J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Babarczi János, Csiszár István, Csányi László, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Tanácskozási joggal jelen vannak: - Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Szabóné Gerda Klára Gondozási Központ mb. vezetője - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van minden képviselő. Javaslatot tesz a meghívó szerint - napirendi pontokra. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

2 Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést. 41/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról tárgyú előterjesztés napirendről történő levétele : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót leveszi napirendjéről. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a jelentéseket. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

3 Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést. 42/2003. /II. 27. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a lejárt határidejű határozatokra adott jelentést. A Képviselő-testület a 93/2001. /IV. 26./ Kt. 5. pontjának, 171/2002. /VI. 27./ Kt. 3. pontjának, 176/2002. /VI. 27./ Kt. l-2. pontjának, 178/2002. /VI. 27./, 181/2002. /VI. 27./, 235/2002. /VIII. 29./, 262/2002. /IX. 25./, 299/2002. /XI. 25./, 340/2002. /XII. l9./, 353/2002. /XII. l9./, 1/2003. /I. 22./, 143/2002. /V. 30./, 144/2002. /V. 30./ Kt. határozatok végrehajtására további jelentést nem kér. A Képviselő-testület a 254/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést. A Képviselő-testület a 253/2000. /X. 27./Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A Képviselő-testület a 97/2002. /IV. 25./, 146/2002. /V. 30./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. A Képviselő-testület a 325/2002. /XI. 25./, 326/2002. /XI. 25./, 327/2002. /XI. 25./, 328/2002. /XI. 25./, 329/2002. /XI. 25./Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést.

4 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Dobó József Móraép Kht. igazgatója 4./ Gyuris Péterné iskolaigazgató 5./ Szabóné Gerda Klára Gond. Közp. vez. 6./ Vastagh István Alapfokú Müv. Isk. igazg. - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 43/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

5 Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Beszámoló a mezőőri szolgálat működésének tapasztalatairól Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 44/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a mezőőri szolgálat működésének tapasztalatairól 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a mezei őrszolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a település mezőgazdasági jellegéből és kiterjedt külterületéből adódóan a mezei őrszolgálat működése szükséges. Felhívja a mezei őrszolgálat figyelmét arra, hogy a tevékenysége során a továbbiakban is törekedjék együttműködésre a Mórahalmi

6 Földtulajdonosok Árpád Vezér Vadásztársaságával, a Mórahalmi Polgárőrszervezettel, valamint a Mórahalmi Rendőrőrssel. 3. A Képviselő-testület felhívja a mezei őrszolgálat figyelmét, hogy aktívan vegyen részt a helyi környezetvédelmi program megvalósításában, az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolásában. Felhívja továbbá a figyelmét a tanyagondnoki szolgálattal történő együttműködésre. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Mezei őrszolgálat munkatársa 1./ Nógrádi Zoltán polgármester III. NAPIREND Mórahalom város Önkormányzata Informatikai Stratégiájának előkészítése Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a stratégiai programot. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:

7 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 45/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata Informatikai Stratégiájának előkészítése 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Mórahalom Város Önkormányzata informatikai stratégiájának előkészítő anyagát megtárgyalta, azt elfogadja. Megállapítja, hogy az Önkormányzat és intézményeinek működését az informatikai továbbfejlesztés pozitívan befolyásolja, valamint azok működési feltételeit jelentős mértékben javítja. 2./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat intézményei és tulajdonában lévő közhasznú társaságok a jelen dokumentumban foglalt összefüggések figyelembe vételével készítsék el intézményeikre vonatkozó informatikai fejlesztési elképzeléseiket. Az intézmények által összeállított dokumentumok alapján kerüljön összeállításra az önkormányzat informatikai stratégiája. 3./ A Képviselő-testület az önkormányzat informatikai stratégiájának kidolgozását az EU- ajánlás a Common List of Basic Public Services alapján javasolja elvégezni. Az európai szintű e-ügyintézés kialakulásához mindenfélekép szükségszerű a meglévő önkormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése, de ezek közt is a települési információs rendszer (városi hálózat) kiépítése, amely biztosítja a szélessávú közvetlen hozzáférést az önkormányzaton belül és a közösségi hozzáféréseknél (info-terminálok, teleházak, kistérségi hálózatok, egyéb közösségi hozzáférések). 4./ A Képviselő-testület az informatikai stratégia kidolgozása során az alábbi prioritásokat tartja a 3. pontban megfogalmazottakon túl fontosnak: a./ az önkormányzat és intézményeihez integrált költségvetési informatikai rendszer beszerzése, bevezetése és alkalmazása b./ pályázatok benyújtása az informatikai fejlesztések érdekében, c./ az önkormányzat és intézményei által - bármely témában - elkészített pályázatok elektronikus megőrzése d./ Az eszközállomány folyamatos korszerűsítése, így a sávszélesség növelése, és az egész város kiszolgálása közös rendszerrel, hordozható

8 számítógépek vásárlása, szerverek cseréje, nyilvántartó rendszer cseréje, a telefonközpont nagyobb kapacitásúra való cseréje. e./ A mentőállomás orvosi adatokkal való ellátása. e./ Az adatbiztonság fokozása, különösen vírusellenőrzéssel az Internettel kapcsolatos helyeken. f./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet Web-lap folyamatos aktualizálásának és bővítésének szükségességére. 5. A Kistérségi integráció erősítése. Felelős: 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 1., pontra: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: 2. pont: márciusi kt. 1., pontra folyamatos 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ intézményvezetők IV. NAPIREND AKTUÁLIS KÉRDÉSEK - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

9 Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének /2003. (II. 27.) KT. sz. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

10 46/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése Alapfokú Művészeti iskola I. Mórahalom város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján egyszeri hozzájárulási igényt nyújt be a helyi önkormányzatoknak feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatt pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez. II. Mórahalom város Képviselőtestülete a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igénybevételéhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete a Költségvetési rendeletben elfogadott döntésének megfelelően úgy hajtott végre létszámcsökkentést figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) Korm. r (1) bek. a.) pontjára hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 2. Mórahalom város önkormányzata megvizsgálta, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 1 fő munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. III. Mórahalom város Képviselő-testülete létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésének megfelelően az Alapfokú Művészeti Iskola intézményi létszáma a következőképpen alakul: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) KT. sz. rendeletében az Alapfokú Művészeti Iskola engedélyezett létszámkerete 11 fő kinevezett közalkalmazott. Az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 11 fő.

11 2. Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.27) KT. sz. rendeletében az Alapfokú Művészeti Iskola intézménynél a tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően 1 fő álláshelye megszüntetésre került év március 01-tól az intézmény új szervezeti átalakítása miatt. Így az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 10 fő közalkalmazott. 3. Mórahalom város Képviselőtestülete az Alapfokú Művészeti Iskola intézménynél a 4./2003.(II. 27.) Kt. sz. rendeletében 1 fő álláshelyet megszüntetett, így a módosított létszámkeret 10 fő kinevezett közalkalmazott. 4. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénylését haladéktalanul nyújtsa be. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csongrád megyei Területi Államháztartási Hivatal Szeged, Széchenyi tér Dr. Szántó Mária jegyző Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 47/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola

12 I. Mórahalom város Képviselőt-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján egyszeri hozzájárulási igényt nyújt be a helyi önkormányzatoknak feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatt pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez. II. Mórahalom város Képviselőtestülete a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igénybevételéhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete a Költségvetési rendeletben elfogadott döntésének megfelelően úgy hajtott végre létszámcsökkentést figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) Korm. r (1) bek. a.) pontjára hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 2. Mórahalom város önkormányzata megvizsgálta, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 1 fő munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. III. Mórahalom város Képviselő-testülete létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésének megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola intézményi létszáma a következőképpen alakul: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 31/2001. (XII.20.) KT. sz. rendeletében a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola engedélyezett létszámkerete 62 fő kinevezett közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott. Az intézményhez tartozó Szakiskolánál szeptember 01-vel a Szakiskola mezőgazdász álláshelyén levő közalkalmazott munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, mely álláshely nem került betöltésre, így az intézmény évi záró engedélyezett létszámkerete 61 fő közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen: 63 fő. 2. Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4./2003. (II. 27.) KT. sz. rendeletében a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola intézménynél március 01-től 1 fő pedagógus álláshelyet megszüntet, így az engedélyezett létszámkerete 60 fő kinevezett

13 közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott. Az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 62 fő. 3. Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola intézménynél a 4/2003.(II. 27.) Kt. sz. rendeletében 1 fő álláshelyet megszüntetett, így az intézménynél az engedélyezett létszámkeret 60 fő kinevezett közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen: 62 fő. 4. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénylését haladéktalanul nyújtsa be. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csongrád megyei Területi Államháztartási Hivatal Szeged, Széchenyi tér 9. 3./ Dr. Szántó Mária jegyző - MÓRA-VITÁL Kht. keretében nyújtott gyógyfürdő szolgáltatások térítés ellenében történő igénybevétele Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:

14 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 48/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-VITÁL Kht. keretében nyújtott gyógyfürdő szolgáltatások térités ellenében történő igénybevétele 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-VITÁL Kht. által nyújtott, orvosi javaslat nélkül igénybe vehető, keretében térítés ellenében igénybe vehető, nem társadalombiztosítás által finanszírozott gyógyfürdő szolgáltatások március 1-től érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg Szolgáltatás Díj megnevezése Súlyfürdő 700,- Gyógymasszázs 800,- Víz alatti torna 500,- Tangentor 800,- 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 3./ Városi Fürdő Mórahalom - Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:

15 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 49/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja Mórahalom Város Képviselő-testülete a MÓRA-VITÁL KHT leltárában szereplő gyógyászati segédeszközök március 1-től érvényes kölcsönzési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A kölcsönzés a 3 500,-Ft-ig terjedő bruttó beszerzési értékű eszközök esetében díjmentes, ,-Ft feletti bruttó beszerzési eszközérték esetében a kölcsönzési díj éves összege a bruttó érték 25%-a + ÁFA. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgató - MÓRA-VITÁL Kht. alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Heller Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:

16 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 50/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-VITÁL Kht. alapító okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság 225/2001. /IX.23./ KT. számú határozatával elfogadott társasági szerződésének I. és II. pontját az alábbiak szerint egészíti ki: I. A társaság telephelyei: Mórahalom, Szent László park 4. Mórahalom, Barmos György tér 2. Mórahalom, Millenniumi sétány 5. II. A társaság tevékenységi köre: Egyéb tevékenység: Gyógyászati termék kiskereskedelme Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb humán egészségügyi ellátás Fogyasztási cikk kölcsönzése Felnőtt-, egyéb oktatás 2./ A Képviselőtestület felhívja a társaság ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a társasági szerződés cégbírósági bejegyzésének módosításáról intézkedjen. Határidő: április 15. Felelős: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 3./ Csongrád Megyei Bíróság, mint cégbíróság

17 - Birtokhasznosítási Bizottság létrehozása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 51/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Birtokhasznosítási Bizottság létrehozása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény 4/A.. /3/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi Birtokhasznosítási Bizottság tagjává választja Rozsnyainé Hódi Mária szociális és igazgatási osztályvezető Mórahalom, Röszkei út 35. szám alatti lakost. 2./ Felhívja a Polgármestert, hogy a települési önkormányzat által választott bizottsági tagra vonatkozó, a 108/2002. /XII.13./ FVM rendeletben

18 szabályozott bejelentési kötelezettségének tegyen eleget a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére. Határidő: 2003.április 1. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Budapest 3./ Rozsnyainé Hódi Mária Mórahalom, Röszkei út Mórahalom város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elkészítésére megbízás Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 52/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elkészítésére megbízás l./ Mórahalom város Képviselő-testülete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ KT. sz. rendeletben foglaltak, valamint ezen rendelet részét képező Szabályozási Terv felülvizsgálatával

19 kapcsolatos munkálatok elvégzésére megbízza a Táj-Kép design Bt-t és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírásáról utólagosan tájékoztassa a Képviselő-testületet, valamint az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan számoljon be a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságnak. Határidő: 2. pontra: a Kt.-nak beszámolásra márciusi Kt. folyamatos, ill. a szerződés ütemezésének megfelelően Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke - Mórahalom város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 53/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat:

20 Tárgy: Mórahalom város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő településfejlesztési koncepciót. 2./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet arra, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata során az elfogadott településfejlesztési koncepciót alapdokumentumként kezeljék a tervkészítők. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Esély Alapítvány támogatása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 54/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Esély Alapítvány támogatása

21 Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatási kérelmét és a következő határozatot hozza: 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére Ft-ot biztosít az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 15/2002. /V.30./ KT. számú rendelettel módosított 9/1992. /VI.5./ KT. számú rendelet alapján, az alapítvány alaptevékenységi feladatainak végrehajtása érdekében. A támogatás szükségességének indokával egyetért. Határidő: Felelős: Polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány évi érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása mobil színpad világítás és hangtechnika Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

22 55/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása mobil színpad világítás és hangtechnika 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért és támogatja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 13/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet szerinti pályázati felhívására szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre pályázat benyújtásával, amelynek keretében a mobil színpad világítás- és hangtechnikájára kívánunk pályázni. A beruházás teljes bruttó bekerülési költsége ,- Ft, amelyből az önerő ,- Ft, az igényelt támogatás ,- Ft. 2./ A Képviselőtestület a pályázat megvalósításához az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében ,- Ft önrészt biztosít. 3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot is. 4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: 3./ pont esetén a pályázat benyújtására március / pont esetén szeptemberi Kt. ülés Beszámolásra: szeptemberi Kt. ülés Felelős: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Európai Uniós rendezvény megrendezése

23 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 56/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Európai Uniós rendezvény megrendezése 1. Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Csongrád Megyei Önkormányzat által benyújtandó, az EU Kommunikációs Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt Megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásig című pályázati program megvalósításával. Mórahalom város Önkormányzata, mint együttműködő partner ,- Ft-os önrészt biztosít a pályázat megvalósításához. Mórahalom város Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében az önrészt szerepelteti. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási és Együttműködési Szerződés aláírására. Határidő: azonnal, a program lebonyolítására március 14. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke

24 - Mórahalom, István király út 2. I. emelet 3. sz.alatti lakás bérlő kijelölése Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 57/2003. /II. 27./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, István király út 2. I. emelet 3. sz. alatti lakás bérlő kijelölése 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, István király út 2. I. emelet 3. szám alatti lakás bérlő kijelölése tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló, többször módosított 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 2.. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet ) pontja alapján közérdekű jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül Teleki Ferencnét jelöli ki a Mórahalom, István király út 2. I. emelet 3. szám alatti lakás bérlőjéül február 1-től december 31-ig tartó határozott időre, de maximum a mórahalmi Polgármesteri Hivatalban fennálló munkaviszonya időtartamára. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban nevezett bérlő részére a bérleti szerződést készítse el.

25 Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 2./ pontra február 28. A bizottság a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Teleki Ferencné (6782 Mórahalom, Zákányszéki út 28.) 3. Irattár Közérdekű bejelentések

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 153/2012. (IX.27.) tól 155/2012.(IX.27.) ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-110 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Szentgál Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, - Zakariás Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben