Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására"

Átírás

1 1238 Budapest, Táncsics M. u Telefon: , Fax: Honlap: Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezető Az előterjesztést készítette: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető Szegény Ákos osztályvezető Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Szegény Ákos osztályvezető Az előterjesztést megtárgyalja: - Bizottsági ülés időpontja: december 2. Ellenjegyzők: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: -

2 Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott nem hatósági- hatáskörök jegyzéke 5. pont 5.1. alpontja szerint: 5. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörei: 5.1. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a házirendet, gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról. A Képviselő-testület 550/2015. (X.13.) határozatával döntött arról, hogy Család- és Gyermekjóléti Központot hoz létre az Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezeti egységeként. Az új szervezeti egység létrehozása, valamint az Intézmény Alapító okiratában történt változások miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására van szükség. Mivel a módosítások a SZMSZ struktúráját nagymértékben érintik, ezért célszerű a módosítások helyett a jelenleg hatályos SZMSZ-t hatályon kívül helyezni és jelen előterjesztés mellékletét képező SZMSZ-t hatályba léptetni. Az ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatában átvezetésre kerültek a jogszabályi, valamint a szervezeti felépítést és a működést érintő döntések miatti változások, és módosul a munkaköröket tartalmazó tábla. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő jelen határozat melléklete alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni. Kérem a Tisztelt Bizottságtól a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását és január 1-től történő hatályba léptetésének jóváhagyását. Határozati javaslat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete 5. pont 5.1. alpontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát január 1-vel hatályon kívül helyezi, egyúttal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Szervezeti és Működési Szabályzatot január 1. napjával történő hatálybalépéssel jóváhagyja. 2

3 II. Felkéri az intézményvezetőt a Szervezeti és Működési Szabályzat ESZI honlapján történő publikálására. Határidő: január 4. Felelős: Takácsné Juhász Ildikó Intézményvezető Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Budapest, március 30. Mellékletek: 1. számú melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat Takácsné Juhász Ildikó előterjesztő 3

4 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága./2015. ( ) határozatával elfogadva, hatályos január 01. napjától. 4

5 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 1.) A költségvetési szerv neve, székhelye ) Telephelyei ) A költségvetési szerv fenntartója ) A költségvetési szerv irányító szerve ) A költségvetési szerv felügyeleti szerve 4 6.) A költségvetési szerv főbb adatai ) A költségvetési szerv illetékességi területe ) A költségvetési szerv besorolása ) A szervezet egységei ) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott feladata: ) A költségvetési szerv kinevezési rendje: ) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: ) A költségvetési szerv ellátási területe: ) A költségvetési szerv együttműködik: ) A költségvetési szerv működésére, tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok:.9 I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.14 II. III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETÉSE...15 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐINEK HATÁSKÖRE...15 IV. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI EGYSÉGEI Egészségügyi alap- és szakellátás Bölcsőde Gondozó Szolgálat Család - és Gyermekjóléti központ Központi ügyintézés V. TANÁCSADÓ TESTÜLETEK.25 VI. VII. MUNKAKÖRÖK...25 KÖZREMŰKÖDŐK.27 VIII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE..27 A feladatok megvalósításának alapelvei Egészségügyi alap- és szakellátás Bölcsőde Gondozó Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központ Központi ügyintézést Az intézményi költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek Panaszok kezelése A kiadmányozási jog gyakorlása A Költségvetési szerv bélyegzője A Költségvetési szerv munkarendje A szabadság A helyettesítés rendje A munkakörök végleges, illetve ideiglenes átadása-átvétele Dolgozói érdekképviselet IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK..54 5

6 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a többször módosított 467/1996. (XII.10.) Ök. sz. határozatával az alábbi költségvetési szervet hozta létre: 1.) A költségvetési szerv neve, székhelye - neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának - rövidített neve: XXIII. kerületi ESZI - székhelye: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u ) Telephelyei Telephely megnevezése Telephely címe 1 Háziorvosi Rendelő 1237 Budapest, Sósmocsár u Háziorvosi rendelő 1237 Budapest, Szent László út Fogorvosi Rendelő 1238 Budapest, Újtelep u Gyermekorvosi Rendelő 1204 Budapest, Pacsirta u Bölcsőde 1238 Budapest, Rézöntő u Gondozószolgálat 1238 Budapest, Grassalkovich út Tálalókonyha 1237 Budapest, Nyír u Család- és Gyermekjóléti Központ 1238 Bp., Grassalkovich u ) A költségvetési szerv fenntartója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Bp. XXIII. Grassalkovich u. 162.) 4.) A költségvetési szerv irányító szerve Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (Bp. XXIII. Grassalkovich u. 162.) 4.1. Irányítási jogköre: dönt az intézmény Alapító Okiratáról, átszervezéséről, gazdálkodási köréről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról és egyéb szolgáltatások bevezetéséről Meghatározza: az intézmény költségvetését; az intézményi térítési díjakat Ellenőrzi: az intézmény gazdálkodásának és működésének törvényességét; 6

7 a törvényesség biztosítása érdekében a belső szabályzatok jogszerűségét Jóváhagyja: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját és mellékleteit (Házirend, Megállapodás tervezetek) 4.5. Értékeli: a szakmai munka eredményességét. 5.) A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete, mely e jogkörét a Polgármesteri Hivatalon keresztül gyakorolja. Felügyeletet gyakorol továbbá: Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Országos Egészségbiztosítási Pénztár 6.) A költségvetési szerv főbb adatai a.) A költségvetési szerv szakágazati besorolása: b.) Magyar Államkincstár törzskönyvi azonosító szám: c.) Adóigazgatási azonosító szám: d.) Bankszámlaszám (OTP): e.) Pályázati célokra elkülönített alszámla száma (OTP): f.) KSH statisztikai számjel: g.) OEP Törzsszám: A 164 (szerződésszám: 20A ) h.) Egészségügyi szolgáltató azonosító szám (ÁNTSZ): i.) Szociális ágazati azonosító Intézmény: S Bölcsőde: S S Gondozó Szolgálat: S S Család- és Gyermekjóléti Központ j.) A költségvetési szerv ÁFA adóalany. 7.) A költségvetési szerv illetékességi területe A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területe, valamint a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása miatt Budapest Főváros XVIII., XX., XXI. kerülete közigazgatási területe 8.) A költségvetési szerv besorolása Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 7

8 9.) A szervezet egységei 1. Egészségügyi alap- és szakellátás 2. Bölcsőde 3. Gondozó Szolgálat 4. Család- és Gyermekjóléti Központ 5. Központi ügyintézés 10.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott feladata: Az Intézmény típusa: Egészségügyi és szociális integrált intézmény Alaptevékenysége: A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Általános járóbeteg-ellátás A költségvetési szerv alaptevékenysége: A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bekezdés 4., 8., 8a. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális szolgáltatások és ellátások. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. alapján a családsegítés feladatainak, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40. alapján a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátása. kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Fogorvosi ellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 8

9 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében Szociális étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Gyermekjóléti szolgáltatások A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Utcai szociális munka Családsegítés Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 9

10 A szervezeti egységek által végzett szakfeladatok Egészségügyi és Szociális Intézmény Egészségügyi alap- és szakellátás Gondozó Szolgálat Bölcsőde Központi Ügyintézés Szakrendelések Nőgyógyászat Szemészet Reumatológia Tüdőgyógyászat: Járóbetegek gyógyító szakellátása Gyógytorna Fizioterápia, Gyógymasszázs Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Gyermekfogászat Fogorvosi ellátás Védőnői Szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola-egészségügy Ifjúság-egészségügyi gondozás Laboratóriumi mintavételi hely Eü.-i laboratóriumi vizsgálatok Időskorúak átmeneti ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Bölcsődei ellátás Munkahelyi étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatások A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Utcai szociális munka Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Család-és Gyermekjóléti Központ 10

11 - Az alaptevékenység forrásai: - állami támogatás, - fenntartói finanszírozás, - társadalombiztosítási támogatás, - pályázatok, - saját bevételek: működésiátvett pénzeszköz, külföldi segély adomány, bérleti díj. - A költségvetési szerv nem végezhet vállalkozási tevékenységet, és nem lehet tagja közhasznú és/vagy gazdasági társaságnak. 11.) A költségvetési szerv kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. A kinevezés határozatlan időre szól, az intézményvezetői megbízás határozott időtartamra. A kinevezést pályázati kiírás előzi meg. 12.) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézményvezető és az általa írásban megbízott személyek. 13.) A költségvetési szerv ellátási területe: Budapest XXIII. kerületi közigazgatási kerület, illetve vonzáskörzete szabad kapacitásainak terhére. 14.) A költségvetési szerv együttműködik: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatal Főosztályai, Osztályai a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Magyarországi Területi Hivatal, a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, ellátásokat igénybe vevőkkel és hozzátartozóikkal, szerződéses partnerekkel. 11

12 15.) A költségvetési szerv működésére, tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Magyarország hatályos költségvetési törvénye A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény A évi C. törvény a számvitelről és annak módosításai évi I. törvény a munka törvénykönyvéről A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény rendelkezései. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló, többször módosított évi III. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított XXXI. törvény Az évi XXVI. törvény a fogyatékosok jogairól és az esélyegyenlőségről A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az évi CLIV. tv. törvény az egészségügyről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről XLVII. évi törvény az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 2003.évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi LXXX törvény a menedékjogról 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 235/1997. (XII. 17.) kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 43/1999.(III.3) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásáról A 257/2000.(XII. 26.) sz. kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 369/2013 (X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 96/2003.(VII. 15.) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 12

13 301/2007.(XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit meghatározó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és módosításai 9/1999. (XI. 24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet: A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 20/1996.(VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról. 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának vonatkozó rendeletei Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzatai 13

14 I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Intézményvezető Gondozó Szolgálat Bölcsőde Központi ügyintézés Egészségügyi alap- és szakellátás Szociális étkeztetés Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekfogászat Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Védőnői Szolgálat Időskorúak nappali ellátása Iskola-egészségügyi ellátás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szakrendelések Időskorúak Gondozóháza Laboratóriumi mintavételi hely

15 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETÉSE 1.) Intézményvezető Az Intézmény egyszemélyi vezetője, közvetlenül irányítja az egészségügyi alapellátást, a központi ügyintézést, valamint az egységek vezetőit. Felelős az Intézmény gazdasági ügyeiért, valamint a jogszabályokban, illetve a Fenntartó által kiadott utasításokban meghatározottak végrehajtásáért, valamint az Intézmény üzemeltetéséért. Köteles betartani és betartatni a Fenntartó és az Intézmény közötti Munkamegosztási megállapodásban foglaltakat. 2.) Intézményvezető-helyettes Feladata, felelőssége, hatásköre, kapcsolattartási kötelezettsége ugyanaz, mint az intézményvezetőnek. 3.) Szervezeti egységek vezetői A szervezeti egységek vezetőinek feladata a rájuk bízott vagyon és a munkakörükben meghatározott szakmai, gazdasági feladatok magas színvonalú hatékony végrehajtása. 4.) Vezető asszisztens A vezető asszisztensnek feladata a reá bízott vagyon és a munkakörükben meghatározott szakmai, gazdasági feladatok magas színvonalú hatékony végrehajtása. 5.) Tanácsadó Testületek - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) - Pénzügyi Osztály, - Humán-közszolgáltatási Osztály, - Építési és Beruházási Osztály, - Vagyonkezelési Osztály - Összdolgozói értekezlet (aktualitások szerinti gyakorisággal), - Vezetői értekezlet (hetente). 1.) Az intézményvezető III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐINEK HATÁSKÖRE 1.1 Jogállása: - az intézményvezetőt Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján, az Intézmény egyszemélyi felelős vezetésére, - az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 1.2 Feladata: Irányítja, szervezi és tervezi az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket és a tevékenységek ellátását, ezen belül kiemelten: - az öt egység munkájának hatékonyságát, illetve gazdaságos működését és iratkezelését, - gondoskodik az Intézmény használatában lévő önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáról, - elkészíti és aktualizálja az Intézmény SZMSZ-ét, 15

16 - munkáltatói jogkört gyakorol az Intézmény valamennyi dolgozója felett, melyet részben megoszt az SZMSZ-ben rögzítettek szerint, - kiadja az Intézménnyel kapcsolatos utasításokat működésre és gazdálkodásra vonatkozóan egyaránt, figyelembe véve a Hivatal vonatkozó szabályzatait, - a működéssel kapcsolatos panaszokat kivizsgáltatja. 1.3 Felelős - az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott tevékenységek megvalósulásáért, - az Intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok, a Hivatal által kiadott, az Intézményre is vonatkozó szabályzatok betartásáért, ill. betartatásáért, - valamennyi hatáskörébe utalt feladat végrehajtásáért, ill. végrehajtatásáért, - az Intézmény hírnevéért. 1.4 Hatásköre - az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője, - kiadja az Intézmény egészét érintő belső szakmai utasításokat, szabályokat. 1.5 Kapcsolattartás - az Önkormányzat tisztségviselőivel, a képviselőkkel, a Hivatal vezetőjével, osztályvezetőivel, - Budapest Főváros Kormányhivatalával, - Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály, - Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságával, - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, - az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, - Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Magyarországi Területi Hivatalával, - a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral, - az egyéb gazdálkodással összefüggő hatóságokkal, - az egészségügyi szakmai kamarákkal, - az egyéb társadalmi szervezetekkel (közalkalmazott tanáccsal, civil szervezetekkel, Vöröskereszttel). - a kerületben működő más egészségügyi és szociális szolgáltatókkal. 2.) Intézményvezető általános helyettese Az általános helyettest az intézményvezető a szervezeti egységek mindenkori vezetői közül nevezi ki. Feladata, felelőssége, hatásköre, kapcsolattartási kötelezettsége, ugyanaz, mint az intézményvezetőnek. 3.) Szervezeti egység vezető A vezető kinevezését az intézményvezető adja. A munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja Feladatkörök 16

17 Irányítja, szervezi, ellenőrzi az adott egység szakmai és gazdasági munkáját, iratkezelését, valamint részt vesz az irányítási területét érintő panaszok kivizsgálásában Hatáskörök - közvetlenül ad utasításokat az irányítása alá tartozó dolgozóknak, - az igazgatása alá tartozó dolgozók munkáját ellenőrzi, - Az irányítása alá tartozó munkavállalók minősítéséhez javaslatot tesz Felelős - az egység működésére vonatkozó törvények, rendeletek, jogszabályok, utasítások betartásáért és betartatásáért, - az Intézmény működése érdekében hozott - az egységre vonatkozó belső intézkedések betartásáért és végrehajtásáért, a hiányok megszüntetéséért, - az intézményvezető által az egységvezető hatókörébe utalt feladatok elvégzéséért, - a saját hatáskörben tett intézkedésekért, azok szakszerűségéért, - szükség esetén az intézményvezető azonnali tájékoztatásáért Szervezeti egység vezető általános helyettese Az általános helyettest az intézményvezető a szervezeti egységvezető által javasolt munkavállalók közül nevezi ki. Feladata, felelőssége, hatásköre, kapcsolattartási kötelezettsége az intézményvezető és a szervezeti egység vezetője által meghatározott. 4.) Vezető asszisztens A vezető asszisztenst az intézményvezető nevezi ki, és ő gyakorolja a munkáltatói jogkört is Feladata Ellátja a kerületi vezető ápolói feladatokat. Irányítja, szervezi, összehangolja és ellenőrzi az Intézményben az egészségügyi alap- és szakellátás során végzett szakdolgozói szakmai tevékenységet. Felügyeli az ápolási (szakdolgozói) dokumentáció szabályszerű vezetését és a dokumentáció szakmai tartalmát. Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését, közreműködik a betegpanaszok kivizsgálásában és kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. A rendelőintézet és a más telephelyen működő rendelők higiénés rendjét folyamatosan figyelemmel kíséri. Ellenőrzi a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtását. Biztosítja és felügyeli az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését. Figyelemmel kíséri a teljesítményadatokat, részt vesz a teljesítményjelentés elkészítésében. Szervezi a szakdolgozói tevékenységhez kapcsolódó iratkezelést és ellátja az Intézmény irattárosi feladatait. Részt vesz az intézményi minőségirányítási tevékenységben Hatásköre - közvetlenül ad utasításokat az irányítása alá tartozó dolgozóknak, - az igazgatása alá tartozó dolgozók munkáját ellenőrzi, - az irányítása alá tartozó munkavállalók minősítéséhez javaslatot tesz Felelős - az egészségügyi szakdolgozói tevékenységre vonatkozó törvények, rendeletek, jogszabályok, utasítások betartásáért és betartatásáért, 17

18 - az Intézmény működése érdekében hozott belső intézkedések betartásáért és végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, - az intézményvezető által a hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséért, - a saját hatáskörben tett intézkedésekért, azok szakszerűségéért, - szükség esetén az intézményvezető azonnali tájékoztatásáért. IV. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI EGYSÉGEI 1. Egészségügyi alap- és szakellátás 2. Bölcsőde 3. Gondozó Szolgálat 4. Család- és Gyermekjóléti Központ 5. Központi Ügyintézés 1. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.1 Vezetőjének irányítása alá tartozó ellátási részlegek: - védőnői szolgálat, - gyermekfogászat, - iskola-egészségügy, - nőgyógyászat, - szemészet, - reumatológia, - tüdőgyógyászat, - gyógytorna, fizioterápia - gyógymasszázs - laboratóriumi mintavevő hely. 1.2 Biztosítja a működési feltételeket a privatizált gyermek,- felnőtt háziorvosok és a felnőtt fogászok részére: - felnőtt háziorvosi ellátás részére (9 praxis), - gyermekorvosi szolgálat (3 praxis), 1 praxis helyettesítéssel történő ellátása - felnőtt fogászat (5 praxis). 2. Bölcsőde A gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. 3. Gondozó Szolgálat Szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást, átmeneti elhelyezést biztosító egység. Alapszolgáltatások: - Szociális étkeztetés, - Házi segítségnyújtás, 18

19 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Időskorúak nappali ellátása - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása. Szakosított ellátás: - Időskorúak Átmeneti Gondozóháza. 4. Család-és Gyermekjóléti Központ Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. alapján a családsegítés feladatainak, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40. alapján a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátása. 5. Központi ügyintézés A központi ügyintézés végzi az Intézmény működéséhez szükséges gazdasági, munkaügyi és pénzügyi adminisztratív teendőket, figyelembe véve Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott - költségvetési szervek közötti munkamegosztásról szóló munkamegosztási megállapodást. Adatot szolgáltat a Hivatal Pénzügyi és Humánközszolgáltatási Osztálya részére. Biztosítja az Intézmény működésének műszaki, technikai feltételeit, fűtésének kezelését, karbantartási feladatok ellátását, a vagyonelemek védelmét, állagmegóvását, valamint a Táncsics Mihály utcai szakrendelő takarításának, portaszolgálatának megszervezését, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatosfeladatokat. 19

20 1. Egészségügyi alap- és szakellátás Intézményvezet ő Egészségügyi alap- és szakellátás Gyermekfogásza t Területi védőnők Védőnői Szolgálat Iskolavédőnők Vezető gyermekfogorvos Iskolaegészségügyi ellátás Nőgyógyászat Szakrendelések Szemészet Laboratóriumi mintavételi hely Gyermekfogorvos Asszisztensek Reumatológia Tüdőgyógyászat Gyógytorna Gyógymasszázs Fizioterápia

21 2. Bölcsőde Bölcsődevezető Élelmezésvezető Kisgyermek nevelés Konyhai dolgozók Kisegítők Csoportvezető kisgyermek nevelők Szakács Varrónő-Mosónő Takarító Fűtő Kisgyermek nevelők Konyhai kisegítő 21

22 3. Gondozó Szolgálat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Gondozó Szolgálat vezető Adminisztrátor Szociális segítő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gondozók Nappali ellátás (Idősek Klubja Szociális gondozó Orvoskonzulensek Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Gondozóház orvos Időskorúak Gondozóháza Konyhai kisegítők Gyógytornász Pszichiátriai koordinátor Ápolók, gondozók Takarítónő Pszichiátriai gondozók Konyhai kisegítő 22

23 4. Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Központ vezető Családgondozók Tanácsadók Esetmenedzserek Szociális asszisztensek Takarító Portás-fűtőkarbantartó 23

24 5. Központi ügyintézés Intézményvezető Titkár Gazdasági ügyintézők Gondnok Takarítók Portás-fűtő-karbantartó 24

25 V. TANÁCSADÓ TESTÜLETEK 1.) Vezetői értekezlet A vezetői értekezlet az intézményvezető, az egységek vezetőinek, valamint a vezető asszisztens tanácsadó szerve. Megtárgyalja: - az egységek szakmai tevékenységét, - az egységek gazdálkodását, - az egységek munkarendjét. - az értekezletet az intézményvezető tartja szükség szerint, illetve hetente egy alkalommal, - feladata az Intézmény, az egységek működését jelentősen meghatározó döntések előkészítése, az intézkedések koordinálása, - a vezetői értekezleten elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 2.) Összdolgozói értekezlet (aktualitások szerinti gyakorisággal) - az értekezlet megtárgyalja az Intézmény működését, szakmai tevékenységét az aktuális kérdésekben, - az intézményvezető tájékoztatót tart az elért eredményekről, továbbá a jövő feladatairól, - meg kell hívni az Intézmény valamennyi dolgozóját, - összehívását a dolgozók is kezdeményezhetik, erre az intézményvezetőt írásban kell felkérniük. VI. MUNKAKÖRÖK január 1-től Kormányzati funkciószám Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Magasabb vezető Vezető Ágazat specifikus Nem ág.specifikus Részmunkaidőben foglalk. Ágazat specifikus Nem ág.specifikus Közreműködő és megbízási jogviszony Egészségügy Egészségügyi menedzser EÜSZ x 1 Gyermekfogászat GYF Területi védőnő TVN Iskola védőnő IVN Iskola eü. - orvos IEÜ Gyógytornász GYT Fizikoterápiás asszisztens FZT Nőgyógyászat NŐGY Tüdőgyógyászat TÜDŐ Reumatológia REU Gyógymasszőr GYM Vezető asszisztens SZAKE X 1 Általános asszisztens SZAKE Szemészet SZEM Laboratóriumi mintavevő hely VÉRV

26 Bölcsőde Gondozó Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ÖSSZESEN: Kisgyermek nevelő BÖ X 10 Élelmezésvezető GY.ÉTK Szakács GY.ÉTK Varrónő-mosónő BÖ Konyhai kisegítő GY.ÉTK Fűtő BÖ Takarító BÖ Bölcsőde orvos BÖ ÖSSZESEN: Ápoló, gondozó ÁGH Konyhai kisegítő ÁGH Gondozóház orvos ÁGH Adminisztrátor HSNY Szociális gondozó HSNY Szociális gondozó JHSNY Szociális segítő SZET Konyhai kisegítő SZÉT Szociális gondozó ID.NAP X 3 Takarító ID.NAP Gyógytornász ID.NAP Közösségi pszichiátriai gondozó PBK Közösségi pszichiátriai koordinátor PBK Pszichiátriai orvos konzultáns PBK ÖSSZESEN: Családgondozó CSGYJKP Esetmenedzser CSGYJKP X X 3 Szociális asszisztens CSGYJKP Tanácsadó CSGYJKP Takarító CSGYJKP Portás-fűtő-karbantartó CSGYJKP ÖSSZESEN: január 1-től Kormányzati funkciószám Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Magasabb vezető Vezető Ágazat specifikus Nem ág.specifikus Részmunkaidőben foglalk. Ágazat specifikus Nem ág.specifikus Közreműködő és megbízási jogviszony Gazdasági ügyintéző KPÜ 2 Titkár KPÜ 1 Informatikus KPÜ 1 26

27 Minőségügyi megbízott KPÜ 1 ÖSSZESEN: Gondnok KPÜ 1 Portás-fűtő-karbantartó KPÜ 2 Takarító KPÜ 4 2 ÖSSZESEN: Ágazat specifikus: 59 Nem ágazatspecifiku: 28 Összesen 87 Közreműködő és megbízási 27 jogviszony Összesen 114 VII. KÖZREMŰKÖDŐK A szakrendelésen közreműködőként dolgozó szakorvosra, szakdolgozóra az Intézmény szabályzatai, más előírásai, minőségügyi rendszere, dokumentációs rendszere ugyanúgy érvényes, mint az alkalmazásban állókra, így köteles ezeket megismerni és az azokban foglaltakat betartani. A közreműködő tevékenységét a szakrendelés vezető főorvosa ellenőrizheti, és szakmai utasításokat adhat, amelyeket a közreműködőnek be kell tartania. Egyszemélyes szakma esetén az intézményvezető és a szakmai felügyeleti szerv végezhet szakmai ellenőrzést, adhat utasítást. A közreműködő köteles az Intézmény és a szakrendelés működési rendjéhez alkalmazkodni, az adott szakma irányelveit, protokolljait, és egyéb helyi szakmai előírásokat betartani a betegek ellátása során. Köteles a feladatait a legjobb tudása szerint végezni. A közreműködő az általa végzett betegellátásért szakmai és anyagi felelősséggel tartozik. A közreműködő köteles az orvosi titkot, a tudomására jutó gazdasági titkot megtartani. Nyilatkozatot csak a saját munkájával kapcsolatban tehet a sajtó útján, amelyről az intézményvezetőt előzetesen tájékoztatnia kell. VIII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Az Intézmény feladata, hogy biztosítsa a XXIII. kerület lakosságának egészségügyi alapellátását, a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Gondozó Szolgálatnál, valamint a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Bölcsődében, továbbá a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást. A feladatok megvalósításának alapelvei A jó minőségű munkavégzés alapkövetelmény mind az egészségügyi, mind a szociális, mind a bölcsődei ellátás, mind pedig az ezeket segítő, kiszolgáló tevékenységek során. Ehhez hozzátartozik a kliensközpontúság, valamint az esélyegyenlőség biztosítása a szolgáltatásokat igénybe vevők számára. Az Intézmény a feladatok elvégzésére olyan munkatársakat alkalmaz, akik a munkakör betöltéséhez szükséges képesítéssel, szakképzettséggel rendelkeznek. A szervezeti egységek vezetői és dolgozói 27

28 folyamatosan nyomon követik szakterületük legújabb eredményeit, és azokat alkalmazzák a gyakorlatban. A munkatársak konkrét, személyre szóló feladatait a szervezeti egységek vezetői a munkaköri leírásban határozzák meg. Mind az Intézmény vezetői, mind a beosztott munkatársak érdekeltek abban, hogy munkájukat szakszerűen, hatékonyan, az előírásoknak megfelelően végezzék. Az Intézmény rendszerezetten végzi a tevékenységével kapcsolatos külső követelmények, igények és elvárások meghatározását. Külső igényeken a betegek, az ellátottak, a gyermekek és szüleik, az önkormányzat és a szolgáltatásokat finanszírozók igényeinek összességét értjük. Az Intézmény folyamatosan vizsgálja a külső igényeket és keresi mindazon lehetőségeket, melyek révén maradéktalanul és a lehető legnagyobb megelégedésre ki tudja azokat elégíteni. Ez - természetesen - magában foglalja a törvények és egyéb jogszabályok, hatósági előírások által előírtaknak való megfelelést is. Az Intézmény célja, hogy a tevékenységével kapcsolatos kliensi észrevételek összegyűjtésével (pl. elégedettségi mérések), feldolgozásával, kiértékelésével, az esetleges hibák megszüntetésével a szolgáltatásokat igénybe vevők elvárásainak minél jobban megfeleljen. A reklamációk, panaszok kezelésére külön eljárás rend lett bevezetve. 28

29 1. Egészségügyi alap- és szakellátás Az egészségügyi ellátás működését a hatályos egészségügyi társadalombiztosítási, kamarai és önkormányzati jogszabályok és végrehajtási rendeletek alapján kell megszervezni. Törekedni kell: - a preventív és definitív betegellátásra, - a családok egészségnevelésére, egészségi védelmére, - a korszerű diagnosztikus vizsgálati és terápiás eljárások alkalmazásra, - a betegellátás érdekében a járó és fekvő betegellátással való együttműködésre. - A tervezett ellátásoknál az előjegyzéses betegirányításra Iskola-egészségügyi ellátás A szakfeladatot ellátja két főállású iskolavédőnő és a kerület privatizált házi gyermekorvosai (5 fő). Az iskolavédőnők feladatait részletesen pont írja le. Orvosok feladatai: 1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése: a) Az óvodás korú gyermekek évenkénti vizsgálata, az iskolai tanulók időszakos vizsgálata meghatározott évjáratoknál. A kétévenkénti vizsgálatokra vonatkozó szakmai előírásokat az erről szóló módszertani irányelv tartalmazza (minimális követelmény: általános iskola 1.,5.,7., középiskola 1.,3. osztálya, valamint a védőoltások előtt.) b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. c) A testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. d) üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése. e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése. 2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése a) Pályaalkalmasság vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése (az OMÜI Ifjúsági Egészségvédelmi Intézetének irányelvei alapján). b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 29

30 d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 4. Elsősegélynyújtás Mikor az orvos és a védőnő az iskolában tartózkodik a bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz illetve egyéb intézménybe irányítása. 5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében. a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában. b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 6. Környezet-egészségügyi feladatok a) Az intézményi környezet tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kisérése. 7. Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése. 1.2 Védőnői Szolgálat Általános szabály A védőnő a XXIII. kerületi Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozója. Munkáját jogszabályi követelmények alapján, önállóan végzi. Feladatának jellege preventív egészségnevelési tevékenység Védőnői Szolgálat működése A védőnő munkáját részben önállóan, részben a gyermekorvosokkal együtt végzi. Közvetlen kapcsolatot tart fent azokkal az orvosokkal, akik a XXIII. kerületben a gondozottak orvosi ellátását végzik (házi gyermekorvos, szülész-nőgyógyász, háziorvos). A fő működési területén szoros kapcsolatot tart fent szakrendelőkkel, oktatási, szociális intézményekkel, gyámüggyel, családsegítő központokkal. A Védőnői Szolgálathoz tartoznak a területi és az iskolavédőnők. Bázishelyük a 1238 Bp., Táncsics Mihály u és a 1204 Bp., Pacsirta u sz. alatt található. Munkájukat ezen kívül a hozzájuk tartozó területen, illetve a kerület iskoláiban végzik A területi védőnők munkavégzése A területi védőnők tevékenységüket - a tanácsadókban, - a családok otthonában, - közösségi programokra alkalmas helyen végzik. 30

31 A területi védőnő feladatkörében ellátja: - a nővédelmi feladatokat, - várandós anyák gondozását, - gyermekágyas anyák gondozását, éves korú gyermekek gondozását, - a családok gondozását, - minden ellátási és gondozási feladatot illetően kiemelt szerepe van az egészségügyi felvilágosításnak, egészségnevelésnek, az egészségmegőrzés fontosságáról való meggyőzésnek, - vezeti a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott dokumentációt, - konzultál, napi kapcsolatot tart fenn a gondozott gyerekek háziorvosaival Az iskolavédőnők munkavégzése Tevékenységét az iskolaorvossal összehangolva végzi az iskolaorvosi tevékenység keretei között lásd 1.1 fejezet. Feladatai: 1. Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint: - testi fejlődés (súly, hossz, mell-körfogat), - pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, - érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), - mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), - golyvaszűrés, - vérnyomásmérés. 2. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása. 3. Elsősegélynyújtás. 4. Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 5. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 6. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 7. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: - az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), - családtervezés, fogamzásgátlás, - szülői szerep, csecsemőgondozás, - szenvedélybetegségek megelőzése. 8. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 9. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 10. Pályaválasztás segítése. 11. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (várandós, gyermekegészségügyi törzslap, iskolások és óvodások törzslapja, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi 31

32 beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása, járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatás, szűrővizsgálati igazoló lap, iskolafogászati osztály/csoport névsor stb.) 1.3 Gyermek fogorvosi ellátás Általános szabályok A fogorvosok heti munkaideje 36 óra. A fogászati asszisztensek munkaideje heti 40 óra. A fogorvosi ellátás beutaló nélkül vehető igénye 8-20 óra között a XXIII. ker. Táncsics M. u szám alatti szakrendelőben. Az ellátás érkezési sorrendben történik. A sorrend szerinti behívástól az orvos szakmailag indokolt utasítása alapján lehet eltérni. A sürgős ellátás esetén a beteg soronkívüliséget élvez. A fogorvos köteles a hozzá beosztott beteg panaszát meghallgatni, őt a panasztól függetlenül a szakmai szabályok szerint megvizsgálni, a beteget a legjobb tudása és az érvényben levő előírások szerint ellátni. Az orvos a beteg ellátásánál elsősorban a rágóképesség helyreállítására törekedjen, és a javasolt megoldást a beteggel a kezelés előtt közölni kell. Ugyancsak közölni kell a térítésköteles kezelés szükségessége esetén a kezelés megkezdése előtt a térítési díj nagyságát, valamint azt a tényt, hogy e térítési díj az észlelt elváltozás terápiája során módosult. A fogászati ellátás során a betegnek a funkció helyreállításán kívül a kozmetikai szempontok figyelembevételével több megoldást is kell ajánlani, annak költségvonzatával. Ezekből a beteg választja ki a neki leginkább megfelelőt. Térítéskötelezettségű eljárásnál a terápia a befizetés előtt nem kezdhető meg. A beteg orvosilag indokolatlan kívánságait az orvos nem köteles teljesíteni, és annak indokait udvarias formában a beteggel közölni kell. Technikai munkát igénylő fogkezelés előtt a beteget a szükséges technikai munka sajátosságairól fel kell világosítani, annak térítési nagyságrendjét a kezelés előtt a beteggel közölni kell, és azokat a beteg egyetértése, illetve a térítési díj teljes összegű befizetése után kezdhetők meg. Az elvégzett munkáért a fogorvos és a fogtechnikusi laboratórium köteles a mindenkor fennálló jogszabályoknak megfelelően garanciát vállalni. Visszarendelés esetén az előjegyzési naplóba a beteg nevét be kell jegyezni és a berendelési lapon az időpontot fel kell tüntetni. A berendelés lehetőleg időre, programozottan történjen. Ha a szájvizsgálatoknál a jelzett panaszon felül más elváltozást is észlel, a beteg figyelmét arra fel kell hívni, és megfelelő szakterületre kell irányítani a további ellátás végett. Kétséges esetben a fogászati ellátás kollegiális vezetőjével, esetleg más szakorvossal konzultálni kell Elvégzendő feladatok - óvodai szűrések végzése, felvilágosító előadások tartása, - 6 éves kortól évente két alkalommal minden területi iskola osztályai részére szűrővizsgálat végzése (a megszervezésben közreműködik az iskola), éves kor közöttieknél felmérés a fogszabályozásra utaló rendellenességekről, - felvilágosítás, fogszabályozó rendelésre utalás, 32

33 éves kor közöttieknél a fogkezelés, fogpótlás szükségességének felmérése, a kezelés elvégzése. - a megelőzés minden korcsoportban, - a fogszabályozás, - a fogmegtartó és konzerváló tevékenység, - a fogpótlások elvégzésének orvosi és technikai feladatai, - szakmai továbbképzés, az új eljárások, technikai megoldások elméleti és gyakorlati megismerése, - a fogászati és technikai eljárás minőségének ellenőrzése, - a beavatkozásokért vállalt felelősség, garancia, ellenőrző vizsgálat. Tevékenységük során kapcsolatot tartanak a területi védőnőkkel és az ÁNTSZ-szel. A gyermekfogászat szakmai tevékenységét a fogorvosi ellátás vezető főorvosa felügyeli, ellenőrzi A betegellátás dokumentálása - A fogorvos köteles a beteg adatait, állapotát, az elvégzett vizsgálatokat, beavatkozásokat, az alkalmazott gyógymódot a betegdokumentációban rögzíteni. - A fogorvosi ellátás vezető főorvosa valamennyi orvos teljesítményét havi összeállításban köteles nyilvántartani Nőgyógyászat Terhesgondozás: Terhesség megállapítása. A szakmai protokoll szerint végzendő terhesgondozói feladatok ellátása (cytológiai és kolposzkópos vizsgálat, laborvizsgálatok, szűrővizsgálatok AFP, HbsAg, PPVC, hüvelyváladék kenet és tenyésztés, magzati szívhangvizsgálat, a feltételek megvalósulása után UH és CTG vizsgálat). Szoros kapcsolat kiépítése a területi védőnő kollégával Nőgyógyászat: Teenager ambulancia (a személyi higiénia megtanítása, fogamzásgátlás megbeszélése, felkészítés a felnőtt női életre). A nőgyógyászati gyulladásos betegségek megelőzése és kezelése (hüvelyváladék kenet és tenyésztés vizsgálat, speciális táptalajok beszerzése clamydia, ureaplasma, mykoplasma labor háttér biztosítása. A komplex rákszűrés elvégzése a cytológiai vizsgálatokat az Istvánhegyi Klinika cytológiai laborjával tervezzük elkészíttetni, kolposzkópos vizsgálat, emlőáttapintás mammográfiás háttér a Jahn Ferenc Kórházban. Ún. Menopausa Ambulancia működtetése; a változás kora körüli kóros állapotok felfedezése és kezelése szoros kapcsolatban a Jahn Ferenc Kórház Menopausa Ambulanciával. Évente egyszer a kerület lakossága számára ún. szűrőnap megszervezése a Szakrendelőben, amit nemcsak nőgyógyászati szempontból, hanem pl. vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, koleszterin vizsgálat, ODM vizsgálat révén más szakmák oldaláról is megvalósíthatónak gondolom Szemészet Szemészeti betegségek diagnosztizálása, ellátása, kezelése. 33

34 Szemsérülések (maródásos és kontúziós szemsérülések) ellátása, szembe került idegentestek eltávolítása, illetve perforált szemsérültek szükség esetén továbbküldése fekvőbeteg osztályra. Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök (szemüvegek, műszemek, fehérbotok) felírása. Beutalás más osztályokra, fekvőbeteg gyógyintézetekbe. Neurológiai, fül-orr-gégészeti, belgyógyászati betegségek gyanúja esetén konzultáció a társszakmákkal. Szemészeti műtétek előtt álló betegek kivizsgálásának elindítása: labor és EKG beutalóval való ellátása. Kontaktlencsét viselők szemészeti kontrollja. Krónikus betegségek (glaukómások, cukorbetegek szemészeti kontrollja) folyamatos ellenőrzése és gyógyszerrel való ellátása. Napi telefonos kapcsolattartás a más fekvőbeteg intézményekkel (Jahn Ferenc Kórház Szemészeti Osztálya) 1.6. Tüdőgyógyászat Elsősorban a krónikus nem fertőző eredetű légúti betegségek diagnosztizálásával, gyógykezelésével, gondozásával foglalkozik s rendelés. Rendelésre időpontos előjegyzéssel fogadják a betegeket, természetesen a heveny fulladás, nehézlégzés, lázas állapot miatt érkezők sürgősségi ellátását sem utasítják vissza. Részletes kikérdezés, fizikális vizsgálat után, ha szükséges allergológiai vizsgálatok in vivo prick teszt, illetve in vitro specifikus IgE meghatározást végeznek. Légzésfunkciós vizsgálat az esetek legnagyobb részében végeznek nyílt rendszerű légzésfunkciós géppel. Kiegészítő radiológiai és labor vizsgálatokat szerveznek (Jahn Ferenc Kórház, Prodia, Korányi Kórház). A kezelés beállítása, majd hatásosságának ellenőrzése miatt kontroll vizsgálatokra hívják vissza a betegeket. Beállított, jól lévő gondozottainkat 3-6 havonta, vagy panaszok kiújulása esetén ellenőrizzük. Kapcsolatok: XX-XXIII.ker. Tüdőgondozó Korányi Kórház Törökbálinti Tüdőgyógyintézet SE Tüdőgyógyászati Klinika Szánthó és Társa KKT. Jahn Ferenc Kórház labor Prodia Rt. XXIII. ker. ESZI Gyógytorna A COPD-s betegek gondozásba irányítása Reumatológia A reumatológiai járóbeteg szakrendelésen mozgásszervi (degeneratív- és gyulladásos ízületi- és gerincbetegségek) és immunológiai betegség kivizsgálását, kezelését, gondozását és a terápia beállítását végzik. Az akut problémák szakszerű kezelésétől a krónikus komplex beteggondozásig. A gyógyszeres kezelésen kívül fizioterápiás és gyógytornász, gyógymasszőr tevékenység összehangolásával. 34

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 T A R T A L O M 1. Általános rendelkezések 2. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja.

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. 2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tisztelt Hölgyem, Uram! Tájékoztatom, hogy a mai napon a 2012. április

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-249/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: 2. gyermek háziorvosi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben