J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének november 12-i ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén."

Átírás

1 KÉTTORNYÚLAKI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/181-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének november 12-i ülésén. Jelen vannak:, Kovács Tiborné, Magvasi Józsefné, Szabó Attiláné és Velti József képviselők, 5 fő. Horváthné Farkas Andrea aljegyző, Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, Bakalár Attila szociálpolitikai csoportvezető, Horváth Katalin jegyzőkönyvvezető, Városi TV munkatársai, Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, Meghívottak a jelenléti ív szerint. Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 15,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 12/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete november 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Előadó: 2. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Előadó: 3. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

2 2 4. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 5. Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztató Előadó: dr. Csonki István igazgató 6. Beszámoló a Közterület-felügyelet településrészt érintő tevékenységéről Előadó: Radó István csoportvezető 7. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága településrészen végzett tevékenységéről Előadó: 1. Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Előadó: Megkéri Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezetőt, hogy a beszámolóval kapcsolatban tájékoztassa a részönkormányzatot, valamint a jelenlévő lakosságot. Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető Elmondja, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a évi költségvetési koncepció beterjesztésével egyidejűleg tájékoztatni kell a képviselőtestületet az önkormányzat háromnegyedéves teljesítési adatairól. Hozzáteszi, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének megfelelően a működési bevételek időarányosan teljesülnek, azonban a fejlesztési kiadásoknál az időarányoshoz képest eltérés mutatkozik, de a fejlesztések megvalósulása, valamint azok kifizetései a szerződéseknek megfelelően zajlanak. Megjegyzi, jelenleg mind az önkormányzat működésére, mind pedig az egyéb fejlesztésre szükséges források rendelkezésre állnak, tehát elmondható, hogy a évi költségvetés teljesülése biztosítva van. Megköszöni a tájékoztatót. Hozzáteszi, az elhangzottak és a beszámoló számadatai alapján is elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2013-as évre vonatkozóan biztosított. Megkérdezi képviselőtársait, kívánnak-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést feltenni. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 13/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

3 3 2. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Előadó: Megkéri Horváthné Farkas Andrea aljegyzőt, nyújtson szóbeli kiegészítést a koncepcióhoz. Horváthné Farkas Andrea aljegyző Elmondja, a költségvetési koncepció elkészítésére szintén jogszabály kötelezi az önkormányzatot. A koncepció egyfajta - a évi költségvetési rendelet előkészítésére vonatkozó - iránymutatásként szolgál a jegyző részére. Megjegyzi, Pápa Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója hagyományosan két részből épül fel, egyrészt egy tájékoztatást tartalmaz a központi költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazott gazdaságpolitikai célokról, illetve az önkormányzatok évre tervezett finanszírozásáról. A második részben pedig az önkormányzat jelenlegi helyzetét figyelembe véve történik javaslattétel a évi költségvetés előkészítésére. Megköszöni a kiegészítést. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 14/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 3. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetője, valamint Bene Andrásné gazdasági vezető. Megkéri Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt a beszámolóval kapcsolatban tájékoztassa a részönkormányzatot, valamint a jelenlévőket. Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető Elmondja, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Pápa város közigazgatási területén összesen 13 szolgáltatást nyújt. A Gondozási Központ által nyújtott konkrét szolgáltatások, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás. Szintén ide sorolandó az idősek nappali ellátása, a demens betegek nappali ellátása, a fogyatékossággal élők nappali ellátása, az időskorúak átmeneti ellátása, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, a demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a hajléktalanok átmeneti szálláson történő ellátása.

4 4 Megemlíti, hogy az alapszolgáltatások közül az étkezést jelenleg 282 fő veszi igénybe. Az intézmény két főzőhelyről szolgáltatja az ebédet, átlagosan 271 fő részére. A saját főzőkonyha naponta átlagosan 165 adag ebédet biztosít, a többi adagot a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főzőkonyhájáról vásárolja az intézmény. Megjegyzi, december 1-jétől - mivel az étkezők száma és a napi adagok száma is nagymértékben csökkent már csak az intézmény saját főzőkonyhája fogja az étkeztetést biztosítani, mivel az a felmerülő igényeket egyedül is képes kielégíteni. Elmondja, a házi segítségnyújtást jelenleg 106 fő veszi igénybe, az ellátottak száma a tavalyi évhez képest nem változott. A jelenleg gondozás alatt lévő idős személyek közül 8 fő rendelkezik bentlakásos elhelyezési kérelemmel, 38 fő pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban is részesül. Hozzáteszi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tudni kell, hogy július 1-től állami feladattá vált. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság július 1-től december 31-ig terjedő időszakra szerződést kötött Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és finanszírozása tárgyában, így a feladatot továbbra is az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja látja el. Megjegyzi, jelenleg 143 készülékkel működik a szolgáltatás, amely közül egy készülék mindig tartalékba van helyezve. A várólista jelenleg 2-3 fő, a felszabaduló készülékeket folyamatosan helyezik üzembe, amint valamely ellátásban részesülő nem kívánja továbbra igénybe venni a szolgáltatást. A támogató szolgáltatásról elmondja, annak célja a fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen, a lakáson kívüli szolgáltatások, közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Hozzáteszi, jelenleg ezt az ellátást 34 fő veszi igénybe, amely a tavalyi évhez képest nem változott. Elmondja, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás augusztus 1-től integráltan működik a Gondozási Központ vezetőjének közvetlen irányításával, 2010 júliusától pedig már a Barát utca 11. szám alatti új épületben, minden követelménynek megfelelő, akadálymentes környezetben fogadják a szolgáltatást igénybe vevő személyeket, családokat. Tájékoztatásként megjegyzi, hogy a Barát utca 9. szám alatt, az udvaron átalakított garázsban heti 2 alkalommal, hétfőn és csütörtökön 13 és 15 óra között, előre megbeszélt időpontban fogadják a rászoruló családokat, egyéneket, valamint csoportokat, akik válogathatnak a ruhaadományokból, amelyből ez idáig 722 fő részesült, egyéb adományhoz (bútor, segédeszköz, textília, ágymatrac) pedig 182 fő jutott hozzá. Megjegyzi, a családgondozás alatt álló személyek száma, 550 fő, amely 188 családot jelent. Az éves forgalom 6592 alkalom volt, 3171 esetben esetkezelés történt, leggyakrabban anyagi jellegű, foglalkoztatással, kapcsolatos problémákkal munkanélküliség - keresték meg a szolgálatot, illetve információkéréssel, ügyintézésben való segítségkéréssel, mentális problémák kezelésével kapcsolatban fordultak a családgondozókhoz. Jogi tanácsadást 52 alkalommal vettek igénybe az ügyfelek, pszichológus segítségét pedig 81 fő kérte. Véleménye szerint fontos kiemelni, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével az Európai Unió élelmiszersegély program keretében minden évben élelmiszer segélyt juttat Pápa városába. Október végéig három alkalommal, összesen kg élelmiszer érkezett és 6169 csomagot osztottak ki a családgondozók a rászorulóknak. Elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás 398 családot és 658 gyermeket részesített családgondozási tevékenységben. A családgondozók által szervezett esetkonferenciák száma 23, továbbá 159 alkalommal vettek részt idézés alapján védelembe vételi tárgyaláson. Megjegyzi, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak is minden évben beszámolót kell készítenie, amelyet idén május hónapban Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúan elfogadott.

5 5 Az Idősek Otthonában élők átlagéletkorát tekintve elmondja, az 83,1 év, a tartós idősotthoni elhelyezés iránti kérelmek száma pedig az elmúlt időszakban, a tavalyi évhez képest nem emelkedett. A várakozási idő telephelytől függően fél, illetve egy év, megjegyzi a fél év a Barát utcai, az egy év pedig a Teveli úti, valamint a Vörösmarty utcában található telephelyre vonatkozik. Hozzáteszi, hogy az elhelyezésért fizetendő intézményi térítési díj felülvizsgálata június hónapban megtörtént, a térítési díjemelés egy-két szolgáltatást érintett, azokat is csak minimális mértékben. A teljes térítési díjat megfizető ellátottak száma az előző évhez képest 6%-kal növekedett. A Fogyatékosok Nappali Intézményéről elmondja, hogy 20 fő engedélyezett létszámmal működik, az idei évben 4 új ellátottat vettek fel, 5 fő jogviszonya pedig megszűnt intézményi elhelyezés, munkavállalás, iskolakezdés, valamint családi okok miatt. Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás engedélyezett létszáma 19 fő. A rehabilitációs programban jelenleg 15 fő vesz részt, ebből 1 fő hajléktalan ellátott. Fontosnak tartja kiemelni, hogy az ellátottak szülei nagyon segítőkészek, valamint sok önkéntes segíti az intézmény munkáját. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását tekintve elmondja, az intézmény 2012-ben az Európai Szociális Alaphoz, Hajléktalanszálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél címmel pályázatot nyújtott be, melyen 2013 májusában ,- Ft támogatást nyert. A projekt célja, hogy Pápa Város Önkormányzata által fenntartott és az Egyesített Szociális Intézmény keretében működő Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása ellátási tevékenységének korszerűsítése, az ellátás szakmai, technikai hátterének javítása megvalósuljon. Hozzáteszi, mindez az Arany János utcában található Hajléktalanszálló épületében fog megvalósulni, azonban a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükség volt Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének döntésére, hogy az ellátás a kivitelezés ideje alatt új telephelyen kapjon működési engedélyt, így a szolgáltatás szeptember 17-től a Kisfaludy utca 16. szám alatti önkormányzati ingatlanban történik. Megjegyzi, hogy a hajléktalan ellátás területén nem változott az ellátottak száma, november 1-től szeptember 30-ig 17 fő nyert felvételt a szállóra, összesen pedig 36 fő kapott ellátást. Hozzáteszi, 2013-ban több szakmai és szakhatósági ellenőrzés is folyt az intézményben az egyes szolgáltatásokat tekintve, a Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája minden évben ellenőrzi a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a szociális foglalkoztatás elszámolását. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete pedig valamennyi ápolási részleget érintő telephelyen összevont ellenőrzést tartott, amely közegészségügyi és ápolásszakmai ellenőrzést jelentett. Megjegyzi, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az új működési engedélyek miatt több esetben végzett vizsgálatot, ideértve a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának új telephelyen történő működésével kapcsolatos hatósági ellenőrzést is. Elmondja, az ellenőrző szervek hiányosságot nem állapítottak meg, a tárgyi, személyi és működési feltételeket megfelelőnek találták, megállapították, hogy az intézményi térítési díj, valamint a személyi térítési díj megállapításánál a jogszabályoknak, valamint a helyi rendeleteknek megfelelően járt el az intézmény. Az igényelt normatíva ellenőrzésekor eltérést nem tapasztaltak, valamint kiemelendő, hogy minden szolgáltatás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Elmondja, hogy az intézmény gyakorlati képzőhelyként is működik szeptemberétől szociális gondozó és ápoló képzés indult az Acsády Ignác Szakképző Iskolában. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás aláírása után 2 hét nyári összefüggő gyakorlatot már 6 tanuló tölthetett le a Barát utcai Idősek Otthonában, szeptember hónaptól pedig heti 1 alkalommal szintén 6 tanuló gyakorlati helye a telephely. A testvérvárosi kapcsolatot tekintve elmondja, a holland testvérvárosból az idei évben 2 fős delegáció érkezett az intézménybe. Megjegyzi, hogy a kampeni testvérvárossal immár 20 éves szakmai kapcsolatrendszert ápolnak, amelynek eredményeképpen anyagi, illetőleg

6 6 természetbeni támogatást biztosítanak az intézmény részére. Megjegyzi, a delegáció tagjai felajánlást tettek arra vonatkozóan, hogy a kampeni, fedél nélkülieket támogató alapítvány támogatásával használt bútorokkal járulnak hozzá az új szálló berendezéséhez. Az idősellátás területén a Barát utcai Idősek Otthonának részlegén tettek látogatást. Az őszi ideutazásuk oka a évi adományok felhasználásának meghatározása volt. A két év támogatásából 25 db elektromos és szanatóriumi ágyat vásárolt az intézmény, hiszen a minőségi betegápolás alapja a korszerű betegágyakon való ápolás, gondozás. Elmondja, már a tavalyi évben is egyre szélesedő teret kapott az intézmény életében az önkéntes munka, több civil szervezettel, intézménnyel állnak kapcsolatban. Hozzáteszi, két TÁMOP-os projekt keretében - melynek célja az önkéntesség elterjesztése volt - az idei évben közel 50 fő vállalt önkéntes tevékenységet, mint például beszélgetést, sétáltatást, műsor és dekorációkészítést, ahol Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye együttműködő partnerként vett részt. Megjegyzi, az önkéntes munkavállalók megismerhették a szociális ellátórendszert, valamint megtapasztalhatták az önzetlen segítségnyújtás örömét. A tavalyi téli közfoglalkoztatásban 6 fő dolgozott az intézményben, 2013-ban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül pedig 31 fő létesített munkaviszonyt, többségében fizikai kisegítő és segédápoló munkakörben. Megköszöni a részletes beszámolót. Megkérdezi képviselőtársait, valamint a lakosságot kívánnak-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést feltenni. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 15/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 5. Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztató Előadó: dr. Csonki István igazgató Elmondja, a bőséges írásbeli anyagban is megtalálható, hogy Pápa Város Önkormányzata szeretné felújítani az egykori Tapolca patak nyomvonalát, amely magasvezetésű vízfolyásként a múltban a teljes hosszán több malmot működtetett. Az eredeti nyomvonalon a beruházás nem valósulhat meg, mert egyes szakaszai beépültek, vagy közművek találhatók a meder eredeti területén. A teljes vízmennyiség nem vezethető el Pápa belvárosán keresztül, mivel a belvárosi csapadékvíz elvezetők nem alkalmasak e vízhozam továbbítására az eredeti nyomvonalon. A Pápa város csapadékvíz elvezetését is szolgáló Tapolca-patak rekonstrukcióra és revitalizációra szorul. A forrásvízhozamok növekedése mellett a szélsőséges csapadékok előfordulásának gyarapodásával is számolni kell. A település belterületén áthaladó Tapolca patak jelen állapotában nem tudja betölteni vízlevezető funkcióját. A meder benőttsége, feliszapolódása és a műtárgyak rossz állapota miatt a vizek levezetése nem biztosított. Ebben az állapotában elöntésekkel kell számolni a belterületi

7 7 szakaszon. A beruházás célja az, hogy a patak medre és az azon létesült műtárgyak biztonságosan levezessék a mértékadó vízhozamokat. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Pápai Tapolca-patak revitalizációja I. ütem közfoglalkoztatási mintaprogramra a Veszprém Megyei Kormányhivatallal július 31.-én hatósági szerződést kötött. A mintaprogram I. ütem szerződés szerinti időtartama től ig tartott. A évi mintaprogram tervezett időtartama től ig tart. Hozzáteszi, a projekt annyiban érinti a településrészt, hogy Kéttornyúlak Pápához tartozó városrész, és a Tapolca patak az itt található Sédbe is belefolyik. Megjegyzi, amennyiben a Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt érdemlegesen lezárul, arról a lakosságot megfelelően tájékoztatni fogják. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 16/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete a Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 4. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér az Egészségügyi Alapellátási Intézet mb. intézményvezetője, dr. Gergely Sándor háziorvos, valamint Hideg Eszter védőnő. Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az Egészségügyi Alapellátási Intézet január 1-jén jött létre, amely - háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskola egészségügyi, védőnői, ügyeleti, valamint munkaegészségügyi szolgálat - feladatokat látott el. A munkaegészségügyi ellátást jogszabályváltozás miatt 1995-től nem az intézet látja el. Azonban 2011 áprilisától a fogászati alapellátás is szakfeladatai közé került január 1-jétől az Egészségügyi Alapellátási Intézet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként került besorolásra, mely az intézet szakmai önállóságát nem érintette, a gazdálkodási feladatokat pedig Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye látja el. Az intézmény gazdálkodási besorolása az alapító okirat szerint önállóan működő költségvetési szerv. Megkéri dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezetőt, az írásbeli beszámolóhoz nyújtson szóbeli tájékoztatást. Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető Elmondja, hogy a rendszerváltás előtt a háziorvosok, valamint a védőnők a kórházak fennhatósága alá tartoztak. A háziorvosok azonban az önállósodást választották, így az Egészségügyi Alapellátási Intézet, január 1-jén jött létre. Hozzáteszi, október 1. óta tevékenykedik az intézmény vezetőjeként. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a részletes írásos beszámoló Pápa Város honlapján is megtalálható. Elmondja, hogy a szervezeti felépítést a körzetesítés jellemzi, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete határozza meg az

8 8 egészségügyi alapellátási körzeteket. Megjegyzi, a köznevelési intézmények fenntartóinak döntése alapján néhány iskola és óvoda nevének változása miatt ez év októberében technikai jellegű módosításokat hagyott jóvá a Képviselőtestület az önkormányzati rendelet szövegében. A háziorvosi szolgálatról elmondja, hogy Pápán 12 felnőtt és 6 gyermek háziorvosi körzet működik, 1998-tól minden háziorvos vállalkozásban látja el feladatát. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárult ahhoz, hogy a háziorvosi szolgálatot működtető vállalkozó háziorvosok az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössenek. A háziorvosok kötelesek biztosítani a tevékenységükhöz szükséges minimumfeltételeket- a helyiség kivételével és saját felelősségi körükben kötelesek gondoskodni az eszközök és berendezési tárgyak beszerzéséről, cseréjéről, javításáról, karbantartásáról, valamint azok működőképes rendelkezésre állásáról. Elmondja, valamennyi háziorvos rendelkezik a jogszabályokban előírt szakvizsgával, ötéves továbbképzési ciklusokban tanfolyamokon és vizsgákon szerzik meg a szükséges pontszámokat, amelyek birtokában ötévenként megújítják működési engedélyüket. A háziorvosok átlagéletkora 56 év, hozzáteszi, hogy november 1-jétől közel 5%-kal nő a praxisok finanszírozása, melyet a háziorvosok január 1-jétől egy összegben, visszamenőlegesen is megkapnak. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a védőnői szolgálat célja a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység, egészségnevelés, szűrővizsgálatok, és a gondozás. Elmondja, hogy Pápa városában területi védőnő 10, iskola védőnő pedig 7 van összesen. A területi védőnők feladatai a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, valamint a családgondozás. Az iskola védőnők pedig az egészségnevelés. a szűrővizsgálatok, valamint a közintézményekben történő gondozás területein tevékenykednek. Hozzáteszi, a védőnők gondozási feladataikat önállóan végzik, de együttműködnek a házi gyermekorvosokkal, iskolaorvosokkal, szülész szakorvosokkal és a családgondozókkal. Megjegyzi, hogy a média szinte napi szinten foglalkozik azzal, hogy a közeljövőben az egészségügyi kormányzat milyen népegészségügyi feladatokkal kívánja megbízni a védőnőket, mint például a méhnyakrák elleni szűréseken történő részvétel. Megjegyzi, már 200, erre kiképzett védőnő jelenleg is végez ilyen típusú feladatot. Pápán valamennyi védőnő jelentkezett az elméleti továbbképzésre, amelyet majd a gyakorlati képzés követ, és amint megteremtődnek a feltételek, úgy május 1-jétől végezhetnek méh-nyakrák szűrést. Elmondja, a vastagbélrák-szűrés programban is szerepet kapnának, de ott elsősorban csak szervezési, propaganda jellegű feladatokat érintően. Hozzáteszi, a Nemzeti Védőnői Szolgálat létrehozása céljából miniszteri biztost neveztek ki, amely valószínűsíti, hogy a szolgálat a közeljövőben állami fenntartásba kerül. Az iskola-egészségügyi szolgálatról elmondja, hogy a köznevelési intézmény orvosa által ellátandó feladatokat a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Vázlatosan felsorolva mindez fizikális vizsgálatokat, szűréseket, gondozást, fogászati szűrések szervezését és ellenőrzését, alkalmassági vizsgálatok végzését, pályaválasztási tanácsadást, közegészségügyi és járványügyi feladatokat, kampányoltások végzését, gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, elsősegélynyújtást, egészségnevelő tevékenységet, étkeztetés ellenőrzését, valamint környezet-egészségügyi feladatokat foglal magában. Pápa városában egy főállású iskolaorvos tevékenykedik, a nyugdíjas korú iskolaorvos közalkalmazott, bérét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszírozza, ezért a különbözetet minden évben költségvetési támogatásból kell biztosítani. A főállású iskolaorvos mellett a középiskolákat 3 háziorvos, az általános iskolákat 5 házi gyermekorvos látja el. Ezt a munkát a háziorvosi és ügyeleti tevékenységük mellett végzik. Bérezésük fejkvótás finanszírozással történik, az ellátott tanulói létszám figyelembe vételével. Hozzáteszi, tudomása szerint a jövőben ezt a feladatot is az iskola védőnői szolgálat

9 9 fogja ellátni. Megjegyzi, a városban érdeklődés hiányában - tíz éve nem sikerül betölteni egy, meghirdetett, üres iskola-egészségügyi orvosi állást. Elmondja, 2001 áprilisától az intézet feladatai közé került a fogászati alapellátás biztosítása is. Jelenleg 6 fogorvosi körzetben látják el feladataikat a vállalkozó orvosok, területi ellátási kötelezettséggel. Megjegyzi, szintén van egy meghirdetett, üres fogorvosi állás, amelyet 3 éve nem sikerül betölteni. Elmondja, hogy a fogorvosok kötelező feladatai közé tartozik az óvodás és iskoláskorú gyermekek fogászati szűrővizsgálata. Erre a célra a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola kollégiumában alakított ki fogorvosi rendelőt Pápa Város Önkormányzata, komplett fogászati egységgel szeptemberétől kulturált körülmények között folynak a szűrővizsgálatok ezen az új telephelyen. Elmondja, az építészeti feltételeknek magas szinten megfelelő, jó munkafeltételeket biztosító központi ügyelet pályázati forrásból és önkormányzati önrészből 2006 őszére készült el. A központi ügyelet a gyermek és felnőtt lakosság sürgősségi ellátását egyaránt elvégzi, Pápán, emellett jó évtizede az Anna tér 11. szám alatt úgynevezett gyermek ügyelet is működik, amely lényegében ambuláns gyermek szakorvosi ellátást jelent. Hozzáteszi, a központi ügyelet naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén pedig 24 órában végzi feladatát. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közelgő karácsony idén 6 napos ünnep lesz, amely alatt végig a központi ügyelet lát el szolgálatot, és az ügyeletes orvos nem írhat fel szakorvosi véleményhez kötött gyógyszereket. Ezért felhívja mindenki figyelmét, hogy az ilyen típusú gyógyszerek beszerzéséről mindenféleképpen az ünnepek előtt gondoskodjanak. Megjegyzi, a gyermekügyelet 16 órától másnap reggel 8 óráig működik, hétvégén pedig 8 órától 12 óráig, és 15 órától 20 óráig. Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság kezdeményezte olyan ügyeleti ellátó rendszer megszervezését, mely lehetővé teszi a városban a nap 24 órájában a gyermek szakorvosi hozzáférést a sürgős ellátást igénylő gyermekek számára. Az akkor kidogozott rendszert a Képviselőtestület jóváhagyta, melyben a kórház gyermekosztálya is szerepet kapott az intézet által folyósított anyagi ellenszolgáltatás fejében. A kölcsönösség jegyében a gyermekorvosok is ügyelnek a kórház gyermekosztályán. Minden hónapban fejenként néhány ügyelet vállalásával mérséklik az osztályos orvosok túlterheltségét. Pápa Város Önkormányzata az ügyeleti óradíjak 500 Ft-os emelésével honorálta szolidaritásukat. Elmondja, a felmerülő kérdésekre örömmel válaszol, valamint, hogy a testület ülésére meghívta a településrész háziorvosát, valamint a védőnőt is, akik felé szintén lehet kérdésekkel élni. Megköszöni a színvonalas és részletes beszámolót, valamint a szóbeli tájékoztatást. Megkéri Hideg Eszter védőnőt, tájékoztassa a településrészre vonatkozó adatokról a részönkormányzatot, valamint a jelenlévőket. Hideg Eszter védőnő Elmondja, jelenleg 4 fő várandós kismama, 3 fő 1 év alatti gyermek, 5 fő 1-3 év közötti gyermek, illetve 11 fő 3-6 éves korú gyermek, valamint 11 gondozott család tartozik hozzá a településrészen. Hozzáteszi, a védőnői ellátás Pápán, az Anna tér 10. szám alatt történik. Megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, az említett sürgősségi gyermekellátást jó kezdeményezésnek tartja. Hozzáteszi, tudomása szerint a hétvégi fogorvosi ügyelet Pápán megszűnt, megkérdezi, ilyen esetben hova lehet orvosi segítségért fordulni. Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető Elmondja, hogy ez a fajta ellátás Pápa Város Önkormányzata által önként vállalt feladat volt, ugyanis az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszírozta azt. Hozzáteszi, a

10 10 fogorvosok elmondása alapján, hétvégén a napi forgalom átlagosan 3 fő volt, a fenntartási költségek pedig több mint 2 millió Ft-ot tettek ki. Megjegyzi, jogszabályi kötelezettség jelen ellátás biztosításával kapcsolatban nincs. Elmondja, tudomása szerint a hétvégi fogorvosi ügyelet megszűnése miatt panasz nem érkezett. Hozzáteszi, hogy szombaton és vasárnap Veszprémben ugyan nem 24 órában, de - működik fogorvosi ügyelet, ahol a pápai betegeket is fogadják. Megkérdezi, dr. Gergely Sándor háziorvost, kíván-e az elhangzottakkal kapcsolatban kiegészítéssel élni. Megkérdezi képviselőtársait, valamint a jelenlévőket kívánnak-e kérdést feltenni. Megjegyzi, örömmel tölti el, hogy a lakosság meg van elégedve a településrész házi orvosával, valamint az egyéb ellátásokkal. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 17/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 6. Beszámoló a Közterület-felügyelet településrészt érintő tevékenységéről Előadó: Radó István csoportvezető A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője. Megkéri Radó Istvánt, a Közterület-felügyelet vezetőjét tájékoztassa a jelenlévőket a főbb feladatokat érintően. Radó István csoportvezető Köszönti a megjelenteket. Elmondja, mivel első alkalommal tart beszámolót a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete előtt, néhány statisztikai adatot szükséges megemlíteni. Pápán, az idei évben október 31-ig 1476 köztisztasággal kapcsolatos intézkedés történt, közlekedési szabálysértések illetve szabályszegések esetén pedig 892 alkalommal foganatosítottak intézkedést. Önkormányzati rendeletek betartásának vizsgálatai során tett intézkedések száma 584, az egyéb intézkedések száma pedig 841 volt. Mindezeket összegezve, 3793 alkalommal kellett intézkedést foganatosítaniuk. Elmondja, ez a szám nem kevés, és azért is említette meg, mivel sok esetben tapasztalja, hogy Pápán az a kritika illeti a közterület-felügyelőket, hogy a város utcáin sétálnak. Megjegyzi, az említett intézkedések körülbelül %-a során a közterület-felügyelők kisebb-nagyobb atrocitásokat kénytelenek az állampolgárokkal szemben alkalmazni. Kiemelt feladatként említi meg az illegális hulladéklerakó-helyek ellenőrzését. Pápán, illetve környékén körülbelül olyan illegális hulladéklerakó-hely található, ahol korábban nagy mennyiségben történt hulladéklerakás, azonban elmondható, hogy a folyamatos ellenőrzések hatására az említett helyeken a hulladék mennyisége jelentős mértékben csökkent. Szintén kiemelt feladat Pápán a Rigó-lakótelep ellenőrzése, ahol május hónaptól kezdődően, valamint az előbb említett hulladéklerakó-

11 11 helyeken is napi szinten jelennek meg kollégáival, megjegyzi, májustól október 31-ig, összesen 90 alkalommal tartottak ellenőrzést. Hozzáteszi, a Rigó-lakótelepen korábban kritikán aluli helyzetek uralkodtak, mára azonban lényeges javulás tapasztalható, de a problémák teljes mértékben nem szűntek meg. Véleménye szerint azonban nagy eredménynek számít, hogy az utóbbi másfél hónapban a helyszínen járva nem észleltek intézkedésre okot adó körülményt. A már említett 3793 alkalommal történt intézkedéshez viszonyítva megemlíti, hogy a Pápához tartozó településrészeken mindössze 4 alkalommal kellett intézkedést kezdeményezni, vagy helyszínen, vagy valamely eljárás megindítása folyamán. Elmondja, az idei évben Kéttornyúlakon, a település összes utcáját végigjárva, 5 alkalommal folytattak le ellenőrzést. Hozzáteszi, mind az 5 alkalommal megállapításra került, hogy a településrészen rend van. A lakosságot közvetlenül érintő intézkedésre nem volt szükség, amely örömmel tölti el. Megköszöni a lakosságnak, hogy kiemelt figyelmet fordítanak lakókörnyezetük tisztán tartására. Megköszöni a beszámolót. Elmondja, őt is örömmel tölti el, hogy a településrészen a Közterület-felügyelet munkatársainak intézkedésére nem volt szükség. Hozzáteszi, büszke a Kéttornyúlakiakra, és megköszöni munkájukat, mivel jó gazda módjára rendben tartják lakókörnyezetüket. Megkérdezi képviselőtársait, kívánnak-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést feltenni. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 18/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete a Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének településrészt érintő tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. 7. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága településrészen végzett tevékenységéről Előadó: A napirend tárgyalásán jelen van. Megkéri Bánhidi Lászlót, a beszámolóval kapcsolatban nyújtson szóbeli kiegészítést. Elmondja, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága is első alkalommal számol be a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete előtt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Városgondnokság feladata Pápa, és a hozzá tartozó három településrész közterületeinek karbantartása. Ez konkrétan azt jelenti, hogy feladatuk közé tartozik a közterületeken végzett fűnyírás, fák, bokrok karbantartása, a hulladékok eltávolítása, valamint a buszmegállók tisztántartása, téli időszakban pedig a hó eltakarítás és síkosságmentesítés. Szintén megköszöni a településrészi lakosságnak, hogy ügyelnek lakókörnyezetük tisztán tartására, amellyel megkönnyítik a munkájukat. Egyéb feladatként említi meg az illegális

12 12 szemétlerakással kapcsolatos tevékenységet, amely Kéttornyúlakon nem olyan nagymértékben jellemző, mint Pápán és környékén. A másik terület az önkormányzati lakások karbantartása és kezelése, hozzáteszi, ilyen típusú lakás a településrészen is található. Elmondja, a településrész közterületeit, szeptember 1-től egy fő falugondnok tartja karban, Kertész Zoltán személyében, aki megbízási szerződés alapján, télen napi 2 óra időtartamban végzi feladatát. Hozzáteszi, az úriember félállásban, a Kéttornyúlaki Tagóvodában fűtő-karbantartó teendőket lát el. Megjegyzi, a szerződés szerint a nyári időszakban pedig 4 órában végzi munkáját. Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Az elhangzottakat annyiban pontosítja, hogy a falugondnok munkaideje télen 8-10 óráig, nyáron pedig 8-12 óráig tart. Hozzáteszi, amikor az óvodában valamely rendkívüli munkavégzés merül fel, - mint például tűzifa-betakarítás - akkor a falugondok előbb az óvodában végzi el feladatát, amelyről Csákvári Juditot a Pápai Városi Óvodák vezetőjét, valamint t is megfelelően tájékoztatják. Elmondja, amennyiben a falugondnoknak téli időszakban, az óvodában sok feladatot kell ellátnia, és emiatt nem tudja a közterületeken eltakarítani a havat, a Városgondnokság a központi létszámból tehermentesíteni fogja. Elmondja, a részönkormányzat is tartja a kapcsolatot a Városgondnoksággal, annak érdekében, hogy a lakosság elégedett legyen a közterületek állapotával. Megkérdezi képviselőtársait, kívánnak-e kérdést feltenni. Velti József képviselő Elmondja, hogy a Kéttornyúlaki Sportegyesület 3 kérést fogalmazott meg, amelyet Bánhidi László intézményvezető felé szeretne tolmácsolni. Konkrétan, hogy az Áfész vegyesbolttól a sportpálya bejáratáig bevezető - mintegy méter hosszúságú - kőzúzalékos útszakasz kikerülhetetlen kátyúkkal telített, szeretné, ha még az idei évben kijavításra kerülne. A másik kérés - amely a téli időjárás közelsége miatt már csak tavasszal lesz időszerű - a sportpályán található öltözőhelyiségek újrafestése, valamint a külső vakolatok néhány négyzetméteren történő kijavítása. Harmadikként említi meg, - amelyhez a vizesblokk és csatornarendszer már rendelkezésre áll - egy női és egy férfi illemhely megépítését, amely a falunapi rendezvények méltó módon történő lebonyolításához elengedhetetlen. A munka megvalósításához sok sikert kíván. Az első kérésre reagálva elmondja, annak megoldása a legnehezebb, mivel ahhoz anyagi források szükségesek, de a lehetőségeikhez mérten megpróbálnak megoldást keresni a problémára. Az öltözők kifestése nem probléma, időpont-egyeztetés után kollegái el fogják végezni a feladatot. A harmadik esetben megemlíti, hogy munkaerőt szintén tudnak biztosítani, a részletekkel kapcsolatban az elkövetkezendő napokban egyeztetni fognak. Megkérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki hozzászólással élni.

13 13 Magvasi Józsefné képviselő Elmondja, hogy a jövő évre vonatkozóan a településrész Fő terének esztétikusabbá tételéhez szeretne segítséget kérni. Hozzáteszi, szeretnének nagyobb parkot létesíteni, valamint a virágos területet növelni. Elmondja, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Fogadj örökbe egy közterületet program előkészítésével kapcsolatos döntéséről szóló 101/2010. (VII.8) határozata alapján, amennyiben erre vonatkozóan a helyi lakosság összefog, a Városgondnokság évente Ft hozzájárulással kész támogatni a kezdeményezést, melynek pontos eljárása, hogy az intézménnyel szerződést kell kötni. Hozzáteszi, az Anna tér 11. szám alatt szívesen fogadják az állampolgárokat bármilyen hozzájuk tartozó problémával kapcsolatban. Horváthné Farkas Andrea aljegyző Megjegyzi, hogy az elhangzottak alapján nyilvánvaló, hogy a helyi lakosság ez idáig is jól kezelte ilyen irányú kötelezettségét, azonban részéről elhangzott, hogy a Városgondnokság feladata a közterületek tisztán tartása. Pontosításként elmondja, kivéve azon közterületeket, amelyek magántulajdonú ingatlan előtt találhatók, tehát minden állampolgár köteles a saját háza előtt lévő járdát, illetőleg árkot tisztán tartani, valamint azokat télen hó és síkosság mentesíteni. Megköszöni a válaszokat. Megkéri t, hogy vizsgálják meg a településrészi fő vízelvezető árkokat, mert azok karbantartása szükségessé vált, mivel nagyobb esőzések alkalmával nem vezetik el megfelelően a felgyülemlett vizet. Elmondja, az elhangzott kérésnek nincs akadálya, időpont-egyeztetés után végigjárják az egész településrészt, és elvégzik a szükséges karbantartásokat. Megköszöni az együttműködést, majd megkérdezi a jelenlévőket kíván-e valaki kérdést feltenni. Budai István állampolgár Elmondja, a szennyvízcsatorna-építés több helyen is az út süllyedését eredményezte a településrészen és ez által sok helyen gödrök találhatók. Véleménye szerint az említettek kijavítása szükséges. Valamint megjegyzi, amennyiben az lehetséges, a településrész esztétikusabbá tétele érdekében faültetést javasol. Elmondja, a kátyúzásra tervezett anyagi forrás az idei évre vonatkozóan véges, de a jövő évi költségvetésből megpróbálnak erre a célra is tervezni, és a felmerülő igényeket megfelelően kielégíteni. Hozzáteszi, már egy ideje ő maga is településrészi lakos, így szívén viseli Kéttornyúlak életét. Ferenczi Sándor állampolgár Elmondja, hogy a Kéttornyúlaki utca 19-es házszám előtt körülbelül 6-8 járdalap el van törve, ami balesetveszélyes, emiatt szükséges volna kicserélni. Hozzáteszi, vállalja, hogy ő maga elvégzi a munkát, de amennyiben lehetőség van rá, ehhez betonlapok biztosítását szeretné kérni.

14 14 Elmondja, megpróbálnak járdalapot szerezni. Budai István állampolgár Elmondja, a Császár Autószerviz parkolójával szemben az esőzések során a járda mellett hatalmas tócsa alakul ki. Amennyiben arra lehetőség volna, fel kellene tölteni a területet, valamint újrarakni a járdalapokat. Hozzáteszi, az említett körbejárás során az árkok és a járdák állapotát is felül fogják vizsgálni. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 19/2013. (XI.12.) határozat Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága településrészen végzett tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. Megköszöni a kérdéseket, valamint a hozzászólásokat. Megkéri a lakosságot, hogy a jövőben is jelenjenek meg, mivel a részönkormányzat a lakosságot képviseli, és a testületi ülésen személyesen találkozhatnak azokkal a személyekkel, akik az adott témakörben jártas, tapasztalt szakemberek, és feltehetik nekik felmerült kérdéseiket. Véleménye szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal bármely probléma orvoslása tekintetében a lehetőségeihez mérten segítőkész, így az együttműködés biztosított közöttük. Megköszöni a jelenlévők részvételét, mindenkinek jó erőt, egészséget kívánva. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16,20 perckor bezárja. K. m. f. Máté István elnök Szabó Attiláné képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén. TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/22-28/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén. Jelen vannak:, Takácsné Molnár Eszter,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 16 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/21-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. Jelen vannak:, Tóth József és Varga Zoltánné

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Igazoltan távollévő: Koncz Ferenc polgármester, dr. Gál András képviselő

Igazoltan távollévő: Koncz Ferenc polgármester, dr. Gál András képviselő Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-12/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 6 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 47/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Felkészülés 2010 évre

Felkészülés 2010 évre Felkészülés 2010 évre A szociális törvény változásai Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális információk elérhetők: www.afsz.hu Jogszabályváltozások követési gyakorlata

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Küldetésünk, hogy az időseknek nyújtott szolgáltatásainkkal segítsünk a hozzánk fordulóknak abban - akár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2016. április 5-én kedd, településünkön tartandó ünnepségre.

elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2016. április 5-én kedd, településünkön tartandó ünnepségre. XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2016. MÁRCIUS MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2016. április 5-én kedd, településünkön tartandó ünnepségre.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV B a r l a h i d a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év október hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 27/2015.(X.05.) 28/2015.(X.05.) 29/2015.(X.05.)

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Készítette: Horváth Katalin intézményvezető 1 Tartalom Szivárvány Bölcsőde és védőnői Szolgálat...1 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...4 1.Az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008.

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2008. október VIII. évfolyam 3. szám Tisztelt Partnereink! Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására Előadó:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben