J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,, Balogh Miklós, Csiszár István, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Papdi Istvánné Oltványi Gyula képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Babarczi János, Vass Antal képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Boldog Krisztina Gondozási Központ vezetője - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 12 fő, igazoltan van távol 2 képviselő. Javaslatot tesz meghívó szerint - a napirendi pontokra. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

2 - Javaslat a évi Munkaterv módosítására Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a munkaterv módosításával. Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy Vass Antal elnök távollétében ő tolmácsolja a bizottság ülésén kialakult véleményt. Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a munkaterv módosításáról szóló előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a munkaterv módosítást. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság tagjainak állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a munkaterv módosítást, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 257/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módosítására H a t á r o z a t

3 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: A augusztus 28-ra tervezett Mórahalom város turisztikai - marketing koncepciójának elfogadása tárgyú napirendet a október 30-án megtartandó képviselőtestületi ülésre ütemezi át. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét a módosításnak a Képviselő-testület évi Munkatervébe történő beépítésére. Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: októberi kt. ülés Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző I. NAPIREND Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 258/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról

4 H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester más irányú elfoglaltsága miatt átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármesternek, és távozik az ülésről, ezzel 11 főre csökken a Képviselő-testület létszáma. Csányi László alpolgármester átveszi az ülés vezetését Nógrádi Zoltán polgármestertől. - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság észrevételezte, hogy egyre több pályázat részesül elutasításban forráshiány miatt. Elhangzott, hogy ennek az lehet az oka, hogy sokkal több a pályázó és kevesebb az odaítélésre szánt összeg. A bizottság egyhangúlag elfogadja a Képviselő-testület lejárt határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. Oltványi Gyula Pénzügy Bizottság tagja: A bizottság ülésén megtárgyalta a 205/2003. /VI.26./ Kt., a 171/2003. /V.29./Kt. és a 126/2003. /IV.24./ Kt. számú határozat 1-3. és 6. pontjára adott jelentést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a testületnek. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság A bizottság a 151/2001. /VI.27./ Kt. sz. határozat 4. pontjára adott jelentést megtárgyalta, mely az ivóvízminőség javító programról ad tájékoztatást a testületnek. Ez hosszútávú fejlesztési program, mely az Európa Unióhoz történő csatlakozást követően minden települést érint, mert az ivóvíz minősége nem mindenben felel meg az Eu követelményeknek. Ezen program ütemezéséről adott jelentést Kiss István igazgató, aki elmondta a bizottság ülésén, hogy a beruházások finanszírozása három részből fog felépülni. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

5 Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság több lejárt határidejű határozatot is megtárgyalt. Elsőként a 171/2003. (V.29.) Kt. határozat 4. pontját vitatta meg a bizottság, melyben az óvodavezető által kidolgozott intézményi kommunikációs stratégiáját tekintették át. Úgy ítélték meg, hogy a stratégia magas fokú, jól összeállított, tartalmas. Reméli, hogy ezen program sikeres lesz és jó irányba viszi az óvoda kommunikációs tevékenységét, munkáját. A bizottság megtárgyalta továbbá az iskolaigazgató asszony 92/2002. /IV. 25./Kt. sz. és a 189/2002. /VII. 3l./Kt. sz. határozatra adott jelentését is, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a testületnek. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 259/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete a 31/2003. /II.18./, 32/2003. /II.18./, 101/1998. /IV.28./, 253/2000. /X.27./, 93/2002. /IV.25./ Kt. sz. határozat 8. pont, 205/2003. /VI.26./, 215/2003. /VI.26./ Kt. sz. határozat 1. sz. pontja, 171/2003./V.29 /Kt. sz. határozat 4. pontja, 194/2003. /V.29./, 150/2003. /V.14./, 136/2003. /IV.24./, 119/2003. /III.27./, 79/2003. /III.27., 80/2003. /III.27./, 95/2003. /III.27./, 92/2002. /IV.25./, 147/2003. /V.14./, 146/2003. /V.14./, 89/2003. /III.27./, 194/2003. /V.29./, 105/2003. /III.27./, 106/2003. /III.27./, 90/2003. /III.27./, 189/2002. /VII.31./, 136/2002. /V.30./, 173/2002. /VI.27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Mórahalom város Képviselő-testülete a, 22/2003. /I.30./, 304/2002. /XI.28. Kt. sz. határozat 1-2. pontja, 126/2003. /IV.24./ Kt. sz. határozat 1-3. és 6. pontja, 114/2003. /IV.08./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi Kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 87/2003. /III.27./, 326/2002. /XI.25./, 327/2002. /XI.25./, 328/2002. /IX.25./, 329/2002. /IX.25./, 230/2003. /VI.26./, 148/2003. /V.14./, 149/2003. /V.14./, 139/2003. /IV.24./, 131/2002. /V.30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi Kt ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 96/2003. /III.27./,104/2003. /III.27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a novemberi Kt. ülésre kér további jelentést.

6 Mórahalom város Képviselő-testülete a 151/2001. /VI.27. Kt. sz. határozat 5., 6-7. pontjának végrehajtásáról a januári Kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 6/2003. /I.30./ Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról a márciusi Kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 190/2000. /VII.26./, 257/2002. /IX.25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a júliusi Kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 150/2001. /VI.27./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról a decemberi Kt. ülésre kér további jelentést. Erről értesítést kap: 1./ Gyuris Péterné intézményvezető 2./ Kosztyu Gyuláné intézményvezető 3./ Szűcs Julianna intézményvezető 4. Kiss István intézményvezető - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.

7 Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 260/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke - Mórahalom város Önkormányzata évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a beszámolóval. Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság úgy ítélte meg, hogy a pénzügyi terv az év elején kitűzött céloknak megfelelően alakult. Várhatóan a Közösségi és Rendezvényház beruházása városnapra befejeződik, a fürdő építése pedig elkezdődhet a közeljövőben, mindezek nem befolyásolták a pénzügyi terv alakulását, nagyobb eltérés nem észlelhető. A beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

8 Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az I. félévi pénzügyi terv a tervezettnek megfelelően teljesült, köszönhető annak, hogy az önkormányzat és intézményei nagyon takarékos gazdálkodást folytattak az elmúlt időszakban. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a beszámolót. A most tárgyalásra kerülő tervben nagyobb kirívó eltéréseket nem tapasztaltak az eredeti pénzügyi tervhez képest, ezért elfogadásra javasolják a testületnek. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az beszámolót, különös tekintettel a 4. sz. mellékletben részletezett társadalompolitikai, szociálpolitikai juttatásokra. Megállapították, hogy ezekben a keretekben 40 %-os volt a teljesülés. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 261/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzatának évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója H a t á r o z a t 1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79 paragrafusa alapján a évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt e Ft bevételi főösszeggel e Ft kiadási főösszeggel e Ft I. félévi végi záró pénzkészlettel elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az I. félév során (2003. június 30-ig) finanszírozási problémák nem keletkeztek az önkormányzatnál.

9 3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek a figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos és körültekintő felhasználására. Határidő: december Felelős: intézményvezetők Erről értesítést kap: 1. Polgármesteri Hivatal Mórahalom 2. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Mórahalom 3. Napközi Otthonos Óvoda Mórahalom 4. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mórahalom 5. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Mórahalom - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.27.) Kt. sz. rendelet módosítása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-módosítással egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a rendelet tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a testületnek. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-módosítással egyetért és elfogadásra javasolja.

10 Hozzászólás: nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003./II. 27./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 16 /2003. (VIII. 28.) KT. sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003./II. 27./ KT. sz. rendelet a módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemterve Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Dr. Szántó Mária jegyző: Ismerteti az előterjesztést a kiadott anyag alapján. Magyarország december 16-án írta alá azt a megállapodást, amely meghatározta az Európai Unióhoz való csatlakozást. Az Európai Megállapodást a évi I. Törvénnyel hirdették ki, mely konkrétan meghatározta Magyarország számára a csatlakozáshoz szükséges lépéseket. Az Európai Uniós közösségi jogi alapelvekből, valamint az Európai Megállapodás egyértelműen következik az, hogy a helyi önkormányzati rendeleteknek is igazodni (közelíteni) kell a közösségi jogi szabályokhoz és a csatlakozás időpontjáig hatályon kívül kell helyezniük, vagy módosítani azon rendeleteiket, amelyek ezzel ellentétesek, vagy akadályozzák annak érvényesülését. Ezen kötelezettségek betartása jogilag csak a csatlakozás időpontjától követelhető meg, azonban a rendeletek átvizsgálását már meg kell kezdeni. A Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztálya is megkereste Önkormányzatunkat, hogy vegye pontos számba rendeleteit, valamit a rendeletek felülvizsgálatát végezze el. Az előterjesztésben szereplő ütemtervvel e kötelezettségnek is eleget tesz az önkormányzat, ez azonban nem jelenti, hogy folyamatosan ne kellene figyelemmel kísérni azokat. Több léptékű feladat ez a hivatal számára, nagy szakértői munkát kíván. Az ütemterv megfelelően rögzíti azt a folyamatot, amit az önkormányzatnak el kell

11 végeznie a jogharmonizációs tevékenysége kapcsán. Amennyiben az önkormányzat ezt a feladatát elmulasztja az Unió bírósága komoly bűntetést szabhat ki a településre. A Római Szerződés 5. Cikke kimondja, hogy amennyiben az önkormányzatnak felróható módon jogsértés miatt eljárás indul a tagország ellen, s az Európai Bíróság megállapítja az adott döntés Alapszerződéssel ellentétes voltát, kártérítést vagy egyéb anyagi következményeket szabhat ki. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 262/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemterve H a t á r o z a t 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztését és ütemtervét megtárgyalta és elfogadja. 2./ A rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban a Képviselő-testület. utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjék a rendeletek felülvizsgálatának a képviselő-testület ig készített éves munkaterveibe történő felvételéről. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: folyamatos Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester - A Közutak igazgatásáról szóló 13/1999. /VII. l./ Kt. sz. rendelet módosítása

12 Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítást. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag egyetértenek a rendelet módosítással. Hozzászólás: nincs Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a közutak igazgatásáról szóló 13/1999. /VII. l./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 17 /2003. (VIII. 28.) KT. sz. rendeletét a közutak igazgatásáról szóló 13/1999. /VII. l./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Megbízás a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állására Előadó: Művelődési és Közoktatási Bizottság

13 Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő illetmény összege tévesen került kiosztásra, ezért az alábbi összegek a helyesek: garantált illetmény: ,-Ft szakképzéssel összefüggő illetménynövekedés: 7.600,-Ft vezetői pótlék: ,-Ft Összesen: ,-Ft Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság jónak tartja Szűcs Julianna pályázatát. Úgy vélik megfelelő szakmai előmenetellel rendelkezik, korábbi időszakban végezett munkája bizonyította, hogy nyugodtan rábízhatják az intézmény további vezetését. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság augusztus 21-én tekintette át a könyvtárvezetői állásra beékezett pályázatot, melyre egy jelentkező, Szűcs Julianna juttatta el pályázatát. Az ülésen részt vett Rátkai Erzsébet a Somogyi Könyvtár igazgató-helyettese, aki a szakmai szempontok szerint értékelte a pályázatot. Igazgató-helyettes asszony dicsérettel illette Szűcs Julianna korábbi vezetői munkáját, eddig elért eredményeit. A szakmai-, szakértő bizottság megállapította, hogy a benyújtott pályázat a szakmai és jogszabályi feltéteknek megfelel, haladószelleműség és folytonosság jellemzi. A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezető szerepet vívott ki magának a környező könyvtárak közül korszerű felszerelésével és a nyújtott szolgáltatások magas színvonalával. A bizottság fontosnak tartotta a pályázó elképzeléseit arra vonatkozóan, mely az informatikai rendszerek és eszközök folyamatos korszerűsítésére irányul. Kiemelték, hogy Szűcs Julianna pályázatában a jövőben is a minőségbiztosításra kívánja helyezni a hangsúlyt. A bizottság összességében a pályázatot szakmailag jónak ítélte meg, az megfelel a pályázati feltételeknek. Sok sikert kívánnak az igazgató asszony munkájához. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. Csányi László alpolgármester: Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendelet 14. /6/ bekezdése alapján kinevezés esetén a képviselőtestület titkos szavazással dönt. A /7/ bekezdés értelmében a titkos szavazást az

14 Ügyrendi Bizottság és a jegyző bonyolítja le. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás menetét. Heller Sz.Tibor az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás menetét. T i t k o s s z a v a z á s Csányi László alpolgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Heller Sz. Tibor az Ügyrendi Bizottság tagja: Ismerteti a szavazás eredményét, amelyről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv. sz. mellékeltét képezi. A megválasztott igazgató kinevezésével kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 263/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Megbízás a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állására H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselőtestülete a Tóth Menyhért Városi Könyvtár vezetői beosztásra kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. A pályázati felhívásra beérkezett, Szűcs Julianna által benyújtott pályázat megfelel a 150/1992.(XI.20.) Korm.rend. 6. (7) bekezdésében foglalt pályázati feltételeknek. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Oktatási Közlönyben június 20- án megjelent, a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetői állás betöltésére kiírt pályázati felhívásra Szűcs Julianna által benyújtott pályázatot elfogadta. A Képviselőtestület - a szakmai-szakértő bizottság véleményét figyelembe véve - Szűcs Juliannát 25 éves szakmai tapasztalata, vezetői képességei alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., és annak végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rend. 7. (1) bek. alapján a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház működése biztosítása érdekében szeptember 1-től augusztus 31-ig megbízza a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával, alapilletménye ,-Ft, további szakképesítéssel elismert illetménynövekedés Ft,) változatlanul hagyása mellett, a vezetői pótléknak a pótlékalap (225%-ban) Ft-ban történő megállapításával, így illetménye összesen Ft.

15 A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Ezen határozat ellen a kézhezvételét követő 15 napon belül a Csongrád Megyei Munkaügyi Bírósághoz felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester A határozatról értesítést kap: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete 2. Nógrádi Zoltán polgármester 3. Szűcs Julianna - Mórahalom város Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a bűnmegelőzési koncepció módosítását megtárgyalta. Úgy vélik, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a szülő felelőssége, feladata, ezzel a háttérrel indul el az életben. Szükségesnek tartják ugyanakkor, hogy ha a gyermek iskolába kerül, az intézmény szervezzen bűnmegelőző és ismereterjesztő programokat, mellyel nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok törvénytisztelő állampolgárokká váljanak. A bizottság egyetért a bűnmegelőzési koncepció kiegészítésével és elfogadásra javasolja azt. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint jónak tart minden olyan megmozdulást, programot, amely ezt az érintett korosztályt célozza meg. A bizottság örömmel vette, hogy a koncepcióba belekerült az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák felmérése, a két társadalmilag kiemelt célcsoport a fiatalkorúak és fiatal felnőttek problémáinak feltárása és kezelése. Elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta ülésén a Mórahalom város Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítása tárgyú előterjesztést. Felvetődött az a kérdés, hogy a

16 körforgalom megléte óta különösen szükségesnek látja a bizottság a város központba egy segélyhívó telefon elhelyezését, amely a Riasztási Központban csörögne ki. Ez külföldön már bevált módszer. Ezt azért látják indokoltnak mert, aki nem mórahalmi lakos, vagy külföldi illetőségű, probléma esetén nem tud hova fordulni segítségért, nincs tudomása arról, hogy milyen telefonszámon érheti el a mentőt, rendőrséget, vagy tűzoltókat. A bizottság tagjai megfogalmaztak egy olyan ötletet, miszerint nagyobb programok (pl. vásárok, városi rendezvények) alkalmával - a turizmus fellendítése érdekében is - információs sátrakat állítsanak fel, ahova nem csak segélykéréssel lehetne fordulni, hanem az iroda munkatársai más jellegű felvilágosítást is tudnának nyújtani. Elhangzott az ülésen hogy a nyáron rendkívül elszaporodott a mezőgazdasági lopások száma, különösen a szivattyúk tűntek el több helyről, valamint sok tanyafeltörés is történt. Ennek érdekében intenzívebb rendőri ill. polgárőri járőrözést kérnének a külterületen is. A vásárok alkalmával a zsebtolvajlás, valamint a gépkocsifeltörések ellen szükségesnek ítélik meg a bizottság a hangosbemondó ill. térfigyelő kamerák működtetését. A kamerák által felvett anyagok archiválására is gondoltak a bizottság tagjai. Mára nagyon elterjedt a graffiti a fiatalok között. Úgy véli a bizottság, hogy csábító lehet az új Rendezvényház épülete is a falfirkálóknak. A bizottság kérdése az, hogy a kivitelezés során gondoltak-e az ez elleni védelemre is. Javasolják továbbá a Rendezvényház területén ill. környékén is a rendszeres járőrözést és a térfigyelő kamerák kihelyezését. A bizottság tagjai a Rendezvényház körül különösen az esti programok alkalmával célszerűnek tartanák őrzött parkoló létesítését, ami a rendezvények biztosítójának lehetne egyben a feladata. A bizottság javasolja a koncepció 10. pontjának kiegészítését, azzal, hogy a szülők, a család, a felnőtt környezet bevonása, valamint a kellő tájékoztatás, droggal kapcsolatos felvilágosító programok szervezése az ő részükre is terjedjenek ki. Csányi László alpolgármester: Szűcsné dr. Fehér Éva elnök asszony felvetésére az alábbi választ adja: A Tourinform Iroda a nyár folyamán hétvégeken a fürdőben működött és igyekezett minden lényeges információval segíteni a városunkba érkező vendégeket. Az iroda átköltözik szeptember közepétől a rendezvényházba, ahol továbbra is bármikor fel lehet keresni bármilyen kérdéssel, tájékoztatás kéréssel kapcsolatban az iroda dolgozóit. Ugyanakkor támogatja az információs mobilsátor elképzelést is. A külterületi járőrözéssel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos a rendőrség létszáma nem bővíthető, a rendőrőrs nagy területi illetékessége miatt nincs rá lehetőségük, hogy az összes külterületet ellenőrizni tudják. Így a rendőrség, a polgárőrség, valamint a határőrség összehangolt munkával próbálja a lakosság értékeit megóvni. A vásártér biztonsága kapcsán elmondja, hogy tervek között szerepel a hangosbemondó működtetése, annál is inkább mert ez már Uniós előírás is. A vásártér fejlesztésére az önkormányzat nyújtott be pályázatot, mely összeg esetleges

17 elnyerésével európai szintű feltételeket tudna az önkormányzat megvalósítani a vásártéren. A térfigyelő kamera jelenleg nem működik, folyamatosak a tárgyalások Mucsi Györggyel a jövőbeni újraüzemeltetésről. Most áll szervezés alatt az iroda kiépítése, felszerelése. A Városi Gyógyfürdő területére is terveznek kamerákat, amely várhatóan 1 hónapon belül elhelyezésre kerül és az interneten látható lesz. A falfirkákkal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sokba kerülne a védekezés ezek ellen, a feszített költségvetés nem tette lehetővé olyan anyagok használatát, amellyel megelőzhető lenne a grafiti. Jó ötletnek tartja a Riasztási Központba befutó telefonvonal felvetést, a Közbiztonsági és Ideiglenes Bizottság figyelmébe ajánlja a kivitelezhetőségének megvizsgálását. Heller Sz. Tibor Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság elnöke: Megköszöni a bizottság által felvetett elképzeléseket és javasolja egy olyan megbeszélés összehívását, amelyen részt vennének a rendvédelmi szervek és az ifjúsági önkormányzat képviselői is, melyen megbeszélhetik a felhozott ötleteket. Hozzászólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 264/2003. /VIII. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítása H a t á r o z a t 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a módosított, a határozat mellékletét képező formában egységes szerkezetbe foglalt Bűnmegelőzési Koncepciót. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét a Koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtására, a Koncepció folyamatos felülvizsgálatára. Határidő: Folyamatos Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester

18 - Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Móra F. Általános Iskola és Szakiskola, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények között Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az előterjesztést. A megállapodást célszerűnek és jónak tartják, remélik, hogy ennek megfelelően fog megvalósulni az intézmények közötti munkamegosztás. Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint várakozással tekintenek az átszervezés elé. A következő hónapok fogják eldönteni, azt hogy mennyire helytálló ez az elképzelés. Reméli, hogy működőképes rendszer fog kialakulni. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 193-213/2015.(12.10.) Hozott rendelet: 14-17/2015. (XII.14.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20145. május 21-én (csütörtök) 17.00 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Bizottsága 2009. szeptember 7-én 14 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Iktatószám: 1876-9/2008. Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Jelen vannak: elnök Láng András tag Csákvári Antal

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben