Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata"

Átírás

1 Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet - csak jogi személyiségű társulások működhetnek, június 30-ig felül kell vizsgálni a korábbi társulásokat, lehetséges megoldások: - Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulás létrehozása, törzskönyvi nyilvántartásba vétele, önálló adószám, bankszámlaszám, ktgvetési garnitúra - a társulás felmondása, az ÁMK megszüntetése, két önálló óvodai intézmény létrehozása Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 84. (3)bekezdés (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg, c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. (7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban. (8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Előzmények: A Szeremle-Dunafalva ÁMK átalakítása január 1-jei hatállyal megtörtént, melyből kikerült az iskolai feladat-ellátás. Az ÁMK-ban így jelenleg óvodai feladat-ellátás van két helyen, valamint szeremlei telephelyen közművelődés és közgyűjtemény. Indokolás: Jelen együttes ülés célja, a Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás további sorsának meghatározása: átalakítás, vagy felmondás. Ennek a döntésnek alapja az kell, hogy legyen, hogy továbbra is ÁMK-val láttatják el az önkormányzatok saját köznevelési és esetlegesen közművelődési feladataikat vagy külön-külön óvodával. 1. változat marad az önkormányzati társulás (továbbiakban : ÖT)és az ÁMK az ÁMK finanszírozása az ÖT közbeiktatásával történik, mindkét önkormányzat a költségvetésben megállapított havi finanszírozást utalja az ÖT-nek, majd az ÖT továbbutalja az ÁMK bankszámlájára, a kiadások innen teljesülnek feladatok: - felül kell vizsgálni a társulási megállapodást, - az ÖT-t MÁK nyilvántartásba kell vetetni, - az ÖT-nek adószámot kell kérni, bankszámlát kell nyitni 2. változat marad az ÖT, de megszűnik az ÁMK, létrejön a két óvodai intézmény és az ÖT-n keresztül lesz finanszírozva két óvodai költségvetési szervet ugyanaz mint az előbb, csak az ÖT a két óvoda bankszámlájára utal külön-külön és az egyes kiadások innen teljesülnek (bonyolult, nem ajánlott alternatíva). 3. változat az önkormányzatok felmondják az ÖT társulási megállapodását, megszüntetik az ÁMK-t és külön-külön hoznak létre egy-egy önkormányzati óvodát, amiket külön-külön finanszíroznak, az óvodák beépülnek az egyes önkormányzatok költségvetésébe feladatok: - döntést kell hozni a társulási megállapodást felmondásáról, - megszüntető okiratot kell elfogadni a ÁMK megszüntetéséről - el kell fogadni az új, szakmailag önálló óvodák alapító okiratát - ki kell írni az óvodavezetői pályázatokat A polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés alapján a 3. változat, tehát az önkormányzati társulás megszüntetése és két önálló óvoda létrehozása a javasolt, az alábbi pénzügyi terv alapján.

2 ÓVODA társulásban ÓVODA - SZEREMLE ÓVODA - DUNAFALVA Szeremle Dunafalva Finanszírozás Szeremle Finanszírozás Dunafalva Finanszírozás Várható létszám okt pedag.létszám 2,5 1, ,488= ,9= vez.órakedv.létsz.többlet 0,81 elism.vezetői létszám vez.elismert óraszám 38 vez.kötelezőóra vez.hely.köt.óra 26 csoportok száma segítők száma napi nyitvatartási idő heti átfedés(napi 2 óra ) pedag.köt.óra -vezető pedagóg Hiányzik dajka 10 óra Hiányzik dajka 10 óra Kiadások eltérése Vezetői pótlék(4o%) 8000,-Ft/hó 8000,-Ft/hó 8000,-Ft/hó Óvónők KLné 12óra Sné 24 óra KLné 12óra Sné 12 óra SI. 32óra Fné 24 óra SI. 32óra Fné 32 óra TJné 16óra TJné 16óra Dajka 40 óra Dajka 40 óra Dajka 40 óra Dajka 40 óra Hiányzik pedagógus 6 óra Kiadások Ft/hó Szem.juttatások Összesen: Ft/ időszak %

3 ./2013.(V )önkormányzati határozat-tervezet Szeremle/Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladat-ellátás racionálisabb és átláthatóbb szervezése érdekében június 30. napjával felmondja a Szeremle/Dunafalva Községi Önkormányzattal kötött Társulási megállapodás egyes önkormányzati feladatok ellátására megállapodást. Felelős: polgármester Határidő: /2013.(V )önkormányzati határozat-tervezet Szeremle/Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 31. napjával hatályon kívül helyezi a Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ 146/96/2012.(XII.10.)önkormányzati határozattal elfogadott alapító okiratát és június 30. napi hatállyal jóváhagyja a Szeremle- Dunafalva Általános Művelődési Központ jelen határozat 1. számú melléklete szerinti megszüntető okiratát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlését kezdeményezze és a megszüntető okiratot a MÁK részére megküldje. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 1. számú melléklet a /2013.(V..)önkormányzati határozathoz Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ MEGSZÜNTETŐ OKIRATA Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1)bekezdés 6. és 7. pontjában meghatározott feladatok ellátására, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (1)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 14. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ költségvetési szervet augusztus 31. napi hatállyal jogutódlással átalakítással (különválással) megszünteti és az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. A megszűnő költségvetési szerv: Neve: Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ Székhelye: 6512 Szeremle, Dózsa Gy. u. 45/a. Költségvetési törzsszáma: OM azonosítója: Szakágazat száma: Megszüntetői jogokkal felruházott irányító szerveinek neve, címe: Szeremle Községi Önkormányzat 6512 Szeremle, Szabadság u. 1. Dunafalva Községi Önkormányzat 6513 Dunafalva, Kossuth u A megszüntetés időpontja, módja: június 30. Jogutóddal történő megszűnés átalakítással, különválással 4. A megszüntetés oka: Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V.)önkormányzati határozatával, Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V )önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Szeremle-Dunafalva ÁMK fenntartóját, a Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulást megszünteti, mivel az általa ellátott közfeladatok az egyes önkormányzatokhoz tartozó szakmailag önálló költségvetési szervek útján, valamint az önkormányzatokhoz rendelt szakfeladatokon racionálisabban és hatékonyabban láthatók el. 5. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A megszüntetett intézmény után ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad Közoktatási és azt kiegészítő feladatellátás Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása feladatokat a jogutódként létrejövő Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda (6512 Szeremle, Fő u. 48.) és a

4 Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda (6513 Dunafalva, Kossuth u. 2/A.) látja el Közművelődési feladatellátás Közművelődési tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk feladatot a Szeremlei Községi Önkormányzat szakfeladaton látja el Közgyűjteményi feladatellátás Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység feladatot a Szeremlei Községi Önkormányzat szakfeladaton látja el. 6. Rendelkezés a jogokról és a kötelezettségekről: Az iskolai előkészítő oktatás alapfeladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a feladat-ellátási hely szerinti önkormányzatok tulajdona marad, azonban azokat az egyes önkormányzatok az illetékességi területükön lévő jogutód intézmények használatába adják térítésmentesen. A közművelődési és a közgyűjteményi alapfeladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a Szeremlei Községi Önkormányzat tulajdonában marad és azt átvett feladatok ellátásához használja. A megszüntetett intézmény június 30-án fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a jogutód intézmények illetve a Szeremle Községi Önkormányzat lesz jogosult és köteles az ellátandó alapfeladatok és az átvett ingó és ingatlanvagyon alapján. 7. Rendelkezés a kötelezettségvállalásról: A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettségvállalásának utolsó napja: június 30. azzal, hogy csak a megszűnés napjáig terjedő időszakra, a jogszerű és gazdaságos működőképesség fenntartásához nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 8. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódjainak megnevezése, székhelye: iskolai előkészítő oktatás Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda (6512 Szeremle, Fő u. 48.) Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda (6513 Dunafalva, Kossuth u. 2/A.) közművelődési feladat-ellátás Szeremle Községi Önkormányzat (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.) könyvtári feladat-ellátás Szeremle Községi Önkormányzat (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.) közgyűjteményi feladat-ellátás Szeremle Községi Önkormányzat (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.) 9. Rendelkezés a foglalkoztatottakról: A megszüntetett költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban állók jogviszonya a munkavégzési hely szerinti költségvetési szervnél illetve helyi önkormányzatnál, mint munkáltatói jogutódnál fennmarad. 10. A megszüntető okirat hatálya: június Átmeneti és vegyes rendelkezések: Az intézmény előirányzatai június 30.. napjával zárolásra kerülnek, az intézmény megállapított költségvetésének teljesítése során a kinevezett ÁMK igazgató ezen határnappal vállalhat utoljára kötelezettséget, bélyegzőhasználati joggal a megszűnés napjával megszűnik, az intézmény hivatalos bélyegzőjét köteles átadni A költségvetési szerv elismert, nem vitatott pénz- illetve pénzben kifejezett tartozásai, többletei tekintetében, június 30. napi zárónappal a Szeremle Községi Önkormányzat évközi zárszámadás keretében elszámol a Dunafalva Községi Önkormányzat felé A megszűnés napjával az intézmény bankszámlája megszüntetésre kerül a megszüntető szerv által. Ezen bankszámlára a későbbiekben érkező teljesítéseket az egyes jogutódok számlájára kell utalni. Szeremle, Varga György Szeremle Község Polgármestere Magosi György Dunafalva Község Polgármestere Záradék: Jelen megszüntető okirat június 30. napján lép hatályba. Az alapító okiratot Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V.)önkormányzati határozatával, Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V...)önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Szeremle, május Gál Vilmosné jegyző

5 /2013.(V.)önkormányzati határozat-tervezet Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál az új költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kezdeményezze és az alapító okiratot a MÁK részére megküldje. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze a köznevelési költségvetési szerv számára új OM azonosító kiadását és gondoskodjon részére adószám igényléséről, bankszámla nyitásáról, a feladatellátási hely szerinti munkavállalóknak az új intézménybe áthelyezéssel való átkerüléséről. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: számú melléklet a /2013.(V.)önkormányzati határozathoz Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1)bekezdés 6. és 7. pontjában meghatározott feladatok ellátására, a pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2)bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. -ának megfelelően július 1-jei hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv: Neve: Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda Székhelye: 6512 Szeremle, Fő u. 48. Telephelye: nincs Költségvetési törzsszáma: OM azonosítója: Szakágazat száma: Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének és fenntartójának neve, címe: Szeremle Községi Önkormányzat 6512 Szeremle, Szabadság u. 1. Létrehozásáról rendelkező határozat: /2013.(V.) önkormányzati határozat 3. Átalakítással kapcsolatos adatok Jogelőd neve: Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ megszüntetéséről rendelkező határozat: /2013.(V.)önkormányzati határozat megszüntetés hatálya: június 30. Átalakítás módja: különválás 4. Az intézmény típusa: Óvoda működési területe: Szeremle község közigazgatási területe gazdálkodási besorolása: önállóan működő 5. Az intézmény jogszabályban meghatározott 5.1. alapfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont a) óvodai nevelés r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 5.2. szakfeladata: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés (az étel előállítása nélkül) 5.3. Köznevelési feladatellátást kiegészítő tevékenység: nem folytat 5.4. Kisegítő, vállalkozási tevékenység, jogi szervezeti egység: nem rendelkezik

6 6. Az intézmény szervezete Székhely intézmény: 1. Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda Szeremle, Fő u. 48. Csoportok száma: 1 Felvehető max. létszám: 25 fő 11. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon: Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan vagyon: 1. Óvoda Szeremle, Fő u. 48/A. (hrsz.: 297., 299.) ingatlan, továbbá az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog: A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés: A költségvetési szerv költségvetése és zárszámadása a Szeremle Községi Önkormányzat költségvetésében és zárszámadásában külön címen, elkülönítetten kap helyet. Az önállóan működő közszolgáltató közintézmény pénzügyi, gazdasági feladatait a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a költségvetési szervek közötti megállapodás alapján. 13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető, aki megbízását a fenntartó önkormányzat képviselő-testületétől külön jogszabályokban meghatározott pályázati eljárás útján kapja, határozott időre. Az intézményvezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Szeremle község polgármestere gyakorolja. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Hatálybalépés időpontja: július 1. Szeremle, május. Varga György Szeremle Község Polgármestere Záradék: Jelen alapító okiratot Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V..)önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Szeremle, május. Gál Vilmosné jegyző

7 /2013.(V.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál az új költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kezdeményezze és az alapító okiratot a MÁK részére megküldje. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze a köznevelési költségvetési szerv számára új OM azonosító kiadását és gondoskodjon részére adószám igényléséről, bankszámla nyitásáról, a feladatellátási hely szerinti munkavállalóknak az új intézménybe áthelyezéssel való átkerüléséről. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: számú melléklet a /2013.(V.)önkormányzati határozathoz Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1)bekezdés 6. és 7. pontjában meghatározott feladatok ellátására, a pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2)bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. -ának megfelelően július 1-jei hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv: Neve: Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda Székhelye: 6513 Dunafalva, Kossuth u. 2. Telephelye: nincs Költségvetési törzsszáma: OM azonosítója: Szakágazat száma: Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének és fenntartójának neve, címe: Dunafalva Községi Önkormányzat 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. Létrehozásáról rendelkező határozat: /2013.(V.) önkormányzati határozat 3. Átalakítással kapcsolatos adatok Jogelőd neve: Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ megszüntetéséről rendelkező határozat: /2013.(V.)önkormányzati határozat megszüntetés hatálya: június 30. Átalakítás módja: különválás 4. Az intézmény típusa: Óvoda működési területe: Dunafalva község közigazgatási területe gazdálkodási besorolása: önállóan működő 5. Az intézmény jogszabályban meghatározott 5.1. alapfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont a) óvodai nevelés r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 5.2. szakfeladata: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés (az étel előállítása nélkül) 5.3. Köznevelési feladatellátást kiegészítő tevékenység: nem folytat 5.4. Kisegítő, vállalkozási tevékenység, jogi szervezeti egység: nem rendelkezik

8 6. Az intézmény szervezete Székhely intézmény: 1. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda Dunafalva, Kossuth u. 2. Csoportok száma: 1 Felvehető max. létszám: 25 fő 11. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon: Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan vagyon: 2. Óvoda Dunafalva, Kossuth u. 2. (hrsz. 85.), ingatlan továbbá az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog: A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés: A költségvetési szerv költségvetése és zárszámadása a Dunafalva Községi Önkormányzat költségvetésében és zárszámadásában külön címen, elkülönítetten kap helyet. Az önállóan működő közszolgáltató közintézmény pénzügyi, gazdasági feladatait a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a költségvetési szervek közötti megállapodás alapján. 13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető, aki megbízását a fenntartó önkormányzat képviselő-testületétől külön jogszabályokban meghatározott pályázati eljárás útján kapja, határozott időre. Az intézményvezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Dunafalva község polgármestere gyakorolja. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Hatálybalépés időpontja: július 1. Dunafalva, május. Magosi György Dunafalva Község Polgármestere Záradék: Jelen alapító okiratot Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V..)önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Dunafalva, május. Gál Vilmosné jegyző

9 /2013.(V.)önkormányzati határozat Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 67. (7)bekezdése alapján a SZEREMLEI BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA vezetésére, igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki (pályázati kiírást lsd. melléklet). 1. melléklet a /2013.(V )önkormányzati határozathoz Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda Intézményvezetői megbízás Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 67. (7)bekezdése alapján a fenntartása alatt álló SZEREMLEI BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézmény vezetésére, igazgatói álláshely betöltésére (magasabb vezetői megbízás) pályázatot írnak ki. 1.) A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év kezdőnapja : szeptember 1. megszűnésének időpontja: augusztus ) A megbízás feltételei: főiskola, felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség óvodapedagógus munkakörben legalább 5 éves szakmai tapasztalat magyar állampolgárság büntetlen előélet vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 3.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: közalkalmazotti besorolás szerinti illetmény magasabb vezetői pótlék 4.) A pályázatnak tartalmaznia kell: végzettséget igazoló oklevelek hitelesített másolati példánya 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a pályázó szakmai életrajzát vezetési programot nyilatkozat a vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat a pályázó személyes adatinak pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez való hozzájárulásról 5.) A pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje: benyújtás: a KSZK honlapon történő megjelenést követő 30 napon belül véleményezés: a benyújtást követő 30 napon belül elbírálás: a véleményezést követő testületi ülésen, legkésőbb augusztus ) A bírálási eljárás során vélemény-nyilvánítási és egyetértési jogot az alábbi szervezeteknek kell biztosítani: Szakalmazotti értekezlet Szülői Munkaközösség 7.) A pályázatot - a tartalmi követelményeket és a képesítéseket igazoló (hiteles) okiratokkal együtt - a benyújtási határidőn belül Szeremle Község Polgármesteréhez (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.) kell benyújtani. 8.) A pályázati eljárás lebonyolításáért a jegyző felelős, aki a benyújtott pályázatokat és a kialakult véleményeket Szeremle Község Képviselő-testülete elé terjeszti az elbírálási határidőn belül. 9.) A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán valamint helyben szokásos módon kell közzétenni. Felelős: Gál Vilmosné jegyző Határidő: közzététel véleményezés elbírálás

10 /2013.(V.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 67. (7)bekezdése alapján a DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA vezetésére, igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki (pályázati kiírást lsd. melléklet). 1. melléklet a /2013.(V )önkormányzati határozathoz Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda Intézményvezetői megbízás Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 67. (7)bekezdése alapján a fenntartása alatt álló DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézmény vezetésére, igazgatói álláshely betöltésére (magasabb vezetői megbízás) pályázatot írnak ki. 10.) A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év kezdőnapja : szeptember 1. megszűnésének időpontja: augusztus ) A megbízás feltételei: főiskola, felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség illetve annak 2 éven belüli megszerzésének vállalása óvodapedagógus munkakörben legalább 5 éves szakmai tapasztalat magyar állampolgárság büntetlen előélet vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 12.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: közalkalmazotti besorolás szerinti illetmény magasabb vezetői pótlék 13.) A pályázatnak tartalmaznia kell: végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolati példánya 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a pályázó szakmai életrajzát vezetési programot nyilatkozat intézményvezetői szakképzettség megszerzéséről (amennyiben releváns) nyilatkozat a vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat a pályázó személyes adatinak pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez való hozzájárulásról 14.) A pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje: benyújtás: a KSZK honlapon történő megjelenést követő 30 napon belül véleményezés: a benyújtást követő 30 napon belül elbírálás: a véleményezést követő testületi ülésen, legkésőbb augusztus ) A bírálási eljárás során vélemény-nyilvánítási és egyetértési jogot az alábbi szervezeteknek kell biztosítani: Szakalmazotti értekezlet Szülői Munkaközösség 16.) A pályázatot - a tartalmi követelményeket és a képesítéseket igazoló (hiteles) okiratokkal együtt - a benyújtási határidőn belül Dunafalva Község Polgármesteréhez (6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.) kell benyújtani. 17.) A pályázati eljárás lebonyolításáért a jegyző felelős, aki a benyújtott pályázatokat és a kialakult véleményeket Dunafalva Község Képviselő-testülete elé terjeszti az elbírálási határidőn belül. 18.) A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán valamint helyben szokásos módon kell közzétenni. Felelős: Gál Vilmosné jegyző Határidő: közzététel véleményezés elbírálás

11 Előterjesztés Tárgy: Az általános iskola dunafalvi tagintézményének telephellyé nyilvánításához vélemény, Készült: a Szeremle Községi Önkormányzatok i ülésére Készítette: Gálné Előzmények: A Szeremle-Dunafalva ÁMK alapító okiratában a dunafalvi iskola tagintézményként szerepelt, így amikor a tavalyi év végén amikor átszervezést nem lehetett végrehajtani átadásra került az intézmény, akkor ilyen formában került át a KIK-hez. Szeptembertől a KIK szeretné telephelyként működtetni, mert így nem kell tagintézmény vezetői megbízást adni (eddig sem volt). Ehhez szükséges lenne az önkormányzatoktól egy hozzájáruló nyilatkozat. Indokolás, javaslat: tekintettel arra, hogy eddig is úgy volt kezelve a dunafalvi iskola mint telephely, tehát nem volt megbízott tagintézményvezető, így alábbi hozzájáruló határozat elfogadása javasolt../2013.(v.30.)önkormányzati határozat-tervezet Szeremle/Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a fenntartóváltást követően a dunafalvi általános iskolai rész az eddigi tagintézmény státusz helyett telephelyként működjön és e szerint kerüljön az általános iskola alapító okirata módosításra. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a KIK Bajai Tankerület Igazgatóját értesítse. Felelős: polgármester Határidő:

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

29/2014. sz. elıterjesztés

29/2014. sz. elıterjesztés 29/2014. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 36. alapján

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása bölcsődevezető álláshelyre Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben

Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐZETES KIVONAT. Határidő: 2015. október 28. Kt. ülés Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

ELŐZETES KIVONAT. Határidő: 2015. október 28. Kt. ülés Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) ELŐZETES KIVONAT a 2015. október 28-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 18. számú rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1.3.1. és az 1.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1.3.1. és az 1.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: Módosító okirat A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 2015. május 27. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére Előterjesztő:

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI ALAPÍTÓ OKIRAT 2. melléklet A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI 4. Székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. szám 5. Telephelye(i)

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 202/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben