SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető"

Átírás

1 SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Készítette: Horváth Katalin intézményvezető 1

2 Tartalom Szivárvány Bölcsőde és védőnői Szolgálat...1 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az intézmény feladatai és hatásköre...6 Bölcsődei ellátás:...6 Védőnői szolgálat:...6 Iskola-egészségügyi ellátás:...6 Egészségház:...7 Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona: Szervezeti felépítés:...7 II. SZEMÉLYI ALAPADATOK...7 III. IV. 1.Intézményben dolgozók létszáma, végzettségük:...9 BÖLCSŐDEI CSOPORTBEOSZTÁSOK: Intézményben dolgozók végzettsége Fluktuáció az intézményben Munkahelyi balestek...15 AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE...15 Bölcsőde...15 Nyári zárás a bölcsődében...15 Védőnők Dolgozók munkarendje...17 SZAKMAI ÉRTÉKELÉS Bölcsőde...17 A bölcsőde működése mutatókon keresztül...18 Férőhelyek számának alakulása:...18 Visszatartott gyermekek számának alakulása:...19 Ellátottak száma és az igényelhető norma összehasonlítása, kimutatása:...19 Kihasználtság:...20 Ellátottak szociális körülményeinek mutatói:...21 (az adatok az adott év december 31-ei adatokat mutatják)...21 Ellátott gyermekek száma, nem és életkor szerint:...22 Gyermekek felvétele a bölcsődébe: Védőnői Szolgálat...24 A területi védőnő feladata: Egészségház...30 V. IGAZGATÁSI ÉRTÉKELÉSEK Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

3 2.Gyermekbalesetek, rendkívüli események: Ellenőrzési rendszer működtetése, ellenőrzések megállapításai: Továbbképzések...32 VI. GAZDÁLKODÁS RENDJE...33 VII. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI Intézmények megközelíthetősége, akadálymentessége Felszerelési tárgyak, berendezések...35 VIII.RENDEZVÉNYEINK...38 IX.EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK...40 X. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

4 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető, egy szakmai vezető valamint egy vezető védőnő segíti. Az intézmény székhelye a Rákóczi Ferenc utcai ingatlan, ahol az intézményvezető és az adminisztratív személyzet, végzik munkájukat. Intézmény neve: Szigethalom Város Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Székhely: 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. (Szivárvány Bölcsőde) Tel/Fax: 24/ weblap: Telephely: 2315 Szigethalom, Szabadkai u.71. (Egészségház, Védőnői Szolgálat) Tel: 24/ Telephely: 2315 Szigethalom, József A. u (Szivárvány Bölcsőde) Tel/Fax: 24/ weblap: Szigethalom Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvényben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben 4

5 meghatározottak alapján, kötelező feladatként látja el a bölcsődei alapellátást, valamint az egészségügyről szóló CLIV. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben és a 49/2004.(V.21.) EszCsM rendeletben foglaltak alapján a védőnői ellátást. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (4)-(5) bek. értelmében, a közös igazgatású gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú intézmények feladatát látja el. Ezen intézményben a gyermek ellátásához és neveléséhez kapcsolódó nem gyermekjóléti és nem gyermekvédelmi tevékenységet ellátó intézményegység is működhet, különösen védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 135/2007.(VI.14) Kt. határozatával létrehozta Szivárvány Bölcsőde intézményét a 3 éven aluli gyermekek ellátása, gondozása, nevelése céljából. Az intézmény szeptember 1-jén kezdte el működését a József A. u sz. alatti ingatlanban. Itt lehetőség nyílt egy csoport keretében gyermek befogadására. A gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését 1 fő mb. intézményvezető, 2 fő gondozónő és 1 fő kisegítő személyzet látta el március 1-jétől a védőnői szolgálat működtetését és az Egészségház üzemeltetésével járó feladatokat átvettük a Szigethalom Önkormányzat Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézménytől június 6-án átadták az Európai Uniós Támogatással épült Rákóczi F. utcai bölcsődét. A József A. utcai bölcsődéből való átköltözés az új bölcsődébe zökkenőmentesen történt meg. Bölcsődénk 2 gondozási egységből áll melyen belül 4 csoportban 40 gyermek elhelyezésére nyújtott lehetőséget. A bölcsőde feltöltöttsége a törvény szerint nem haladhatta meg a 120%-ot. Ezt 2008 évben nem tudtuk tartani. A beíratott gyermekek száma a férőhelyhez viszonyítva elérte a 140%-ot. Ez az elmúlt rövidebb időszak is elegendő volt arra, hogy bebizonyítsa, szükség van a bölcsődére. A jelentkezők száma és az intézmény kihasználtsága alapján az intézmény kezdeményezésére az Önök támogatásával, szeptemberében a József A. utcai telephelyet ismét megnyitottuk. Majd áprilisában, a Rákóczi Ferenc utcai székhelyen további egy csoport került kialakításra a két egység közötti aulában. Mivel ehhez a helyiséghez, nem tartozik a gyermekek részére külön fürdő, ill. átadó, ezért a csoport egyik fele az I. egység, a másik fele a II. egység közös helyiségeit használja. Ez a helyzet a gondozók részéről nagyobb figyelmet és szervezést kíván, de nem megoldhatatlan. 5

6 1.AZ INTÉZMÉNY FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE Az intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kötelező feladatként a következőket látja el. Bölcsődei ellátás: A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretein belül ellátja a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét. Az intézmény feladata a családban nevelkedő 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-, szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az intézmény főzőkonyhája által biztosítjuk a gyermekek részére, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést. A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait a Család és Gyermekvédelmi Intézet által 1999-ben kiadott A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai c. módszertani levél tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat a Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testületének helyi rendelete állapítja meg. Védőnői szolgálat: A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A körzeti védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él. Ellátják a család és nővédelmi egészségügyi gondozást. Iskola-egészségügyi ellátás: Az iskolaorvosi feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2 fő közreműködő iskolaorvos, az iskolafogászati ellátást pedig 1 fő iskolai fogorvos látja el, intézményünk keretében mindnyájan vállalkozási tevékenységben. 6

7 Egészségház: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan (intézményi épület-részek, helyiségek) bérbeadása, kezelése, üzemeltetése. Külön megállapodás alapján az egészségügyi szolgáltató (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) számára biztosított szakmai helyiségek üzemeltetése. Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona: Intézményünk külön megállapodás alapján január 01-től biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést az Idősek Otthona ellátottainak részére. 2.SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: II. SZEMÉLYI ALAPADATOK Intézményvezető: Horváth Katalin Elérhetőség: Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. Tel./fax: 24/ , 70/ Gazdasági vezető: Adorjánné Csapó Gyöngyi Elérhetőség: Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. Tel./fax: 24/ , 70/

8 Élelmezésvezető: Barnucz Richárdné Elérhetőség: Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. Tel./fax: 24/ , 70/ Adminisztrátor: Bedő Ferencné Elérhetőség: Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. Tel./fax: 24/ Orvos: dr. Májer Éva ig: dr. Czúth Ibolya Ildikó (szerződésének megszűntetését kérte) től: dr. Májer Éva Megbízási szerződéssel, csoportonként havi 4 órát köteles a Módszertani levélben és a szerződésben meghatározott feladatokat ellátni. beszoktatás után a gyermekek részletes orvosi vizsgálata, meghatározott életkorokban státuszvizsgálat készítése és rögzítése, gyermekek időszakos orvosi vizsgálata, feltárt probléma esetén gondozónővel történő megbeszélés, valamint a szülő tájékoztatása, házi patika összeállítása és felújítása, járványveszély esetén az érvényben levő rendelkezések megtétele, óvodába kerülés előtt az egészségi állapot felmérése, a törzslapon és az átjelentőm státusz rögzítése, a gondozói munka során felmerült összes eü. probléma megbeszélése és megoldási lehetőségek keresése, heti étrend, élelmezés ellenőrzése az élelmezésvezetővel együttműködve. 8

9 1.INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, VÉGZETTSÉGÜK: Intézményben dolgozók összlétszáma: 35 fő Székhely:( Rákóczi F. u. 149/a) 23 intézményvezető 1 fő gazdasági vezető 1 fő élelmezésvezető 1 fő szakmai vezető 1 fő adminisztrátor 1 fő gondozó 11 fő technikai dolgozó 2 fő konyhai dolgozó 4 fő mosónő 1 fő Telephely: (József A. u ) 4 gondozó 2 fő technikai dolgozó 1 fő konyhai dolgozó 1 fő Telephely: Szabadkai u védőnő 7 fő iskolavédőnő 1 fő BÖLCSŐDEI CSOPORTBEOSZTÁSOK: I. Gondozási egység: (Rákóczi F. u 149/a) Csoport Gondozók Technikai dolgozó Pillangó Katica Forgó Györgyné: csoportvezető Szabó Magdolna Szedlárné Pántya Veronika Moldvánné Bencsik Judit Gőgös Lászlóné II. Gondozási egység: (Rákóczi F. u 149/a) Csoport Gondozók Technikai dolgozó Süni Méhecske Haffnerné Bedjanics Katalin Kulcsárné Malinovszki Amaryl Lenkóné Kátai Gabriella: csoportvezető Szilvásyné Báncs Judit Jászné Batu Ágnes 9

10 III. Gondozási egység: ( József A utca) Csoport Gondozók Technikai /konyhai dolgozó Pingvin Lászlóné Baraksó Veronika: szakmai vezető Szalai Gyuláné Siktár Lajosné Pataki Éva KONYHAI EGYSÉG: (Rákóczi F. u 149/a) Élelmezésvezető/dietetikus Szakács Konyhai kisegítők: Barnucz Richárdné Pálinkó Istvánné Bagyó Tímea Kürti Zoltán Lászlóné szakács szakképesítést szerzett Gál Istvánné Siktár Lajosné Szigecsán Gábor Mosoda: (Rákóczi F. u 149/a) Mosónő: Kepes Jánosné EGÉSZSÉGHÁZ: (Szabadkai u. 71.) Területi védőnők: I. körzet: Kiss Edit II. körzet: Vincze Zsuzsanna : csoportvezető III. körzet: Zele Ágnes IV. körzet: Mercs Ilona; Kovács Emese V. körzet: Zakupszky Tiborné VI. körzet: Varga Attiláné VII. körzet: Forgácsné Szabó Emese Iskolavédőnő: Pál Bernadett Takarítók: Kovács Gyuláné áthelyezve takarító céghez Németi Antalné; Zagyi Andrásné - áthelyezve takarító céghez 10

11 2.INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK VÉGZETTSÉGE Ssz. Név Iskolai végzettség/szakképesítés Beosztás 1. Horváth Katalin Szociális munkás Csecsemő és kisgyermekgondozó nevelő Szakvizsga Intézményvezető 2. Adorjánné Csapó Gyöngyi 3. Barnucz Richárdné Kenessey Szilvia 4. Lászlóné Baraskó Veronika Élelmiszeripari főiskola BGF-PSZF Pénzügyi adó, illeték vámszakértő Pénzügyi számviteli ügyintéző Mérlegképes könyvelő Adótanácsadó Egészségügyi Főiskola Dietetikus szak Szakközépiskolai érettségi, Bölcsődei szakgondozó Csecsemő és gyermekgondozó Gazdasági vezető Élelmezésvezető Szakmai vezető 5. Bagyó Timea Szakács Szakács 6. Bedő Ferencné Szakközépiskolai érettségi Adminisztrátor 7. Forgó Györgyné Egészségügyi szakiskola Csecsemő és kisgyermekgondozó Gondozónő 8. Gál Istvánné 8 általános Konyhai kisegítő 9. Gőgős Lászlóné Gimnáziumi érettségi Takarító 10. Haffnerné Bedjanics Katalin Egészségügyi szakiskola Gimnáziumi érettségi Gondozónő Csecsemő és kisgyermekgondozó 11. Jászné Batu Ágnes 8 általános Takarító 12. Kállai Magdolna Gimnáziumi érettségi Gondozónő Kisgyermekgondozó, - nevelő 13. Kepes Jánosné Szakmunkásképző Mosónő 14. Kulcsárné Malinovszki Amaryl Gimnáziumi érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Gondozónő 15. Kürti Zoltán Lászlóné Szakmunkás bizonyítvány - cukrász Konyhai kisegítő 16. Lenkóné Kátai Gabriella 17. Miklósné Benkó Beatrix Szakközépiskolai érettségi Gyermekápoló Csecsemő és kisgyermekgondozó Szakközépiskolai érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Gondozónő Gondozónő 18. Moldvánné Bencsik Judit Szakközépiskolai érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó nevelő Gondozónő 19. Nagyné Sárkány Emese Szakközépiskolai érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Gondozónő 20. Pálinkó Istvánné Szakmunkásképző - szakács Szakács 21. Pataki Éva Gimnáziumi érettségi Takarító 11

12 22. Siktár Lajosné 23. Szabó Magdolna 24. Szalai Gyuláné 25. Szedlárné Pántya Veronika 26. Szigecsán Gáborné 8 általános Étkezdés OKJ tanfolyam Gimnáziumi érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Szakközépiskolai érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Egészségügyi szakiskola Gimnáziumi érettségi OKJ ápoló Csecsemő és kisgyermekgondozó 8 általános Étkezdés OKJ tanfolyam Konyhai kisegítő Gondozónő Gondozónő Gondozónő Konyhai kisegítő 27. Szilvásyné Báncs Judit Érettségi Csecsemő és kisgyermekgondozó Gondozónő 28. Kiss Edit Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 29. Forgácsné Szabó Emese Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 30. Kovács Emese Egészségügyi főiskola Védőnőképző szak Védőnő 31. Pál Bernadett Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Mentálhigiénés szakember Iskolavédőnő 32. Vincze Zsuzsanna Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 33. Varga Attiláné Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 34. Zakupszky Tiborné Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 35. Zele Ágnes Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szak Védőnő 3.FLUKTUÁCIÓ AZ INTÉZMÉNYBEN Védőnői Szolgálat 2011 Bölcsőde Megjegyzés Időpont Bagyó Tímea szakács Kállai Magdolna gondozó Miklósné B. Beatrix gondozó Munkaviszony létesítés/áthelyezés 3 5 Pataki Éva technikai dolgozó Lászlóné B. Veronika szakmai vezető Kiss Edit védőnő Kovács Emese védőnő Zagyi Andrásné takarító

13 Gémesi Jánosné nyugdíj Munkaviszony megszűnés/megszűntetés 4 1 Németi Antalné áthelyezés Kovács Gyuláné áthelyezés Zagyi Andrásné áthelyezés Mercs Ilona nyugdíj TGYÁS re ment 1 Forgácsné Szabó Emese GYES ről visszatért 1 Nagyné Sárkány Emese Védőnői Szolgálat 2010 Munkaviszony létesítés/áthelyezés 2 Munkaviszony megszűnés/megszűntetés GYES re ment GYES ről visszatért 2 2 Bölcsőde Megjegyzés Időpont Horváth Katalin:int.vez Szabó Magdolna:gondozó Bacsa Márta Demingerné B. Katalin Demingerné B. Katalin Pál Bernadett Védőnői Szolgálat 2009 Munkaviszony létesítés/áthelyezés 1 6 Bölcsőde Megjegyzés Időpont Forgácsné Sz Emese Adorjánné Cs. Gyöngyi Szilvásyné B. Judit Haffnerné B. Katalin Kürti Zoltánné Moldvánné B. Judit Szigecsán Gáborné Munkaviszony megszűnés/megszűntetés 1 Nagy Tiborné GYES re ment 1 Nagyné S. Emese GYES ről visszatért 13

14 Munkaviszony létesítés/áthelyezés Munkaviszony megszűnés/megszűntetés Védőnői Szolgálat 10 Egyesített Szoc. Int. ből áthelyezés GYES re ment Bölcsőde Megjegyzés Időpont 13 Rákóczi F. utcai bölcsőde megnyitása 1 Bacsa Márta Ilona Demingerné B. Katalin Kovács Gyuláné Mercs Ilona Németi Antalné Pál Bernadett Varga Attiláné Vincze Zsuzsanna Zakupszky Tiborné Zele Ágnes Szalai Gyuláné Szedlárné P. Veronika Barnucz Richárdné Bedő Ferencné Feith Erika Gémesi Jánosné Gőgös Lászlóné Jászné Batu Ágnes Kepes Jánosné Kulcsárné M. Amaryl Lenkóné K. Gabriella Pálinló Istvánné Siktár Lajosné Feith Erika Demingerné B. Katalin Pál Bernadett GYES ről visszatért Védőnői Szolgálat 2007 Munkaviszony létesítés/áthelyezés 4 Munkaviszony megszűnés/megszűntetés GYES re ment GYES ről visszatért Bölcsőde Megjegyzés Időpont Nagy Tiborné Forgó Györgyné Nagyné S. Emese Gál Istvánné

15 4.MUNKAHELYI BALESTEK Fő Megjegyzés Fő Megjegyzés Fő Megjegyzés Fő Megjegyzés Fő Megjegyzés Egészségház Védőnők 1 Bacsa Márta: : lábtörés Bölcsőde József A. Rákóczi F. Konyha Mosoda 1 Kepes Jánosné: : láb zúzódás III. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az ellátás helye: 2315 Szigethalom, József A. u szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a. Nyitvatartási idő: BÖLCSŐDE A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde 5 napos munkarend szerint üzemel (hétfőtől péntekig). A bölcsőde munkanapokon, óráig nyújt ellátást. Nyári zárás a bölcsődében 15

16 A tavalyi évhez hasonlóan, a nyári zárást az ellátott gyermekek szüleinek igényeinek figyelembevételével alakítottuk. Az intézmény ben július 18 - augusztus 12.-ig zárt be. Ebből két hét ügyeletet szerveztünk és két hét volt a tényleges zárás, amikor a festést és a szükséges karbantartási feladatokat végezték el. Intézményünk ( től) főz az Idősek Otthona részére is, így az iskolákkal egyeztetve, erre az időszakra, amikor a konyhai is leállt, megosztva vették át a főzést Nem igénylik Júl Aug Nem igénylik Júl Aug Az ellátási helye: VÉDŐNŐK fenntartó által biztosított tanácsadó hely Szigethalom, Szabadkai u.71. családok otthonában nevelési,- oktatási intézményben: - Gróf Széchenyi István Ált. Iskola: 2315 Szigethalom, Thököly u Szent István Ált. Iskola: 2315 Szigethalom, József A. u. 47., Szabadkai u. 64. Tanácsadási idő: Területi védőnői tanácsadások: minden körzet - hét körzet - védőnőjének az alábbi tanácsadásokat kell tartania heti két órában: tanácsadás nők, várandós anyák részére csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás orvossal együtt csecsemő-, gyermek tanácsadás Iskolai védőnői tanácsadások: heti két órában a város két iskolájában: -Gróf Széchenyi István Ált. Iskola: 2315 Szigethalom, Thököly u. 37 -Szent István Ált. Iskola: 2315 Szigethalom, József A. u. 47., Szabadkai u

17 1.DOLGOZÓK MUNKARENDJE Minden dolgozónak: heti 40 óra. A bölcsődei gondozóknak a kötelezően csoportban töltendő idejük napi 7 óra. A napi egy órát a munkaköri feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására kötelesek fordítani (családlátogatás, adminisztráció, felkészülés, dekorálás). A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/200. (XII. 26.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdése előírja, hogy a teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott gondozónak és a szakgondozónak. Ezen speciális ágazati jogszabály szerint a bölcsődében foglalkoztatott gondozónők hét óra időtartamban kötelesek a munkahelyen munkát végezni és feladataikat teljesíteni. A jogszabály nem tiltja azt, hogy a gondozónők kötelezően a munkahelyen teljesítendő hét órán túl a bölcsődén kívül tartózkodjanak, és abban az időtartamban más megjelölt helyen teljesítsék a munkaköri kötelezettségeiket. Bölcsőde orvosa heti 4 órában látja el feladatait. Egészségházban a takarítók munkarendje az orvosok rendelési idejéhez alkalmazkodik. A védőnők munkarendjét részben a működési engedély szabályozza a kötelező tanácsadásokkal. IV. SZAKMAI ÉRTÉKELÉS Az intézményben végzett munka színvonalának folyamatos fejlődését biztosítja a bölcsődei dolgozók részére, a Módszertani Intézmény a védőnők részére az ÁNTSZ, a konyhának pedig a HACCP követelmények. Minden területre elmondható, hogy sokrétű feladatot kell ellátniuk (gyermek, szülőnek tanácsadás, adminisztráció), ami megnehezíti munkájukat. 1.BÖLCSŐDE június 6-án átadták az Európai Uniós Támogatással épült Rákóczi F. utcai bölcsődét. A József A. utcai bölcsődéből való átköltözés az új bölcsődébe zökkenőmentesen történt meg. A bölcsőde 2009-ben, 2 gondozási egységből állt melyen belül 4 csoportban 40 gyermek elhelyezésére nyújtott lehetőséget. 17

18 Ez az elmúlt rövidebb időszak is elegendő volt arra, hogy bebizonyítsa, szükség van a bölcsődére. A jelentkezők száma és az intézmény kihasználtsága alapján az intézmény kezdeményezésére az Önök támogatásával, szeptemberében a József A. utcai telephelyet ismét megnyitottuk. A gondozónő feladata az intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, valamint az adminisztráció. A gondozónő a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a munkáját, a gondozás-nevelés mindig személyre szóló. Az egyes gyermekek életkora, fejlettségi szintje határozza meg a vele való foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő- és a felmenő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy munkaidejében a gondozónő a saját gyermekeit gondozza, velük foglalkozik. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen az egészséges személyiségfejlődéshez. A gondozónak úgy kell alakítania a beszoktatást, ill. a gondozást, hogy amikor a gyermek gondozója valamilyen akadályoztatás miatt nem tudja munkáját ellátni, a társgondozóját, akivel a gyermek egyébként is min. napi 4 órát tölt, elfogadja. A felmenő rendszer azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába menetelig egy gondozónő kíséri végig a gyermek fejlődését. A BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSE MUTATÓKON KERESZTÜL Férőhelyek számának alakulása: Az elmúlt években a férőhelyek számánál a jogszabályi keretek lehtőséget adtak arra, hogy + 20 % -al eltérjen az intézmény, amelyre még igényelhetetett állami normatívát. Ez január 01.-től a következő képen került meghatározásra: 15/1998(IV.30) NM rendelet szabályozása alapján. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. Ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható egy csoportban fő fő fő fő fő ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK SZÁMA 10+20%= %= = JELENTKEZŐK SZÁMA FELVÉTELT NYERT GYEREKEK SZÁMA nov.06 ig BÖLCSŐDEI CSOPORTOK SZÁMA

19 Az engedélyezett férőhelyek és a felvett gyermekek száma közötti különbségnek az oka az, hogy veszünk fel 2 év alatti gyermeket is, akik így gyarkorlatilag 2 évet töltenek intézményünben. Továbbá vannak akiket a gyermekorvos és a gondozók javaslata alapján a 3. évük betöltése ellenére ( jogszabály lehetőséget ad rá) tartjuk még egy évet, mert úgy ítélik meg, hogy nem óvodaérettek. Visszatartott gyermekek számának alakulása: fő fő Ellátottak száma és az igényelhető norma összehasonlítása, kimutatása: GONDOZÁSI NAPOK(251 ) FŐ GONDOZÁSI NAPOK (252) FŐ GONDOZÁSI NAPOK(251) FŐ GONDOZÁSI NAPOK(251) FŐ GONDOZÁSI NAPOK(251) JANUÁR FŐ FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN LÉTSZÁM MELYRE IGÉNYELHETŐ NORMATÍVA 7,53 21,74 38,05 46,35 53,84 ELLÁTOTT GYERMEKEK SZÁMA ( ÁTLAG=ÖSSZ/12) 11,8 31,58 57,08 68,00 77,50 19

20 Ebben a táblázatban jól látszik, hogy az elmúlt években ellátott gyermekek átlag létszámánál jelentősen kevesebb állami normatívát igényelhettünk. Intézményünk az állami normatívát a következő számítás alapján, nem pedig fejkvóta rendszerben kapja: a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok számát osztani kell 251-el. Kihasználtság: A következő összefoglaló táblázatban áttekinthető, hogy az év során miként alakul a bölcsőde kihasználtsága. Gazdasági szempontból negatív hatással van az intézményre az, hogy a gondozási év kezdetekor kb. 2 hónapig a csoport nem a maximális feltöltöttséggel tud működni, mert a beszoktatás fokozatos és egy gondozó egyszerre csak egy gyermeket szoktathat be (egy gyermek beszoktatása kb. 2 hét). Tovább rontja a gondozási év kezdetén a napi ellátottak számát a gyermekek közösségbe kerülésével járó betegségek is, ill. jól látható a szülők szabadságolása az ünnepek és a nyári időszak alatt. Kihasználtság % Hónap Január 76% 65% 74% 70% Február 90% 75% 69% 64% Március 91% 72% 80% 80% Április 82% 84% 79% 63% Május 89% 82% 84% 76% Június 56% 80% 77% 79% Július 47% 25% 49% 49% Augusztus 59% 54% 48% 55% Szeptember 30% 83% 70% 75% 63% Október 79% 70% 70% 72% 71% November 88% 80% 73% 70% 70% December 57% 52% 50% 42% 53% 20

21 Ellátottak szociális körülményeinek mutatói: (az adatok az adott év december 31-ei adatokat mutatják) Intézményünk csak az étkezési kedvezményekből tud hivatalos információt szerezni a szociális körülményekről, amely nem feltétlenül azonos a ténylegesen szociális problémákkal küzdő családok számával. Az jól látszik, hogy milyen jelentősen emelkedett a kedvezményeket igénybevevő gyermekek száma, amely tükrözi, hogy az elmúlt időszakban nőtt az anyagi problémákkal küzdő családok száma a városban. Az alábbi táblázatban áttekinthető, hogy az évek során adott hónapokban a gyermekek közül hányan vesznek igénybe különböző kedvezményeket, amelyek alapján következtethetünk a családok szociális körülményeire, továbbá bevételeink eloszlására ELLÁTOTT GYERMEKEK SZÁMA TÁRGYÉV DEC. 31 ÉN RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZSÜL, INGYENESEN ÉTKEZŐ EGYÉB OKBÓL INGYENES ÉTKEZŐ 50% OS DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLTEK % 9,4% 15,6% 15,7% 32% SPECIÁLIS ÉTKEZÉSÉT MAGA BIZTOSAÍTJA % 3,7% TATÓSAN BETEG VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD GYERMEKE % 16% 7,5 10,9 0,4% 21% A kedvezmények az alábbi esetekben nyújthatóak: 1997.évi XXXI. tv (5) alapján: - 50%-os kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek azon gyermekek, akiknek családjában az eltartott kiskorúak (családi pótlékban részesülők) száma eléri a 3 főt, 21

22 - ingyenes étkeztetést (100% - os támogatásban részesül) abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és azt a szülő a határozat másolati példányának benyújtásával igazolja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:1997.évi XXXI. tv. 19. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át ha gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Ellátott gyermekek száma, nem és életkor szerint: Látható, hogy többnyire 24 hónapos kortól kérik a szülők a gyermekeik felvételét. De egyre gyakrabban előfordul, hogy felveszünk kisebb gyermekeket is, mert olyan szociális körülmények állnak fenn az adott családban, amely indokolttá teszi, és amit a város gyermekvédelmi jelzőrendszere megerősít ELLÁTOTT GYERMEKEK SZÁMA TÁRGYÉV DEC. 31 ÉN FIÚK HÓNAPOS HÓNAPOS HÓNAPOS HÓNAPOS HÓNAPOS ÖSSZESEN % 42% 51% 42% 58% 56% HÓNAPOS 1 0 LÁNYOK HÓNAPOS HÓNAPOS HÓNAPOS HÓNAPOS ÖSSZESEN % 58,00% 49% 58% 42% 44% Összesítő táblázat az ellátottak kora szerint: 22

23 hó hó hó hó hó Összlétszám Gyermekek felvétele a bölcsődébe: A bölcsődébe 1 éves kortól 3 éves életkor betöltéséig vehetők fel azok a családban nevelkedő gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akinek egészséges fejlődése érdekében - szociális, vagy egyéb ok miatt szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés. Intézményünk azért nem biztosítja az 1 év alatti gyermekek felvételét, mert a főzőkonyhánk nem alkalmas az ő táplálásukhoz szükséges körülmények (tejkonyha) kialakítására. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek részére kell biztosítani: (1997.évi XXXI. tv. 41. (2) alapján): akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek KIVÉVE azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni, a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (1997.évi XXXI. tv. 42/A. ). Az intézménybe a gyermek felvételét a Szigethalmon bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő kérheti, valamint a szülő hozzájárulásával: a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a gyermekjóléti szolgálat, a családgondozó. A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a kezelőorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. Továbbá a lakcímet igazoló okmányok másolatát és a kedvezményes étkezésének jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát is. 23

24 A szülők munkáltatói igazolását felvételi értesítőben meghatározott időpontig kérjük be, mert a jelenlegi felvételi rendszer alapján a kérelem benyújtásakor kezdik meg a szülők a GYED-re való jogosultságukat. A jelentkezési lapokat az intézmény adminisztrátora gyűjti össze, iktatja, nyilvántartási (előjegyzési) számot ad a kérelemnek és gondoskodik a kiértesítésekről. A évi felvételt követően intézményünk javaslatot tett a Felvételi Szabályzat módosítására, amelyet a fenntartó az októberi Képviselő - testületi ülésen jóváhagyott. Erre azért volt szükség, mert korábbi jelentkezési rendszer, melynél folyamatosan adhatták be a kérelmeket átláthatatlan, nehezen követhető volt. A jelenlegi felvételi rendszerben csak azok adják be kérelmüket egy meghatározott beiratkozási időpontban, akik az adott gondozási évre igénylik az ellátást. Továbbá az is előnye az új rendszernek, hogy már a beiratkozáskor be kell nyújtaniuk az ellátás jogosságát, rászorultságát igazoló dokumentumokat az igénylőknek, így akiket a törvény szerint is előnyben kell, részesítünk már akkor láthatóvá vállnak. 2.VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT A Védőnői Szolgálat március 01-től tartozik a Szivárvány Bölcsődéhez. Védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett védőnő nyújthat. Védőnőt csak védőnő helyettesíthet. A védőnő feladatát az ellátási területen lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnő ezen túl köteles ellátni a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét a védőnőnél bejelenti. A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezető védőnője látja el. Feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik háziorvosi, szakorvosi ellátással, közoktatással, gyermekjóléti intézménnyel ben új számítógépes program került bevezetésre. Jelentéseiket a védőnők, havonta online küldik az Országos Módszertani Központ felé. Oltási jelentéseket az ÁNTSZ felé szintén elektronikusan küldjük havonta. A területi védőnő feladata: 24

25 nővédelem / családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségügyi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban 0-6 éves korú gyermekek gondozása védőoltások életkorhoz kötött szűrővizsgálatok /1,3,6 hónapos, 1,2,3,4,5,6 éves korban/ családgondozás Egy körzetben az ellátandó várandós anyák és 0-6 éves korú gyermekek létszáma nem haladhatja meg 250 főt ban a hat körzetben ez átlagosan 285 fő volt, ezért szükségessé vált a hetedik körzet kialakítása. Új körzethatárokat kellett kialakítanunk, ami hosszú időt vett igénybe. Ennek elsősorban a térségben levő szakképzett védőnők hiánya. Szigethalmon től hét területi védőnői körzet működik. A területi védőnő feladata: nővédelem / családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségügyi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban 0-6 éves korú gyermekek gondozása védőoltások életkorhoz kötött szűrővizsgálatok /1,3,6 hónapos, 1,2,3,4,5,6 éves korban/ családgondozás Egy körzetben az ellátandó várandós anyák és 0-6 éves korú gyermekek létszáma nem haladhatja meg 250 főt. Jelenlegi hét körzetben ez a létszám az előírásnak megfelelően alakult, minimális körzet átalakítással. Szinte minden körzet maximális létszámmal működik. Az I. körzetet ellátó Demingerné Buránszki Katalin január elsején kilépett és Szigetcsépre kérte áthelyezését. Körzetét Forgácsné Szabó Emese helyettesítette július 01.-ig től új védőnő Kiss Edit tölti be ezt az állást. A VII. körzetet ellátó Forgácsné Szabó Emese szeptember 01-től veszélyeztetett terhessége miatt táppénzes állományba került és körzetét helyettesítésben Varga Attiláné látta el. 25

26 Mercs Ilona, aki a IV. körzet védőnője, től felmentési idejét töltötte ig, a nyugdíjaztatásáig. Helyettesítését Vincze Zsuzsanna védőnő látta el től új védőnő, Kovács Emese dolgozik ebben a körzetben. Ráckevei Kistérség Népegészségügyi Intézet vezető védőnője Vásárhelyi Lajosné tól nyugdíjba vonult, helyébe Husovszkyné Fischer Julianna szigetcsépi védőnő került. Körzetek kimutatása: Körzet Védőnő 2011-ben gondozott várandós anyák 0-6éves gyermekek átlag létszáma I. Forgácsné/ Kiss Edit II. Vincze Zsuzsanna III. Zele Ágnes IV. Mercs Ilona/Vincze Zs V. Zakupszky Tiborné VI. Varga Attiláné VII. Forgácsné Sz. Emese/Varga Attiláné Összesen Ebben az évben a gondozottak létszáma alig változott, feltételezhetően a gazdasági válság miatt, miután az építkezések leálltak. Sokan elköltöztek albérletbe és körülbelül ugyan annyian választották Szigethalmot új lakhelyükké. Az iskola védőnő feladata: alapszűrések végzése / súly, magasság, érzékszervi, mozgásszervi szűrések, vérnyomásmérés/ gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése elsősegélynyújtás orvosi vizsgálatok megszervezése, részvétel 26

27 kampányoltások megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása / 6. osztályban MMR és DPT, 7. és 8. osztályban Engerix B oltás két alakalommal/ krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése részvétel az egészségtan oktatásban testnevelés, gyógytestnevelés, technika órák, iskolai helyiségek, az étkezés higiénés ellenőrzésében való részvétel pályaválasztás segítése kapcsolattartás szülőkkel Iskola védőnő: A Gróf Széchenyi és a Szent István Általános Iskolában egészségügyi feladatokra kinevezett védőnő: Pál Bernadett. Fogadóóra: Szt. István Ált. Isk. Szabadkai u. : Csütörtök: óra József A. u. : Csütörtök 8-10 óra Gr. Széchenyi Ált. Isk.: Kedd: 8-10 óra A 2010/2011 es tanévben védőnői és orvosi szűrések történtek a második, negyedik, hatodik és nyolcadik osztályban, valamint a speciális tagozaton. Kampányoltások: Engerix B oltás a hetedik osztályban Hatodik osztályosok MMR és DTP oltást kaptak októberben és novemberben Egyéb tevékenységek: 2011.novemberben a Szt. István Ált. Iskola által szervezett Egészséghét keretében előadást tartott: Alsós tagozaton + Speciális tagozaton + Ötödik osztályosoknak az Egészséges táplálkozásról, A hatodik osztályosoknak pedig szexuális felvilágosításról tartott előadást. A nyári szünetben táboroztatáson vett részt. Területi védőnők: Minden területi védőnőnek van hetente 2-2 órában önálló várandós és csecsemő-kisgyermek tanácsadása. Önálló védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás: I. körzet: Hétfő óráig II. körzet: Hétfő óráig III. körzet: Csütörtök óráig 27

28 IV. körzet: Kedd 8-10 óráig V. körzet: Szerda 9-11 óráig VI. körzet: Péntek 8-10 óráig VII. Körzet Péntek óráig Önálló várandós tanácsadás: I. körzet: Hétfő 8-10 óráig II. Körzet Csütörtök ig. III. körzet: Hétfő óráig IV. körzet: Csütörtök: óráig V. körzet: Kedd óráig VI. körzet: Szerda óráig VII. körzet: Szerda óráig 28

29 Továbbképzéseken, rendezvényeken, értekezleteken való részvétel: Védőnői értekezlet RÁCKEVE Korszerű várandósgondozás az alapellátásban /továbbképzés Bp./ 29

30 Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szervezésében és Születések Hete rendezvény a Városi Szabadidő Központban II.sz. Női Klinika: A szülészeti-nőgyógyászati és újszülött kori kórképek diagnosztikája, ellátása. Védőnői értekezlet Szigetszentmiklós Óvodai felvételi megbeszélés Védőnői értekezlet Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázat TÁMOP / azonosító számú Összefogás Szigethalom gyermekeiért című projektben részt vett: Varga Attiláné, Forgácsné Szabó Emese és Kiss Edit Budapest Főváros Kormányhivatal, Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet vezető védőnője a területi védőnőknél szakmai ellenőrzést tartott 2011-ben régi eszközök selejtezésre kerültek, jegyzőkönyv készült 3.EGÉSZSÉGHÁZ Az intézmény üzemeltetőiként, látjuk el a szükséges feladatokat. Ez év során a takarítási feladatok kiszervezésre kerültek. Az intézmény alkalmazásában levő takarítókat a cég átvette. V. IGAZGATÁSI ÉRTÉKELÉSEK 1.GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG A Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde és a védőnői szolgálat, a rendszerben a jelző funkciót ellátó intézmény. A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában résztvevőgondozók számára. A Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett alábbi értekezleteken vettek részt a védőnők és a bölcsődei gondozók: március 08. Gyermekvédelmi tanácskozás november Szakmaközi megbeszélés Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, az óvodákkal, az iskolákkal, a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és 30

31 Családsegítő Szolgálattal és kölcsönös jó együttműködés jellemzi a Polgármesteri Hivatal munkatársaival való kapcsolatunkat. Bölcsődénkben az éves Érdekképviseleti Fórumot, október 27. én tartottuk meg, ahol a Házirendet és a Felvételi szabályzatot is véleményeztettük. 2.GYERMEKBALESETEK, RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK: Rákóczi F. u. József A.u. Név/csoport Baleset X.X. Elesett, fejbőrsérülés X.Y. /süni Kulcs csonttörés 1 X.Y. /halacska Játékkal megdobták: orr felett sérülés 1 X.X /pingvin Szaruhártya sérülés Rendkívüli esemény: novemberben ÁNTSZ felé bejelentés köteles Calici vírus által okozott fertőzés volt bölcsődénkben. A szükséges bejelentéseket és tájékoztatásoknak eleget tettünk. A hatóság az intézményünkben mindent megfelelőnek talált a megtett lépéseket és a használt fertőtlenítőket illetően. 3.ELLENŐRZÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, ELLENŐRZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSAI: Az ellenőrzéseket követően a fenntartót minden esetben írásban tájékoztatta intézményünk, ill. amennyiben intézkedés megtétele volt szükséges azt végrehajtottuk. Olyan megállapítások nem történtek, melyek az intézmény működési engedélyét érintették volna, ill. pénzbüntetést, normatíva megvonást, visszafizetést vont volna maga után. Belső ellenőr évi állami normatíva igénylésének és annak elszámolásának ellenőrzése megtörtént: februárban 31

32 Belső ellenőr évi konyhai kihasználtságának ellenőrzése: Ráckevei Népegészségügyi Intézet: Védőnői Szakmai Felügyelet Iskolavédőnő ellenőrzése Járványügyi Felügyelő Védőnői Tanácsadók ellenőrzése Járványügyi Felügyelő Szivárvány Bölcsőde Rákóczi F. u Védőnői Szakmai Felügyelet - Körzeti Védőnők szakmai munkája. Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a Közép Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde ben nem ellenőrizte intézményünket. Az intézmény főzőkonyhájának, ill. tálalókonyhájának HACCP felülvizsgálata: oktatással egybekötve történt meg: TOVÁBBKÉPZÉSEK Képzésen résztvevő neve Képzés Díja Időpont Utazási ktg. Forgó Györgyné XI. ker Szemünkfénye Bölcsőde Ft Ft szervezésében Dr. N. Fodorné Láncz Éva Haffnerné Bedjanics Katalin XI. ker Szemünkfénye Bölcsőde Ft Ft szervezésében Dr. N. Fodorné Láncz Éva Horváth Katalin Wesley J. Lelkészképző Főisk Ft Ft Bp, Dankó u. 11. Szakvizsga Összesen Ft Ft Összesen Ft Igényelt normatíva: 12 x 9400 = Ft Adorjánné Cs. Gyöngyi Horváth Katalin NAV keretében: ÁBPE képzés költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 0 Ft 0 Ft Konyhai dolgozók: Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, hogy a munkába állást követő egy hónapon belül, továbbá rendszeresen megfelelő tájékoztatásban és oktatásban részesüljenek a Február 24.-én történt meg a Consact kft((haccp követelményei), amiről jegyzőkönyv és a dolgozók részére 32

33 kollegák. Az oktatás megtartásáról és annak dokumentálásáról szintén az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. tanúsítvány is lett kiállítva. VI. GAZDÁLKODÁS RENDJE A évi költségvetés biztosította az intézmény zavartalan működését és valamennyi szakfeladat előírások szerinti működtetését. Intézményünk évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Kiadások mindösszesen: 98,6%-ban teljesült. Ezen belül: Felhalmozási kiadások: 100% - a főzőkonyhába beszerzésre kerültek nagy értékű eszközök (ipari mixer, inox tároló állvány, 3 medencés mosogató) - az OKSB által adott 150 eft kiegészítettük és az udvari játékok tárolására érdekében beszerzésre került egy kerti fém játéktároló. Bér jellegű kiadások: - 51 rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások: 99% - 52 külső személyi juttatások: 92,9% - bér járulékok: 100% Dologi kiadások: élelmiszer beszerzés: előirányzat eFt, teljesítés eFt 100% gyógyszerbeszerzés: előirányzat 31.-eFt, teljesítés 27.-eFt 87,1% irodaszer nyomtatvány beszerzés: előirányzat 520.-eFt, teljesítés 520.-eFt 100% festékpatron beszerzés: előirányzat 112.-eFt, teljesítés 112.-eFt 100% könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése: előirányzat 25.-eFt, teljesítés 24.-eFt 96% szakmai anyagok beszerzése: előirányzat 320.-eFt, teljesítés 316.-eFt 98,8% kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termékek: előirányzat eFt, teljesítés 980.-eFt 91,4 % munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha: előirányzat eFt, teljesítés eFt 99,9% készletbeszerzés: előirányzat eFt, teljesítés eFt 100% tisztítószer: előirányzat 698.-eFt, teljesítés 678.-eFt 97,1% nem adatátviteli célú távközlési díjak: 33

34 előirányzat eFt, teljesítés eFt 97,8% egyéb kommunikációs szolgáltatások: a 7 védőnői körzet számítógépes program éves díja. előirányzat 530.-eFt, teljesítés 530.-eFt 100% vásárolt élelmezés: előirányzat 158.-eFt, teljesítés 158.-eFt 100% bérleti és lízingdíjak: postafiók, konténerek valamint az élelmezési program szerződés szerinti költségei. előirányzat 309.-eFt, teljesítés 299.-eFt 96,8% szállítási szolgáltatások: vásárolt termékek kiszállításának, valamint a veszélyes hulladékszállítás költségei előirányzat 81.-eFt, teljesítés 81.-eFt 100% gázenergia szolgáltatás: előirányzat eFt, teljesítés eFt 95,8% villamos energia szolgáltatás: előirányzat eFt, teljesítés eFt 97,6% víz és csatornadíjak: előirányzat 882.-eFt, teljesítés 763.-eFt 86,5% karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: szerződés alapján az alábbi karbantartási munkálatok kiadásaira: telefonközpont, fénymásoló, villamossági valamint eseti javítások (mosogatógép, mérlegjavítás) előirányzat eFt, teljesítés eFt 78,3% egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: kulcsmásolásra fordított összeg előirányzat 12.-eFt, teljesítés 12.-eFt 100% szemétszállítás, szúnyogirtás, rovarirtás: előirányzat 477.-eFt, teljesítés 477.-eFt 100% orvosi szolgáltatás: szerződés szerint a bölcsőde orvosa, iskola egészségügyi ellátás valamint a III. számú háziorvosi körzet helyettesítése előirányzat eFt, teljesítés eft 100% vásárolt közszolgáltatások: a gyermeknapi fellépő együttes díja illetve a kötelező továbbképzések költségei előirányzat 307.-eFt, teljesítés 242.-eFt 78,8% ÁH-on kívül továbbszámlázott szolgáltatások: az intézményi telefont használók meghatározott keretén felüli összegek továbbszámlázása előirányzat 409.-eFt, teljesítés 394.-eFt 96,3% belföldi kiküldetés: előirányzat 334.-eFt, teljesítés 334.-eFt 100% reprezentáció: előirányzat 50.-eFt, teljesítés 50.- eft 100% reklám és propaganda kiadások: előirányzat 41.-eFt, teljesítés 36.-eFt 87,8% egyéb különféle dologi kiadások: előirányzat 184.-eFt, teljesítés 171.-eFt 92,9% Számlázott szellemi tevékenység kiadása: előirányzat 10.-eFt, teljesítés 10.-eFt 100% energiagazdász, tűz és munkavédelem: 34

35 előirányzat 135.-eFt, teljesítés 129.-eFt 95,6 % munkáltató által fizetett SZJA: előirányzat eFt, teljesítés eFt 97,6% rehabilitációs hozzájárulás: előirányzat 655.-eFt, teljesítés 651.-eFt 99,4% egyéb díjak: HACCP felülvizsgálata, ANTSZ engedély módosítása, hőmérők kalibrálása, mérlegek hitelesítése előirányzat 288.-eFt, teljesítés 253.-eFt 87,8% Az összes dologi kiadásnál igyekeztünk a tervezettnek megfelelően teljesíteni. Bevételek: (107,8%) A tervezetthez képest többletbevételünk volt. Forrásainkat tekintve intézményünk a központi költségvetésből átvett pénzeszközökből, OEP finanszírozásból, önkormányzati hozzájárulásból és saját bevételből gazdálkodott. Saját bevételeinket alapvetően az intézményi ellátási díjak (bölcsődei ellátás és az Egyesített Szociális Intézmény részére az ebédfőzés), bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb sajátos bevételekből származnak, amelyek összességében 107,8%-ban teljesültek. Ennek a 7,8%-os túlteljesítésnek részben az az oka, hogy sem a bölcsődei ellátást sem a szociális Intézmény részére nyújtott szolgáltatást, nem lehet pontosan tervezni. (betegségek, hiányzások, szociális intézmény esetén elhalálozások aránya miatt). VII. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI 1.INTÉZMÉNYEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, AKADÁLYMENTESSÉGE Az intézmény székhelye és telephelye is tömegközlekedéssel jól megközelíthető (buszmegállóhoz közel vannak), az épületek akadálymentesítettek. A Rákóczi F. utcai bölcsődéhez vezető úton a járda hiányzik, amellyel a biztonságos közlekedés feltételei adottak lennének. 2.FELSZERELÉSI TÁRGYAK, BERENDEZÉSEK Bölcsőde: József A. u.: Egészségügyi és biztonsági szempontból szükségessé vált a parketta cseréjére valamint az utcafronton levő kerítés beburkolására, ill. a külső vakolat részbeni helyrehozatala. A Gyermeknap bevételéből,e telephelyre vásároltunk udvari játékokat: láncos egyensúlyozó, csúszda. Rákóczi F. u.: A Képviselő testület által felajánlott összegből egy kültéri fém tárolót vásároltunk, mert az intézmény raktárhelyiségei nem voltak elégségesek egy ekkora ellátotti, ill. dolgozói létszám kiszolgálásra. 35

36 A megnövekedett ellátotti létszám miatt a mosókonyha feladata is nőt, amely ellátásához már nem volt elégséges a háztartási vasaló, ill. az egy darab háztartási mosó-szárírógép. Ezért beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű vasalógép, ill. egy háztartási mosó-szárítógép. Irattár kialakításához szükséges polcokat vásároltunk. Valamint a szakmai vezető részére egy laptop került beszerzésre. Új csoport indítása az aulában: az ehhez szükséges felszerelési tárgyak, berendezések kerültek megvásárlásra. Konyha: Az októberi Képviselő testület jóváhagyásával a főzőkonyha élelmiszer beszerzéséből adódó megtakarítását felhasználhattuk a konyhai eszközök beszerzésére. Amire azért is szükség volt, mert a főzőkonyha berendezései, felszerelései a bölcsőde kiszolgálására lettek tervezve, ami az Idősek Otthona főzésének vállalása óta fokozott használatnak vannak kitéve. poz. Gyártó Típus Megnevezés, leírás Egységár db Összesen 1. Kulinar FVV 450 Botmixer - 40 cm habverő és passzírozó fejjel 2. Kulinar FÁL13/5 4PR Rm. 4 szintes tárolóállvány - perforált polccal rozsdamentes acél kivitel, 40x40 mm-es zártszelvény szerkezet, 4 db perforált polclappal, szintezhető lábakkal Befoglaló méret: 1300 x 500 x 1800 mm Kulinar E FMC medencés mosogató rozsdamentes acél kivitel, 40x40 mm-es zártszelvény szerkezet, szintezhető lábakkal, vízvezető peremmel, szifonnal, leeresztő szeleppel, hátsó felhajtással Medenceméret: 600 x 500 x 300 mm Befoglaló méret: 2000 x 700 x 850 mm Kulinar Nokedliszaggató - 40 cm rozsdamentes acél kivitel, üsthöz és nagyobb méretű edényekhez is kiváló, sima kivitel 5. Kulinar K Magas lábas Ø 28 cm - m. 17 cm - 11 liter CrNi 18/10 rozsdamentes acél kivitel, szendvicsszerkezetű talp, ponthegesztéses fülrögzítés 6. Kulinar Ételmintás üveg 100 gr 7. Kulinar Ételmintás üveg 250 gr 8. Kulinar Kancsó - 1,9 l polikarbonát, törhetetlen kivitel 9. Kulinar Pohár - 1,6 dl polikarbonát, törhetetlen kivitel 10. Kulinar Bögre - 2,2 dl polikarbonát, törhetetlen kivitel

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: Előterjesztést készítette: Galicz Szilvia Szavazás módja:

Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: Előterjesztést készítette: Galicz Szilvia Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-2/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben