módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról"

Átírás

1 BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Biharkeresztes 236/2011. (VIII. 31.) BVKt 237/2011. (VIII. 31.) BVKt Ártánd 115/2011. (VIII. 31.) ÁKt 116/2011. (VIII. 31.) ÁKt módosításának elfogadásáról A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okirata egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról Bojt 80/2011. (VIII. 31.) BKt 81/2011. (VIII. 31.) BKt módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról Nagykereki 107/2011. (VIII. 31.) NKÖK 108/2011. (VIII. 31.) NKÖK módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról Told 83/2011. (VIII. 31.) TKt 84/2011. (VIII. 31.) TKt módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 31-én szerda 14 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott együttes nyilvános üléséről Jelen vannak: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete: Barabás Ferenc polgármester Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László képviselő Dr. Nagy Csaba aljegyző Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető Ártánd Község Képviselő-testülete: Benkő Sándor polgármester Pálné Fazekas Irén alpolgármester Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert képviselő Bojt Község Képviselő-testülete: Vass Mária poglármester Reikli Ferencné alpolgármester Bazsó Sándor, Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond képviselő Nagykereki Község Képviselő-testülete: Zilai Károly polgármester Dávid Andrásné alpolgármester Kovács Imre, Kovács Miklós, Nagy Károly képviselő Told Község Képviselő-testülete: Béres Barnabás Mihály polgármester Fábián Béla alpolgármester Varga László képviselő Igazoltan távol: Semlyényiné Mizák Ágota Biharkeresztes alpolgármestere és Harsányi Csaba képviselő Berei Zsoltné és Czeglédi Vince Nagykereki képviselő Nagy János és Karácsony Gyula toldi képviselő 2

3 Meghívottak, vendégek: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Németh Ernőné óvodavezető, bizottsági tag Sárvári Kálmánné bizottsági tag Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése képes, mivel Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen van, a képviselő-testületek ülését megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal. Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyására 2. Különfélék Napirendek tárgyalása 1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták, Biharkeresztes Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, úgy tapasztalták, hogy ezek olyan kötelező elemei az alapító okiratnak, amik eddig nem voltak benne. A módosítások technikai jellegűek, de a működés szempontjából fontosak. Elfogadásra javasolják az alapító okirat módosítását. Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az, hogy mi indokolta az alapító okirat módosítását, azt az előterjesztésben leírta. Mind az Államháztartásról szóló törvény, és mind annak a végrehajtási utasítása módosult július 1-jével, ennek következtében az intézmény gazdálkodási jogosítványai vonatkozó részt módosítani kellett. Most a maximális létszám 250 fő. A maximális létszámra vonatkozó részt mindannyiszor korrigálni és változtatni kell, annak érdekében, hogy az ún. kihasználtsági mutatók jók legyenek, különböző pályázatok, illetve az önhiki mérése során, mindig karban kell tartani. Bölcsődével kapcsolatosan: jogszabály írja elő, hogy 12 főnél egy bölcsődei csoportban több nem lehet, azonban amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő lehet. Itt jogszabály írja elő az eltérést egy bizonyos kritérium alapján. A társulási megállapodás 12. j. pontja az írja elő, hogy az alapító okirat és 3

4 módosítását a társult képviselő-testületek együttes ülésükön kell megtegyék, ezért került most a képviselő-testületek elé. Barabás Ferenc polgármester: Mivel kérdés, további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e az alapító okirat módosítását. Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 115/2011. (VIII. 31.) számú ÁKt : Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Új elemként szerepel az intézmény OM azonosítója: Módosul: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés óvodai nevelés, bölcsődei ellátás Költségvetési szerv besorolása: : Tevékenység alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 300 fő, melyből Bojton: 50 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 250 fő, melyből 4

5 Bojton: 25 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő Az alapító okiratból kikerül: Ellátandó kiegészítő tevékenysége: - Ellátandó kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 5% A vállalkozási tevékenység felső határa: - Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Felelős: Határidő: Benkő Sándor polgármester azonnal Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 80/2011. (VIII. 31.) számú BKt : Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Új elemként szerepel az intézmény OM azonosítója: Módosul: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés óvodai nevelés, bölcsődei ellátás Költségvetési szerv besorolása: : Tevékenység alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény 5

6 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 300 fő, melyből Bojton: 50 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 250 fő, melyből Bojton: 25 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő Az alapító okiratból kikerül: Ellátandó kiegészítő tevékenysége: - Ellátandó kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 5% A vállalkozási tevékenység felső határa: - Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Felelős: Határidő: Vass Mária polgármester azonnal 6

7 Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 83/2011. (VIII. 31.) számú TKt : Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Új elemként szerepel az intézmény OM azonosítója: Módosul: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés óvodai nevelés, bölcsődei ellátás Költségvetési szerv besorolása: : Tevékenység alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 300 fő, melyből Bojton: 50 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 250 fő, melyből Bojton: 25 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő 7

8 Az alapító okiratból kikerül: Ellátandó kiegészítő tevékenysége: - Ellátandó kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 5% A vállalkozási tevékenység felső határa: - Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Felelős: Határidő: Béres Barnabás polgármester azonnal Nagykereki Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 107/2011. (VIII. 31.) számú NKÖK : Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Új elemként szerepel az intézmény OM azonosítója: Módosul: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés óvodai nevelés, bölcsődei ellátás Költségvetési szerv besorolása: : Tevékenység alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából 8

9 részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 300 fő, melyből Bojton: 50 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 250 fő, melyből Bojton: 25 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő Az alapító okiratból kikerül: Ellátandó kiegészítő tevékenysége: - Ellátandó kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 5% A vállalkozási tevékenység felső határa: - Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Felelős: Határidő: Zilai Károly polgármester azonnal Biharkeresztes Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 236/2011. (VIII. 31.) számú BVKt : Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 9

10 Új elemként szerepel az intézmény OM azonosítója: Módosul: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés óvodai nevelés, bölcsődei ellátás Költségvetési szerv besorolása: : Tevékenység alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 300 fő, melyből Bojton: 50 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 250 fő, melyből Bojton: 25 fő Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő Az alapító okiratból kikerül: Ellátandó kiegészítő tevékenysége: - Ellátandó kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés 10

11 A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 5% A vállalkozási tevékenység felső határa: - Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Felelős: Barabás Ferenc polgármester Határidő: augusztus 31. Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben. Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 116/2011. (VIII. 31.) számú ÁKt : Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a melléklete szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. Felelős: Határidő: Benkő Sándor polgármester azonnal Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 81/2011. (VIII. 31.) számú BKt : Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a melléklete szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. Felelős: Határidő: Vass Mária polgármester azonnal Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 84/2011. (VIII. 31.) számú TKt : Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a melléklete szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 11

12 Felelős: Határidő: Béres Barnabás polgármester azonnal Nagykereki Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 108/2011. (VIII. 31.) számú NKÖK : Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szivárvány óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a melléklete szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. Felelős: Határidő: Zilai Károly polgármester azonnal Biharkeresztes Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot hozta: 237/2011. (VIII. 31.) számú BVKt : Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a melléklete szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. Felelős: Barabás Ferenc polgármester Határidő: augusztus

13 Melléklet a 237/2011. (VIII. 31.) számú BVKt hoz 116/2011. (VIII. 31.) számú ÁKt hoz 108/2011. (VIII. 31.) számú NKÖK hoz 84/2011. (VIII. 31.) számú TKt hoz 81/2011. (VIII. 31.) számú BKt hoz: SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA Az intézmény neve: SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca OM azonosítója: Jogszabályban Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás meghatározott közfeladat: Szakágazat szerinti besorolása: óvodai nevelés Alaptevékenysége (feladatai): Óvodai nevelés Alaptevékenységén belül köteles biztosítani a 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatását, nevelését, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelését, kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelést, óvodai fejlesztő program működtetését Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ezen belül: Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztését Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztését Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztését Beszédfogyatékos, beszéd és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók fejlesztését A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Bölcsődei ellátás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Éttermi, mozgó vendéglátás 13

14 Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Működési köre: Alapító neve, címe: Közvetlen jogelőd neve és címe: Fenntartó neve, címe: A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Az intézményvezető kinevezésének rendje: A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Biharkeresztes közigazgatási területe, külön megállapodás alapján Ártánd, Told, Bojt és Nagykereki közigazgatási területe. Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Községi Tanács Biharkeresztes 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Biharkeresztes Város Önkormányzata, Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Ártánd Község Önkormányzata, 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. Told Község Önkormányzata, 4117 Told, Kossuth u. 4. Bojt Község Önkormányzata 4114 Bojt, Ady Endre u. 5. Nagykereki Község Önkormányzata, 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti gazdálkodás szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. Nyilvános pályázat alapján a a képviselő-testület határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. Telephelye: 4115 Ártánd, Rákóczi u Bojt, Rákóczi u Nagykereki, Kossuth u Told, Kossuth u. 28. Tagintézményei: Ártándi Tagóvoda 4115 Ártánd, Rákóczi u. 79. Bojti Tagóvoda 4114 Bojt, Rákóczi u. 46. Nagykereki Tagóvoda 4127 Nagykereki, Kossuth u. 2. Toldi Tagóvoda 4117 Told, Kossuth u. 28. Típusa: Többcélú intézmény óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: intézmény Óvoda: 250 fő, melyből Bojton: 25 fő 14

15 A feladatellátást szolgáló vagyon: Bölcsőde: Biharkeresztesen 12 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet 14 fő 617/4 hrsz-ú Biharkeresztes, Alkotmány u sz. alatti ingatlan 82 hrsz-ú Ártánd, Rákóczi u. 79. sz. alatti ingatlan 329/1 hrsz-ú Bojt, Rákóczi u. 46. sz. alatti ingatlan 317 hrsz-ú Nagykereki, Kossuth u. 2. sz. alatti ingatlan 180 hrsz-ú Told, Kossuth u. 28. sz. alatti ingatlan A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos képviselő-testületi rendelet szerint kell eljárni. Záradék: Az alapító okiratot Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2011. (VIII. 31.) számú BVKt ával, Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2011. (VIII. 31.) számú ÁKt ával, Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2011. (VIII. 31.) számú BKt ával, Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2011. (VIII. 31.) számú NKÖK ával és Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2011. (VIII. 31.) számú TKt ával elfogadta. Biharkeresztes, augusztus 31. P.H. Barabás Ferenc polgármester 3. Különfélék Tájékoztatás Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy szeptember 5-től beindul a buszjárat Biharkeresztes és Nagyvárad között. A menetjegy ára 5 lej lesz, melyet a buszon meg lehet vásárolni, illetve a Kft-nél, majd a későbbiekben a lottózóban is. A pontos menetrendet a honlapon közzéteszik, plakátokat juttatnak el a környező településekre. Valószínűleg a médián keresztül lesz hírverése, mivel példaértékű buszjáratról van szó. Reményei szerint sokan élnek majd a lehetőséggel. 15

16 A közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatosan a képviselő-testületeknek döntés hozatala szükséges. Megküldik az előterjesztést, kéri, legkésőbb péntek délelőtt szülessenek meg a ok. Ha nem hoznak döntést, az egész pályázatot elveszíthetik, úgy gondolja szüksége van mindegyik településnek rá, a legnagyobb beruházás Biharkeresztesen lesz, de a legnagyobb önerőt, hozzájárulást is Biharkeresztes biztosítja. A buszállomást a környező települések lakói is igénybe fogják venni. Az előterjesztés Nagykerekit nem érinti, nem részese a pályázatnak. Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testületek együttes ülését bezárta, Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját. kmft. Barabás Ferenc polgármester Benkő Sándor polgármester Vass Mária polgármester Zilai Károly polgármester Béres Barnabás polgármester Árgyelán Andrea jegyző megbízásából: Dr. Nagy Csaba aljegyző 16

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

31/2013. (V. 30.) TKt határozat A munkanélküliség alakulása 2012-ben cím tájékoztató C8. elfogadásáról

31/2013. (V. 30.) TKt határozat A munkanélküliség alakulása 2012-ben cím tájékoztató C8. elfogadásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETEI 2013. MÁJUS 30-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZ KÖNYVE Határozatok:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 123/2015. (VI. 25.) BVKt 124/2015. (VI. 25.) BVKt 125/2015. (VI. 25.) BVKt

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 141/2011. (V. 4.) BVKt határozat A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 59/2012. (VIII. 31.) 60/2012. (VIII. 31.) 61/2012. (VIII. 31.) Költségvetés módosításához

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt Határozatok: Biharkeresztes BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2016. MÁJUS 26-i EGYÜTTES NYILVÁNOS

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 90/2014. (VI. 17.) BVKt határozat 91/2014. (VI. 17.) BVKt határozat Közbeszerző

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 70/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozat 71/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 22/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 26-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 26-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 26-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 269/2012. (XI. 26.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

27/2011. (III. 31.) BKt határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok Z1

27/2011. (III. 31.) BKt határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok Z1 Határozatok: BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. MÁRCIUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2b. ELŐTERJESZTÉS a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosításáról egységes szerkezetbe foglalt módosításáról

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosításáról egységes szerkezetbe foglalt módosításáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 114/2013. (XII. 11.) számú BKt. határozat A közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2015 (VI.18.) számú Bkt. 59/2015 (VI.18.) számú Bkt. 60/2015 (VI.18.) számú Bkt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője

Jegyzőkönyv. dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Dr. Bárdos Balázs,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI, TOLD és BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2012. február 7-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-12/2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11.-én 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben