28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete"

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forintban ÖSSZESEN G=(C+D+E +F) A B C D E F G Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 0 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (07 sor) 50%-a Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 12 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Fizetési kötelezettség ( ) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) /2

2 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcím évi évi évi 2019.évi A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) K I A D Á S O K Sorszám 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi évi évi 2019.évi A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) /2

3 30/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos: február 18-tól BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

4 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér...3 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai...4 III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai...7 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai...9 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai...10 VI. Oktatási céltartalék képzése...11 VII. Egyéb rendelkezések...11 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

5 I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 65. (1),(4),(5) bekezdések szerint. A szakmai munkaközösségről a 71. (1) bekezdés szerint. A besorolásról és finanszírozásról a 97. (20) és (20/a) bekezdések, valamint a 99. (6) bekezdés b) pontja szerint. Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint. A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint. A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. (1), (3), (4) bekezdések a) b) c) pontjai, valamint a (6), (7), (9) bekezdések szerint. A pedagógus munkaidejének beosztása a 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai a 12. szerint évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása a 23. (1), (3), (5) bekezdések szerint. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

6 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma A B C 1 Magasabb vezetői, vezetői Feltétel Létszám megbízás 2 intézményvezető intézményenként 1 3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 4 intézményvezető-helyettes 50 gyermek létszám alatt - 5 intézményvezető-helyettes gyermek esetén 1 6 intézményvezető-helyettes gyermek esetén 2 Az óvodában alkalmazott pedagógusok kötelező létszáma Óvodai csoportonként 2 fő, amely tartalmazza az intézményvezető-helyetteseket. A Rákosmenti Kuckó Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 3 fő gyógypedagógus státusz tervezhető. A Rákosmenti Mákvirág Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 1 fő gyógypedagógus státusz tervezhető. 2. Illetmény: Az alkalmazandó bértábla az intézményvezetők és óvodapedagógusok esetében: A vezetők és a helyettesek garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

7 Illetményalap: a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap * szorzószám Középfokú végzettség: Alapfokozat (főiskola) esetén: Mesterfokozat (egyetem) esetén: illetményalap * évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint illetményalap * évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint illetményalap * évi CXC. tv. 97. (20/a) szerint A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában: Kategória Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár /év (%) (%) (%) (%) (%) / A bértábla szükség szerint korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével. Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája szükség szerint az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

8 3. Pótlékok: Az alkalmazandó pótlékok az óvodapedagógusok esetében Rákosmentén, az illetménylap százalékában: A B C Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa intézményvezetői munkaközösség-vezetői 5 10 intézményvezető-helyettesi nemzetiségi gyógypedagógiai 5 10 Intézményvezetői pótlék: meghatározása az alábbi formula szerint történik, mely értékek a munkáltató döntése alapján indoklás nélkül eltérítésre kerülhetnek a 40% - 60% közötti sávban: Alapító okirat szerinti gyermeklétszám Pótlék mértéke 100-ig 40% % % % 251-től 60% Munkaközösség-vezetői pótlék, vagy kerület által adható gyermekvédelmi pótlék: az intézményvezetők esetében a pótlék mértéke az illetményalap 10%-a, melynek odaítélésről a munkáltató dönt. Minden más dolgozó esetében az illetménylap 5%-a, mely jogcímen intézményenként összesen 2 pótlék igényelhető munkaközösség-vezetői és/vagy gyermekvédelmi pótlék megnevezéssel. Intézményvezető-helyettesi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, ha az intézmény gyermeklétszáma meghaladja a 250 főt, de legfeljebb 750 fő, míg alsó határa alapján megállapított pótlékra melynek mértéke az illetményalap 20%-a jogosult, ha a gyermeklétszám legfeljebb 250 fő. Nemzetiségi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 10%-a. Gyógypedagógiai-pótlék: intézményvezetők esetében mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Munkáltató által adható vezetői-pótlék (a központi költségvetés által nem finanszírozott): havonta, a munkáltató döntése alapján adható. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

9 4. Egyéb bérelemek: Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára, melynek összege az óvodapedagógus beosztású dolgozó esetében nem haladhatja meg a munkavállaló pótlékkal növelt éves bértömegének 10 %-át. Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * Ft/év. Tartalma az óvodapedagógusok esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Továbbképzések támogatása, mely nem foglalja magába a minősítő vizsgák támogatását. III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az állam által finanszírozott, nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: Munkakör Feltétel Létszám óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a főt; továbbá 450 gyermekenként dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt csoportonként 1 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 Az állam által nem finanszírozott, nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak létszáma: Óvodai csoportonként: + 0,5 státusz A Rákosmenti Aprófalva Óvoda konyhai dolgozói: + 3 státusz A Rákosmenti Kuckó Óvoda gyógypedagógiai asszisztensei: + 2 státusz A Rákosmenti Mákvirág Óvoda gyógypedagógiai asszisztense: + 1 státusz A Rákosmenti Micimackó Óvoda takarítója: + 0,5 státusz BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

10 2. Illetmény: A nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak esetében továbbra is a mindenkor hatályos, költségvetési törvény alapján meghatározott közalkalmazotti illetménytábla az irányadó: A bértábla szükség szerint korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével. Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája szükség szerint az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja. A be nem töltött státuszokat a nevelő munkát segítő, illetve a technikai alkalmazottak intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. 3. Egyéb bérelemek: A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével megbízott közalkalmazott számára Ft/fő/hó összeg tervezhető. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető. Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára. Az intézmények adminisztratív feladatait végző, nem felsőfokú végzettségű dolgozók részére Ft/fő/hó összeg tervezhető, amelyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletben határoz meg. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető. Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * Ft/év. Tartalma a nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Az óvodatitkár bejárására intézményenként 1 főre éves bérlet tervezendő. o Továbbképzések támogatása. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

11 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai A dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokra az intézmény engedélyezett státuszai alapján a dolgozónként meghatározott normatíva tervezhető. A normatíva alapján kiszámított előirányzatot a költségvetés visszatervezésekor az intézményvezető megbonthatja a személyi juttatás és a dologi előirányzatok között. A normatíva összegét a mindenkori költségvetési koncepció határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a megelőző évben biztosított normatíva összege. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak számára Ft/év munkaruha költségtérítés tervezhető. A reggeli, illetve esti ügyelet (feladat-ellátási helyenként 1-1 óra) ellátására a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint nem jár külön nevesített ügyeleti óradíj. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

12 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai 1. A közüzemi díjak, illetve energiaköltségek nem az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre. 2. Az intézmény bérleti díjból származó bevételeinek 75 %-a az intézményt illeti meg, amelyet kötelezően az intézményre kell fordítani (analitikus kimutatás) az adott naptári évben, de legkésőbb a következő naptári év június 30-ig. 3. Az étkezési költségeket a várható szükséglet szerint kell tervezni, mely előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre, kivéve a saját konyhával rendelkező intézményt. 4. Postaköltségekre és egyéb dologi kiadásokra a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján meghatározott nagyságú normatíva és a gyereklétszám szorzata alapján számított összeg tervezhető. A normatíva összege nem lehet kisebb a megelőző évinél. 5. A kis értékű tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének fedezetére szolgál az ún. beszerzési normatíva, mely célhoz kötött, másra nem fordítható. A normatívát az adott költségvetési évre a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján kell meghatározni. 6. Az azonnali, illetve átalánydíjas karbantartásra fordítható keret egy összegben kerül megadásra, melyet az előzetesen megadott kiadási sorokra kell betervezni. A költségvetés jóváhagyását követően ezen összegeket az intézményvezető más dologi kiadásokra nem csoportosíthatja át. 7. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke Ft/fő/év. 8. A Makk-Marci óvodák közti sportvetélkedőre szánt anyagi támogatás minden évben a házigazda intézmény költségvetésébe kerül betervezésre. 9. A vízszintes takarítandó felületek m²-re után 200 Ft takarítási norma kerül megállapításra. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

13 VI. Oktatási céltartalék képzése A nevelési intézményekkel kapcsolatos összevont feladatok (pl. szakértői díj, rendszergazda megbízási díja, kötelező eszközök pótlása, stb.) finanszírozására felhasználható céltartalék keret a mindenkori költségvetés tervezése során kerül meghatározásra. Az informatikai eszközök beszerzésére a mindenkori költségvetésben - az aktuális anyagi lehetőségekhez mérten - az Önkormányzat külön keretet biztosít. VII. Egyéb rendelkezések 1. Az átlagbér összegét minden, törvény alapján megvalósuló illetményemelés után újra ki kell számítani, de ez nem jelenti az intézményi bérelőirányzat teljes újraszámítását, hanem a ténylegesen megvalósuló illetményemelés kerül figyelembevételre az előirányzat módosításakor. 2. Az egyes intézményekben az e koncepció II/1. és III/1. pontjaiban foglaltak alapján számított státuszok számát a Képviselő-testület előzetesen a mindenkori költségvetési koncepcióban, illetve költségvetési rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében hagyja jóvá. 3. Jogszabályváltozások esetén e koncepciót minden esetben felül kell vizsgálni. 4. Minden intézményben külön meg kell határozni a pedagógus, a nevelő munkát segítő illetve a technikai alkalmazottak átlagbérét. 5. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a dolgozó rész-, vagy teljes munkaidős foglalkoztatottságú. Budapest-Rákosmente, február.. Készítette: Bukucs György, oktatási ügyintéző Gáspár Attila, pénzügyi és számviteli csoportvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ;

14 31/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

15

16

17 34/2016. (II. 18.) Kt. határozat 1./a melléklete Okirat száma: RESZK-MÓD-2016./1. Módosító okirat A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által március 19. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II. 18.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca

18 17 Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; működteti a házi szakápolást A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi 2

19 ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Egészségügy igazgatása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Szociális szolgáltatások igazgatása A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 4. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 5. Jelen módosító okiratot március 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, február 18. P.H. Riz Levente polgármester 3

20 34/2016. (II. 18.) Kt. határozat 1./b melléklete Okirat száma: RESZK-2016./1 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca 18.

21 18 Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: január A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2

22 biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; működteti a házi szakápolást A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Egészségügy igazgatása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Szociális szolgáltatások igazgatása A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: - megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete - a megbízás időtartama: határozott idejű 3

23 - a megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony évi XXXIII. törvény 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv augusztus 29. napján kelt Alapító okiratát visszavonom. Kelt: Budapest, február 18. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ február 18. napján kelt,.. napjától alkalmazandó RESZK-MÓD-2016./1. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerint tartalmának. Kelt: Budapest, P.H. Magyar Államkincstár 4

24 35/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT március

25 Tartalom I. INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 II. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI III. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA IV. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI V. EGÉSZSÉGÜGYI ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS VI. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK VII. SZERVEZETI EGYSÉGEKBEN LÉTESÍTENDŐ MUNKAKÖRÖK VIII. VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓI SZERVEZET IX. ÉRDEKEGYEZTETÉS X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26 I. INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ (továbbiakban: RESZK) intézményeire vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről; évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; évi V. tv.a Polgári törvénykönyvről; évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról; 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról; 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről; 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról; évi CLIV. törvény az egészségügyről; évi CXXIII. törvény - az egészségügyi alapellátásról; 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról; évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről; évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről; 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról; 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról; 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről; 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 3

27 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet A területi védőnői ellátásról; Egyesített Módszertani Bölcsőde - módszertani levelek; évi CXCV. törvény az államháztartásról; évi C. törvény a számvitelről; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.); 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Intézményi jellemzők Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ alapító okirata szerint: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ rövidített neve: RESZK 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér utca telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló utca Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági utca 5. 4 Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér utca 5. 6 Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág utca Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak utca Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út

28 19 Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás utca Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép utca 1/b. 24 Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház utca Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Diadal utca A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: január A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését; biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulók részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást idősek, demens betegek nappali ellátását; működteti a házi szakápolást; A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az ügyeleti szolgálat teljesítésével. 5

29 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Egészségügy igazgatása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Szociális szolgáltatások igazgatása 4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a megbízás időtartama: határozott idejű a megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közalkalmazotti jogviszony évi XXXIII. törvény 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Az intézményalapító szerve: Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6

30 Az intézmény számlavezető szerv adatai: neve: OTP Bank RT Budapesti Önkormányzati Fiók címe: 1054 Budapest, Báthory u. 9. számlaszám: A RESZK az Önkormányzat fenntartásában, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Intézmény részére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 10. -ában nyert felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 9. -a értelmében költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért a Polgármesteri Hivatal a felelős. A RESZK a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott személyi juttatások előirányzatain túlmenően rendelkezik a dologi kiadások ezen belül: készletbeszerzés, egyes szolgáltatások, különféle dologi kiadások felett A további előirányzatok felett a rendelkezési jogosultság a Polgármesteri Hivatalt illeti meg. A RESZK a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a RESZK részére jóváhagyott és önálló gazdálkodásra kiadott forrásokat az alábbi formában használja fel: a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ irodája (központi felhasználás), a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ telephelyei (intézményi felhasználás). A RESZK iroda és a RESZK telephelyek között a költségvetésben jóváhagyott összegek felhasználásának megosztásáról a RESZK vezetője dönt a telephelyvezetőkkel egyeztetve. Az intézményi vagyon tulajdonjoga a Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzatát illeti meg. Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elő az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Ez a besorolás a RESZK szakmai önállóságát és jogi személyiségét nem érinti. Az intézmények működtetésének bevételi forrásai: önkormányzati finanszírozás, állami normatíva, OEP finanszírozás, saját bevétel, átvett pénzeszközök. 7

31 Költségvetés tervezése A RESZK költségvetése külön jelenik meg a költségvetési rendeletben. Ennek elkészítéséről a Jegyző gondoskodik. A RESZK a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek figyelembevételével javaslatot tesz a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek mennyiségi és értékbeni adataira, felújítási és fejlesztési igényeire, a jegyző által megadott szerkezetben és időpontban. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a számításokat, véleményezi a RESZK javaslatát, a RESZK vezetővel egyezteti a költségvetés kiemelt előirányzatát, és ennek alapján a jegyző elkészíti a költségvetés rendelet-tervezetet. A rendelet jóváhagyását követően a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a RESZK bevonásával gondoskodik az elemi költségvetés elkészítéséről. Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje A RESZK vezetője a költségvetés kiemelt előirányzatait önállóan nem módosíthatja, de a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. Amennyiben költségvetési év közben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás válik szükségessé, a központ vezetője köteles azt a polgármesternek bejelenteni. Pénzellátás: a Polgármesteri Hivatal a RESZK éves költségvetése terhére a szociális és egészségügyi ellátást végző telephelyek részére folyamatosan, igény szerint biztosít készpénz ellátmányt a RESZK önkormányzati házipénztárán keresztül a telephelyek részére. Kötelezettségvállalás: RESZK vezetője jogosult a gazdálkodási körébe tartozó források erejéig illetve az általa írásban megbízott személy. Utalványozás: a RESZK vezetője és tartós távollétében - szabadság, táppénz - az írásban megbízott RESZK vezető helyettese jogosult. Ellenjegyzés: a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda ellenjegyzésre kijelölt dolgozója jogosult. Érvényesítés: az érvényesítési feladatokat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda erre kijelölt dolgozói látják el. Számvitel: a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája végzi. Analitikus nyilvántartás: a személyi juttatási előirányzatok és a mindenkori költségvetési rendelet szabályai szerint a dologi kiadások önálló gazdálkodásra kijelölt részelőirányzatai felhasználásáról köteles vezetni kézi analitikus nyilvántartást a RESZK. Információáramlás, szolgáltatás: folyamatos a szervezeti egységek között, továbbá a mindenkori intézkedés szerint történik. Beszámolás: A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az Ámr.-ben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a RESZK beszámolóját elkészíti. 8

32 Működtetés, tárgyi eszköz felújítás: a kis és nagy értékű tárgyi eszközök karbantartásáért és pótlásáért a RESZK vezető felelős. Beruházás, vagyonkezelés: a Polgármesteri Hivatal végzi. A RESZK, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztásról és a felelősségvállalás rendjéről az 50/2012. (II. 23.) számú Kt. határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás rendelkezik. Ezen megállapodás az SZMSZ mellékletét képezi (1. sz. melléklet). Az intézmény alaptevékenysége Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Feladatmutató: férőhelyek száma 472 Teljesítménymutató: ellátottak száma maximum: 472 fő Idősek, demens betegek nappali ellátása Idősek nappali ellátása Feladatmutató: férőhelyek száma: 160 Teljesítménymutató: ellátottak száma: maximum: 160 Demens betegek nappali ellátása Feladatmutató: férőhelyek száma: maximum: férőhely nélküli ellátás (maximum 5 fő) Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Házi segítségnyújtás Feladatmutató: XVII. kerület közigazgatási területe Teljesítménymutató: változó, maximum: 90 fő Szociális étkeztetés Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Szociális szolgáltatások igazgatása Háziorvosi alapellátás Feladatmutató: kártyaszám Teljesítménymutató: esetszám Háziorvosi ügyeleti ellátás Feladatmutató: változó: Teljesítménymutató: esetszám Fogorvosi alapellátás - Felnőtt fogászat, Gyermekfogászat Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: esetszám 9

33 Fogorvosi szakellátás - (Röntgen, Fogszabályozás) Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: esetszám Otthoni szakápolás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Fizikoterápiás szolgáltatás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: ellátottak száma: változó Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: gondozottak száma Ifjúság - egészségügyi gondozás Feladatmutató: változó Teljesítménymutató: gondozottak száma Egészségügy igazgatás Az intézmény működési területe Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe. Az intézmény bélyegzője Telephelyek által használt bélyegző lenyomatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény körbélyegzőjének használatára a kiadmányozási jogot gyakorló intézményvezető jogosult. Telephelyek vonatkozásában a telephelyvezető. II. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI Működési területén biztosítja a hatályos jogszabályok alapján az alaptevékenységek szakszerű ellátását, településrészenként az ellátáshoz való hozzájutás lehetőségét, a kerület lakosságának magas színvonalú egészségügyi alapellátását és járóbeteg szakellátását. Biztosítja az ellátásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladatait telephelyein keresztül látja el, melyeknek megszervezi racionális és gazdaságos működését, a szervezeti egységek közötti zavartalan együttműködést és ellenőrzést. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat, a gyermekek napközbeni ellátását és az egészségügyi ellátásokat biztosító intézmények integrált intézménye a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ. 10

34 RESZK Iroda feladatai Az iroda koordinálja és megszervezi az egészségügyi és szociális alaptevékenységek szakszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszerét, a racionális és gazdaságos működtetést, gondoskodik az iroda és szervezeti egységei (telephelyei) zavartalan működéséről, szakmai és gazdasági ellenőrzéséről. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Iroda címe: 1173 Budapest, Gyökér u. 20. telefon/fax: cím: vezető: Bertalan Ildikó Zsuzsanna vezető helyettes: Marosi Judit nyitvatartási idő: hétfő: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig ügyfélfogadási idő:hétfő: óráig kedd: nincs szerda: óráig csütörtök: nincs péntek: 8 12 óráig A RESZK iroda szervezi és koordinálja a XVII. kerületben a gyermekek napközbeni ellátása keretében Bölcsődei ellátást Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Bölcsődei játszócsoportot A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül biztosítja Idősek, demens betegek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Egészségügyi ellátások közül működteti Egészségügyi alapellátást, azon belül Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Felnőtt fogászat - partneri együttműködés Gyermekfogászat Otthoni szakápolás Háziorvosi alapellátás - Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Szolgálat partneri együttműködés Háziorvosi ügyeleti ellátás - (felnőtt, gyermek) partneri együttműködés 11

35 A RESZK a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgáltatást, háziorvosi ügyeleti ellátást (felnőtt, gyermek) felnőtt fogászati ellátást feladat-ellátási szerződések keretében biztosítja, partneri együttműködésben. Járóbeteg szakellátást, azon belül Fogorvosi szakellátás o Fogászati Röntgen o Fogszabályozás Fizikoterápiás szolgáltatás A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ intézményei RESZK iroda Bölcsőde: 6 intézmény (Mirr Murr Bölcsődében Speciális Csoport, Gólyafészek Bölcsődében játszócsoport) Gondozási központ: 2 intézmény Idősek klubja: 3, ebből 2 gondozási központtal egy épületben (Holdsugár klubban demens betegek nappali ellátása is) Szociális Étkeztetés Házi segítségnyújtás Egészségügyi ellátás (15 telephely) 12

36 RESZK szervezeti struktúra. 13

Finanszírozási Koncepció

Finanszírozási Koncepció BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

1/2013. (III.8.) számú határozat

1/2013. (III.8.) számú határozat március 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (III.8.) számú határozat A i Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz Okirat száma: 19699 8/2015/IK Módosító okirat A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (I. 23.) számú határozat A i Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. pályázatot nyújt be a Német Szövetségi Belügyminisztérium

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

1. sz. melléklet. 5. Utasi Sándorné

1. sz. melléklet. 5. Utasi Sándorné 1. sz. melléklet BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEK adós neve adós címe hátralék jogcíme hátralék összege behajthatatlanság ténye jogszabályi hivatkozás 1. Barti Lászlóné 1173 Budapest, Kis u. 3. I/10. bérleti,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI 4. Székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. szám 5. Telephelye(i) és címe(i)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 1/142/2016. Módosító okirat A Balatonfüredi Városi Bölcsőde Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által,201.július 23. napján kiadott 1/3727-18/201. számú alapító okiratát

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

2/2012. számú Vezetői körlevél

2/2012. számú Vezetői körlevél 2/2012. számú Vezetői körlevél az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. számú törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Önkormányzati szinten az összes alkalmazott esetében arányos béremelés lehetőségének megvizsgálása

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben