SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D"

Átírás

1 SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: augusztus 01-től Készítette:...

2 jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT május 31. napján a helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 8. -ában és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvényben foglaltak alapján Nyírkarász Község Önkormányzata 4544 Nyírkarász, Fő u. 21. Nyírmada Nagyközség Önkormányzata 4564 Nyírmada, Ady u. 16. Petneháza Község Önkormányzata 4542 Petneháza, Magyar u.2. Pusztadobos Község Önkormányzata, 4565 Pusztadobos, Petőfi u.4. önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt közös támogató szolgálat és családsegítő szolgálat, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelő gyermekjóléti feladatok ellátására közös intézményt hozott létre ban a helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 8. -ában és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvényben foglaltak alapján - Nyírmada Nagyközség-, Baktalórántháza Város-, Levelek Község-, Petneháza Község-, Nyírkarász Község-, Pusztadobos Község-, Berkesz Község-, Besenyőd Község-, 2

3 Laskod Község-, Nyíribrony Község-, Nyírjákó Község-, Nyírkércs Község-, Nyírtass Község-, Nyírtét Község-, Ófehértó Község-, Magy Község-, Apagy Község-, Rohod Község-, Ramocsaháza Község Önkormányzatai - önkéntes és szabad elhatározásukból a korábban már évtől működő három támogató szolgálat összevonásával - közös támogató szolgálatot hozott létre Nyírmada Nagyközség fenntartásában január 01. napjával. Fenti döntésüket a 191/2008. (VII.30.) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről Kormányrendeletben foglaltak indokolták, különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, fenntarthatósága, valamint a teljesítményalapú finanszírozás bevezetése január 01. napján, ugyanezen jogszabályi háttérre való hivatkozással a társulási megállapodás módosul. A fenti társulásból Petneháza Község a szeptember 30. napján kelt 237/2010. (IX. 30.) számú határozatában tájékoztatta a társult településeket a következő változásokról: Kijelenti, hogy december 31. napjával kiválik a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást érintően a Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4564 Nyírmada, Kossuth L. u. 49.) társulásból. Ennélfogva január 01. napjától a társulásban lévő önkormányzatok a következők a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában: Nyírmada Város Önkormányzata 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. Nyírkarász Község Önkormányzata 4544 Nyírkarász, Fő u. 21. Pusztadobos Község Önkormányzata, 4565 Pusztadobos, Petőfi u.4. A fent említett települések önkormányzatainak társulása által létrehozott mikrotérség az ország legkeletibb megyéjében, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében helyezkedik el. A térség lakosságának szociális helyzete az országos átlagnál kedvezőtlenebb jövedelmi viszonyokkal, halmozottan hátrányos rétegek nagy számával jellemezhető. Megközelíthetőségét tekintve mind közúton 41. számú főút mind pedig vasúton könnyen elérhető. 3

4 A Házirend rögzíti azokat a szolgáltatásokat és elvárásokat, amelyek megvalósulása biztosítja az intézmény és a szolgáltatásokat igénybe vevő egyén harmonikus és eredményes előremutató kapcsolatát. A fenti cél elérése érdekében az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevő közötti megállapodás megkötésének alapvető feltétele, hogy az igénybe vevő a Házirendet elfogadja és betartsa. Az intézmény neve: Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Az intézmény székhelye: 4564 Nyírmada, Kossuth u. 49. sz. Az intézmény területi irodái gyermekjóléti szolgálat esetében: 4564 Nyírmada, Honvéd u Nyírmada, Kossuth u Nyírkarász, Szabadság tér Pusztadobos, Kossuth u. 39. Támogató Szolgálat és Családsegítő szolgálat nyitva álló helyiségei: Székhely szerinti: 4564 Nyírmada, Kossuth út Baktalórántháza, Zrínyi u. 1/b Levelek, Rákóczi u. 32. Az intézmény alaptevékenysége: A Társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi alapszolgáltatások: Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Támogató szolgáltatás 4

5 Az intézmény alaptevékenységének jellege: Alaptevékenységi szakágazat: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladat ( től érvényes) Családsegítés Támogató Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Iskolai szociális munka Közösségi szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Az intézmény jogállása, gazdálkodási köre: Tevékenység jellege: közszolgáltató közintézmény Feladatellátáshoz gyakorolt funkció: önállóan működő Önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kapcsolatának PIR száma és megnevezése: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA Alapítás éve: Az intézmény ágazati azonosítója: S Az intézmény felügyeleti szerve: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő Testülete. 5

6 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézményben dolgozók kinevezési rendje: A dolgozókat külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően az intézmény vezetője nevezi ki. Az intézmény fenntartója: Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. Az intézmény működési területe: A Sztv a alapján az Európai Unió jogának való megfelelés alapján: A családsegítő- és a gyermekjóléti szolgálat esetében: Nyírmada, Nyírkarász, Pusztadobos települések közigazgatási területe. A társult települések ellátandó lakosság lélekszáma (2011. december 31.): - Nyírmada 4983 fő 18 éven aluliak száma: 1409 fő - Nyírkarász 2371 fő 529 fő - Pusztadobos 1453 fő 405 fő Összesen: 8807 fő 2343 fő A támogató szolgálat esetében: Nyírmada - elsődleges ellátási terület, Baktalórántháza másodlagos ellátási terület, Levelek, Apagy, Berkesz, Besenyőd, Laskod, Magy, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírtass, Nyírtét, Ófehértó, Petneháza, Pusztadobos, Ramocsaháza, Pusztadobos, Rohod települések közigazgatási területe. Nyírmada - elsődleges ellátási terület, Baktalórántháza másodlagos ellátási terület 6

7 A társult települések ellátandó lakosság lélekszáma a támogató szolgálatra vonatkozóan (2011): Megye Kistérség Település Magasabb összegű családi pótlékban részesülők (fő) havi adatok alapján Fogyatékos támogatásban részesülők száma (fő) Vakok személyi járadékában részesülők száma (fő) Összes jogosultak száma (fő) Szabolcs Baktalórántházai Apagy Baktalórántháza Berkesz Besenyőd Laskod Levelek Magy Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada Nyírtass Nyírtét Ófehértó Petneháza Pusztadobos Ramocsaháza Rohod Összesen: Az intézmény 20 fővel működik, a Támogató Szolgálatnál 3X1 fő támogató szolgálat-vezető, közülük a nyírmadai szolgálatvezető az intézmény vezetője is egyben, 3X2 fő személyi segítő, 3X1 fő gépkocsivezető, a Gyermekjóléti szolgálatnál 6 fő családgondozó, a Családsegítő Szolgálatnál 2 fő családgondozó dolgozik. Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7

8 Az intézmény tevékenységének ellátási módja: Az intézmény tevékenységét az évi XXXI. tv., az évi III. tv., valamint az évi XXXIII. tv. és a vonatkozó jogszabályok alapján végzi. A társulás feladatellátásra szolgáló vagyona: Állami normatív hozzájárulás Társult önkormányzatok hozzájárulása Átvett pénzeszközök A támogató szolgálat esetében vegyes finanszírozás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal megkötött finanszírozási szerződés értelmében. A vagyon felett rendelkező szerv: Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. a mindenkor hatályos Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testülete, (felügyeleti szerv) készített el. Az intézmény szakmai programjai az intézmény működéséről Egyéb dokumentumok Az intézmény működését meghatározó dokumentum o a Szakmai Programok és a Szervezeti és Működési Szabályzat o valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, o munkaköri leírások. 8

9 Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai A szolgáltatás célja A Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás elérhetősége, igénybe vételének lehetőségei, szolgáltatási kínálat A szolgáltatás elérhetősége érdekében az alábbi intézmény kereshető fel személyesen vagy elektronikusan: Az intézmény területi irodái gyermekjóléti szolgálat esetében: 4564 Nyírmada, Honvéd u Nyírmada, Kossuth u Nyírkarász, Szabadság tér Pusztadobos, Kossuth u. 39. Támogató Szolgálat és Családsegítő szolgálat nyitva álló helyiségei: Székhely szerinti: 4564 Nyírmada, Kossuth út Baktalórántháza, Zrínyi u. 1/b Levelek, Rákóczi u. 32. Telefonon: 06-45/ ben: Az üzenethagyás történhet telefonon, személyesen, írásban az intézményben, amely során a Támogató Szolgálat munkatársai felveszik a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, vagy hozzátartozójával. Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig pénteken 8-13 óráig Igénybevételi lehetőségek: az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. Személyi segítő szolgálat A igénybevétel az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselője a Támogató Szolgálat vezetőjéhez benyújtott kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselője beleegyezésével, vagy önállóan indítványozza. Ha a Kérelem körül kettejük között vita van, akkor arról a Gyámhivatal dönt. A Kérelemhez csatolni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást. A Kérelem nyilvántartásba vétele utáni 3 napon belül a vezető értesíti az 9

10 egyszerűsített előgondozás és az ellátás igénybevételének kezdő időpontjáról, illetve az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodás egy példányát megküldi az ellátott részére. A megállapodást a Támogató Szolgálat vezetője írja alá. Információs szolgálat: A fogyatékkal élő személyek, vagy hozzátartozójuk személyes, vagy telefonon történő megkeresés útján igényelhetnek az őket érintő kérdésekben, problémákban információt. Szállító szolgálat: A szolgáltatás igényelhető telefonon, vagy személyesen a Támogató Szolgálattól. A szállítás időpontját megelőzően legalább 48 órával szükséges jelezni az igényt. Sürgős esetekben ez az idő 24 órával csökkenhet. Amennyiben a fogyatékkal élő személy nem tart igényt a szállításra és azt a szállítás időpontja előtt nem jelezte, úgy a kiszállási díjat köteles megfizetni. Az ellátás szakmai tartalma A Baktalórántházai Többcélú Kistérségi Társulás területén életvitelszerűen tartózkodó fogyatékkal élő személyek részére nyújt ellátást a Támogató Szolgálat. Az ellátottak köre: - mozgásfogyatékkal élő személyek - látásfogyatékkal élő személyek - hallásfogyatékkal élő személyek - értelmi fogyatékkal élő személyek - autista személyek - halmozott fogyatékkal élő személyek. A szolgálat munkatársai a feladat ellátásuk közben különös figyelmet fordítanak arra, hogy a fogyatékkal élő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A Támogató Szolgálat a munkáját a Baktalórántházai Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén és az ország területén működő szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézményekkel, házi betegápoló szolgálattal, háziorvosi szolgálattal, fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, egészségügyi intézményekkel együttműködve végzi. A hatékonyabb szolgáltatás nyújtása érdekében kapcsolatot tart más városokban működő Támogató Szolgálatokkal. 10

11 Támogató Szolgálaton belül nyújtott szolgáltatások A személyi segítő szolgálat keretében a személyi segítő segítséget nyújt: A fogyatékos ember személyi higiéniás, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítésben: - Alapvető ápolási, gondozási feladatok: személyi higiénia biztosítása, gyógyszeradagolás, az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, tanácsadás az egészséges életmóddal kapcsolatban. - Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása. - Közreműködik az ellátott háztartásának vitelében: pl. segítségnyújtás bevásárláshoz, takarításhoz, stb. 2. Mentális gondozás keretében: - Krízishelyzet kialakulásának megelőzésében vesz részt. - A környezettel való kapcsolattartásban és az izoláció elkerülésében segítséget nyújt. Egyéb szolgáltatások: - Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés - Szállító szolgálat megszervezése - Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel - Készség és képesség fejlesztés megszervezése - Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás megszervezése - A közösségi, kulturális és a szabadidős programokban való részvétel elősegítése - Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása - Munkavállalást, munkavégzést, képzést elősegítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése - A fogyatékos személyek általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi és szociális ellátás biztosítása. A Támogató Szolgálat munkáját elősegítő tényezők: - A személyi segítő és a fogyatékkal élő személy kapcsolatának alapvető feltétele a kölcsönös bizalom és tisztelet - A személyi segítő a fogyatékos személy személyes szükségleteinek a kielégítéséért felel lehetőség szerint a fogyatékkal élő személy aktív közreműködésével 11

12 - A képességek és készségek szinten tartása érdekében a személyi segítő csak olyan feladatokat lát el, amelyre a fogyatékos személy fogyatékosságából kifolyólag képtelen, egyéb esetekben segítséget nyújt a feladat ellátása során - Az alapvető élelmiszerek, tisztítószerek esetén a bevásárlást célszerű az ellátott lakásához legközelebbi élelmiszerüzletből megoldani - A személyi segítségnyújtás időpontját minden alkalommal egyeztetni szükséges, a megbeszélt időpontok csúszása sürgős esetekben változhat - A megbeszélt időpontban a személyi segítő felkeresi a fogyatékkal élő személyt, lehetőség szerint tartózkodjon otthonában, amennyiben az ellátott a megbeszélt időpontban valamilyen oknál fogva nem tartózkodik lakásában, azt jelezze a Támogató Szolgálat munkatársának - A Szállító Szolgálat igénybevételét a szállítás időpontját megelőzően 48 órával jelezze a Támogató Szolgálatnál, egyes esetekben ez az idő 24 órával csökkenhet - A Szállító Szolgálat igénybe vételekor az igénylő jelezze, hogy pontosan mikor kíván indulni és meddig van szükséges a gépjárműre; különös gondot kell fordítani a pontos cél, az esetleges útvonal megadására és a szállítandó személyek számára - A gépkocsivezető a szállítás időtartama alatt felelősséget vállal az utasokért, illetve szükség esetén felügyeletet lát el a fogyatékkal élő személy felett - A gépkocsiban dohányozni és szeszesitalt fogyasztani nem lehet - A gépjármű vezető szükség esetén segíti a fogyatékkal élő személyt közvetlenül az utazás megkezdése előtt, alatt és után a személyes szükségletek kielégítésében Térítési díj Az ellátásért az igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni, melyet a mindenkori térítési díj tábla tartalmaz. A térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díj befizetésének módja: - Az igénybe vevő lakásán a személyi segítőnél készpénzfizetési számla ellenében - A telephelyen a szolgálat vezetőjénél készpénzfizetési számla ellenében. A szolgáltatás megszűnésének módja Az intézményi jogviszony megszűnése: - A kérelmező halálával 12

13 - Más intézményben való elhelyezés miatt - A kérelmező más városba történő elköltözésével - Határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával - Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével Az intézményi jogviszony megszüntetése: - A kérelmező saját kérésére azonnal, vagy megjelölt időpontban illetve közös megegyezéssel - Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti - Ha az ellátott más intézményben való elhelyezése indokolt - Ha a házirendet súlyosan megsérti - Ha a további ellátás nem indokolt A panaszjog gyakorlása A szolgáltatást igénybevevők vagy azok törvényes képviselői írásban panasszal élhetnek a: - Támogató Szolgálat vezetőjénél és az ellátott jogi képviselőnél az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása tekintetében. - Jogorvoslat és fellebbezés vonatkozásában, ha a döntést vitatja, úgy az évi III. törvény 94/A. (3) bekezdése alapján, - mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Fellebbezését a Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. alá kell küldeni. - További jogorvoslati és fellebbezési lehetőséggel élhet az új eljárási kódex, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CLX törvény /Ket/ alapján, mely értelmében az elsőfokú döntések ellenében bírósági felülvizsgálat indítható, továbbá a nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet határozata elleni fellebbezés esetében a Ket fő szabályként az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetőjét nevesíti a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek. Vegyes rendelkezések A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az ágazati törvények, rendelete, a fenntartó rendelkezései az irányadóak. 13

14 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT A szolgálat alaptevékenysége: A szolgálat gyermekvédelmi, szociális és mentálhigiénés munkát végez a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvényben foglaltak szerint. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémával küzdő, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, - a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 14

15 - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha - a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és - a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A Családsegítő Szolgálat tevékenységét tekintve koordinátor funkciót is betölt. A család és a krízishelyzetben lévő személy érdekében koordinálja azokat a szakembereket, ill. azok munkáját, akik segítenek a probléma megoldásában. Működésének lényege, hogy a segítség akkor érkezzen, amikor a problémák még kezelhetőek, megoldhatóak lokálisan az adott lakóhelyen. Ebben nagy hangsúly helyeződik a prevenciós tevékenységekre, melyekkel megakadályozható a problémák kialakulása. A preventív feladatok mellett a Családsegítő Szolgálat szervezési-, szolgáltatási-és gondozási feladatokat is végez. A hatékony munka megvalósulását a Családsegítő Szolgálat a szociális munka eszközeinek felhasználásával (segítő beszélgetés, egyéni és csoportos esetkezelés, közösségi szociális munka) kívánja elősegíteni. A Családsegítő Szolgálat által biztosított szolgáltatások igénybevétele ingyenes. 15

16 Az ellátottak köre Nyírmada, Nyírkarász, Pusztadobos települések önkormányzatainak közigazgatási területén élő személyek. A társult települések ellátandó lakosság lélekszáma évben: - Nyírmada 5027 fő 18 éven aluliak száma: 1364 fő - Nyírkarász 2414 fő 543 fő - Pusztadobos 1449 fő 388 fő Összesen: 8890 fő 2295 fő Családsegítő Szolgálat Az általános segítő szolgáltatás keretében a megelőző tevékenységek körében: figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé; veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a támogató szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatja az egyén, család panaszát, és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; 16

17 családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását; ellátja az évi III. tv. 37/D. -ban megjelölt együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat. Egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatai a következők: Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatnál a. az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, b. új szociális ellátások bevezetését, c. egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek e törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. Az ellátás igénybevételének módja: A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntesen és bizonyos esetekben kötelezően vehetők igénybe. Az ellátáshoz való hozzájutás személyes megkeresés alapján történik, vagy pedig más szerv irányítja a családgondozóhoz a problémával küzdő személyeket. A munka regisztrálása a forgalmi naplóban történik. A mindenkor használatos forgalmi naplót a 1/ (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, szóló 7. számú melléklete tartalmazza. Az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást az esetnaplóban kell dokumentálni (melyet az előbb említett rendelet tartalmazza.) A klienssel történő kapcsolattartás gyakorisága az adott probléma jellegétől függ. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybevevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül kell megvalósulnia. 17

18 Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak minden tagja jogosult szociális helyzete, egészségi és mentális állapota figyelembevételével az ellátás által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni. Az ellátást igénybe vevők között nincs hátrányos megkülönböztetés a nemük, vallásuk, nemzeti, etnikai hovatartozásuk, politikai vagy más véleményük, koruk, cselekvőképességük hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékosságuk, születési vagy egyéb helyzetük miatt. Az ellátottakat megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem. Az ellátottak jövedelmi helyzetét csak a jogszabályban maghatározott estekben lehet vizsgálni. A szolgáltatás olyan módon van végezve, hogy maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottakat megillető alkotmányos jogokat, különös tekintettel az élethez, az emberi méltóságához, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jogokra. Az ellátott panasza esetén panaszával a gondozójához, ill. a Családsegítő Szolgálat Vezetőjéhez fordulhat. Az intézmény vezetője 15 napon belül írásban értesíti az ellátottat a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szociális szolgáltatást végzők számára biztosítani kell, hogy a munkavégzésükhöz kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint megfelelő munkavégzési körülmények legyenek a számukra biztosítva. A szociális szolgáltatatást végzők részére szükség szerint, de legalább kéthetenként értekezletet esetmegbeszélést - tart a Szolgálat vezetője az egységes jogszabály értelmezés illetve az általános tájékoztatás érdekében. Ellátottjogi képviselő Lakatosné Virág Katalin / / a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részeső részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 18

19 Az ellátott panasza esetén panaszával a családgondozójához, ill. a Családsegítő Szolgálat vezetőjéhez fordulhat. Az intézmény vezetője 15 napon belül írásban értesíti az ellátottat a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szociális szolgáltatást végzők számára biztosítani kell, hogy a munkavégzésükhöz kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint megfelelő munkavégzési körülmények legyenek a számukra biztosítva. A prevenciós munkák következtében a Szolgálat mindennapos szakmai kapcsolatot tart: Az Önkormányzatokkal, Ifjúságvédelmi felelősökkel, Pártfogói Felügyelőkkel, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, CKÖ szervezetekkel, Vöröskereszttel, háziorvossal, a település területén működő intézményekkel, valamint a családgondozók egymással negyedévenként közös helyzetértékelést, feladatpriorálást tartanak. A Családsegítő Szolgálat közvetlenül felkereshető személyesen, levélben, telefonon, faxon. Irányíthatja a rászorulót: - a felügyeleti szervhez, - a nevelési oktatási intézményhez - az egészségügyi intézményhez - a szociális intézményekhez A Szolgálathoz bejelentést tehetnek: - a társadalmi szervezetek, - a rászorulók 19

20 1. KÖRZET - Nyírmada településen Benkőné Kompanek Erzsébet heti 5X8 órában 2. KÖRZET - Pusztadobos településen Halász Renáta heti 1X8 órában - végzett szociálpedagógus 3. KÖRZET - Nyírkarász településen Halász Renáta heti 4X8 órában - végzett szociálpedagógus FOGADÓÓRÁK: A családgondozók a területi irodákban az alábbi időpontokban tartanak ügyfélfogadást: Hétfőtől péntekig 8.00 órától óráig. A fogadóórák alatt az arra rászorulók segítséget kapnak pl.: - Hivatalos ügyek intézéséhez - Levelek megírásához - Egyéni, családi krízishelyzetek és lelki problémák megoldásához. Tájékoztatás kapnak pl.: - A szociális ellátási lehetőségekről - Mely szervezethez fordulhatnak problémájukkal - Kit keressenek fel a nehézségeikkel. 20

21 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A szolgálat alaptevékenysége: A szolgálat gyermekvédelmi, szociális és mentálhigiénés munkát végez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltak szerint. Célja: A gyermek esti, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése. A krízishelyzetben lévő családok támogatása, segítő kapcsolat kiépítése és megtartás, tanácsadás a család gondjainak rendezése. A társulás létrehozásának célja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladatok megoldására a társult önkormányzatok hatékony szervezet fenntartásában együttműködjenek. Ennek alapján a társulás fő célja a társult tagok közigazgatási területén a szociális és gyámügyi igazgatási feladatok megvalósításával kapcsolatos együttműködés. Alapelvei: Segítséget nyújtani a gyermekek és családok törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodni a gyermekek és családok veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. 21

22 A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. A törvényben foglaltak szerint eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és- jogszabályban meghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A gyermekek és családok védelme során nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. Az alapelvek megvalósulását a gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka eszközeinek felhasználásával (segítő beszélgetés, egyéni és csoportos esetkezelés, közösségi szociális munka) szolgálja. Az ellátottak köre Nyírmada, Nyírkarász és Pusztadobos települések önkormányzatainak közigazgatási területén élő személyek. A társult települések ellátandó lakosság lélekszáma évben: - Nyírmada 5027 fő 18 éven aluliak száma: 1364 fő - Nyírkarász 2414 fő 543 fő - Pusztadobos 1449 fő 388 fő Összesen: 8890 fő 2295 fő A prevenciós munkák következtében a Szolgálat mindennapos szakmai kapcsolatot tart: a Gyámhivatallal, TEGYEK munkatársaival, Önkormányzatokkal, Ifjúságvédelmi felelősökkel, Nevelési Tanácsadóval, Pártfogói Felügyelőkkel, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, CKÖ szervezetekkel, Vöröskereszttel, valamint a családgondozók egymással negyedévenként közös helyzetértékelést, feladatpriorálást tartanak. 22

23 A Szolgálat működése - FOGADÓÓRÁK: A családgondozók a területi irodákban az alábbi időpontokban tartanak ügyfélfogadást: Hétfőtől - péntekig 8.00 órától óráig. A Gyermekjóléti Szolgálatnál foglalkoztatott dolgozók létszáma: 4 fő családgondozó - Csonkáné Balogh Lívia vezető családgondozó heti 40 órában Nyírmada településen - Vezse László Zoltán heti 40 órában Nyírmada településen - István Zoltánné heti 40 órában Nyírmada településen - Takács Bettina heti 40 órában Nyírmada településen - Hatala Miklósné heti 40 órában Pusztadobos településen - Ragányné Kosztig Csilla heti 40 órában Nyírkarász településen A Gyermekjóléti Szolgálat közvetlenül felkereshető. A fogadóórák alatt az arra rászorulók segítséget kapnak, pl.: - Hivatalos ügyek intézéséhez, - Levelek megírásához, - Egyéni, családi krízishelyzetek és lelki problémák megoldásához. Tájékoztatás kapnak, pl.: - A szociális ellátási lehetőségekről, - Mely szervezethez fordulhatnak problémájukkal, - Kit keressenek fel a nehézségeikkel. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján: A személyes gondoskodás során a gyermeki és a szülői jogok tiszteletben tartásával, azok érvényesülését biztosítva kell eljárni: - a gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti, illetve a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők gondoskodnak arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és időpontja. 23

24 - Az ellátott településeinken a gyermekjogi képviselő neve: Morvai Anikó, elérhetősége telefonon: 06-20/ ( óra között), címe: irodája címe: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. 2/25. Vegyes rendelkezések A Házirendben nem szabályozott kérdésekben AZ INTÉZMÉNYT fenntartó SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS 4564 NYÍRMADA, ADY U.16. rendelkezései, rendeletei az irányadók. Ezen Házirend átruházott hatáskörben a fenntartó vagy az Önkormányzat erre jogosult szerve jóváhagyásával lép életbe. A Házirendet szükség esetén felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett változások alapján módosítani kell. Készült: Nyírmada, június 15. napján. jóváhagyta:.. intézményvezető. Hatályba lépett: Nyírmada, augusztus hó 01. napján. 24

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ

HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ Gyöngyös, 2016. január 1. 1 A Házirend rögzíti a Családs és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybevevők jogait, kötelezettségeit,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete I. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA FELADATA Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön,

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 1 12. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Gyermekek napközbeni ellátása i ellátás keret-szakmai programja 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben