J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Papdi Istvánné képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Oltványi Gyula képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyú Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Boldog Krisztina Gondozási Központ mb. vezetője - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke - Horváth Ildikó könyvvizsgáló - Varga Ferencné Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány elnöke - Dr. Forgács Erika Egészséges Mórahalomért Közalapítvány elnöke - Szűcs István Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány elnöke Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 13 fő, igazoltan van távol 1 képviselő. Javaslatot tesz meghívó szerint - a napirendi pontokra.

2 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. - Javaslat a évi Munkaterv módosítására Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a munkaterv módosításával, azzal, hogy a napirendet júniusra ütemezi át a Képviselő-testület. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Munkatervmódosítást. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság tagjainak állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a Munkaterv-módosítást, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 166/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módosítására

3 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: A május 29-re tervezett Szociális szolgáltatástervezési koncepció és szociálpolitikai fejlesztési program és az Ifjúságpolitikai koncepció, valamint az ifjúságpolitikai megvalósítási program felülvizsgálata tárgyú napirendeket a június 26-án megtartandó képviselő-testületi ülésre ütemezi át. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét a módosításnak a Képviselő-testület évi Munkatervébe történő beépítésére. Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: júniusi kt. ülés l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző I. NAPIREND Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly mórahalmi lakos, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester és Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási Osztály vezetője megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

4 167/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadja a Képviselő-testület lejárt határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke, melyre a választ Nógrádi Zoltán megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 168/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

5 Mórahalom város Képviselő-testülete a 13/2002. /I. 30./, 68/2002. /III. 28./ Kt. 6. pontjának, 126/2003. /IV. 24./, 127/2003. /IV. 24./ Kt. 2. pontjának, 135/2003 /IV. 24./, 145/2003. /IV. 24./, 302/2002. /XI. 28./, 103/2003. /III. 27./, 325/2002. /XI. 25./, 304/2002. /XI. 28./ Kt. 3., 4 pontjának, 131/2002. /V. 30./ Kt. 2. pontjának, 135/2002. /V. 30./, 148/2002. /V. 30./, 60/2002. /III. 28./ Kt. l-9 pontjának, 60/2002. /III. 28./, 63/2002. /III. 28./, 66/2002. /III. 28./ Kt. 3-4 pontjának végrehajtásáról további jelentést nem kér. Mórahalom város Képviselő-testülete a 95/2002. /IV. 25./ Kt pontjának, 141/2003. /IV. 24./, 84/2003. /III. 27./, 85/2003. /III. 27./, 108/2003. /III. 27./, 109/2003. /III. 27./, 29/2003. /II. l8./, 60/2002. /III. 28./ Kt. 11. pontjának végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 87/2003. /III. 27./, 326/2002. /XI. 25./, 327/2002. /XI. 25./, 328/2002. /XI. 25./, 329/2002. /XI. 25./, 101/1998. /IV. 28./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 156/2002. /V. 30./, 60/2002. /III. 28./ Kt. 10 pontjának végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér további jelentést. Mórahalom város Képviselő-testülete a 56/2000. /III. 30./ Kt. 4. pontjának végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér további jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Dobó József Móraép Kht. ügyv. ig. 4./ Gyuris Péterné igazgató 5./ Szécsi Gábor Móranet Kht. ügyv. ig. - Jelentés a 302/2002. /XI. 28./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról /a Mórahalom külterületén található illegális hulladék lerakóhelyek helyének felkutatásában, és az elkövetők kilétének kiderítésében végzett munkáról/ Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy jónak tartja a mezőőr által felvázolt elképzeléseket, reméli, hogy az elkövetők igyekeznek eltakarítani az általuk illegális helyre lerakott hulladékot.

6 Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Fontosnak tartja elmondani, hogy a település külterületén fel kell készülni az Európai Uniós csatlakozást követően hazánkba is bevezetésre kerülő környezetvédelmi előírások betartására. Javasolja a bizottság, hogy amennyiben a mezőőr külterületen tetten éri az illegális szemetelőt, akkor Ft megfizetésre kötelezze az önkormányzat, melyből a Móraép Kht. el tudná szállítani a szeméttelepre a hulladékot. Abban az esetben, ha ez nem kivitelezhető megoldás, akkor szabálysértési eljárást kezdeményezzen a hivatal ellene. A Kht. vezetője elmondta, hogy szükséges lenne kiszámítani, hogy mekkora összegbe kerül a hulladék m2-kénti szállítási költsége. Ezt követően akciókkal lehet felszámolni a felhalmozott szemetet külterületen. Mórahalom és Röszke határában nagyon sok hosszú idő óta felgyülemlett gazdátlan hulladék van, melyről nem tudni, hogy ki hagyta ott. Ezeknek az elszállítása jelentős összegbe kerülne a Kht-nak. A bizottság úgy véli, hogy a büntetésből származó befizetések segítenék a rengeteg, több ezer m 3 nyi külterületen lévő hulladék összegyűjtését és a hulladéktelepre történő szállítását. Elmondja továbbá, hogy a bizottság ülésén elhangzott kérdésként az is, hogy a külterületen lévő rossz állapotú, régi vályogépítésű tanyák vályogtörmelékei esetlegesen visszakerülhetnek-e a régebbi vályoggödrökbe. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint, azonban ezen épületek lebontása nem az illegális hulladék kategóriába tartozik, a bizottság júniusi ülésén erre vonatkozóan részletkérdések kidolgozását irányozta elő. Nógrádi Zoltán polgármester: Lehetőség van arra, hogy a jegyző, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság kirójon környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási bírságot, mely összegből a Kht. fel tudja számolni a külterületen lévő illegális hulladékokat. Javasolja a határozati javaslat 3. pontjának kiegészítését a következők szerint: 3/b. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságot, adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek az illegális szemetelőkkel szembeni eljárásrendről. Felkéri továbbá a Móraép Kht. igazgatóját, hogy dolgozza ki az illegális hulladéklerakók megszüntetése kapcsán felmerült költségeket, s ezt tájékoztatásul terjessze a Képviselő-testület elé.

7 - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, - mely egyben polgármesteri javaslat is - mely a határozati javaslat 3. pontjának kiegészítését tartalmazza, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt. 169/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a 302/2002. /XI. 28./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról /a Mórahalom külterületén található illegális hulladék lerakóhelyek helyének felkutatásában, és az elkövetők kilétének kiderítésében végzett munkáról/ 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 302/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról szóló jelentést. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Mezőőri Szolgálat figyelmét, hogy továbbra is folyamatosan kísérje figyelemmel a külterületen található illegális hulladéklerakó helyeket és tegye meg a szükséges lépéseket az illegális hulladék elhelyezések csökkentése érdekében. 3./a. A hosszú évek alatt felgyülemlett, gazdátlan hulladék eltakarítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Móraép Kht ügyvezető igazgatójával. Felelős: 2. és 3/a. pontra: Rácz Sándor mezőőr Határidő: azonnal, beszámolásra: szeptemberi Kt. 3./b. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságot, adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek az illegális szemetelőkkel szembeni eljárásrendről. Felkéri továbbá a Móraép Kht. igazgatóját, hogy dolgozza ki az illegális hulladéklerakók megszüntetése kapcsán felmerült költségeket, s ezt tájékoztatásul terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: 3/b. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző Dobó József Móraép Kht. vezetője Határidő: júniusi Kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Mezőőri Szolgálat 3./ Móraép Kht ügyvezető igazgatója

8 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 170/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

9 II. napirend Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda munkájáról Előadó: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az óvoda beszámolóját. Köszönetet mond az ovódapedagógusoknak, nevelőknek az intézményben kialakított szeretetteljes baráti légkörért. Az elmúlt időszakban az óvoda programjául tűzte ki az egészséges nevelés feladatainak megvalósítását. Az óvoda jól kihasználja a lehetőségeit, hiszen a tornaszoba, és a csoportszobák jól kihasználtak. Többször szerveznek kirándulásokat a városban, ezáltal alaposabban megismerhetik a gyerekek szülővárosukat. Az óvónők folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, új módszereket sajátítanak el, mellyel emelik az óvodai nevelőmunka színvonalát. Az óvoda napi kapcsolatban van a szülőkkel, az óvónő-szülő közti őszinte kapcsolat kialakításán fáradoznak a pedagógusok. Az év folyamán nyílt napokat, ünnepeket tartanak az intézményben pl: karácsony, farsang, anyák napja. Az óvoda igyekszik felkészíteni a gyermekeket az iskolai életre, akik nem érik el az iskolára való felkészültség szintjét, azoknál a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság segítségét igénylik az óvónők. A nevelőtestület stabil, kreatív óvodapedagógusokból áll, akik fogékonyak és nyitottak az új szakmai ismeretek megszerzésére. Elmondja még, hogy az óvodában nagy számú csoportok működnek, a bölcsődés korú gyermekek beírt létszáma több évre visszamenőleg állandó. Több szülő véleményéről, észrevételéről szeretné tájékoztatni a testület tagjait. Kevés az óvoda környékén a parkolási lehetőség, javaslatként elhangzott, hogy a csatorna lefedésével nagyobb terület válna szabaddá. Időnként büdös szennyvízszag érződik az óvodában, javasolja ennek megvizsgálását. További szülői jelzés alapján elmondta, hogy a bölcsőde udvarában nincsenek fák, így tehát napközben nincs árnyék. Napernyők vannak ugyan felállítva, de nem mindenhol biztosítanak védelmet az erős napsugárzás ellen. A bizottság értesült arról, hogy az emeleti csoportszobákba klímaberendezést kíván az intézmény vásárolni. A bizottság célszerűnek tartja többféle lehetőség megvizsgálását, és kidolgozását a klíma előnyeiről és hátrányairól, mert nem tartják egészségügyi szempontból jónak ezt a megoldást a kisgyermekek számára. A bizottság elfogadja a beszámolót az alábbi kiegészítésekkel, módosítási javaslattal: 9./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az emeleti csoportszobák megfelelő klímájának biztosítása érdekében vizsgálja meg és dolgozza ki a felmerülő megoldási lehetőségek előnyeit, hátrányait, esetleges egészségkárosító hatásait, költségvonzatát.

10 Határidő: szeptember Felelős: Napköziotthonos Óvoda vezetője 10./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde vezetőjével közösen a gyermekek egészsége érdekében keresse meg a bölcsődei udvar árnyékolásának lehetőségét. Határidő: június Felelős: Napköziotthonos Óvoda vezetője 11./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az intézmény előtti parkolási lehetőségek bővítését, illetve rendelje el a szennyvízrendszer felülvizsgálatát. Határidő: november Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester A Bizottság javasolja továbbá a határozati javaslat 8. pontját kiegészíteni azzal, hogy a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak, dajkáinak szeretetteljes gondoskodásukért, valamint felkészítő munkájukért, melyet a gyermekek városi rendezvényeken történő színvonalas szereplése érdekében kifejtettek. Kosztyu Gyuláné óvodavezető: A bizottsági elnök által javasolt módosításokkal egyetért. Tájékoztatni szeretné a Képviselő-testületet arról, hogy a bölcsődés korú gyermekek délelőtt 11 óráig tartózkodnak kint az udvaron. A korai órákban még zömében árnyékos az udvar, mivel a kerítés mellett lévő tuják védelmet nyújtanak az erős napsugaraktól. A homokozó fölé nádtetős házikót állítottak fel, valamint napernyőket vásárolt az intézmény, melyet bárhová le lehet tenni. Igyekeznek további árnyékoló lehetőségekről is gondoskodni a bölcsődés korú gyermekek egészsége védelme érdekében. Kérdés: Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy az írásos anyagban nem talált tájékoztatást az óvoda kistérségi szerepéről. Kosztyu Gyuláné óvodavezető:

11 Az alpolgármester úr által elmondottakra válaszul elmondja, hogy a beszámoló 8. oldalán a Más óvodák bekezdés alatt tesz említést az intézmény kistérségi szerepéről. A Napköziotthonos Óvoda tagja a Ruzsán megalakult Óvodák Kistérségi Egyesületének. 10 óvoda részvételével minden évben május hónapban közös sportnapot tartanak mindig más településen. Jó szakmai kapcsolatot építettek ki a térségi óvodák vezetőivel, nevelőivel, óvónőivel. A pedagógusok és a dajkák részére minden évben szakmai napot tartanak. Nógrádi Zoltán polgármester: Az alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a határozati javaslat 3. sz. pontjában a Képviselő-testület felkérte az intézményvezetőt az óvoda kistérségi központi szerepkörének kialakításához szükséges koncepció kidolgozására, melyet a decemberi Kt. ülésre készít el az intézményvezető. - A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely a határozati javaslat 9. ponttal történő kiegészítésére irányul, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely a határozati javaslat 10. ponttal történő kiegészítésére irányul, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely a határozati javaslat 11. ponttal történő kiegészítésére irányul, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Művelődési és Közoktatási Bizottságnak a határozati javaslat 8. pontjának kiegészítésére vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított, kiegészített előterjesztést. 171/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda munkájáról l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Napköziotthonos Óvoda munkájáról szóló beszámolót, melyet elfogad. 2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményben folyó szakmai munka megfelelően szolgálja a gyermekek értelmi, érzelmi, erkölcsi, testi fejlődését. 3./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a várospolitikai céloknak megfelelően a mórahalmi Napköziotthonos Óvoda térségi központi szerepkörének kialakításához szükséges koncepciót dolgozza ki.

12 Határidő: decemberi kt. ülés Felelős: intézményvezető 4./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézménnyel kapcsolatban álló intézményi, gazdasági és civil szervekkel együttműködve dolgozza ki az intézmény kommunikációs stratégiáját. Határidő: augusztusi kt. ülés Felelős: intézményvezető 5./ A Képviselő-testület kifejezésre juttatja Mórahalom város Önkormányzatának azon szándékát, mely szerint a Napköziotthos Óvodába szívesen fogadja a más településekről érkező gyermekeket. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető 6./ A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az óvodáskorú gyermekek intézményi ellátásában hangsúlyt kapjon az esélyegyenlőség biztosítása, ennek keretén belül az egészségügyi és szociális hátrányosító körülmények kompenzálása, a tanyai gyermeknevelés kiemelt támogatása, logopédiai ellátás folyamatos fenntartása. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető 7./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az intézmény működését, szakmai munkáját segítő pályázati lehetőségeket. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető 8./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak, dajkáinak szeretetteljes gondoskodásukért, valamint felkészítő munkájukért, melyet a gyermekek városi rendezvényeken történő színvonalas szereplése érdekében kifejtettek. 9./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az emeleti csoportszobák megfelelő klímájának biztosítása érdekében vizsgálja meg és dolgozza ki a felmerülő megoldási lehetőségek előnyeit, hátrányait, esetleges egészségkárosító hatásait, költségvonzatát. Határidő: szeptember Felelős: Napköziotthonos Óvoda vezetője

13 10./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde vezetőjével közösen a gyermekek egészsége érdekében keresse meg a bölcsődei udvar árnyékolásának lehetőségét. Határidő: június Felelős: Napköziotthonos Óvoda vezetője 11./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az intézmény előtti parkolási lehetőségek bővítését, illetve rendelje el a szennyvízrendszer felülvizsgálatát. Határidő: november Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ intézményvezető III. napirend: - Egészséges Mórahalomért Közalapitvány közhasznúsági jelentése Előadó: Kuratórium elnöke Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány közhasznúsági jelentését megtárgyalta. Megállapította, hogy a közalapítvány gazdaságilag eredményes évet zárt. A bevételek és kiadások egyenlegeként +584 e Ft, tőkeváltozás képződött évben. A közalapítvány a múlt évben Ft összeget nyert pályázatokon, melyből sporteszközökkel támogatta az általános iskolát, 11 db ugrókötelet vásároltak. Megköszöni mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik befizetéseikkel, 1% adójukkal támogatták a közalapítványt tevékenységi körének kiterjesztése érdekében. A bizottság elfogadásra javasolja a közhasznúsági jelentést.

14 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 172/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány által a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. sz. törvény 19. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege: eft, a tárgyévi eredmény, tőkeváltozás: 584 eft. A Képviselő-testület a továbbiakban is hasznosnak és fontosnak tartja a közalapítvány tevékenységét és kifejezi azon elvárását, hogy a jövőben is kapcsolódjon be a település egészségügyi ellátórendszere szakmai színvonalának emelésébe, s anyagi eszközeivel segítse a település egészségügyi ellátásának egyes részterületeit, a prevenciós tevékenységet. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke - Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése Előadó: Kuratórium elnöke Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:

15 Elmondja, hogy a bizottság évek óta jól szolgálja a közérdeket. Az SZJA 1%-ból kapott támogatási összeg szétosztásáról a május 31-ig benyújtott pályázatok alapján a Közalapítvány kuratóriuma döntött. A kuratórium közreműködik a különböző alapítványi céloknak megfelelő beérkező források folyamatos átadásáról, ellenőrzi azok felhasználását. A bizottság elfogadásra javasolja a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány közhasznúsági jelentését. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 173/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. sz. törvény 19. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét a következő szerint: eszközök és források egyező végösszege: eft, a tárgyévi eredmény, tőkeváltozás: 475 eft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közalapítvány évben sikeresen elősegítette a közalapítvány alapító okiratában foglalt céljai teljesülését, a közoktatási és közművelődési intézmények segítése kapcsán. A közalapítvány tevékenységét a nyilvánosság bevonásával, a támogatói kör folyamatos bővülésével végzi. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke - Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány közhasznúsági jelentése

16 Előadó: Kuratórium elnöke Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a közhasznúsági jelentést. A bizottság észrevételezte, hogy a támogatók között 2 ismeretlen befizető is szerepel. Felhívják a kuratórium könyvelőjének figyelmét a pontos könyvelésre. A bizottság elismeri a közalapítvány működését, sajnálattal vette tudomásul, hogy a bevételek és a kiadások egyenlegeként Ft tőkeváltozás képződött évben. Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a közhasznúsági jelentést. Horváth Ildikó könyvvizsgáló Elmondja, hogy a két ismeretlen befizető valószínűleg banki befizetéssel, csekken juttatta el az alapítvány számlájára az összeget, azért mert nem kívánta felfedni személyét. Hangsúlyozza, hogy a közalapítvány könyvelése pontos. Általánosságban elmondja, hogy a közalapítványok az alapító okiratban foglaltak szerint működtek. Két közalapítványnál a tárgyi eszközök állománya jelentős emelkedést mutat, mivel év folyamán ingyenes vagyonátadás útján egy helyi ingatlanban tulajdoni hányadot szerzett a Kincstári Vagyonigazgatóságtól. Összességében megállapítható, hogy a közalapítványok éves beszámolóját a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekkel összhangban állították össze. Az éves beszámolóban kimutatott vagyoni, jövedelmi helyzet megfelel a valóságnak. Szűcs István kuratóriumi elnök: Megerősíti a könyvvizsgáló asszony által elmondottakat, miszerint név nélküli befizetés csekken történhetett, mert úgy véli, hogy a könyvelés pontosan rögzít minden befizetést. Nógrádi Zoltán polgármester Megköszöni a kuratóriumi elnökök áldozatos munkáját, mellyel a kuratóriumok tevékenységét koordinálták. Továbbra is számít közreműködésükre. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 174/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány közhasznúsági jelentése

17 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány által a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. sz. törvény 19. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét az alábbi, könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 60 eft, a tárgyévi eredmény, tőkeváltozás: Ft. A Képviselő-testület felkéri a közalapítvány kuratóriumát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel az alapítói támogatások, valamint az egyéb befizetések felhasználását, melyek a közalapítvány alaptevékenységét szolgálják. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke - Beszámoló a Móraép Kht évi gazdasági tevékenységéről Előadó: Dobó József ügyv. ig. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen elemezték a Kht. beszámolóját. Szóbeli kiegészítést is tett az ügyvezető igazgató úr az írásos anyaghoz. Vázolta az elmúlt évben bekövetkezett problémákat, többek között hogy cserélődött a Móraép Kht. tervezőjének és építésvezetőjének személye, mely befolyásolta a Kht. munkáját. A bizottság ülésén elhangzott, hogy fontos a Kht. vállalkozói tevékenysége, mivel több beruházást kezdett meg és fejezett be az elmúlt év folyamán. Felhívja a figyelmet a pontos költségvetés elkészítésére, mivel a Térségi Közösségi és Rendezvényház beruházása kapcsán történt költségvetési számítási eltérés. A bizottság megfogalmazta, hogy fontos a követelmény az ügyvezető számára, hogy pontosan koordinálja, felügyelje a munkálatokat. A Kht. létszámhiánya miatt alvállalkozókat foglalkoztatott több alkalommal. Az alvállalkozói teljesítések megnövekedésében jelentős szerepet játszott az, hogy a

18 magas házak tetőtér beépítését generál alvállalkozásba adták tovább, amely jelentős bevétel növekedést eredményezett évhez viszonyítva gazdasági növekedés folytatódott, például az értékesítés árbevétele 25%-al nőtt, úgy hogy a mérleg szerinti eredmény a évihez képest pozitívra változott. Elmondja, hogy a Móraép Kht.-ra szüksége van a városnak a közhasznú feladatok ellátása céljából. A Kht. végzi a város virágosítását, kertészeti munkáit, a meglévő növények öntözését, városunk látképének javítását, mely nagyon sok feladatot jelent. A bizottság a beszámolót jónak, tartalmasnak ítéli meg. Köszönetet mondanak a társaság vezetőjének és dolgozóinak hatékony, pontos munkájukért. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 175/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móraép Kht évi gazdasági tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móraép Kht évi gazdálkodásáról készült beszámolót és könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és az Alapító Okirat 6. fejezet 2. pont 1. bekezdés értelmében eft mérleg főösszeggel és eft sajáttőke összeggel eft adózott mérlegszerinti eredménnyel a beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 2./Mórahalom város Képviselő-testülete a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv (2) bek. szerinti tartalommal elkészítetett közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készül jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móraép Kht. ügyvezető igazgatója által elkészített beszámoló alapján a 68/2002. /III.28./ Kt. sz. határozatban foglalt jelentést elfogadja, további jelentést nem kér. 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móraép Kht. Felügyelő Bizottsága által készített jelentést megtárgyalta és elfogadja.

19 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 6. sz. mellékletében leírt aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatot megtárgyalta és abban foglaltakat elfogadja. Felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét a Móraép Kht. működésével kapcsolatos szabályzatok, így a Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos aktualizálására. 6./a. A Móraép Kht. Felügyelő Bizottsága javaslatával egyetértésben a Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy teremtse meg annak informatikai hátterét, hogy a Móraép Kht. gazdasági tevékenységei elkülönítetten naprakészen pontosan értékelhető legyen. 6/b. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Kht. üzleti tervének teljesítéséről negyedévente számoljon be a polgármesternek. Határidő: A Képviselő-testület az pontara további jelentést nem kér, 5. pontban foglaltak határideje folyamatos 6/a. pontban foglaltakra évi gazdálkodásról szóló jelentésben kér jelentést áprilisi Kt. ülésen. 6/b. pont: a negyedévet követő hó 20-ig. Felelős: Móraép Kht. ügyvezető igazgatója Erről értesül: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dobó József Móraép Kht. igazgatója - Beszámoló a Mórép Kht és a Felügyelő Bizottság évi tevékenységéről Előadó: Balog László FB. elnök Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tudomásul vette a Felügyelő Bizottság beszámolóját évtől új összetételben dolgozik a bizottság, melynek fontos szerepe, hogy a Móraép Kht. gazdasági tevékenységét felügyelje. A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottságnak elmondta, hogy a Móraép Kht. gazdasági működése rendben van, folyamatos.

20 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 176/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Mórép Kht és a Felügyelő Bizottság évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KHT Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Balog László Felügyelő Bizottság elnöke, Mórahalom, István király u. 29. sz. alatti lakos. 3. Dobó József ügyvezető igazgató - Móra-Vitál Kht évi tevékenységéről beszámoló Előadó: Dr. Vághy Imre Richárd ügyv. ig. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság ülésén tárgyalta a Móra-Vitál Kht. tevékenységéről szóló beszámolót részletesen, szakellátásonként lebontva. Külön kitértek a Kht. múlt évben történt fejlesztéseire. A közhasznú társaság a évet 700 eft nyereséggel zárta. Jelentős mennyiségű pályázatot nyújtott be a Móra-Vitál Kht., mely segítségével újabb programok megvalósítására nyílt lehetőség, pl. teljes szűrőhetek lebonyolítására, valamint a nemrég átadott új szakrendelő is pályázaton elnyert támogatásokból jöhetett létre. A Kht. segédeszköz kölcsönzésből, szakrendelők bérbeadásából is növeli a bevételét. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő, Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató és Horváth Ildikó könyvvizsgáló megadja.

21 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 177/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Kht évi tevékenységéről beszámoló 1./A Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRA- VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselőtestület megállapítja, hogy a társaság 2002.évben a település és térsége lakossága ellátása szempontjából fontos tevékenységet végzett. 1./B A Képviselőtestület a MÓRA-VITÁL KHT évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és mellékleteivel elfogadja. 2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19.. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentését elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület határozatával együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 3./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a MÓRA-VITÁL KHT, ellátási körzete járóbeteg-szakellátási igényének kielégítése, új ellátási formák bevezetése, a területi ellátási kötelezettség körének lehetőség szerinti bővítése érdekében szükséges kapacitás-bővítési intézkedéseket tegye meg. 4./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy asz alapító okiratában foglalt céloknak megfelelően a továbbiakban is fordítson fokozott figyelmet az eredményes és hatékony gazdálkodásra, a pályázati lehetőségekben rejlő forrás-szerzésre. Felelős: 3-4. pont: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató Határidő: folyamatos beszámolásra: október 31.

22 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató - Beszámoló a Móra-Vitál Kht és Felügyelő Bizottsága működéséről Előadó: Rozsnyainé Hódi Mária FB. elnök Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság beszámolóját. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 178/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móra-Vitál Kht és Felügyelő Bizottsága működéséről Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság és a Felügyelő Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Rozsnyainé Hódi Mária Felügyelő Bizottság Elnöke 3./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató

23 - A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló Előadó: Szécsi Gábor ügyv. ig. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a beszámolót. A Kht évi mérleg szerinti eredménye Ft. A bizottságnak elmondta az igazgató úr, hogy ez a hiány a költözés során kábelek és eszközök megrongálódásából adódik. Az eszközállományt pályázatok segítségével folyamatosan gyarapítják. A Kht. az ORTThez a közműsor-szolgáltatók havi támogatására beadott pályázatára Ft-ot nyert. Hírek, Hírháttér című műsorra Ft támogatási összeget nyert, mellyel jelentősen növelni tudja a Kht. a műsorának színvonalát. A magnókat, készülékeket szakműhelyben vizsgáltatják át meghatározott időközönként. Úgy véli, hogy a műsor színes, igazodik a lakosság igényeihez, minden helyi és térségi rendezvényről felvételt készít, mely segítségével minden néző megtekintheti azokat a programokat is melyeken nem tudott részt venni, valamint megismerheti a résztvevők véleményét. A Kht. törekszik mindig a legfrissebb helyi híreket ismertetni, és a helyi közélet ismert és kevésbé ismert személyiségeit bemutatni. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Papdi Istvánné képviselő, melyre a választ Szécsi Gábor ügyvezető igazgató és Balog László a Felügyelő Bizottság elnöke megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 179/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móranet Kht évi tevékenységéről szóló beszámoló 1/A Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság megalapítása óta tartalmas és a település fejlesztése szempontjából igen fontos munkát végzett. 1/B A Képviselő-testület a MÓRANET KHT évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja:

24 az eszközök és források e Ft-os egyező végösszegével a mérleg szerinti eredmény 12 e Ft veszteséggel. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 19. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület határozatával együtt kerül nyilvánosságra helyben a szokásos módon. 3./ A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratában foglalt célok elérése érdekében a jövőben fordítson fokozott figyelmet a helyi politikai, gazdasági, kulturális valamint egyéb eseményekre a lakosság minél szélesebb körű és pontos tájékoztatása érdekében. Törekedjék a veszteség elkerülésére a nyereséges gazdálkodásra, a MÓRA-NET TV működéséhez szükséges személyzeti és technikai feltételeinek folyamatos biztosítására, a évi költségvetés betartása mellett. 4./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati lehetőségekbe, ezzel is törekedve minél szélesebb körű műsorkészítésre. 5./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy az épülő Rendezvény Házba való átköltözést készítse elő. Felelős: 3-5./ pont: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató Határidő: 3-5./ pont: folyamatos 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szécsi Gábor ügyvezető igazgató - Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Előadó: Balog László FB. elnök Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

25 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 180/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móranet Kht. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRANET KHT Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Balog László Felügyelő Bizottság elnöke, Mórahalom, István király u. 29. sz. alatti lakos. 3. Szécsi Gábor ügyvezető igazgató - Beszámoló a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság évi gazdasági tevékenységéről Előadó: Balog László FB. elnök Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság ülésén Hódi Pál elnök úr szóban is tájékoztatta a bizottság tagjait, válaszolt a felmerülő kérdésekre is. A bizottság szükségesnek ítéli meg a Haréna Kht. működését, mivel munkalehetőséget jelent a városban, valamint a Mórakert számára nélkülözhetetlen ládákat gyárt. A bizottság egyetért azzal, hogy a Mórakert Szövetkezet kötelezettséget vállal Mórahalom város Önkormányzatának üzletrésze névértéken történő megvásárlására. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Javasolja, hogy a tulajdonosok minél hamarabb rendezzék a saját tőke helyzetét, hogy a törvényes működés fennmaradjon. Nógrádi Zoltán polgármester:

26 Elmondja, hogy az önkormányzat érdekeltségébe tartozó Kht.-k az utóbbi időben veszteséget halmoztak fel. Ezért az önkormányzat a közeljövőben fokozatosan kivonja ezen társaságokból tőkéjét, melyről az elkövetkező testületi ülésekre készül előterjesztés. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 181/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság évi gazdasági tevékenységéről l./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság évi gazdálkodásáról készült beszámolót és könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta. A gazdálkodó szervezet december 3l-i mérlegét melyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény 114 e Ft - nyereséggel elfogadja. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a HARÉNA Kht. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv-ben a közhasznú társaságokra érvényes előírások szerint végezte munkáját. Elismeri azon erőfeszítéseket, amelyeket a HARÉNA Kht. ügyvezetése tett a társaság megállapítása óta eltelt időszakban a működés beindításával és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésével kapcsolatban. 3./a A Képviselő-testület megállapítja a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés alapján, hogy a társaság mérleg szerinti saját tőkéje a évi nyereség után is negatív, ezért a könyvvizsgáló javaslatát is figyelembe véve saját tőke emelést célszerű végrehajtani. Mórahalom város Képviselő-testülete jóváhagyja a társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgálója által tett javaslatot az önkormányzat tulajdoni arányának megfelelően megállapított ,- Ft-os pótbefizetésre vonatkozóan a következő feltételekkel: - Az eszközölt pótbefizetés összege teljes egészében Mórahalom város Önkormányzata felé fennálló tagi kölcsön törlesztések fedezetéül szolgál. - A Haréna Kht. fő tulajdonosa a Mórakert Szövetkezet vállaljon kötelezettséget Mórahalom város Önkormányzatának üzletrésze névértéken történő megvásárlására, valamint a pótbefizetések által le nem fedett önkormányzati tagi kölcsön törlesztés fedezetének biztosítására.

27 3./b Ezen és ehhez kapcsolódó egyéb feltételeket Mórahalom város Önkormányzata és a Mórakert Szövetkezet között létrejött külön szerződés szabályozza. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznú társaság taggyűlésén a képviselő-testület nevében a társaság gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést fogadja el és képviselje a jelen határozat alapján az Önkormányzat érdekeit. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos, 3/b. pontban meghatározott szerződést jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. Határidő:4. pontra: júniusi kt ülés Felelős: 4. Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Hódi Pál elnök IV. Napirend Előterjesztések - Lakásrendelet és lakáskoncepció módosítása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet- módosítást. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A lakáskoncepciót évben alkotta meg a testület. A koncepció és rendelete a nemzeti lakásprogramban megfogalmazott elvek mentén, valamint a lakáshelyzetet érintő aktuális kérdések kapcsán került átvizsgálásra. A rendelet-tervezet (1) bekezdésében szerepel, hogy a nyugdíjas garzonházba csak olyan idős személyek vagy házaspárok helyezhetőek el, akik lakásra vonatkozó tulajdonjoggal, vagy bérleti jogviszonnyal nem rendelkeznek. Úgy véli, hogy ez a feltétel problémát fog okozni az idősek körében, azonban mivel ez a nyugdíjas garzonházra vonatkozó pályázati kikötés, ezért a bizottság elfogadja. A bizottság a rendelet-tervezet (2) bekezdésében javaslattal szeretne élni: Magasnak tartják az egy főnek fizetendő használati díjat, melyet javasolnak csökkenteni: az 1 szobás lakás 1 fő esetében ,-Ft-ra, 2 szobás lakás 2 fő

28 esetében ,- Ft-ra javasolja csökkenteni a bizottság, mely összeg minden további beköltözés esetében további 25%-al emelkedik. A bizottság javasolja továbbá, hogy a (9) bekezdés a./ pontja tartalmazza, azt, hogy ha 0-1 éven belül elhalálozik, úgy a törvényes örököseik az egyszeri használati díj teljes összegére igényt tarthatnak. A bizottság javasolja, hogy a befizetett összeg 100% helyett 90%-ra tarthasson igényt az elhunyt örököse. Ezen javaslatokkal kívánja elfogadásra javasolni a bizottság a rendelet-tervezetet, valamint a koncepciót. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tagjai ülésükön megtárgyalták a rendelet-tervezetet, valamint a lakáskoncepciót. A bizottság is nehezményezte, hogy a beköltöző idősek nem rendelkezhetnek ingatlannal, valamint magasnak találta a fizetendő havi díj mértékét. A rendelet-tervezet (9) bekezdés e. pontja rendelkezik arról, hogy a beköltöző számára 10 év elteltével használati díj nem jár vissza. A bizottság rövid időtartamnak ítéli meg a 10 évet, javasolja, hogy későbbi időpontot határozzon meg a testület. Javasolja, hogy ne csak a lakó halála esetén, hanem a garzon ház végleges elhagyása esetén is ugyanazok a feltételek vonatkozzanak a lakókra. A lakáskoncepció melléklete tartalmazza a garzonház, valamint a nyugdíjas garzonház konstrukciót is. A bizottság a Mórahalom város lakáskoncepciójának felülvizsgálatával egyetért és rendelet-tervezetet elfogadja. Nógrádi Zoltán polgármester: A garzonház lakástulajdonlásával kapcsolatos előírásokat rendelet szabályozza. Ez nem olyan ellátás, amelyet az ottlakó bármikor visszamondhat. Úgy véli, hogy ha valakinek minimál nyugdíja van, 20%-ot meg kell hogy tartson a havi bérleti díj kifizetését követően. Tájékoztatásul elmondja, hogy a hasonló intézményeknél 10 év elteltével a nyugdíjas házban lakónak az ingatlan elhagyása esetén nem jár vissza a használati díj. Elmondja, hogy nyugdíjas garzonház megvalósulásával kapcsolatosan a közeljövőben kerül benyújtásra pályázat, ezért nem tud pontos adatokat mondani a pályázathoz szükséges önrészt illetően, mivel közel másfél milliárd forintos beruházásról lenne szó, kb. 150 millió Ft önrészt kellene az önkormányzatnak biztosítani. Úgy véli, nem volna most célszerű csökkenteni a használati díjat, mert a későbbiekben szükséges lenne az emelésre, ezt elkerülve javasolja a díjat az eredeti összegben hagyni. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Balogh Miklós képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.

29 - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a használati díjak módosítására vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag nem fogadja el. - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet 1.. (9) bekezdése a.) pontjának módosítására vonatkozó javaslatát a bizottság egyhangúlag elfogadja. - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 10 év további növelésével növekedjen az az időtartam, amikor nem kell visszafizetni a használati díjat a Képviselő-testület egyhangúlag nem fogadja el. - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon javaslatát, mely szerint ne csak halálozás esetén hanem a garzon ház végleges elhagyása esetén is ugyanazok a feltételek vonatkoznak a lakóra 0-1 év között, a Képviselő-testület elfogadja. - A Képviselő-testület 1 tartózkodással 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést a módosításokkal együtt. 182/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Lakáskoncepció módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a határozat mellékletét képező lakáskoncepció-módosítást. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét a lakásállomány állapotának folyamatos felülvizsgálatára, a lakásigények felmérésére és ezek figyelembevételére a lakáskoncepcióban meghatározott feladatok meghatározása, illetve végrehajtása során. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: folyamatos A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

30 - A Képviselő-testület 1 tartózkodással és 12 igen szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 11/2003. (V. 29.) KT. sz. rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet módosítására A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel közhasznú szerződés megkötése Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az előterjesztést az egyesület törekvésével egyetértenek, a célját támogatják. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdést tesz fel Ördöghné Gárgyán Mária képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 183/2003. /V. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel közhasznú szerződés megkötése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl.

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. Iktatószám: T-4/2007. 01/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. 1/2007. (I.11.) B-L.Ö.h. elfogadta tárgyalásra a T-1/2007. sz. alatt kiküldött,

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. Ülés száma: GNÖ 1/3479-8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 8 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11-05/2013. Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 19-én 17.00 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 22-án (vasárnap) 12,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XII. Iktatószám: 317-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 117-4/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben