításához. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére. Kanó József képviselő elmondja, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben abszurdumnak tartja, hogy egy szavalóversenyre ekkora összeget áldozzanak. Véleménye szerint a szavalóverseny költségeire ,- Ft-ot kellene fordítani, ettől magasabb összeget nem fog támogatni. Pap Tibor polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. Novák Imre alpolgármester elmondja, hogy a Ladányi Mihály szobor költségei is magasak, így véleménye szerint nem volna szerencsés ekkora összeget a szavalóverseny lebonyolítására fordítani. Az alpolgármester véleménye, hogy a világtalálkozóra meghívottak vendéglátását vállalják fel. Pap Tibor polgármester megköszöni Novák Imrének az elmondottakat. Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. Nyuzó Marietta képviselő olvasható, hogy a Megyei Szimfonikus Zenekara vezetői felajánlották, hogy a Világtalálkozó alkalmából ünnepi koncertet adnak, amelynek költsége ,- Ft. Véleménye szerint a felajánlásért nem szoktak pénzt kérni. Meglátása, hogy ezen összeget szerencsésebb lenne a világtalálkozón résztvevők megvendégelésére fordítani. Pap Tibor polgármester megadja a szót Pihurik Katalin képviselő részére.

20 20 Pihurik Katalin képviselő a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a szavalóversenyre tervezett költségeket még lehet csökkenteni. A képviselőt zsűri tagnak felkérték, a tiszteletdíjáról lemond. Mások nevében nem tud nyilatkozni, de véleménye szerint több zsűri tag sem tart igényt a tiszteletdíjra. A képviselő magasnak tartja a résztvevők jutalmazására tervezett összegeket, meglátása szerint ezzel is lehetne csökkenteni a költségeket. Baranyi Ferenc költő tiszteletdíját is magasnak ítéli meg, elképzelhető, hogy alacsonyabb összegért is vállalná. A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy több településen a világtalálkozóra meghívott vendégek étkezését nem biztosították, azt a meghívottak finanszírozták. Szó volt arról is a bizottsági ülésen, hogy az ARCO zenekar májusra tervezett koncertjét át lehetne ütemezni a világtalálkozó időpontjára. Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető elmondja, hogy az ARCO zenekar vezetője Viktor András nem zárkózott el attól, hogy a koncertre a világtalálkozó alkalmával kerüljön sor, a zenekar tagjaival ez ügyben egyeztetnie kell. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kiss Gábor képviselő részére. Kiss Gábor képviselő elmondja, hogy a szobor megvalósításához már nem kevés összeggel járult hozzá a képviselő-testület, túlzásnak tartja, hogy a szavalóversenyre még ,- Ftot fordítsanak. Pap Tibor polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője részére. Somogyi Erzsébet intézményegység vezető véleménye szerint a világtalálkozóra meghívottak ebédjét biztosítani kellene a korábbi évekhez hasonlóan. Elmondja, hogy az ajándékcsomagjukban mindig elrejtettek egy csekket, így lehetőséget adtak arra, hogy a rendezvény támogassák. Pap Tibor polgármester megadja a szót Béres János református lelkész részére. Béres János református lelkész elmondja, hogy több olyan rendezvényen vett részt, ahol úgynevezett becsület kassza volt, egy zárt ládikában el lehetett helyezni az ebéd árát, ami jól működött. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Elmondja, hogy a jelenlévőknek volt lehetőségük a vitatott témákhoz véleményüket kifejteni. Az elhangzott programokkal a program bővülni fog (középiskola, egyházi iskola programja stb.). Döntést kell hozni a képviselő-testületnek abban, hogy a városi rendezvényen, mely együttes, előadó adjon koncertet. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy a Neoton Família adjon koncertet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül a Neoton Família koncertje mellett dönt a képviselő-testület a következő határozattal: 401/2008.(XI.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a július én megrendezésre kerülő Városnapi ünnepségen, valamint ezzel egy időpontban megtartandó Dévaványaiak Világtalálkozóján a Neoton Família adjon koncertet.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz. I-1/9-33/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT 2013.november 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 62-69., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 2.)

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 8-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 25-i nyílt üléséről Rendelet: 10/20010.(VIII.26.) számú 11/2010.(IX.01.) számú Határozat: 94-99/2010.(VIII.25.)

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-én megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1 Ikt. sz.: 72-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltán polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben