SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága június 11-én /hétfő/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: Nyilvános ülés A képviselő-testület június 28-i rendes ülésének előkészítése 1. Vármelléki Óvoda Alapító Okiratának módosítása Meghívott: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető 2. Petőfi Úti Óvoda a) Alapító Okiratának módosítása b) Nevelési programjának módosítása Meghívott: Stieber Józsefné óvodavezető 3. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola a) Alapító Okiratának módosítása b) Pedagógiai Programjának módosítása Meghívott: Hevér Mihályné igazgató 4. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Meghívott: Lakatné Mester Éva igazgató 5. Előterjesztés a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Meghívott: Varga Istvánné intézményvezető ó 6. Előterjesztés a Gondozási és Családsegítő Központ Alapító Okiratának módosításáról Meghívott: Hámoriné Németh Edit intézményvezető 7. Előterjesztés a Gondozási és Családsegítő Központ szakmai programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Meghívott: Hámoriné Németh Edit intézményvezető 8. A középiskolák beiskolázási tervének módosítása 9. A 2012/2013. tanévben induló általános iskolai napközis csoportok engedélyezése 10. A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos megállapodások időbeli hatályának a meghosszabbítása 11. Megállapodás megszüntetése a VERZÁTUS-SÁRVÁR Háziorvosi Betéti Társasággal Meghívott: dr. Kovács Gyula háziorvos 1

2 12. Területi ellátási szerződés megkötése a Császár Medical Egészségügyi Kft.-vel Meghívott: dr. Császár Veronika háziorvos 13. Előterjesztés az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 10/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/1997. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 14. Előterjesztés a Sárvár, Árpád u.13. fsz.5., és fsz. 7.sz. alatti bérlakások bérlőinek lakásügyéről (Az előterjesztés a zárt ülés anyaga között található) 15. FHO névjegyzék összeállítása (Az előterjesztés a zárt ülés anyaga között található) 16. FHO lakás átminősítése szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakássá és soron kívüli névjegyzékbe vétel (Az előterjesztés a zárt ülés anyaga között található) 17. Szociális alapon bérbe adható önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmek elbírálása (Az előterjesztés a zárt ülés anyaga között található) 18. Előterjesztés szakemberlakás ügyében (Az előterjesztés a zárt ülés anyag között található) 19. Az önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg felosztása 20. Egyebek Zárt ülés A képviselő-testület június 28-i rendes ülésének előkészítése 1. Javaslattétel SÁRVÁR VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM adományozására A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 2. Lakásszerzési támogatás iránti kérelem visszavonása 3. Egyebek Sárvár, június 5. dr. Szabó Gyula sk a bizottság elnöke 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. 1/ Napirendi pont Vármelléki Óvoda Alapító Okiratának módosítása / Napirendi pont Petőfi Úti Óvoda a/ Alapító Okiratának módosítása b/ Nevelési programjának módosításí / Napirendi pont Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola: a/ Alapító Okiratának módosítása b/ Pedagógiai Programjának módosítása / Napirendi pont Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása / Napirendi pont AVárosi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása / Napirendi pont A Gondozási és Családsegítő Központ Alapító Okiratának módosítása / Napirendi pont A Gondozási és Családsegítő Központ szakmai programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont A középiskolák beiskolázási tervének módosítása / Napirendi pont A 2012/2013. tanévben induló általános iskolai napközis csoportok engedélyezése / Napirendi pont A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos megállapodások időbeli hatályának a meghosszabbítása / Napirendi pont Megállapodás megszüntetése a VERZÁTUS-SÁRVÁR Háziorvosi Betéti Társasággal / Napirendi pont Területi ellátási szerződés megkötése a Császár Medical Egészségügyi Kft.-vel / Napirendi pont Előterjesztés az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 10/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/1997. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról A bizottság hatáskörébe átruházott döntések: 14/ Napirendi pont Előterjesztés a Sárvár, Árpád u.13. fsz.5., és fsz. 7.sz. alatti bérlakások bérlőinek lakásügyéről (Az előterjesztés a zárt ülés anyaga között található) / Napirendi pont FHO névjegyzék összeállítása / Napirendi pont FHO lakás átminősítése szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakássá és soron kívüli névjegyzékbe vétel / Napirendi pont Szociális alapon bérbe adható önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmek elbírálása / Napirendi pont Előterjesztés szakemberlakás ügyében / Napirendi pont Az önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg felosztása / Napirendi pont Egyebek

4 1. 1/ Napirendi pont Vármelléki Óvoda Alapító Okiratának módosítása ELŐTERJESZTÉS a Vármelléki Óvoda Alapító Okirat módosításáról A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott óvodákban jelenleg magas a gyermeklétszám Az utóbbi években azonban a korábbi időszakhoz képest kedvezőbb demográfiai folyamatoknak köszönhetően időlegesen megemelkedett a gyermeklétszám.a gyakorlatban a következő helyzet kialakulását fogja eredményezni előreláthatólag 2011/2012. tanév végére: Óvoda (sárvári feladat - Gyermeklétszám (fő) Egy csoportra vetített ellátási helyek) gyermeklétszám (fő) Petőfi úti Óvoda Vármelléki Óvoda A fenti ismertetett helyzet a 2012 áprilisában lezajlott óvodai beíratások alapján a következő nevelési évben nem változik, hanem előzetes prognózis szerint tovább emelkedik, ill. stagnál. Óvoda (sárvári feladat - Gyermeklétszám ellátási helyek) szeptember (fő) Petőfi úti Óvoda fő/ óvodai csoport Vármelléki Óvoda Kb. 310 Gyermeklétszám május (fő) fő/ óvodai csoport Nem prognosztizálható. 26 fő/óvodai csoport átlaglétszám A kialakult helyzet miatt szükségessé válik 2 új óvodai csoport indítását engedélyezni a Vármelléki Óvodában. Tekintettel arra a tényre, hogy a nevezett óvoda székhelyén és telephelyén több óvodai csoport nem helyezhető el, ezért szükségessé válik a Sárvár, Várkerület 17/A. szám alatti volt bölcsődei, ill. iskolaépületben új telephely létrehozása kettő új óvodai csoportszoba kialakításával. Az épület a Vármelléki Óvoda székhelyéhez közel, ill. annak szomszédságában helyezkedik el. A csoportszobák kialakításához szükséges felújítási beruházások a nyár folyamán valósulnak meg. A felújítás után válik lehetségessé a csoportszobák felszerelése. A két óvodai csoporthoz 3 3 fő szakszemélyzetet biztosítása szükséges a hatályos jogszabály alapján. A fenti tervezet alapján a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratát két ponton szükséges módosítani: 1. ) Az óvoda az Alapító Okiratának telephelyekről, tagóvodáról szóló 1.2. pontját ki kell egészíteni a 9600 Sárvár, Várkerület 17/A. számú telephellyel. 2.) A Vármelléki Óvoda Alapító Okiratának 2.6. pontja a sárvári székhelyek és telephelyek vonatkozásában a telephelyre és tagóvodára vonatkozó 250 főben állapítja meg. A 2 új óvodai csoport indítása miatt szükséges a sárvári székhely és telephely vonatkozásában az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 250 főről 300 főre történő emelése 4

5 A fent leírtak alapján az Alapító Okirat 1.2., valamint 2.6. pontjait a következőképpen szükséges módosítani: I. Az Alapító Okiratnak a telephelyre és tagóvodára vonatkozó 1.2. pontjának a 1.2. Telephelye, tagóvodája: telephelye: 9600 Sárvár, Szatmár u. 20. tagóvodája: 9671 Sitke, Petőfi S. u. 29. tartalmú szövegezése a következőképpen módosulna: 1.2. Telephelye, tagóvodája: telephelye: 9600 Sárvár, Szatmár u Sárvár, Várkerület 17/A. tagóvodája: 9671 Sitke, Petőfi S. u II. Az Alapító Okiratnak az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámra vonatkozó 2.6. pontjának 2.6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a.) A székhely és telephely vonatkozásában 250 fő. b.) A tagóvoda vonatkozásában: 30 fő. tartalmú szövegezését a következőképpen szükséges módosítani: 2.6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a.) A székhely és telephelyek vonatkozásában 300 fő. b.) A tagóvoda vonatkozásában: 30 fő. A Kt ának 15. pontja értelmében intézmény átszervezésének minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a Kt a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, eszerint a telephelyek számának változása és az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám változása intézményátszervezésnek minősül. A Kt ának (11) bekezdése értelmében az ilyen típusú átszervezésre vonatkozó döntés meghozatalának határideje július hónap utolsó munkanapja. A Kt ának (6) bekezdése előírja, a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez Sárvár Város Önkormányzata megkérte a Vas Megyei Kormányhivataltól a fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A közoktatási szakértő elkészítette a szakértői véleményét (melléklet), és megküldésre kerül a Vas Megyei Kormányhivatalnak a fejlesztési tervre alapozott szakvéleményének kikéréséhez. Az intézmény átszervezésével kapcsolatban az óvodai közösségek véleményének kikérése folyamatban van. Javaslom a Képviselő testületnek: A/ A 2012/2013. nevelési évtől kezdődően engedélyezze, hogy a Vármelléki Óvodában kettő új óvodai csoport induljon, és a Sárvár, Várkerület 17/A. szám alatti óvodai telephely kerüljön létrehozásra. 5

6 B/ A Vármelléki Óvoda 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. HATÁROZAT JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete: A/ A 2012/2013. nevelési évtől kezdődően engedélyezi, hogy a Vármelléki Óvodában kettő új óvodai csoport, és a Sárvár, Várkerület 17/A. szám alatti óvodai telephely kerüljön létrehozásra. B/ A Vármelléki Óvoda 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja Felelős: Kondora István polgármester Kondora István s.k. polgármester 6

7 1. melléklet a /2012. /VI../ számú képviselő-testületi határozathoz MÓDOSÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet előírásainak végrehajtása miatt a Vármelléki Óvoda 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott a 109/2005./IV.28./ számú, a 122/2005. /IV.28./ számú, a 226/2005./IX.22./ számú, a 173/2007. /VI.28./ számú, a 174/2007. /VI.28./ számú, a 235/2007. /IX. 20./, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú és a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 203/2008. /VI. 26./ számú, a 122//2009. /V. 21./ számú, és a 150/2011. /VI.23./ számú határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okiratnak a telephelyre és tagóvodára vonatkozó 1.2. pontjának a 1.2. Telephelye, tagóvodája: telephelye: 9600 Sárvár, Szatmár u. 20. tagóvodája: 9671 Sitke, Petőfi S. u. 29. tartalmú szövegezése a következőképpen módosul: 1.2. Telephelye, tagóvodája: telephelye: 9600 Sárvár, Szatmár u Sárvár, Várkerület 17/A. tagóvodája: 9671 Sitke, Petőfi S. u II. Az Alapító Okiratnak az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámra vonatkozó 2.6. pontjának 2.6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a.) A székhely és telephely vonatkozásában 250 fő. b.) A tagóvoda vonatkozásában: 30 fő. tartalmú szövegezése a következőképpen módosul: 2.6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a.) A székhely és telephelyek vonatkozásában 300 fő. b.) A tagóvoda vonatkozásában: 30 fő. III. Alapító Okirat 3.4. pontját a következőképpen módosul: 3.4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási 7

8 megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el.. Az Alapító Okirat 5.3. pontjában a 5.3. Záradék: A Vármelléki Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/2011. /VI.23./ számú határozatával hagyta jóvá, amely szeptember 1. napján lép hatályba. szövegezés helyébe a következő tartalmú szöveg lép: 5.3. Záradék: A Vármelléki Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.. Jelen módosító okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /VI.../ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, június 5. Kondora István s.k. polgármester 8

9 2. melléklet a /2012. /VI.../ számú képviselő-testületi határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T A Vármelléki Óvoda Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott, a 109/2005./IV.28./ számú, a 122/2005. /IV.28./ számú, a 226/2005./IX.22./ számú, a 173/2007. /VI.28./ számú, a 174/2007. /VI.28./ számú, a 235/2007. /IX. 20./, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú és a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 203/2008. /VI. 26./ számú, a 122//2009. /V. 21./ számú és a 150/2011. /VI.23./ számú és a./2012. /VI. / számú határozatával módosított Alapító Okirata Az intézmény neve, székhelye: Vármelléki Óvoda 9600 Sárvár, Várkerület Telephelye, tagóvodája: telephelye: 9600 Sárvár, Szatmár u Sárvár, Várkerület 17/A. tagóvodája: 9671 Sitke, Petőfi S. u Alapítás időpontja: Történeti: elődjének tekinthető a Széchenyi úti Óvoda, amelyet 1892-ben alapítottak, a Várkerületen működő óvoda 1972 óta létezik. - A Szatmár u. 20. sz. alatt működő intézményegység augusztus 1-től a Petőfi úti Óvodához tartozott, július 18-tól pedig a Vármelléki Óvoda telephelyeként működik. - Önkormányzati: augusztus 1. 51/1996. /V.28./ számú képviselő-testületi határozat. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú Vármelléki Óvoda 9600 Sárvár, Várkerület Alapítói és egyéb irányítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Az intézmény alapítójának, illetve fenntartójának neve, címe: - Alapítója: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) Fenntartó: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.), Bögöt Község Önkormányzata (9612 Bögöt, Tóth Gy. u. 12.), Porpác Község Önkormányzata (9612 Porpác, Kossuth L. u. 1.), Sitke Község Önkormányzata (9671 Sitke, Hunyadi u. 1.). 1.5 Az intézmény típusa: óvoda 1.6. Az intézmény tagozatai: Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:

10 1.8.Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményt az óvodavezető, akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettes képviseli Jogszabályban meghatározott közfeladata: TEÁOR száma: 8510 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés 2.2. Az intézmény alaptevékenysége: Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: óvodai nevelés, ellátás óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja az óvodások, a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátást. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban, amelyben betölti a nyolcadik életévét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 6. -a alapján nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. /A drámajáték területén bázisóvodaként működik./ Óvodai fejlesztő programot szervez. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek: pályázatokon való részvétel, együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a/ az óvodai foglalkozások, szükség esetén: logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek) napi két óra felzárkóztató foglalkozás. b/ a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, c/ az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez Térítési díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások: a gyermek és felnőttétkeztetés térítési díjfizetése a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv /5/ bekezdése, valamint a többször módosított 17/1997. /XI.19./ sz. önkormányzati rendelet figyelembe vételével történik. 10

11 2.5. Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybevehető szolgáltatások: az óvodai-nevelési programhoz /alaptevékenységhez/ nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a.) A székhely és telephelyek vonatkozásában 300 fő. b.) A tagóvoda vonatkozásában: 30 fő Az intézmény működési köre: Sárvár, Bögöt, Porpác és Sitke közigazgatási területe. A felvételi körzethatárokat rugalmasan kell értelmezni az óvodák feltöltöttségére való tekintettel. A nem Sárváron, Bögötön, Porpácon és Sitkén élő óvodáskorú gyermekeket csak a fenntartó engedélyével lehet felvenni. 3. Az intézmény gazdálkodása 3.1. Ellátandó vállalkozások köre, mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlan nyilvántartásban -a sárvári 1349 hrsz alatt felvett, 8250 m2 területű, Sárvár, Várkerület 11. sz. alatti, -a sárvári 1105/5 hrsz alatt felvett, 2100 m2 területű, Sárvár, Szatmár u. 20. sz. alatti, -a sitkei 33 hrsz alatt felvett, Sitke, Petőfi u. 29. sz. alatti házas ingatlanokból 126, 84 m2 hasznos alapterületű épületrész, 53, 32 m2 területű terasz, valamint az udvaron található játszótér területe. Egyéb ingatlan vonatkozásában a vagyonkataszter, az ingóvagyon vonatkozásában az általános vagyonleltár szerint A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyonról szóló 3.2. pontban a sárvári helyrajzi szám alatt felvett házas - ingatlanok Sárvár város Önkormányzatának a tulajdonát képezik. A sitkei helyrajzi szám alatt felvett házas ingatlan Sitke Község Önkormányzatának a tulajdonát képezi. A feladatellátást szolgáló vagyon az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A közoktatási intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza meg, a 138/1992. /X.8./ Korm. rendeletben, a évi LXXIX. törvényben, a 11/1994. /VI.8./ MKM rendeletben, továbbá a Társulási Megállapodásban foglalt szabályok alkalmazásával. 11

12 4.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 5. Záró rendelkezések 5.1. Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati határozatok, rendeletek alapján azonnal vagy a megjelölt határidőig Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése és módosítása: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítésének és módosításának felelőse az intézmény vezetője. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően folyamatosan történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és módosításai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé. A Szervezeti és Működési Szabályzatot és módosításait jóváhagyottnak kell tekinteni, ha Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézmény részéről történt megkereséstől számított harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésén nem nyilatkozik Záradék: A Vármelléki Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. Sárvár, június.. /:Kondora István:/ polgármester /:dr.szijártó Valéria:/ jegyző 12

13 3. számú melléklet Szakértői jelentés az Vármelléki Óvoda (Székhely: 9600 Sárvár, Várkerület 11.) Alapító Okiratának módosításáról Készítette: Husztiné Huszár Lívia közoktatási szakértő Lakcím: 9700 Szombathely, Somlay A. u.2. Szakterület: tanügyigazgatás Szakértői engedély száma: SZ

14 A szakértői vizsgálat indokolása A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 37. (5) bekezdésének b.) pontja határozza meg a közoktatási intézmények alapító okiratának azon tartalmi elemeit, amelyeknek a megváltoztatása a hivatkozott törvény pontja értelmében intézményátszervezésnek minősül. Továbbá ugyanezen törvény 88. (6) bekezdése rendelkezik arról is, hogy ha az intézményt helyi önkormányzat tartja fenn, akkor az ilyen típusú döntéséhez szakértői véleményt kell beszerezni. Sárvár Város Önkormányzata az általa alapított, illetve Bögöt, Porpác és Sitke Önkormányzataival társulásban fenntartott sárvári székhelyű Vármelléki Óvoda alapító okiratában a 2012/13. nevelési évtől kezdődően módosítani kívánja a maximálisan felvehető gyermeklétszámot, és ehhez kapcsolódóan a telephelyek számát. Tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás az intézmény alapító okiratának azon pontját érinti, amely a fenti törvényi hivatkozásban szerepel, ezért a döntés érvényességéhez a törvényi rendelkezések alapján szükséges szakértői vélemény beszerzése. Az alábbiakban elkészített szakértői jelentés módszerében dokumentumelemzésen és szóbeli konzultáción alapszik, amelyben a jogszabályi előírás alapján vizsgálni kell, hogy a fenntartó a módosítást követően is megfelelő színvonalon gondoskodik az adott szolgáltatásról illetve tevékenységről, továbbá annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Szakértői vélemény Sárvár Város Önkormányzata két 10 csoportos óvodát (Petőfi úti Óvoda és a Vármelléki Óvoda) működtet, közülük az egyiket, Vármelléki Óvodát Bögöt, Porpác és Sitke Önkormányzataival kötött Közoktatási Intézményfenntartó Társulás formájában. Ez azt jelenti, hogy ez az Óvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda az említett községek vonatkozásában is. Az anyagiak szűkössége, mint mindenütt az országban, itt is arra kényszerítette a fenntartó önkormányzatokat, hogy az intézmények kihasználtsága minél nagyobb mértékű legyen. Mindkét óvodában már a szeptemberi induló csoportok létszámai a maximális 25fő körül voltak, és ez a szám az év közi folyamatos felvételek miatt az év végére már főre emelkedett. A májusi beiratkozások alapján a jelenlegi csoportszámmal számolva már szeptemberben főt is elér egy-egy csoport létszáma. Az említetteken túl az utóbbi évek kedvezőbb demográfiai folyamatai, különösen a évi magasabb születésszám indokolttá teszi az óvodai kapacitás legalább átmenetileg történő bővítését. Az Önkormányzat a megnövekedett igények kielégítését a Vármelléki Óvoda csoportszámának, illetve kapacitásának megemelésével látja megoldhatónak. Ugyanis az Óvoda épületének szomszédságában, Várkerület u. 17/A. sz. alatt rendelkezésre áll egy jelenleg üresen álló egyébként korábban is nevelési-oktatási célokat szolgáló épület, amelyben két kisebb csoportszoba, illetve mosdó, öltöző és tálalókonyha kialakítására van lehetőség. A két szomszédos telek közötti átjárás biztosításával pedig az új részben elhelyezett gyermekek használhatják az óvoda meglévő játszó-udvarát. Az átalakításhoz és a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeit az Önkormányzat biztosítja. 14

15 2012. szeptemberében a csoportok száma 1, illetve 2 csoporttal növekedne, így a feladatok ellátásához az óvodapedagógusok és a dajkák számát 3-3 fővel kell megemelni. A már bennlévő, illetve bennmaradó összeszokott, nem vegyes életkorú csoportok megbontása pedagógiailag nem lenne helyes, a változtatást kimenő rendszerben lehet megoldani. Így további csoportszám növelés vélhetően a későbbiekben jöhet szóba. Megjegyzem az óvoda népszerűségét a hagyományos (kis, középső és nagy) csoportbeosztásának is köszönheti. A szóban forgó Vármelléki Óvoda rendelkezik már egy telephellyel a Szatmár utcában, ahol 2 óvodai csoport működik, továbbá a telephelyen kívül az Óvodának van egy tagóvodája is Sitkén, a Petőfi S. u. 29. szám alatt 30 fős befogadóképességgel. Mindkettő továbbműködtetése változatlan formában javasolt. Az Önkormányzat azon javaslatát, hogy a Vármelléki Óvoda Várkerület utcai részén történjen kapacitásbővítés, indokolja az is, hogy az intézmény a város központjában van, jól megközelíthető helyen. Ez fontos szempont az Óvodába járó elég jelentős számú nem sárvári gyermek számára is. Ebben a nevelési évben 32 gyermeket járattak a szüleik ebbe az Óvodába elsősorban a Társulás településeiről (24 fő), illetve a környező településekről. Az Óvoda felvállalja az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is. Figyelemmel az óvodai ellátást igénylők létszámának növekedésére, valamint arra, hogy a szeptemberétől életbe lépő új köznevelési törvény az óvodai ellátás biztosítását továbbra is az önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolja, Sárvár Város Önkormányzata a Vármelléki Óvoda alapító okiratában a maximálisan felvehető gyermeklétszámot, illetve a telephelyek számát az alábbiak szerint kívánja módosítani: Maximálisan felvehető gyermeklétszám: Eredeti: 250 fő a székhelyen és telephelyen 30 fő a tagóvodában Módosított: 300 fő a székhelyen és telephelyeken 30 fő a tagóvodában Telephelyek, tagóvoda: Eredeti: telephely: 9600 Sárvár, Szatmár u. 20. tagóvoda: 9671 Sitke, Petőfi u. 29. Módosított: telephely: 9600 Sárvár, Szatmár u Sárvár, Várkerület 17/A. tagóvoda: 9671 Sitke, Petőfi u. 29. Az előzőekben leírtakból egyértelműen következik, hogy a tervezett változtatások maradéktalanul szolgálják azt a törvényi előírást, amely szerint a fenntartó a módosítást követően is megfelelő színvonalon gondoskodik az óvodai szolgáltatásról, az óvodai nevelésről, és ennek igénybevétele a gyermeknek, szülőnek semmilyen vonatkozásban sem jelent újabb ( aránytalan ) terhet. Az óvodai férőhelyek számának bővítésére várhatóan hosszabb távon is szükség lesz, ugyanis az új köznevelési törvény szeptemberétől már 3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodai ellátás legalább napi 4 órás igénybevételét a jelenlegi 5 éves kor helyett. 15

16 Összességében megállapítható, hogy a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratában a maximálisan felvehető gyermeklétszám növelése, valamint a telephelyek számának bővítése nem ellentétes a hatályos törvényi előírásokkal, sőt a továbbiakban kedvezőbb és szabályszerűbb körülmények között biztosítható az óvodai nevelési feladatok ellátása, ezért a módosított Alapító Okirat elfogadását javasolom. Szombathely, május 30. Husztiné Huszár Lívia :) közoktatási szakértő 16

17 2/ Napirendi pont Petőfi Úti Óvoda a/ Alapító Okiratának módosítása ELŐTERJESZTÉS a Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratának módosításáról A Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratát az alábbi okok miatt szükséges módosítani: 1.) Az intézmény Alapító Okiratának az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról szóló 2.4. pontjának a) alpontja nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartalmazza, hogy milyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók ellátását látja el az óvoda: a) Óvodai foglalkozások, szükség esetén - logopédiai dyslexia megelőző foglalkozás -, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeknek felzárkóztató foglalkozás. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) ának 29. pontja a következőképpen határozza meg a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmát:.az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;. A sajátos nevelési igényű gyermekek teljes körét a az óvoda jelenleg nem képes ellátni a meglévő személyi és tárgy feltételek hiányában, ezért jelenleg célszerű a meglévő, elsősorban tárgyi feltételek alapján meghatározni, hogy a Ktv ának (1) bekezdése a) pontja értelmében mely típusú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását tudja ingyenesen biztosítani az óvoda. A személyi feltételek kizárólag óraadó gyógypedagógus, ill. logopédus bevonásával, határozott időre történő alkalmazással oldható meg. A tárgyi feltételek az akadálymentesítés, valamint az autista gyermek fejlesztése kivételével rendelkezésre állnak (3. számú melléklet). A nevelési programban pedig beépítésre kerül egy ezen gyermekek ellátásával foglalkozó rész. A nevelési program szakértését végző közoktatási szakértővel történő intézményvezetői egyeztetés alapján az alábbi típusú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátást tudja elvégezni az óvoda: - logopédiai ellátás, dyslexia megelőző foglalkozás, - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, -enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, -testi fogyatékos gyermekek, -gyengénlátó és nagyothalló gyermekek, Autista gyermekek. Tekintettel arra a tényre, hogy az ingyenesen igénybevehető szolgáltatások körének módosítása nem jár a Ktv ának (5) bekezdése b) pontjában meghatározottak 17

18 módosulásával, ezért a Ktv ának 15. bekezdése értelmében nem tekinthető intézményátszervezésnek. 2.) Az intézmény Alapító Okiratát a fent leírtakon túl módosítani szükséges az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rendelet) előírásainak végrehajtása miatt. - HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi úti Óvoda 47/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 5. Kondora István s.k. polgármester 18

19 1. melléklet a /2012. /VI../ számú képviselő-testületi határozathoz MÓDOSÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (1) bekezdése a) pontjának, a valamint ának 29. pontja, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet előírásainak végrehajtása miatt a Petőfi úti Óvoda 47/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott a 108/2005. (IV.28.) számú, a 120/2005. (IV.28.), a 121/2005. (IV.28.) számú, a 174/2007. (VI.28.) számú, a 235/2007. (IX.20.) számú, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú, a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 202/2008. /VI. 26./ számú és a 123/2009. /V. 21./ számú határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. pontjából törli a következő tartalmú szövegezést: II. a) Szakfeladat számok december 31 ig: Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: óvodai nevelés óvodai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. pontjában törli a b) Szakfeladat számok január 1 tól: tartalmú címet. III. Törli az Alapító Okiratnak az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységről szóló 2.3. pont teljes tartalmát az alábbiak szerint: 2.3. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: a) Szakfeladat szám december 31 ig: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 19

20 b) Szakfeladat szám január 1 től: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A szakfeladaton belül a következő tevékenységeket látja el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal.. IV. Az Alapító Okiratnak a az alaptevékenységről szóló 2.2. pontjának a szakfeladat számokról és szakfeladat megnevezésekről szóló részét a következő szakfeladat számmal és szakfeladat megnevezéssel egészíti ki: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: egyéb oktatást kiegészítő tevékenység V. Az Alapító Okiratnak a az alaptevékenységről szóló 2.2. pontját az alábbi tartalmú szövegezéssel egészíti ki: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal. VI Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról szóló 2.4. pont a pontjának a) Óvodai foglalkozások, szükség esetén - logopédiai dyslexia megelőző foglalkozás -, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeknek felzárkóztató foglalkozás. Tartlamú szövegezése a következőképpen módosul: a) Óvodai foglalkozások, szükség esetén logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozás, sajátos nevelési igényű gyermekeknek( az enyhe értelmi fogyatékos, a testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - gyengénlátó és nagyothalló -, autista gyermekek, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek) napi két óra felzárkóztató foglalkozás.. VII. Alapító Okirat 3.4. pontját a következőképpen módosul: 3.4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el.. 20

21 VIII. Az Alapító Okiratának a záradékról szóló 5.3. pontjában a következőképpen módosul: 5.3. Záradék: A Petőfi úti Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete./2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.. Jelen módosító okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /VI./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, június. /: Kondora István :/ 21

22 2. melléklet a /2012. /VI.../ számú képviselő-testületi határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T A Petőfi úti Óvoda Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 47/2004. (III.18.) számú határozatával jóváhagyott, a 108/2005. (IV.28.) számú, a 120/2005. (IV.28.), a 121/2005. (IV.28.) számú, a 174/2007. (VI.28.) számú, a 235/2007. (IX.20.) számú, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú, a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 202/2008. /VI. 26./ számú és a 123/2009. /V. 21./ számú és a /2012./VI..) határozatával módosított Alapító Okirata A költségvetési szerv neve, székhelye: Petőfi úti Óvoda 9600 Sárvár, Petőfi u Telephelye: 9600 Sárvár, Bocskai u Alapítás időpontja: Történeti: elődjének tekinthető a jelenlegi Bocskai úti Óvoda, amely alapítása ben történt. A Petőfi úti Óvoda 1980 óta létezik, akkor csatolták hozzá a Bocskai úti Óvodát. - Önkormányzati: március /1994. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú Petőfi úti Óvoda 9600 Sárvár, Petőfi u Alapítói és egyéb irányítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: -Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Az intézmény alapítójának, illetve fenntartójának neve, címe: - Alapítója: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) - Fenntartó: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.), Bögöt Község Önkormányzata (9612 Bögöt, Tóth Gy. u. 12.), Porpác Község Önkormányzata (9612 Porpác, Kossuth L. u. 1.), Sitke Község Önkormányzata (9671 Sitke, Hunyadi u. 1.) Az intézmény típusa: óvoda A költségvetési szerv típusa tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény Az intézmény tagozatai: Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézményt az óvodavezető, akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettes képviseli. 22

23 2.1. Az intézmény tevékenysége: TEÁOR száma: 8510 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés 2.2. Az intézmény alaptevékenysége: Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: óvodai nevelés, ellátás óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja az óvodások, a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátás. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban, amelyben betölti a nyolcadik életévét a Közoktatási tv a alapján nevelő intézmény. Óvodai fejlesztő programot szervez. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a) Óvodai foglalkozások, szükség esetén logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozás, sajátos nevelési igényű gyermekeknek(, az enyhe értelmi fogyatékos, a testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - gyengénlátó és nagyothalló -, autista gyermekek, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek) napi két óra felzárkóztató foglalkozás. a.) A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete. b.) Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez Térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: a gyermek és a felnőttétkeztetés térítési díjfizetése a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv /5/ bekezdése, valamint a többször módosított 17/1997. /XI. 19./ számú önkormányzati rendelet figyelembe vételével történik. 23

24 2.6. Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: az óvodai nevelési programhoz (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 250 fő Az intézmény működési területe: Sárvár, Bögöt, Porpác és Sitke közigazgatási területe. A felvételi körzethatárokat rugalmasan kell értelmezni az óvodák feltöltöttségére való tekintettel. A nem Sárváron, Bögötön, Porpácon és Sitkén élő óvodáskorú gyermekeket csak a fenntartó engedélyével lehet felvenni. 3. Az intézmény gazdálkodása 3.1. Az ellátandó vállalkozások köre, mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlan-nyilvántartásban: - a sárvári 3138/2 hrsz alatt felvett 5008 m2 területű Sárvár, Petőfi u. 21. sz. alatti, - a sárvári 2212 hrsz alatt felvett 1969 m2 területű Sárvár, Bocskai u sz. alatti házasingatlanok. Az ingóvagyon az általános vagyonleltár szerint A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekintendő. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A közoktatási intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 138/1992. /X. 8./ Korm. rendelet 5. - a, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, /3/ bekezdése és a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. /VI. 8./ MKM rendelet ának rendelkezései alapján öt, legfeljebb tíz évre /tanévre/ bízza meg, mely döntése meghozatalát megelőzően köteles a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatai képviselő testületeinek véleményét kikérni. 24

25 4.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 5. Záró rendelkezések 5.1. Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati rendeletek alapján azonnal, vagy a megjelölt határidőig Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése és módosítása: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítésének és módosításának felelőse az intézmény vezetője. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően folyamatosan történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és módosításai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával válnak érvényessé. A Szervezeti és Működési Szabályzatot és módosításait jóváhagyottnak kell tekinteni, ha Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézmény részéről történt megkereséstől számított harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésén nem nyilatkozik Záradék: A Petőfi úti Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete./2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. Sárvár, június.. /:Kondora István:/ polgármester /:dr. Szijártó Valéria:/ jegyző 25

26 3. számú melléklet A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának személyi és tárgyi feltétel rendszere 3. számú melléklet Sajátos nevelési igény Személyi feltételek Tárgyi feltételek A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek. Testi fogyatékos gyermekek. Érzékszervi fogyatékos gyermekek (gyengénlátó és nagyothalló gyermekek) Autista gyermekek. Szakirányú végzettséggel rendelkező óraadó alkalmazása szükséges. Szakirányú végzettséggel rendelkező óraadó alkalmazása szükséges. Szakirányú végzettséggel rendelkező óraadó alkalmazása szükséges. Szakirányú végzettséggel rendelkező óraadó alkalmazása szükséges. Szakirányú végzettséggel rendelkező óraadó alkalmazása szükséges. Fejlesztő játékok rendelkezésre állnak. Fejlesztő játékok rendelkezésre állnak. Fejlesztő játékok rendelkezésre álnak. Az akadálymentesítéshez pályázati forrás szükséges. Fejlesztő játékok rendelkezésre állnak. Fejlesztő játékok rendelkezésre nem állnak. Az óraadó logopédus feladata továbbá a dyslexia megelőzése (a Nevelési Tanácsadó útmutatása alapján) és a logopédiai ellátás. A logopédiai szoba rendelkezésre áll. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete értelmében gyógypedagógiai asszisztens foglalkozatása kötelező, jelenleg ilyen nevelő oktatató munkát segítő alkalmazott nem dolgozik az intézményben. 26

27 b/ Nevelési programjának módosításí ELŐTERJESZTÉS a Petőfi úti Óvoda nevelési programjának a módosításáról Az intézmény a nevelési programjának az Integrációs Pedagógiai Programját (VIII. fejezet) kiegészítette a VIII./II. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógiai programja című résszel (1. sz. melléklet). A nevelési program módosításával párhuzamosan elkészült az intézmény alapító okiratának módosítása. A Ktv ának (1) bekezdése a nevelési programok módosításait az adott intézménytípusnak megfelelő, eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményezte (2. sz. melléklet). Az ismertetett nevelési program módosítással kapcsolatban a közoktatásáról szóló jogszabályokban foglaltak alapján az óvodai közösségek megalkották véleményüket (3-4. sz. melléklet). Javaslom a Képviselő testületnek, hogy hagyja jóvá a Petőfi úti Óvoda nevelési programja I. fejezete Bevezető jének módosítását, az Integrációs Pedagógiai Programjának (VIII. fejezet) 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítését. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi úti Óvoda nevelési programja I. fejezete Bevezető jének módosítását, az Integrációs Pedagógiai Programjának (VIII. fejezet) 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítését. Határidő: augusztus 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, május 30. Kondora István s.k. polgármester 27

28 1. számú melléklet I.1. Bevezető Meg kell tanulnunk, a gyermek szemével látni és fülével hallani, meg kell tanulnunk a gyermek élményvilágának szintjén beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját s mindezzel elősegítsük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem kevesebb mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik. /Mérei Ferenc/ Óvodánk helyi nevelési programjának kidolgozása során az Óvodai nevelés országos alapprogramjára támaszkodtunk, amely meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Alapelveink meghatározásánál a következőkből indultunk ki: Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányuljon, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermek fejlődő személyiség, ezért gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is végezzük óvodánkban, ezért a nevelésükre vonatkozó óvodai irányelveket is figyelembe vettük programunk kidolgozásakor. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉT AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS ELVEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL VALÓSÍTJUK MEG Harmonikus személyiségfejlődésük érdekében eredményeiket, sikeres próbálkozásaikat értékelő, másságukat elfogadó környezetet biztosítunk számukra. A sajátos nevelési igényű gyermekek iránti elvárásunkat a fogyatékosság jellege, súlyossága, terhelhetőségüket biológiai állapotuk alapján határozzuk meg. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. Az óvodai egész napos tevékenységekben csoportos, kiscsoportos vagy egyéni formában a különleges gondozási feladatok megoldására törekszünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus ellátásához minden szükséges feltételt biztosítunk.a gyermekek fejlesztésének feladatait külön fejezetben jelenítjük meg. 28

29 I.2. Óvodánk bemutatása Óvodánk egy központi és egy telephellyel rendelkező intézmény. Hét csoport működik a központi óvodában, amely Sárvár városának Petőfi lakótelepén épült 1980-ban. A Bocskai Úti Telephelyünk három gyermekcsoporttal működik a város kertvárosi részén. Épületünk belső tagoltsága otthonosságot tükröz, jól szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését. Udvaraink szépen parkosítottak, és sokféle lehetőséget biztosítanak az óvodáskorú gyermek mozgásigényeinek a kielégítéséhez. Gazdag tárgyi környezettel vesszük körül a gyermekeket, amely melegséget, biztonságot, esztétikai élmény nyújt számunkra. Csoportjaink mindegyike más és más, hiszen az óvónők személyiségétől, ízlésétől függően mutatnak egy-egy sajátos arculatot. Nevelőmunkánk során a gyermekek valódi érdekeit kívánjuk képviselni. Napirendünk 1992 óta folyamatos szervezésű és ugyanattól az évtől a csoportok vegyes életkorúak. A folyamatos napirend bevezetésével igazodni kívánunk a gyermekek egyéni adottságaihoz, fejlődési tempójához, hiszen az egyes gyermekek aktuális fejlettsége életkortól függően is nagyon eltérhet egymástól. Érvényesítjük fejlődésünknek azt az alapvető feltételét, hogy minél többet, minél elmélyültebben, nyugodtabban játszhassanak. A napirendnek ez a formája optimális lehetőséget nyújt a feladatok, a szokások - és a szabályrendszer egyéni ütemben való elsajátításra. Testileg, lelkileg érezzék jól magukat, és örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éljék meg az óvodai mindennapokat. A vegyes életkorú csoportokban a családhoz hasonló légkört hozunk létre, amelyben természetes módon élnek és fejlődnek a különböző életkorú gyermekek. Megtanulnak gondolkodni egymásról, kialakul az egymás iránti együttérzés, az egymásnak segíteni akarás és az örömszerzés igénye. Gondot fordítunk arra, hogy a testvérek, unokatestvérek, bölcsődei barátok egy csoportba kerüljenek. A szülők igényét az óvónő személyének megválasztását illetően is figyelembe vesszük. Nevelési rendszerünk legfontosabb eszközének a játékot tekintjük, ezért a gyermekek óvodai tevékenységeinek legnagyobb részét úgy szervezzük meg, hogy azok a napirendben a játék valamilyen fajtájaként jelenjenek meg. A játékban rejlő lehetőségeket használjuk ki elsősorban az egyéni képességek, a részfunkciók fejlesztésére. Az ismeretszerzés, a sokféle tevékenységi forma, a cselekedtetés, az érzékelő apparátus teljes igénybevételével történik. Fontos, hogy érvényesüljön a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye. Az ismeretszerzés folyamatában a játékot, mint módszert alkalmazzuk. A komplex személyiség fejlesztés az óvónők igen alapos, tudatos és tervszerű felkészülésével, együttműködésével az egész nap folyamán történik. Figyelembe véve, a gyermeki gondolkodás sajátosságait, a tevékenységeket integráltan, a témákat komplex módon dolgozzuk fel aszerint, hogy a gyermekek milyen tapasztalatokkal rendelkeznek és milyen tapasztalatokat képesek szerezni a világról. A gyermekek nevelésében fontos elemnek tekintjük, hogy megismerjék a magyar népi hagyományokat. 29

30 VIII. FEJEZET INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs pedagógiai 2. Sajátos programja nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése SAJÁTOS NEVELÉS IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE HABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda, részt vesz az integrált nevelésre javasolt Sajátos Nevelési Igényű testi, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, érzékszervi fogyatékosok közül: a látás sérült gyermekek közül: a gyengén látó, a hallás sérült gyermekek közül: a nagyothalló, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében. Az óvoda helyi nevelési programjában, valamint a napi nevelő munkánk során így figyelembe vesszük a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat. Alapelvünk az integrációban: törekszünk az általános nevelési célkitűzésekre. A sikeres integrációs tevékenységünk feltételrendszere az Sajátos Nevelési Igényű gyermekek együttneveléséhez elengedhetetlen személyi (utazó gyógypedagógus) és tárgyi feltételek gyógypedagógiai rehabilitáció objektív, sérülésspecifikus eszközrendszere 11/1994. (VI. 8.) MKM. R. 7. melléklet VI. Fogyatékos gyermekek nevelésének további speciális eszközei. és az előírt dokumentáció vezetése. Kiemelt cél alkalmazkodó készség akaraterő 30

31 önállóság érzelmi élet fejlesztése. A habilitáció és rehabilitáció általános célja: hiányzó vagy sérült funkciók fejlesztése új funkciók kialakítása a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében különféle funkciók egyensúlyának kialakítása egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése ha szükséges, speciális eszközök használatának megismertetése, a használat tanítása, azok elfogadtatása A habilitáció és rehabilitáció fő területei: az észlelés - vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése a motoros készségek fejlesztése a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs eszköz használatával a szociális készségek fejlesztése a kognitív készségek fejlesztése az önellátás készségeinek a fejlesztése Feladat: A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy ez az együttlét a többségi gyermekek számára is pozitív irányú személyiségfejlesztést eredményezzen - így különösen a: befogadás és empátia fejlesztése a segítő viselkedésformák és a tevékenységek tanítása, fejlesztése, amit a sérült társakkal való együttélés nyújt. Általános feladat: elfogadás szemlélet kialakítása a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség vonatkozásában elfogadás szemlélet kialakítása az adott csoport gyermekeinek, azok szülei és családjai részéről pozitív viselkedésminta adása az intézmény valamennyi dolgozója részéről segítjük a többségi társadalom befogadó szemléletének kialakítását munkánk során fokozott figyelem az adatvédelemre és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására mint Vöröskereszt bázisóvoda, mottónk átadása: Kis vöröskeresztes, ahol tud segít.. Sikerkritérium: beilleszkednek fejlődnek együtt haladnak a társaikkal a számukra megfelelő iskola megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérik. 31

32 A habilitációs és rehabilitációs tevékenységünket team munkában kialakított és szervezett folyamatban valósítjuk meg. A team tagjai: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermeket nevelő óvónők és dajka. A habilitációs és rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az óvodai nevelési programban, így az óvodai életbe beágyazottan valósulnak meg, a gyermekek szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a szakirányú gyógypedagógus közreműködésével elkészített éves Egyéni fejlesztési terv szerint. A team döntése szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő, habilitációs, illetve rehabilitációs foglalkozásokra. A gyógypedagógus feladatai: központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentál óraszáma a különböző fogyatékosság következtében a SNI gyermek esetében eltérő mértékű, meghatározója a Szakértői Bizottság véleménye. (amely a Kt (1.) a) alapján biztosított). közreműködik: az óvodai nevelés valamennyi területén beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztés tervezésébe, majd a konzultációba a rendszeres pedagógiai diagnosztizálásba a gyermekek közvetlen fejlesztésébe a következő időszak tervezésébe az óvodapedagógus felkészítésbe a sajátos teendők ellátásának tervezésébe a folyamatos tanácsadásban a szülők és az óvoda együttműködésére kellő hangsúlyt helyez. Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulása érdekében rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki. Maximálisan kihasználjuk a napirend szerint a reggeli és délutáni alkotó játékidőt a fejlesztésre, amikor még/már kevés gyermek tartózkodik a csoportban. Az óvodapedagógus feladatai: egyéni fejlesztési terv készítése a gyógypedagógus közreműködésével individuális módszerek individuális technikák alkalmazása beépíti a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat elemzi a gyermekek fejlődését, szükség esetén az eljárást megváltoztatja az adott szükséglethez igazodó módszereit megváltoztatja a nevelési helyzethez, a probléma megoldásához alternatívát keres alkalmazkodik az elérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a napi munkájába. A habilitáció és rehabilitáció részben a többi gyermekkel végzett munka során, differenciált bánásmóddal és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg. Tehetséggondozás Cél: az erősségek felismerésére építve a gyenge oldal is fejlesztésre kerül 32

33 Feladat: többletképességekre utaló jelek felismerése képességekre következtetés tehetség felismerés és gondozás képességkibontakoztatás Sikerkritérium: javítható a társadalmi integráció esélye. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárás Jogi háttár: 2/2005. III.1.) OM. Rendelet 1. sz. melléklet 4/2010. (I. 19.) OKM. Rendelet a Pedagógiai Szakszolgálatokról Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási szabályainkról. Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges problémáinak feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és rehabilitációs bizottság bevonásával közreműködünk a sajátos nevelési igények feltárásában. Szükség esetén tájékoztatjuk a szülőket, hogy az integrált nevelésben abban az esetben vehet részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, ezt a szakvélemény megállapítja. A gyermekek csoportba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű gyermekek elkülönítésétől. Az egy csoportba elhelyezett gyermekek irányszáma 1-3 fő, a mindenkori számot a törvény alapján az éves munkatervünk mellékleteként határozzuk meg, erről az óvoda nevelőtestületének meghallgatás után, a fogyatékosság típusát, a speciális igények mértékét figyelembe véve az óvodavezető dönt. Abban az esetben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek biztosítása után sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi gyermekkel való együttnevelést, 1-3 hónapos megfigyelési idő után ismételt szakértői vizsgálatát kérjük. Kapcsolatok: Az eredményes fejlesztőmunka érdekében szoros kapcsolatot alakítunk ki az Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Micimackó Óvodával, a Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, az Országos Speciális Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének feladatai Minden esetben figyelembe vesszük a Tanulási Szakértői és Rehabilitációs Bizottság konkrét, a gyermekre megfogalmazott javaslatait, valamint szem előtt tartjuk a fogyatékossági típusonként jellemzően előforduló tennivalókat. 33

34 Ezek a következők: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek testi fogyatékos gyermekek érzékszervi fogyatékosok közül: a látás sérült gyermekek közül: gyengén látó a hallás sérült gyermekek közül: nagyothalló A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek: Minden esetben a többségi gyermekekkel együtt fejlesztünk. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek esetében: Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek fejlesztésében mindig meghatározó a nem fogyatékos óvodáskorúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését segíti a számtalan élmény minta, amelyet a kortárscsoportban megél. Az óvodai nevelés során a gyermek a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésnek köszönhetően eléri az iskolaérettséget. Testi fogyatékos gyermekek esetében: A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek óvodai nevelése során fő feladat a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása. Célunk a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a megtanult mozgás alkalmaztatása. Folyamatosan szem előtt tartjuk az önállóságra nevelés elvét, biztosítjuk az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás és életteret. Az érzékszervi fogyatékosok közül: Gyengén látó gyermek Minden látássérült gyermek esetében segíteni kell a közös játékban részvételt, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti bátor szereplést, mert e tevékenységeket a látási kontroll hiányosságai akadályozzák. Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a rendszeretet, a higiéné- különösen a szem és a kéz tisztán tartása. A gyengén látó gyermekek főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják használni látásukat. Fő feladat esetükben a környezet vizuális megismertetése. További kiemelt területek, melyek a gyengén látó gyermekek fejlesztésénél meghatározók: - a látásnevelés (a látásmaradvány használatának megtanítása, a távoli és a közeli környezetben; a nagymozgás fejlesztése (térbeli tájékozódás a látás felhasználásával, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság); - a finommozgás fejlesztése - a kézügyesség fejlesztése - a látás-mozgáskoordináció fejlesztése. 34

35 Nagyothalló gyermek A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 35

36 2.számú melléklet SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT PETŐFI ÚTI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁBAN VÉGREHAJTOTT MÓDOSÍTÁSOKRÓL Készült:1 eredeti példányban Lezárva:2012. május 22-én Megbízó: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Megbízott: Andor Ottó közoktatási szakértő Szombathely, Komlósi Ferenc út 45. A szakvélemény készítésébe bevonva: Pócz Gáborné közoktatási szakértő 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál út 25/b. 36

37 fontosságát hangsúlyozza. Számít a fejlesztőpedagógusi végzettséggel is bíró óvónőkre, s a dajkákra./ Nem tesz viszont említést gyógypedagógiai asszisztensről. A fogyatékosokat nevelő óvodai csoportban a közoktatási törvény alkalmazásukra lehetőséget biztosít./ A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkára vonatkozó eljárás című fejezetben megjelenő tartalom a kiszámítható működés érdekében ad közre információkat. Érinti a nevezett gyermekek felvételét, csoportba helyezését, a szülők tájékoztatását, a jogi hátteret, A Petőfi Úti Óvoda nevelési programja kiegészítésre került a VIII./ II. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógiai programja című fejezettel. Szükségességét az érintett gyermekcsoport óvodai jelenléte ill. a jövőben történő szakszerű ellátása tette indokolttá. Az intézmény nevelési programját (utolsó módosítás: ) az Óvodai nevelés országos alapprogramja ismeretében készítette. Az alapdokumentum nevelési, fejlesztési tartalma minden egyes gyermek számára meghatározó érvényű. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve (1.sz.melléklet a 2/2005.(III.1.) OM rendelethez) a különleges bánásmódot igénylő gyermekek érdekében határoz meg célokat, feladatokat, amelyek a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangjának megteremtését szolgálják. A dokumentum a jelenlegi módosítással megteremtette a szükséges összhangot, így alkalmassá vált a következő típusú sajátos nevelési igényű gyermekek: a testi fogyatékos, a gyengén látó, a nagyothalló, az enyhe értelmi fogyatékos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdők ellátására, befogadására. A vállalt feladat miatt a nevelési program bevezető fejezetébe is beemelésre került a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tartalom, amely jól összeszedetten határozza meg a velük való foglalkozás általános elveit. Az önálló új fejezet megalkotását a tudatosság jellemzi. Az alapelvek, célok, feladatok koherensek. A feladatok a céltételezésre építettek. Rögzítik, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelkednek a többségi óvoda gyermekeivel. A nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszenek. Az integráció eredményes megvalósulásának feltételeivel tisztában vannak. Az elfogadáshoz, befogadáshoz nélkülözhetetlen szemlélet kialakítását szűkebb és tágabb környezetük irányába is tervezik. Vöröskeresztes bázisóvodai mivoltuk mottóját a Kis vöröskeresztes, ahol tud, segít újabb értelmezéssel gazdagítják. A többségi gyermekek viszonylatában feladatként jelölik az együttnevelésből adódó, pozitív irányú személyiségjegyek erősítését. Helyesen látják az illetékes szakértői bizottságok szerepét, a fejlesztéssel kapcsolatosan meghatározott javaslataikat, amelyek a gyermek állapota szerint jelöli a fejlesztő foglalkozások óraszámát, a fejlesztési területeket, a megfelelő szakos gyógypedagógus alkalmazását, a szükséges eszközök beszerzését. A habilitációs, rehabilitációs- szemlélet, - ellátás kellően hangsúlyozott. A megvalósuló rehabilitációs-habilitációs tevékenység folyamatának felvázolása rögzíti : kik végzik, milyen szerezeti formában, milyen időtartamban. Megfogalmazásra kerül a differenciálás nagyobb mértékű alkalmazásának szükségessége. A sikerkritériumok jelölése, valamint a tehetséggondozásra való odafigyelés még teljesebbé teszi a fejlesztéssel kapcsolatos tartalmat. Meghatározza a dokumentum a gyógypedagógus és az óvónők feladatát. A team munka nevesíti a speciális szakmai segítségnyújtást jelentő intézményeket. 37

38 A felvállalt sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztési feladatainak meghatározása zárja az integrált pedagógiai programot./kt.50. a)/ ÖSSZEGEZÉS A Petőfi Úti Óvoda nevelési programja az óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján készült, az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően. Az eredeti dokumentumba beemelt tartalmak a felvállalt sajátos nevelési igényű gyermekcsoport fejlesztését, s a többségi gyermekekkel történő sikeres együttnevelést szolgálják. Az integráció alapelvei érvényesülnek. Az integrált nevelés, valamint a speciális fejlesztés feltételrendszere adott. Az óvoda nevelési programja tartalmazza a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet. A program tartalmilag kellően kidolgozott. A dokumentum formailag megfelel a követelményeknek/szerkezet, stílus, szakszerűség/. A Petőfi Úti Óvoda Nevelési Programja a végrehajtott módosítással alkalmassá vált a sajátos nevelési igényű gyermekek öt csoportjának integrált keretek között történő nevelésére, fejlesztésére. Javaslat Sárvár Város Önkormányzata felé A nevelési program, a szakirányú gyógypedagógus meghatározott óraszámú alkalmazását az utazó gyógypedagógusi hálózat segítségével tervezi megoldani. Jelenleg, megyei szinten, ez a hálózat nem működik kellő módon. Ezért feltételezem, hogy Sárváron és a körzetében élő, korábban a szegregált intézményben dolgozó gyógypedagógusokra tud az óvoda támaszkodni. Mivel az együttnevelés magasabb számban igényli a gyógypedagógiai szakemberek köztük a logopédusok jelenlétét, szükségesnek látom a szakemberek számának bővítését, ill. a már meglévők helyi szinten történő összefogását, szakirányuk feltérképezését. A helyi utazó hálózat az intézmények közötti feladatmegosztást / amely létezésére következtetni lehet a módosított nevelési program alapján / kiszámíthatóbbá, tervezettebbé tudná tenni, de ez előkészítené az új törvény alapján várható változásokat is. Szombathely,2012.május 22. Andor Ottó közoktatási szakértő ig.sz.: SZ Pócz Gáborné közoktatási szakértő ig.sz.:sz

39 3. melléklet Jegyzőkönyv Készült: Sárvár, Petőfi Úti Óvoda Időpont: Jelen vannak: Stieber Józsefné óvodavezető Alkalmazotti közösség tagjai jelenléti ív szerint Téma: Alkalmazotti közösségi értekezlet: A Pedagógiai Program Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítésének ismertetése, elfogadása; Menete: Stieber Józsefné óvodavezető köszöntötte Az Alkalmazotti közösség tagjait, majd javaslatot tett az értekezlet napirendi pontjára: 1. A Pedagógiai Program Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítésének ismertetése, elfogadása; A napirendi pontot az Alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta. 1. Az Óvodavezető tájékoztatta az Alkalmazotti közösséget, hogy a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel az óvoda Pedagógiai Programjának VIII. fejezet 2. pontja kerül kiegészítésre. Fendrikné Kozonics Éva telephelyvezető ismertette A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését az alábbi általános elvek figyelembevételével valósítjuk meg című beillesztésre kerülő részt. 2. Stieber Józsefné elmondta, hogy az óvodában megfelelő szakember ellátottság hiányában csak az enyhébb fogyatékosságú / enyhén értelmi fogyatékos, testi, érzékszervi fogyatékkal küzdő ( gyengén látó, nagyothalló ) / gyermekek nevelését tudja biztosítani. E fejlesztéshez az eszközök is biztosítottak. Emiatt kérni szeretné a Fenntartót, hogy ennek tükrében módosítsa az óvoda Alapító Okiratát arról, milyen fokú fogyatékossággal bíró gyermekek integrációja valósulhat meg az óvodában. Tóthné Kapocsi Zsófia általános helyettes ismertette A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének feladatai címmel a fogyatékossági típusonként jellemzően előforduló tennivalókat. Fogyatékossági típusok: 1. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő enyhén értelmi fogyatékos; 39

40 2. Testi; 3. Érzékszervi fogyatékosok közül: - a látás sérült gyermekek közül: gyengén látó - a hallás sérült gyermekek közül: nagyothalló 3. Az óvodavezető, az Alkalmazotti közösséggel egyetértve javasolta,hogy kérésünkre a Nevelési Tanácsadó szakemberei a hatékonyabb együttnevelés érdekében az óvodai csoportban is figyeljék meg az általuk vizsgált gyermekeket. A javaslat a 2012 / 2013 as nevelési év Nevelési Tanácsadóval készített Kapcsolattartási terv - ben kerüljön rögzítésre. Az Alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta az ismertetett Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történt kiegészítést. Egyetértett az Alapító Okirat módosításának javaslatával is. IV. Stieber Józsefné óvodavezető zárta az értekezletet. Sárvár, Békefi Béláné Jegyzőkönyv vezető Tóthné Kapocsi Zsófia hitelesítő Fendrikné Kozonics Éva hitelesítő 40

41 4. SZ. MELLÉKLET 5. Jegyzőkönyv Készült: Sárvár, Petőfi Úti Óvoda Időpont: Jelen vannak: Stieber Józsefné óvodavezető Óvodaszék tagjai jelenléti ív szerint Téma: Az óvoda integrációs Pedagógiai Program Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítésének ismertetése, véleményezése Stieber Józsefné, óvodavezető köszöntötte az Óvodaszék tagjait, majd javaslatot tett az értekezlet napirendi pontjára: - Az óvoda integrációs Pedagógiai Program Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése című résszel történő kiegészítésének ismertetése, véleményezése A napirendi pontot az Óvodaszék tagjai 100 % - ban elfogadták. Stieber Józsefné, óvodavezető részletesen ismertette az Óvodaszék tagjaival az óvoda integrációs Pedagógiai Programjának I., VIII. fejezet kiegészítését Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése címmel. Az ismertetést követően az óvodavezető megkérte az Óvodaszék tagjait, hogy véleményezzék a változtatást. Az Óvodaszék tagjai a következő véleményezést fogalmazta meg: A sajátos nevelési igényű gyermekek számára megfogalmazott célokkal egyetértünk, kiemelten fontosnak tartjuk az alkalmazkodó készség, önállóság és a gyermekek érzelmi világának fejlesztését. A habilitációval és rehabilitációval kapcsolatban megfogalmazott általános célok, fő területek részletesen bemutatásra kerültek. A legfontosabb feladatnak azt tartjuk, hogy az óvodai nevelés során sikerüljön elérni a sajátos nevelési igényű gyermekek mind érzelmi, mind értelmi fejlesztését és a közösségbe való beilleszkedésük és társaik általi elfogadtatásuk elősegítését. A megfogalmazott gyógypedagógiai és óvodapedagógusi feladatokkal egyetértünk és támogatjuk azokat. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkákra vonatkozó óvodai eljárás is részletesen ismertetésre került. Az ebben megfogalmazott irányelvekkel és kitűzött célokkal és feladatokkal egyetértünk. Az óvoda kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy kapcsolatot építsen ki olyan szervezetekkel, intézményekkel, bizottságokkal, amelyek támogatják a kitűzött nevelési célok elérését. Az integrációs pedagógiai program részletesen kitér a sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének feladataira. Az ebben megfogalmazott teendőkkel egyetértünk és támogatjuk az óvodavezetést a feladatok sikeres megvalósításában. 41

42 Az Óvodaszék tagjai a Pedagógiai Program kiegészítés 100 % - ban támogatta és elfogadta. Stieber Józsefné óvodavezető zárta az értekezletet. Sárvár, Molnárné Németh Rita jegyzőkönyv vezető hitelesítő hitelesítő 42

43 3/ Napirendi pont Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola: a/ Alapító Okiratának módosítása ELŐTERJESZTÉS a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola a cukrász képzés indításával összefüggő Alapító Okirat módosításáról A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola vezetője kérelmezte, hogy a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzó cukrász ( ) szakma oktatása elindulhasson az intézményben (3. melléklet). A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) ának 15. pontja értelmében, mivel a cukrász szakma indítása átszervezésnek minősül, amelynek határideje a Kt ának (11) bekezdése értelmében július hónap utolsó munkanapja. A Kt ának (6) bekezdése előírja, a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez Sárvár Város Önkormányzata megkérte a Vas Megyei Kormányhivatal a fejlesztési tervre épített szakvéleményét. Az idézett jogszabályi hely alapján a helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás Kt ának (6) bekezdésében meghatározottak szerint történő további ellátását. A közoktatási szakértő elkészítette a szakértői véleményét (4. sz. melléklet). Ugyanezen jogszabályi hely értelmében a Vas Megyei Kormányhivatal részére a szakvéleménynek a megkérésével együtt megküldésre került a független szakértői vélemény is. A Vas Megyei Kormányhivatal a mellékletben foglalt szakvéleményt állította ki (5.sz. melléklet). Vas Megyei Kormányhivatal a következő tartamú szakvéleményt adta ki: A Vas Megyei Kormányhivatal megállapítja, hogy a fenntartónak az a szándéka, miszerint az intézményben megfontolás tárgyává teszi a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzó cukrász ( ) szakma oktatását nem ellentétes Vas Megye évig terjedő időszakra vonatkozó közoktatásfejlesztési tervével.. Az Alapító Okirat módosításáról a közoktatásáról szóló jogszabályokban foglaltak alapján az iskolai közösségek megalkották véleményüket. A május 21 én tartott ülésén az iskolaszék egyhangú véleménye volt, hogy az intézmény szakképzésének fejlesztéséhez jó ötlet a cukrász képzés bevezetése. A végzősök piacképes szakmákhoz juthatnak, a helyi vendéglátó cégek, a vállalkozások minőségi munkaerőhöz. Az iskolaszék tagjai egyetértettek az intézményben a szakmaválaszték bővülésével. A diákönkormányzat május 24 én tartott ülésén annak tagjai az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatokat támogatták. A május 24 én tartott ülésén 43

44 a szülői munkaközösség tagjai az elhangzott vélemények figyelembe vételével egyhangúlag kinyilvánították, hogy az intézmény Alapító Okiratának változtatásával egyetértettek, az intézményfejlesztési elképzeléseket támogatták. A 2012 május 25 én tartott ülésén az alkalmazotti közösség egyhangú szavazással kinyilvánította, hogy az Alapító Okirat módosításával egyetért. A Kt ának (3) bekezdése értelmében Sárvár Város Önkormányzata a cukrász szakképzés indításáról megkérte a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét (6. sz. melléklet). A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a kérelmet, hiszen a munkaerőpiac által igényelt szakképesítés bevezetését szolgálja. Ugyanakkor felhívja az intézmény figyelmét, hogy a cukrász szakképesítés bevezetésével célszerű lenne egy stabil, középtávú szakképzési struktúrát kialakítani. A tervezett cukrászképzésről az intézmény készített költségkalkulációt, kimutatást a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekről (7. sz. melléklet). Az Alapító Okirat tervezett módosítása tartalmazza engedélyezés esetében a cukrász szakmával kapcsolatos kiegészítést, valamimt az évfolyamok számára vonatkozó módosítást. E kettő módosítás a Kt ának 15. pontja értelmében intézményátszervezésnek számít. A további módosítások alapvetően szövegszerű módosításokat jelentenek, amelyek nem tekinthetőek intézményátszervezésnek. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: A/ A 2012/2013. tanévtől kezdődően engedélyezi a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző iskolában a cukrász szakma oktatását. B/ A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 53/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja, legkésőbb augusztus 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 5. /:Kondora István:/ 44

45 1. sz. melléklet a /2012. /VI../ számú képviselő-testületi határozathoz MÓDOSÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet előírásainak végrehajtása miatt a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 53/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott 46/2005. /II.15./ számú, a 114/2005./IV.28./ számú, a 174/2007. /VI.28./ számú, a 177/2007. /VI.28./ számú, a 328/2007. /XII.13./ számú, a 13/2008. /I.24./ számú, a 35/2008. /II.14./ számú, a 71/2008. /III.27./ számú, a 106/2008. /IV.22./ számú, a 197/2008. /VI. 26./ számú, a 20/2009. /I. 29./ számú, a 48/2009. /III. 19./ számú, a 127/2009. /V. 21./ számú, a 191/2009. /VI. 25./ számú, a 165/2010. /VIII. 12./ számú, a 231/2010. /XI. 18./ és a 107/2011. /V.26./ számú, a /212. /V. / számú és a./2012. /VI. / számú határozatával módosított I. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. része pontjának d) alpontjának d) a szakközépiskolai képzésben a kilencedik évfolyamtól kezdődően a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az OKJ szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás is folyhat, tartalmú szövegezését a következőképpen módosítja: d) a szakközépiskolai képzésben a kilencedik évfolyamtól kezdődően kerettantervben meghatározott elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás is folyhat,. II. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. része pontjának e) alpontjának e) szakképzési évfolyamokon, tizenharmadik és tizennegyedik évfolyamok az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókat felkészíti az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai vizsgára és vizsgáztatja, konkrétan: Panziós, falusi vendéglátó OKJ Vendéglős OKJ Utazásügyintéző OKJ tartalmú szövegezését a következőképpen módosítja: e) szakképzési évfolyamokon, tizenharmadik és tizennegyedik évfolyamok az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókat felkészíti az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai vizsgára és vizsgáztatja, konkrétan: Vendéglős OKJ Utazásügyintéző OKJ Felmenő rendszerben: szeptember 1-től 45

46 Vendéglős OKJ III. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. része pontjának f) alpontjában szereplő szakmák felsorolását a következő szakmákkal bővíti: cukrász azonosító szám: panziós, falusi vendéglátó azonosító szám: IV. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. részének Felnőttképzést folytat az alábbi - Országos Képzési Jegyzékben szereplő - szakmákban című pontjából törli a vendéglős szövegezést. V. Az Alapító Okiratnak az évfolyamok számáról szóló 2.7. részének : 2.7. Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, egy, másfél és kettő évfolyamos szakképzés /érettségire épülő/, valamint három évfolyamos szakiskolai formában folyik. a következőképpen módosítja: 2.7. Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, a szakképzés egy és kettő évfolyamos /érettségire épülő/, valamint kettő évfolyamos szakiskolai formában folyik.. Az Alapító Okirat 5.3. részének a 5.3. Záradék: A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. /VI.6./ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 5.3. Záradék: A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép, de legkésőbb augusztus 31 - én hatályba.. Jelen módosító okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /VI / számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, június. /: Kondora István :/ 46

47 2. melléklet a /2012. /VI.../ számú képviselő-testületi határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete által az 53/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott, a 46/2005. /II.15./ számú, a 114/2005./IV.28./ számú, a 174/2007. /VI.28./ számú, a 177/2007. /VI.28./ számú, a 328/2007. /XII.13./ számú, a 13/2008. /I.24./ számú, a 35/2008. /II.14./ számú, a 71/2008. /III.27./ számú, a 106/2008. /IV.22./ számú, a 197/2008. /VI. 26./ számú, a 20/2009. /I. 29./ számú, a 48/2009. /III. 19./ számú, a 127/2009. /V. 21./ számú, a 191/2009. /VI. 25./ számú, a 165/2010. /VIII. 12./ számú, a 231/2010. /XI. 18./, a 107/2011. /V.26./ számú, a /2012. /V../ számú és /2012. /VI. / számú határozatával módosított Alapító Okirata Az intézmény neve, székhelye: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 9600 Sárvár, Móricz Zs.u Telephelye: Alapítás időpontja: Történeti: Önkormányzati: december /1999. /XII.22./ számú képviselő-testületi határozat. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú intézmény Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola Sárvár, Móricz Zs. u Irányító szerv neve, székhelye: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Alapítói és egyéb irányítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Az intézmény alapítójának, illetve fenntartójának neve, címe: - Alapítója: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) - Fenntartó: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) Az intézmény típusa: gimnázium, szakközépiskola és szakiskola 1.6. Az intézmény tagozatai: a felnőttoktatás esti tagozata 1.7. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:

48 1.8. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az igazgató, akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgató-helyettes képviseli Jogszabályban meghatározott közfeladata: TEÁOR száma: 8531 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: általános középfokú oktatás 2.2. Az intézmény alaptevékenysége: Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakmai továbbképzések iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés egyéb oktatást kiegészítő tevékenység könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A központi konyháról biztosítja a menzás tanulók és az intézményi dolgozók étkeztetését, továbbá a munkahelyi vendéglátást A gimnáziumban, szakközépiskolában és a szakképzésben: a) a négy évfolyamos gimnáziumi és a négy évfolyamos szakközépiskolai képzésben a nevelés és az oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. 48

49 b) öt évfolyamos gimnáziumi képzésben a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyam - kezdődik, és a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be, c) mindhárom képzési formában a tanuló felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra, d) a szakközépiskolai képzésben a kilencedik évfolyamtól kezdődően kerettantervben meghatározott elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás is folyhat, e) szakképzési évfolyamokon, tizenharmadik és tizennegyedik évfolyamok az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókat felkészíti az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai vizsgára és vizsgáztatja, konkrétan: Vendéglős OKJ Utazásügyintéző OKJ Felmenő rendszerben: szeptember 1-től Vendéglős OKJ f) A szakképzési évfolyamokon a tanulókat felkészíti az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai vizsgára és vizsgáztatja, konkrétan: pincér azonosító szám: szakács azonosító szám: cukrász azonosító szám: panziós, falusi vendéglátó azonosító szám: g) a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint /Közoktatási törvény. 42.., 46.., / - folytathatja tanulmányait a gimnázium, szakközépiskola és a szakiskola megfelelő évfolyamán, h) a felnőttoktatás formái közül a gimnáziumi és profilnak megfelelő szakközépiskola esti tagozatán képzést folytat, mely az érettségi megszerzésére nyújt lehetőséget, i) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése oktatása; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása; a nevelési tanácsadó által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása, 49

50 j) képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. k) Az iskolai könyvtár működése Felnőttképzést folytat az alábbi - Országos Képzési Jegyzékben szereplő - szakmákban: szállodai szobaasszony cukrász pincér szakács konyhai kisegítő gyorséttermi- és ételeladó vendéglátásszervező vendéglátó eladó hostess fitness-wellness asszisztens rendezvény- és konferenciaszervező protokollügyintéző utazásszervező menedzser utazásügyintéző idegenvezető szállodai portás, recepciós Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: a. pályázatokon való részvétel, b. helyiségek bérbeadása, c. együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal, d. rendezvények, tanfolyamok szervezése, e. ECL és ELTE ITK ORIGO bejelentett nyelvvizsgahelyként működik Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a) A közoktatási törvény 114../1/ bekezdése b/ pontjában felsorolt valamennyi szolgáltatás. b) Évfolyamonként kettő osztályban emelt óraszámú német nyelv, angol nyelv, matematika és természettudományos tantárgyak oktatása. b) Számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatása. c) Évfolyamonként három osztálycsoportban gimnáziumi, egy osztálycsoportban szakközépiskolai vendéglátás - idegenforgalmi szakmacsoportos képzés, továbbá az éves beiskolázási terv szerint meghatározott osztálycsoport(ok)ban szakképzés, valamint két tanulócsoportban szakiskolai képzés. 50

51 2.4. Térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: a) A közoktatási tv /1/ bekezdése a/, b, d/ és e/ pontjában felsorolt szolgáltatások a fenntartó által szabályozott módon. b) A közoktatási törvény /1/ bekezdése d/, e/ pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell. c) A tanuló és felnőttétkeztetési díj fizetése a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv /5/ bekezdése, valamint a többször módosított 17/1996. /XI.19./ sz. önkormányzati rendelet figyelembe vételével történik Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: a) A közoktatási törvény 116../1/ bekezdése b-e/ pontjában felsorolt szolgáltatások a fenntartó által szabályozott módon. b) A közoktatási törvény 116../1/ bekezdése d-e/ pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell Az intézményben felvehető maximális tanulói létszám: középiskola és szakiskola: 720 fő. A felnőttoktatás esetén a közoktatási törvény nem határoz meg maximális tanuló létszámot Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, a szakképzés egy és kettő évfolyamos /érettségire épülő/, valamint kettő évfolyamos szakiskolai formában folyik Működési köre: Sárvár és vonzáskörzete. 3. Az intézmény gazdálkodása Ellátandó vállalkozások köre, mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlannyilvántartásban a sárvári 549 hrsz alatt felvett 5548 m 2 területű Sárvár, Móricz Zs. u. 2. sz. alatti házasingatlan. Az ingóvagyon az általános vagyonleltár szerint A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekintendő. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 51

52 Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el Az intézmény vezetőjének megbízás rendje: A közoktatási intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza meg, a 138/1992. /X.8./ Korm. rendeletben, a évi LXXIX. törvényben, továbbá a 11/1994. /VI.8./ MKM rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 5. Záró rendelkezések 5.1. Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati rendeletek alapján azonnal vagy a megjelölt határidőig. 5.2.Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése és módosítása: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítésének és módosításának felelőse az intézmény vezetője. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően folyamatosan történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és módosításai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé. A Szervezeti és Működési Szabályzatot és módosításait jóváhagyottnak kell tekinteni, ha Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézmény részéről történt megkereséstől számított harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésén nem nyilatkozik Záradék: A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. /VI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép, de legkésőbb augusztus 31 - én hatályba. Sárvár, június.. /:Kondora István:/ polgármester /:dr. Szijártó Valéria:/ jegyző 52

53 3. sz. melléklet Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Kondora István Polgármester Úr részére Ikt.sz.: /2012. Sárvár Várkerület Tárgy: Alapító Okirat módosítás Tisztelt Polgármester Úr! Az alábbi két rendeletre hivatkozva kérem, hogy intézményünk Alapító Okiratának módosítását kezdeményezni sziveskedjen. a 32/2011 (VIII. 25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról a 133/2011 (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról Intézményünkben a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzik a cukrász ( ) szakképesítés. Szeretnénk a szakmacsoportban szereplő, az intézmény tárgyi és személyi feltételeit kihasználó összes képzést kínálni. A képzés bevezetésének személyi feltételei adottak, Dankovics Éva szakoktató végzettségei: élelmiszermérnök (Szegedi Tudományegyetem MK-00040/2011/OKL), sütő- és cukrásztechnikus (OKJ Élelmiszeripari és földmérési szakközépiskola). A képzés tárgyi feltételek részben adottak, illetve megteremthetőek a 2011-ben intézményünkhöz juttatott szakképzési hozzájárulásból. A szakmaválaszték bővülése nem jelenti az intézményben engedélyezett tanulói létszám növekedését. Kérem Polgármester Úr, és a Képviselő-testület támogatását az intézményfejlesztési elképzelések jogszabályi hátterének megteremtéséhez. Sárvár, február 10. Tisztelettel: Hevér Mihályné igazgató 53

54 4. sz. melléklet SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Ramocsa András közoktatási szakértő Sárvár, április 7. 54

55 Szakértői vélemény a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola átszervezéséről Szakértő neve: Ramocsa András Szakértői igazolás száma: SZ Lakcíme: 9730 Kőszeg, Velemi u. 34/C 1/3. Megbízó: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Képviselője: Kondora István polgármester 55

56 A vizsgálat tárgya: Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában megfontolás tárgyává teszik a vendéglátásidegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzó cukrász ( ) szakma oktatását. Intézményükben a vendéglátásidegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzik a nevezett szakképesítés. Szeretnék a szakmacsoportban szereplő, az intézmény tárgyi és személyi feltételeit kihasználó összes képzést kínálni. A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában az Alapító Okirat tervezete tartalmazza az évfolyamok számáról szóló 2.7. pont módosítását. A jelenleg hatályos Alapító Okirat az alábbiak szerint szabályozza az intézmény évfolyamainak a számát: 2.7. Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, egy, másfél és kettő évfolyamos szakképzés /érettségire épülő/, valamint három évfolyamos szakiskolai formában folyik. A tervezet szerint az évfolyamok számáról szóló rész az alábbiak szerint módosul: 2.7. Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, egy, másfél és kettő évfolyamos szakképzés /érettségire épülő/, valamint három kettő évfolyamos szakiskolai formában folyik. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (6) bekezdése előírja, hogy a fenntartó önkormányzat akkor szervezheti át közoktatási intézményét, ha az adott tevékenységről és szolgáltatásairól továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulók szüleinek ne jelentsen aránytalan terhet. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának 15. pontja értelmében intézmény átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a Kt a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, eszerint az alaptevékenység és az évfolyamok számának változása is intézményátszervezésnek minősül. A hivatkozott törvényi szabályozás alapján szakértői munkám során alapvetően két tényezőt kell vizsgálnom: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának 3. pontja alapján az aránytalan teher vizsgálatát. 2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának 22. pontja alapján az említett átszervezések biztosítják e az oktatásról történő megfelelő színvonalon való további gondoskodást. A vizsgálat módja: - Dokumentumok tanulmányozása, elemzése - Személyes beszélgetések Hevér Miklósné igazgatónővel - Személyes beszélgetés Dankovics Éva szakoktatóval - Helyszíni szemle, az oktatási feltételek megtekintése 56

57 - Szakértői vélemény megfogalmazása A vizsgálat során tanulmányozott dokumentumok: - Hevér Mihályné igazgatónő Alapító Okirat módosítási kérelme - Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okirat tervezete - Hevér Mihályné igazgatónő: Költségkalkuláció - a 32/2011 (VIII. 25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról - a 133/2011 (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Munkaerő-piaci igények kielégítése: Az iskolának jelenleg tíz vendéglátó egységgel van együttműködési megállapodása. Sárvár város és a régió vendéglátó egységeinek, a munkaerő-piac igényeinek kielégítéséhez a cukrász szakképzés bevezetésével a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő összes képzést tudják kínálni. Közös érdek, hogy Sárvár idegenforgalmi fejlődéséhez megteremtsék a szakképzett munkaerőt. Az érettségi vizsgával, alkalmazható nyelvtudással rendelkező szakemberek jó eséllyel jelennek meg a munkaerőpiacon, a helyi vállalatok, vállalkozások szívesen fogadják a Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola diákjait. A képzés személyi feltételei: A képzés bevezetésének személyi feltételei adottak, Dankovics Éva szakoktató végzettségei: élelmiszermérnök (Szegedi Tudományegyetem MK-00040/2011/OKL), sütő- és cukrász technikus (OKJ Élelmiszeripari és földmérési szakközépiskola). A képzés tárgyi feltételei: A helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a képzés tárgyi feltételei részben adottak, illetve megteremthetőek. A vendéglős és a szakácsképzés miatt az iskola már rendelkezik az X-el jelölt, a cukrászathoz szükséges alapvető felszerelésekkel. A cukrász szakképzéshez a Szakmai és Vizsgáztatási Követelményekben a képzési feladatok teljesítéséhez az alábbi szükséges eszközök és felszerelések minimumát határozzák meg: Cukrász kéziszerszámok, eszközök X Tűzhely X Hőmérő Cukrászati hűtő berendezések Darálók X Sütő berendezések X 57

58 Keverő-, nyújtó- és hengerlő gépek Cukrászati hidegtechnológia gépei: étkezési jégkészítés X Fagylaltkészítés Mérlegek X Számítógépek X A színvonalasabb képzés érdekében azonban javaslom - a szakképzési hozzájárulás terhére - még beszerezni a következő eszközöket és gépeket: Digitális maghőmérő Digitális konyhai mérleg X Mák-, diódaráló X Dagasztó-, habverő gép X Konzervnyitó kézi Hűtőszekrény Fondant tölcsérek Tortakarikák X Mártó villák X Bordás nyújtófa Cukorfokoló Sütőformák X Keverőtálak X Fóliázó gép Fa gyúródeszka Regál Habfúvó gép Gitterrácsok X Gyors forralók X Tortaállvány Csoki temperáló Kapszlik Kézi habverő gépek X Habüstök X 58

59 Habverők X Pudingformák Habzsákok X Idomcsövek X Marcipánformázók Cukormodellező eszközök Habkártyák X Ecsetek X Csokoládéformák Kiszúrók X Cukrászpléh Alupléh Tanulói létszám: A szakmaválaszték bővülése nem jelenti az intézményben engedélyezett tanulói létszám növekedését. A cukrász szakképzés bevezetésével az országosan csökkenő gyereklétszám mellett is nagyobb lehetőség adódik az osztályok maximális létszámmal történő feltöltésére. Osztályok számának növekedése: Hevér Mihályné igazgatónővel történő megbeszélések során megállapítottam, hogy az új képzési kínálat megjelenése, a szakmaválaszték bővülése a szakképzési évfolyamokon nem módosítja a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete beiskolázási tervében engedélyezett osztályok számát, azonban a különféle szakmai képzésekre jelentkezők függvényében az osztályok összetétele változhat. Az egyik osztályban a vendéglős, az utazásügyintéző és a panziós képzés kapna helyet, a másik osztályban a cukrász, a szakács, és a pincér tanulók beiskolázására kerülhetne sor. A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában az Alapító Okirat tervezete tartalmazza az évfolyamok számáról szóló 2.7. pont módosítását. A tervezet szövegezése félreérthető, ezért a 2.7. pontot a következők szerint javaslom módosítani: 2.7. Évfolyamok száma: a nevelés-oktatás négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos szakközépiskolai, a szakképzés egy és kettő évfolyamos /érettségire épülő/, valamint kettő évfolyamos szakiskolai formában folyik. Modultérkép: A tanulók heti két napot az iskolában, heti három napot pedig tanulószerződéssel a gyakorlóhelyeken töltenek. 59

60 A cukrászok, a szakácsok és a pincérek a azonosító számú, Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek megnevezésű szakmai követelménymodul, a azonosító számú, Vendéglátó tevékenység alapjai megnevezésű szakmai követelménymodul és a azonosító számú, Szakmai idegen nyelvi kommunikáció megnevezésű követelménymodul tananyagát az elméleti órákon együtt tanulhatják. A pincér és a vendéglős tanulók részére az elméleti órákon együtt oktathatják a azonosító számú, Felszolgálás I. megnevezésű szakmai követelménymodult. A szakács és a vendéglős tanulók számára az elméleti órákon együtt taníthatják a azonosító számú, Ételkészítés I. megnevezésű szakmai követelménymodult. Az iskolában oktatott, és bevezetésre tervezett szakmák modultérképét az alábbi táblázat tartalmazza: Az iskolában oktatott szakmák modultérképe Cukrász (Tervezett szakképesítés) Szakács Pincér Vendéglős Panziós, falusi vendéglátó Utazásügyintéző Összefoglalás, szakértői vélemény: 1. Az iskola átszervezése a tanulók szüleinek és a tanulóknak nem jelent aránytalan terhet, mivel az intézkedés végrehajtása után az iskolai oktatás-nevelés a jelenlegi feladat ellátási helyen fog tovább folytatódni. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 121. (1) 2 bekezdése 3. 3 pontja szerint aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); 2 A 121. (1) bekezdése az 1996: LXII. törvény 92. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 3 A 121. (1) bekezdésének 3. pontja a 2003: LXI. törvény 90. (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. 60

61 2. A fenntartó a tervezett átszervezéssel továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik a feladat ellátásáról. Az átszervezés végrehajtása után a feladatot a jól felszerelt jelenlegi feladat-ellátási helyeken látják el, változatlan személyi feltételek mellett (munkajogi jogutódlás), továbbá tartalmi szempontból sem történik negatív változás. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) 4 bekezdése 2. 5 pontja szerint megfelelő színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szűnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel küzdők nevelése, oktatása) igénybevétele; Összességében nincs olyan szakmai-jogi akadály, amely miatt a tervezett átszervezést ne lehetne eredményesen végrehajtani. Sárvár, április 7. Ramocsa András közoktatási szakértő 4 A 121. (1) bekezdése az 1996: LXII. törvény 92. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 5 A 121. (1) bekezdésének 22. pontja a 2003: LXI. törvény 90. (4) bekezdésének c) pontja, a 2011: CLXXIX. törvény pontja szerint módosított szöveg. 61

62 5. sz. melléklet Vas Megyei Kormányhivatal szakvéleménye XVIII-B-100/167-2/2012. Ügyintéző: Dr. Kiricsi Olga Tárgy: szakvélemény HATÁROZAT A Sárvár Város Önkormányzata fenntartásában működő (képviseli: Kondora István polgármester, a továbbiakban: fenntartó) Tinódi Sebestyén Gimnázum és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola ( székhely: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2.) közoktatási intézmény átszervezésére (a továbbiakban: intézmény) vonatkozóan az alábbi szakvéleményt adom: A Vas Megyei Kormányhivatal megállapítja, hogy a fenntartónak az a szándéka, miszerint az intézményben megfontolás tárgyává teszi a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzó cukrász ( ) szakma oktatását nem ellentétes Vas Megye évig terjedő időszakra vonatkozó közoktatás-fejlesztési tervével. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u ) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be. Az eljárás során a kérelmező az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bek. b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül. I n d o k o l á s A fenntartó képviselője kérte mellékleteket is csatolva- a Vas Megyei Kormányhivataltól, hogy az intézmény átszervezésére figyelemmel szakvéleményünket alakítsuk ki. A kérelemhez csatolt mellékletek a következők: - alapító okirat módosításának munkaanyaga, - Ramocsa András közoktatási szakértő (szakértői igazolás száma: SZO25805) április 7-én kelt szakértői véleménye, - Hevér Mihályné igazgató fenntartóhoz beadott kérelme. A fenntartó kérelme az alábbiak szerint teljesíthető: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 88. (6) bekezdése alapján (csak az vonatkozó részeket emelem ki) a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly 62

63 módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve fejlesztési tervre- alapított szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a kormányhivatal részére a szakvélemény megküldésével egyidejűleg meg kell küldeni. A szakértő a szakértői véleményében rögzítette,(csak a lényeget kiemelve) hogy az intézményben a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban oktatható szakmák közül nappali tagozaton hiányzik a cukrász szakma oktatása Az intézmény szeretné a szakmacsoportban szereplő, az intézmény tárgyi és személyi feltételeit kihasználó összes képzést kínálni. Az iskolának jelenleg tíz vendéglátó egységgel van együttműködési megállapodása. Sárvár város és a régió vendéglátó egységeinek, a munkaerő piac igényeinek kielégítéséhez a cukrász szakképzés bevezetésével a nevezett szakmacsoportban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő összes képzést tudják kínálni. Közös érdek, hogy Sárvár idegenforgalmi fejlődéséhez megteremtsék a szakképzett munkaerőt. Az érettségi vizsgával, alkalmazható nyelvtudással rendelkező szakemberek jó eséllyel jelennek meg a munkaerőpiacon, a helyi vállalatok, vállalkozások szívesen fogadják az iskola diákjait. A képzés személyi feltételei adottak, a tárgyi feltételek részben adottak illetve megteremthetőek. A szakmaválaszték bővülése nem jelenti az intézményben engedélyezett tanulói létszám növekedését. A cukrász szakképzés bevezetésével az országosan csökkenő gyereklétszám mellett is nagyobb lehetőség adódik az osztályok maximális létszámmal történő feltöltésére. Csak a megjegyzés szintjén érdekes, de a szakértői vélemény az alapító okirat munkaanyagának 2.7 pontját (évfolyamok számára vonatkozó szövegezés) félreérthetőnek minősítette, ezért javasolta annak módosítását, amelyre figyelmet kell fordítani. A szakértő álláspontja az, hogy az iskola a tervezett átszervezést követően is megfelel a feladatellátásról megfelelő színvonalon való további gondoskodás törvényi kritériumának, illetve a tervezett intézkedés aránytalan teherrel nem jár, mert (megismételve és kiemelve) az intézkedés végrehajtása után az iskolai oktatás-nevelés a jelenlegi, jól felszerelt feladatellátási helyen fog tovább folytatódni, változatlan személyi feltételek mellett, továbbá tartalmi szempontból sem történik negatív változás. Összességében nincs olyan szakmai-jogi akadály, amely miatt a tervezett átszervezést ne lehetne eredményesen végrehajtani. Mindezekre figyelemmel a fenntartó tervezett intézkedésében foglaltak nem ellentétesek a fejlesztési tervvel, így a szakvéleményt a rendelkező rész szerint kiadtam. Fent írtakra tekintettel és a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések és a Kt.102. (11) bekezdése, 121. (3.), (15.), (22.) pontja alapján - a hatáskörre és az illetékességre is kiterjedően- a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet egyéb tekintetben a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) ai alapján hoztam meg. A fellebbezési lehetőséget az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII. 23. ) Korm. rendelet 40. -a biztosítja, miszerint a Ket. és a Kt. hatálya alá tartozó ügyekben a kormányhivatal által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el. 63

64 A fellebbezésre vonatkozó egyéb eljárási szabályokat a Ket. 98. (1) és (4) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése, valamint a 106. (3) bekezdése tartalmazza. Szombathely, május 2. Harangozó Bertalan kormánymegbízott felhatalmazása alapján: A határozatot kapják: 1.) Kondora István Sárvár Város Polgármestere 9600 Sárvár, Várkerület ) Nagy Miklós vezető tanácsos (tájékoztatásul címen) Ágh Ernőné sk. főigazgató 64

65 Iktatószám: O/920/2/2012 Ügyintézőnk: Polgár Zsuzsanna Tárgy: Véleményezés Szombathely, május 17. Kondora István polgármester úr részére Sárvár Várkerület Tisztelt Polgármester Úr! 6.sz. melléklet Sárvár Város Önkormányzata az általa fenntartott Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában megfontolás tárgyává teszi a nappali tagozaton újabb szakma oktatását. Kondora István polgármester úr ehhez kérte a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (3) bekezdésére hivatkozva. A kamara álláspontjának megfogalmazásához rendelkezésre álló dokumentumok a következők: Dr. Kondora István polgármester levele, Hevér Mihályné iskolaigazgató alapító okirat módosítását kérő levele, az alapító okirat, Ramocsa András közoktatási szakértő szakértői véleménye. Az iskolában az alapító okirat a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporthoz tartozó szakképesítésének oktatását teszi lehetővé. Ezek a következők: pincér, szakács, panziós, falusi vendéglátó, vendéglős, utazásügyintéző. A felsorolt szakmákhoz oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek természetesen biztosítottak az intézményben. A rendelkezésre álló feltételek teljesebb körű kihasználása érdekében az iskola szeretné az ugyancsak vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba tartozó cukrász szakma (OKJ száma: ) oktatását felvenni a képzési kínálatába. Kamaránk véleménye szerint egy új képzés beindításakor a döntést elsődlegesen a munkaerőpiac szempontjából vizsgálódva kell meghozni. A szakképzésnek mindenekelőtt a gazdaság igényeit kell kielégíteni. A szakértői jelentésből és az igazgatónővel történt szóbeli beszélgetésből kiderül, hogy ez irányban történtek igényfelmérések. Az iskolának jelenleg is van a gazdaság szereplőivel együttműködési megállapodása a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan. Sárvár város és a térség vendéglátó egységei keresik a cukrász végzettséggel rendelkező munkaerőt. Az iskolában a jelenleg oktatott szakképesítések is a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporthoz tartoznak, ezáltal az újabb szak bevezetéséhez a képzés tárgyi és 65

66 feltételei részben már adottak. A hiányzó eszközök biztosítása aránytalanul nagy terhet nem ró az intézményre. A demográfiai csökkenés miatt nem várható a tanulói létszám növekedése, az új szakma beindítása nem módosítaná a szakképzési évfolyamokon az indítható osztályok számát. Az elképzelés szerint a tervezett két osztályból az egyikben a vendéglátáshoz, a másikban pedig az idegenforgalomhoz kapcsolódó szakképesítéseket fognák össze. A gyakorlati képzés részben az iskolában, részben pedig tanulószerződéssel a gyakorlóhelyeken valósulna meg. A szakértői véleményben szereplő modultérkép bemutatja azokat a közös modulokat, amelyek az érintett szakmákban egyaránt megtalálhatók. Ezen modulok ( , , ) összevont, közös oktatása, valóban költségmegtakarítást eredményez. Ugyanakkor egy osztályon belül három szakképesítés oktatása amennyiben sikerül valamennyi szakképesítésre beiskolázni a többi modul vonatkozásában elaprózottá teszi a képzést. Az egyes modulokhoz konkrét időbeosztás a helyi szakmai program alapján nem készült, tehát összességében nem biztos, hogy megtakarítás érhető el. Természetesen egy osztályon belül a három szakképesítés indításához a fenntartó engedélye szükséges. A kereslet-kínálat oldaláról vizsgálódva megállapítható, hogy az RFKB a vendéglátáshoz tartozó említett szakképesítéseket a támogatott képzések közé, a szakácsot pedig a kiemelten támogatott szakképesítések közé sorolta, s a szakma egyben hiányszakmának is minősül. Jelenleg a megyében mindössze a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolában folyik cukrász képzés, a szakmában tanulók száma a korábbi adatok alapján 16 fő. Az intézmény az érettségizett diákok részére hirdetné meg a felsorolt szakképesítéseket. A képzés minőségét ez nyilván jelentős mértékben növelné. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a kérelmet, hiszen a munkaerőpiac által igényelt szakképesítés bevezetését szolgálja. Ugyanakkor felhívjuk az intézmény figyelmét, hogy a cukrász szakképesítés bevezetésével célszerű lenne egy stabil, középtávú szakképzési struktúrát kialakítani. Tisztelettel Kiss Sándor főtitkár 66

67 7. SZ. MELLÉKLET TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Cukrász képzés Költségkalkuláció Személyi feltételek Tárgyi feltételek Sárvár, március 27 67

68 KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ Az iskola szakképzési évfolyamain az elméleti képzéshez, illetve a szakmai gyakorlati képzéshez a központi normatíva a évi költségvetési törvény alapján 12 fős csoportlétszám esetén a személyi juttatásokat és a járulékokat fedezi. A tárgyi feltételeket a szakmai programokban, illetve a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint biztosítani tudjuk. A hiányzó eszközök és felszerelések a szakképzési hozzájárulás felhasználásával beszerezhetők. Az intézmény költségvetésének dologi kiadási oldala kell, hogy tartalmazza a szakmai anyag beszerzéséhez szükséges összeget. Ez jelenleg Ft, ami a növekvő csoportlétszám miatt nem elegendő, a szakmai gyakorlatokhoz szükséges anyagköltség, illetve a szakmai alapozó képzésben részt vevő szakközépiskolások tankonyhán eltöltött gyakorlati óráihoz szükséges alapanyagok beszerzési költsége nőni fog. Az új képzési kínálat megjelenése, a szakmaválaszték bővülése a szakképzési évfolyamokon nem módosítja a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete beiskolázási tervében engedélyezett osztályok számát, azonban a jelentkezők függvényében az osztályok összetétele változhat. Az egyik osztályban a vendéglős, az utazás-ügyintéző és a panziós képzés kap helyet, a másik osztályban a pincér, a szakács és a cukrász tanulók beiskolázására kerülhet sor. Minden képzést érettségi vizsga után kínálunk, az utazás-ügyintéző kivételével két év képzési idővel. A pincérek, a szakácsok és a cukrászok a vendéglátó gazdálkodási tevékenység, a vendéglátó tevékenység alapjai és a szakmai idegen nyelvi kommunikáció modulok illetve tantárgyak tananyagát elméleti órákon együtt tanulhatják, ami költségmegtakarítást eredményez. Tanulószerződéssel heti három napot a gyakorlóhelyen töltenek, és csak két napot az iskolában. Jelenleg 7 csoportban folyik az oktatás a szakképzési évfolyamokon 81 diák részvételével, ami ideális a csoportlétszám szempontjából (11,6 diák/csoport). A tanév végén szakmai vizsgát tesz 3 csoport. A beiskolázási létszám az egyetemi, főiskolai eredmények megjelenése után válik véglegessé, így csak becsülni tudjuk a jelentkezők számát. A jelentkezési lapon több képzést sorrendben jelölnek meg a diákok, így a gazdaságilag optimális létszám felvétele koordinálható. Várhatóan 5 vagy 6 csoport tölthető fel az érdeklődést felmérve. Az idei tanév végén is négy érettségiző osztály végez iskolánkban. Kettő osztálynyi diák tanul tovább a felsőoktatásban, a szakközépiskolai tanulóink a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporton belül többnyire a helyi kínálatból választanak, a harmadik gimnáziumi osztály végzősei szakmatanulással folytatják tanulmányaikat nálunk vagy másik középiskolában. 68

69 A város és a régió vendéglátó egységeinek, a munkaerő-piac igényeinek kielégítéséhez a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő összes képzést kínálni tudjuk, adottak a személyi és a tárgyi feltételek. A következő cégekkel van együttműködési megállapodásunk, illetve tanulószerződéssel foglakoztatják diákjainkat. DANUBIUS Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Szent István tér 11. Spirit Hotel Kft Budapest, Váci út 123. P.S.Hotel Kft 1036 Budapest, Montevideo u. 3/a Várkapu Vendéglő, Panzió 9600 Sárvár, Várkerület 5. Tinódi Vendéglő, Fogadó 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11. Joó Fogadó 9641 Rábapaty, Széchenyi út 5. Kastélyfogadó Sitke Sitke, József Attila u. 1. Borostyánkert Vendéglő, Panzió 9600 Sárvár, Kiss János altábornagy u. 11. Szelestei Kastély Kft Gellénháza Park u. 16. Sárvári Mezőgazdasági Zrt Sárvár, Várkerület u. 26. Közös érdekünk, hogy Sárvár idegenforgalmi fejlődéséhez megteremtsük a szakképzett munkaerőt. Az érettségi vizsgával, alkalmazható nyelvtudással rendelkező szakemberek jó eséllyel jelennek meg a munkaerőpiacon, a helyi vállalatok, vállalkozások szívesen fogadják diákjainkat. 69

70 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A 2011/2012. tanévben intézményünkben a szakképzés személyi feltételeit biztosító kollégák és végzettségeik Intézmény Szakképzettség Guba Klára Grodvalt Ottó Nagy Marietta Dobos Enikő Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Idegenforgalmi és szálloda szak Szolnoki Főiskola Vendéglátó és Szálloda szak Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Turizmusszervező és tanár Olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár Földrajz, történelem, olasz szakos általános iskolai tanár Idegenforgalmi menedzser Informatika szakos középiskolai tanár Matematika-rajz szakos tanár Idegenforgalmi és szálloda szakon közgazdász vendéglátó és szálloda szakos közgazdász Közgazdász tanár, vendéglátó és szálloda szakon Dankovics Éva Szegedi Tudományegyetem Élelmiszermérnök Élelmiszeripari és Földmérési Sütő- és cukrásztechnikus Szakképző Iskola, szombathely Lőke István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Vendéglátóipari szakoktató Főiskola Szakoktatóképző szak Kovács Beáta Debreceni Egyetem Angol nyelv és irodalom szakos tanár Bölcsészettudományi Kar Külkereskedelmi Főiskola külkereskedelmi áruforgalmi szak Kereskedelmi üzemgazdász 70

71 ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A Cukrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma: Cukrász kéziszerszámok, eszközök X Tűzhely X Hőmérő Cukrászati hűtő berendezések Darálók X Sütő berendezések X Keverő-, nyújtó- és hengerlőgépek Cukrászati hidegtechnológia gépei: étkezési jég készítés X; fagylalt készítés Mérlegek X Számítógépek X A vendéglős és a szakács képzés miatt már rendelkezünk az X-el jelölt cukrászathoz szükséges felszerelésekkel, a többi eszközt és gépet:a szakképzési hozzájárulás terhére szerezzük be. Digitális maghőmérő Digitális konyhai mérleg X Mák-, diódaráló X Dagasztó-, habverő gép X Konzervnyitó kézi Hűtőszekrény Fondanttölcsérek Tortakarikák X Mártó villák X Bordás nyújtófa Cukorfokoló Sütőformák X Keverőtálak X Foliázógép Fa gyúródeszka Regál Habfuvógép Gitterrácsok X Gyors forralók X Tortaállvány Csoki temperáló Kapszlik Kézi habverő gépek X Habüstök X Habverők X Pudingformák Habzsákok X Idomcsövek X Marcipánformázok Cukormodellező eszközök Habkártyák X Ecsetek X Csokoládéformák Kiszúrók X cukrász pléh Alupléh 71

72 b/ Pedagógiai Programjának módosítása ELŐTERJESZTÉS a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola pedagógiai programjának módosításáról A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola a 2011 ben kiadott központi programok alapján elkészítette cukrász, pincér szakács és vendéglős képzések szakmai programjait. Az iskola szakmai programjai akkreditált programok. A központi- akkreditált szakmai programokhoz képest az iskola részéről a következő változtatás történt. Képzésenként 2300 óra felosztására került az elmélet és a gyakorlat arányainak megfelelően. Az iskola a tanítási hetek számához igazította az óratervben a tantárgyak óraszámait a szakmai követelmény modullal megegyező tantárgynévvel. A négy szakmai program képzésenként azonos tartalmú - III. A tanulók értékelése című részel egészült ki. A szakmai programok előre egyeztetett időpontban megtekinthető a Nagy Miklós vezető tanácsosnál a Polgármesteri Hivatal 200. irodájában. A közoktatásról szóló jogszabályokban foglalt véleményezési jogköre alapján május 21 én tartott ülésén az iskolaszék a négy szakmai programot elfogadásra javasolta. Május 24 én tartott ülésén a diákönkormányzat a szakmai programok módosítására vonatkozó javaslatokat támogatta. A Szülői Munkaközösség május 24 én tartott ülésén a jelen lévő tagok a pedagógiai program tervezett változtatatásával egyetértettek. Az alkalmazotti közösség május 25 én tartott ülésén a pedagógiai program részét képező szakmai programok módosításával egyetértett. A Ktv ának (1) bekezdése a nevelési programok módosításait az adott intézménytípusnak megfelelő, eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményezte (melléklet). A közoktatási szakértő a következő problémákat vetette fel a szakmai programokkal kapcsolatban: Mindegyik programba beépítettek heti 1 óra pálya és életvezetés (osztályfőnöki) órát, továbbá a vendéglős szakma kivételével heti két testnevelés órát. Az értékelési szabályzat a szakmai program szerves része, feltétlenül beépítendő. Ezen észrevétellel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a tanulók értékelése szerepel minden szakmai program végén külön részeként. A közoktatási szakértő inkább ennek mennyiségét és tartalmát szerette volna növelni. Hiányzik a programokból a tanulók felvételének feltétele. A közoktatási szakértő ezen hiányok pótlásával javasolta a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola pedagógiai programjának négy szakmai programmal történő bővítését. Javaslom a Képviselő testületnek, hogy az alábbi tartalmi elemekkel történő kiegészítését hagyja jóvá a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola pedagógiai programjának módosításaként a cukrász (OKJ szám ), a 72

73 pincér (OKJ szám ), a szakács (OKJ szám ) és a vendéglős ( ) képzések szakmai programjait: A vendéglős szakmai programba kerüljön beépítésre heti kettő testnevelés óra. A szakmai programok III. A tanulók értékelése című része kerüljön kiegészítésre további szakmai tartalommal. A szakmai programok egészüljenek ki a tanulók felvételének feltételivel. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete az alábbi tartalmi elemekkel történő kiegészítéssel hagyja jóvá a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola pedagógiai programjának módosításaként a cukrász (OKJ szám ), a pincér (OKJ szám ), a szakács (OKJ szám ) és a vendéglős ( ) képzések szakmai programjait: A vendéglős szakmai programba kerüljön beépítésre heti két testnevelés óra. A szakmai programok III. A tanulók értékelése című része kerüljön kiegészítésre további szakmai tartalommal. A szakmai programok egészüljenek ki a tanulók felvételének feltételivel. Határidő: augusztus 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 4. /:Kondora István:/ 73

74 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZİ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBAN VÉGREHAJTOTT MÓDOSÍTÁSOKRÓL Készült: 1 eredeti példányban Lezárva: május 22-én Megbízó: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Megbízott: Andor Ottó közoktatási szakértı Szombathely, Komlósi Ferenc út 45. A szakvélemény készítésébe bevonva: Dr. Lipovits Gyuláné közoktatási szakértı 9700 Szombathely, Vörösmarty út 31./b 74

75 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZÓ ISKOLA pedagógiai programjában végrehajtott módosításokról Szakértői feladat: II. Szakértői vélemény készítése a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola a 2011-ben kiadott központi programok alapján óraterveiről készített 4 szakmai programjának /pincér, szakács, cukrász, vendéglős/ és óraelosztásáról. A szakértői munka módszere: A dokumentumok (az intézmény által biztosított helyi szakmai programok) elemzése; jogszabályokkal, rendeletekkel való összevetése, konzultáció az intézmény vezetőjével. Az alkalmazott jogszabályok: - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény - a szakképzésről szóló évi LXXVI: törvény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes közoktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.(V.20.) OM rendelet - a 100/1997.(VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról - a 133/2011(VII.18.) Kormányrendelet az OKJ-ről és az OKJ-be történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006 (II.17.) OM rendelet módosításáról - az adott szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendeletek - a 133/2011. (VII.18.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról 2 A szakértői munka törvényi alapja A fenntartó a Pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét beszerezni. Közoktatási törvény 44.. (1.) A sárvári Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 4 OKJ-s szakma helyi szakmai programját készítette el a központi programok alapján: 75

76 Szakács - pincér- cukrász - vendéglős Az STG szakmabővítési szándékát a következő indikátorok határozzák meg: - a szakképzés erősítése oktatáspolitikai törekvés, - az idegenforgalom, a turizmus a térség erőssége, sikerágazat, melynek munkaerőigénye inkább nő, - a szakmai gyakorlat megszerzésének kiváló lehetősége a város színvonalas szállodáiban: Danubius, Park Inn, Spirit stb. - szélesebb választékot kínálni az iskola tanulóinak, hogy nagyobb esélyük legyen munkába állásra, - a demográfiai csökkenés ne jelentse az iskolába jelentkező diákok számának csökkenését, a szakmaválaszték motivációt jelentsen a diákok és szülők számára. 4 új szakképzés indítása azért is kézenfekvő, mert az iskolai Pp szerint a szakközépiskolai HT-ben a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban szakmai előkészítés történik: szakmacsoportos elméleti ismeretek /gazdasági környezetünk, vendéglátó és turizmusismeretek, szállodai ismeretek, marketing tantárgyakban/, valamint gyakorlati ismeretek /gasztronómiai alapismeretek, viselkedéskultúra, kommunikáció, gyakorlat/ az előírt óraszámokban. Ezekre ráépülhet a szakképző évfolyamokon a tervezett szakképzés mindegyike. Pozitívum a szakképzés szempontjából a 2. idegen nyelv beépítése a HT-be, hiszen e szakmák mindegyike a szokásosnál jobban feltételezi az idegen nyelvi kommunikációt. PINCÉR OKJ A szakmai program a képzés jogi szabályozásának megnevezésével kezdődik: A szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai: azonosító száma: / /, megnevezése /pincér, FEOR száma /5123/, szakképzési évfolyamok száma /2/, az elméleti és gyakorlati képzés arányai: /30-70%/. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben) 1 év időtartammal van. Szintvizsga a képzési idő felét követően szervezhető. 3 A képzés szervezésének feltételei: a személyi feltételek az évi LXXIX. törvény 17. szerint adottak, - a tárgyi feltételeket az iskolában folyó elméleti és gyakorlati oktatáshoz az óratervben megjelölt helyszíneken a szakképző iskola biztosítja. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez a szükséges eszközöket a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit szabályozó rendelet jegyzéke határozza meg. Az óraterv elkészítésekor igazodtak a központi program által előírt óraszámhoz: a 13 és 14. évfolyamon az óraszám összesen 2300 óra..a szakmai órák száma (1936) kiegészül a heti 2 testnevelés, továbbá a heti 1 élet és pályatervezés (osztályfőnöki) órák (204) számával. A két évfolyam közti nyári gyakorlat 160 órája adja ki a teljes óraszámot. 76

77 A tantárgyak óraszámát a tanítási hetekhez igazodva alakították ki, a tantárgyak neve egyezik az adott modul nevével. Az óraszámok kis módosítása mellett az oktatási tartalom változatlan maradt. Az elmélet-gyakorlat előírt aránya a következőképpen valósul meg: elmélet 632 óra, (27%), gyakorlat 1620 óra (73%). A pincér szakma követelménymoduljainak felsorolása, azonosítójának megadása, azok tartalmának részletezése következik. A pincér szakma követelménymoduljai tanegységre bontva, óraszámok, képzési helyek, időpontok meghatározásával találhatók a programban: Vendéglátó gazdálkodási tevékenység elmélet Vendéglátó tevékenység alapja Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I. Felszolgálás II. A tanegységek tananyagtartalma a központi programhoz igazodik. A tananyag lehetővé teszi a pincér feladatkörének megfelelő szakmai kompetenciák kialakítását: alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák kialakítását. A tananyag elsajátításának módszerei, a megfelelő tevékenységformák felsorolása zárja a modulok ismertetését. A szakmai program értékelési, beszámítási kritériumokkal zárul. I. A helyi tanterv II. fejezete tartalmazza a tanulókra vonatkozó értékelési alapelveket, célokat és formákat, ezek érvényesek a szakképző évfolyamok tanulóira is. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását. Az együttműködési megállapodás szerint a külső gyakorlóhelyeken végzett tevékenységet az ott tanító szakoktató a tanműhelyben gyakorlatot vezető szakoktatóval havonta értékeli és érdemjeggyel minősíti. II. A megszerzett tudás beszámítása a szakmacsoportos oktatásból érkezık számára jó és jeles érdemjegy esetén szaktanári javaslatra lehetséges. A beszámítást az igazgató a szaktanárral történt egyeztetés után engedélyezheti. SZAKÁCS A szakmai program a képzés jogi szabályozásának megnevezésével kezdődik. A szakképesítés programja a központi programban szereplő adatokkal koherens: azonosító száma: / /, megnevezése /szakács/, FEOR száma /5124/, szakképzési évfolyamok száma 2, az elméleti és gyakorlati képzés arányai: /30-70%/. szakmai alapképzés az iskolarendszerben van, időtartama 1 év a képzési idő felét követően szervezhető 77

78 A képzés szervezésének feltételei: a személyi és tárgyi feltételek az 1993.évi LXXIX. törvény 17. -a szerint adottak. Az óraterv a 13. és a 14. évfolyamra lebontva tartalmazza az évfolyamokon tanított szakmai tantárgyakat, azok óraszámait + heti két testnevelési és egy élet és pályatervezés(osztályfőnöki) órát. A diákok heti óraszáma 31, illetve 32 óra. Az évfolyamok között 160 óra nyári gyakorlatot terveznek. Az összes óraszám 2140 óra óra nyári gyakorlat: az OKJ-ban előírtnak megfelel. Az előírt %-os elmélet/gyakorlat arány érvényesül: elmélet 29%, 680 óra, gyakorlat 71%, A képzés teljes tartalmát a modulok, a tananyagelemek tartalmának részletezése mutatja be, tartalmazva a hozzájuk rendelt óraszámokat, tevékenységi formákat. A képzés célja a szakács feladatkörének megfelelő szakmai kompetenciák: alkalmazott ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák kialakítása. A szakács szakma követelménymoduljainak felsorolása, azonosítójának megadása azok tartalmának részletezése következik. A szakma követelménymoduljai a központi programnak megfelelően: Vendéglátó gazdasági tevékenység elmélet Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Ételkészítés Ételkészítés II. Külső gyakorlat A követelmények minden esetben részletesen megfogalmazzák a tartalmakat a feladat- és tulajdonságprofil vonatkozásában, a szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciákat, amelyek a szakács szakma elsajátításának nélkülözhetetlen összetevői. A szakmai program értékelési, beszámítási kritériumokkal zárul. I. A helyi tanterv II. fejezete tartalmazza a tanulókra vonatkozó értékelési alapelveket, célokat és formákat, ezek érvényesek a szakképző évfolyamok tanulóira is. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását. Az együttműködési megállapodás szerint a külső gyakorlóhelyeken végzett tevékenységet az ott tanító szakoktató a tanműhelyben gyakorlatot vezető szakoktatóval havonta értékeli és érdemjeggyel minősíti. II. A megszerzett tudás beszámítása a szakmacsoportos oktatásból érkezők számára jó és jeles érdemjegy esetén szaktanári javaslatra lehetséges. A beszámítást az igazgató a szaktanárral történt egyeztetés után engedélyezheti. 78

79 CUKRÁSZ OKJ A központi program alapján elkészített szakmai program a képzés jogi szabályozásának megnevezésével kezdődik: A szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai: azonosító száma: / /, megnevezése /pincér, FEOR száma /5123/, szakképzési évfolyamok száma /2/, az elméleti és gyakorlati képzés arányai: /30-70%/. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben) 1 év időtartammal van. Szintvizsga a képzési idő felét követően szervezhető: A képzés szervezésének feltételei: - a személyi feltételek az évi LXXIX. törvény 17. szerint adottak, - a tárgyi feltételeket az iskolában folyó elméleti és gyakorlati oktatáshoz az óratervben megjelölt helyszíneken a szakképző iskola biztosítja. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez a szükséges eszközöket a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit szabályozó rendelet jegyzéke határozza meg. Az óraterv elkészítésekor igazodtak a központi program által előírt óraszámhoz: ez a 13 és 14. évfolyamon az óraszám összesen 2300 óra..a szakmai órák száma (1936) kiegészül a heti 2 testnevelés, továbbá a heti 1 élet és pályatervezés (osztályfőnöki) órák (204) számával. A két évfolyam közti nyári gyakorlat 160 órája adja ki a teljes óraszámot. A tantárgyak óraszámát a tanítási hetekhez igazodva alakították ki, a tantárgyak neve egyezik az adott modul nevével. Az óraszámok kis módosítása mellett az oktatási tartalom változatlan maradt. Az elmélet-gyakorlat előírt aránya a következőképpen valósul meg: elmélet 632 óra, (27%) gyakorlat 1620 óra (73%) A tanulók heti óraszáma nem haladja meg a törvény által meghatározott keretet. A cukrász szakma követelménymoduljainak felsorolása, azonosítójának megadása után azok tartalmának részletezése következik. A cukrász szakma követelménymoduljai tanegységre bontva, óraszámok, képzési helyek, értékelési időpontok meghatározásával találhatók a programban: Vendéglátó gazdálkodási tevékenység elmélet Vendéglátó tevékenység alapja Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I. Felszolgálás II. A tanegységek tananyagtartalma a központi programhoz igazodik. A tananyag lehetővé teszi a pincér feladatkörének megfelelő szakmai kompetenciák kialakítását: alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák kialakítását. A tananyag elsajátításának módszerei, a megfelelő tevékenységformák felsorolása zárja a modulok ismertetését. 79

80 A szakmai program értékelési, beszámítási kritériumokkal zárul. III. A helyi tanterv II. fejezete tartalmazza a tanulókra vonatkozó értékelési alapelveket, és formákat, ezek érvényesek a szakképző évfolyamok tanulóira is. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását. Az együttműködési megállapodás szerint a külső gyakorlóhelyeken végzett tevékenységet az ott tanító szakoktató a tanműhelyben gyakorlatot vezető szakoktatóval havonta értékeli és érdemjeggyel minősíti. IV.A megszerzett tudás beszámítása a szakmacsoportos oktatásból érkezők számára jó és jeles érdemjegy esetén szaktanári javaslatra lehetséges. A beszámítást az igazgató a szaktanárral történt egyeztetés után engedélyezheti. VENDÉGLŐS OKJ A szakmai program a képzés jogi szabályozásának megnevezésével kezdődik: A szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai: azonosító száma: / /, megnevezése /pincér, FEOR száma /5123/, szakképzési évfolyamok száma /2/, az elméleti és gyakorlati képzés arányai: 40-60%. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben) 1 év időtartammal van. Szintvizsga a képzési idő felét követően szervezhető. A képzés szervezésének feltételei: - a személyi feltételek az évi LXXIX. törvény 17. szerint adottak, - a tárgyi feltételeket az iskolában folyó elméleti és gyakorlati oktatáshoz az óratervben megjelölt helyszíneken a szakképző iskola biztosítja, a gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez a szükséges eszközöket a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit szabályozó rendelet jegyzéke határozza meg. Az óraterv elkészítésekor igazodtak a központi program által elıírt óraszámhoz: a 13 és 14. évfolyamon az óraszám összesen 2300 óra..a szakmai órák száma 2052, ez kiegészül a heti 1 élet és pályatervezés (osztályfőnöki) órák számával. A két évfolyam közti nyári gyakorlat 180 órája adja ki a teljes óraszámot (konyhai 90, felszolgálói 90 óra.. A tantárgyak óraszámát a tanítási hetekhez igazodva alakították ki, a tantárgyak neve egyezik az adott modul nevével. Az óraszámok kis módosítása mellett az oktatási tartalom változatlan maradt. Az elmélet-gyakorlat előírt aránya a következőképpen valósul meg: elmélet 912 óra, (39%) gyakorlat 1388 óra (61%) A tanulók heti óraszám nem haladja meg a törvényben előírtat..sajnálatos, hogy testnevelési órák beépítését nem engedte meg a szakmai képzés tananyagának mennyisége, így a diákok számára testedzésre, az állóképesség fejlesztésére csak a tanórán kívül nyílik lehetőség. A vendéglős szakma követelménymoduljainak felsorolása, azonosítójának megadása azok tartalmának részletezése következik. 80

81 A vendéglős szakma követelménymoduljai tanegységre bontva, óraszámok, képzési helyek, értékelési időpontok meghatározásával találhatók a programban: Vendéglátó gazdálkodási tevékenység elmélet Vendéglátó tevékenység alapja Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I. Felszolgálás II. külső gyakorlat Ételkészítés I. Ételkészítés II. Külső gyakorlat Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek A tanegységek tananyagtartalma a központi programhoz igazodik. A tananyag lehetővé teszi a vendéglős feladatkörének megfelelő szakmai kompetenciák kialakítását: alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák kialakítását. A tananyag elsajátításának módszerei, a megfelelő tevékenységformák felsorolása zárja a modulok ismertetését. A szakmai program értékelési, beszámítási kritériumokkal zárul. V. A helyi tanterv II. fejezete tartalmazza a tanulókra vonatkozó értékelési alapelveket, célokat és formákat, ezek érvényesek a szakképző évfolyamok tanulóira is. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását. Az együttműködési megállapodás szerint a külső gyakorlóhelyeken végzett tevékenységet az ott tanító szakoktató a tanműhelyben gyakorlatot vezető szakoktatóval havonta értékeli és érdemjeggyel minősíti. VI.A megszerzett tudás beszámítása a szakmacsoportos oktatásból érkezők számára jó és jeles érdemjegy esetén szaktanári javaslatra lehetséges. A beszámítást az igazgató a szaktanárral történt egyeztetés után engedélyezheti. Összegzés: Az elkészített szakmai programok mindenben megfelelnek a hatályos törvényeknek /Közoktatási. tv LXXIX: és a Szakképzési tv LXXVI./. Az OKJ jegyzékben megadott kritériumok érvényesülnek, a képzés tartalmában figyelembe vették a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott központi programokat. A szakképesítésekre vonatkozó tartalmi szabályozás teljes körű: tartalmazza a teljes szakmai és vizsgakövetelményt, megadja a tananyagtervet, amelyben a követelménymodulok tananyagegységekhez, tananyagelemekhez rendeli az óraszámokat, a tevékenységi formákat. A tananyagokhoz rendeli az odatartozó tananyagelemeket, a tanítandó tantárgyakat elhelyezi a képzés időtervében, megadja a központi programok tananyagegységeinek teljes tartalmát. Az iskola tantárgyszerű oktatást tervezett, de a modularitás végig követhető a teljes tervezési folyamaton, a modulok megfelelnek a kialakított tantárgyaknak. Mindegyik szakmát az előírt 2300 órára terveztek. A modulok óraszámát kis mértékben változtatták meg, az iskolai hetek óraszámához igazították, a tananyagtartalom alapvetően nem változott. 81

82 Mindegyik programba beépítettek heti 1 óra pálya és életvezetés (osztályfőnöki) órát, továbbá a vendéglős szakma kivételével heti két testnevelés órát. A nyári szakmai gyakorlat óraszámát - szintén a központi programmal összhangban 160 (vendéglős 180) órában állapították meg. A tanulók heti óraszáma sehol sem lépi túl a szakképző évfolyamokra megszabott törvényi keretet. Teljes koherencia van az OKJ, a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi program között. Az óratervek tanévekre lebontva tartalmazzák az összefüggő szakmai gyakorlatot. A tervezés során a szakmai és vizsgakövetelmények elmélet/gyakorlat arányát mindegyik szakmában betartották. A már megszerzett tudás beszámítható módozatait beépítették a programokba, továbbá a tanulói értékeléshez is meghatározták az irányelveket, röviden kiegészítve a Helyi tantervben már meglévőket. A szakmánkénti eltérést, az osztályzatok kialakításának %-os arányát nem tartották szükségesnek megjelölni. Az értékelési szabályzat a szakmai program szerves része, feltétlenül beépítendő. Hiányzik a programokból a tanulók felvételének feltétele. Ezek pótlásával: A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola négy szakmai programmal bővített Pedagógiai programját elfogadásra javaslom. Szombathely május 22. Lipovits Gyuláné dr. szakértő SZ Andor Ottó szakértő SZ

83 4/ Napirendi pont Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása. ELŐTERJESZTÉS a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának módosításáról A Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola elkészítette a pedagógiai programjának módosítását jelentő logisztikai ügyintéző ( ), ügyintéző titkár (elágazás) ( ), emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző (elágazás) ( ) és az irodai asszisztens ( ) képzések szakmai programjait oly módon, hogy az iskola átvette a központi programokat. Az iskola a központi programhoz képest mindössze annyi változtatást végzett, hogy a szabad felhasználású órákat a központi programban lévő ajánlás alapján elosztotta a tantárgyak között, valamint beillesztésre került a évfolyam szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó oktatásához az ügyvitel szakmacsoport óraterve. A szakmai programok és az ügyvitel szakmacsoport óraterve előre egyeztetett időpontban megtekinthető a Nagy Miklós főtanácsosnál a Polgármesteri Hivatal 200. irodájában. A közoktatásról szóló jogszabályokban foglalt véleményezési jogköre alapján a tantestület május 2 án tartott ülésén elfogadta a nevezet négy szakmai programot, és az évfolyam szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó oktatásához az ügyvitel szakmacsoport óratervét. A diákönkormányzat számára május 3 án a diákönkormányzat számára tájékoztató hangzott el a tervezet új képzésekről. A Szülői Munkaközösség május 10 én tartott ülésén szintén tájékoztató hangzott el a tervezett új szakmai képzésekről. A Szülői Szervezet jelenlévő tagjai az elhangzottakkal egyetértettek, és következő javaslattal életek: az iskola keresse fel a Gimnáziumot, és az érettségizett tanulókat is tájékoztassa a logisztikai és elektrotechnikai képzésről, mert a főiskolai egyetemi tanulmányok nagyon drágák, és ez a szülőknek is nagyon jó, hogy itt helyben ilyen jó képzés várja a diákokat. A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség a szakmai programokról nem nyilvánított véleményt. A Ktv ának (1) bekezdése alapján a felülvizsgált szakmai programokat közoktatási szakértő véleményezte (melléklet). A közoktatási szakértői véleményben minden egyes szakma esetében szerepel utalás arra, hogy az intézmény a központi program óraszámait megemelte, vagy a szakértői vélemény többlet óraszámokat tartalmaz. A közoktatási szakértő által megnevezet többletórák az ún. szabad felhasználású órák, amelyeket a központi programok tartalmaznak, és az iskola szabadon használhatja fel (melléklet). Javaslom a Képviselő testületnek, hogy hagyja jóvá a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának módosításaként a következő szakmák szakmai programjait: -logisztikai ügyintéző ( ), -ügyintéző titkár (elágazás) ( ), -emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző (elágazás) ( ), -irodai asszisztens ( ). 83

84 HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete jóváhagyja a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának módosításaként a következő szakmák szakmai programjait: -logisztikai ügyintéző ( ), -ügyintéző titkár (elágazás) ( ), -emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző (elágazás) ( ), -irodai asszisztens ( ). Határidő: augusztus 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 4. /:Kondora István:/ 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 Szakmai követelménymodulhoz rendelt tananyagegység óraszám azonosító megnevezés elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 319/1.0/ Üzleti adminisztráció /2.0/0061- Alkalmazott 06 számítástechnika /3.0/0061- Viselkedéskultúra és üzleti 06 kommunikáció /4.0/0061- Szakmai kommunikáció 06 idegen nyelven /1.0/0062- Marketing- és PR- 06 alapismeretek Veszélyes áruk tárolásának, 319/1.0/0117- szállításának követelményei I. 319/2.0/0117- Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei II. 319/1.0/ Áruterítés I /2.0/ Áruterítés II /1.0/0119- Az anyagbeszerző munkakör 06 követelményei I /2.0/0119- Az anyagbeszerző munkakör 06 követelményei II /1.0/0391- A Logisztikai ügyintéző 06 speciális feladatai I /2.0/0391- A Logisztikai ügyintéző 06 speciális feladatai II /3.0/ Szakmai idegen nyelv /1.0/0001- Vállalkozások alapítása, 06 működtetése, megszűntetése Idegen nyelv Informatika Osztályfőnöki Nyári gyakorlat Összesen:

98 Időterv 98

99 99

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! ÓID 8 I l C I t L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2011. október 6-án (csütörtökön)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai 2008. július 15. Tartalomjegyzék Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 96/2011. /V.26./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Információ- 2011.08.18. Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor!

Információ- 2011.08.18. Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor! Óvodavezetői munkaterv 2011/2012. nevelési év Hogyan alapozzuk meg a sikeres nevelési évet? Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor! Copyright 2011.

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben