Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:"

Átírás

1 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)- (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal valamint a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt az alábbi alapító okiratot adja ki. 2. Az alapító okirat 1. pont A költségvetési szerv neve helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 3. Az alapító okirat 2. pont A költségvetési szerv székhelye helyébe az alábbi szöveg lép: 2. Székhelye: 4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3.Telephelye, címe, neve: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Házasságkötő Terem, Családi és Társadalmi Rendezvények Háza 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Egészségház u Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út Soltvadkert, Gerbera utca Soltvadkerti Üdülő 8223 Káptalanfüred Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor és Üdülő 1171 Budapest Rákoskert, Pesti út /8 hrsz. (Kucorgó tér) 1173 Budapest Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna. u Budapest Rákosliget, Hősök tere Budapest Rákoscsaba, Péceli út /5

2 5. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete 4.Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 6. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5.Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 7. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 2/5

3 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység Közterület rendjének fenntartása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 9. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A költségvetési szerv illetékességi területe/működési köre: A Hivatal illetékessége kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére. A Hivatal illetékessége, valamint működési köre kiterjed továbbá az egyéb közigazgatási területeken ellátandó, jogszabályon vagy szerződéses jogviszonyon alapuló feladatokra is. 10. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út /5

4 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete 11. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 10. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 12. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 13. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján, továbbá munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján, és közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény alapján, valamint megbízásos jogviszony. 14. Az alapító okirat pontjai törlésre kerülnek. 15. A augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata Záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 4/5

5 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Az alapító okiratot a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Budapest, augusztus Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint Alapító nevében Riz Levente polgármester.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 5/5

6 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete Alapító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal valamint a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt az alábbi alapító okiratot adja ki. A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2. Székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út Telephelye, címe, neve: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Házasságkötő Terem, Családi és Társadalmi Rendezvények Háza 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Egészségház u Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út Soltvadkert, Gerbera utca Soltvadkerti Üdülő 8223 Káptalanfüred Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor és Üdülő 1171 Budapest Rákoskert, Pesti út /8 hrsz. (Kucorgó tér) 1173 Budapest Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna. u Budapest Rákosliget, Hősök tere Budapest Rákoscsaba, Péceli út Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 5. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1/4

7 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete 7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység Közterület rendjének fenntartása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 2/4

8 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete 8. A költségvetési szerv illetékességi területe/működési köre: A Hivatal illetékessége kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére. A Hivatal illetékessége, valamint működési köre kiterjed továbbá az egyéb közigazgatási területeken ellátandó, jogszabályon vagy szerződéses jogviszonyon alapuló feladatokra is. 9. Irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 11. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján, továbbá munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján, és közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény alapján, valamint megbízásos jogviszony. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 3/4

9 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete Az alapító okiratot a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Budapest, augusztus Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint Alapító nevében Riz Levente polgármester.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 290/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Hatályos: 2013.

26 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NYILVÁNTARTÁSOK...6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONÁNAK ÁTTEKINTÉSE...6 A VAGYONGAZDÁLKODÁS FELADATAI Középtávú vagyongazdálkodási tervek...11 A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása, Rákosmente hosszú távú stratégiája...33 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve I. BEVEZETÉS Magyarország Alaptörvényének 38. cikke kimondja: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. (1) kezdésének értelmében A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. (2) bekezdése alapján: A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A vagyongazdálkodási terv elkészítésekor át kell tekinteni az önkormányzati vagyont szabályozó jogszabályi környezetet, hiszen a vagyongazdálkodási terv keretét és a főbb irányvonalát ez adja. Magyarország Alaptörvénye A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény A termőföldről szóló évi LV. törvény A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény Az önkormányzat vagyonelemeire kiterjedő önkormányzati rendeletek az önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendelet, a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet, a vásárcsarnokokról és piacokról szóló rendelet, 3

28 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve a zöldterületek és a zöldfelületek használatáról, fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról továbbá Rákosmente fáinak védelméről és pótlásáról szóló rendelet, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet, III. A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA A vagyongazdálkodási terv készítésének célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozva más koncepciókkal és stratégiákkal összhangban megfogalmazza a hatékony és felelős vagyongazdálkodás alapjait, legfontosabb célkitűzéseit. IV. A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI A Képviselő-testület ciklusonként meghatározza a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó alapelveket. A vagyongazdálkodás Rákosmente Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak tükrében lehet sikeres, ezért a vagyongazdálkodási terv készítésekor az irányadó jogszabályok mellett figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott egyéb koncepciókat, szakmai programokat, terveket, az azokban előírtakat. V. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI Magyarország Alaptörvényének 38. cikke alapvetésként meghatározza a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás legfőbb alapelveit, a vagyongazdálkodás vezérlő elveit az alábbiak szerint: - A nemzeti vagyon közérdeket szolgál, közös szükségletet elégít ki, legfőbb rendeltetése szerint a közfeladatok ellátását biztosítja. - A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás célja a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása, a jövő nemzedéke szükségleteinek figyelembe vételével. A nemzeti vagyonnal folytatott gazdálkodás követelménye a nemzeti vagyon költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetése és hasznosítása. - A nemzeti vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, szervezete, tevékenysége átlátható (off-shore cégek kizárása a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás köréből). - Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 4

29 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve - A nemzeti vagyon nyilvántartása, a transzparencia biztosítása a hatályos jogszabályokra, a társadalmi elvárásokra és a vagyonkezelési, gazdálkodási érdekekre figyelemmel kerül szabályozásra. Rákosmente Önkormányzata vagyongazdálkodási tervében alapelvnek tekinti a vagyonmegőrzés, a vagyongyarapítás és a vagyonhasznosítás feladatát. Vagyon és a vagyon értékének megőrzése a) Rákosmente Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodása alapján elérendő célja a kötelező feladatellátást szolgáló vagyon ami döntően ingatlanvagyon költséghatékony, fenntartható működtetése, feladatorientált fejlesztése. b) Rákosmente Önkormányzata által kezelt vagyont a jó gazda gondosságával kell kezelni és megőrizni. c) Felmérés alapján a teljes vagyoni kört érintő felújítási, karbantartási feladatok meghatározásával a vagyonmegőrzés biztosítása. d) Takarékos rendszerek folyamatos feltárása (szigetelés, fűtés, stb.) és alkalmazása. Ezzel a kiadások mérséklése mellett a vagyonmegóvás célját is szolgáljuk. e) Prioritások felállítása annak érdekében, hogy mely vagyonelemek élveznek elsőbbséget, sürgősséget a vagyonmegőrzés, az állagmegóvás területén. f) Az önkormányzat költségvetésében vagy az intézmények költségvetéseiben forrás biztosítása az ingatlanok folyamatos állagmegóvására, tervszerű, megelőző karbantartására, felújítására, ennek megfelelően a szakmai programokhoz szükséges fejlesztések, átalakítások, bővítések meghatározása. g) A portfólió vagyon kockázatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése, az így kezelt vagyon megőrzése céljából. h) Az ingó vagyontárgyak (gépek, berendezések, eszközök, személygépkocsik, haszongépjárművek, stb.) esetében is elsődleges olyan eszközpark kialakítása és folyamatos fenntartása, amely méretében, szerkezetében és típusaiban költséghatékonyan szolgálja a Rákosmente Önkormányzata, illetve a költségvetési szervek alapfeladatainak ellátását. i) Rákosmente Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a vagyongyarapodással járó optimális feladatellátás kialakítása. Vagyongyarapítás a) Rákosmente Önkormányzata vagyonának bővítése, gyarapítása a vagyongazdálkodás kiemelt feladata, melynek a bevételeket termelő vagyonelemek irányába kell elmozdulnia. b) A vagyongyarapítás során körültekintően és célirányosan kell a tervezést elvégezni, figyelembe véve a beruházás/befektetés megtérülését. A fejlesztések során számolni kell a megtérülés mellett a fenntartás, a működtetés kérdésével is. Egy fejlesztésre vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni az intézmény-üzemeltetési, fenntartási költségek hosszú távú biztosítását. c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kedvező feltételekkel történő lekötése, ennek folyamatos figyelemmel kísérése. d) Bevételek növelésével összefüggő lehetőségek feltárása. Vagyonhasznosítás a) A vagyonhasznosítást megelőzően fel kell mérni a várható bevételek mellett azok ráfordítási igényét, a megteendő intézkedéseket. b) Az önkormányzati vagyon értékesítésekor körültekintően, a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kell a döntést meghozni. 5

30 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve c) A hosszabb távon értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében ki kell jelölni a rövid távú célokat (bérbeadás) is. d) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanokat a helyi és országos lapokban, interneten folyamatosan hirdetni szükséges. e) A selejtezéseknél a szabályok betartása mellett az értékesítés lehetőségével is számolni kell. f) A bérbe adható vagyon folyamatos felmérése és annak eredményes és gazdaságos hasznosítása. VI. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NYILVÁNTARTÁSOK Számviteli nyilvántartás Az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényben előírt tagolás alapján a számviteli nyilvántartásait a számlarendben előírtaknak megfelelően, a főkönyvi számlák bontásával és részletező analitikus nyilvántartás vezetésével biztosítja. Abból kitűnik: a törzsvagyon = a forgalomképtelen a kizárólagos a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű = a korlátozottan forgalomképes az üzleti vagyon részét képező eszközök értéke. Vagyonkataszteri nyilvántartás Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet tartalmazza az ingatlanvagyon-kataszter kialakítására és vezetésére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet előírta az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter felmérését, folyamatos nyomon követését és naprakész vezetését, amit az önkormányzat elkészített. Az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza a törzsvagyon és az üzleti vagyonba tartozó vagyon szerint az ingatlanokra vonatkozó adatokat (számszaki és naturális), az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét és a becsült értékét. VII. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONÁNAK ÁTTEKINTÉSE Rákosmente Önkormányzata vagyonának elemzése során először áttekintést nyújtunk az Önkormányzat vagyonáról a december 31-i állapot szerint. Az 1. számú ábra az eszközök összetételét mutatja december 31. napján. 6

31 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 1. számú ábra ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (ezer Ft) FORGÓESZKÖZÖK (ezer Ft) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA: F ORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA: % 5% A 2. számú ábra Rákosmente Önkormányzata forrásainak összetételét mutatja a i állapotnak megfelelően. 2. számú ábra FORRÁSOK SAJÁT TŐKE (ezer Ft) TARTALÉKOK (ezer Ft) KÖTELEZETTSÉGEK (ezer Ft) FORRÁSOK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE ARÁNYA TARTALÉKOK ARÁNYA K ÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA % 3% 6% 7

32 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A források összetételét vizsgálva megállapítható, hogy Rákosmente Önkormányzata kötelezettségei a saját tőke 6 %-át tették ki. A helyzet további javulását eredményezi az a megállapodás, amellyel a Magyar Állam ezer Ft összegű adósságot vállalt át Rákosmente Önkormány- Ennek következtében a források tekintetében tovább csökkent a kötelezettségek aránya zatától. és ezzel összefüggésben a saját tőke mértéke jelentősen emelkedett. Rákosmente Önkormányzata december 31. napján összesen bruttó ezer Ft vagyonnal rendelkezett. A vagyon összetételét a 3. számú ábra szemlélteti. 3. számú ábra VAGYON ÖSSZETÉTEL IMMATERILÁS JAVAK FORGALOMKÉPTELEN INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI INGATLANOK EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÜZEMELT., KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONK. VETT ESZK FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Rákosmente Önkormányzata törzsvagyonának (forgalomképtelen vagyon és korlátozottan forgalomképes vagyon) december 31-i értéke tehát bruttó ezer Ft, amely Rákosmente Önkormányzata teljes vagyonának 90,1 %-a. Ezen vagyoni kör kizárólagos rendeltetése Rákosmente Önkormányzata közfeladatainak ellátása. Rákosmente Önkormányzata a tulajdoná- álló ezer Ft üzleti vagyonával amely a teljes eszközállomány 3,9 %-át képezi ban szabadon gazdálkodhat. 8

33 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A fentiekből megállapítható továbbá, hogy Rákosmente Önkormányzata eszközállományának 95,3 %-át befektetett eszközök adják, míg a forgóeszközök aránya 4,7 %. A befektetett eszközök közül az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat az alábbiak szerint részletezzük: Az Önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon részei, illetve az Önkormányzat törvényben előírt vagy önként vállalt feladatainak ellátására vagy önkormányzati hatáskör gyakorlására szolgálnak. A törzsvagyonba tartozó vagyonelemek körét törvény és az önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzati törzsvagyonában a forgalomképtelen törzsvagyon és a korlátozottan forga- vagyon lomképes tartozik. A forgalomképtelen ingatlanok megosztását a 4. számú ábra részletezi: 4. számú ábra FORGALOMKÉPTELEN INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÚT, HÍD, JÁRDA, ALUL- ÉS FELÜLJÁRÓK PARKOK, JÁTSZÓTEREK FÖLDTERÜLET EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSS ZESEN: A korlátozottan forgalomképes ingatlanok megoszlását az 5. számú ábra részletezi: 9

34 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 5. számú ábra KORL. FORGALOMK. INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FÖLDTERÜLET INTÉZMÉNYEK INGATLANAI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KÖZÉPÜLETEK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ FÖLDEK EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS ÖS SZESEN: Az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok megoszlását a 6. számú ábra részletezi 6. számú ábra 10

35 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ÜZLETI INGATLANOK TELKEK, ZÁRTKERTI- ÉS KÜLTERÜLETI FÖLDTERÜL ÉPÜLETEK EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Az egyéb tárgyi eszközök megoszlását a 7. számú ábra részletezi 7. számú ábra EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK JÁRMŰVEK ÖSSZESEN: Középtávú vagyongazdálkodási tervek VIII. A VAGYONGAZDÁLKODÁS FELADATAI A fejlesztések során számolni kell a megtérülés mellett a fenntartás, a működtetés kérdésével is. Egy fejlesztésre vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni az intézményüzemeltetési, fenntartási költségeinek hosszú távú biztosítását. Az önkormányzat középtávú 4 éves vagyongazdálkodási céljai, feladatai a következők: 11

36 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Közutak, parkok és közterületekkel kapcsolatos középtávú tervek: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, parkok üzemeltetését a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Az üzemeltetés körében az utak kátyúzása, a csapadékvíz-elvezetése (zárt, nyitott), a járdák javítása mellett a zöldfelületek karbantartását (gallyazás, fapótlás, faápolás, kaszálás) is ellátja. A forgalomképtelen vagyonelemek közé tartozó utak, parkok, játszóterek és közterületek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát fenn kell tartani. A vagyonelemek fenntartásán túl a kerületi közterek, közterületek felújítását, újjáépítését a költségvetési lehetőségekhez mérten a továbbiakban is folytatni szükséges. A közterületek hasznosítása az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik. A közterületeket alapvetően három kategóriába sorolja és a használat módja illetve a célja alapján határozza meg a fizetendő közterület használat díját. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetében határozza meg a fizetendő igénybevételi díj mértékét. Évente át kell tekintetni a városképi szempontból hasznosításra kijelölt területek listáját, indokolt esetben felül kell vizsgálni az övezeti besorolást és a közterület-használati díjat az aktuális kereslet-kínálati viszonyokhoz igazítva szükséges módosítani. Közlekedésfejlesztés - Ferihegyi út meghosszabbítása Régi kerületi terv a Rákoshegyi Baross utca tehermentesítése, mely út alkalmatlan tranzitforgalom lebonyolítására a környék kertvárosi jellege és a szűk útszelvény miatt. A településrész súlyvonalából középtávon is el kell vinni a 31-es út, illetve a Cinkotai út felől Dél-Pest felé tartó forgalmat. Erre a legegyszerűbb és egyúttal leginkább költséghatékony megoldás a Ferihegyi út meghosszabbítása déli irányban, mely nagy ívben a lakott területeket kikerülve éri el a Baross utca nyomvonalán keresztül a Bélatelepi utat (Csévéző utcát). A területen érvényes KSZT áll rendelkezésre, a térrajz 2007 novemberére elkészült, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése az erdőterületek esetében még folyamatban van, a tervezési munka 2008-ban elkezdődött. Az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése miatt a tervet két részre bontottuk. Az első szakaszra, ami a Melczer utcától a Bocskaikert utcáig tart az építési engedélyt megkaptuk, a kivitelezésre a szerződést megkötöttük. A 2. szakasz (Bocskaikert utca Bélatelepi út) kiszabályozása és engedélyezése folyamatban van, kivitelezése 2014-ben várható. Földutak szilárd burkolattal történő ellátása, útépítés, járdaépítés Rákosmentén található a legtöbb belterületi földút Budapest kerületei közül. Ezek szilárd burkolattal történő ellátásának folytatása továbbra is a következő évek egyik fontos feladata. A több mint 100 kilométernyi belterületű földút kapcsán a központi költségvetésben biztosított forrás segítségével az eddigi tapasztalatok alapján évente 3-5 kilométer szilárd burkolat építésének finanszírozása lehetséges. Az éves útépítési programba bevonandó utcákat továbbra is az alábbi szempontok szerint szükséges meghatározni: a programon belül csak összközműves utcában készüljön szilárd burkolat, ahol a csapadékvíz-elvezetéshez alapközmű építése szükséges, ott a költséghatékonyság érdekében egyidejűleg épüljön meg az összes csatlakozó utca szilárd burkolata. 12

37 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A szabályozási vonalak közötti terület rendezését és legalább az egyik oldali járda megépítését a program részének kell tekinteni. Jelenleg 12,5 kilométernyi út megépítéséhez rendelkezünk engedélyezett kiviteli tervekkel, melyből 1,8 kilométer 2011-ben megépült. 2,5 km megépítéséhez a közbeszerzési eljárás eredményeképp a szerződést megkötöttük. A Képviselő-testület 2013-ban 14 kilométer út megépítéséhez szükséges kiviteli tervek készíttetéséről döntött, ezeknek az engedélyei 2014 év végére, 2015 év elejére várhatóak. A kerület költségvetésében ez eddigiekhez képest érdemben növelni kívánjuk az utak terveztetésére biztosított forrást, különös tekintettel a közeljövőben szennyvízcsatornázásra kerülő utcákra. Célunk, hogy Rákosmente összes belterületi földútját szilárd burkolattal lássuk el, a földutak teljeskörű felszámolása azonban csak hosszútávon tud megvalósulni. Rákosmente Önkormányzata meglévő járdaszakaszok folyamatos felújításával és hiányzó járdaszakaszok építésével kívánja elősegíteni a gyalogos közlekedést. Az útépítésekkel egyidejűleg minden esetben felújításra, kiépítésre kerül egyik oldalon a járda. Az Önkormányzat a meglévő csapadékvíz-elvezető műveket (nyílt föld és burkolt árkok, szikkasztó műtárgyak, zárt árkok, csatornák, homokfogók) a rendeltetésszerű használat érdekében folyamatosan karbantartja, szükség esetén felújítja és bővíti. Az útépítésekkel egyidejűleg minden esetben a csapadékvíz-elvezető rendszer is kiépül az adott utcában. Szigetcsép utca környezetének forgalomcsillapítása Rákosmente Önkormányzatának fontos a kertvárosi övezetekben a földutak felszámolásán kívül, a megnövekedett átmenő forgalom csökkentése. Évek óta folyamatosan újabb és újabb területeket vonunk be a forgalomcsillapított övezetekbe. Ennek érdekében a Szigetcsép utca és környezetének forgalomcsillapítását tervezzük. A tervek rendelkezésre állnak, a megvalósítás több ütemben történik. Közlekedésfejlesztés a kerületi kerékpárutak fejlesztése: Jelenleg a kerületben mintegy 17 kilométer hosszú kerékpárút található, ami az elmúlt évek fővárosi és kerületi beruházásainak köszönhető. Cél a kerékpárutak további fejlesztése, a kerékpárúthálózat bővítése. A Rákos-patak mentén pályázati forrásból a évben megvalósult kerékpárút és gyalogos sétányt Önkormányzatunk úgy alakította ki, hogy az a jövőben bővíthető legyen. Az elmúlt évek tapasztalatai, visszajelzései ugyancsak a bővítés szükségességét támasztották alá. A Rákos-patak partjának ideális adottságai lehetővé teszik, hogy a forrástól a torkolatig 8 településen átívelő, mintegy 44 km hosszúságban olyan országos szinten is jelentős, kettős funkciójú kerékpárút jöjjön létre, melynek vonzáskörzetében közel 1 millió ember él. E hivatásforgalmi és turisztikai célú közlekedésre is alkalmas kerékpárút megvalósulásához elengedhetetlen a patak által érintett települések és szervezetek összefogása, közös munkája, mely által ezen elképzelés uniós támogatásra is érdemes lehet. Az érintett településekkel kialakítandó együttműködésnek Önkormányzatunk a kezdeményezője. A Rákos-patak teljes hosszúságában kialakítani tervezett kerékpárút beruházáshoz Rákosmentén a már rendelkezésre álló 3,6 km hosszúságú szakasz keleti, illetve nyugati kerülethatárig történő bővítése szükséges. E beruházás kiemelt uniós projektként valósulhat meg a megépítéshez szükséges, nagyrészt idegen tulajdonú területek kisajátításával, megvásárlásával. Észak-dél irányban két párhuzamos kerékpárút megvalósulásával a vasútállomások is bekapcsolódnának Rákosmente kerékpárhálózatába. Azonban e vonalak kialakítására csak az adott területet érintő teljes közútfelület rekonstrukciója esetén van lehetőség a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt. Az első szakasz a Rákoshegy vasútállomás és a Rákosliget vasútállomás között teremtene kerékpáros kapcsolatot a Ferihegyi út mentén. A tervezett nyomvonal áthalad a XVII. kerület 13

38 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve központján, a Ferihegyi út Pesti út kereszteződésen, továbbá keresztezi a Rákos patakot. A második nyomvonal a Zrínyi utcát követi a rákoskerti vasútállomástól indulva, majd a Zrínyi utca végén a Rákoscsaba utcába torkollva éri el a rákoscsabai vasútállomást, mely a kerékpárút egy közbenső állomásaként szerepel a tervben. A nyomvonal északi része a Naplás úton halad tovább egészen a Naplás-tóig, mely már a XVI. kerületben található. Ez az alapvetően hivatásforgalmi kerékpárút egyben turisztikai célokat is szolgál, hiszen Budapest egyetlen mocsarát, a rákoskerti vasútállomás szomszédságában elhelyezkedő Merzse mocsarat köti össze a Naplás-tóval. Az intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola, szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény stb.) működésének biztosítását szolgáló ingatlanvagyon Az Önkormányzat közszolgáltatási feladatainak (oktatás, szociális, egészségügy, művelődés, sport stb.) ellátásához szükséges vagyonelemek kapcsán a vagyongazdálkodás célja a vagyontárgyak rendeltetésszerű alkalmas állapotának fenntartása, állagának védelme, szükség szerinti felújítása. Tekintettel arra, hogy vagyon fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetését jelentős mértékben megterhelik, ezért célunk az, hogy olyan épületenergetikai fejlesztéseket (nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, elektromos hálózat felújítása stb.) hajtsunk végre, amelynek eredménye az energiaköltségek csökkenésében is megnyilvánul. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően külső forrást (pályázat, stb.) kell bevonnunk az ingatlanok felújításához, amelynek eredményeképpen tovább javulhat a kerület intézményhálózatának állapota. Az intézményi hálózat fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseinket és céljainkat az alábbi táblázatok rögzítik: ISKOLÁK Fejlesztés Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Czimra Gyula Általános Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelemnapkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Fejlesztés időszaka Tervezett költség Várható megtakarítás E Ft 20% E Ft 10% E Ft 20% E Ft 25% 14

39 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Diadal Úti Általános Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Gregor József Általános Iskola Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása E Ft 25% E Ft 20% E Ft 15% Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással E Ft 20% Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A E Ft 20% fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek lapos, vagy magas tetőinek felújítása a régi héjazat cseréjével, hőszigetelés beépítéssel, magastető esetén tetőlécek, szükség szerinti szarufák cseréjével E Ft 15% 15

40 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással E Ft 20% Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A E Ft 20% fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Nyitány u. 28. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Anna u. 26. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással E Ft 20% Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati E Ft 15% melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Zrínyi Miklós Általános Iskola 16

41 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Intézményi épületek lapos, vagy magas tetőinek felújítása a régi héjazat cseréjével, hőszigetelés beépítéssel, magastető esetén tetőlécek, szükség szerinti szarufák cseréjével. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására E Ft 15% E Ft 25% Óvodák Fejlesztés Aprófalva Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Bóbita Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Csillagszem Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szel- Fejlesztés időszaka Tervezett költség Várható megtakarítás E Ft 20% E Ft 15% E Ft 10% E Ft 20% E Ft 20% E Ft 20% E Ft 20% 17

42 Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve lepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Gesztenyés Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Hétszínvirág Óvoda - Kép u. 21. Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Hétszínvirág Óvoda - Szilárd u. 29 Intézményi épületek vizesblokkjainak felújítása a vízvezetékek, szennyvíz csatornahálózatok cseréjével, padló és oldalfali burkolatok, vizes berendezések, csaptelepek cseréjével. A korszerűsítés során törekedni kell a vízfogyasztás csökkentésére és a higiénikusabb környezet kialakítására. Hófehérke Óvoda Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, E Ft 25% E Ft 20% E Ft 25% E Ft 20% E Ft 15% E Ft 20% E Ft 0% E Ft 25% 18

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el.

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 1/7 amely létrejött: a) egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. KSH szám: 15735801-8411-321-01, adószám: 15735801-2-42, törzskönyvi

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Stílusdefiníció: TJ 2: Jobbra zárt, Behúzás: Bal: 0,42 cm, Tabulátorok: 1,69 cm, Balra zárt + 15,98 cm, Jobbra zárt,sorkitöltés: --- BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben