ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022"

Átírás

1 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének december 13.-i ülésére Az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közlöny 164. számában jelent meg A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény, melynek előírásai alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek kötelezően el kell fogadnia az előterjesztés 1. számú mellékletét képező alapító okirat módosítást és a 2. számú mellékletét képező módosító okiratot. A Képviselő-testületi ülés időpontjában is folyik a Magyar Államkincstár részéről az a munka, mellyel meghatározzák a törvény végrehajtásához szükséges, a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012.(III.1.) NGM rendelet előírásainak is megfelelő létesítő okiratok és módosító okiratok tartalmi és formai követelményeit. Ezért, lehetséges, hogy a jelenlegi formában elkészített alapító okirat módosítás határozati javaslatot, valamint a módosító okiratot végleges formájában és tartalmában is változtatni kell. Az esetleges változtatás azt nem fogja befolyásolni, hogy a törvény végrehajtása és rendelkezései szerint módosítani kell az Újszászi Nevelési Központ alapító okiratát, melyből ki kell hagyni azokat a feladatokat, melyeket január 1-jétől az állam lát el, és ezeket a feladatokat meg kell jeleníteni egy külön, ún. módosító okiratban. A törvényi kötelezettségeinek eleget téve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására. Ú j s z á s z, december 13. Molnár Péter Polgármester

2 2 1. számú melléklet /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat Az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Alapító Okiratának módosítására Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az alábbi határozatot hozza meg: 1.) Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ÚJ 1. A költségvetési szerv neve: Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. Az intézmény neve röviden: Újszászi Nevelési Központ ÚJ 2. Az intézmény neve röviden: Nincs rövid neve 3.) Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Székhelye: Újszász, Kossuth út Székhelye: Újszász, Bajcsy Zs. út ) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (OM: ), Újszász, Kossuth út 13.

3 3 - Városi Óvodai Intézmény (OM: ), Újszász, Bajcsy Zs. út Városi Bölcsőde, Újszász, Erkel Ferenc út Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: - Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Központ Újszász, Kossuth út 13. (OM ) 5.) Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5. Az alapítás időpontja: augusztus 1. Létrehozásáról rendelkező határozat: 121/2005.(VII.26.)számú Képviselő-testületi határozat 5. Az alapítás időpontja: január 01. Létrehozásáról rendelkező határozat: /2012.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 6.) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény OM azonosítója: OM. 7.) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatás Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás, TEÁOR száma 8520 Általános iskola feladatai: - A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. - Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. - Tehetséggondozás. - Iskolaotthon, napközi otthon, menza működtetése. - A különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő csoportok létrehozása. - A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő csoportok létrehozása

4 4 - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nem nevelhető tanulásban akadályozott tanulók eltérő tantervű csoportban történő nevelése, oktatása. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosító Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása. - A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: Nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. - Logopédiai ellátás, ezen belül a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, bölcsődei ellátásban részesülő gyermek tekintetében. Pedagógiai szakmai szolgáltatások - oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, - pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. Óvoda feladatai: - Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése-oktatása. - Betöltött 5. életévet követően, kötelező jellegű, iskolai életmódra felkészítés. - Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erők fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés elősegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. - Az óvoda ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű gyermekeket. Bölcsőde alapfeladata: a három éven aluli gyermekek bölcsődei gondozása - nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsőde ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket. - A bölcsőde alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: o játszócsoport működtet, o időszakos gyermekfelügyeletet lát el, o egyéb, a gyermeknevelést segítő szolgáltatás nyújt (pl. gyermeknevelési tanácsadás). A bölcsőde által biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

5 5 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés Alaptevékenysége: óvodai nevelés, TEÁOR száma: 8510 Óvoda feladatai: - Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése-oktatása. - Betöltött 5. életévet követően, kötelező jellegű, iskolai életmódra felkészítés. - Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erők fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés elősegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. - Az óvoda ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű gyermekeket. Bölcsőde alapfeladata: a három éven aluli gyermekek bölcsődei gondozása - nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. - A bölcsőde alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: o játszócsoport működtet, o időszakos gyermekfelügyeletet lát el, o egyéb, a gyermeknevelést segítő szolgáltatás nyújt (pl. gyermeknevelési tanácsadás). A bölcsőde által biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

6 6 8.) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: TÖRLÉS 8. Szakfeladat száma és megnevezése január 01.-től Bölcsődei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - beszédfogyatékos, - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült, - autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, - kevert specifikus fejlődési zavar, - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - hiperkinetikus magatartászavar, - elektív mutizmus Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintű oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintű oktatása - diáksport Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintű oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintű oktatása - diáksport Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara,

7 7 kevert specifikus fejlődési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végző eltérő tantervű osztály működtetése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végző eltérő tantervű osztály működtetése Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Korai fejlesztés, gondozás Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. 8. Szakfeladat száma és megnevezése január 01. napjától: Bölcsődei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - beszédfogyatékos, - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült, - autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, - kevert specifikus fejlődési zavar, - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - hiperkinetikus magatartászavar, - elektív mutizmus

8 Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 9.) Az alapító okirat 9. pontja változatlan marad 9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10.) Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 10. A költségvetési szerv illetékessége és működési köre: Bölcsődei ellátás tekintetében: A város 35 km sugarú körzetén belül élők kérhetik gyermekük felvételét a bölcsődébe. Óvodai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élő gyermekeket csak a fenntartó előzetes engedélyével fogadhat az óvoda. Általános iskolai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élő tanulókat csak a fenntartó előzetes engedélyével fogadhat az iskola. Szakszolgálati ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. 10. A költségvetési szerv illetékessége és működési köre: Bölcsődei ellátás tekintetében: A város 35 km sugarú körzetén belül élők kérhetik gyermekük felvételét a bölcsődébe. Óvodai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élő gyermekeket csak a fenntartó előzetes engedélyével fogadhat az óvoda. 11.) Az alapító okirat 11.,12.,13.,14. pontjai változatlanok maradnak 11. Alapító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Újszász, Szabadság tér Felügyeleti szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Újszász, Szabadság tér Irányító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Újszász, Szabadság tér 1. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító Szerv vezetője hagyja jóvá. 14. Irányító szerv vezetője: Újszász Város Önkormányzata Polgármestere

9 9 12.) Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 15. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szerinti besorolása: o Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 15. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: - önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Újszász Városi Polgármesteri Hivatal, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. sz. 16.) Az Alapító Okirat 16. pontja változatlan marad: 16. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. Az igazgató gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat. 17.) Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: TÖRLÉS 17. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, melyért az intézmény igazgatója felelős. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a fenntartót illeti meg. 17. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. A kiemelt előirányzatai felett alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek kivételével - Újszász Városi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik. Szakmai célú költségvetési keretei felett teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 18.) Az alapító okirat 18. pontja változatlan marad: 18. Bankszámla rend: Bankszámlával rendelkezik.

10 10 19.) Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 19. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: évi LXXIX. tv. a közoktatásról, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint ezek végrehajtási rendeletei, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 19. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 20.) Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 21.) Az alapító okirat 21. pontja változatlan marad: 21. Fenntartó neve és címe: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

11 11 22.) Az Alapító Okirat 22. pontja változatlan marad: 22. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 23.) Az Alapító okirat 23. pontja változatlan marad 23. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Cigány kisebbségi nevelés 24.) Az Alapító Okirat 24. pontja az alábbiak szerint módosul: 24. A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szakmailag önálló intézményegységei: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Városi Óvoda Városi Bölcsőde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 24. A többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag önálló intézményegységei: - Városi Óvoda - Városi Bölcsőde 25.) Az Alapító Okirat 25. pontja az alábbiak szerint módosul: 25. Az intézmény feladatellátási helyei: a) Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 13. Általános iskola b) Telephely: 5052 Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. Óvoda c) Telephely: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 23. Bölcsőde d) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 8. Óvoda Általános iskola Pedagógiai szakszolgálat e) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 17. Sportpálya 25. Az intézmény feladatellátási helyei: 1.) Az intézmény székhelye: Újszász, Bajcsy Zs. út 16. Városi Óvoda

12 12 2.) Telephely: Újszász, Iskola út 8. Városi Óvoda 3.) Telephely: Újszász, Erkel F. út 23. Városi Bölcsőde 4.) Telephely: Újszász, Iskola út 17. Sportpálya 26.) Az Alapító Okirat 26. pontja az alábbiak szerint módosul: 26. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az alábbi székhely és telephelyek ingatlanok, a rajtuk található épületekkel, sport és egyéb létesítményekkel Cím Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdonos Használó Újszász, Kossuth út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Épület, udvar Újszász Város Újszászi Nevelési Újszász, Iskola út hrsz. Sportpálya Önkormányzata Központ Újszász, Bajcsy-Zs. út hrsz. Épület, udvar Újszász, Erkel Ferenc út hrsz. Épület, udvar A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 4/2004. (II.11.) számú rendelet értelmében a vagyon használati jogával az intézmény mindenkori vezetője rendelkezik. 26. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az alábbi székhely és telephelyek ingatlanok, a rajtuk található épületekkel, sport és egyéb létesítményekkel: Cím Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdonos Használó Újszász, Iskola út hrsz Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Sportpálya Újszász, Bajcsy-Zs. út Épület, udvar 799 hrsz. 16. Újszász, Erkel Ferenc út hrsz. Épület, udvar Újszász Városi Önkormányzat Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A vagyon használat jogára vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat vagyonáról és a

13 13 vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 7/2012. (III.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 27.) Az Alapító Okirat 27. pontja az alábbiak szerint módosul: 27. Maximális gyermek-tanuló létszám: Városi Bölcsőde: bölcsődei csoportok száma: 4 maximális létszám: 54 Városi Óvoda: óvodai csoportok száma: 9 maximális létszám: 270 Vörösmarty Mihály Általános Iskola évfolyamok száma: 8 maximális tanulólétszám: 684 ebből normál tantervű 672 eltérő tantervű osztály Maximális gyermek-tanuló létszám: Városi Bölcsőde: bölcsődei csoportok száma: 4 maximális létszám: 54 Városi Óvoda: óvodai csoportok száma: 9 maximális létszám: ) Az Alapító Okirat Záradék része az alábbiak szerint módosul: Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 139/2009.(XII.01.) számú, valamint a 74/2009. (VI.09.) számú, határozataival módosított, a 27/2009. (IV.14.) számú határozatával elfogadott, az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ezen egységes szerkezetű Alapító Okiratát Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2010. (IX.21.) számú határozatával hagyta jóvá. Záradék: Újszász Városi Önkormányzat az Alapító Okiratot a./2012. (XII.13.) határozatával hagyta jóvá. Az Alapító Okiratban foglalt rendelkezések január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ április 14. napján kelt, és a 27/2009. (IV.14.) határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

14 14 2. számú melléklet MÓDOSÍTÓ OKIRAT Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2010. (IX.21.) számú határozatával, a 139/2009.(XII.01.) számú, valamint a 74/2009. (VI.09.) számú határozatával módosított, a 27/2009. (IV.14.) számú határozatával elfogadott, az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: Megszűnés oka: A módosításra a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt, és annak szabályai szerint kerül sor. Megszűnő költségvetési szerv neve, tevékenysége, feladatai, típusa, feladatellátási helyei, felvehető gyermeklétszámai, melyek január 1.-i hatállyal az állam fenntartásába kerül: 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 2. Az intézmény neve röviden: Újszászi Nevelési Központ 3. Székhelye: Újszász, Kossuth út Az intézmény OM azonosítója: OM Jogszabályban meghatározott közfeladata: Köznevelés Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás, TEÁOR száma 8520 a.) Általános iskola feladatai: - A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. - Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. - Tehetséggondozás. - Iskolaotthon, napközi otthon, menza működtetése. - A különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő csoportok létrehozása. - A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő csoportok létrehozása - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

15 15 szakvéleménye alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nem nevelhető tanulásban akadályozott tanulók eltérő tantervű csoportban történő nevelése, oktatása. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosító Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása. - A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. b.) Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: Nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. - Logopédiai ellátás, ezen belül a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, bölcsődei ellátásban részesülő gyermek tekintetében. Pedagógiai szakmai szolgáltatások - oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, - pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. 6.. Szakfeladat száma és megnevezése: Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintű oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintű oktatása - diáksport Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintű oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása

16 16 - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintű oktatása - diáksport Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végző eltérő tantervű osztály működtetése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlődési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végző eltérő tantervű osztály működtetése Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. 7. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 8. A többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag önálló intézményegységei: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

17 17 9. Az intézmény feladatellátási helyei: f) Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 13. Általános iskola g) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 8. Általános iskola Pedagógiai szakszolgálat 10. Felvehető tanuló létszám: Vörösmarty Mihály Általános Iskola évfolyamok száma: 8 maximális tanulólétszám: 684 ebből normál tantervű 672 eltérő tantervű osztály Közfeladat jövőbeni ellátása Újszász Városi Önkormányzat és az állami intézményfenntartó központ között kötendő átadás-átvételi megállapodással, január 1.-jei hatállyal a feladatokat az állami intézményfenntartó központ látja el, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 13. Kötelezettségvállalás rendje A megszűnő költségvetési szerv kötelezettséget december 31. napjáig, a évre jóváhagyott kiemelt előirányzatainak mértékéig vállalhat. ZÁRADÉK: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ intézménye Módosító Okiratát a /2012. (XII.13.) számú határozatával fogadta el. Újszász, december 13. /:Molnár Péter:/ polgármester

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben