JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén."

Átírás

1 Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL 155/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető felkérése 156/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Napirend elfogadása 157/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Közterület használat szabályairól és díjáról, valamint a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet napirendről való levétele 158/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Szülész-nőgyógyász szakellátás támogatásának napirendről való levétele 159/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Orvosi rendelőbe kazán vásárlása valamint 2014 évben esedékes nyílászáró felújítása 160/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Önkormányzat által használni kívánt gépkocsi üzemben tartásáról 161/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Sörpad garnitúrák vásárlása 162/2013. (XI.07.) ÖH. határozat: Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása 18/2013. (XI.07.) számú rendelete: Helyi adórendeletek megalkotása 19/2013. (XI.07.) számú rendelete: A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet módosítása Kapják: 1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen 2. Községi Könyvtár 3. Polgármesteri Hivatal Irattár 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 07-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Szabó Lukács Imre polgármester Kocsis Zsolt alpolgármester Faragó Lajos képviselő Fehér Tiborné képviselő Keserü Ferenc képviselő Nagy Balázs képviselő Nagy Károlyné képviselő Dr. Varga László Balázs jegyző Nemesné Sőrés Erzsébet pénzügyi tanácsadó Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintéző valamint Lovász Judit jegyzőkönyvvezető Szabó Lukács Imre polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Lovász Juditot javaslom. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 155/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető Határidő: azonnal Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom a napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy az első kettő napirendi pontot vonjuk össze, valamint egészítsük ki még 6 napirendi ponttal. Aki ezzel egyet ért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 156/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja az a feltétellel, hogy az első két napirendi pont összevonja, valamint 6 napirendi ponttal kiegészíti. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 2

3 1. Napirend Helyi adórendeletek megalkotása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Felkérem Jegyző Urat, hogy röviden ismertesse a helyi adórendeletet. Dr. Varga László Balázs jegyző: Felül kellett vizsgálni az adórendeleteket és ennek következtében a régi adórendelet felülvizsgálata helyett egy teljesen új adórendeletet alkottunk. A díjak nem emelkedtek. Változásként szerepel, hogy Forint alatti adó készpénzben a házipénztárba befizethető. Szabó Lukács Imre polgármester: Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.07.) ÖR. sz. rendelete a helyi adókról Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi adókról szóló évi C. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Magánszemélyek kommunális adója Az adó mértéke Az adó mértéke: - belterületi beépített ingatlan esetén Ft/év, - belterületi beépítetlen és külterületi, zártkerti ingatlan után Ft/év 1. Iparűzési adó Az adó mértéke 2. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. 3. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként Forint. 4. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Készpénzbefizetés 5. Az adóhatóság a Hatv ának (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával jogosult az Forintot meg nem haladó összegű helyi adóra 8adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadni. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 3

4 (2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. (3) Hatályát veszti: - Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 10/1998.(XI.27) önkormányzati rendelete, - Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 10/1998.(XI.27.) önkormányzati rendeletét módosító 9/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelete, - Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 10/1998.(XI.27.) önkormányzati rendeletét módosító 12/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelete. Hajdúbagos, november 7. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző A rendelet kihirdetés kerül: november 8. Dr. Varga László Balázs jegyző 2. Napirend Közterület használat szabályairól és díjáról, valamint a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy vegyük le a naprendi pontról. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen az alábbi határozatot hozza: 157/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közterület használat szabályairól és díjáról, valamint a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását elnapolja. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 3. Napirend Szülész-nőgyógyász szakellátás támogatása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester 4

5 Szabó Lukács Imre polgármester: Dr. Simó Dezső szülész-nőgyógyásszal folytatattam tárgyalást. Havi Forint ellenében hajlandó a terhesgondozást továbbra is végezni a falu lakosai számára. Ezzel kapcsolatosan várom a véleményeket. Kocsis Zsolt alpolgármester: Javaslom, hogy ne csak terhesgondozás legyen, inkább a teljes körű nőgyógyászati szakellátást támogassuk. Szabó Lukács Imre polgármester: Véleményem szerint napoljuk el döntésünket, és kérjünk tájékoztatást a Kenézy Kórháztól, hogy miért nem kötött szerződést az OEP-pel, valamint a LÉT.A.MED Zrt-ét is meg kell keresni, hogy ők milyen lehetőséget tudnak biztosítani számunkra a szakellátás biztosításához. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 158/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szülész-nőgyógyász szakellátás támogatásáról szóló döntését leveszi a napirendi pontról. Felkéri a jegyzőt, hogy tájékozódjon az ellátás finanszírozásával kapcsolatban az OEP-nél és a Kenézy Gyula kórháznál, valamint vegye fel a kapcsolatot a LÉT.A.MED. Nonprofit Zrt-vel a szülésznőgyógyász szakellátás esetleges ellátásának feltételeinek megteremtésével kapcsolatban. Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: november Napirend A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet módosítása Előterjesztő: Keserü Ferenc képviselő Keserü Ferenc képviselő: Javaslom, hogy az eredeti rendeletet semmisítsük meg és az éves testületi ülés 50%-át vegyük alapul. Hiszen vannak olyan ülések, amelyek időpontjáról későn kapunk értesítést és megoldhatatlan, hogy az aznapi teendőinket lemondjuk. Kocsis Zsolt alpolgármester: Kérjük, hogy az előterjesztések időben legyenek kiküldve, illetve megfelelő tájékoztatást kérünk az ülések időpontjáról, hogy ezeken részt tudjunk venni. Fehér Tiborné képviselő: Egyet értek az előttem szólóval. Szabó Lukács Imre polgármester: A márciusban elfogadott rendeletünket módosítjuk úgy, hogy az 5. -t teljes egészében töröljük. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.07.) ÖR. sz. rendelete a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet módosításáról 1. 5

6 (1) A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet 5. (1)-(2) bekezdéseit hatályon kívül helyezi. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hajdúbagos, november 07. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. A rendelet kihirdetésre kerül: Hajdúbagos, november 08. Dr. Varga László Balázs jegyző 5. Napirend Orvosi rendelőbe kazán vásárlása valamint 2014 évben esedékes nyílászáró felújítása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Az éjszaka folyamán az orvosi rendelőben a kazán meghibásodott, amit már amúgy is le akartunk cserélni. Egy turbós légcserés kazán vásárlását tartom a legmegfelelőbbnek. A rendelő fa ablakait is felújítjuk a jövő év során. Aki ezzel egyet ért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 159/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a felnőtt orvosi rendelőbe történő turbós kazán megvásárlásához és felszereléséhez Forint összeget biztosít a 2013-as költségvetés terhére, valamint az ablakok felújítási költségére a es költségvetés terhére Forintot különít el. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 6. Napirend Önkormányzat által használni kívánt gépkocsi üzemben tartásáról Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Már előző testületi ülésünk alkalmából határoztunk arról, hogy gépkocsit vásároljunk. Megnézve a piac kínálta lehetőséget sajnálattal kell tudomásul venni, hogy nincs rá megfelelő pénzeszköz. Javaslom, hogy ne gépkocsit vásároljunk, hanem a gépkocsi üzembe tartását vállalja át 10 évre az önkormányzat. Az Opel típusú személygépkocsit már korábban is mikor 6

7 meghibásodott a buszunk rendelkezésre bocsájtottam, hogy a napi ügyeket zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 160/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gépkocsi vásárlásra szánt Forintból 10 éves időtartamra üzembentartói szerződést köt az LNA-543 forgalmi rendszámú Opel Astra típusú gépkocsira és vállalja az üzemben tartásból fakadó kötelezettségeket, illetve a szükséges javíttatás költségét is. Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: azonnal 7. Napirend Sörpad garnitúrák vásárlása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Az elmúlt évben és ebben az évben is számos rendezvényt szerveztünk, melyet minden alkalommal örömmel fogadott a közönség. Az iskolából kértünk kölcsön asztalokat, mivel az önkormányzatnak nincs elegendő. Javaslom, hogy vásároljunk sörpad garnitúrákat, amiket összecsukott állapotban kis helyen tudnánk tárolni. Szép terítővel viszont esztétikussá tudnánk tenni. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 161/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 20db sörpad garnitúra megvásárlásához Forint összeget biztosít a 2013-as költségvetés terhére. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 8. Napirend Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: A Magyar Államkincstár tájékoztatott, hogy további módosításokra van szükség az Idősek Otthona Alapító Okiratában, mely javításra került. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 162/2013. (XI.07.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja és elfogadja az 1.sz mellékletben foglaltak szerint és a 2. sz melléklet szerinti egységes szerkezetben. 7

8 1.sz. melléklet Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: ülést követően azonnal IDŐSEK OTTHONA HAJDÚBAGOS ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT melyet Hajdúbagos Község Önkormányzat képviselő-testülete a 162/2013. (XI. 07.) ÖH számú határozattal hagy jóvá. Törlésre kerülnek az alapító okirat fejezeteit jelölő alábbi megnevezések: I. Általános rendelkezések Az intézmény alapadatai II. Az intézmény alaptevékenysége III. Az intézmény működése, szervezeti felépítése IV. Az intézmény finanszírozása, gazdálkodása és vagyona V. Záró rendelkezések I. 3. pont Alapító: Hajdúbagos Község Önkormányzat rész számozása 4. pontra, és az alábbi szövegre változik: 4. Alapító: Hajdúbagos Község Önkormányzata I. 4. pont Alapítás éve számozása 5. pontra változik I.5. pont Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4273 Hajdúbagos, Nagy u Az irányító szerv vezetője: Hajdúbagos Község polgármestere rész számozása 11. pontra és a következő szövegre változik: Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4273 Hajdúbagos, Nagy u Az irányító szerv vezetője: Hajdúbagos Község polgármestere I.6. pont Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzat rész számozása 12. pontra és a következő szövegre változik: Fenntartó neve, székhelye: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos, Nagy u I.7. pont Intézmény: rész törlésre került I.8. pont Illetékességi, működési köre: számozása 10. pontra, a I.8.a) szövegrész a következőre változik: Országos működési területű az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása és a demens betegek bentlakásos ellátásása I.9. pont Típus szerinti besorolása: számozása 13. és 14. pontokra változik, szövegrésze pedig az alábbiakra módosul: 8

9 13. Típus szerinti besorolása: Vegyes profilú szociális intézmény 14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal látja el. I.10. pont A létrehozásáról rendelkező: törlésre került I.11. pont Jogállása, képviselete: számozása 15. pontra változik. I.12. pont Telephelye számozása 3. pontra változik Az alapító okirat az alábbi 6-9. pontokkal egészül ki: 6. Az intézmény jogszabályban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló meghatározott közfeladata: évi III. törvény személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az 57. (1) bekezdés c) d) e) pontjaiban szabályozott alapellátások, az 57. (2) bekezdés a) pontjában, valamint 68. -ában szabályozott szakosított ellátások biztosítása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. (1) bekezdésében meghatározott ellátások biztosítása. 7. Az Intézmény alaptevékenységei: TEÁOR 08 szerint: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8. Az Intézmény államháztartási Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása szakágazati besorolása: 9. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: a.)szakosított ellátás keretében az alaptevékenység: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatása Az idősek bentlakásos otthona elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (továbbiakban: időskorúak) ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. A bentlakásos intézményi ellátásnál az életkoruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátását biztosítják. A bentlakásos intézmény feladatkörében gondoskodik a jogosult mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a gondozottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. b.)szociális alapszolgáltatás keretében: Házi segítségnyújtás 9

10 A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, az előgondozást végző személlyel való együttműködés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés biztosítása azoknak a szociálisan rászoruló időskorú személyeknek, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek napi egyszeri meleg-étkezésükről gondoskodni Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítésnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézmények, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdő, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetbe élő családokat segítő szolgáltatásokat Gyermekjóléti szolgáltatás A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermekek, testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéshez, a veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésnek a megelőzéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgálat igénybevétele önkéntesen, jelzés alapján, vagy együttműködésre kötelezés alapján történik. 10

11 A tevékenység során a szolgálat jelzőrendszert működtet, szorosan együttműködik a településen lévő intézményekkel, szakemberekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervekkel, egyházzal. A megelőző munka érdekében a szolgáltatás keretében szabadidő szervezést, nyári napközis foglalkozást nyújt. Feladata a helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése, az ifjúsági közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása, az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése, ( drogprevenció, egészséges életmód, stb. ) ; a hátrányos helyzetű és a csellengő gyermekeket és fiatalokat segítő programok szervezése. A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentálása a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A II-IV. fejezetei törlésre kerültek, helyettük az alábbi pontokkal egészül ki az alapító okirat: 16. Vezetőjének megbízási rendje: 1. Az Intézmény vezetője az intézményvezető. Az Intézmény képviseletét az intézmény vezetője látja el. 2. Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre, 5 év időtartamra a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) foglalt képesítési követelmények figyelembe vételével, egyidejűleg megbízza (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében és a 3/A.-ában megállapított feltételek teljesülése esetén) a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátására. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az intézményvezető fölött a munkáltatói jogokat kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az Intézmény alapfeladatát ellátó dolgozók a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az intézmény egyéb tevékenységét ellátó dolgozók a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaszerződéses munkavállalók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén az évi IV. törvényt és a évi V. törvényt (PTK) kell alkalmazni. További jogviszony: közfoglalkoztatás. Valamennyi dolgozó felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 18. Vállalkozási tevékenységet az Intézmény nem folytat. 19. Feladatellátást szolgáló vagyon: Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkori vagyonrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján készített mindenkori mérleg 11

12 tartalmazza. A vagyoni állapotot az Intézmény mindenkori leltára tartalmazza. A feladat ellátást szolgáló vagyon: a 4273 Hajdúbagos Óvoda köz 1. szám alatti, 570 hrsz-ú, 2348 m 2 alapterületű, belterületi felülépítményes forgalomképtelen ingatlan, és az 569 hrsz ingatlan 2442/2561 tulajdoni hányadban, valamint a külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközállomány - berendezések és felszerelések Hajdúbagos Község Önkormányzata tulajdona. 20. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az Intézmény által használt és működtetett vagyon feletti rendelkezés jogára az Önkormányzat mindenkori vagyonrendeletének rendelkezései az irányadók. A vagyon feletti rendelkezési jogot a hatályos jogszabályok alapján Hajdúbagos Község Önkormányzata gyakorolja. A vagyonnal való gazdálkodásra, az egyes vagyontárgyak bérbeadásánál, hasznosításánál Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2006. (III. 1.) ÖR sz. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Az Intézmény a rendelkezésre álló vagyont az adott intézményi feladat ellátásáig nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. 21. Az Intézmény tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján folytatja. A V. Záró rendelkezések megnevezés ZÁRADÉK-ra módosul. Hajdúbagos, november 07. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző 12

13 2. sz. melléklet IDŐSEK OTTHONA HAJDÚBAGOS ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) melyet Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2013. (XI.07.) ÖH. számú határozattal hagy jóvá. 13

14 Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 56. (1) és (2) bekezdése, 85/C -a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi. XXXI. törvény 39. -sa alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Idősek Otthona Hajdúbagos 2. Székhelye: 4273 Hajdúbagos, Óvodaköz u Telephelye: 4273 Hajdúbagos Nagy utca 101. ( Területi Iroda : 4273 Hajdúbagos Nagy utca 101) 4. Alapító: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos, Nagy u Alapítás éve: Az intézmény jogszabályban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló meghatározott közfeladata: évi III. törvény személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az 57. (1) bekezdés c) d) e) pontjaiban szabályozott alapellátások, az 57. (2) bekezdés a) pontjában, valamint 68. -ában szabályozott szakosított ellátások biztosítása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. (1) bekezdésében meghatározott ellátások biztosítása. 7. Az Intézmény alaptevékenységei: TEÁOR 08 szerint: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8. Az Intézmény államháztartási Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása szakágazati besorolása: 9. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: a.)szakosított ellátás keretében az alaptevékenység: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása 14

15 Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatása Az idősek bentlakásos otthona elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (továbbiakban: időskorúak) ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. A bentlakásos intézményi ellátásnál az életkoruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátását biztosítják. A bentlakásos intézmény feladatkörében gondoskodik a jogosult mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a gondozottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. b.) Szociális alapszolgáltatás keretében: Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, az előgondozást végző személlyel való együttműködés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés biztosítása azoknak a szociálisan rászoruló időskorú személyeknek, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek napi egyszeri meleg-étkezésükről gondoskodni Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítésnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézmények, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdő, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 15

16 szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetbe élő családokat segítő szolgáltatásokat Gyermekjóléti szolgáltatás A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermekek, testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéshez, a veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésnek a megelőzéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgálat igénybevétele önkéntesen, jelzés alapján, vagy együttműködésre kötelezés alapján történik. A tevékenység során a szolgálat jelzőrendszert működtet, szorosan együttműködik a településen lévő intézményekkel, szakemberekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervekkel, egyházzal. A megelőző munka érdekében a szolgáltatás keretében szabadidő szervezést, nyári napközis foglalkozást nyújt. Feladata a helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése, az ifjúsági közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása, az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése, ( drogprevenció, egészséges életmód, stb. ) ; a hátrányos helyzetű és a csellengő gyermekeket és fiatalokat segítő programok szervezése. A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentálása a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. 10. Illetékességi, működési köre: a) Országos működési területű az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása és a demens betegek bentlakásos ellátásása b) házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat esetében Hajdúbagos Község közigazgatási területe 11. Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4273 Hajdúbagos, Nagy u Az irányító szerv vezetője: Hajdúbagos Község polgármestere 12. Fenntartó neve, székhelye: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u Típus szerinti besorolása: Vegyes profilú szociális intézmény 14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal látja el. 15. Jogállása, képviselete: Jogi személy, képviseli az intézményvezető 16. Vezetőjének megbízási rendje: 1. Az Intézmény vezetője az intézményvezető. Az Intézmény képviseletét az intézmény vezetője látja el. 16

17 2. Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre, 5 év időtartamra a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) foglalt képesítési követelmények figyelembe vételével, egyidejűleg megbízza (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében és a 3/A.-ában megállapított feltételek teljesülése esetén) a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátására. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az intézményvezető fölött a munkáltatói jogokat kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az Intézmény alapfeladatát ellátó dolgozók a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az intézmény egyéb tevékenységét ellátó dolgozók a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaszerződéses munkavállalók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén az évi IV. törvényt és a évi V. törvényt (PTK) kell alkalmazni. További jogviszony: közfoglalkoztatás. Valamennyi dolgozó felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 18. Vállalkozási tevékenységet az Intézmény nem folytat. 19. Feladatellátást szolgáló vagyon: Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkori vagyonrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján készített mindenkori mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot az Intézmény mindenkori leltára tartalmazza. A feladat ellátást szolgáló vagyon: a 4273 Hajdúbagos Óvoda köz 1. szám alatti, 570 hrsz-ú, 2348 m 2 alapterületű, belterületi felülépítményes forgalomképtelen ingatlan, és az 569 hrsz ingatlan 2442/2561 tulajdoni hányadban, valamint a külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközállomány - berendezések és felszerelések Hajdúbagos Község Önkormányzata tulajdona. 20. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az Intézmény által használt és működtetett vagyon feletti rendelkezés jogára az Önkormányzat mindenkori vagyonrendeletének rendelkezései az irányadók. A vagyon feletti rendelkezési jogot a hatályos jogszabályok alapján Hajdúbagos Község Önkormányzata gyakorolja. A vagyonnal való gazdálkodásra, az egyes vagyontárgyak bérbeadásánál, hasznosításánál Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 17

18 vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2006. (III. 1.) ÖR sz. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Az Intézmény a rendelkezésre álló vagyont az adott intézményi feladat ellátásáig nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. 21. Az Intézmény tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján folytatja. ZÁRADÉK 1. Az alapító okiratot érintő változást az intézményvezető, a változásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles az irányító szervnek jelezni. 2. Jelen Alapító Okirat a bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 118/2013. (IX. 19.) ÖH számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 3. Az alapító okiratot Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 162/2013. (XI. 07.) ÖH számú határozatával hagyta jóvá. 4. Az okirat nem selejtezhető, az Intézmény alapdokumentumának részét képezi. Hajdúbagos, november 07. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Szabó Lukács Imre polgármester: Ha más kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Köszönöm a részvételt. Hajdúbagos, november 07. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző 18

19 MELLÉKLETEK 19

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 7-2/2014. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben