JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc, Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, az alábbiak szerint: Napirendi pontok: 1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, Családsegítő Szolgálat beszámolója Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester 3.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, és az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet alkotása Előadó: Dr. Gál László jegyző 4.) 4/2012.(III.20.) rendelet visszavonás Előadó: Tuba Erik polgármester 5.) Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ évi zárszámadása Előadó: Tuba Erik polgármester 6.) Döntés védőnői álláshely megszüntetéséről és pályázat benyújtásáról létszámleépítés támogatására Előadó: Tuba Erik polgármester 7.) Pályázati lehetőségek Előadó: Tuba Erik polgármester

2 8.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek a) József Attila utcai gyaloghíd állapota, felújítása b) Falunapi előkészületek (felhívások: sütemény, horgászverseny, tombolafelhívás ) c) Falukirándulás Előadó: Tuba Erik polgármester 9.) Döntés nyári gyermekétkeztetésben résztvevők támogatásáról Előadó: Tuba Erik polgármester A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, Családsegítő Szolgálat beszámolója Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető Tuba Erik polgármester: ismerteti az intézményvezető által megküldött éves szakmai beszámolót (mellékelve). A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 28/2012.(V.21.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Központ munkájáról kiemelten a Gyermekjóléti Szolgálat helyzetéről előterjesztett beszámolót elfogadja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető Határidő: december ) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 2

3 3.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, és az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet alkotása Előadó: Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy megjelent a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartásról szóló törvény, mely szerint az önkormányzatoknak május 31-ig a szabálysértéseket alkalmazó tényállásokat hatályon kívül kell helyezni a hatályos rendeleteikből. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője közigazgatási bírsággal sújtható, erre az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet alkothat a testület. A rendeletben szabályozott tiltott cselekményekről szóban is lehet észrevételt tenni, ez esetben azt jegyzőkönyvbe kell venni, vagy feljegyzést kell készíteni róla. Először meg kell győződni a közösségellenes magatartás valódiságáról, ezek után felszólítást küld, és ha szükséges, csak utána bírságol. A bírság maximum Ft. Nem a büntetés a cél, hanem hogy ne kövessék el ezeket a kirívóan közösségellenes magatartásokat. (Rendelettervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik). Horváth Dóra képviselő-testületi tag: javasolja a 2. (1) bekezdés h) pontját kiegészíteni állati hulladékkal. A trágyázást is javasolja beszabályozni, mert annak szállításakor sokszor olyan az úttest, és nem takarítják el. Pandur Ferenc alpolgármester: közterületi hirdetőtáblákra hirdetmények elhelyezését javasolja a rendeletbe. Tuba Erik polgármester: a növények telepítési távolságáról szóló rendeletük 1. (1) 3. pontja szerint felsorolva a növényeket javasolja a rendeletbe, és az alpolgármester úr javaslatával is egyetért. Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a trágyázást magában foglalja a (6) bekezdés c) pontja. A telepítési távolságokkal kapcsolatban elmondja, hogy a birtokvédelmi eljárást jegyzői hatáskörbe maradt, lehetőségként a birtokvédelmi eljárást megindíthatja. Véleménye szerint a többség úgyis betartja, a gond a régebben ültetett fákkal lehet. A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a 4. (2) bekezdésben a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át, és a 4. (4) bekezdésben a jegyző hívja fel a közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 9/2012.(VI.08.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint a módosításokkal együtt elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 3

4 A képviselő-testület az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 10/2012.(V.31.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) 4/2012.(III.20.) rendelet visszavonás Előadó: Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy az Országgyűlés hozott egy törvényt, hogy az idei évben nem az önkormányzat, hanem a Parlament állapítja meg a víz- és csatornadíjakat, ezért a korábban hozott évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékére vonatkozó 4/2012.(III.20.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Mindezt észrevételezte a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya is. A képviselő-testület a rendelet visszavonásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 11/2012.(VI.01.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékére vonatkozó 4/2012.(III.20.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 5.) Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ évi zárszámadása Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Rábakecöl tagja a társulásnak, a pszichológiai ellátásban érintett, jelenleg nincs ellátott. Javasolja a évi zárszámadás elfogadását. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ évi zárszámadását az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 4

5 29/2012.(V.21.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott KAPU-VÁR zárszámadását az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása elnökét értesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: június ) Döntés védőnői álláshely megszüntetéséről és pályázat benyújtásáról létszámleépítés támogatására Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy szeptember 2-án lesz 10 éve, hogy a védőnő az önkormányzat alkalmazásában áll. A létszámleépítés támogatására kiírt pályázat miatt sürgeti az ügyet. 1 havi felmentésre és 2 havi végkielégítésre szeretne pályázni. Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy védett időszakban nem lehet megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, ezért nem biztos, hogy most pályázni tud. Valószínűleg a védett időszak után indul a felmentés, és csak utána tud pályázni. Nem tudja biztosan, ezért holnap felhívja a munkajogi szakértőt az ügyben be jár le neki a védett időszaka. A védőnőt tájékoztatni lehet arról, hogy a védett időszak után, mivel megszűnik a státusz, nem tudja az önkormányzat tovább foglalkoztatni. Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy olyan furcsa helyzet állt elő, hogy január 1-től megszűnik a státusz, ellenben mégis tovább kell foglalkoztatni a védőnőt 2014-ig ig az önkormányzatot a védőnővel kapcsolatban plusz költség nem terheli. A pályázat benyújtása annak függvénye, hogy a védőnői álláshely hogy alakul. A védőnői körzet megszüntetése ügyében írásban keresi meg Edve és Vásárosfalu Önkormányzatait, amely települések ezen körzethez tartoznak, annak érdekében, hogy járuljanak hozzá a körzet megszüntetéséhez december 31-i hatállyal. A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 7.) Pályázati lehetőségek Előadó: Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy már az elmúlt ülésen is szó esett az óvodapályázatról, melyre Beled és Dénesfa önkormányzataival együtt szeretne pályázni. Kb. 4,2 5 millió forint támogatás jutna Rábakecölnek, melyet 30%-ban játékokra, a többit képzésre lehet fordítani. Önerő nincs. A pályázati anyag kidolgozása jelenleg folyamatban van az óvónők bevonásával. Az előirányzott költségvetés összeállítása után kerül a tervezet majd várhatóan a következő testületi ülésen pontosítva a képviselő-testület elé. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette. 5

6 8.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek Előadó: Tuba Erik polgármester a) József Attila utcai gyaloghíd állapota, felújítása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt ülésen tárgyalták a József Attila utcai híd további sorsát. A híd nagyon rossz állapotban van, jelenleg le van zárva, mivel azon közlekedni balesetveszélyes. Akkor elhangzott, hogy vagy le kell bontani, vagy felújítani. Szavazásra feltette az internetre, a szavazás jelen állapot szerint 20:0 szavazattal a híd megtartása és felújítása fából. 1 árajánlatot kértek be faanyagra, ami Ft + ÁFA, fenyő, plusz még le kell festeni vagy pácolni. A képviselő-testület a híd felújításával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 30/2012.(V.21.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a József Attila utcai gyaloghíd helyreállítását Ft költségkeret biztosítása mellett a évi költségvetési tervben a közutak, hidak üzemeltetése szakfeladat terhére. Utasítja a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges faanyagot szerezze be, a kivitelezésről gondoskodjon, és a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: július 31. b) Falunapi előkészületek (felhívások: sütemény, horgászverseny, tombolafelhívás ) Tuba Erik polgármester: ismerteti a falunapra meghirdetett felhívásokat tombolára, süteménysütő és horgászversenyre. A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. c) Falukirándulás Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a falukirándulás június 16-án lesz Budapestre. Az időpont olyan szempontból nem túl szerencsés, hogy egybeesik a beledi iskolában a ballagás időpontjával. Szeretné a kirándulást már holnap meghirdetni, hogy szerdától már fel lehessen iratkozni. Felnőtt költség, amennyiben mindenben részt vesz: Ft/fő. Diák és nyugdíjas: Ft/fő. Elmondja továbbá, hogy a kihívás napját június 30-ára javasolja. A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 6

7 9.) Döntés nyári gyermekétkeztetésben részt vevők támogatásáról A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,30 órakor bezárta. K.m.f. Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 7

8 Egyesített Szociális Központ 9343 Beled Vörösmarty u. 1. Tel/Fax:96/ Ikt.sz: Gy- 407/ éves szakmai beszámoló Rábakecöl Az intézmény felépítése, általános információk: Intézményünk ellátási területe 2011 évben 3 településsel bűvölt, Répceszemere település az étkeztetés és házi segítségnyújtás, Bezi, Fehértó település a családsegítés és Gyermekjóléti ellátás szakfeladathoz csatlakozott be. A szakfeladati ellátások tekintetében is történt módosulás, Beleden két csoportra bővült a családi napközi, Rábaszentandráson új családi napközit indítottunk, Cirák és Gyóró településen étkeztetés, Vadosfán a házi segítségnyújtást működtetünk. Az intézmény Beled központtal működik. Az intézmény telephelyet működtet Rábakecölben, Rábapordányban és Rábaszentandráson a Családi napközi tekintetében. Ügyfélfogadás: Rábakecöl településen a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatalban zajlik, minden kedden 10 órától- 12 óráig. Ügyfélfogadási időt követően a családgondozó terepmunkát végeznek a településen. Krízis esetén a családgondozó az ügyfélfogadási időn kívül is ellátják feladatait Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot. Közösségi ellátás tekintetében ügyfélfogadást nem tartunk, de a közösségi gondozó heti szinten tevékenykedik a településen. Az Egyesített Szociális biztosítja a házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátását is évtől működik családi napközi ellátás a településen. Rábakecöl településen az intézmény a következő alapszolgáltatásokat nyújtja - Családsegítő Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Közösségi pszichiátriai ellátás - Házi segítségnyújtás - Étkeztetés - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Családi Napközi 8

9 A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény előírásainak megfelelően, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program és házirend alapján végzi feladatát. A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látja el. A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Ellátottak köre: A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai. A Gyermekjóléti szolgálat célja és feladata: A Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2011 évben ( nem halmozott) 7 főt alapellátásban gondoztunk ( családok száma 5), védelembevétel keretében 2 fő gondozása, átmeneti nevelés keretében 1 fő gondozása történt meg 3 családból. Utógondozás nem történt a településen. Alapellátás keretében gondozzuk azokat a veszélyeztetett gyermekeket, akik a gondozási folyamatban együttműködnek. Védelembe vétel abban az esetben alkalmazunk amennyiben az együttműködés nem megfelelő, illetve a jogszabály kötelezően előírja (pl: 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás) A kapcsolatfelvétel módjára továbbra is a jelzőrendszer általi kezdeményezés, illetve a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése jellemző. A jelzőrendszer tagjai 2011 évben összesen 13 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel. Legmagasabb számban az önkormányzat, iskola és a rendőrség tett jelzést. A kezelt problémák típusa és száma alapellátásban nem részesülő gyermekek esetében( nem halmozott minden gyermek soronként egyszer szerepel): - anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggő): 48 - gyermeknevelési: 17 - beilleszkedési probléma: 5 - magatartászavar: 11 - családi konfliktus: 10 - életvitellel kapcsolatos: 16 - szülői elhanyagolás: 3 - fizikai, lelki bántalmazás: 1 - fogyatékosság: 2 - szenvedélybetegség: - Szakmai tevékenységek száma ( halmozott) - információnyújtás: tanácsadás: 49 9

10 - segítőbeszélgetés: hivatalos ügyekben való közreműködés: 79 - családlátogatás: 35 - közvetítés más szolgáltatásba: 15 Összességében 493 esetben történt szakmai segítségnyújtás. 5 gyermek vett részt az intézmény által nyújtott pszichológiai tanácsadáson. A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitűzött célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása: 1 alkalommal tartottunk a településen Települési Tanácsozást melynek célja, hogy a helyi jelzőrendszer összefogása, munkájuk javítsa, értékelése. A megbeszélést kötelező megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írj elő. A tanácskozáson készült jegyzőkönyvet a megyei Gyámhivatal felé megküldtük. 6 estben szerveztünk Szakmaközi megbeszélést, melynek célja a településen megjelenő, aktuális problémák átbeszélése, megoldási javaslatok kidolgozása a jelzőrendszer tagjaival. Esetkonferencia tartására 3 alkalommal volt szükség. A konferencián egy adott esettel kapcsolatban ülésezik a jelzőrendszer a szolgálat kezdeményezésére. A megbeszélésen mindenki részt vesz, aki a gyermekkel kapcsolatban áll és a probléma megoldás érdekében eszközzel rendelkezik. A helyi jelzőrendszer működése: a helyben működő óvodával és családi napközivel, illetve a beledi iskolával rendszeres a kapcsolattartás. A Családsegítő Szolgálat: A szociális igazgatásról és ellátásokról évi III: törvény előírása, a szakmai program és házirend alapján végzi feladatait. A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látta el. A szolgálat célja és feladatai: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatást igénybe vevők száma, kora: Összes igénybevevő: 74 fő 18 év alatti: 0 fő éves: 14 fő éves: 18 fő éves: 17fő 62 év felett: 25 fő Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák előfordulását. 10

11 Leggyakrabban a következők fordulnak elő: - életviteli 15 fő - családi kapcsolati 19 fő - lelki mentális 2 fő - anyagi 37 fő - gyermeknevelési 2 fő - foglalkoztatással kapcsolatos: 10 fő - egészségkárosodás 12 fő - ügyintézéssel kapcsolatos: 32 fő - információhiány: 13 fő Éves forgalom 215 alkalom. A Közösségi Ellátás a évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatait. A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, működtetése, mely biztosítja az ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek. Az ellátást végző Törökné Kápolnási Zsanett pszichiátriai gondozónő szerdai napon végzi feladatit a településen, szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, gondozóival, házi orvosokkal. A tavalyi évben, 2 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte a segítségnyújtás ezen formáját. A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - a saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen évben összesen 27 fő vette igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatás megfelelő színvonalát 2 fő házigondozó biztosítja. A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta órától óráig végzik feladataikat. A szolgálat gondozónője megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy feladatait színvonalasan elláthassa. Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a 11

12 kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról. A szolgáltatás célja: A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére. Az étkezést a tavalyi évben 38 fő vette igénybe, melyből 13 fő elvitellel, 25 fő házi segítségnyújtás keretében jutott hozzá az egyszeri meleg élelemhez. Az étkeztetés a helyi konyháról történik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Rábakecöl településen 2011 évben 22 fő részesült ellátásban. A Családi Napközi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Az ellátást Rábakecöl településen szeptemberében indítottuk el, 2 fő részmunkaidős gondozónő alkalmazásával. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást. A településen 2 családi napközi működik évben a szolgáltatást összességében 20 fő gyermek vette igénybe. A férőhelyek száma 10 fő. Szabadidős tevékenységek: Az előző éveknek megfelelően 2011-ben is igyekeztünk minél több szabadidős programokat szervezni, ezzel is elősegítve a kapcsolattartást, a prevenciót és a szórakozási lehetőséget a gyermekek, felnőttek részére. A következő programok valósultak meg az intézmény közreműködésével: - 1 hetes bentlakásos nyári tábor. - 3 alkalommal csoportos foglalkozás a közösségi ellátás keretében - 2 alkalommal kirándulás - falunapi játszóház - egészségnap Az intézmény a tavalyi évben is számos programot szervezett a társult települések számára, részvételi lehetőséget biztosítva. Ilyenek voltak a Márton napi rendezvény, vetélkedő sorozat, részképesség zavarok korai felismerése, háztartási ismeretek csoportos foglalkozás. Egyéb tevékenységek: Tavalyi évben az intézmény minden egységét, működését, dolgozói létszámát, szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a működési engedélyt kiadó szerv, a szakmai módszertani intézmények, a Magyar államkincstár, belső ellenőrzés, mely ellenőrzéskor nem találtak hiányosságot. 12

13 Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, így 2011 évben több nyertes pályázatunk volt. Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának emelésére, szabadidős, prevenciós programok rendezésére és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére fordítottuk. Az év folyamán minden lehetőséget megragadtunk, hogy adományokban részesítsünk családokat. Ruha, élelmiszer, cipő adománnyal segítettük a település 10 családját. A Beleden szervezett ruhaadomány osztáson való részvétel a település lakosai számára is hozzáférhető volt, illetve a családgondozó csomagot készített a rászoruló lakosság számára. Az intézmény hosszú távra vonatkozó együttműködési megállapodást kötött a Magyar élelmiszerbank egyesülettel, melynek keretében a tavalyi ében 10 tonna élelmiszert osztottunk ki a települések között. Rábakecöl település 44 család részesült nagyobb mennyiségű élelmiszeradományban 3 alkalommal. Továbbképzés: Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerűbb tudásanyag elsajátítására és gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, tanfolyamokon veszünk részt ben minden dolgozó részére biztosított az intézmény szuperviziót. További tervek: Továbbá igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés kompetenciája alá tartozik ben tovább folytatjuk prevenciós munkánkat. Tovább igyekszünk színesíteni a szabadidős, prevenciós programjainkat is évben nagy hangsúlyt helyezünk a csoportmunkára. A következő csoportmunkát tudjuk a településen felajánlani: - részképesség zavarral küzdő gyermek és szüleik számára - életvezetési és háztartási ismeretek - pszichopedagógus előadás - pályaorientációs tréning - munkanélküli lakosság számára, elhelyezkedést elősegítő csoportos foglalkozás Igény esetén bármilyen előadás megszervezésére igyekszünk lehetőséget biztosítani. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival, észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat. Beled, Tisztelettel: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 13

14 Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u Tel/Fax: 96/ , 06-30/ Honlap: Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése május napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra: 10/2012. (III.19.) határozat járdafelújításról (Arany és Dózsa utcák) 11/2012. (III.19.) határozat likvid hitelkeret megállapodásról Ismét csatlakoztunk a Föld Napja alkalmából megszervezésre került szemétgyűjtő akcióhoz. Az aktivitás csökkent a korábbi évekhez képest. Résztvevők: Takács Sándor, Tuba Gyuláné, Póczik Józsefné, Homlokné Halász Judit, Soósné Vass Szilvia, Horváth Dóra, Dan Imréné, Eckrich Mónika, Kovácsné Somogyi Mónika, Gacs István, Kovács Benedek, Csizmazia Ádám, Tuba Erik, Eckrich Béla Eckrich Mónika ,- Ft támogatással segítette óvodánkat, Pandur Ferenc alpolgármester pedig tiszteletdíjából biztosította a fajátékok felújítását. Köszönjük a segítséget! május én lezajlott a lomtalanítás, közel 30 m3 hulladékot gyűjtöttünk össze, valamint az óvoda számára várhatóan 16 eft értékben elektronikus hulladékot. Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő egyeztetések. Rábakecöl, május 21. Tuba Erik polgármester 14

15 Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. (4) bekezdés és 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdése szerint, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti. (2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 2. (1) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg; b) az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről, továbbá az árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik; c) az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja; d) a beépítetlen belterületi ingatlanon, az előtte lévő járdán vagy árokparton a gazt és a gyomnövényt nem irtja; e) beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik; f) szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető árokba vezet, önt; g) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, hozzájárulás nélkül igénybe vesz; h) szemetet felhalmoz, rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik; i) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el; 15

16 (2) Levegő minőségének védelmével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) szilárd hulladékot eléget; b) a keletkezett avar és kerti hulladékot nyílt téren nem a képviselő-testület 14/2010.(XII.06.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint égeti el. (3) Helyi közutak fenntartásával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül közterület burkolatát megbontja, közterület burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez. (4) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) közterület használati szerződés nélkül közterületen reklámhordozót létesít; b) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, vagy azokon engedély nélkül hirdetményeket helyez el. (5) Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a tulajdonában lévő ebet nem saját ingatlanán vagy használatában lévő területen tartja oly módon, hogy az a közterületre ne kóborolhasson el; b) közterületén ebet póráz nélkül vezet; c) nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert, sem más állatot harapással ne veszélyeztethessen. (6) Közterület használatával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével a 4. (4) bekezdésében meghatározott felhívás ellenére sem hagy fel; b) közterület használati engedély nélkül épületet, építményt elhelyez; c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, olaj, és egyéb szennyező anyagot nem távolítja el; d) a közterület használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza; e) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik; f) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol. 3. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények 3. (1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető. (2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság kiszabásánál figyelembe kell venni a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát, és a felróhatóság mértékét, továbbá b) az érintett vagyoni helyzetét, és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. (3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt magasabb szintű jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll. 16

17 4. Eljárási szabályok 4. (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, Beled Város Polgármesteri Hivatala ügyintézőjének észlelése, vagy bármely személy, illetve szervezet jelzése alapján indítható. (2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre (jegyzőre?) ruházza át. (3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. (4) Az eljárás lefolytatását megelőzően a Polgármesteri Hivatal ügyintézője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására 8 napos határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni és közigazgatási bírságot kiszabni. 5. Záró rendelkezések 5. Ezen rendelet. lép hatályba. Tuba Erik sk. polgármester Dr. Gál László sk. jegyző 17

18 Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2007.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 38. -a hatályát veszti. 2. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének az ebtartásról szóló 5/2009.(IV.01.) önkormányzati rendeletének 16. -a hatályát veszti. 3. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) önkormányzati rendeletének 21. -a hatályát veszti. 4. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 14/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet 5. és 6. -a hatályát veszti. 5. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló 6/2010.(VI.01.) önkormányzati rendeletének 20. -a hatályát veszti. 6. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 8/2011.(V.31.) önkormányzati rendeletének 13. -a hatályát veszti. 7. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének az új telepítésű növények telepítési távolságáról szóló 12/2011.(XI.29.) önkormányzat rendeletének 2. (1) bekezdése hatályát veszti. 8. Ezen rendelet május 30-án lép hatályba. Tuba Erik sk. polgármester Dr. Gál László sk. jegyző 18

19

20 19

21 Kjt. 30. (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30B. -ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B. ); e) f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. (2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. 30/A. (1) A 30. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben, valamint, ha a 30. (1) bekezdés c) pontjában foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következménye - feltéve, hogy a közalkalmazott e törvény alkalmazása szempontjából nem minősül nyugdíjasnak -, a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja a) a munkáltatón belül, b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá. (2) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerint kéri betöltetlen munkakör felajánlását, a munkáltató a fenntartóját, illetőleg az (1) bekezdés b) pontjában említett munkáltatót köteles haladéktalanul megkeresni. A megkeresés kizárólag az érintett közalkalmazottnak az e törvény 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás II-VII. pontjaiban foglalt adatait és az általa betöltött munkakör megnevezését tartalmazza. (3) A munkáltató fenntartója a 30/E. szerinti nyilvántartás felhasználásával a megkereséstől számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a közalkalmazott munkáltatóját azokról a betöltetlen munkakörökről, amelyek az (1) bekezdés alapján a közalkalmazott részére felajánlhatók. 20

22 (4) Az (1)-(3) bekezdést, továbbá a 30/C. (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés a) pontját és (3)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor is azzal, hogy a) felmentésen a munkáltató jogutód nélküli megszűnését kell érteni, és b) a 30/A. és 30/C. szerinti eljárást legalább a munkáltató jogutód nélküli megszűnése előtt tíz nappal be kell fejezni. 30/C. (1) A munkáltató a 30/A. -ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat a) a 30/A. (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről), továbbá b) a 30/B. szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek nevéről, munkakörük megnevezéséről, továbbá a kinevezésmódosítással a közalkalmazottak között elosztható munkaidő mértékének felső határáról, illetve - döntése esetén - a napi négy óránál rövidebb munkaidő kikötésének lehetőségéről. (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt napon belül a) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve b) a 30/B. (1) bekezdés szerinti kérelmet a munkáltatóval közölni kell. (3) A munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható munkakör nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó iratban a munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat elmaradását a munkakör elutasításának kell tekinteni. (4) A 30/A. -ban foglaltak teljesítésével felajánlott munkakör elfogadását a kinevezés módosításához vagy az áthelyezéshez történő közalkalmazotti hozzájárulásnak kell tekinteni. A (2) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozat elmaradását a felajánlott munkakör elutasításának kell tekinteni. 31. (1) A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott időtartam alatt: a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján külföldön végzett munka; b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli felmentés ideje. (2) A felmentési idő, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmentési védelem időtartama a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, b) a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap elteltével kezdődhet el. 33. (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap. (2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; 21

23 c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg. (3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. 36. (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad. (2) A közalkalmazotti igazolásnak - a Munka Törvénykönyve 98. (2) bekezdésének a)-e) pontjában és (3)-(4) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell a) a közalkalmazott munkakörét, b) a 22. (8) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakat, a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat és a szülési szabadság időtartamát, c) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset fizetésben részesült, d) e) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját, f) a közalkalmazott 37. (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való részesülését, továbbá g) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját, és ha e törvény indokolási kötelezettséget ír elő, a megszüntetés okát. Ez utóbbiakat a közalkalmazott kérésére a közalkalmazotti igazolásból mellőzni kell. 37. (6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább a) három év: egy havi, b) öt év: két havi, c) nyolc év: három havi, d) tíz év: négy havi, e) tizenhárom év: öt havi, (10) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmentés következtében szűnik meg, a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. 37/A. (1) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött napon - a 37. (10) bekezdésében foglaltak kivételével - ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Ha az utolsó munkában töltött napon esedékes igazolások tartalma a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáig módosításra, illetve kiegészítésre szorul, a munkáltató köteles a módosított igazolást a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 3 munkanapon belül kiadni. (2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben jogosult. 22

24 Mt. 90. (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt: a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. ), d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. (1) bekezdés], e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. (5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő, f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított, g) a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes, h) a külön törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó munkavállalót - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás időtartama. 23

25 2/2012. (III. 1.) BM rendelet a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7. a) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. melléklet 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában a) intézményi szintű létszám: a települési önkormányzatok esetében a létszámcsökkentéssel, esetleges növekedéssel érintett intézmények és az önkormányzat hivatalának engedélyezett álláshelye; a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás létszámcsökkentéssel, illetve az esetleges növekedéssel érintett intézményeinek és munkaszervezetének engedélyezett álláshelye; b) összesített létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének álláshelye, a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás munkaszervezetének és valamennyi intézményének engedélyezett álláshelye; c) a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény: a foglalkoztatott jogviszonyától függően a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka törvénykönyve), a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) d) felmentési időre járó illetmény: a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényben megállapított felmentési időre járó átlagkereset, illetmény összege, e) szociális hozzájárulási adó: munkáltató által fizetendő 27 százalékos mértékű fizetési kötelezettség, f) ebr42 információs rendszer: webalapú információs rendszer, melyben az igénylőknek az e rendelet mellékletei szerinti adatlapokat rögzítenie szükséges (elérhetősége: 2. Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek 24

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE A közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013-ban a lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető lakásnagyság az alábbiak szerint alakul:

HÍRLEVÉL. 2013-ban a lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető lakásnagyság az alábbiak szerint alakul: 2012. december I. 2012. gazdasági év zárására HÍRLEVÉL Esemény megnevezése Időponttól Időpontig Almérő vízórák leolvasása 2012. november 30. 2012. december 16. Hulladékszállítási címkék átadása 2013. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet alkotása a tiltott, közösségellenes magatartásokról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén. KÉTTORNYÚLAKI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/181-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén. Jelen vannak:, Kovács Tiborné, Magvasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben