Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet"

Átírás

1 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat Preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal valamint a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2. Az Alapító Okirat 11. pontjában az A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegrész lép. 3. Az Alapító Okirat 19. pontjában az Alaptevékenység területei címszó alatt a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1/2

2 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete szövegrész lép. 4. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. 5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 2/2

3 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 1.b melléklet Alapító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 1. A költségvetési szerv neve: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 2. A költségvetési szerv székhelye: 1174 Budapest Rákoshegy, Széchenyi u Az intézmény telephelye: - 4. Az alapító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az alapítás időpontja: január Az irányító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest, Pesti út A fenntartó szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az intézmény közfeladata: Közoktatási közszolgáltatás 9. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozata 10. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVII. kerülete 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 1/4

4 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján: (hatályon kívül helyezve) 13. Az intézmény OM azonosítója: Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete A megbízás időtartama: határozott idejű A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 17. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Igazgató 18. Az intézmény típusa: Gimnázium 19. Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Általános középfokú oktatás Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatási törvényt, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési-oktatási terveket figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai programja és a kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai: - gimnáziumi képzési célokat szolgáló, érettségivel lezárt tevékenység nyolc évfolyamos oktatási rendszerben - nyelvi előkészítő osztály 11. évfolyamon - az MKM /93. LX. (VIII-298) számú határozatával engedélyezett pedagógiai program - sajátos nevelési igényű - érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 2/4

5 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Alaptevékenység területei Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20. Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: a költségvetési szerv székhelyén: 1174 Budapest Rákoshegy, Széchenyi u fő 21. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke: Ellátandó vállalkozási tevékenység: Nincs A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Nincs 22. Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 23. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje: Az 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat 5.) pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint 24. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv 25. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint 26. A feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: 1. számú melléklet szerint 3/4

6 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 27. Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Korlátozott, kiterjed: - a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium eszközeinek tartós és eseti - helyiségeinek maximum egy évig történő - bérbeadására, - a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. Budapest, október 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

7 Módosító Okirat 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 2. a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Czimra Gyula Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat Preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Czimra Gyula Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal valamint a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Czimra Gyula Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2. Az Alapító Okirat 11. pontjában az A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegrész lép. 3. Az Alapító Okirat 19. pontjában a Alaptevékenység területei címszó alatt a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész lép. 1/2

8 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 4. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. 5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 2/2

9 295/2012. (X. 18. ) Kt. határozat melléklete 2.b melléklet Alapító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Czimra Gyula Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. 1. A költségvetési szerv neve: Czimra Gyula Általános Iskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u Az intézmény telephelyei: 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u Budapest - Rákoshegy, Kép u Budapest - Rákoshegy, Kép u Budapest - Rákoshegy, Kép u Budapest - Rákoshegy, Kép u Az alapító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az alapítás időpontja: július Az irányító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest, Pesti út A fenntartó szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az intézmény közfeladata: Közoktatási közszolgáltatás 9. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2009. (V. 25.) Kt. határozata 10. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVII. kerülete 1/4

10 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján: (hatályon kívül helyezve) 13. Az intézmény OM azonosítója: /2012. (X. 18. ) Kt. határozat melléklete 14. Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete A megbízás időtartama: határozott idejű A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 17. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Igazgató 18. Az intézmény típusa: Általános iskola 19. Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatási törvényt, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési-oktatási terveket figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai programja és a kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai: - nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás - emelt szintű angolnyelv-oktatás (5-8. évfolyamon) - komplex művészeti osztály (ének-zene és vizuális kultúra) (1-4. évfolyamon egyegy osztályban) - sajátos nevelési igényű - testi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos (hallássérült) - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 2/4

11 Alaptevékenység területei: 295/2012. (X. 18. ) Kt. határozat melléklete Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20. Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 803 fő a költségvetési szerv székhelyén: 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u fő az intézmény telephelyein: 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u fő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u fő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u fő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u fő 21. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke: Ellátandó vállalkozási tevékenység: Nincs A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Nincs 22. Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 3/4

12 295/2012. (X. 18. ) Kt. határozat melléklete 23. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje: Az 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat 5.) pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint 24. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv 25. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint 26. A feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: 1. számú melléklet szerint 27. Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Korlátozott, kiterjed: - a Czimra Gyula Általános Iskola eszközeinek tartós és eseti - helyiségeinek maximum egy évig történő - bérbeadására, - a Czimra Gyula Általános Iskola rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

13 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 3. a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Diadal Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat Preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Diadal Úti Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal valamint a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Diadal Úti Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2. Az Alapító Okirat 11. pontjában az A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegrész lép. 3. Az Alapító Okirat 19. pontjában a Alaptevékenység területei címszó alatt a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész hatályát veszti, s helyébe a 1/2

14 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész lép. 4. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. 5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 2/2

15 295/2012. (X Kt. határozat melléklete Alapító Okirat 3.b melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Diadal Úti Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. 1. A költségvetési szerv neve: Diadal Úti Általános Iskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 1172 Budapest Rákoscsaba-Újtelep, Diadal út Az intézmény telephelye: - 4. Az alapító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az alapítás időpontja: július Az irányító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest, Pesti út A fenntartó szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az intézmény közfeladata: Közoktatási közszolgáltatás 9. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2009. (V. 25.) Kt. határozata 10. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVII. kerülete 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján: (hatályon kívül helyezve) 1/4

16 295/2012. (X Kt. határozat melléklete 13. Az intézmény OM azonosítója: Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete A megbízás időtartama: határozott idejű A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 17. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Igazgató 18. Az intézmény típusa: Általános iskola 19. Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatási törvényt, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési-oktatási terveket figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai programja és a kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai: - nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás - emelt szintű testnevelés oktatás (1-4. évfolyamon egy-egy osztályban) - emelt szintű testnevelés (vívás) oktatás (5-8. évfolyamon az 527/2008. (XI.20.) Kt. határozat szerint) - iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4. évfolyamon) - sajátos nevelési igényű - testi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - beszédfogyatékos - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 2/4

17 295/2012. (X Kt. határozat melléklete Alaptevékenység területei: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20. Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: a költségvetési szerv székhelyén: 1172 Budapest Rákoscsaba-Újtelep, Diadal út fő 21. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke: Ellátandó vállalkozási tevékenység: Nincs A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Nincs 22. Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 23. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje: Az 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat 5.) pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint 24. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv 25. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint 3/4

18 295/2012. (X Kt. határozat melléklete 26. A feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: 1. számú melléklet szerint 27. Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Korlátozott, kiterjed: - a Diadal Úti Általános Iskola eszközeinek tartós és eseti - helyiségeinek maximum egy évig történő - bérbeadására, - a Diadal Úti Általános Iskola rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

19 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 4.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gregor József Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat Preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gregor József Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal valamint a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gregor József Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2. Az Alapító Okirat 11. pontjában az A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegrész lép. 3. Az Alapító Okirat 19. pontjában az Alaptevékenység területei címszó alatt a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész hatályát veszti, s helyébe a 1/2

20 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szövegrész lép. 4. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. 5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 2/2

21 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Alapító Okirat 4.b melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gregor József Általános Iskola mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő - a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. 1. A költségvetési szerv neve: Gregor József Általános Iskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 1172 Budapest Rákosliget, Hősök tere Az intézmény telephelye: 1172 Budapest Rákosliget, XV. u. 23. szám alatti sportpálya 4. Az alapító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az alapítás időpontja: július Az irányító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest, Pesti út A fenntartó szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az intézmény közfeladata: Közoktatási közszolgáltatás 9. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2009. (V. 25.) Kt. határozata 10. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVII. kerülete 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 1/4

22 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján: (hatályon kívül helyezve) 13. Az intézmény OM azonosítója: Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete A megbízás időtartama: határozott idejű A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 17. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Igazgató 18. Az intézmény típusa: Általános iskola 19. Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatási törvényt, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési-oktatási terveket figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai programja és a kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Az iskolai nevelési oktatási tevékenység sajátosságai: - nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás - emelt szintű ének-zene oktatás (1-8. évfolyamon egy-egy osztályban) - emelt szintű matematika oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy osztályban) - iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4. évfolyamon) - sajátos nevelési igényű - testi fogyatékos - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 2/4

23 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Alaptevékenység területei: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20. Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: a költségvetési szerv székhelyén: 1172 Budapest Rákosliget, Hősök tere fő 21. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke: Ellátandó vállalkozási tevékenység: Nincs A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Nincs 22. Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 23. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje: Az 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat 5.) pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint 24. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv 3/4

24 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 25. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint 26. A feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: 1. számú melléklet szerint 27. Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Korlátozott, kiterjed: - a Gregor József Általános Iskola eszközeinek tartós és eseti helyiségeinek maximum egy évig történő bérbeadására, - a Gregor József Általános Iskola rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. Budapest, október 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 352/2011. (XI. 17.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

25 Módosító Okirat 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 5.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat Preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 672/2009. (XII. 17.) Kt. határozattal, a 97/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 174/2012. (V. 31.) Kt. határozattal valamint a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 672/2009. (XII. 17.) Kt. határozattal, a 97/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 174/2012. (V. 31.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2. Az Alapító Okirat 1. pontjában az A költségvetési szerv neve címszó alatt a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó szövegrész lép. 1/3

26 3. Az Alapító Okirat 11. pontjában az 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegrész lép. 4. Az Alapító Okirat 19. pontjában az Az intézmény típusa címszó alatt a speciális szakiskolai előkészítő szövegrész hatályát veszti, s helyébe az előkészítő szakiskola szövegrész lép. 5. Az Alapító Okirat 20. a) pontjában az az Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítőben szövegrész hatályát veszti, s helyébe az az Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában szövegrész lép. 6. Az Alapító Okirat 28. pontjában a Vagyon feletti rendelkezési jogkör címszó alatt az - a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó eszközeinek tartós és eseti - helyiségeinek maximum egy évig történő - bérbeadására, - a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. szövegrész hatályát veszti, s helyébe az - a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó eszközeinek tartós és eseti - helyiségeinek maximum egy évig történő - bérbeadására, - a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. szövegrész lép. 2/3

27 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 7. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 672/2009. (XII. 17.) Kt. határozattal, a 97/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 174/2012. (V. 31.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosította. 8. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint alapító nevében Riz Levente polgármester Záradék: Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Hatályos: november 1. A kiadmány hiteléül: Budapest, október 18.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 3/3

28 Alapító Okirat 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 5.b melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 672/2009. (XII. 17.) Kt. határozattal, a 97/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 174/2012. (V. 31.) Kt. határozattal, a 213/2012. (VI. 28.) Kt. határozattal valamint a 295/2012. (X. 18.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 1. A költségvetési szerv neve: Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 2. A költségvetési szerv székhelye: 1172 Budapest Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út Az intézmény telephelyei: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út Az alapító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az alapítás időpontja: július Az irányító szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest, Pesti út A fenntartó szerv neve, címe: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út Az intézmény közfeladata: Közoktatási közszolgáltatás 9. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozata 10. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVII. kerülete 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján: (hatályon kívül helyezve) 13. Az intézmény OM azonosítója: /5

29 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete 14. Az intézmény jogelődje: Oktatást kiegészítő tevékenységek tekintetében Pedagógiai szakszolgálat szakfeladaton belül a nevelési tanácsadás, a logopédiai tanácsadás és gyógytestnevelés tekintetében a július 31. napjával megszüntetett Pedagógiai Szakszolgáltató Központ Budapest, Pesti út Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján 16. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 17. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete A megbízás időtartama: határozott idejű A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 18. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Igazgató 19. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: - általános iskola - előkészítő szakiskola - egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény - nevelési tanácsadó 20. Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatási törvényt, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési-oktatási terveket figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai program és a kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterv, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Alaptevékenység területei az intézmény székhelyén: a) az Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában: Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai: sajátos nevelési igényű - testi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos - beszédfogyatékos - autista - több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 2/5

30 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű, szegregált általános iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon sajátos nevelési igényű - testi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos - beszédfogyatékos - több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű, szegregált szakiskolai előkészítő nevelése-oktatása évfolyamon általános iskolai felnőttoktatás (kimenő rendszerben) - alapozó évfolyam 1 év - felső tagozat 5-8. évfolyam Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképesítési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképesítési évfolyamokon Iskolai intézményi étkeztetés Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása b) az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben: Pedagógiai szakmai szolgáltatások A tevékenység sajátosságai: - szaktanácsadás (oktatási, pedagógiai módszerek terjesztése) - pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása) - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás (programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, tantervek, tankönyvek, taneszközök 3/5

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT MÓDÓSÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (1) b) pontjában biztosított jogkörben, a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. (4) bekezdés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1886. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz Okirat száma: 19699 8/2015/IK Módosító okirat A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 1/142/2016. Módosító okirat A Balatonfüredi Városi Bölcsőde Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által,201.július 23. napján kiadott 1/3727-18/201. számú alapító okiratát

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 0. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! /0. (IV..) ÖH. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI 4. Székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. szám 5. Telephelye(i) és címe(i)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 17. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben