SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA ALAPTEVÉKENYSEG MEGHATÁROZÁSA..., Az ALAPTEVÉKENYSÉGEK SZAKÁGAZAT SZÁMA, MEGNEVEZÉSE, FELADATMUTATÓK A BMSZKl SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ IGA;;GATÓ ÁLTAL KÖZVETLENÜL IRÁNYiTOTT SZERVEZETI EGYSÉGEK... 8 Egészdgügyi szaigálat... 8 Igazgatási és nyilvántartási csoport... 8 Ellátás szervezési csoport... 8 Belső ellenőr... 8 Titkárság, irattár Az IGAZGATÓ JOGÁLLÁSA, FELADATAl ÉS HATÁSKÖRE Az IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYiT ÁSA ALATT MÜKÖDÖ SZE R VEZETI EGYSÉGEK, MUNKAKÖRÖK... l l. BELSÖ ELLENŐR... l TÜZ, MUNKA ES VAGYONVEDELM l ELÖADÓ TITKÁRSÁG... l l RATTÁR EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT Az EGESZSÉGÚGYI SZOLGÁLAT VEZETŐJENEK FELADAT ÉS HAT ÁS KÖRE: IGAZGATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI CSOPORT FELVÉTELT ELÖKÉSZiTÖ TEAM ELLÁTÁS-SZERVEZÉSI CSOPORT A SZÁLLÁSVEZETÖK JOGÁLLÁSA, FELADATA ÉS HATÁSKÖRE A SZAKMAl SZERVEZETI EGYSÉG FELÉPiTESE ÉS FELADATAl A SZAKMAJIGAZGATÓHELYETTES JOGÁLLÁSA, FELADATAl ÉS HATÁSKÖRE INTEZMENYI ELLÁT ÁS-MÓDSZERTANI CSOPORT Az EGYES SZÁLLÁSOK SZAKMAl VEZETÖINEK JOGÁLLÁSA, FELADAT ÉS HATÁSKÖRE Gondozási munkacsoport (team)... / Regionális ellátási módszertani csoport... IB 3.5. A GAZPASÁGI SZERVEZETI EGYSÉG FELÉPiTESE ES FELADATAI GAZDASÁGI VEZETÖ (IGAZGATÓHELYETTES) JOGÁLLÁSA, FELADATAl ÉS HATÁSKÖRE PENZÜGYI- ES SZÁMVITELJ CSOPORT MUNKAÜGYI CSOPORT MÜSZAKI CSOPORT..., GAZDASÁGI ELLÁTÓ CSOPORT A GAZDASÁGI SZERVEZETI EGYSEG CSOPORTVEZETÖINEK JOGÁLLÁSA, FELADATA ÉS HAT ÁS KÖRE Az INTÉZMÉNY MÜKÖDESÉT SEGiTÖ SZABÁLYZATOK AZ EGYES SZÁLLÁSOK (RÉSZLEGEK, TELEPHELYEI() FELADATAl ÉS MÚKÖDÉSŰK ÉJJELI MENEDÉKHELYEK..., l. l. Éjjeli menedékhely Bp., Xlll., Dózsa György út l 52..., Ejjeli menedékhely Bp. X. Előd u Ej.ieli menedékhely Bp. VI/l., Könyves Kálmán krt Ejjeli menedékhely Bp. IV.. Váci út Ejjeli menedékhely Bp. IX, Aszódi u Éiieli menedékhely Bp. XI. Bánya u Éiieli menedékhely Bp. VIII.. Kőbányai út ÁTMENETI SZÁLLÁSOK Átmeneti Szállás Bp. Xlll., Dózsa György út Átmeneti Szállás Bp. VII/., Alföldi u Átmeneti Szállás Bp. IX, Külső Mester u , Átmeneti Szállás Bp. X, Bánya u ; Át'!'eneti Szállás Bp. X, Vaspálya_ u ATMENETI SZÁLLÁS BP. VIII. KÁLVARIA UT 23..., ÁTMENETI SZÁLLÁS BP. XI. KOCSIS UTCA 26...,... 28

3 ÁTMENETI SZÁLLÁS BP. IX. TÁBLÁS u , ATMENETI SZÁLLÁS BP. IX. GYÁLI U , ÁTMENETI SZÁLLÁS BP. XV. KÖRAKÁS PARK LH Átmeneti Szállás Bp. XIII. Szabolcs u ép CSALA'oOK ÁTMENETI OTTHONA..., CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA BUDAPEST XIII., DÓZSA GYÖRGY ÚT! l. SZÁM Ú CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA BUDAPEST XIV. RÁKOSSZEG PARK ll. SZÁMÚ CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA BUDAPEST XIV. RÁKOSSZEG PARK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT..., KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZT ÁL Y BUDAPEST XIII., DóZSA GYÖRGY ÚT Ápolási osztály Budapest Xlll.. Dózsa Gyórgy út Hajléktalanok ambuláns orvosi rendelője Hajléktalanok háziorvosi rendel![je Budapest XIII.. Dózsa Gyórgy út A Hajléktalanok háziorvosi rendelője 1087 Budapest VIII. Kőbányai u Pszichiátriaijáróbeteg ellátás Budapest 1087 Vlll. Kőbányai u , Bőrgyógyászatjáróbeteg ellátás 1087 Budapest Kőbányai u , Fogászat alapellátás, járóbeteg ellátás Budapest XIII., Dózsa György út Nappali melegedő Nappali melegedő Budapest X Fehér köz Nappali melegedő Budapest VIli. Könyves Kálmán körút ~ap pali melegedő Budapest XIII. Dózsa György u Nappali melegedő Budapest IX Táblás u Nappali melegedő Budapest X Előd u. 9..., Nappali melegedő Bp. IV.. Váci út Nappali melegedő Bp. IX Aszódi u LAKÁSOK... 3! 4.6. l. BUDAPEST X. GYAKORLÓ U. 32. FSZT.! BUDAPEST X. KÁPOLNA U. l 7. IV. 3 l BUDAPEST XII., GYÖRI ÚT 2/c BUDAPEST VIII., DIÓSZEGHY S. U.! BUDAPEST VIII., DIÓSZEGHY S. U , BUDAPEST VIII., DUGONICS U S. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYStG (TELEPHELYEK) BUDAPEST XIII. DÓZSA GYÖRGY ÚT l 52..., BUDAPEST XI. KOCSIS UTCA 26..., BUDAPEST XIV. RÁKOSSZEG PARK 4..., BUDAPEST IX. GYÁLI U BUDAPEST XV. KÖRAKÁS PARK l , 5-8 LH AZ INTtZMtNYI JOGVISZONY A VEZETtST SEGÍTŐ, T ANÁCSADÓ SZERVEK KöZALKALMAZOTTI TANÁCS...., DOLGOZÓI ÉRTEKEZLET IGAZG\TÓTANÁCS VEZETÖI ÉRTEKEZLET Munkaértekezlet ÉRDEKKÉPVISELETI FóRUM..., LAKÓGYÜLÉS ZÁRÓ QENDELKEZtSEK... 35

4 FÓV ÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI A Fővárosi SZERVEZETiés~ÖDÉSISZABÁLYZAT Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: ~SZKI) Szervezeti s.)aüködési Szabályzata (!JWábbiakban: SZMSZ). a:/" 1993, évi III. V.ftÍ997. évi XXXI V, az évi)t'xxiii. V, az évi CXCV. ~z / (I.7)~sM rendelet, a (II.17.Utc(rm. rendelet, a 368/2011.(XII.31.) Korni:/ rendelet, a 321/2009. (XII.29. orm. rendelet és Budapest Főváros Közgyűlésének hatályos rendeletei alapján készült. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei re, mint munkáltatóra és a vele jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, mint mllllkavállalókra terjed ki. l. Általános és bevezető szabályok l. Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2. Az intézmény székhelye: 1134 Budapest XIII. Dózsa György út Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros Közgyűlése l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): ' A 293/1998. (II. 26.), az 544., 545/1998. (IV. 30.), a 818/1999. (IV. 29.), a 647/2000. (Ill. 30.), a 2339/2000. (XI. 30.), a 37/2002. (I. 31.), 163/2002. (II. 28.), az 1250/2002. (VIII. 29.), a 131/2003. (II. 27.), az 1874/2003. (X. 30.), a 878/2004. (IV. 29.), az 1536/2004. (VIII. 31.), az 1248/2005. (V. 26.), a 2820/2005. (XII. 20.), az 1397/2006. (VIII. 31.), az 1992/2006. (XII. 20.), az 1285/2007. (VIII. 30.), az 1998/2007. (XI. 29.), a 115/2008. (I. 31.), a 408/2008. (III. 27.), az 1495/2008. (IX. 25.), a 578/2009. (IV.30.), az 1697/2009.(X.12.), az 1809/2009.(X.29.), a 1164/20ll.(IV.27.), a 3285/2011.(X.21.), a 147/2012.(!.25.), továbbá a 956/2012. (V.30.) Főv. Kgy. számú határozattal módosított 92/1993. (I. 28.) Főv. Kgy. számú határozat 4. Az intézmény alapításának éve: Az intezmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése Budapest V. Városház u. 9-ll 4

5 6. Az itltézmény működési területe: Budapest Főváros közigazgatási tetülete, illetőleg a módszertani tevékenységre vonatkozóan Budapest Főváros és Pest Megye 7. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy ; önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 8. Az intézmény azonosító adatai: Törzsszáma (Nyilvántartási száma): adó száma: bankszámlaszám: számlavezető pénzintézet neve: OTP Kereskedelmi Bank Rt. 8. Alapító okirat kelte, száma: Alapító okirat azonosítója: S Az intézmény besorolása: a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó 2. A BMSZKI feladatai 2.1. Alaptevikenysig meghatározása Ellátandó alaptevékenysége: - Az intézmény által nyújtott ellátás formája: utcai szociális munka nappali ellátás átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: nappali melegedő éjjeli menedékhely hajléktalan személyek átmeneti szállása Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: integrált intézmény Módszertani feladatok ellátása, és szociális igazgatási eljáráshoz kötött együttműködési kötelezettség teljesi tése. Az évi. Ill. tv.-ben meghatározott 1 és a 1/2000. (L 7.) SZCSM rendelet szakmai előírásainak megfelelő szakosított ellátás keretében átmeneti elhelyezést biztosító személyes évi III. tv. 3.. (l), 57. (l) bek. i)., j)., 80. (3) e), t), 84., 88.. (1)-(2) 5

6 gondoskodás\- a 321/2009. (XII.29.) Korm. rendeletben előírt feltételek szerint - a Fővárosban tartózkodó hajléktalanok számára ideiglenes jelleggel, átmeneti intézményi elhelyezés és egyéb kapcsolódó szakmai tevékenység formájában, így különösen: - éjjeli menedékhely, 3 - -átmeneti szállás biztosítása 4 - nappali melegedő 5 - szociális és mentális gondozás 6 -továbbá: haj~talan betegek egészségügyi ellát~ Az évi XXXI. Uen meghatározott és a l y.i998. (IV.30.) ~ndelet szakmai előírásainak megfelelő- a 259/2002. (XII.l8.)t.itcirm. rendeletben előírt feltételek szerintgyermekjóléti alapellátás keretében családok átmeneti otthona működtetése Az alaptevékenységek szakágazat száma, megnevezése,feladatmutatók al Alaptevékenységek: Szakágazat száma: ' (alapvető) ~ ' Szakágazat megnevezése: Egyéb bentlakásos ellátás (hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye) Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (szociális munka, utcai szociális gondozás, nappali melegedő) Fekvőbeteg-ellátás (ápolási osztály, krónikus belgyógyászati osztály) Általános járóbeteg-ellátás (felnőtt háziorvosi tevékenység) Szakorvosi járóbeteg-ellátás (pszichiátriai, neurológiai, bőrgyógyászati tevékenység) Fogorvosi járóbeteg-ellátás (fog- és szájbetegségek ellátása járóbeteg-ellátás formájában) Munkaközvetítés /2000. (1.7) SZCSM rendelet /A 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet l 07. 1/2000. (!.7) SZCSM rendelet 105. ' 1/2000. (1.7) SZCSM rendelet /2000. (1.7) SZCSM rendelet

7 Szakfeladat száma: (alapvető) (alapvető) l l Ol-l & l Szakfeladat megnevezése: Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Nappali melegedő Utcai szociális munka Fekvőbetegek krónikus ellátása Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Munkaközvetítés b./ Vállalkozási tevékenysége: Szakfeladat száma: TEA OR száma: 5510 <, Szakfeladat megnevezése: Szállodai szolgáltatás Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás M. n. s. egyéb felnőttoktatás TEA OR szerinti megnevezése: Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás M. n. s. egyéb oktatás Az ellátható vállalkozási tevékenység mértéke: A vállalkozási tevékenységből származó bevétel az éves költségvetés ténylegesen teljesített- a költségvetési támogatást is magában foglaló - összbevételéhez - 'viszonyítva 20 %-ot érhet el. Vállalkozási tevékenység forrása: intézményi saját bevétel c./ A BMSZKI a 1282/2007. (VIIIJO.) Főv. Kgy., 1283/2007. (VIII. 30.) Föv. 1284/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatok felhatalmazásával egyszemélyes gazdasági társaságként alapította BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft-t. Cégjegyzék szám: O Az alapitói és tulajdonosi jogokat a BMSZKI mindenkori igazgatója gyakorolja. d./ Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 7

8 3. A BMSZKI szervezeti felépítése 3.1. Az igazgató által kijzvetleniji irányított szervezeti egységek Egészségügyi szolgálat Igazgatási és nyilvántartási csoport Ellátás szervezési csoport Belső ellenőr Titkárság, irattár Tűz és munkavédelmi előadó A BMSZKI igazgatója felelős az intézmény szakmai tevékenységéért és gazdálkodásáért. A BMSZKI igazgatója jogosult az intézmény képviseletére, nyilatkozattétel re. Az SZMSZben, munkaköri leírásban rögzítve, valamint írásos eseti megbizása alapján az intézményben dolgozó más közalkalmazottat is megbízhat képviselettel, illetve felhatalmazhat A BMSZKI-ban az egyes szervezeti egységek felelős vezetői szakmai, gazdasági vezető (igazgatóhelyettesek), az egyes csoportok felelős vezetői a csoportvezetők. A fenti szervezeti egységek alkotják a központi irányítást. A BMSZKI gazdasági vezetője (igazgató helyettes), pénzügyi csoportvezetője és müszaki csoportvezetője a évi CLII. Tv. 3. (l) bekezdés alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.~ A BMSZKI önálló müködési engedéllyel rendelkező egységeinek felelős vezetői a szállásvezetők Az átmeneti elhelyezést biztosító, illetve nappali ellátást nyújtó személyes gondoskodás - a BMSZKI-val intézményi jogviszonyban álló személyek számára - a különböző ellátási formáknak megfelelő intézménytípusokban történik. A BMSZKI intézmény-rendszerénekfelépitését az I. sz. me/lék/et mutatja Az igazgató jogáuása,feladatai és hatáskijre ~ Jogállása: Kinevezése vagy felmentése, a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a felügyeleti szerv irányítási jogkörébe tartozik. Fel adatai-:' biztosítja az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátását, vállalkozói tevékenységek /Egyéb szálláshely szolgáltatás, Máshová nem sorolt egyéb oktatás, Szállodai szolgáltatás/ végzését, biztosítja a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatát, megszervezi a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 8

9 biztosítja az ellátottak személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályok betartását biztosítja a belső ellenőrzés megszervezését és működését. -felelős a BMSZKI Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Szakmai programja tervezetének elkészítéséért és jóváhagyásra felteijeszti a fenntartóhoz. Kiadja az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat, -felelős a BMSZKI költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervének, valamint a dolgozók (a gazdasági vezető kivételével) munkakőri leírásának elkészítéséért, valamint a személyzeti- munkaügyi feladatok ellátásáért; -gondoskodik a BMSZKI működési mutatóinak értékeléséről, a jogszabályban előírt követelmények betartásának ellenőrzéséről és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételérő l; -gondoskodik a BMSZKI éves munkatervének és az éves szakmai beszámolójának összeállításáról; -gyakorolja a munkáltatói jogokat a hatályos jogszabály szerint, -gyakorolja, - törvényi felhatalmazás alapján - az ellátottak személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó intézményvezetői jogokat; -irányítja, összehangolja és ellenőrzi a BMSZKI gondozási, gazdasági és műszaki résziegei SZMSZ-ben foglaltak szerinti munkáját; -ellenőrzi a munkafegyelem és aszociális munka etikai követelményeinek betartását; -biztosítja a gazdasági-, műszaki-, és belső ellenőrzési feladatok végrehajtását, továbbá az egyes területekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott teendők ellátását; -bérgazdálkodási, kötelezettségvállalási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik; -kivizsgálja a panaszokat és közérdekű bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket; -a rendkívüli eseményeket az ezzel kapcsolatos jogszabályokban és utasításokban előírtaknak megfelelőenjelenti; -a gondozottak (lakók) érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyitóintézményekkel, valamint a hozzátartozókkal; -tevékenységéről - az előírásoknak megfelelően - beszámolót készít a felügyeleti szerv részére; -megszervezi a Családok Átmenti Otthona Érdekképviseleti Fórum megválasztását és biztosítja az Érdekképviseleti Fórum működésének feltételeit; -dönt az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális és a családok átmeneti otthona ellátás iránti kérelmekröl, intézményi jogviszony létesítésérő l, megszüntetéséről, -biztosítja az ellátottjogi képviselő zavartalan munkavégzését. -gondoskodik a KENYSZI rendszerbe történő adatszolgáltatás megtételéről Távollétében az igazgatói teendőket általános helyettesként a szakmai igazgatóhelyettes látja el. Fentieken túl köteles ellátni mindazon feladatokat, melyek lényegük szerint munkakörébc illenek, illetve amellyel felettesei esetileg megbízzák. 9

10 3.3. Az igazgató közvetlen irányftása alatt működő szervezeti egységek, munkakörök Belső ellenőr A belső ellenőrt az igazgató nevezi ki, irányítja és ellenőrzi tevékenységét. Helyettesítéséről. eseti megbízás alapján - az igazgató rendelkezik. Felelős a költségvetési intézményekre külön jogszabályokban meghatározott belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért, dokumentálásáért és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben, valamint az éves belső ellenőrzési munkatervben foglalt feladatoknak, illetve az igazgató egyedi ellenőrzési megbízásainak teljesítéséért. Feladata: a Belső >Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően az igazgató által kiadott éves feladatterv előírása szerinti ellenőrzés végrehajtása, ezzel kapcsolatban jelentés, intézkedési javaslat készítése; -ellenőrzi a gazdálkodási tevékenységet, a számviteli- és pénzügyi fegyelem betartását, a költségvetési tervezés megalapozottságát, a tervezett feladatok végrehajtását; -ellenőrzi a mérleg valódiságát, a mérlegsorok alátámasztására szolgáló dokumentumok meglétét; -ellenőrzi a bérgazdálkodási feladatok szabályszerű és szakszerű végrehajtását; -kidolgozza a beosztott vezetők munkafolyamatba épített ellenőrzési tevékenységének rendszerét, és folyamatosan vizsgálja ennek érvényesülését; -a BMSZKI belső tartalékainak feltárása, a szakmai-, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, legkisebb ráfordítással való ellátása érdekében; -a megalapozott vezetői döntések elősegítése, elemzések, alternatív javaslatok készítése; -folyamatosan vizsgálja, az intézményben, érvényben levő (előkészítés alatt álló) szabályzatok, belső utasítások és egyéb intézkedések jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek való megfelelését Tűz-, Munka- és Vagyonvédelmi előadó ~ A tűz munka és vagyonvédelmi előadót az igazgató nevezi ki, tevékenységél a gazdasági igazgató-helyettes irányítja és ellenőrzi. Helyettesítéséről - eseti megbízás alapján az igazgató rendelkezik. Felelős a költségvetési intézményekre külön jogszabályokban meghatározott tűzrendészeti, és munkavédelmi szabályok betartatásáért és az előírt dokumentáció vezetéséért. Felelős az intézmény vagyonmegőrzesi tevékenységének szervezéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért. Tűzvédelmi feladatai: -elvégzi a gépek, berendezések, munkafeltételek tűzvédelmi szempontú ellenőrzését - megvizsgálja az újonnan használatba kerülő anyagok, épületszerkezetek, gépek, berendezések tűzvédelmi előírásoknak való megfelelését. Elvégzi a tűzveszélyességi osztá~yba sorolást -folyamatosan felügyeli a tűzvédelmi előírások megtartását -dokumentálja a szabálytalanságokat, beszámol felettesének a vizsgálatok eredményéről 10

11 -kidolgozza a tűzvédelmi szabályzatokat, utasításokat, elkészíti a tűzriadó tcrvet -gondoskodik a tűzvédelmi eszközök használható állapotban való rendelkezésre állásáról -ellenőrzi a tűzjelző berendezések működőképességét -szervezi, lebonyolítjaa tűzvédelmi oktatást a telephelyeken -szervezi, lebonyolítjaa telephelyek tűzriadó gyakorlatait -kapcsolatot tart a munkatársakkal, szakhatóságokkal Munkavédclmi feladatai: > -elkészíti a munkavédelmi szabályzato!, illetve részt vesz a szabályzat elkészítésében -megszervezi az időszakos munkavédelmi szemléket -a szemlékről jegyzőkönyvet készít, melyben részletezi az észlelt hibákat, meghatározza a szükséges intézkedéseket, kijelöli a végrehajtásért felelős személyeket és a végrehajtás határidejét -a munkavédelmi szabályok megsértése csctén szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást kezdeményezhet -kivizsgálja a balesetek okait, és gondoskodik a megismétlődéstik elkerüléséről -tájékoztatja a dolgozókat a munkaterületen előforduló veszélyforrásokról, oktatja a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat, szabályokat és rendelkezéseket - vizsgáztatj a az arra kötelezett dolgozókat -ellenőrzi a munkaterületeket -ellátja a munkáltató munkavédelmi feladatait az azokra vonatkozó hatályos jogszabályok alapjé,p. -közreműködik az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikák elkészítésében, az oktatások megtartásában, dokumentálásában, ellenőrzésében -intézkedik annak érdekében, hogy felszámolják a biztonságot és egészséget veszélyeztető szabálytalanságokat -közre111űködik az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek kialakításában Titkárság Feladatai: -ellátja az Igazgató, a szakmai és gazdasági vezető (igazgató helyettesek) munkakörével összefüggő szervezési feladatokat, -elvégzi az intézményhez beérkező postai küldemények bontását, érkeztetését, a kimenő küldemények expediálását, iktatását és irattárózását; -vezeti a bélyegzők nyilvántartását, kiadja és visszavételezi a bélyegzőket; -elkészíti az Igazgató és helyettesei által tartott értekezletek, megbeszélések, tárgyalások jegyziíkönyveit; ' -szükség szerint válaszlevél-tervezeteket készít. 11

12 Irattár Feladatai: -az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi beérkező és kimenő ügyirat nyilvántartás ba vétele és megőrzése; -az összegyűjtött iratok jogszabályban előírt, valamint a belső irattározási szabályzatban meghatározott irattározása és kezelése; -iratok selejtezésének előkészítése és végrehajtása; -tűzrendészeti előírások betartása Egész.sigllgyi szolgálat Az egészségügyi szolgálat felépítése: krónikus fekvőbeteg szakellátási részleg ' - krízis fektető (krónikus belgyógyászati osztály), lábadozó ápolási részleg (rehabilitációs osztály) egészségügyi alapellátási részleg a hajléktalanok ambuláns orvosi rendelője, hajléktalanok szállásnyújtáshoz kapcsolódó orvosi ellátása Az egészségügyi szolgálat az igazgató közvetlen irányításával működő, de önálló orvosszakmai és ápolási irányítással rendelkező szervezeti egység, vezetője az osztályvezető főorvos. Az egészségügyi szolgálat a BMSZKI hajléktalan-ellátási tevékenységének integrált részeként egészségügyi alap - és szakellátást nyújt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott működési engedélyében meghatározott tevékenységi körben, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott tartalommal. Feladatai: hajléktalanok egészségügyi alapellátása, háziorvosi ellátás keretében hajléktalanok ápolása krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében a Bl\(!SZKI szállásain elhelyezett hajléktalanok 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott orvosi ellátásának biztosítása a BMSZKI szállásain elhelyezett hajléktalanok intézményi jogviszonyának létesítésével, egészségügyi indikációból történő felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenység J.Az Egészségügyi szaigálat vezetőjénekfeladar és hatásköre: Az egészségügyi szolgálat vezetője felelős a BMSZKI által nyújtott egészségügyi alapellátásának, valamint a hajléktalanok krónikus fekvőbeteg szakellátásának megszervezéséért, a vonatkozó szakmai jogszabályok betartatásáért és ellenőrzéséért. Helyettesítéséről - eseti megbízás alapján - az igazgató rendelkezik. 12

13 Feladatai: -irányítja és ellenőrzi a fekvőbeteg ellátás tevékenységét, -dönt a krónikus ápolási részlegbe történő betegfelvételről és elbocsátásról -irányítja és ellenőrzi a háziorvosi ellátás tevékenységét, ' -kapcsolatot tart a szakorvosi rendelőkkel, kórházakkal és egyéb gyógyító intézményekkel -kapcsolatot épít ki a hajléktalanokkal foglalkozó intézményekkel a gyógyult hajléktalan~k továbbléptetése érdekében; -a hajléktalanok egészségügyi állapotáról és ellátásáról elemzéseket készít, javaslatot tesz az ellátórendszer fejlesztésére; -kapcsolatot tart az OEP- el, s az ÁNTSZ-szel, -elkészíti az egészségügyi ellátási csoport éves szakmai munkatervét, -elkészíti az egészségügyi szakmai egység éves szakmai beszámolóját, -gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő egészségügyi nyilvántartások vezetésérő l. Munkaköri leírását az Igazgató készíti el., Igazgatási és Nyilvántartási csoport Az Igazgatási és Nyilvántartási csoport az Igazgató közvetlen irányításával működő szervezeti egység, mely az Igazgató hatáskörébe tartozó igazgatási, jogi képviseleti, nyilvántartási, adatszolgáltatási, adatkezelési és adatvédelmi feladatokat lát el. Vezetője az Igazgatási és Nyilvántartási csoportvezető, akit az igazgató nevez ki, munkaköri leírását az igazgató készíti el. Feladatai: Ellátja az igazgató feladat és hatásköréhez kapcsolódó igazgatás-szervezési feladatokat Ellá~a az intézményi jogviszony keletkezésével, a Megállapodás megkötésével, az intézményi jogviszony megszűnésével kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat Ellátja a személyi térítési díj megállapításával, változásával, a hátralékosok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a bejelentések, panaszok kivizsgálását. Nyilv!}ntartja az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos ügyeket, ezekben folyamatosan egyeztet az FPH adott ügyben illetékes osztályával. a szakhatósági engedélyezési eljárás előkészítése, a kiadott engedélyek nyilvántartása, Jogi és ügyintézési támogatást nyújt az intézményben folyó szociális segítő tevékenységhez Felvételt Előkés;Jtő Team A Felvételt Előkészítő Team az Igazgatási és Nyilvántartási, az Intézményi ellátásmódszertani, az Ellátás-szervezési csoport tagjaiból - állandó tagok -, valamint az egyes szállások kijelölt szociális munkásaiból, illetve társszervezetektől meghívott szociális munkásokból - eseti tagok - álló eseti munkacsoport. Vezetőjét az Igazgató, a tagokat az 13

14 érintett szer;ez~t! egységek vezetője jelöli ki. A társszervezetek képviselőit- szükség szerint -az tgazgato htvja meg. Feladata: regisztrálja és meghallgatja az átmeneti elhelyezést kérő hajléktalanokat;?yilvántartást vezet a felvételre várakozókról, és nyilvántartását folyamatosan aktualizálja; Javaslatot készít az Igazgató részére intézményi jogiszony létesítésére vagy a kérelem el utasítására; javaslatot készít az igazgató részére az átmeneti szállásokon lakók áthelyezési kérelmeinek teljesítésére vagy a kérelem elutasítására; véleményezi a gondozási munkacsoportok (team-ek) által készített áthelyezési javaslatokat; folyamatosan figyeli a szállásnyújtás iránti igények alakulását, az intézményhez elhelyezési kérelemmel fordulók szociológiai és demográfiai jellemzőiről kimutatás!, évente elemzést készít EUátás-sz.ervez.ési csoport Az Ellátás szervezési csoport az igazgató közvetlen vezetése, irányítása alatt álló, az egyes szállások vezetőiből álló szervezeti egység. Feladatai: közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval, folyamatosan tájékoztatja a feladatellátás aktuális ' állapotáról biztosítja a folyamatos feladatellátás szervezési feltételeit, koordinálja az egyes szervezeti egységek működési rendjét, javaslatot tesz személyi és tárgyi feltételek biztosításának módjára, az egyes szervezeti egységek közölti átcsoportosításra, folyamatosan értékeli a munkavégzés szervezeti feltételeit, az irányítás és a munkaszervezés hatékonyságát, eredményességét, javaslatot dolgoz ki a szükséges szervezeti és müködési rendet érintő változtatásokra, az SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a munkaköri leírások megváltoztatására J. A szállásvezetők jogállása,jeladata és hatáskij re Az önálló müködési engedéllyel rendelkező szervezeti egységek - a szállások - vezetőjét, - a szállásvezetőt -, az Igazgató nevezi ki. Az egyes szállások felelős vezetője a szállásvezető, vezetési, irányítási, ellenőrzési feladatainak ellátásában a szociális gondozás területén a szállás Szakmai vezetője, a vagyonműködtetés és ingatlangondnokság területén a telephely Gondnoka segíti. A szállásvezető tagja az Igazgatótanácsnak. Távolléte eselén helyettesítéséről az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján gondoskodik. Munkaköri leírását az Igazgató készíti el. 14

15 Feladatai: a szállás napi tevékenységének meghatározása, megszervezése, a szakmai, illetve vagyopmüködtető munkakörben foglalkoztatott munkatársak munkaidő-beosztásának elkészítése, az egyes munkatársak tevékenységének irányítása és ellenőrzése, - a szociális gondozási tevékenység kivételével, a munkatársak munkateljesítésének, igazolása, munkából történő távolmaradásuk naprakész nyilvántartása, a bérelszámoláshoz szükséges jelentési kötelezettség teljesítése, a munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi szabályok érvényesítésének megszervezése, betartásuk ellenőrzése, a szállás Házirendjében meghatározott szabályok érvényesítésének megszervezése, betartásuk ellenőrzése, a szálláson végzett felújítási, javítási, karbantartási munkák esetében a teljesítés ellenőrzése és igazolása, a szállás feladatellátásának közvetlen részvételével megvalósuló vezetése, javaslat készítése az egyes munkatársak jutalmazására, illetve szükség esetén fegyelmi felelősség megállapítására, áthelyezésére illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére A szakmai szervezeti egysig felipit/se is feladatai Felépítése: - Intézményi ellátás-módszertani csoport - Regionális ellátási-módszertani csoport A szakmai szervezeti egység vezetője a szakmai igazgatóhelyettes, felelős az intézményben folyó szociális és mentális gondozási tevékenységért, az intézmény módszertani feladatainak ellátásáért, valamint a munkatársak folyamatos képzéséért A szakmai igazgatóhelyettesjogállása,feladatai is hatásköre A szakmai igazgatóhelyettest az Igazgató nevezi ki. Munkaköri leírását az Igazgató készíti el. Felelős az intézmény szociális és gyermekvédelmi szakmai tevékenységének szervezésért és ellenőrzéséért, a vonatkozó szakmai jogszabályok betartatásáért. Távolléte eselén a regionális módszertani csoport vezetője helyettesíti. Feladatai: -közvetlen munkakapcsolatot tart az egyes szállások szakmai vezetőivel és segíti őket a felmerülő szakmai problémák megoldásában, -ellenőrzi az egyes szállásokon müködő szociális munkás team-ek tevékenységét, -dönté.~t hoz a gondozási munkacsoportok (team-ek) feladatkörébe tartozó ügyekben, ha team-döntés meghozatalát követően az esetfelelős, vagy a team vezetője halasztó hatályú felszólalással (vétó) élt, -irányítja és ellenőrzi az Intézményi ellátás-módszertani csoport, valamint a Regionális módszertani csoport munkáját, -elkészíti a BMSZKI éves gondozási munkatervét, -elkészíti a BMSZKI éves szakmai beszámolóját, 15

16 -kidolgozza és az Igazgatótanács elé terjeszti a szakmai programokat tervezeteket és időszakos szakmai beszámolókat, ' -el?terjesztést készít az Igazgatótanács részére a szükséges szervezési, müködési rendet énntő változtatásokra, a Beutalási szabályzat, a Személyi térítési díj megállapításának, felülvizsgálatának és érvényesítésének szabályzata, valamint a Házirend megváltoztatására, -gondoskodik az intézményi jogviszony meghosszabbításával, illetve az intézményi jogviszony megszűnésével kapcsolatos szakmai előkészítő tevékenységről, a szükséges dokumentáció elkészítéséről és az Igazgató elé terjesztéséről, -gondoskodik az egységes gondozási dokumentáció kialakításáról és ellenőrzi ennek folyamatos vezetését, -javaslatot készít a BMSZKI dolgozóinak iskolarendszerű képzésben való részvételével és támogatásával kapcsolatos munkáltatói döntésekhez, -megszervezi a BMSZKI dolgozóinak szakmai továbbképzését, -kialakitja az egyes szállásokon működő esetmegbeszélő csoportok rendszerét, és ahhoz szakmai segítséget nyújt, -megszervezi a szakdolgozók részére a szupervíziót, -kapcs_9latot tart a hajléktalanok ellátásában együttműködő társszervezetekkel és egyéb szakmai szervezetekkel Intiuninyi e/látás-módszertani csoport Az Ellátás-módszertani csoport a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő, e feladattal megbízott munkatársakból és az egyes szállások szakmai vezetőiből álló szervezeti egység. A csoport vezetőjét a szakmai igazgatóhelyettes javaslatára az igazgató nevezi ki. Feladatai: közv~tlen kapcsolatot tart a szakmai igazgatóhelyettessel, folyamatosan tájékoztatja a szociális gondozási feladatok ellátásának aktuális állapotáról, biztosítja a folyamatos feladatellátás szakmai/szervezési feltételeit, koordinálja az egyes szervezeti egységekben folyó szakmai tevékenységet, javaslatot tesz a gondozási feltételek biztosításának módjára, az egyes szervezeti egységek közötti átcsoportosításra, a gondozási tevékenység tartalmi, módszertani változtatására, folyamatosan értékeli a gondozás feltételeit, a szakmai irányítás és a munkaszervezés hatékonyságát, eredményességét, javaslatot dolgoz ki a szükséges szervezeti és müködési rendet érintő változtatásokra, az SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a munkaköri leírások megváltoztatására Az egyes szállások szakmai vezetölnek jogállása, feladat ls hatáskiire Az önálló müködési engedéllyel rendelkező szervezeti egységek - a szállások - szociális gondozási tevékenységél irányító vezetőjét, - a Szakmai vezetőt -, a szakmai igazgatóhelyettes javaslatára az igazgató nevezi ki. Az egyes szállások szakmai vezetője felelős a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális, mentális gondozási tevékenység megszervezésért, 16

17 irányításáért és ellenőrzéséért. A szakmai vezető a szállásokon műkődő Gondozási munkacsoport (team) felelős vezetője, tagja az igazgatótanácsnak. Munkaköri leírását a szakmai igazgatóhelyettes készíti el, és terjeszti jóváhagyásra az Igazgató elé. Távolléte eselén helyettesítéséről a szakmai igazgatóhelyettessel történő előzetes egyeztetés alapján gondoskodik. Feladatai: ' a szálláson működő gondozási munkacsoport (a team) folyamatos működésének megszervezése, a team-ülések összehívása és vezetése, az ellátottak intézményi jogviszonyával, illetve személyi térítési díjával kapcsolatos döntés-előkészítési, véleményezési, javaslatkészítési tevékenység megszervezése, a szociális gondozás területén az egyes munkatársak tevékenységének irányítása és ellenőrzése, az egyes ellátottak szociális, mentális gondozását végző munkatársak - az esetfelelősök - kijelölése, az esetelosztás és esetátadás folyamatának irányitása, a gondozási tevékenység adminisztrációjának rendszeres, tartalmi és formai szempontból történő ellenőrzése, a szállás Házirendjében meghatározott és a gondozással összefüggő szabályok érvényesítésének megszervezése, betartásuk ellenőrzése, a team feladatellátásának közvetlen részvételével megvalósuló vezetése, javaslat készítése a gondozási tevékenységben részt vevő munkatársak jutalmazására, illetve szükség esetén fegyelmi felelősség megállapítására, áthelyezésére illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére Gondozási munkacsoport (team) A gondozási munkacsoport (team) az egyes szállások szociális asszisztens és szociális munkás besorolású munkatársaiból, valamint a szállásvezetőből, esetenként a team-be meghívott egyéb szakemberekből álló munkacsoport. A team üléseit a szállás szakmai vezetője hívja össze és vezeti, szükség esetén gondoskodik külső ré('_ztvevő meghívásáról Üléseit hetente, előre meghirdetett időpontban tartja, melyről emlékeztető feljegyzés készül. A team a feladatkörébe tartozó kérdéseket a team ülés napirendjére veszi, ezt követően: döntést hoz - a jelenlévő tagok egyszerű többségével Amennyiben a team döntésével az esetfelelős, vagy a team vezetője nem ért egyet, a döntés végrehajtására nézve halasztó hatályú felszólalással (vétó) élhet. Ez esetben az ülés során felmerülő szakmai álláspontok mérlegelését követően, az ellátás-módszertani csoport véleményének, illetve a szakmai igazgatóhelyettes állásfoglalásának figyelembe vételével a team új döntést hoz. javaslatot készít - az igazgató illetve a szakmai igazgatóhelyettes részére, melyet a jelenlévő tagok egyszerű többségével fogad el. Amennyiben a szavazást követően bármely tag fenntartja és dokumentálja külön vélerilényét, azt a javaslattal együtt továbbítani kell. 17

18 megtárgyalja - a szakmai igazgatóhelyettes által meghatározott, valamint a száll.;ísvezető illetve a team tagok által javasolt, és a team vezetője által napirendre tűzött ügyeket. Az ülésen biztosítani kell az érvelés, a szabad véleményalkotás és vélemény-nyilvánítás, az eltérő szakmai álláspontok kifejtésének és dokumentálásának lehetősé gél. A team működésének részletes szabályait a- fenti követelmények betartásával - maga készíti el, elfogadásához a tagok kétharmadának támogatása szükséges. Feladatai: rendszeres fórumo! biztosít a gondozási tevékenységet érintő kérdések megtárgyalásához folyamatosan értékeli a szociális, mentális gondozás feltételeit, változtatási javaslatokat fogalmaz meg a szállás szakmai vezetője részére, javaslatot készít a lakók intézményi jogviszonyát, illetve személyi térítési díját érintő igazgatói döntésekhez, megtárgyalja a team-vezető által előterjesztett egyedi gondozási eseteket, és dönt a szükséges - az esetfelelős hatáskörében megtehető - gondozási lépésekről, megtárgyalja team tagjai által javasolt egyedi gondozási eseteket, és az esetfelelős kérésére dönt- az esetfelelős hatáskörében megtehető - gondozási lépésekről, véleményezi és értékeli a feladatellátást, valamint a vezetöi intézkedések végrehajtását és eredményességét Regionális ellátási módszertani csoport A Regionális ellátási módszertani csoport a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő szervezeti egység, a csoport vezetőjét a Szakmai igazgatóhelyettes javaslatára az igazgató nevezi ki, munkaköri leírását a szakmai igazgatóhelyettes készíti el. Ellátja 'á regionális hatáskörrel rendelkező módszertani intézmény jogszabályokban meghatározott feladatait. Feladatai: segíti a tevékenységi körébe tartozó fővárosi szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, információt gyűjt az ellátórendszerről, segíti a szakhatóságok, valamint a F ö városi Önkormányzat ellenőrző tevékenységét, ajánlásokat készít a hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztésére, új módszerek alkalmazására, figyelemmel kíséri a tudományos kutatómunka eredményeit és elősegíti azok gyakorlati alkalmazását, a hajléktalanság megelőzésére vonatkozó gyakorlati szempontú elemzések, tanulmányok elkészítése, a fő~rosi ellátórendszer kiépítésének segítése, a hiányzó szolgáltatások kialakításának kezdeményezése, új ellátások modellezése, különösen a hajléktalanságból kivezetésre, az életvitelszerüen a közterületen tartózkodók segítésére vonatkozóan, a meglévő intézményrendszer hatékony működésének segítése, módszertani ajánlások, gonck>zási módszerek kidolgozásával, nemzetközi tapasztalatok elemzésével és elterjesztésével, továbbképzési programok, szakmai műhelymunka szervezése, 18

19 a működést engedélyező szerv megkeresésére a szakmai programok szakértőnkénti véleményezése A gazdasági szervezeti egység felépítése és feladatai Felépítése: - Gazdasági ellátó csoport. - Műszaki csoport - Munkaügyi csoport - Pénzügyi és Számviteli csoport; A gazdasági szervezeti egység felelős vezetője a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes), felelős az intézményben folyó gazdálkodási tevékenységért, az intézmény költségvetési keretek között történő gazdálkodásáért, valamint a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásáért. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendje: A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés jogkörét gyakorló munkatárs feladatát a 368/20 ll.(xii.31.) Korm. rendelet előírásainak betartásával köteles ellátni. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés jogkörének gyakorlását az igazgató határozza meg. Távolléte, akadályoztatása esetén helyettese: l. szakmai igazgatóhelyettes 2. gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) Helyettesítéséről, kötelezettségvállalási jogkörének átruházásáról irásba foglalt megbízás útján rendelkezik. Az ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés jogkörét gyakorló munkatárs tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítéséről, illetve jogkörének átruházásáról az igazgató írásban rendelkezik. Kötelezettségvállaló: Ellenjegyző: Utalványozó: Érvényesító: igazgató gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) pénzügyi és számviteli csoportvezető könyvelő Az igazgató távolléte esetén: Kötelezettségvállaló: Ellenjegyző: Utalványozó: Érvényesítő: szakmai igazgatóhelyettes gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) pénzügyi és számviteli csoportvezető könyvelő Az igazgató és a szakmai igazgatóhelyettes távolléte esetén: 19

20 KiJtelezettségvállaló: Ellenjegyző: Utalványozó: Érvényes{tő: gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) pénzügyi és számviteli csoportvezető könyvelő pénzügyi előadó A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Csoportnak olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből folyamatosan megállapítható a kötelezettségvállalások összege, valamint az erre fedezetként rendelkezésre álló előirányzatok összege. A kötele'zettségvállalási ügyirat mellékleteként kell, hogy szerepeljen: az ajánlatkérés dokumentumai, az ajánlatok dokumentumai, a döntésről készült jegyzőkönyv, vagy irat, a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő szerződés tervezete. ~ A kötelezettségvállalási eljárás keretében a "Bizonylat a kötelezettségvállalás célszerüségét megalapozó eljárás dokumentálására" elnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) jogállása, feladatai és hatáskijre A gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) feletti munkáltatói jogok gyakorlása a vonatkozó hatályban lévő jogszabályi rendelkezések szerint történik különös figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényre, valamint a Budapest Főváros Főpolgármesterének az intézmények gazdasági vezetői feletti irányítási jogkör gyakorlásának rendjéről szóló mindenkor hatályban lévő intézkedésére. Gazdasági vonatkozású kérdésekben - az igazgatóval egyeztelve - kiterjedqen érvényes intézkedéseket tesz. a BMSZKI egészére Feladatát a BMSZKI igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi. A BMSZKI gazdasági helyzetéről, tevékenységél jellemző mutatókról rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik. Feladatai.' -a BMSZKI gazdasági munkájának megszervezése, és irányitása, ezen belül az ellenőrzés, illetve ezzel kapcsolatos tevékenység megszervezése; -a BMSZKI szállásokra lebontott költségvetésének elkészítése, a végrehajtásról időszaki beszámolók készítése; - Szervezi és ellenőrzi a BMSZKI beszerzéseit, közbeszerzési eljárásait, a döntések előkészítését. -folyamatos elemzések és értékelések készítése a gazdálkodás eredményeiről; -az érvényes szárovi teli, pénzügyi jogszabályok, utasítások alapján a BMSZKI könyvvitel i, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozása, az ehhez kapcsolódó BMSZKI szabályzatok betartásának ellenőrzésén keresztül a BMSZKI szabályszerü gazdálkodásának biztosítása; - a vagyonvédelem - szállásvezetök bevonásával történő - megszervezése, biztosítása és ellen&-zése; - az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; 20

21 -~ bérga~dálkodási feladatok megszervezése és irányítása, a bérgazdálkodásra vonatkozó JOgszabalyok betartásának ellenőrzése -Pénzügyi- és Számviteli Csoport munkájának irányitása és ellenőrzése -a Mu!;lkaügyi Csoport munkájának irányítása és ellenőrzése '. ' -az Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoport munkájának irányítása és ellenőrzése -a Műszaki Csoport munkájának irányítása és ellenőrzése. ' Szervezi, irányítja és ellenőrzi: -a BMSZKI üzemeltetési, felújítási és karbantartási, valamint beruházási tevékenységét; -az anyag-, eszköz- és raktár-gazdálkodási tevékenységet; -a tevékenységi területét érintő nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatással kapcsolatos teendőket; -a munkavédelmi és tűzrendészeti előírások érvényesítését, valamint a vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységet. Külső kapcsolatokat tart: -Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztályával, a Pénzügyi, valamint Beruházási Főosztállyal, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságával (továbbiakban: MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (továbbiakban: NAV), a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Pénztár illetékes igazgatóságaival, a KSH, az Országos Tűzoltóparancsnokság területi szerveivel, a Munkavédelmi Főfelügyelőség területileg illetékes szerveivel, -szükség szerint más, a BMSZKI-val gazdálkodási kapcsolatban lévő szervezetekkel. Tartós távolléte esetén helyettese a Pénzügyi- és Számviteli csoport vezetője Pénzilgyi- és Számviteli csoport A Pénzügyi- és Számviteli Csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a gazdálkodással, pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását, az ehhez kapcsolódó tervezési, nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítését. Feladatai: -az éves költségvetés szervezeti egységekre lebontott tervezése; -a BMSZKI, illetve egyes szervezeti egységei előző évi gazdálkodási tevékenységének elemzése és értékelése; -a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek (bérgazdálkodási, karbantartási, felújítási, beszerzési stb.) összesítése döntés-előkészítésre és előterjesztésre az Igazgatótanács elé; -a BMSZKI költségvetési javaslatának elkészítése a felügyeleti szerv által közölt keret- és a költségvetés tervezésére vonatkozó előírások figyelembevételével; -a kés~pénzkiadások fedezetéül szolgáló készpénzellátmány meghatározása; -a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása; 21

22 -pénz- és értékkezelés (házipénztári teendők) ellátása -előirányzatok, kötelezettségvállalások, szerződések, ~lőlegek nyilvántartása -számlaellenőrzés; ' -érvény~sítés, ellenjegyzés teljesítése; -kifizefések, átutalások; teljesítése; -bevételek kezelése, nyilvántartása; -adók, és egyéb kötelezettségek nyilvántartása és teljesítése; -az intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére, ügyvitelére és információrendszerére vonatkozó szabályzatok tervezetének kidolgozása, előkészítése. Pénzügyi, számviteli és költségiriformációk: -a bizonylati rend kialakítása, -a bizonylatok útjának, kezelésének szabályozása, -az elszámolási helyek nyilvántartási rendjének kialakítása, a nyilvántartások folyamatos vezetése, -az analitikus és főkönyvi könyvelés teendőinek ellátása, -számlázási feladatok, -időszaki ellenőrzések, egyeztetések elvégzése a különböző elszámolások között, -az időszaki zárlati munkák, a költségvetési beszámolók elkészítése, -a könyvelési bizonylatok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése, -szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése, -a leltározás szervezése és ellenőrzése, -a feleslegessé, illetve selejtessé vált készletek feltárásának, minősítésének bizonylatolásának és hasznosításának illetve megsemmisítésének szervezése és ellenőrzése. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások és feltételek: A költségvetés tervezése a 368/20 ll.(xiiji.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. A költségvetés tervezése során meghatározásra kerülnek: az intézményre vonatkozó költségvetési irányelvek, a kiadási és bevételi előirányzatok tevékenységi bontásban, személyi juttatások és a létszám összetétele. A költségvetési tervet a Pénzügyi Csoport állítja össze, a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) irányításával a BMSZKI intézményeinek, csoportjainak bevonásával Figyelembe kell venni a megelőző évi záró adatokat, az esetleges feladatmódosulásokat, a kiadott keretszámokat, a feladatellátás színvonalának tartását. Az előirlnyzatok végrehajtásának rendje a "Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályozása" Igazgatói Utasításban foglaltak szerint történik. A Pénzügyi Csoport pénzügyi teljesítést csak ennek megfelelő dokumentumok alapján bonyolíthat (szerződés, következő évre áthúzódó pénzügyi teljesítés stb.). A pénzügyi teljesítést mindig előirányzathoz kell rendelni, az előirányzatok felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. 22

23 MunkaiJgyi csoport A Munkaügyi csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja az igazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő előkészítési, nyilvántartási és adminisztratív teendők ellátását. Biztosítja a bérgazdálkodással, a munkaügyi nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő teendők ellátását. Feladatai: -személyügyi, munkaerő-forgalmi feladatok ellátása, -a közalkalmazotti jogviszonyok és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok megkötésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásának biztosítása, -a munkaügyi és költségvetési előírásoknak megfelelő létszám- és bérgazdálkodási rend kialakítása, -a munkaidőalap-, a létszám- és béralaptervek elkészítése, -a dolgozók szabadságának megállapítása, évente a változások közlése a dolgozókkal, az igényj;>e vett szabadság nyilvántartása, -a munkabérek és egyéb juttatások, az egyéb bérjellegű kitizetések elszámolási feladatainak végrehajtása, a szükséges adatszolgáltatás teljesítése a MÁK, valamint a pénzügy és számvitel részére, -a személyi jövedelemadó számfejtéséhez és a társadalombiztosítási ellátáshoz szükséges adatszolgáltatás teljesítése, -a munkabérek- és pótlékok, valamint a személyi adatok kötelező nyilvántartásának vezetése, -a munkaköri leírások, besorolások, munkaügyi nyilvántartások adminisztrációs feladatainak teljes körű ellátása, -a társadalombiztosítási jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete és a változásokról az intézményvezetés tájékoztatása, -a Munkaügyi Szabályzat, illetve a Kollektív Szerződés tervezetének elkészítése. ' Mfiszaki csoport A Műszaki csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási, valamint karbantartási- és szállítási tevékenység műszaki feltételeit. Biztosítja a BMSZKI által használt ingatlanok és berendezések intézményi lebonyolításban történő felújításával kapcsolatos felmérési, előkészítési, közbeszerzési feladatok teljesítését. Feladatai: - az intézmény zavartalan és gazdaságos működését biztosító műszaki feltételek megteremtése, - a rendelkezésre álló pénzügyi keret gazdaságos felhasználásának biztosítása, -az egyes szállások vezetőivel, illetve gondnokaival együttműködve, az ingatlanok, épületek, berendezések állagának megóvása, -a karbantartási szükségletek felmérése, a karbantartás folyamatos megszervezése, -építészeti, épületgépészeti és általános gépészeti ellátások biztosítása, 23

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12.

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, Hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete: 2015.06.04 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben