PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25."

Átírás

1 PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt rendelet /2012. /VII. 17./ sz. Ökt. határozat

2 Püspökhatvan Község Polgármestere 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ /6 MEGHÍVÓ Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testületét összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Időpontja: július 17. /kedd/ óra Napirendi pontok: 1. Szociális rendelet módosítása Előterjeszti: jegyző 2. Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester 3. Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes óvoda Bölcsőde vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester 4. Döntés Innovatív iskolák fejlesztése c pályázathoz Előterjeszti: polgármester 5. A évi Belső Ellenőrzési jelentések végrehajtásáról intézkedési terv jóváhagyása Előterjeszti: jegyző 6. Egyebek: 6.1./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: Várszegi Imre iskolaigazgató Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: jegyző 7. Zárt ülés: egyéni kérelmek megvitatása A fentiekben felsorolt napirendi pontokhoz elektronikus előterjesztés kerül továbbításra. Püspökhatvan, július 10. Üdvözlettel: Bátyi József Polgármester

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 17.-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Margetán Imre, Varga János, Várszegi Imre, Blaskó Imréné jegyző. Meghívottak: Margetán Imréné óvodavezető. Bátyi József polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fő képviselő és a polgármester jelenlétével. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Margetán Imre, Varga János képviselőket javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad. A polgármester javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, megkérdezi, van-e javaslat új napirendi pont felvételére. Javasolt napirendi pontok: 1. Szociális rendelet módosítása Előterjeszti: jegyző 2. Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester 3. Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes óvoda Bölcsőde vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester 4. Döntés Innovatív iskolák fejlesztése c pályázathoz Előterjeszti: polgármester 5. A évi Belső Ellenőrzési jelentések végrehajtásáról intézkedési terv jóváhagyása Előterjeszti: jegyző 6. Egyebek: 6.1./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: Várszegi Imre iskolaigazgató Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: jegyző 7. Zárt ülés: egyéni kérelmek megvitatása A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta.

4 Napirendek tárgyalása: 2. Szociális rendelet módosítása Előterjeszti: jegyző Blaskó Imréné jegyző: A szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet egy ponton módosításra szorul a Népjóléti Bizottság jelzése alapján. Több esetben szükséges olyan rendkívüli segélyezés, mely a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet alapján nem lehetséges. Ezért vált szükségessé az előterjesztés szerinti módosításra. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsájtotta a napirendet, a Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt. rendelete a 3/2011. /III. 28./ sz. Ökt rendelet az egyes pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról módosításáról Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. /Továbbiakban: Szoc. tv.) 38 (9) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. /III. 28./ sz. Ökt rendeletét - az egyes pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról /továbbiakban: rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1 A rendelet 11. /2/ bek. c/ pontja az alábbiak szerint módosul: /1/ Rendkívül indokolt esetben természeti katasztrófa, hirtelen családi tragédia, visszafordíthatatlan súlyos betegség, hosszas kórházi kezelés, egyéb, amit a döntésre jogosult rendkívül indokoltnak minősít, és segélyezést indokoltnak tartja az 1 főre eső jövedelem vizsgálata nélkül is döntést hozhat. 2 A rendelet kihirdetése napjától hatályos, ezzel egyidejűleg e rendelet hatályát veszti. Püspökhatvan, június 17. Báty József Polgármester Blaskó Imréné jegyző

5 3. Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester Bátyi József polgármester: A szeptember 1.-től működő, 3 település által létrehozott intézményi társulás úgy ítélem meg, jó döntés volt, a kezdeti kisebb problémákat megoldottuk, azóta jó az együttműködés Penc és Galgagyörk intézményeivel és az önkormányzatokkal. Kérem az intézményvezetőt, amennyiben kívánja, egészítse ki írásos beszámolóját szóban is. Várszegi Imre intézményvezető: Mint polgármester úr is említette kezdetben voltak nehézségeink, sok volt a feladat, különösen a határidős munkák, azonban megoldásukban a tagintézmények vezetői is készségesen támogattak, segítettek. A tanév gyorsan elmúlt, megoldatlan probléma nem maradt. Jónak ítélem én is a közös fenntartású döntést, tudtuk a munkaerőt áramoltatni. Különösen Galgagyörkkel volt erőteljes az együttműködés munkaerő átadásával-átvételével. Így elértük azt, hogy minden órát szakos tanár tartott meg. Néhány adat a most lezárt tanévről: Az iskolaévet 135 fővel kezdtük, ennyivel is zártuk, osztályok létszámának átlaga 16 fő, 18 fő bejáró gyermek volt. Napközi 26 fővel működött. A HHH diákok integrált fejlesztését végeztük a tanév során, melyre pályázati összeget is kaptunk. Továbbtanulás terén 17 fő 8. diák jelentkezett középiskolába, 4 fő gimnáziumba, 6 fő szakközépiskolába, 7 fő szakiskolába nyert felvételt. A művészeti alapoktatásban 51 tanuló vett részt. A különböző versenyeken elért eredményeink jók. Iskolán elnyerte az Örökös ÖKOISKOLA címet, már 9. alkalommal kaptuk meg, így végleg elnyertük ezt a címet. A tanév végeztével 2 hetes napközis tábort szerveztünk, a gyerekek nagyon élvezték, igyekeztünk a kollégákkal hasznos programokat szervezni. Röviden ennyi a hozzáfűzni valóm, várom a képviselő társaim kérdéseit. Varga János képviselő: Van-e már arra vonatkozóan információ, hogyan alakul szeptembertől a hittanoktatás? Várszegi Imre képviselő: Igen van, a jelenlegi plébános, László atya fogja tartani. Bátyi János képviselő: A helyi egészségügyi szolgáltatókkal milyen a kapcsolat? Várszegi Imre képviselő: Év közben voltak problémáink a sok hiányzás igazolása miatt. A jegyző asszony a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével összehívott egy jelzőrendszeres tárgyalást, ahol sem a házi orvos, sem a gyermekorvos nem jelent meg. A tanév kezdéséig természetesen meg fogjuk velük beszélni a problémát. Blaskó Imréné jegyző: A jelzőrendszeres tárgyalást követően személyesen beszéltem a Dr. Juhász István házi orvossal, felhívtam a figyelmét az iskolai indokolatlan hiányzásokra, kértem, hogy a jövőben csak betegség esetén adjon igazolást a tanuló részére. Elmondta, hogy nem volt jellemző az indokolatlan igazolás, de a jövőben csak indokolt esetben fog igazolást adni.

6 Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsájtotta az általános iskola vezetőjének 2011/2012. tanévről készített beszámolóját. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 29/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola vezetőjének 2011/2012. oktatási évről elkészített beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes óvoda Bölcsőde vezetői beszámolója az elmúlt tanévről Előterjeszti: polgármester Bátyi József polgármester: A Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes óvoda Bölcsőde vezetője köszönetét fejezte ki az ülésre történt meghívásért, de éppen nyaral a családjával, így nem tud részt venni. Helyettesíti őt a helyi tagóvoda vezetője Margetán Imréné. Az óvoda esetében is hasonló a véleményem azzal, amit az iskolai beszámolónál említettem, tehát a kezdeti problémák megoldását követően jó kapcsolat alakult ki a székhely Penc Óvodával, és az önkormányzattal. Kérem a tagintézmény vezetőjét, amennyiben kívánja, szóban egészítse ki az 2011/2012. nevelési évről készített írásos beszámolót. Margetán Imréné óvodavezető: Előzetesen a székhely intézmény vezetőjének munkáját szeretném nagyon pozitívan értékelni. Jól koordinálva intézte a vezetői feladatokat, jó kapcsolatban zajlott a nevelési év szeptemberétől új kolléganő került óvodánkba, jó munkaerő, jó döntés volt az alkalmazása. Gyermeklétszám változó volt az év során. Tárgyi feltételek jók, kisebb apróságok az év során megoldásra kerültek. Jelentős dolog lesz ősztől az óvodában a szülő támogatással, összefogással, alapítványi támogatással kialakításra kerülő só szoba. 2 helyiségben kerül kialakításra, bízunk benne, hasznos lesz a gyermekek létúti megbetegedésének megelőzésében, illetve kezelésében. 2. alkalommal nyerjük el a ZÖLD ÓVODA elismerést. Ez minden pályázatnál plusz pontot jelent, de a gyermekek nevelésekor is mindent megteszünk annak érdekében, hogy tudatosítsuk bennük a természet tiszteletben tartását. Az integrált fejlesztés fejlesztő pedagógus közreműködésével a kialakított fejlesztőszobában történik a HH-s gyermekek esetében. Minőségfejlesztésre nagy hangsúlyt fordítunk. Törekvéseink, hogy iskolás korra megfelelően felkészült gyermekek hagyják el az óvodát. Köszönöm a figyelmet. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsájtotta a napirendet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7 30/2012./VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjének 2011/2012. nevelési évről készített beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. Döntés Innovatív iskolák fejlesztése c pályázathoz Előterjeszti: polgármester Bátyi József polgármester: A pályázat lényege: - társulás esetében az intézmények együtt pályáznak, - sikerdíjas: a pályázati összeg 7 %-át igényli a pályázatíró, azonban mindent elvégeznek egészen az elszámolásig - A tanárok képzésére, gyermekprogramokra, táborszervezésre lehet pályázni, de lehetőség van kis- és nagy értékű eszközbeszerzésre is. - A 3 intézmény az előzetes kalkuláció alapján Ft pályázati összegre tartana igényt %-os támogatást jelent. Csatlakozzunk-e a pályázathoz? A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyet értett, majd egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz az Innovatív Iskolák Fejlesztése c. pályázaton. Felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a pályázatot író céggel a pályázat elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. A évi Belső Ellenőrzési jelentések végrehajtásáról intézkedési terv jóváhagyása Előterjeszti: jegyző Bátyi József polgármester: A évi belső ellenőrzési jelentésekben feltárt hiányosságok kezelésére készült el az intézkedési terv, melyet az előterjesztésben olvashatott minden képviselő. Kérem a hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8 32/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Belső Ellenőrzési jelentések végrehajtásának intézkedési tervét elfogadja. A terv teljes terjedelmében a jegyzőkönyv melléklete. 7. Egyebek: Határidő: azonnal Felelős: jegyző 6.1./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: Várszegi Imre iskolaigazgató Várszegi Imre iskolaigazgató: Jogszabályi változás indokolja az alapító okirat módosítását, az előterjesztésben látható a módosítás. Kérem a Képviselő-testület támogatását. Kérdés, hozzászólás nem volt Bátyi József polgármester szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 33/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Galgagyörk- Penc-Püspökhatvan nevelési-oktatási intézményi társulás feladatellátásához létrehozott KÖZÖS FENNTARTÁSÚ PÜSPÖKHATVAN-GALGAGYÖRK-PENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTJA Az 1. sz. melléklet szerint, egységes szerkezetben elfogadja a 2. sz. melléklet szerint. Megbízza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Megbízza a jegyzőt, hogy a módosításhoz szükséges előterjesztést küldje meg a társulás társtelepülései Penc és Galgagyörk Község Önkormányzata részére elfogadás végett. Az egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK), az Oktatási Hivatal által működtetett Közoktatási Információs Rendszerhez (KIR) és az intézmény vezetőjének küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző

9 1. sz. melléklet Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV tv aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi alapító okiratot alkotja: KÖZÖS FENNTARTÁSÚ PÜSPÖKHATVAN - GALGAGYÖRK-PENC- ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv adatai: Megnevezése: Közös Fenntartású Püspökhatvan - Galgagyörk- Penc - Általános Iskola Székhelye, címe: 2682 Püspökhatvan, Iskola u. 6. Tagintézmények címe: 2682 Galgagyörk, Rákóczi u Penc, Rákóczi u. 29. Székhely elérhetősége: Tel./fax : 27/ Tel: 27/ OM azonosítója: Működési körzete (felvételi Körzete): Intézmény típusa: Galgagyörk, Penc, Püspökhatvan település Általános Iskola Szakágazgat száma: Alapfokú oktatás

10 2010. évi szakfeladatai neve, száma: - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4 évf.) SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4 évf.) a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ törölve - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évf.) Püspökhatvan településen felmenő rendszerben 2011/2012. tanévtől 1. évfolyamtól kezdődően Galgagyörk: (1-4 évfolyam) Penc: (1-4 évfolyam) - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése Oktatása (5-8 évf.) SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (5-8 évf.)

11 a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ Törölve - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évf.) Galgagyörk: (5-8 évfolyam) - általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános isk napközi otthoni nevelése - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók ált. iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. iskolai tanulószobai nevelése iskolai intézményi étkeztetés

12 - munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közfeladata: Az általános iskolai nevelés, oktatás 8 évfolyamon történő biztosítása, a tanuló érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő felkészítése középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Szlovák nemzetiségi oktatás hagyományos nyelvoktató formában. Sajátos nevelési igényű: a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ törölve

13 A Vezető kinevezési rendje: Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola magasabb vezetője Várszegi Imre A kinevezés időtartama: Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIIII. Tv. alapján, vezetői pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a. /66/2011. /XII. 21./ sz. Ökt határozat/ Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. Püspökhatvan, július 17. Matejcsok Zsolt polgármester Szabados Adrienn jegyző Králik József polgármester Babinka Magdolna jegyző Bátyi József polgármester Blaskó Imréné jegyző

14 2. sz. melléklet Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV tv aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi alapító okiratot alkotja: KÖZÖS FENNTARTÁSÚ PÜSPÖKHATVAN - GALGAGYÖRK-PENC- ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv adatai: Megnevezése: Közös Fenntartású Püspökhatvan - Galgagyörk- Penc - Általános Iskola Székhelye, címe: 2682 Püspökhatvan, Iskola u. 6. Tagintézmények címe: 2682 Galgagyörk, Rákóczi u Penc, Rákóczi u. 29. Székhely elérhetősége: Tel./fax : 27/ Tel: 27/ OM azonosítója: Működési körzete (felvételi Körzete): Intézmény típusa: Galgagyörk, Penc, Püspökhatvan település Általános Iskola Szakágazgat száma: Alapfokú oktatás

15 2010. évi szakfeladatai neve, száma: - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4 évf.) SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4 évf.) a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ törölve - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évf.) Püspökhatvan településen felmenő rendszerben 2011/2012. tanévtől 1. évfolyamtól kezdődően Galgagyörk: (1-4 évfolyam) Penc: (1-4 évfolyam) - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése Oktatása (5-8 évf.) SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (5-8 évf.) a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos

16 sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ törölve - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évf.) Galgagyörk: (5-8 évfolyam) - általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános isk napközi otthoni nevelése - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók ált. iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. iskolai tanulószobai nevelése iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások

17 Közfeladata: Az általános iskolai nevelés, oktatás 8 évfolyamon történő biztosítása, a tanuló érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő felkészítése középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Szlovák nemzetiségi oktatás hagyományos nyelvoktató formában. Sajátos nevelési igényű a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0) b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2, BNO F.81.3) c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90) d./ törölve Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése fejlesztő pedagógus segítségével. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, és integrált felkészítése. Tanulók tankönyvellátása, tanulók szociális helyzettől függő ingyenes tankönyvellátása. Iskolai napközis feladatok ellátása. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait és egyéb szellemi és fizikai támogató tevékenységeit az önállóan működő és gazdálkodó Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal Püspökhatvan, Kertsor u látja el.

18 Alapítók és fenntartók: Galgagyörk Község Önkormányzata 2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 12. Penc Község Önkormányzata 2614 Penc, Rákóczi u Püspökhatvan Község Önkormányzata 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Alapítás éve: Felügyeleti, irányító szerv: Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Címe: 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Engedélyezett férőhelyek, évfolyamok száma: Galgagyörk 138 fő 1-8 évfolyam Penc 180 fő 1-8 évfolyam Püspökhatvan 208 fő 1-8 évfolyam A Vezető kinevezési rendje: Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola magasabb vezetője Várszegi Imre A kinevezés időtartama: Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIIII. Tv. alapján, vezetői pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a. /66/2011. /XII. 21./ sz. Ökt határozat/

19 A székhely intézmény vezetője, valamint a tagintézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül, kinevezésére nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X.8.) Korm. r. alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. képesítési előírásait figyelembe véve kerülhet sor. A kinevezés feltétele, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többségű határozattal fogadják el a székhely település jelöltjét. A székhely intézmény magasabb vezetője felett a kinevezést a székhely település: Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete gyakorolja, egyéb munkáltatói jog Püspökhatvan Község Polgármesterét illeti. A tagintézmények vezetői felett a kinevezési és a munkáltatói jogkört a székhely intézmény magasabb vezetője gyakorolja. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A nevelő, oktató munkában közvetlenül részt vevő alkalmazottak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv az irányadó. A székhely és tagintézmények közalkalmazottai felett a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogkört a székhely intézmény vezetője gyakorolja, a tagintézmények közalkalmazottainak kinevezése előtt köteles a tagintézmény vezetőjének véleményét kikérni. A tagintézmények vezetői munkahelyi vezetőnek minősülnek, feladatkörüket az intézményi SZMSZ szabályozza. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: Galgagyörk: 104 hrsz épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak Penc: 329/2, 330 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak Püspökhatvan: 412 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó A vagyon felett a tulajdonos önkormányzat rendelkezik, a tagintézmény-vezető a feladatellátást szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek alapján

20 Záradék: Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2012. (VIII.01.) Kt számú, Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2012. /VII. 27./ számú, Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozatával jóváhagyta. Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. Matejcsok Zsolt polgármester Szabados Adrienn jegyző Králik József polgármester Babinka Magdolna jegyző Bátyi József polgármester Blaskó Imréné jegyző Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előterjeszti: jegyző Blaskó Imréné jegyző: A MÁK a Polgármesteri Hivatalnak a február 10.-én módosított alapító okiratában hibát jelzett, annak javítása indokolt. A megküldött írásos előterjesztésben látható a javítás, kérem a Képviselő-testület döntését. Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló évi CXCV tv aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás alapján - úgy határozott, hogy Püspökhatvan Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Megbízza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított, egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK) küldje el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

21 1. sz. melléklet a 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozathoz Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5 (1)-(2) bekezdésében foglaltak tartalmi követelményei szerint, valamint Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt. határozata alapján Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítja az alábbiak szerint. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 38. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Száma: évi szakfeladatai száma, neve: Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok választásával kapcsolatos tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az alkalmazottak foglalkoztatása a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozatával hagyta jóvá. Hatályba lépés időpontja: Bátyi József Polgármester Blaskó Imréné jegyző

22 2. sz. melléklet Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5 (1)-(2) bekezdésében foglaltak tartalmi követelményei szerint, valamint Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt. határozata alapján Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Költségvetési szerv neve: Püspökhatvan Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A szerv rövid neve: Polgármesteri Hivatal Püspökhatvan Székhelye és levelezési címe: 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Elérhetőségek: - levelezési cím: 2682 Püspökhatvan, Kertsor u telefon: 27/ , 27/ fax: 27/ Illetékességi területe: Püspökhatvan település közigazgatási területe Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 38. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Száma: évi szakfeladatai száma, neve:

23 Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok választásával kapcsolatos tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /1/ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Irányítója: Az irányító képviselője: Alapítás módja: Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testület 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Bátyi József polgármester Kiválással létrejött intézmény Alapítás dátuma: Alapító okirat kelte: Képviselő-testületi határozat száma: 54/2003. (VIII. 05.) sz. A költségvetési szerv vezetője: a jegyző, akit az önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. Rendelkezései alapján nevez ki. Jelenleg kinevezett vezető neve: Blaskó Imréné jegyző Kinevezés időpontja: augusztus 1. határozatlan idejű Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az alkalmazottak köztisztviselők, foglalkoztatásukra a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon: 638 hrsz-ú épület 1/5 része, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak. A vagyon felett a fenntartó rendelkezik, a szerv vezetője a feladatellátást szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. /V. 26./ sz. ÖKT r. szerint

24 Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2012. / / sz. Ökt határozatával, valamint a 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozatával hagyta jóvá. Hatályba lépés időpontja: Bátyi József Polgármester Blaskó Imréné jegyző A képviselő-testület az ülést zárt ülés keretében az egyéni kérelmek elbírálásával folytatja, a polgármester a nyílt ülést kor lezárja Bátyi József Blaskó Imréné Margetán Imre Varga János Polgármester jegyző hitelesítő hitelesítő

25

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011.AUGUSZTUS 30.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 9/2011. (IX. 01.) sz. Ökt

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben