Szolnok Városi Óvodák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnok Városi Óvodák"

Átírás

1 Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT január 29.

2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné Teleky Éva intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Óvodai szülői szervet nevében névaláírás szakalkalmazottak nevében névaláírás /2013. (.) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító:

3 Fenntartó, működtető nevében névaláírás... Nemzetiségi Önkormányzat nevében névaláírás Hatályos: április 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Verziószám: X/1 eredeti példány Iktatószám: Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross út 1.

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A szabályozás célja A szabályozás jogi alapja Az intézmény adatai (alapító okirat) A Szolnok Városi Óvodák szervezeti felépítése, struktúrája Intézményi folyamataink szervezése, működése Pedagógiai és működési értékeink I. A pedagógiai folyamatok- és a kapcsolódó munkaköri feladat 26. megosztás I.1. Érzelmi nevelés, szocializáció folyamat leírása 27. I.2. Játék, élményen alapuló tanulásszervezés folyamat leírása 29. I.3. Egészséges életmód alakítása folyamat leírása 30. I.4. A gyermek fejlődésének nyomon követése folyamat leírása 32. I.5. Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küszködő gyermekek tagóvodai ellátása folyamat leírása 34. I SNI és BTMN gyermekek ellátásának folyamat leírása 36. I.6. A nevelőmunkába beépített általános gyermekvédelem és óvodai integráció 41. folyamat leírása I.7. Speciális gyermekvédelmi feladatok ellátása folyamat leírása 42. I.8. Nyári óvodai élet szervezése folyamat leírása A működési értékek megvalósításának feladatai A Szakmai felelősség működési érték megvalósításának leírása Az Azonos értékrend működési érték megvalósításának leírása Az Együttműködés működési érték megvalósításának leírása Jogszabály követés folyamat leírása A működés munkafolyamatai- és a kapcsolódó munkaköri feladatmegosztás (II. sz. terület) 53. II. 1. Titkárság 53. II.1.1. Titkársági folyamat leírása 53. II Titkár 1. feladatainak folyamatleírása 53. II Titkár 2. feladatainak folyamat leírása 53. II Titkár 3. feladatainak folyamat leírása 53. II.3. Gyermekfelvétel 54. II Éves nagyobb létszámú gyermekfelvétel (május 1-től június 30-ig) 54. folyamat leírása II Év közbeni gyermekfelvétel intézményen belüli áthelyezés nyilvántartásból törlés folyamat leírása 56. II.4. Humán erőforrás gondozás, munkaügy 58. II/4.1. Munkaügyi folyamat Kiválasztás, felvétel 58. Oldal: 4 / 219

5 II/4.2. HR gondozási folyamat Gyakornoki idő 64. II/4.3. HR gondozási folyamat GYES-GYED alatti gondozás 67. II/4.4. HR gondozási folyamat Teljesítménymenedzsment 72. II/4.5. HR gondozási folyamat Intézményi ösztönző rendszer 75. II/4.6. Munkaügyi folyamat Éves szabadság-nyilvántartás 77. II/4.7. HR gondozási folyamat Nyugdíj előtt álló kollégák 80. II. 5. Üzemeltetés 85. II.5.1 Riasztó rendszerek lefűzött szerződésének nyilvántartása folyamat leírása 85. II.5.2. Rovar és rágcsálóirtás folyamat leírása 85. II.5.3. Veszélyes hulladék folyamat leírása 86. II.5.4. Kárbejelentés folyamat leírása 87. II.5.5 Balesetveszélyes fák, udvari növényzet felülvizsgálata folyamat leírása 88. II.5.6. Ingatlanok műszaki felülvizsgálata folyamat leírása 88. II.5.7. ÁNTSZ előírások 89. II ÁNTSZ előírások folyamat leírása 90. II.5.8. Karbantartás- éves folyamat leírása 91. II.5.9. Karbantartás folyamatos folyamat leírása 92. II Biztonságos Intézmény- Szabályzatok folyamatos folyamat leírása 92. II Munkahelyi balesetek, gyermekbalesetek folyamat leírása 93. II Munkahelyi balesetek, gyermekbalesetek folyamatos folyamat leírása 94. II Biztonságos Intézmény Óvó védő rendszabályok folyamatos folyamat 95. leírása II Óvó- és védő rendszabályok folyamat leírása 95. II Tisztítószer beszerzés folyamatos folyamat leírása 96. II Tisztítószer keretszerződés, tisztítószerek beszerzése folyamat leírása 96. II.6.1. Vagyonkezelés folyamatos folyamat leírása 97. II.6.2. Vagyonnyilvántartás- Selejtezés folyamatos folyamat leírása 98. II Vagyonnyilvántartás folyamat leírása 98. II.7. PÉNZÜGY 99. II.7.1 Költségvetés folyamat leírása 99. II.7.2 Számlák folyamat leírása 100. II.7.3 Kötelezettségvállalás folyamat leírása 100. II.7.4. Előirányzatok nyomon követése folyamat leírása 101. II.7.5. Pótelőirányzatok folyamat leírása 102. II.7.6. Személyi juttatások felosztása folyamat leírása 102. II.7.7 Szerződések folyamat leírása 104. II.7.8. Önkéntes és Közfoglalkoztatási Szerződések folyamat leírása 104. II.7.9. Rehabilitációs hozzájárulás folyamat leírása 105. II Prémium évesekről jelentés adásának folyamat leírása 105. II Normatíva elszámolások folyamat leírása 106. II Térítési díjak folyamat leírása 107. II Térítési díjak pénzügyi folyamat leírása 108. II.8. Pedagógus továbbképzésbe való jelentkezés folyamat leírása 109. Oldal: 5 / 219

6 II.8.1. Pedagógus továbbképzés folyamat leírása 109. II.9. Törvényesség, törvényi változások követése folyamata folyamat leírása II.11. Tisztaság, takarítás folyamat leírása 112. II. 12. Panaszkezelés folyamat leírása A vezetés, az irányítás munkafolyamatai- és a kapcsolódó munkaköri feladatmegosztás (III. sz. terület) 114. III.1..Stratégiai tervezés folyamat leírása 115. III.2. TERVEZÉS 116. III.2.1. Stratégiai tervezés TÉR 119. III Stratégiai tervezés Klíma III Stratégiai tervezés EFQM vezetői ciklushoz kapcsolódó intézményi 121. önértékelés III.2.2.Operatív tervezés folyamat leírása 123. III. 3. SZAKMAI IRÁNYÍTÁS 125. III.3.1. Pedagógiai munka irányítása, koordinálása folyamat leírása 125. III.3.2. Pedagógiai vezetés folyamat leírása 127. III.3.3. Pedagógiai mérés, értékelés, értékegyeztetés folyamat leírása 132. III.4. Tanügyigazgatás 134. III.4.1. Tanügy-igazgatási feladatok irányítása, koordinálása 134. III.4.2. Tanügy-igazgatási feladatok vezetése a tagintézményben 136. III.4.3. Tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése, értékelése 139. III.5. Belső partnerkapcsolatok irányítása, koordinálása 140. III.5.1. Intézményi Szülői Választmány, Közalkalmazotti Tanács 140. III.5.2. Belső partnerkapcsolatok vezetése a tagintézményben 142. III.5.3. Belső partnerek igényének és elégedettségének mérése, értékelése 144. III.6. Óvodai integrációs feladatok irányítása, koordinálása 145. III.6.1. Gyermekvédelem óvodai integrációs program 145. III.6.2. Óvodai integrációs feladatok vezetése a tagintézményben: gyermekvédelem 148. óvodai integrációs program III.6.3. Óvodai integrációs feladatok ellenőrzése, értékelése: gyermekvédelem 150. óvodai integrációs program III.6.4. Speciális gyermekvédelmi feladatok ellátása folyamatának folyamattérképe 152. III.7. Pályázatok 155. III.8. Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) gyermekek ellátásának 157. irányítása, koordinálása folyamat III.9. Felnőttképzés A működés rendje Felvétel Az óvodai elhelyezés megszűnése A nyitva tartás rendje Az óvodai működés átszervezése, nyári zárás A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje, 170. Oldal: 6 / 219

7 valamint akadályoztatás idejére a helyettesítés rendje 6. Belső kontroll rendszer: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 175. jogviszonyban az óvodával: 8. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának 177. rendje, és a munkavégzés általános szabályai 8.1. A közalkalmazottak munkarendje A nevelőtestület munkarendje A tagóvoda vezető munkarendje A beosztott óvónők, valamint a teljes munkatársi kör heti kötelező 179. óraszáma 8.5. A munkából való távolmaradás Távol töltött idő Továbbtanulás, továbbképzés Óvónők feladatellátása A vezetők közötti munkamegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Utasítási, intézkedési jog gyakorlása Az intézményvezető felelőssége, írásbeli beszámolási kötelezettsége, 185. képviseleti joga 9.3.Kiadmányozás eljárásrendje A tagintézmény vezető feladata, felelőssége, írásbeli beszámolási 187. kötelezettsége, képviseleti joga 9.5. Szakmai munkaközösség vezetők feladata, felelőssége, írásbeli beszámolási kötelezettsége, képviseleti joga A nevelő testület tagjai: létszám, munkaidő, feladat, jogkör, felelősség Óvodapedagógusok Óvodapszichológus A szakmai munkaközösség A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége A közösség tagjai: a dajkák Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens től Rendszergazda től A belső kapcsolattartás rendje Szervezet és tagintézmények közötti kapcsolattartás Tagintézménnyel való kapcsolattartás A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és az óvodai, szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás 196. Oldal: 7 / 219

8 formája, rendje 11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja partnerekkel való kapcsolattartás Intézményi szinten történő kapcsolattartás Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Intézményi óvó-védő előírások Biztonságos környezet, balesetvédelem Rendszeres egészségügyi felügyelet Dolgozók egészségügyi felügyelete Gyermekek egészségügyi felügyelete Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Bombariadó esetén Katasztrófa esetén Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Óvó-védő előírások amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani: Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával és a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések Működési alapdokumentumok Tájékoztatás a dokumentumokról Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre vonatkozó szabályozás Lobogózás szabályai A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása Hivatali titok megőrzése Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére A telefonhasználat eljárásrendje Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje MELLÉKLETEK 217. Legitimációs záradék FÜGGELÉK Adatkezelési és Informatikai Szabályzat Személygépkocsi használati Szabályzat 219. Oldal: 8 / 219

9 1. Bevezetés A Szolnok Városi Óvodák köznevelési intézmény, amely az óvodai nevelés közfeladatát látja el Szolnok Városában. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és a munkaköri leírásokat e közfeladat megszervezése során olyan alapdokumentumoknak kell tekinteni, amelyek meghatározzák az ellátandó feladatok hierarchiáját, egymásra épülését, kapcsolatát, valamint a munkakörök, a nevelő munkát végzők és a nevelőmunkát segítők kompetenciáit, hatásköreit és felelősségét, ezáltal követhetővé, biztonságossá és reményeink szerint minőségivé, magas színvonalúvá teszik az általunk biztosított óvodai nevelést. A vezetők számára meghatározza a feladatmegosztást, felelősség és hatásköröket, az ellenőrzést kiszámíthatóvá és folyamatossá teszi a megfelelő alapdokumentáció, a munkavállalók pedig biztonságos és világos utasítási és számonkérési környezetben végezhetik a tevékenységeiket, amely szintén az óvodai nevelés érdekeit szolgálja. A Szervezeti és Működési Szabályzatot és a munkaköri leírásokat - e két alapdokumentációt egymással összhangban kell elkészíteni, használni és értelmezni is. A Szervezeti és Működési Szabályzat továbbiakban SZMSZ valamennyi köznevelési intézmény alapdokumentuma, amely rögzíti az intézmény adatait, szervezeti felépítését, illetve az azon belüli szervezeti egységek feladatait, a feladatokhoz rendelt hatásköröket és a munkatársak feladatait és jogköreit. Az SZMSZ határozza meg az intézmény működési rendjét, a szakmai munka belsőellenőrzésének, a létesítmények és helyiségek használati rendjét, a belső és külső kapcsolatokat, valamint mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Az intézményben foglalkoztatottak feladataikat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint kötelesek végezni. Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok, illetve az igazgatói utasítások az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi dolgozóra, az intézményben működő közösségekre és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre kötelező érvényűek. Az SZMSZ a jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. Oldal: 9 / 219

10 1.1. A szabályozás célja Alapelvünk, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, zökkenőmentesen és hatékonyan lássa el. Az SZMSZ és a kapcsolódó munkaköri leírások által biztosított rendszerszerű feladat meghatározások és folyamatok célja, hogy: a jogszerű működést biztosítsuk az intézmény érvényes Pedagógiai Programja végrehajtását biztosító működést kialakítsuk és megtartsuk ezen keresztül az intézményi stratégia felé történő elmozdulás, az intézményi fejlődés biztosítani tudjuk továbbá a megvalósítás szakmai feltételrendszerének megfogalmazása, a szükséges kompetenciák meghatározása az önálló és felelősségteljes munkavégzés megsegítése, a világos elvárások megfogalmazásával a munkához való hozzáállás, a munkahely és a munka megbecsülésének támogatása 1.2. A szabályozás jogi alapja MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE (2011.ÁPRILIS 25.) évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről Oldal: 10 / 219

11 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 1993.évi LXXIX.tv. a közoktatásról 1992.évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.8.) Korm. rend. a közalkalmazottak végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 362/2011. (XII.30.) Korm. rend. az oktatási igazolványokról A tételesen felsorolt jogszabályok mellett a kapcsolódó törvények és rendelkezések, illetve Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az intézmény dokumentumai: a Szolnok Városi Óvodák alapító okirata helyi nevelési program házirend továbbképzési program közalkalmazotti szabályzat gyakornoki szabályzat esélyegyenlőségi terv Oldal: 11 / 219

12 2.Az intézmény adatai (alapító okirat) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozata a költségvetési szervek alapító okiratairól 1 (Egységes szerkezetbe foglalva a 259/2009. (X.29.) sz. és a 262/2009. (X.29.) sz. és a 281/2009. (X.29.) sz. és a 323/2009. (XII.17.) sz. és a 21/2010. (I.28.) sz. és a 61/2010. (III.25.) sz. és a 100/2010. (IV.15.) sz. és a 104/2010. (IV.29.) sz., és a 105/2010. (IV.29.) sz., a 106/2010. (IV.29.) sz., a 136/2010. (V.27.) sz., a 137/2010. (V.27.) sz., a 174/2010. (VI.24.) sz., a 214/2010. (VIII.19.) sz., a 223/2010. (IX.23.) sz., a 282/2010. (XI.25.) sz., a 11/2011. (I.26.) sz., a 37/2011. (II.24.) sz., a 73/2011. (III.31.) sz., a 143/2011. (V.26.) sz., a 170/2011. (VI.30.) sz., a 172/2011. (VI.30.) sz., a 220/2011. (IX.29.) sz., a 221/2011. (IX.29.) sz., a 269/2011. (XI.24.) sz., a 292/2011. (XII.15.) sz., a 293/2011. (XII.15.) sz., a 7/2012. (I.26.) sz., 31/2012. (II.23.) sz., az 56/2012. (III.29.) sz., a 85/2012. (IV.26.) sz., a 136/2012. (V.31.) sz., a 162/2012. (VI.28.) sz., a 195/2012. (VIII.29.) sz., a 215/2012. (IX.27.) sz., a 258/2012. (XI.29.) sz., a 275/2012. (XII.13.) sz., a 277/2012. (XII.13.) sz., a 278/2012. (XII.13.) sz., a 279/2012. (XII.13.) sz., a 286/2012. (XII.20.) sz., a 288/2012. (XII.20.) sz., a 7/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozattal) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. törvény ában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a évi CV. törvény 44. (4) bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet ban foglaltakra - az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat ezen határozati javaslat sz. mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 2./ 2 A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az alapító okirat módosítások és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. A Közgyűlés elrendeli, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokról a Magyar Államkincstárat, a törzskönyvi nyilvántartásokon történő átvezetések érdekében értesíteni kell. 3./ A Közgyűlés elrendeli az alapító okiratok évente történő felülvizsgálatát, valamint szükségszerű módosítását. Határidő: tárgyév december 31. : Szalay Ferenc polgármester A végrehajtásban közreműködik: Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 1 A címet módosította a 104/2010. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat 2 A határidő, felelős, közreműködő szövegrészt hatályon kívül helyezte a 281/2009. (X.29.) sz. közgyűlési határozat. Oldal: 12 / 219

13 Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester Hegmanné Nemes Sára alpolgármester Dr. Kállai Mária alpolgármester Szabó István alpolgármester Dr. Szakali Erzsébet jegyző Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző Polgármesteri Hivatal Igazgatói Költségvetési Szervek Vezetői Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Szalay Ferenc s.k. polgármester Dr.Szakali Erzsébet s.k. jegyző A SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat 1./ pontjában a Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti alapfokú nevelés, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 30. -ában meghatározott óvodai feladatok. Szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Oldal: 13 / 219

14 Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti alapfokú nevelés, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. és 30. -ában meghatározott óvodai feladatok. 2./ Az alapító okirat 4./ pontjában a Szakfeladatok szerint részben a Óvodai nevelés, ellátás (beleértve a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felkészítő programját is) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Minőségbiztosítási tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás) Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.N.S. egyéb felnőttoktatás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Oldal: 14 / 219

15 Óvodai nevelés, ellátás (beleértve a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felkészítő programját is) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Minőségbiztosítási tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás) Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3./ Oldal: 15 / 219

16 Az alapító okirat 10./ pontjában a A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján létrejött közalkalmazotti jogviszony. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben foglaltak szerint létesített munkavállalói jogviszony. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján létrejött közalkalmazotti jogviszony. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben illetve hatályba lépésétől a évi I. törvényben foglaltak szerint létesített munkavállalói jogviszony. A Szolnok Városi Óvodák alapító okirat módosítását jóváhagyta: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án a 162/2012. (VI.31.) számú határozatával. Szolnok, június 28. Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere A SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. -ban, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A Szolnok Városi Óvodák közoktatási intézmény, melynek típusa óvoda. Biztosítja a gyermekek nevelését hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig - beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, ellátását, a hátránykompenzációt, prevenciót, tehetséggondozást. Az intézménybe felvehető tényleges maximális gyermeklétszám: 2151 Oldal: 16 / 219

17 Székhelye: Szolnok, Baross utca 1. Az óvoda tagintézményei, telephelyei: Gézengúz Óvoda Szolnok, Ady Endre út 24/a. Szivárvány Óvoda Szolnok, Aranyi Sándor utca 1/b. Manóvár Óvoda Szolnok, Bajtárs utca 8. Százszorszép Óvoda Szolnok, Czakó Elemér utca 2. Zengő Óvoda Szolnok, Czakó Elemér utca 4. Nyitnikék Óvoda Szolnok, Dobó István utca 29. Hétszínvirág Óvoda Szolnok, Fiumei utca 1-3. Hold úti Óvoda Szolnok, Hold utca Pitypang Óvoda Szolnok, Jósika utca 2. Kacsa úti Óvoda Szolnok, Kacsa utca 2. Kolozsvári úti Óvoda Szolnok, Kolozsvári utca 21. Eszterlánc Óvoda Szolnok, Krúdy Gyula utca 129. Liget úti Óvoda Szolnok, Liget utca 25. Munkácsy úti Óvoda Szolnok, Munkácsy Mihály utca 17. Kertvárosi Óvoda Szolnok, Napsugár utca 20. Rózsa úti Óvoda Szolnok, Rózsa utca 1/b. Szapáry úti Óvoda Szolnok, Szapáry utca 8. Csemetekert Óvoda Szolnok, Vércse utca 11. Csicsergő Óvoda Szolnok, Wágner Gusztáv út 1/a. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti alapfokú nevelés, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. és 30. -ában meghatározott óvodai feladatok. Költségvetési szerv működési köre: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklet VI. fejezet 9. pontjában foglaltak szerint meghatározott terület. 2./ Törzsszáma: , OM azonosítója: / A jogelőd I. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával. Oldal: 17 / 219

18 A jogelőd II. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával. A jogelőd III. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával. A jogelőd IV. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával. 4./ Az intézmény feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig. A feladatból adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. A Szolnok, Jósika u. 2. szám alatti, Pitypang Óvodában lokálisan integrált gyógypedagógiai csoport működik 9 férőhellyel. A csoportba felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek középsúlyos fogyatékosok. Az intézmény valamennyi tevékenysége: Szakágazata: Óvodai nevelés Szakfeladatok szerint: Óvodai nevelés, ellátás (beleértve a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felkészítő programját is) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Minőségbiztosítási tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás) Oldal: 18 / 219

19 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény óvodai csoportjainak száma:90 Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:193 Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: / Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. (Szolnok, Kossuth tér 9.) A költségvetési szerv irányító szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Irányító szerv székhelye: Szolnok Kossuth tér 9. 6./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el. Számlázási név: Szolnok Városi Óvodák 7./ A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve kizárólagos használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: Ingatlan címe: hrsz. terület (m2) Ady Endre út 24/a Aranyi Sándor utca 1/b. 9107/ Oldal: 19 / 219

20 Bajtárs utca Czakó Elemér utca / Czakó Elemér utca / Dobó István utca (Kivéve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által használt ingatlanrészt.) Fiumei utca / Hold utca Jósika utca Kacsa utca Kolozsvári utca Krúdy Gyula utca / Liget utca Mátyás Király út (Kivéve a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt ingatlanrészt.) Munkácsy Mihály utca Napsugár utca Rózsa utca 1/b Szapáry utca (Kivéve a Sütő u. felőli oldalon elhelyezkedő, 95 m2 alapterületű épületet.) Vércse utca Wágner Gusztáv út 1/a. 755/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/18 59 Baross utca /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/ /13/A/25 13 Oldal: 20 / 219

21 8./ Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket a módosított Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint hasznosíthatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató munkát. A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat közgyűlése gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról, számviteli nyilvántartásáról az intézmény köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 9./ Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időtartamra, a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv (2) bekezdésének e) pontja, valamint "a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben" című 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. 10./ Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetője gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján létrejött közalkalmazotti jogviszony. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben illetve hatályba lépésétől a évi I. törvényben foglaltak szerint létesített munkavállalói jogviszony. A Szolnok Városi Óvodák módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyta: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án, a 162/2012. (VI.28.) számú határozatával. Szolnok, június 28. Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Oldal: 21 / 219

22 2.1. A Szolnok Városi Óvodák szervezeti felépítése, struktúrája Oldal: 22 / 219

23 A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény élén az igazgató áll, aki a pedagógiai, gazdálkodási valamint tanügy igazgatási feladatok ellátásért egyszemélyi felelősséggel tartozik. Az állás betöltése 5 évenként nyilvános pályázati eljárás keretében történik; A nevelőtestület jogkörébe tartozik a vezetői pályázat szakmai véleményezése; A vezetői pályázat véleményezésénél az alkalmazotti közösség véleményezési joggal rendelkezik; Az igazgató feladatait munkaköri leírás alapján végzi, melyet a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester határoz meg; A vezetők munkaidejének nyilvántartása jelenléti íven történik; A vezetők munkarendje úgy kerül kialakításra, hogy a nyitvatartási időszakban a vezetői felügyelet biztosított legyen. 3.Intézményi folyamataink szervezése, működése Intézményünk elkötelezett a minőségügyi szemlélet gyakorlatba építésével kapcsolatosan: ez számunkra a rendszerszerű, célszerű, ellenőrzött és szükség szerint javított pedagógiai és működési feladatvégzést jelenti.(pdca-sdca) Minőségfejlesztési szemléletünk alapvetően a pedagógiai feladatok hatékony eredményes végzését segíti, amely szemléletet a továbbiakban is működtetni fogjuk: Pedagógiai fejlesztéseink kiindulópontja a helyzetelemzés. Pedagógiai dokumentumok, folyamatok esetében ennek javasolt eszköze a SWOT-PEST analízis. Gyermekek fejlesztésénél ennek megfelelő a kiinduló állapot meghatározása, amelyet a gyermekek fejlettségi szintjét megállapító megfigyelési rendszerrel biztosítjuk a Pedagógiai Program szerint. Az intézményi folyamatok fejlesztését erre alapozva tervezzük meg úgy, hogy a változások irányának meghatározása az intézmény stratégiai célját, annak elérését támogassa. Az intézménynek rendelkeznie kell stratégiai tervvel, amelyet vezetői felelősséggel középtávú időszakokra bontva, azt operatív éves munkatervi feladatokra tovább bontva kell minden vezetőnek megtennie. A tervek megvalósításának szakaszát ellenőrzésekkel és értékelésekkel kell a vezetőnek támogatnia, a szükséges szakmai és munkaszervezési beavatkozásokat a vezetői feladatot ellátónak munkaköri kötelessége megtennie. Vezetői elkötelezettségét akkor biztosítja a vezető, ha a fejlesztési folyamat végeredménye a napi működésbe beépül, a napi működésben az eredmény hasznosulásával a minőség megjelenik. A minőségfejlesztési szemlélet terjedését a vezetőnek szakmai team munka lehetőségével, megszervezésével és támogatásával érje el. Kiemelt vezetői felelősség a partnerközpontú működés, a probléma érzékenység és a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos vezetői feladatok ellátása. A jogszabályi változásokat figyelembe véve az intézmény minőségirányítási programját, mint intézményi szabályzatot visszavonjuk, ugyanakkor a gyakorlatban működtetett legfontosabb Oldal: 23 / 219

24 értékeléseinket, méréseinket megtartjuk azzal, hogy belső felülvizsgálatukat, a szükséges egyszerűsítéseket és a megfelelőséget biztosítva el kell végezni: mérés megnevezése felelős kapcsolódó munkaköri feladat mérés időjellemzője 1.pedagógiai fejlesztési értékegyeztetési folyamathoz tartozó értékelések igazgató intézmény stratégiai fejlesztése középtávú szerint, munkatervben ütemezve terv 2.szabályozott pedagógiai folyamat értékelései,valamint a beválás vizsgálat szakmai helyettes igazgató szakmai fejlesztés pedagógiai program szerint, munkatervben ütemezve 3.gyermek megfigyelések rendszere szakmai helyettes igazgató szakmai koordináció pedagógiai program szerint, munkatervben ütemezve tagintézmény vezetők szakmai vezetés 4.partneri igény és elégedettség mérés (kiemelten a belső partnerkapcsolatokra vonatkozóan) tanügy-igazgatási igazgató helyettes belső partnerkapcsolatok gondozása munkatervben ütemezve, két évente 5.teljesítmény értékelési rendszer humán helyettes igazgató humán erőforrás menedzsment munkatervben ütemezve két évente 6. EFQM (rövidített) intézmény értékelés igazgató humán helyettes igazgató intézmény stratégiai fejlesztése minőségügyi terület középtávú szakasz zárásakor, vezetői pályázathoz kapcsolódóan (5 évente) A folyamatok megszervezésénél, a fejlesztések megvalósításánál a vezetésben részt vevő valamennyi szintnek munkaköri felelőssége: Oldal: 24 / 219

25 az elvárások alakítása a megfelelő információ áramlás és a kollégák bevontságának biztosításával figyelembe venni, hogy a változás hosszú időt vesz igénybe, ezért kis lépésekre bontva kell a folyamatot megszervezni, a megvalósítás közben konkrét, érthető és egyértelmű szakmai támogatást adni egy szervezet egy időben csak néhány dologgal tud intenzíven foglalkozni, ezért a feladatok között prioritást kell meghatározni és mérlegelni kell az intézményi és a személyi kapacitás nem végtelen, ezért egy új dolog elvégzéséhez, bevezetéséhez a régiek közül egy vagy több dolgot abba kell hagyni. Az innovációk és újítások bevezetéséhez felső vezetői egyeztetés szükséges.(pedagógiai Program) 3.1.Pedagógiai és működési értékeink Pedagógiai értékek Működési értékek Érzelmi nevelés, szocializáció Azonos értékrend Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés Egészséges életmódra nevelés Együttműködés Szakmai felelősség Oldal: 25 / 219

26 3.2. I. A pedagógiai folyamatok- és a kapcsolódó munkaköri feladat megosztás Oldal: 26 / 219

27 I.1. Érzelmi nevelés, szocializáció folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció 1. A csoport feltételrendszerének felülvizsgálata Minden év HOP óvónő óvónő dajka tagóvoda vezető karbantartó 2 Óvodába lépést megelőző családlátogatás Minden év és évközben aktuálisan Anamnézis lap óvónő óvónő szülő 3 Óvodai befogadási időszak megvalósítása Minden én ig Anamnézis lap óvónő óvónő dajka tagóvoda vezető, szülő szülő 4. A szocializáció területén a gyermekek megfigyelése, a fejlettség dokumentálása, értékelés. Minden év és Megfigyelő lapok, megfigyelések értékelése óvónő óvónő szülő 5. Szocializációs terv készítése Minden év Szocializációs terv óvónő óvónő tagóvoda vezető Oldal: 27 / 219

28 Kommunikáció 6. A szocializációs tervezés feladatainak megvalósítása, a fejlődés nyomonkövetése, dokumentálása. Minden év Szocializációs terv óvónő óvónő tagóvoda vezető 7. A szocializációs egyéni fejlesztő szakasz indítása. Minden év Egyéni fejlesztési lap óvónő óvónő tagóvoda vezető, szülő, óvodai pszichológus, szakpedagógus 8. A szocializációs éves feladatok tervezése az éves tevékenységi tervekben Minden év Éves tevékenységi tervek óvónő óvodapedagógus tagóvoda vezető, szülő 9. Óvodai és csoport hagyományok, ünnepek kialakítása, megvalósítása. Aktuálisan az ütemezésnek megfelelően HOP tagóvodai programrész óvónő óvónő, dajka, tagóvoda vezető, nevelőtestület, szülő, SZMK karbantartó, szülő Oldal: 28 / 219

29 I.2. Játék, élményen alapuló tanulásszervezés folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció 1. Tanulási környezet kialakítása Minden év HOP és tagóvodai programrész óvónő tagóvoda vezető, óvónő, dajka, karbantartó igazgató, szülő 2. Éves tevékenységi terv készítése Minden év HOP és tagóvodai programrész óvónő óvónő tagóvoda vezető, szülő 3. A kezdeményezett játék, tanulási helyzetek, tevékenységek előző napi tervezése, előkészítése ig napi szinten (napi vázlat?) óvónő óvónő 4. Napi rendszerességgel, komplex óvodai tevékenységek szervezése tanulási helyzetek kialakítása ig napi szinten Tevékenységi terv, egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő, dajka szülő 5. Az óvodai tanulási helyzetekben új ismeretek nyújtása, a meglévő ismeretek alkalmazása, gyakorlása. 6. Mindennap párhuzamos tevékenységkínálat és differenciált tanulási ig napi szinten ig napi szinten Tevékenységi terv óvónő óvónő Tevékenységi terv óvónő óvónő Oldal: 29 / 219

30 Kommunikáció helyzet megteremtése. 7. Éves tevékenységi tervek értékelése. Minden év csoportnapló óvónő óvónő tagóvoda vezető I.3. Egészséges életmód alakítása folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció 1. Az óvodai nevelés minden területében az egészséges életmód és kulturált életvitel feltételeinek biztosítása Minden év és egész évben folyamatosan óvónő óvónő, dajka, karbantartó, tagóvoda vezető szülő 2. Az egészséges életvitel képviseletében mintaadó szerep betöltése folyamatosan óvónő az óvoda összes dolgozója 3. Az egészséges életmód területén a gyermekek fejlettségének Minden év Megfigyelő lap a szocializáció óvónő óvónő tagóvoda vezető, Oldal: 30 / 219

31 Kommunikáció megfigyelése. területén szülő 4. Az egészséges életmód szokás és szabályrendszer feladatainak tervezése, kialakítása Minden év Szocializációs terv intenzív időszakra óvónő óvónő, dajka tagóvoda vezető, 5. Rendszeres mozgás és szabad levegőn való tartózkodás lehetőségének mindennapi biztosítása. Egész évben folyamatosan Csoportnapló napirend óvónő óvónő, dajka 6. A napi folyadékbevitel gyermeki igény szerinti rendszeres biztosítása a csoportszobában és az udvaron Egész évben folyamatosan Szocializációs terv intenzív időszakra óvónő óvónő, dajka 7. A korán érkező gyermekek számára az étkezés lehetőségének biztosítása, éhes gyermek ellátása. Egész évben folyamatosan Szocializációs terv intenzív időszakra óvónő óvónő, dajka tagóvoda vezető gyermekétkeztetést ellátó konyha 8. Napi szinten a szervezett mozgásos játéktevékenységek tervezése Minden nap napirend óvónő óvónő dajka 9. A családok egészséges életvitelének alakítása. Egész évben folyamatosan. aktuálisan Tagóvodai programrész óvónő tagóvoda vezető óvónő, tagóvoda vezető Oldal: 31 / 219

32 Kommunikáció csoportnapló szülő 10. Esetenként a megfelelő szakemberek bevonása Aktuálisan óvónő óvónő tagóvoda vezető védőnő fogorvos gyermekorvos ÁNTSZ I.4. A gyermek fejlődésének nyomon követése folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció 1. Az újonnan érkező gyermekről a szülőtől információgyűjtés és aktuálisan anamnézis óvónő óvónő, szülő 2. A gyermeki megfigyelések, mérések elvégzése, dokumentálása. HOP ütemezése szerint HOP megfigyelő lapok, DIFER mérőeszköz óvónő óvónő Oldal: 32 / 219

33 Kommunikáció 3. Az eredmények területenkénti értékelése. HOP ütemezése szerint HOP megfigyelések értékelése, DIFER füzet óvónő óvónő 4. A megfigyelés, mérés eredményeihez kapcsolódó feladatokat az óvónő szocializációs, és éves tevékenységi tervében tervezi. Minden év és Szocializációs terv és éves tevékenységi terv óvónő óvónő 5. Az óvónő minden esetben, a lassabban és gyorsabban haladó és a kiemelkedő képességű gyermekre egyéni fejlesztési tervet készít. Minden év eseti aktuálisan HOP egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő 6. Az egyéni fejlesztési tervek lezárása, értékelése a tervezett fejlesztési időszak végén aktuálisan HOP egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő 7. Az egyéni fejlesztés lezárását követően az óvónő kontrollmérést végez aktuálisan HOP egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő 8. Az egyéni fejlesztési és az általános tehetséggondozási feladatokat az óvónő közös tevékenységekbe is beépítve valósítja meg. aktuálisan HOP egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő Oldal: 33 / 219

34 Kommunikáció 9. A szülő rendszeres tájékoztatása a gyermek óvodai fejlettségéről és fejlődéséről Évi két alkalommal és eseti Csoportnapló fogadó óra regisztrációs lap, egyéni fejlesztési terv és portfolió óvónő Óvónő, szülő Tagóvoda vezető 10. A gyermek fejlődésének nyomon követésére az óvónő portfoliót vezet. Minden év től folyamatosan az iskolába lépésig. portfolió óvónő óvónő Tagóvoda vezető 11. Szükség esetén szakember bevonása a fejlesztés folyamatába. aktuálisan óvónő óvónő, szakember I. 5. Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küszködő gyermekek tagóvodai ellátása folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció 1. A tagóvoda felkészül a különleges bánásmódot igénylő gyermekek Minden év és aktuálisan Intézkedési terv tagóvoda vezető nevelőtestület, szülő igazgató, fejlesztő csoport Oldal: 34 / 219

35 Kommunikáció fogadására 2. Nevelőtestületi szinten esetmegbeszélés. Minden év és aktuálisan Jkv. és jelenléti ív érintett csoportos óvónők tagóvoda vezető, nevelőtestület 3. A csoportban a gyermek fogadás feltételeinek megteremtése. Minden év és aktuálisan érintett csoportos óvónők dajka, karbantartó tagóvoda vezető 4. A gyerekcsoport felkészítése a befogadásra, a kapcsolódó feladatok tervezése Minden év és eseti Szocializációs terv óvónő óvónő szülői közösség 5. A gyermeket az óvónő a szocializáció területén megfigyeli, eredményét értékeli aktuálisan Szocializációs terv óvónő óvónő 6. Az óvónő a szocializáció eredményére építve a speciális hez kapcsolódó feladatokat személyre szabottan tervezi aktuálisan Szocializációs terv óvónő óvónő tagóvoda vezető szakember Szakértői Bizottság 7. A szakértői vélemény alapján az óvodai integrációs feladatokat egyéni fejlesztési tervben rögzíti és megvalósítja aktuálisan Egyéni fejlesztési terv óvónő óvónő tagóvoda vezető szakember Szakértői Bizottság Oldal: 35 / 219

36 Kommunikáció 8. A szülő rendszeres tájékoztatása a gyermek óvodai fejlettségéről és fejlődéséről aktuálisan Csoportnaplófogadóórák regisztrációs lapja óvónő óvónő 9. A gyermeket segítő szakemberekkel való rendszeres együttműködés. eseti óvónő óvónő szakember tagóvoda vezető 10. Az óvónő a soros szakértői felülvizsgálati kérelmet határidőre elindítja aktuálisan Vizsgálat kérő lap óvónő óvónő szülő tagóvoda vezető Nevelési tanácsadó 11. Az iskolába lépő gyermekek esetében a kötelező felülvizsgálatra a felterjesztést elkészíti, elindítja. aktuális Vizsgálatkérő lap óvónő óvónő Szülő tagóvoda vezető Nevelési tanácsadó I SNI és BTMN gyermekek ellátásának folyamat leírása Készítette. Kun Szabó Istvánné Kommunikáció Szakértői vélemények A gyermek szakértői Szakértői vélemény Fejlesztő csoport vezető Csoportos óvodapedagógus Tagóvoda vezető Szakértői Bizottság Oldal: 36 / 219

37 Kommunikáció áttanulmányozása véleményének beérkezése után 1 héten belül Szakpedagógus SNI napló (Tü.356 sz.) megnyitása Haladási naplóba (Tü.345)adatok felvezetése A gyermek szakértői véleményének beérkezése után 1 héten belül Szakértői vélemény Fejlesztő csoport vezető Szakpedagógus Szakpedagógus hozzárendelése a gyermekhez A gyermek szakértői véleményének áttanulmányozása után 1 héten belül Szakértői vélemény Fejlesztő csoport vezető Szakpedagógus Szakpedagógus - A gyermek megfigyelése óvodai csoportjában A szakértői vélemény megérkezése ill. minden év szeptember.15. után Megfigyelő lap Szakpedagógus Csoportos óvodapedagógus Fejlesztő csoport vezető Tagóvoda vezető - Együttműködés a szakpedagógusok és az Szakpedagógus Csoportos óvodapedagógus Fejlesztő csoport vezető - Oldal: 37 / 219

38 Kommunikáció óvodapedagógusok között eseti Tagóvoda vezető Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 1.félévre Minden év szeptember 15- október 01.-ig Szakértői vélemény alapján készülő egyéni fejlesztési terv 1.félévre Szakpedagógus Szakpedagógus Fejlesztő csoport vezető - Fejlesztés - 1. félév Minden év szeptember 15- től január 31.-ig Egyéni fejlesztési terv 1. félévre SNI napló vezetése Fejlesztő csoport vezető Szakpedagógus Szakpedagógus Csoportos óvodapedagógus Szülő Tagóvoda vezető - Szülő fogadó óra, tanácsadás aktuálisan Egyéni fejlesztési tervek Feljegyzések Szakpedagógus Csoportos óvodapedagógus Szülő Fejlesztő csoport vezető Tagóvoda vezető - Egyéni fejlődések értékelése 1.félév Minden év január 31.-ig Értékelés Szakpedagógus Szakpedagógus Fejlesztő csoport vezető - Oldal: 38 / 219

39 Kommunikáció Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a 2. félévre Minden év február 15.-ig Egyéni fejlesztési terv 2. félévre Szakpedagógus Szakpedagógus Fejlesztő csoport vezető - Kommunikáció Fejlesztés - 2. félév Minden év június 15.- ig Egyéni fejlesztési terv 2. félévre Fejlesztő csoport vezető Szakpedagógus Szakpedagógus Csoportos óvodapedagógus Tagóvoda vezető - Szülő Felülvizsgálatra történő felterjesztés Beiskolázás előtt minden év január 31.- ig Szakértői vizsgálat iránti kérelem Tü, nyomtatvány Fejlesztő csoport vezető Tagóvoda vezető Csoportos Szakpedagógus Szülő - Szakértői Bizottság Oldal: 39 / 219

40 Kommunikáció óvodapedagógus Egyéni fejlődések értékelése -2.félév Minden év június 31-ig Értékelés Szakpedagógus Szakpedagógus Fejlesztő csoport vezető - SNI naplók áttekintése, iskolát kezdő gyermekek naplójának lezárása Minden év augusztus 31-ig SNI napló külív, belív Fejlesztő csoport vezető Szakpedagógus Szakpedagógus - - Oldal: 40 / 219

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben