J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Babarczi János, Csiszár István, Csányi László, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan vannak távol: Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Csiszár István, Varga Ferenc képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: - Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 10 fő, igazoltan van távol 2 fő, igazolatlanul 2 fő képviselő. Javaslatot tesz a meghívó szerint - napirendi pontokra. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

2 - Pályázati önrész az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a lakosság egészséges táplálkozása és élelmiszer biztonsággal kapcsolatos tájékoztatására, oktatására kiirt pályázatához Előadó: Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda vezetője 146/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázati önrész az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a lakosság egészséges táplálkozása és élelmiszer biztonsággal kapcsolatos tájékoztatására, oktatására kiirt pályázatához l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A lakosság egészséges táplálkozása és élelmiszer biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásra, oktatásra című pályázati felhívására a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Étkezés A-Z-ig címmel pályázatot nyújtson be. 2./ A Képviselő-testület a pályázathoz az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletben 770 e Ft összköltségű pályázati program megvalósításához 270 e Ft önerőt biztosit. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének figyelmét a pályázat, a szükséges nyilatkozatok elkészítésére és a pályázat benyújtására. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: május l6. Felelős: 3./pont: Kosztyu Gyuláné intézményvezető 4./ pont: dr. Szántó Mária jegyző

3 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Szántó Mária jegyző 3./ Kosztyu Gyuláné intézményvezető - Pályázati önrész vállalás az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 03.GY/ B /a sz. pályázatához Előadó: Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda vezetője 147/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázati önrész vállalás az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 03.GY/ B /a sz. pályázatához l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 03 Gy/ B /a kódszámú alternativ napközbeni ellátások fejlesztése játszóház és családi integratív játéktár című pályázati felhívására a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Családi ékszerdoboz címmel pályázatot nyújtson be. 2./ A Képviselő-testület a pályázathoz az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletben 400 e Ft összköltségű pályázati program megvalósításához 140 e Ft önerőt biztosit. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének figyelmét a pályázat, a szükséges nyilatkozatok elkészítésére és a pályázat benyújtására. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: május l6. Felelős: 3./pont: Kosztyu Gyuláné intézményvezető 4./ pont: dr. Szántó Mária jegyző

4 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Szántó Mária jegyző 3./ Kosztyu Gyuláné intézményvezető - Mórahalom kincsei marketing kiadvány költségeinek pályázatához önrész biztosítása /SZTP-2003-DAL-3/ 148/2003./V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom kincsei marketing kiadvány költségeinek pályázatához önrész biztosítása /SZTP-2003-DAL-3/ 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a Miniszterelnöki Hivatal a Széchenyi turizmusfejlesztési Programja keretében a Dél-alföldi turisztikai régió marketing eszközeinek támogatására meghirdetett SZTP-2003-DAL-3 kódszámú pályázati felhívására pályázatot nyújt be. A pályázat összköltsége Ft, melyhez a szükséges Ft önrészt a Képviselő-testület biztosítja. 2. A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 3. Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást építse be. Felelős: 1. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző

5 Határidő: A pályázat benyújtására: május 30. Beszámolásra: augusztusi Kt. ülés. 1./Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Fürdőváros születik szeptember Települési rendezvény költségeinek pályázatához önrész biztosítása /SZTP-2003-DAL-2/ 149/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Fürdőváros születik szeptember Települési rendezvény költségeinek pályázatához önrész biztosítása /SZTP-2003-DAL-2/ l./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Miniszterelnöki Hivatal a Széchenyi turizmusfejlesztési Programja keretében a Dél-alföldi turisztikai régió rendezvények, hagyományőrző programok, kulturális események létrehozása, valamint a már korábban is megrendezett programok színvonalának emelése támogatására meghirdetett SZTP DAL-2 kódszámú pályázati felhívására pályázatot nyújt be Fürdőváros születik címmel. A pályázott rendezvény bevételekkel növelt tervezett összköltsége bruttó Ft, melyhez a szükséges Ft önrészt a Képviselő-testület biztosítja. Az igényelt támogatás Ft. 2./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

6 3./ Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást építse be. Felelős: 1. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: A pályázat benyújtására: május 31. Beszámolásra: augusztusi Kt. ülés. 1-2 pontra Nógrádi Zoltán polgármester 3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző - Kérelem pályázati önrész biztosítására az ESZCSM által kiirt gyermekjóléti szolgáltatások speciális szolgáltatásainak fejlesztése cimü pályázathoz Előadó: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója 150/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Kérelem pályázati önrész biztosítására az ESZCSM által kiirt gyermekjóléti szolgáltatások speciális szolgáltatásainak fejlesztése című pályázathoz l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásainak fejlesztése c. pályázati felhívására a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola pályázatot nyújtson be.

7 2./ A Képviselő-testület a pályázathoz az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletben e Ft összköltségű pályázati program megvalósításához 420 e Ft önerőt biztosit. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának figyelmét a pályázat határidőre történő benyújtására. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: 3. pont: május l7. 4./ pont: költségvetési rendelet módosítása Felelős: 3./pont: Gyuris Péterné igazgató 4./ pont: dr. Szántó Mária jegyző l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Szántó Mária jegyző 3./ Gyuris Péterné igazgató - Pályázat /BM ÁTBP 2003-LA-1/ benyújtása önkormányzati bérlakás-állomány növelését szolgáló központi támogatásra 151/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat /BM ÁTBP 2003-LA-1/ benyújtása önkormányzati bérlakás-állomány növelését szolgáló központi támogatásra 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Belügyminisztérium által az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból a 12/2001. (I. 31.) Korm. sz. rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívására (ÁTBP 2003-LA-1) történő pályázat benyújtását. 2./Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat tulajdonában lévő 1521/1 hrsz-ú és az 1666 hrsz.-ú ingatlanon tervezett

8 bérlakások állami támogatás segítéségével történő felépítésének lehetőségét, annak összköltségvetését, ezzel lehetővé téve az önkormányzati bérlakásállomány növelését. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal illetve annak illetékes szervével, hogy Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság alárendeltségébe tartozó Mórahalmi Határőr-kirendeltség személyi állománya számára a megépítendő lakásokba bérlőkijelölési jogot biztosítson. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: májusi Kt. ülés. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alapellátás központi ügyeleti rendszerének fejlesztésére irányuló felhívására 152/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alapellátás központi ügyeleti rendszerének fejlesztésére irányuló felhívására 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alapellátás központi ügyeleti rendszerének fejlesztésére irányuló

9 felhívására elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért. Fontosnak tartja Mórahalom és térsége lakossága egészségügyi alapellátásának zavartalansága érdekében az OMSZ-ra telepített központi orvosi ügyelet működési feltételeinek javítását. 2. A Képviselőtestület a ezer Ft összértékű eszközfejlesztésre irányuló pályázati programot támogatja, annak megvalósításához Ft saját forrást biztosít. 3. Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Dr. Simon Marianna OMSZ Csongrád megyei Mentőszervezet Vezető Főorvosa - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családtervezési ismeretek fejlesztését segítő programok támogatására 153/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családtervezési ismeretek fejlesztését segítő programok támogatására

10 l./ Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családtervezési ismeretek fejlesztését segítő programok támogatására az Esély Szociális Alapítvány által elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselőtestület a 800 ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 80 ezer Ft saját forrást biztosít. 3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztő komplex programjai támogatására 154/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztő komplex programjai támogatására

11 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztő komplex programjai támogatására a Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete által elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért, a pályázat benyújtását és megvalósítását támogatja. 2. A Képviselőtestület felkéri a Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete elnökét a Ft költségű pályázat benyújtására. Beszámolásra: októberi KT. 2./ Dr. Vághy Imre Richárd egyesület elnöke - Pályázat benyujtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által egészségfejlesztést végző civil szervezetek támogatására közzétett felhívására 155/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az egészségfejlesztést végző civil szervezetek támogatására közzétett felhívására 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztő komplex programjai támogatására a Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete által elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért, a pályázat benyújtását és megvalósítását támogatja.

12 2. A Képviselőtestület felkéri a Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete elnökét a Ft összköltségű pályázat benyújtására. Határidő: a pályázat benyújtására: május 16. beszámolásra: októberi KT. Felelős: Dr. Vághy Imre Richárd egyesület elnöke 2./ Dr. Vághy Imre Richárd Egyesület elnöke - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az egészségügyi intézmények egészségmegőrző tevékenységének fejlesztésére 156/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az egészségügyi intézmények egészségmegőrző tevékenységének fejlesztésére 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az egészségügyi intézmények egészségmegőrző tevékenységének fejlesztésére a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság által elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért, a pályázat benyújtását és megvalósítását támogatja.

13 2. A Képviselőtestület felkéri a MÓRA-VITÁL KHT. ügyvezető igazgatóját a 961 ezer Ft összköltségű pályázat benyújtására. Beszámolásra: októberi KT. Felelős: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 2./ Dr. Vághy Imre Richárd MÓRA-VITÁL KHT. ügyvezető igazgató - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alkohol és drogmegelőzési tanácsadó, illetve terápiás járóbeteg-szolgáltatás támogatására 157/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alkohol és drogmegelőzési tanácsadó, illetve terápiás járóbeteg-szolgáltatás támogatására 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alkohol és drogmegelőzési tanácsadó, illetve terápiás járóbetegszolgáltatás támogatására az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány által elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért, a pályázat benyújtását és megvalósítását támogatja. 2. A Képviselőtestület felkéri az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kuratóriuma elnökét, a 407 ezer Ft összköltségű pályázati program benyújtására. Beszámolásra: októberi KT.

14 2./ Dr. Forgács Erika kuratórium elnöke - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már működő rendszerének bővítésére 158/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már működő rendszerének bővítésére 1. 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már működő rendszerének bővítésére szóló felhívására elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért. Fontosnak tartja Mórahalom tanyai lakossága szociális alapellátásának, a tanyai idős, egyedülálló, segítségre szoruló, tartós beteg emberek biztonságérzetének javításának, a mielőbbi segítségnyújtás feltételeinek javítását. 2. A Képviselőtestület a 838 ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 419 ezer Ft saját forrást biztosít. 3. Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester i. 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző

15 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a tanyagondnoki hálózat fejlesztésére 159/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a tanyagondnoki hálózat fejlesztésére 1. Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a tanyagondnoki hálózat fejlesztésére elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért. Fontosnak tartja Mórahalom tanyai lakossága szociális alapellátásának, esélyegyenlőségének a javítását. 2. A Képviselőtestület : a ezer Ft összértékű gépjármű beszerzésére irányuló pályázati programot támogatja, annak megvalósításához ezer Ft saját forrást biztosít, vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a tanyagondnoki állást a helyi lakosok körében megpályáztatja, javaslatukat figyelembe véve dönt a tanyagondnok személyének kiválasztásában és feladatkörének meghatározásában, saját költségen biztosítja a tanyagondnok részvételét a működéshez szükséges 3x5 napos bentlakásos tanfolyamon. 3. Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. beszámolásra: októberi KT.

16 Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hajléktalanság veszélyének kitett, krízishelyzetbe került tanyák élő lakosok részére rendszeres működési támogatással nem rendelkező szolgáltatások működési költségeinek támogatására 160/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hajléktalanság veszélyének kitett, krízishelyzetbe került tanyán élő lakosok részére rendszeres működési támogatással nem rendelkező szolgáltatások működési költségeinek támogatására 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a hajléktalanság veszélyének kitett, krízishelyzetbe került tanyák élő lakosok részére rendszeres működési támogatással nem rendelkező szolgáltatások működési költségeinek támogatására a Gondozási Központ által készített pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselőtestület a ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 420 ezer Ft saját forrást biztosít. 3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be.

17 beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Boldog Krisztina Gondozási Központ mb. vezető - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által pszichiátriai közösségi gondozás működtetésére 161/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által pszichiátriai közösségi gondozás működtetésére 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által pszichiátriai közösségi gondozás működtetésére vonatkozó pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2. A Képviselőtestület a ezer Ft összértékű, Mórahalom város Önkormányzata által benyújtandó pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 200 ezer Ft saját forrást biztosít. 3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be.

18 beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családok kapcsolaterősítését és a családi konfliktusok kezelését szolgáló önálló programok támogatására 162/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családok kapcsolaterősítését és a családi konfliktusok kezelését szolgáló önálló programok támogatására 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a családok kapcsolaterősítését és a családi konfliktusok kezelését szolgáló önálló programok támogatására a Gondozási Központ által készített pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselőtestület a ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 512 ezer Ft saját forrást biztosít. 3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be.

19 beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Boldog Krisztina Gondozási Központ mb. vezető - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a nehéz helyzetben vagy speciális élethelyzetben lévő családokat segítő közösségi programok, a családokat segítő új típusú szolgáltatások fejlesztésére 163/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a nehéz helyzetben vagy speciális élethelyzetben lévő családokat segítő közösségi programok, a családokat segítő új típusú szolgáltatások fejlesztésére 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a nehéz helyzetben vagy speciális élethelyzetben lévő családokat segítő közösségi programok, a családokat segítő új típusú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselőtestület az önkormányzat által benyújtandó ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 512 ezer Ft saját forrást biztosít. 3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be.

20 beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok segítése programokra 164/2003. /V. l4./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok segítése programokra 1. / Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok segítése programokra a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által készített pályázati programban foglaltakkal egyetért. 2. A Képviselőtestület az ezer Ft összértékű pályázati programot támogatja, annak megvalósításához 528 ezer Ft saját forrást biztosít. 3. Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. beszámolásra: októberi KT. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester 3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző

21 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Boldog Krisztina mb. Gondozási Központ Vezető Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy személyiségi jogokat érintő kérdés megvitatására kerül sor. Zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2009.(XII.16.) KT határozat Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, - Zakariás Zoltán

Részletesebben

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ingatlan csereszerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 59/2012. (VIII. 31.) 60/2012. (VIII. 31.) 61/2012. (VIII. 31.) Költségvetés módosításához

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth Andrea

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 12-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18/2015.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november 4-én (csütörtökön)15.45 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/32/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. április 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 9. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 9 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 07-én 11.40 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben