Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati gazdasági társaságok beolvadásával kapcsolatos I. döntés kiegészítése Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása.. 19 A Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány Felügyelő bizottságába új tag választása Iskolafogászati ellátás megváltoztatásáról A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása Pályázat kiírása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálói feladatainak ellátására Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására A hódmezővásárhelyi 0233/16 és 0233/19 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése Ötlet Club 13 Egyesület támogatása... 67

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2016 (2 db határozati javaslat) (4 db melléklet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/D kötet 3. oldal Iktatószám: /2016 Tárgy: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása Tisztelt Közgyűlés! A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok január 1-jétől érvényes változását. A rendelet 12. -a szerint a költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának szükséges módosítását március 1.-jéig végre kell hajtani. Fentiekre tekintettel megvizsgálásra kerültek az alapító okiratok és létesítő okiratok, melynek során a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, valamint a Németh László Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratában kell kis változtatást eszközölni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a határozattervezeteket elfogadni. Hódmezővásárhely, február 3. Tisztelettel: Almási István polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Iktatószám: /2016 Tárgy: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratának az 1. számú mellékletben található módosító okiratát, valamint a 2. számú mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát. 2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Azonnali Felelős: Polgármester Hódmezővásárhely, február 3. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatot kapja: 1./ PH Tisztségviselők, helyben 2./ PH Közgazdasági Iroda, valamint általa MÁK és NAV 3./ PH Jogi Iroda 4./ Irattár

5 I/D kötet 5. oldal 1. számú melléklet Iktatószám: /2016 Módosító okirat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által napján kiadott, 230/2014. (09.17.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletre figyelemmel- a következők szerint módosítom: 1. A 9.pontban felsorolt tevékenységek kormányzati funkciói közül módosításra kerül: Egyéb szabadidős szolgáltatás Jelen módosítással nem érintett részek változatlan formában és elnevezéssel hatályban maradnak. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. P.H. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. Almási István Polgármester

6 I/D kötet 6. oldal 2. számú melléklet Iktatószám: /2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalt, módosított, szeptember 17-től hatályos változat) 1. A költségvetési szerv neve: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ (továbbiakban: Múzeum) Rövid neve: Tornyai János Múzeum és KK. Törzsszáma: A költségvetési szerv székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Dr. Rapcsák András út Kiállítóhelyei: Tornyai János Múzeum, 6800 Hódmezővásárhely, Dr Rapcsák András út Alföldi Galéria, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8. Emlékpont, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 34. Magyar tragédia 1944 kiállítás, 6800 Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3. Csúcsi Fazekasház, 6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi u Papi-féle szélmalom és molnárház, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya Népművészeti Ház, 6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 21. Telephelyei: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út. 7. (Továbbiakban: BFMK) Zsinagóga, 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2 3. A költségvetési szerv alapító szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv. 5. Az intézmény fenntartója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A költségvetési szerv irányító szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér Jogállása: Önálló jogi személy.

7 I/D kötet 7. oldal 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 42., 46., 48. -ban meghatározott feladatok ellátása, a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria, az Emlékpont, a Magyar Tragédia 1944 kiállítás, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ helységeiben. 9. Tevékenységei: Államháztartási szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység Kormányzati funkciók: Rövid tartalmú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Múzeumi, gyűjteményi tevékenységek Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeum közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Egyéb szabadidős szolgáltatás Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozik a gyűjtőkörébe tartozó területeken régészeti feltárások elvégzése, a kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, állandó és időszaki kiállítások rendezése, a kulturális javak digitalizálása valamint a kutatási tevékenység biztosítása. További feladata közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, ennek keretében az iskolarendszeren kívüli, önképző, szakképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése. A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése. Az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 10. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 11. Az intézmény vezetője: Múzeumigazgató. 12. Az intézményvezető kinevezési rendje: A évi CLXXXIX. törvény 41. (6) bekezdése, 41. (7) bekezdése, és 11. pont, a évi CLII. törvény 30. (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett pályázat útján múzeumigazgató. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:

8 I/D kötet 8. oldal Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. Munkajogviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Törvény rendelkezései alapján. Megbízási jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Törvény rendelkezései alapján; Közcélú foglalkoztatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. rendelkezései alapján. 14. Az intézmény működési területe: A Múzeum gyűjtőköre: régészet, néprajz, történet, képzőművészet. Ellátja gyűjtőterületén (Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas települési önkormányzatok közigazgatási területe) a törvényben meghatározott múzeumi feladatokat, együttműködik a megyei múzeummal, ellátja a gyűjtőterületén lévő kulturális javak védelmét. A megyei múzeummal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak, valamint az 5/2010 (VIII. 18.) NEFMI rendelet 14 e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján án közzétett ajánlás szerinti a fenntartó által jóváhagyott régészeti munkálatokra vonatkozó középtávú együttműködési megállapodás alapján, a gyűjtőterületén a kapacitásának függvényében ellátja a régészeti munkálatokat (előzetes dokumentáció készítése, régészeti megfigyelés, mentő feltárás, próba és megelőző feltárás). Feladata gyűjtőterületén a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása. 15. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A feladat ellátásához a Múzeum rendelkezésére állnak az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén és telephelyein lévő ingatlanok, a rajtuk lévő épülettel és kiszolgáló helyiségekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyon feletti rendelkezési jogot Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 10/2007. (02.12.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól, illetőleg a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet, továbbá a hatályos vonatkozó más jogszabályok szabályozzák. 16. Szervezeti és Működési Szabályzat: Az alapító okiratban foglaltakat a Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, amelyet az igazgató jelen Alapító Okirat hatálybalépésétől, illetőleg megválasztásától számított két hónapon belül köteles a Múzeum irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a felügyeleti szerv jóváhagyásával érvényes, és a jóváhagyás napján lép hatályba. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is jelen pontban foglaltak irányadók.

9 I/D kötet 9. oldal 17. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: Alanya az ÁFÁ-nak. 18. Jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a szeptember 1-én kelt alapító okiratot és annak időközi módosításait. Az alapító okiratot Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2007 ( ) Kgy. határozatával hagyta jóvá, a 205/2007. (04.05.), a 395/2007. (06.07.), a 651/2007. (11.08.), a 65/2008.(02.07.), a 174/2009.(04.30.) és a 290/2009. (06.18.), 330/2009. (09.03.), 293/2010. (07.01.), 89/2011. (03.03), 323/2011. (08.26.), 230/2014. ( ), (02.03.) Kgy. határozatával módosította. Hódmezővásárhely, február 3. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Záradék: Az alapító okiratot a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a... ( ) számú határozatával február 5-i hatállyal hagyta jóvá. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv napján kelt, 230/2014 (09.17) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. P.H. Almási István polgármester

10 I/D kötet 10. oldal Iktatószám: /2016 Tárgy: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratának az 1. számú mellékletben található módosító okiratát, valamint a 2. számú mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát. 2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Azonnali Felelős: Polgármester Hódmezővásárhely, február 3. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatot kapja: 1./ PH Tisztségviselők, helyben 2./ PH Közgazdasági Iroda, valamint általa MÁK és NAV 3./ PH Jogi Iroda 4./ Irattár

11 I/D kötet 11. oldal 2. számú melléklet Iktatószám: /2016 Módosító okirat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által napján kiadott, /2015. okiratszámú alapító okiratát a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletre figyelemmel- a következők szerint módosítom: 2. A 4.4..pontban felsorolt tevékenységek kormányzati funkciói közül módosításra kerül: Egyéb szabadidős szolgáltatás Jelen módosítással nem érintett részek változatlan formában és elnevezéssel hatályban maradnak. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. P.H. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. Almási István Polgármester

12 I/D kötet 12. oldal 2.számú melléklet Iktatószám: / Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A 68/2013 (XII:29.) NGM rendelet alapján a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye A költségvetési szerv m egnevezése: Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár r övidített neve: Németh László Városi Könyvtár A költségvetési szerv s zékhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv m egnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata s zékhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének m egnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése s zékhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A költségvetési szerv tevékenysége

13 I/D kötet 13. oldal A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény , ban meghatározott feladatok ellátása A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Könyvtári, levéltári tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári, levéltári tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szabadidős szolgáltatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe A költségvetési szerv szervezete és működése A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Költségvetési szerv vezetője az igazgató, akit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. törvény 41. (6)-(7) bekezdései valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásainak megfelelően határozott 5 éves időtartamra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki nyilvános pályázat útján. Az igazgató vonatkozásában a munkáltatói jogokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

14 I/D kötet 14. oldal foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony évi XXXIII. törvény 2 munkaviszony évi I. törvény 3 megbízási jogviszony évi I. törvény és a évi V. törvény 4 közfoglalkoztatási jogviszony évi CVI. törvény A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A szervezeti és működési szabályzatban rögzítettek szerint Z áró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv napján kelt, /2014. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Hódmezővásárhely, február 3. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

15 I/D kötet 15. oldal Záradék: Az alapító okiratot a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a... ( ) számú határozatával február 3-i hatállyal hagyta jóvá. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv napján kelt, /2015. számon elfogadott alapító okiratot visszavonom. Kelt: Hódmezővásárhely, február 3. P.H. Almási István polgármester

16 I/D kötet 16. oldal Iktatószám: /2016 (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok beolvadásával kapcsolatos I. döntés kiegészítése Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/D kötet 17. oldal Száma: /2016 Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok beolvadásával kapcsolatos I. döntés kiegészítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzatú tulajdonú gazdasági társaságok beolvadásáról szóló 1369/2015. (XII. 12.) határozat kiegészítése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Nonprofit Kft. beolvadásának lehetősége is megvizsgálásra került, amelynek eredményeként érdemes bevonni a Kft. az átalakulási folyamatba. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat (1 db) elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, február 03. Tisztelettel: Almási István polgármester

18 I/D kötet 18. oldal Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok beolvadásával kapcsolatos I. döntés kiegészítése HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Nonprofit Kft. beolvadásáról a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt-be, december 31-ei vagyonmérleg- és vagyonleltártervezet fordulónappal. 5./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, február 03. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatot megkapja: 1./ Tisztségviselők, Helyben 2./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben 3./ Közgazdasági Iroda, Helyben 4./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. ügyvezetője 5./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. jogi képviselője 6./Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 7./Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 8./ Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. ügyvezetője 9./ Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 10./ Irattár

19 I/D kötet 19. oldal Iktatószám: /2016 (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

20 I/D kötet 20. oldal Száma: /2016 Tárgy: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Zrt. telephelyei közé felvételre kerül a Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és az alapszabály módosítása tekintetében a döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 03. Tisztelettel: Almási István polgármester

21 I/D kötet 21. oldal Tárgy: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályát a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja. 2./ Jelen határozat elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezi a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a Zrt. alapszabályának módosítására tekintettel a bekövetkezett változásoknak a Szegedi Törvényszék nyilvántartásában történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Azonnali Felelős: Polgármester Hódmezővásárhely, február 03. Almási István polgármester Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők, helyben 2./ PH Jogi Iroda Jogi Csoport 3./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. jogi képviselője 4./ Irattár

22 I/D kötet 22. oldal 1. számú melléklet Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Alapszabály módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapszabály 3.2. pontja A társaság telephelyei az alábbival egészül ki: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. A gazdasági társaság alapítója megállapítja, hogy jelen alapszabály módosításán túlmenően az eredeti alapszabály rendelkezései továbbra is hatályosak. Ezen alapszabály módosítást az alapító annak elolvasása és megértése után, mint akaratával mindenben megegyezőt írt alá. Hódmezővásárhely, február 03. Önkormányzatának képviseletében: Almási István polgármester Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2. számú melléklet Alapszabály Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Almási István Polgármester) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám, mint alapító dönt arról, hogy a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. jelen alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (továbbiakban Ptk.) alapján a törvény rendelkezéseinek megfelelően, a mai napon, jelen okiratba kívánja rögzíteni. I. ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. A részvénytársaság alapítói: A jelen társaság alapítói: 1.1. Név: Hódmezővásárhely Megye Jogú Város Önkormányzata Törzsszám: Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Képviseli: Almási István polgármester Ezen alapító okirat aláírásával az alapító kötelezi magát, hogy a részvénytársaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározottak szerint teljesíti a jelen szerződésben megjelölt vagyoni hozzájárulási kötelezettségét.

23 I/D kötet 23. oldal 2. A társaság cégneve: 2.1. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3. A társaság székhelye: 3.1. A társaság székhelye:6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is A társaság telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Vámház u Hódmezővásárhely, Kossuth tér Hódmezővásárhely, 3565/1. hrsz Hódmezővásárhely 3570/54. hrsz Hódmezővásárhely, Szabadság tér Hódmezővásárhely, 12366/1 hrsz Hódmezővásárhely, 12363/2 hrsz Hódmezővásárhely, 12363/1 hrsz Hódmezővásárhely, 12366/3. hrsz Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca A társaság létrejövetele, működésének időtartama és formája: 4.1. A társaság a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból (cégjegyzékszám: ) történő kiválás útján jön létre A társaság határozatlan időtartamra jön lére A társaság zártkörűen működik, részvénye nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági tevékenységéből származónyereség nem osztható fel,az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 5. A társaság gazdasági tevékenysége 5.1. A társaság fő tevékenységi köre: 5629'08 Egyéb vendéglátás 5.2. A társaság további tevékenységi körei: 4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 5621'08 Rendezvényi étkeztetés 8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása 8899'08 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 5630'08 Italszolgáltatás 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 2222'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 8292'08 Csomagolás 2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása 9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 2740'08 Villamos világítóeszköz gyártása 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 4939'08 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

24 I/D kötet 24. oldal 4942'08 Költöztetés 8130'08 Zöldterület-kezelés 4211'08 Út, autópálya építése 4941'08 Közúti áruszállítás 8110'08 Építményüzemeltetés 4623'08 Élőállat nagykereskedelme 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött) 4334'08 Festés, üvegezés 1624'08 Tároló fatermék gyártása 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4333'08 Padló-, falburkolás 1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 7312'08 Médiareklám 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7311'08 Reklámügynöki tevékenység 7711'08 Személygépjármű kölcsönzése 6832'08 Ingatlankezelés 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése 4622'08 Dísznövény nagykereskedelme 4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása 1729'08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 1723'08 Irodai papíráru gyártása 3240'08 Játékgyártás 9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9602'08 Fodrászat, szépségápolás 1812'08 Nyomás (kivéve: napilap) 8121'08 Általános épülettakarítás 8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129'08 Egyéb takarítás 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8551'08 Sport, szabadidős képzés 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4778'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme 5310'08 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) 5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5829'08 Egyéb szoftverkiadás 6201'08 Számítógépes programozás 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás 9200'08 Szerencsejáték, fogadás

25 I/D kötet 25. oldal 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7010'08 Üzletvezetés 4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 2529'08 Fémtartály gyártása 3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 4950'08 Csővezetékes szállítás 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 5914'08 Filmvetítés 1610'08 Fűrészárugyártás 8532'08 Szakmai középfokú oktatás 1621'08 Falemezgyártás 1622'08 Parkettagyártás 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 1811'08 Napilapnyomás 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység 1820'08 Egyéb sokszorosítás 2511'08 Fémszerkezet gyártása 2512'08 Fém épületelem gyártása 2521'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 2530'08 Gőzkazán gyártása 2561'08 Fémfelület-kezelés 2562'08 Fémmegmunkálás 2573'08 Szerszámgyártás 2611'08 Elektronikai alkatrész gyártása 2630'08 Híradás-technikai berendezés gyártása 2829'08 M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása 3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4643'08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme 4652'08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 4941'08 Közúti áruszállítás 5210'08 Raktározás, tárolás 5811'08 Könyvkiadás 5813'08 Napilapkiadás 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 6110'08 Vezetékes távközlés

26 I/D kötet 26. oldal 6120'08 Vezeték nélküli távközlés 6130'08 Műholdas távközlés 6190'08 Egyéb távközlés 6203'08 Számítógép-üzemeltetés 6391'08 Hírügynökségi tevékenység 6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás 6420'08 Vagyonkezelés (holding) 7021'08 PR, kommunikáció 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás 7420'08 Fényképészet 7430'08 Fordítás, tolmácsolás 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8552'08 Kulturális képzés 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység 9001'08 Előadó-művészet 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése 9313'08 Testedzési szolgáltatás 9319'08 Egyéb sporttevékenység 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9511'08 Számítógép, -periféria javítása 9512'08 Kommunikációs eszköz javítása 9529'08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás 9220'03 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 7440'03 Hirdetés 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4110'08 Épületépítési projekt szervezése 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés '08 Vakolás 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése 4212'08 Vasút építése 4213'08 Híd, alagút építése

27 I/D kötet 27. oldal 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4291'08 Vízi létesítmény építése 4299'08 Egyéb m. n. s. építés 4311'08 Bontás 4312'08 Építési terület előkészítése 4321'08 Villanyszerelés 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s. 7111'08 Építészmérnöki tevékenység 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése 5530'08 Kempingszolgáltatás '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 9311'08 Sportlétesítmény működtetése 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 5510'08 Szállodai szolgáltatás 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás 3522'08 Gázelosztás 3523'08 Gázkereskedelem 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3832'08 Hulladék újrahasznosítása 5.3. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását ide nem értve az önkormányzati rendelet jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában gyakorolhatja Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet -, kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követleményeknek megfelel A társaság ügyvezetése (igazgatóság) jogosult a tevékenységi körök meghatározására és módosítására. 6. A társaság alaptőkéje; részvények: II. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK 6.1. A társaság alaptőkéje: ,- Ft - azaz ötmillió Forint - amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll Az alaptőkét 1 db, 1. sorszámú, ,- Ft azaz ötmillió forint - névértékű, névre szóló, általános jogokat biztosító törzsrészvény képviseli. A részvény kibocsátoskori értéke azonos a névértékkel.

28 I/D kötet 28. oldal 7. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése: 7.1. A részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét pedig akár felszólítás nélkül, akár az igazgatóság ajánlott levélben történő felhívására a cégbejegyzéstől számított 6 hónapon belül kell befizetni. 8. A részvények előállítása és annak formai kellékei: 8.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani. A részvények folyamatos sorozatonként újrakezdődő sorszámozással és a társaság cégnevével, székhelyével vannak ellátva A részvényeken legalább a következőket kell feltűntetni: a) a részvénytársaság cégneve és székhelye; b) a részvény sorszáma, sorozata és névértéke; c) első tulajdonos neve; d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat; e) kibocsátás időpontját; f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját g) a részvény átruházásnak korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát A nyomdai úton előállított részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Sérülés esetén az igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható A részvénykönyv: A részvénytársaság igazgatósága vagy a megbízottja a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapító okiratában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték, egyébként a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti a bejegyzés hiánya. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Az igazgatóság, illetve megbízottja az előbbiekben meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg.

29 I/D kötet 29. oldal A részvénykönyvbe bárki betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt munkanapon belül teljesíteni köteles. 9. Az alaptőkefelemelése és leszállítása 9.1. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával és az alaptőkén felüli vagyon terhére történhet. Új részvényt kizárólag zártkörűen szabad forgalomba hozni Új részvények forgalomba hozatalával megvalósítandó alaptőke-emelés során az igazgatóság kizárólag új sorozatszámú részvények kibocsátására jogosult. Új részvények kizárólag zártkörűen hozhatók forgalomba, amelynek során az igazgatóság jogosult meghatározni azokat a személyeket, akiket (amelyeket) az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel- az igazgatóság az alaptőke felemeléséről döntő határozatban saját hatáskörében feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. Nem pénzbeli hozzájárulással végrehajtott alaptőke-emelés során az igazgatóság nem jogosult a nem pénzbeli szolgáltatás értékét a könyvvizsgálói jelentésben megállapított értéktől eltérő összegben megállapítani Az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlés (igazagtóság) határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak A részvények (ideiglenes részvények) csak a bejegyzést és a megemelt alaptőkének, illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetését (az apport rendelkezésre bocsátását) követően bocsáthatók ki, az ezt megelőző részvénykibocsátás semmis A részvénytársaság az alaptőkét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették (rendelkésre bocsátották) Az alaptőke leszállítására mindenekelőtt a társaság tulajdonában álló sajá részvények bevonásával kerülhet sor. Az alaptőke leszállítása történhet még a részvények kicserlésével vagy lebélyegzésével. III. A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 10. A részvényes jogai és kötelezettségei: A társaság egyedüli részvényese: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A részvényes kötelezettségei: A részvényes kötelezettsége a társasággal szemben a részvény névértékének szolgáltatására terjed ki, a részvénytársaság kötelezettségéért a részvényes egyébként nem köteles helytállni.

30 I/D kötet 30. oldal A részvényest megillető jogok: A részvényes a jogok gyakorlására a részvény, vagy a Ptk. előírásainak megfelelően kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. E jogokat személyesen vagy meghatalmazottja (képviselője) útján gyakorolhatja A részvényest megillető vagyoni jogok: A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását. IV. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 11. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez két igazgatósági tag együttesen vagy egy igazgatósági tag, az igazgatóság által erre feljogosított társasági dolgozóval együttesen aláírja a nevét, továbbá az igazgatóság által erre feljogosított két társasági dolgozó együttesen aláírja a nevét az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta szerint. 12. Alapítói határozat: A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről az igazgatóságot írásban értesíteni köteles Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a./ Döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról. b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról. c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. d/ Az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgálóknak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. f./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról és dematerializálást részvény nyomdai úton előállítandó részvénnyé történő átalakításáról. g./ Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok/ átalakítása. h.) Döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról. i./ Döntés az alaptőke felemeléséről., j./ Döntés az alaptőke leszállításáról. k./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról. l./ A részvénytársaság kötvény-, és hitelügyleteivel, valamint az ezekhez kapcsolódó biztosítékok nyújtásával kapcsolatos mindennemű döntés.

31 I/D kötet 31. oldal m./ Döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az alapszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést az igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni (évi rendes közgyűlés) olyan időpontban, hogy a társaság közgyűlés által megállapított mérlege az adóhatósághoz határidőben beadható legyen. 13. Az igazgatóság Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatóság négy természetes személy tagból áll, amely igazgatósági tagokat a közgyűlés újraválaszthatja. Díjazásukról és kinevezésükről az alapító dönt. Az igazgatóság tagjai: 1. Név: Dr. Kulik Jenő Ervin Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay utca 22. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: december Név: Molnár Zsolt Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán utca 2. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: december Név: Dr. Soós Gábor Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Somogyi Béla utca 46. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: december Név: Sebesi Bálint Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 21. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: december 31 Az igazgatóság saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ, akiknek megbízatása az igazgatóság megbízatásának idejére szól. Mind az elnök, mind az alelnök megbízatását az igazgatóság meghosszabbíthatja. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

32 I/D kötet 32. oldal Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább hat havonként ülésezik. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság 3 tagja jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévők többségi szavazata szükséges. Az igazgatósági ülések összehívásának a rendjét és az ülésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Társaság ügyrendje tartalmazza. Az igazgatóság tagjainak egymás közti feladatai és hatáskörmegosztásáról, működéséről, az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni Az igazgatóság kötelezettségei: a./ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése. b./ Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente az alapító részére köteles jelentést készíteni. c) Gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről. d./ Köteles a társaságot saját felelősségére az üzemeltetésnek legmegfelelőbb módon irányítani, kezeli a társaság vagyonát a gazdaságos üzemvezetésnek megfelelő módon, e) Köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító döntését kérni, ha tudomására jut,hogy: -a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent -saját tőkéje öt millió forint alá csökkent -a részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. A fenti esetekben az alapítónak határoznia kell az alaptőke biztosításáról, annak módjáról, az alapító általi befizetésről, vagy az alaptőke leszállításáról, továbbá más társasággá történő átalakulásról, vagy a társaság megszüntetéséről. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az igazgatóság kötelezettsége Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a,/ Működési és szervezeti szabályzat megállapítása. b./társasági dolgozók részére cégjegyzési jogosultság adása. c./ Döntés minden olyan ügyben, melynek értéke a 10 millió forintot meghaladja, és nem tartozik az alapító hatáskörébe, vagy amelynek az igazgatóság által történő eldöntését bármelyik igazgatósági tag igényli. d./ A fejlesztési irányelvek és a társaság évi üzleti tervének kidolgozása, s az alapító elé terjesztése. e./ Ingatlanok és egyéb vagyontárgyaknak, vagyoni értékű jogoknak a szokásos kereskedelmi forgalmon kívül eső elidegenítése, terhelése vagy apportként bevitele más társaságba. f./ Bármilyen, a részvényesek kapcsolt vállalkozásaival történő jogügyelet megkötése, módosítása, megszüntetése Összeférhetetlenség: Az igazgatósági tagok, mint vezető tisztségviselők nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytatnak, mint az a társaság, amelyben vezető

33 I/D kötet 33. oldal tisztségviselők. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. 14. A felügyelőbizottság: A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjairól, díjazásuk megállapításáról az alapító dönt. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, amely felügyelőbizottsági tagokat a közgyűlés újraválaszthatja. A felügyelőbizottság tagjai: 1. Név: Gaizerné Dr. Havasi Katalin Éva Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 45. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: május Név: Dr. Kis András Krisztián Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Báthori utca 10/A. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: május Név: Mihucz Tibor Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos utca 2-4. B lph. I/1. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás lejárta: május 31. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akiknek a megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai: ellenőrzi a részvénytársaság igazgatóságát az igazgatóság ellenőrzése keretében az igazgatóság tagjaitól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet, a részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni, a vizsgálat eredményéről a felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít,

34 I/D kötet 34. oldal a mérlegről és az éves tervről a közgyűlés a felügyelőbizottság beszámolójának ismeretében határozhat, ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli összehívásáról. Lehetőség van arra, hogy a felügyelőbizottság tagjai ne személyes részvétellel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt az ülésen, melynek rendjét a felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapító hagyja jóvá. Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére, működésére a Ptk. megfelelő rendelkezéseit alkalmazni. 15. A könyvvizsgáló Az alapító hiteles nyilvántartásban szereplő könyvvizsgálót nevez ki és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A választott könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó alapítói határozattól az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó döntés meghozataláig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az ügyvezetéssel. A könyvvizsgáló díjazását az alapító állapítja meg. A könyvvizsgáló köteles ellenőrizni és véleményezni a társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját. Feladata a tulajdonos elé terjeszteni minden lényeges üzleti jelentést és megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatot tartalmaznak-e a jogszabályi előírásoknak megfelel-e. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet és megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát és értékpapír-, valamint áruállományát. A tulajdonos érvényes határozatot csak a könyvvizsgáló jelentésére adott vélemények ismeretében hozhat. A könyvvizsgáló véleményét írásban terjeszti elő és köteles a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyalásakor az alapító ülésén részt venni. A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgálati feladatainak pártatlanságát veszélyeztetné. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett információkat üzleti titokként köteles kezelni. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése következik be, vagy olyan tényt észlel, amely az igazgatósága vagy a felügyelő bizottság felelősségét alapozza meg, köteles az alapító döntését kérni. Ha a tulajdonosi döntés meghozatalára nem kerül sor, a könyvvizsgáló értesíti a cégbíróságot.

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 0. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! /0. (IV..) ÖH. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: K-2015/A-2 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár alapító

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0037. projekt 4.fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 1/142/2016. Módosító okirat A Balatonfüredi Városi Bölcsőde Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által,201.július 23. napján kiadott 1/3727-18/201. számú alapító okiratát

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben