ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás június 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10."

Átírás

1

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás június 10. napján tartandó rendes üléséhez

3 Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás június 10-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa II. 28.-i ülésén a Társulás évi költségvetését a 21/2014. (II. 28.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetésbe beépítésre került a december április hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda ebben az évben is megrendezte az ovivacsorát, a rendezvényen befolyt tombolabevétel 382 E Ft-os összege beépítésre került a bevételek közé. Ezen bevétel a kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének forrása. Az intézmény évi pénzmaradványa - mely megegyezik a pénzkészlet összegével - 2 E Ft beépítésre került a költségvetésbe, szemben az egyéb dologi kiadások összegével. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés alapján 178 E Ft-ot utalt át a Német Nemzetiségi Önkormányzat az óvoda számlájára 1 fő német nemzetiségű óvodapedagógus képzésére, mely szintén beépítésre került a költségvetésbe. Az óvoda bevételei között jelentkezik még a dr. Oetker támogatás 250 E Ft-os összege, melyet a működési kiadásokra fordíthat az intézmény. A Térségi Szociális Gondozási Központ évi pénzmaradványa - mely megegyezik a pénzkészlet összegével E Ft beépítésre került a költségvetésbe, szemben a dologi kiadások (159 E Ft) és személyi juttatások (3 504 E Ft) összegével. Az intézménynél a Támogató Szolgálat E Ft működési támogatása az eredeti költségvetésben a támogatási értékű működési bevételek között szerepel, mely összeg jelen módosítás során átcsoportosításra került az önkormányzati kiegészítés összegébe, melynek oka, hogy a támogatást az önkormányzat kapja meg. Központosított támogatásból E Ft összeggel emelkedett az önkormányzati támogatás összege, szemben a személyi juttatások (4 222 E Ft) és járulékok (1 140 E Ft) összegével, mely a kereset kiegészítés címén április 30-ig kifizetésre kerülő összeg rendezése E Ft összeggel került beépítésre a költségvetésbe az önkormányzati támogatás összege, szemben a személyi juttatások (6 856 E Ft) és járulékok (1 851 E Ft) összegével, mely az ágazati pótlék címén június 30-ig megigényelésre és kifizetésre kerülő összegek előirányzatba történő beépítése. A Társulás évi pénzmaradványa - mely megegyezik a pénzkészlet összegével E Ft beépítésre került a költségvetésbe, mely az egyéb dologi kiadások finanszírozására szolgál. Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt 2

4 szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 21/2014. (II. 28.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 3. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 5. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 682 ezer forint, a 4. melléklet szerint. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3

5 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv I.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

6 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Intézményi Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Intézményi Társulás összesen 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

8 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése A B C megnevezés évi terv 2014.I.mód.ei. 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összes felújítás Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz /2014. (I.31.) BM rendelet TSZGK konyha fejlesztése pályázat E Ft saját erő-fejlesztési tartalékban elkülönítve-melegen tartó pultok és hűtőkamra beszerzése Intézményi Társulás összes beruházás

9 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás június 10-i ülésére Tárgy: A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács április 28. napjával módosította a Kistérségi Óvoda alapító okiratát. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételét kezdeményeztük a Magyar Államkincstárnál. A MÁK hiánypótlásra szólította fel a fenntartót az alábbiak miatt: - szakmai alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megjelölése hibát tartalmaz - elírás történt az alapító okirat pontjában: - hibás a max. gyermek-tanulólétszám megjelölése a évi CXC. törvény 84. (3) bekezdés a.) pontja értelmében július augusztus hónap kivételével óvodát nem lehet átszervezni, tehát a törzskönyvi bejegyzés napjával a létesítő okirat 14. pontját nem lehet megváltoztatni. A hiánypótlási felhívásnak a végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül tehet eleget hivatalunk (2014. június 11.) Fentiek miatt az alapító okirat módosítása az alábbiakban vált szükségessé: - adminisztratív javítás a kormányzati funkciókód megjelölésénél az pontban: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai az alábbiak szerint módosul: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - a maximális tanulólétszám változását szeptember 1. napjával léptetjük hatályba, így az óvoda átszervezésének minősülő alapító okirat módosítás megfelel a köznevelési törvény előírásainak: 14./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése Gyomaendrőd - Százszorszép Óvoda: 114 fő, - Napsugár Óvoda: 30 fő - Csemetekert Óvoda: 83 fő - Margaréta Óvoda: 82 fő Csárdaszállás - óvoda: 25 fő szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosul: 14./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése Gyomaendrőd - Százszorszép Óvoda: 108 fő, - Napsugár Óvoda: 30 fő - Csemetekert Óvoda: 83 fő - Margaréta Óvoda: 82 fő Csárdaszállás - óvoda: 25 fő Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani. 4

10 Döntési javaslat "A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda május 31-én kiadott 22/2012. (V. 31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5.. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2. Az alapító okirat 14. pontja szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosul: 14./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése Gyomaendrőd - Százszorszép Óvoda: 108 fő, - Napsugár Óvoda: 30 fő - Csemetekert Óvoda: 83 fő - Margaréta Óvoda: 82 fő Csárdaszállás - óvoda: 25 fő Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa utasítja Várfi Andrást a Társulási Tanács elnökét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

11 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tervezet 1, 2 Törzsszám: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei a 22/2012. (V. 31.) Kt. számú határozata alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5.. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1./ A költségvetési szerv neve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2./Székhelye: Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 3./Az intézmény telephelye Napsugár Óvoda Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz. Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha L. 8. sz. Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz Az intézmény tagintézménye Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. 4./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., melynek óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja, - Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja. 4, 5, 6 5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység. Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Szakmai alaptevékenységei: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása. 1 Módosította az Intézményi Társulás 55/2012. (XI.29.) számú határozat II. pontja 2 Módosította a Társulási Tanács 27/2014. (IV. 28.) számú határozata 3 Módosította a Társulási Tanács 27/2014. (IV. 28.) számú határozata 4 Kiegészítette az Intézményi Társulás 27/2012. (VI.28.) számú határozat I. pontja 5 Módosította az Intézményi Társulás 55/2012. (XI.29.) számú határozat II. pontja 6 Módosította a Társulási Tanács 27/2014. (IV. 28.) számú határozata

12 Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Óvoda 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, down szindrómás, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Oktatásban részt vevők étkeztetése Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz. Óvoda Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Óvoda 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. Kormányzati funkció szerinti megjelölése: Óvodai intézményi étkeztetés 5.2. Vállalkozási tevékenység A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8 6./ A költségvetési szerv működési köre Az intézmény alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat ellátó költségvetési szerv. A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész. A Csemetekert Óvoda, Napsugár Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész. Az Óvoda - csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe. 7 Módosította a Társulási Tanács./2014. (VI. 10.) számú határozata 8 Módosította az Intézményi Társulás 55/2012. (XI.29.) számú határozat II. pontja

13 Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket, az óvoda feladat-ellátási telephelyein és tagintézményében. 9 7./ A költségvetési intézmény 7.1. alapítói jogokkal felruházott szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. 10, 11 8./ 9./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt évi XXXIII. Tv. 23. alapján. 10./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a Kjt évi XXXIII. tv alapján / A költségvetési szerv fenntartó neve és címe Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. 12./ A költségvetési szerv alapításának ideje szeptember / Az intézmény típusa Köznevelési intézmény - Óvoda 13, /Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése Gyomaendrőd - Százszorszép Óvoda: 108 fő, - Napsugár Óvoda: 30 fő - Csemetekert Óvoda: 83 fő - Margaréta Óvoda: 82 fő Csárdaszállás - óvoda: 25 fő 15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 9 Módosította Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6/2013. (VI. 26.) számú határozata hatályos július 1. napjával 10 Módosította Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6/2013. (VI. 26.) számú határozata hatályos július 1. napjával 11 Törölte a Társulási Tanács 27/2014. (IV. 28.) számú határozata 12 Módosította Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6/2013. (VI. 26.) számú határozata hatályos július 1. napjával 13 Módosította a Társulási Tanács 27/2014. (IV. 28.) számú határozata 14 Módosította a Társulási Tanács../2014. (VI. 10.) számú határozata hatályba lép szeptember 01. napjával

14 Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint: Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hsz.:113 Gyomaendrőd, Blaha L. út 8. sz. Hsz.: 5059 Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz. Hsz.: 5350 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Hsz.: 69 Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. Hsz.: 75 A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja. Záradék: A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa../2014. (VI. 10.) számú határozatával hagyja jóvá. Gyomaendrőd, június 10. P.H. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző

15 Tárgy: 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás június 10-i ülésére Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015- es tanévben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Czikkelyné Fodor Tünde jelen előterjesztéssel kéri a Tisztelt Társulási Tanácsot, mint az intézmény fenntartóját, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 2014/2015- ös tanévben indítandó csoportokat és létszámokat hagyja jóvá. Az intézményvezető az óvodai csoportlétszámokat a csökkenő gyermekszám miatt 0,5 csoporttal csökkentené (221 főről 206 főre csökken az átszámított létszám). Ez a változás a Margaréta Óvodát érinti, ahol ebben a nevelési évben 2 délelőtti és 2 délutáni csoport működött, ez a következő nevelési évben délelőtt 2, délután 1 csoport működtetését jelentené. Az Intézményvezető Asszony kéri a Társulási Tanácsot, hogy a Kistérségi Óvoda szeptember 1. napjától 9,5 óvodai csoporttal működhessen: Óvoda Csoport szám Csemetekert 2 Létszám Nemzeti, etnikai kisebbség HH HHH SNI BTMN Szivárvány Napocska Napsugár Süni csoport 1 22 (25) Margaréta 1,5 Katica csoport (csak délelőtti foglalkozásokra szervezett) Mókus csoport 17 (19) 2 Százszorszép 4 Süni csoport 19 1 Nyuszi csoport 19 (22) 2 2 Maci csoport 20 (22) Breki csoport 20 (22) Csárdaszállás 1 15 (16) 2 1 Összesen: 9,5 193 (206) 13 7 felvett létszám / férőhely Kihasználtság 46/83 55 % 25/30 83 % 34/82 41 % 85/ % 16/25 64 % Az óvodai csoportlétszámokkal kapcsolatos előírásokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény határozza meg a fenntartók számára: - a törvény 83. (2) bekezdésében határozza meg a fenntartó jogait és kötelezettségeit: A fenntartó d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, - A törvény csoport és osztálylétszámokat meghatározó 4. melléklet előírásait kell alkalmazni az indítandó csoportok 6

16 és létszámok meghatározásakor: Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok minimum maximum átlag Óvoda A csoportok kialakításához törvény 25 és 47. -ai tartalmaznak előírásokat: 25. (7) 72 Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. 47. (7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. Az intézményvezető asszony által kialakított csoportlétszámok megfelelnek a törvényi előírásoknak: - a csoportlétszámok minden esetben meghaladják a minimum létszámot, - három csoport nem éri el az átlaglétszámot. Kettő csoport a Margaréta óvodánál, itt a kisebb létszámú csoport csak délelőtti foglalkozásokra szervezett, gyakorlatilag 0,5 csoport. Azonban a két csoport összevonására nincs lehetőség, mert az így kialakított csoport túllépné a maximális létszámon felüli a fenntartó által engedélyezhető 20 %-os létszámot is (30 fő). Egy csoport a Százszorszép óvodánál sem éri el az átlaglétszámot, a beíratott gyermekek létszáma ennél a tagóvodánál lehetővé tenné a három óvodai csoport indítását. Ebben az esetben a fenntartónak mindhárom csoportnál engedélyeznie kellene a maximális csoportlétszám túllépését (28 fő/ csoport). A három nagy létszámú csoport indításakor meg van annak a veszélye, hogy a későbbiekben még beiratkozó gyermekek száma miatt a csoportok meghaladják a fenntartó által engedélyezhető csoportlétszám túllépést (30 fő/csoport) - egy csoportlétszám sem haladja meg a törvényileg meghatározott maximális csoportlétszámot. Az intézményvezetője a 2014/2015-ös nevelési évben az alábbi személyi változásokat tartja indokoltnak a beiratkozott gyermeklétszám és a csoportszámok csökkenése következtében: szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát a Társulási Tanács 33 főben határozta meg: - 20 fő óvodapedagógus - 10 fő dajka - 1 fő óvodatitkár - 1 fő pedagógiai asszisztens - 1 fő karbantartó az alábbi táblázatban mutatjuk be a változásokat: Óvodapedagógus Intézményvezető helyettes intézményvezető Engedélyzett pedagógus létszám Technikai dolgozók Dajka Engedélyezett létszám Változás oka 18 fő 9,5 csoport Az intézményvezető helyettes 19 fő 10 csoport Állami finansz. szeptembertől nem látna el Állami finansz. 1 fő óvodapedagógusi feladatokat, hanem önk finansz az intézményvezető-helyettesi 1 fő 1 fő feladatok mellett az összes Önk. Finansz. Önk. finansz. tagóvodában elvégezné a gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését. 20 fő (ebből 1 fő önkormányzati finanszírozású) 20 fő (ebből 2 fő önkormányzati finanszírozású) 10 fő 10 csoport 10 fő 9,5 csoport (2 fő négy órában látja el (2 fő négy órában látja el a a feladatot) feladatot) Állami finansz. Állami finansz. 10 fő Állami finansz. 10 fő Állami finansz

17 Pedagógai asszisztens 1 fő Állami finansz. 1 fő Állami finansz. Engedélyezett létszám 1 fő 1 fő Állami finansz. Állami finansz. óvodatitkár 1 fő 1 fő Állami finansz. Állami finansz. Engedélyezett létszám 1 fő 1 fő Állami finansz. Állami finansz. Karbantartó 1 fő 1 fő Engedélyezett létszám 1 fő Önk. Finansz 1 fő Önk. Finansz A köznevelési törvény értelmében szeptemberétől finanszírozza az állam. A köznevelési törvény értelmében szeptemberétől finanszírozza az állam Összességében az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma nem változik, a csoport és gyermeklétszám csökkenéséből adódóan felszabaduló munkaerőt a feladatok átrendezésével, belső átszervezésével használja fel az intézményvezető. Ez a belső átszervezés az eddig a dologi kiadások terhére biztosított SNI és BTMN gyermekek fejlesztését biztosító tevékenységeket érinti. Külön normatíva a különleges gondozás ellátására nem áll rendelkezésre, az intézményeknek azonban ezt kötelezően biztosítania kell, ezt eddig a dologi kiadások terhére biztosította az intézmény: 2013/ /2015 BTMN gyermekek fejlesztése Külsős óraadó Saját óvodapedagógussal, látja el, aki megszerzi a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítést. Tanévenként Ft-tal csökken az intézmény dologi kiadása Logopédiai fejlesztés Külsős óraadó Külsős óraadó logopédus alkalmazására nem ad lehetőséget a finanszírozás Gyógypedagógiai feladat ellátása Külsős óraadó endrődi tagóvoda Saját óvodapedagógus Az összes tagóvodában saját óvodapedagógussal látja el a (intézményvezető helyettes) gyomai feladatot (intézményvezető- helyettes) tagóvoda Tanévenként Ft-tal csökken az intézmény dologi kiadása A tervezett csoportszámok és a gyermeklétszám hatása az intézmény működtetésére: Az intézmény évre elkészített költségvetéséhez képest a finanszírozás magasabb. A költségvetés elkészítésekor 175 gyermekkel számoltak. A költségvetési rendeletben rögzítésre került, hogy július 1. napjától az intézmény 1 fő pedagógus és 1 fő dajka létszámleépítését hajtja végre a várható 1 csoportszám csökkenés miatt. Az állami normatíva igénylésekor az első nyolc hónapra 198 beiratkozott gyermeket (átszámított létszám: 214 fő), szeptemberétől 192 gyermeket (átszámított létszám: 205 fő) tudtak figyelembe venni május 26-i állapot szerint az intézménybe beíratott gyermekek száma 193 fő (átszámítva 206 fő). A csoportszámok kialakításánál két lehetősége van a fenntartónak: - elfogadja az intézményvezető által beterjesztett 9,5 csoport indítását, vagy - a Százszorszép Óvodában a 4 csoport helyett 3 nagy létszámú csoport indítását engedélyezi. Az intézmény finanszírozása a jelenleg beíratott gyermekek létszáma alapján az intézményvezető által javasolt 9,5 csoport indításával nem igényel önkormányzati támogatást. Az intézményvezető nyilatkozata szerint ez a gyermek és csoportlétszám lehetővé teszi azt, hogy az intézmény működtetése szeptemberétől szeptemberéig önkormányzati támogatás nélkül valósulhasson meg. Az intézmény széttagoltsága és a gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt azonban a jövőre nézve arra kell törekedni, hogy az egyes csoportok elérjék a maximális csoportlétszámot. A jövő évi óvodai beiratkozásnál a fenntartónak meg kell határoznia, hogy mely tagóvodában hány csoport indulhat szeptemberétől (pl. a Margaréta Óvoda csak 1 csoportot indíthat, így a Százszorszép Óvodában magasabb csoportlétszámokkal indíthatóak a csoportok). A tavalyi és idei szeptemberi csoportlétszámok ismeretében elmondható, hogy a gyermekek létszámának folyamatos csökkenése előrevetíti a Margaréta Óvoda megszűnését, a Százszorszép Óvodába való beolvadását. Természetesen a döntésnél figyelembe kell venni az adott évben óvodáskorú gyermekek létszámát, tekintettel arra, hogy szeptemberétől 3 évtől kötelező az óvodába járás. Összegezve az intézmény jelenlegi finanszírozása, a gyermeklétszám és az óvoda széttagoltsága indokolja a 9,5 8

18 csoport indítását. Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. A 9,5 csoport indítása következtében sem pedagógus, sem dajka létszámcsökkentésére nem kerül sor, elfogadva az intézményvezető belső átszervezési javaslatait, mely a dologi kiadások csökkentését vonja maga után. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint elfogadni. 1. döntési javaslat "Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015- es tanévben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdése alapján a 2014/2015-ös nevelési évben a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi: Óvoda Százszorszép Csemetekert Napsugár Margaréta Gyomaendrőd: Csárdaszállás Összesen: Gyermek és csoportszám 78 (85)fő/ 4 csoport 46 (46)fő/ 2 csoport 22 (25)fő/ 1 csoport 32 (34)fő/ 1,5 csoport 178 (190) fő/ 8,5 csoport 15 (16) fő/ 1 csoport 193 (206)/ 9,5 csoport Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "2014. szeptemberétől engedélyezett álláshelyek meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 33 főben határozza meg: - 20 fő óvodapedagógus - 9,5 fő dajka (9 fő 8 órás, 1 fő 4 órás) - 1 fő óvodatitkár - 1 fő pedagógiai asszisztens 9

19 - 1 fő karbantartó Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 10

20 2014/15. tanév - koncepciója Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető

21 1. Az óvoda működési feltételei A 2014/15-es nevelési évben a csoportok létszámának alakulása intézményünkbe történő beiratkozás után: Óvoda Csoport szám Létszám Nemzeti, etnikai kisebbség HH HHH SNI BTMN Csemetekert 2 Napsugár Süni csoport Margaréta 2 Szivárvány Napocska (25) Katica csoport (csak délelőtti foglalkozásokra szervezet) Mókus csoport 17(19) 2 Százszorszép 4 Süni csoport 19 1 Nyuszi csoport 19(22) 2 2 Maci csoport 20(22) Breki csoport 20 (22) Csárdaszállás Zümi csoport 1 15(16) 2 1 Összesen: (206) A pirossal jelölt számok a szakvéleményekben foglalt csoportalakításkor kettő illetve három férőhelyként figyelembe veendő gyermekek számát jelölik. A Margaréta Óvodában a 2012/13-as tanévben 3 délelőtti és két délutáni csoport, a 2013/14-es tanévben a csökkenő gyermeklétszám miatt két délelőtti és két délutáni csoport, a következő tanévben /15 - két délelőtti és egy délutáni csoport beindítását látom reálisnak. Kérném a Képviselő Testületeket, hogy a 2014/15-ös tanévben járuljanak hozzá a 10 óvodai csoport működéséhez. A évi költségvetési törvény leírja, hogy az óvodaműködtetési támogatás: forint/fő/év. 2

22 A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. Ami továbbra is azt jelenti, hogy az SNI és a BTMN gyermekek esetében a különleges figyelmet igénylő nevelésükhöz továbbra sem biztosított kiemelt támogatás, mivel az beépült a keretösszegbe, így minden kisgyermek után egyforma összeget biztosít az állam. Ennek ellenére a törvényi előírások szerint az SNI gyermekek és a BTMN gyermekek fejlesztésére a szakértői vélemények alapján előírt szakember szükségletét biztosítanunk kell a következő tanévekben is. A TSMT, illetve a SZIT terápiákat az elmúlt évek gyakorlatával szemben Nedróné Kurilla Katalin óvodapedagógus végezné, ugyanis szeptember közepén megkapja a feladatellátáshoz szükséges tanúsítványát, Organikusan Sérült Gyermekek Csoportos Terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel /TSMT II./, amelynek első lépéseként az elmúlt tanévben sikeresen vizsgázott A szenzomotoros szemléletű "Állapot- és mozgásvizsgálat" /ÁMV/ felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei képzésben. Az elmúlt tanévek TSMT fejlesztését Hajdú Zoltánné végezte a Százszorszép és a Margaréta Óvodák esetében, a dologi kiadás terhére jelentett költségei a következők voltak: A teljesítés időpontja TSMT terápia kifizetett öszege: Tanévben összesen: SZJ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft május hónap számlázása folyamatban Óvodapedagógus képzésének tandíja Ft, ami hosszú távú befektetés és látszik a fenti táblázatból, az idei tanévben már megtakarít az intézmény - számításaim szerint forintot, a jövő tanévekben pedig forintot. A logopédiai fejlesztést az SNI gyermekek részére külső óraadók megbízás alapján végezték az elmúlt tanévben, és végeznék a jövőben is, mivel a feladat ellátására logopédust felvenni a normatíva szerint nem áll módunkban. 3

23 A gyógypedagógiai feladat ellátását is a dologi kiadásunk terhére kellett megoldanunk az endrődi óvodáinkban, a gyomai városrész óvodáiban Fekécsné Brandt Márta végezte el a feladat ellátását kötelező óraszámain felül. A jövő tanévben szeretném, ha a Képviselő Testületek hozzájárulnának, hogy intézményvezető helyettesünk kötelező óráiban lássa el összes tagóvodánkban a gyógypedagógiai feladatokat, így nem jelentene plusz költséget intézményünknek az endrődi és csárdaszállási óvodáinknak a gyógypedagógiai feladatok ellátása. Az érintett intézményvezető helyettes, tehát kötelező óraszáma 2012/13-as tanévben 24 óra volt, a jelenlegi 2013/14-es tanévben pedig a jogszabályi változások miatt 22 óra. Az óvodapedagógus mindkét tanévben fizetésében, túlóradíj nélkül 32 kötelező órában (24 ill. 22 helyett) látta el óvodapedagógusi feladatait, valamint a gyomai városrészen a gyógypedagógusi feladatait, ami újabb 8 kötelező órát jelentett számára, amit megosztva végzett a Százszorszép és a Margaréta Óvodákban az érintett sajátos nevelési igényű gyermekek részére. A megtartott foglalkozásairól kötelezően foglalkozási vázlatokat vezetett. Két tanéven keresztül mintegy kétszeres kötelező időtartamban végezte munkáját. A 2014/15-ös tanévben szeretném, ha a kötelező 22 órájában látná el a 10 sajátos nevelési igényű gyermekünk (minden tagóvodánkban) gyógypedagógiai feladatait, azaz csak a jogszabályoknak megfelelő időtartamban végezhesse munkáját. Az endrődi városrész óvodáiban eddig együttműködési megállapodás keretében ezt a feladatot Baráth Ferencé gyógypedagógus látta el, melynek költségét az alábbiakban vázolom: Az elmúlt tanévek költségei számokban, a feladatellátást Barát Ferencné gyógypedagógus, SZIT terapeuta végezte a Csemetekert és a Napsugár Óvodák esetében: A teljesítés időpontja Gyógypedagógia kifizetett öszege: Tanévben összesen: SZJ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft május hónap számlázása folyamatban Az elmúlt tanévek gyakorlata alapján tehát látható, hogy a gyógypedagógus feladatellátása minden tagóvodánkban az idei tanévben már forint, a jövő tanévekben mintegy forint megtakarítást eredményezhetne. 4

24 A két feladatellátása intézményen belül összesen mintegy összeg éves szinten, ami más dologi kiadásra lenne fordítható. Vezető helyettesi feladatokat látna el a kolléganő kötelező óráin felül januárjában jelentkeztem az Oktatási Hivatal által meghirdetett, a TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP kiemelt uniós projektek keretében lebonyolítandó pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő pedagógus-továbbképzésekre ( Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre és a Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre ). A pályázaton az a pedagógus vehetett részt, aki rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. Kitöltöttem a kiválasztáshoz szükséges teszteket. A tesztek kiértékelése befejeződött. Az Oktatási Hivatal tájékoztatott, hogy a teszteredmények alapján teljesítettem a képzésbe kerülés elvárt szakmai követelményeit. Jelenleg a kiválasztást meghatározó munkaköri és területi szempontok elemzése folyik. Ennek alapján, valamint a teszteredmények figyelembevételével választják ki a képzések első 1000, majd második körben 3000 résztvevőjét. A döntésről szóló értesítéseket és a képzéssel kapcsolatos információkat még nem juttatták el hozzám, az ezzel kapcsolatos további információkat a évi Minősítési tervek június 30-i közzétételét követően elektronikus levélben juttatjuk el hozzám. Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint. A képzéshez és a vizsgához szükséges volt a teljes e-portfólió feltöltése, valamint a saját óráról/foglalkozásról készült 45 perces videofelvétel, melyeket elkészítettem. Mesterpedagógussá válás folyamata Huszonötezer pedagógus állította össze április 30-ig oldalas portfólióját a munkájáról, hogy megkapja a magasabb minősítést a magasabb fizetéshez. A beadott anyagokat 5 ezer szakértő fogja átnézni. Az e-portfóliók a pedagógusok minősítéséhez kellenek csak így léphetnek magasabb fizetési kategóriába. Az új pedagógus-életpályamodell elvileg jobban elismeri a fizetésekben a több munkát és a megszerzett plusz végzettségeket, ez azonban most még nincs így. A rendszer tavalyi bevezetésekor mindenkit a Pedagógus I. kategóriába soroltak. 5

25 Első lépésben ezért most azok kerülnek sorra, akik már legalább 14 éve vannak a pályán és szakvizsgával is rendelkeznek. A minősítés első lépése még csak egy pilot projekt. Ezeken a pedagógusokon kísérletezik ki, hogyan lesz megvalósítható majd az értékelés az összes többi pedagóguson. A tapasztalt pedagógusoknak most a minősítéshez elegendő lesz csak az e-portfólió elkészítése, januártól így már a Pedagógus II. fokozat szerint kapják a fizetésüket ig azonban nekik is át kell esniük a teljes minősítési eljáráson, az óralátogatásokon és az e-portfóliójuk megvédésén. Ezeknek a pedagógusoknak március 31-ig jelentkezniük kellett az iskolaigazgatójuknál, intézményvezetőjüknél a magasabb fizetési kategóriára és az e-porfóliójukat fel kell tölteniük az Oktatási Hivatal elektronikus felületére. A pedagógusok most még választhattak, hogy az egyszerűbb vagy a teljes portfóliót csinálják meg. Ide a szakmai önéletrajz és a végzettségeket igazoló dokumentumok mellett tíz tanóra óratervét/foglalkozástervét kell feltölteniük. Ennél jóval több információt is megadhatnak: feltölthetik publikációikat, beszámolhatnak szakmai sikereikről vagy éppen kudarcaikról, dokumentálhatják önálló alkotói, művészeti tevékenységüket, bemutathatják fejlesztési terveiket, az iskolát és környezetét, de akár képeket és videókat is megoszthatnak a jobban sikerült óráikról. Mindeközben arra is figyelniük kell, hogy ha olyan videót, képet helyeznek el a portfólióban, amiben diákjaik arcképe is szerepel, akkor ehhez egyenként hozzájárulást kell kérniük a szülőktől. A tárca szerint az egyszerűsített változathoz szükséges 14 dokumentum legfeljebb 70 oldal, a teljes változat kb. 100 oldalnyi anyag. Idén bármelyiket is választotta a pedagógus, és megfelelt a formai követelményeknek, akkor ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba kerülhet 2015 januárjától. Akik a teljes változat feltöltését vállalják, azok személyre szabott, fejlesztő célú szakértői visszajelzést kapnak 2014-ben az Oktatási Hivatal szakembereitől. Bár ezek a tanárok most csak Pedagógus II. fokozatba kerülnek, a későbbi minősítéseken ők jó eséllyel pályáznak majd a még magasabb fizetési ugrást jelentő mestertanári vagy kutatótanári fokozatra. Vajon hány ember képes 25 ezer tanárt akárcsak szimplán a portfóliók alapján értékelni? Erre a munkára nem lehet diákokat vagy egyetemi hallgatókat felbérelni, hiszen itt nagy jelentősége van az óravázlatok, önértékelések tartalmának. Az Útmutatóban az is olvasható, hogy a pedagógiai e- portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti, hanem a dokumentumokkal bizonyított nyolc kulcskompetencia értékelését. Ezek a következők: szaktárgyi tudás, pedagógiai tevékenységek tervezése, a tanulás támogatása, a tanuló személyiségének fejlesztése, a tanulói csoportok fejlesztése, a pedagógiai munka értékelése, kommunikáció és szakmai együttműködés, elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta, hogy a portfóliók értékelését, a minősítési eljárásokat és a későbbi minősítővizsgákat körülbelül 5 ezer szakember végzi majd. A gyakorlatban azonban a minősítéseket háromfős bizottságok értékelik, ők látogatják az órákat és előttük kell majd megvédeni a portfóliót. 6

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 május 28-i ülésére Tárgy: A 2014/2015 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015...-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015...-i ülésére Előterjesztés sorszáma: 9. Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015....-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE Készült a Képviselő-testület 2012. november 21. napján tartandó ülésére. Tárgy: A. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-81/2015. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 2013/2014. nevelési évi óvodai jaira Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

5. számú JEGYZŐKÖNYVE

5. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 5. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. április 02-án megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 2-án megtartott képviselő-testületi üléséről. Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. február 23. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 273 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Bölcsőde létesítése

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben