E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 11-ei rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, december Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A Siófoki Integrált Oktatási Központ december 31-ei hatállyal, jogutódlással történő megszüntetése, a megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében a jövőbeni feladatellátás megszervezése. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 74. (1) bekezdése, valamint a módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Nkt. módosítás) 23. (1) bekezdése szerint: Az állam gondoskodik az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A fenti jogszabályi rendelkezés hatályba lépésének időpontja január 1. napja, tehát a 2012/13-as tanévben január 1-jétől valamennyi alapfokú oktatási intézmény fenntartói jogát az állam gyakorolja, ezen időponttól társulási megállapodás, valamint intézményi alapító okirat nem tartalmazhat olyan rendelkezést, mely szerint köznevelési feladatot lát el. A jelenlegi információink szerint az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának megváltoztatására vonatkozóan az Nkt. 84. (3) bek. szerinti tilalmat, az Nkt. 83. (4)-(6) bek.-ben és a 84. (7) bek.-ben meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni. Siófok Város Önkormányzata a SIOK Siófok Nagyberény Balatonendréd - Ádánd Balatonvilágos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) létrehozásával fenntartja a Siófoki Integrált Oktatási Központot (a továbbiakban SIOK) Ádánd, Balatonendréd, Nagyberény és a évben csatlakozott Balatonvilágos Községek Önkormányzataival közösen társulási megállapodás alapján. A rendelkezésünkre álló információk a jogi szabályozásról, a várható finanszírozásról, valamint a fentebb részletezett jogszabályhely szükségessé teszi a Társulás által fenntartott SIOK költségvetési szerv további működése szervezeti kereteinek felülvizsgálatát és annak megfelelően a szükséges döntések, átvezetések elvégzését. A jogszabályi változások szükségessé tették az együttműködés átgondolását és a Társulás a 41/2012. (XI. 21.) számú kistérségi tanácsi határozatában döntött arról, hogy a Társulást közös megegyezéssel december 31. napjával megszünteti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 4. (1) bek. c) pontja, valamint a társulási megállapodás 10.1 pontja alapján. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény kihirdetésére december 7-én került sor, a 3. (3) bek. alapján az Nkt. 84. (3) bek., 83. (4)-(6) bek., valamint a (7)-(8) bek.-ben foglalt tilalmakat nem kell alkalmazni az önkormányzati társulás által fenntartott többcélú intézmény jogutóddal történő megszüntetése esetében, feltéve, hogy a jogutód intézmény az önkormányzati társulásban részes önkormányzat fenntartásába kerül. Tehát a SIOK megszűnése után a kötelező önkormányzati feladatokat a társulásban részes önkormányzat fenntartásába kerülő jogutód intézmények látják el. Tehát továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, tehát az óvodai feladat ellátás, melynek ellátására a társulási megállapodást megszüntető társult önkormányzatok saját intézményt alapítanak az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 11. (3) bekezdésének megfelelően a SIOK szervezetéből k ü l ö n v á l á s s a l létrejövő jogutód intézményeikkel 2

3 (SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 8600 Siófok, Fő utca 218., ÁDÁNDI ÓVODA 8653 Ádánd, Árpád utca 15., BALATONENDRÉDI ÓVODA 8613 Balatonendréd, Fő utca 77., PILLANGÓ ÓVODA (NAGYBERÉNY) 8656 Nagyberény, Óvoda utca 1., BALATONVILÁGOSI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA (Egységes óvoda-bölcsőde) Balatonvilágos, Iskola u. 2.). A különváló intézmények bejegyzéséhez kapcsolódó feladatok (6/2012. (III. 1.) NGM rendelet 4. (2) bekezdése szerinti kötelezettség!) az érintett települési önkormányzatok feladata. Áht. 11. (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. (2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. Az átalakítás lehet egyesítés vagy különválás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. (3) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. Összeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. A SIOK Széchenyi Óvoda (8600 Siófok, Say F. u. 1.) nevelőtestülete és szülői közössége kérelmet terjesztett elő az óvoda nevének megváltoztatására, amennyiben a Képviselőtestület az alapító okiratban jóváhagyja az óvoda neve január 1-jétől Napsugár Óvoda. A SIOK költségvetési szerv tagintézményeként működő a SIOK GYERMEKJÓLÉTI ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KÖZPONT (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.)2012. december 31. napjával megszűnik és a feladata (889201: gyermekjóléti szolgáltatás, : helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása) jövőbeni ellátásáról a Képviselő-testület a november 27-ei ülésén döntött. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot MINŐSÍTETT TÖBBSÉGGEL hagyja jóvá: Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Siófoki Integrált Oktatási Központ december 31-ei hatállyal, jogutódlással történő megszüntetése, a megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében a jövőbeni feladatellátás megszervezése. tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a SIOK Siófok Nagyberény Balatonendréd Ádánd - Balatonvilágos Közoktatási Intézményfenntartó Társulást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 4. (1) bek. c) pontja, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. tv. 3. (3) bekezdése, valamint a társulási megállapodás pont alapján, december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti úgy, hogy az önkormányzati társulás által fenntartott többcélú intézmény jogutód intézményei az önkormányzati társulásban részes önkormányzatok fenntartásába kerülnek. 2. A Képviselő-testület a Siófoki Integrált Oktatási Központ (a továbbiakban SIOK) megszüntető okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, december 31-ei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (3) bekezdésének megfelelően, SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE (8600 Siófok, Fő utca 218.) az ÁDÁNDI ÓVODA 3

4 (8653 Ádánd, Árpád utca 15.), a BALATONENDRÉDI ÓVODA (8613 Balatonendréd, Fő utca 77.), a NAGYBERÉNYI PILLANGÓ ÓVODA (8656 Nagyberény, Óvoda utca 1.), a BALATONVILÁGOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (Egységes óvoda-bölcsőde) (8171) Balatonvilágos, Iskola u. 2. k ü l ö n v á l i k és az alapításra vonatkozó szabályok szerint külön-külön jogutód költségvetési szervek jön létre, Siófok, Ádánd, Balatonendréd, Nagyberény és Balatonvilágos Községek Önkormányzatok képviselő-testületi döntéseinek megfelelően. 3. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, január 1-jei hatállyal jóváhagyja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje (8600 Siófok, Fő utca 218.) alapító okiratát. 4. A Képviselő-testület megbízza Nagyné Panyi Judit óvodai főigazgató-helyettest január 1. napjától Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői feladatainak ellátásával határozott időre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A (1) bek. alapján kiírt óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de legfeljebb a 2012/13-as tanév végéig. Felkéri Siófok Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát az óvodavezetői pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok előkészítésére. 5. A Képviselő-testület jóváhagyja a Siófoki Integrált Oktatási Központ (jogelőd) és Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje (8600 Siófok, Fő utca 18., jogutód) költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak átvételéről szóló, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény VI. fejezete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. (a továbbiakban Kjt.) 24. (3) bek. alapján kötendő megállapodást, az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően azzal, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény létszámkerete a SIOK megszüntetése miatt 201 főre növekszik. 6. A Képviselő-testület felkéri Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a SIOK költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók tájékoztatását a döntést követően kezdjék meg, majd intézkedjenek a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről. 7. A Képviselő-testület jóváhagyja Siófok Város Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 8. A Képviselő-testület jóváhagyja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv működéséhez szükséges tanügyi dokumentumokat (Szervezeti és Működési Szabályzat és Pedagógiai Program) az előterjesztés 5., számú mellékletek szerinti tartalommal. 9. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, hogy december 31. fordulónappal, azt követő 60 napon belül készítse el a SIOK éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal rendelkező, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolóját, vagyonátadási jelentést, könyvviteli mérlegét. 10. A Képviselő-testülete felkéri a SIOK-ot fenntartó társult önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy december 31. napjáig készítsenek részletes 4

5 jelentést a SIOK fennállása alatt az intézményeiket érintő pályázatokról, azokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettségeikről. 11. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Siójut Község Önkormányzatával kötött az előterjesztés 8. számú mellékletét képező megállapodást az óvodai feladatok Siójut Község közigazgatási területén történő ellátásáról. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester, Dr. Pavlek Tünde jegyző, Kersákné Győrfi Katalin SIOK megbízott főigazgató, Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető, Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje megbízott intézményvezető Határidő: december 31. Siófok, december 10. Dr. Balázs Árpád polgármester 5

6 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT az előterjesztés 1. számú melléklete Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 11. (1), (3)-(4) bekezdései, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 14., valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (1) bek., a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló CLXXXVIII. tv. 3. (3) bek. alapján, valamint a szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM. rendeletben foglaltakra figyelemmel a Siófoki Integrált Oktatási Központ m e g s z ü n t e t ő o k i r a t á t a következők szerint állapítja meg: A költségvetési szerv neve: A költségvetési szerv rövidített neve: A költségvetési szerv egyedi neve: Siófoki Integrált Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Módszertani Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ Siófoki Integrált Oktatási Központ SIOK Költségvetési szerv tagintézményei és tagintézmény-egységei: I. SIOK ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDE TAGINTÉZMÉNYEI: 1.) SIOK SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 8600 Siófok, Fő utca 218. TAGINTÉZMÉNY-EGYSÉGEI a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. h) Széchenyi Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. j) Bölcsőde Siófok, Fő utca ) SIOK ÁDÁNDI ÓVODA 8653 Ádánd, Árpád utca ) SIOK BALATONENDRÉDI ÓVODA 8613 Balatonendréd, Fő utca ) SIOK PILLANGÓ ÓVODA (NAGYBERÉNY) 8656 Nagyberény, Óvoda utca 1. 5.) SIOK BALATONVILÁGOSI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA (Egységes óvoda-bölcsőde) 8171 Balatonvilágos, Iskola u. 2. 6

7 II. SIOK ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYEI: 1.) SIOK VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 8600 Siófok, Március 15. park 2. 2.) SIOK BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS TAGOZAT ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT 8600 Siófok, Szépvölgyi u ) SIOK SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8600 Siófok, Kele u ) SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8653 Ádánd, Széchenyi u )SIOK BALATONENDRÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8613 Balatonendréd, Szabadság u ) SIOK DR. FAUST MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8656 Nagyberény, Óvoda utca 3. 7.) SIOK MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8171 Balatonvilágos, József A. u III. SIOK GYERMEKJÓLÉTI ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KÖZPONT 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. A költségvetési szerv székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. A költségvetési szerv telephelyeinek címe: Siófok, Március 15. park 2. iskolaépületek Siófok, Szépvölgyi u. 2. iskolaépület Siófok, Kele u. 33. iskolaépület Siófok, Asztalos u. 18. iskolaépület Siófok, Asztalos u. 72. iskolaépület Siófok, Mártírok u. 1. iskolaépület Siófok, Szépvölgyi u. 2. táncterem Balatonszabadi, Vak B. u táncterem Nagyberény, Óvoda u. 3. táncterem Balatonszabadi, Vak B. u. 96. tantermek Ádánd, Széchenyi u. 8. iskolaépület Balatonendréd, Szabadság u iskolaépület Nagyberény, Óvoda u. 3. iskolaépület Siófok, Fő u óvoda, bölcsőde épület Siófok, Csárdaréti u. 7. óvodaépület Siófok, Asztalos u. 20. óvodaépület Siófok, Kossuth L. u. 20. óvodaépület Siófok, Fő u óvodaépület Siófok, Bókay u. 2/A. óvodaépület Siófok, Bókay u. 2. óvodaépület Siófok, Áchim A. u. 1. óvodaépület Siófok, Say F. u. 1. óvodaépület Ádánd, Árpád u. 15. óvodaépület Balatonendréd, Fő u. 77. óvodaépület Nagyberény, Óvoda u. 1. óvodaépület 7

8 Balatonvilágos, Iskola u. 2. óvodaépület Balatonvilágos, József A. u Jogszabályban meghatározott közfeladata: közös igazgatású közoktatási intézmény (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 33. (1) b) pontja alapján) Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv fenntartó szerve: Az alapító szerv neve, címe: Az intézmény felügyeleti szerve: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd, Kossuth L. u.50 Balatonendréd Község Önkormányzata 8613 Balatonendréd, Fő u. 75. Nagyberény Község Önkormányzata 8656 Nagyberény, Fő u.12. Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8600 Siófok Fő tér 1. Az intézmény típus szerinti besorolása: önkormányzatok által közösen fenntartott, közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmény (Közokt. tv. 33. (1) b) pontja alapján) Gazdálkodási besorolás: A költségvetési szerv működési területe: önállóan működő Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Siófok Város Polgármesteri Hivatala látja el (8600 Siófok, Fő tér 1.) Siófok Város és környéke Alaptevékenysége: alapfokú oktatás 8

9 A megszüntetés oka: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 74. (1) bekezdése alapján állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot önkormányzati fenntartó nem láthat el, ezért a Siófoki Integrált Oktatási Központról, mint önkormányzatok által közösen fenntartott, közös igazgatású, többcélú intézményről (Közokt. tv. 33. (1) bek. b)pont) szóló társulási megállapodást a társult önkormányzatok a 41/2012. (XI. 21.) számú határozatukban közös megegyezéssel december 31-ei hatállyal megszüntették. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. (3) bek. alapján önkormányzati társulás által fenntartott többcélú intézmény jogutóddal megszüntethető, mert a jogutód intézmények az önkormányzati társulásban részes önkormányzatok fenntartásába kerülnek. A közfeladat jövőbeni ellátásának módja, a jogutódlás rendje: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 11. (3) bekezdése alapján a megszűnő költségvetési szervből SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE (8600 Siófok, Fő utca 218.) az ÁDÁNDI ÓVODA (8653 Ádánd, Árpád utca 15.), a BALATONENDRÉDI ÓVODA (8613 Balatonendréd, Fő utca 77.), a NAGYBERÉNYI PILLANGÓ ÓVODA (8656 Nagyberény, Óvoda utca 1.), a BALATONVILÁGOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (Egységes óvodabölcsőde) (8171 Balatonvilágos, Iskola u. 2.) k ü l ö n v á l i k és az alapításra vonatkozó szabályok szerint külön-külön jogutód költségvetési szervek jönnek létre, Siófok, Ádánd, Balatonendréd, Nagyberény és Balatonvilágos Községek Önkormányzatok képviselő-testületi döntéseinek megfelelően. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény január 1-jével hatályba lépő 74. (1) bekezdése szerint állami feladattá váló köznevelési alapfeladat (alapfokú oktatás) ellátása tekintetében a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 4. (1) bek. alapján beolvadás útján jogutód a Klebensberg Intézményfenntartó Központ (székhely: 1055 Budapest, Szalay u ), mivel a feladat az állam fenntartásába kerül. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény január 1-jével hatályba lépő 74. (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése önkormányzati feladat ellátása tekintetében jogutód az Áht. 8. (1) b) pontja alapján alapított SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE (8600 Siófok, Fő utca 218.) az ÁDÁNDI ÓVODA (8653 Ádánd, Árpád utca 15.), a BALATONENDRÉDI ÓVODA (8613 Balatonendréd, Fő utca 77.), a NAGYBERÉNYI PILLANGÓ ÓVODA (8656 Nagyberény, Óvoda utca 1.), a BALATONVILÁGOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (Egységes óvoda-bölcsőde) (8171 Balatonvilágos, Iskola u. 2.) költségvetési szervek. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. -ában meghatározott bölcsődei ellátás közfeladat tekintetében jogutód az Áht. 8. (1) b) pontja alapján alapított SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE (székhely: 8600 Siófok, Fő utca 218.). 9

10 A gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat szám: ) tekintetében jogutód Siófok Város Gondozási Központja (székhely: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A.), a költségvetési szerv illetékességi területe Siófok város közigazgatási területére, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a alapján kötött ellátási szerződésnek megfelelően Siójut község közigazgatási területére terjed ki. Önálló helyettes szülői ellátás (szakfeladat szám: ) közfeladat tekintetében jogutód Siófok Város Gondozási Központja (székhely: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A.), a költségvetési szerv illetékességi területe Siófok város közigazgatási területére terjed ki. A megszűnő költségvetési szervvel jogviszonyban álló munkavállalók foglalkoztatását a jogutód költségvetési szervek biztosítják. A megszűnő költségvetési szerv arra jogosult képviselője, a költségvetési szerv nevében kötelezettséget december 31. napjáig vállalhat. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozása tekintetében a jogutódlás rendjében meghatározott költségvetési szervek, települési önkormányzat által fenntartott, vagy alapított költségvetési szervek a jogutódok. Hatályba lépés időpontja: december 31. Siófok, december Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester Záradék: A Siófoki Integrált Oktatási Központ megszüntető okiratát Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2012. (XII..) számú határozatával jóváhagyta. Siófok, december.. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester 10

11 A Siófoki Integrált Oktatási Központ m e g s z ü n t e t ő o k i r a t á t: 1. Balatonendréd Község Önkormányzat../2012. (..) számú határozatával Képviselő-testülete nevében: hagyta jóvá Késmárki Tibor polgármester 2. Ádánd Község Önkormányzat../2012. (..) számú határozatával Képviselő-testülete nevében: hagyta jóvá Pollák Tibor polgármester 3. Nagyberény Község Önkormányzat../2012. (..) számú határozatával Képviselőtestülete nevében: hagyta jóvá Tóth András Károly polgármester 4. Balatonvilágos Község Önkormányzat./2012. (...) számú határozatával Képviselő-testülete nevében: hagyta jóvá Fekete Barnabás polgármester 11

12 ALAPÍTÓ OKIRAT az előterjesztés 2. számú melléklet Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 8. -a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. (3) bekezdése, valamint a 7. és 8. -ok alapján, a szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM. rendeletben foglaltakra figyelemmel Siófok Város Óvodái és Bölcsődéje Alapító Okiratát a következők szerint alkotja meg: A költségvetési szerv neve: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE A költségvetési szerv székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 218. A költségvetési szerv intézmény-egységei: k) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. l) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. m) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. n) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. o) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. p) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. q) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. r) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. s) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. t) Bölcsőde Siófok, Fő utca 218. A költségvetési szerv telephelyeinek címe: Siófok, Fő u óvoda, bölcsőde épület Siófok, Csárdaréti u. 7. óvodaépület Siófok, Asztalos u. 20. óvodaépület Siófok, Kossuth L. u. 20. óvodaépület Siófok, Fő u óvodaépület Siófok, Bókay u. 2/A. óvodaépület Siófok, Bókay u. 2. óvodaépület Siófok, Áchim A. u. 1. óvodaépület Siófok, Say F. u. 1. óvodaépület Jogszabályban meghatározott közfeladata: Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv fenntartó szerve: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv aiban meghatározott óvodai nevelés Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Alapító szerv neve, címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. 12

13 Felügyeleti szerve: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8600 Siófok Fő tér 1. A költségvetési szerv jogelődje: Az intézmény típus szerinti besorolása: Gazdálkodási besorolás: Siófoki Integrált Oktatási Központ 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2 Siófok Város Önkormányzata által alapított és fenntartott óvodai intézmény a köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 2. (3) bek. alapján. önállóan működő Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Siófok Város Polgármesteri Hivatala látja el (8600 Siófok, Fő tér 1.) A költségvetési szerv működési területe: Siófok Város közigazgatási területe, megállapodás alapján biztosítja Siójut község közigazgatási területére kiterjedően az óvodai feladatok ellátását. Alaptevékenysége: Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Alapellátás keretében napközbeni ellátás nyújtása bölcsődei keretek között a gyermekek 3 éves koráig, valamint a Nkt. 8. (1) bek. szerint a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenységei, feladatmutatók megnevezése, köre: 1. Bölcsődei ellátás feladatmutató: férőhelyek száma: 122 fő teljesítménymutató: bölcsődei ellátásban részesülők száma 2. Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Kompetencia alapú oktatás, IPR feladatmutató: óvodai elhelyezésben részesülők létszáma teljesítménymutató: férőhelyek száma 13

14 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a.) érzékszervi (hallássérült), értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd b.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd feladatmutató: az ellátott SNI-s gyermekek száma teljesítménymutató: ellátható létszám csoportonként SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJÉNEK INTÉZMÉNY-EGYSÉGEIRE LEBONTVA: a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. hallássérült (enyhe fokban hallássérült, hallásukat műtéti úton helyreállított hallássérült, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált gyermek) értelmi fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. hallássérült (enyhe fokban hallássérült, hallásukat műtéti úton helyreállított hallássérült, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált gyermek) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. értelmi fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, 14

15 diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. értelmi fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. értelmi fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége A feladat ellátásához biztosított vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatának ellátásához szabadon használhatja. A költségvetési szerv leltár szerinti ingó vagyona, valamint a használatba kapott ingatlan vagyon kizárólagos tulajdona Siófok Város Önkormányzatát illeti meg, azzal az önkormányzat mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az intézmény használatában levő vagyontárgyak bérbeadása legfeljebb egy évre, az intézményvezető és a gazdálkodási jogkört gyakorló Siófok Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve történhet, a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett. Ingatlan vagyon: 15

16 Cím helyrajzi szám Siófok, Fő u óvoda, bölcsőde épület 6541 Siófok, Csárdaréti u. 7. óvodaépület 11185/2 Siófok, Asztalos u. 20. óvodaépület Siófok, Kossuth L. u. 20. óvodaépület 9435 Siófok, Fő u óvodaépület 9461 Siófok, Bókay u. 2/A. óvodaépület 9382 Siófok, Bókay u. 2. óvodaépület 9383 Siófok, Áchim A. u. 1. óvodaépület 4547 Siófok, Say F. u. 1. óvodaépület Óvodai intézményi étkeztetés feladatmutató: igénybevevők száma teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma Munkahelyi étkeztetés feladatmutató: igénybevevők száma teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások feladatmutató: - teljesítménymutató: Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szolgáltatások fejlesztése, működtetése feladatmutató: - teljesítménymutató: A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok feladatmutató: - teljesítménymutató: A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások. feladatmutató: - teljesítménymutató: A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok feladatmutató: - teljesítménymutató:

17 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása (oktatási intézményekben helyiségek bérbeadása, turisztikai hasznosítása) feladatmutató: bérbe adott termi órák száma Építményüzemeltetés (építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatással (ált. takarítás, kisebb javítás, karbantartás, őrzés, mosodai tevékenység) Általános épülettakarítás Mutatószámok: Teljesítménymutató: takarított alapterület (m2) Ellátandó vállalkozási tevékenysége: nem lát el vállalkozói tevékenységet. Az ellátandó vállalkozó tevékenység mértéke: 0 % Az intézménybe felvehető maximális létszám részletezve: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE óvodai csoportok száma: 34 férőhely: 972 fő (ebből bölcsődei férőhely 122 fő) Intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 17

18 A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, nyilvános pályázat útján, Siófok Város Képviselő-testülete nevezi határozott időtartamra. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján létrejött közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján létrejött munkaviszony. Az intézmény képviseletére jogosultak: intézményvezető, valamint az általa megbízott személyek (a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint). Hatályba lépés időpontja: január 1. Siófok, december. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester Záradék: A Siófoki Város Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratát Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2012. (XII..) számú határozatával jóváhagyta. Siófok, december. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester 18

19 az előterjesztés 3. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS Siófoki Integrált Oktatási Központ Székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2. és Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 218. között Munkáltatói Jogutódlásról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. VI. fejezete alapján 19

20 Jelen megállapodás a Siófoki Integrált Oktatási Központ (székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.) mint Jogelőd, (a továbbiakban:siok vagy Jogelőd ) és a Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje (székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 218.), mint Jogutód (a továbbiakban: Jogutód ), (a továbbiakban együttesen: Felek ) között jött létre az alábbiak szerint: I. Döntés a tevékenység áthelyezéséről Felek tudomásul veszik, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény december 07-én került kihirdetésre, melynek értelmében az intézmény alapító okirata január 01. napjától kizárólag önkormányzati feladatot tartalmazhat. Erről a képviselő-testületnek a törvény hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül kell döntenie. Siófok Város Képviselő-testülete a /2012. (XII..) számú határozatában döntött arról, hogy a Siófoki Integrált Oktatási Központ (a továbbiakban SIOK) megszüntető okiratát és Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratát január 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy a SIOK által december 31. napjáig ellátott napi működtetési, technikai feladatok (takarítás, napi-egyszerűbb karbantartás, portaszolgálat) és a technikai dolgozók tekintetében Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje a jogutód. A Jogelőd által működtetett napi működtetési feladat-ellátás a Jogutódhoz kerül átadásra. A Képviselő-testület a fenti határozatával jóváhagyta, hogy a Siófok Város Önkormányzatának intézményeiben, illetve megállapodás alapján egyéb intézményekben építményüzemeltetés, takarítási, karbantartási feladatokat 40 fő közalkalmazott foglalkoztatásával lássa el. Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje ezen feladatát Siófok Város tekintetében a város közigazgatási határain belül, a munkavállalók változó munkahelyen látják el. A fentiekre tekintettel a technikai feladatokat végző dolgozók feletti munkáltatói jogkört a Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjének megbízott intézményvezetője látja el. II. Jogi szabályozás 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 24. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt-nek a munkáltató személyében bekövetkezett változásról szóló VI. fejezete megfelelően abban az esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevő munkáltató e törvény hatálya alá tartozik. 2. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. VI. fejezete 37. alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő 20

21 munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti. 3. Az Mt. 38. (1). bekezdés alapján az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról: a napi munkaidőről; az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatásokról; a munkabérrel való elszámolás módjáról; a munkabérfizetés gyakoriságáról; a kifizetés napjáról; munkakörbe tartozó feladatokról; a szabadság mértéke, számításának módja, és kiadásáról; valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. 4. A 38. (2). bekezdése alapján amennyiben az átadó munkáltatónál üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, b) az átszállás okáról, c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről. 5. Az Mt. 39. alapján az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti. III. Mindezekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodtak meg: 1. A Felek rögzítik, hogy a Jogutód a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépése okán hozott, Siófok Város Képviselő-testületének fent hivatkozott határozata értelmében a Jogelőd munkáltatói jogutódjává válik a munkáltatói jogutódlásban érintett Közalkalmazottak tekintetében. A Felek rögzítik, hogy a munkáltatói jogutódlás kiterjed a Jogelőd azon közalkalmazottaira, akiknek jelen Megállapodás szerinti teljes listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza (továbbiakban: Közalkalmazottak, illetve: Közalkalmazott ), amennyiben az 1. sz. mellékletben megjelölt Közalkalmazottak a jogutódlás időpontjában a Jogelőddel jogviszonyban állnak. 2. A Munkáltatói jogutódlás időpontja január 1. napja. 3. Az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a Jogutód a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben, a Jogelőd és a Közalkalmazottak között létrejött, jelenleg érvényes egyedi kinevezésekben meghatározottak szerint foglalkoztatja a Közalkalmazottakat. A Közalkalmazotti igények és jogok 21

22 megállapításakor a Jogelődnél és annak jogelődjeinél jogviszonyban eltöltött időszakot jogszerző időként kell figyelembe venni. 4. A munkáltató személyében bekövetkező változásról a Jogelőd, a jogutódlás időpontja előtt írásban előzetesen tájékoztatja a Közalkalmazottakat. 5. Jogelőd a Jogutód számára átadja a 2.sz. mellékleten, az 1.sz. mellékletben meghatározott Közalkalmazottak személyes adatainak listáját, a év 12. hó 31. napjáig fel nem használt szabadság napokat. Jogelőd teljes felelősséget vállal az átadott adatok hitelességéért és teljes körűségéért. 6. A Jogelőd teljes felelősséget vállal a Jogutód irányába azért, hogy a Közalkalmazottak a jogutódlás időpontjáig elvégzett munkájuk ellentételezéseként járó illetményét és egyéb, a jogutódlás időpontjáig esedékes javadalmazását és költségtérítését a Közalkalmazottaknak közvetlenül kifizeti. Amennyiben az elszámolásra a jogutódlást követő időpontban kerül sor, Jogelőd vállalja az ebből származó esetleges dolgozói igények kielégítését. 7. A Jogelődöt terheli minden, a jogutódlás időpontjáig terjedő időszakban felmerülő, a Közalkalmazottak részére kifizetett vagy esedékes illetménnyel és egyéb javadalmazással kapcsolatos, a hatóságok (különösen, de nem kizárólagosan az APEH és a Társadalombiztosítási Igazgatóság) részére járó esedékes vagy általuk követelt, adó, járulék, büntetés, bírság és egyéb rendezése. 8. Jogutód vállalja, hogy a munkáltatói jogutódlással átkerült Közalkalmazottak részére biztosítja a Jogelődnél kapott alábbi juttatások folytonosságát: IV. Tanulmányi szerződés, munkáltatói kötelezés miatt folyamatban lévő képzések 1. A Jogelőd által kötött tanulmányi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a jogutódlás időpontjában szállnak át a Jogutódra. Az érintett Közalkalmazottak és képzések felsorolását vagy azok hiányát a 3.sz. melléklet tartalmazza. 2. Jogutód kötelezettséget vállal a munkáltatói kötelezéssel elkezdett és a jogutódlás időpontjában folyamatban lévő egyéb képzésekhez szükséges feltételek biztosítására (4.sz. melléklet). V. Egyebek 1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak irányadóak. 2. Jelen Megállapodás a felek aláírása napján lép hatályba. 22

23 Mellékletek: 1. sz. melléklet: A munkáltatói jogutódlásban érintett Közalkalmazottak listája 2. a., b. sz. melléklet: A Közalkalmazottak személyes adatainak listája, és szabadságkerete, illetve a ki nem vett szabadságok listája 3. sz. melléklet: Tanulmányi szerződéssel érintett Közalkalmazottak és képzések adatai 4. sz. melléklet: Kötelezés alapján folyamatban lévő képzések Kersákné Győrfi Katalin Megbízott főigazgató Siófoki Integrált Oktatási Központ Siófok, hó. nap Nagyné Panyi Judit Megbízott intézményvezető Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Siófok, hó.nap 23

24 1. sz. Melléklet: A munkáltatói jogutódlásban érintett közalkalmazottak listája Név Munkakör megnevezése Munkaidő 24

25 2.a. sz. Melléklet: Elektronikus úton átadásra kerülő munkavállalói adatok A dolgozó neve Születési név Születési hely Születési idő Anyja neve Belépés dátuma Munkakör / Pozíció megnevezése Besorolás Szervezet Szakfeladat száma Havi bruttó illetmény (Ft/hó) TB az.jel Adószám Állampolgárság Bankszámlaszám FEOR-sz.s. Heti m.ó Irányítószám (telephely) Település (telephely) Állandó cím (telephely) Végzettség Nyelvismeret Foka Irányítószám (állandó lakcím) Település (állandó lakcím) Cím (állandó lakcím) Letiltás Munkába járás honnan, költség Ft/hó Gyermekek után járó szabadságnap 25

26 2.b. sz. Melléklet: Elektronikus úton december 15-ig átadásra kerülő munkavállalói adatok Név Előző évekről megmaradt szabadság keret 2012 évi szabadság keret évi felhasználás 26

27 3.sz. Melléklet: Tanulmányi szerződéssel érintett munkavállalók és tanfolyamok felsorolása Név Tanulmányi idő Kezdete Vége Szerződés lejárta Tandíj, jegyzetköltség /Ft./ Tan.szerz. alapján fizetett távollétre eső költség /Ft./ Összes költség ig /Ft./ 27

28 4. sz. Melléklet: Képzések nyilvántartása KÉPZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Képzés megnevezése Képzés gyakorisága/ Minősítés érvényessége Résztvevők neve Képzés időpontja Megjegyzés 28

29 MEGÁLLAPODÁS az előterjesztés 4. számú melléklet Siófok Város Önkormányzatának intézményei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről mely létrejött egyrészről SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (8600 Siófok, Fő tér 1.) (továbbiakban Hivatal), mint Siófok Város Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, másrészről az önállóan működő költségvetési szervei és azok szervezeti egységei, nevezetesen: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 8600 Siófok, Fő utca 218., KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 8600 Siófok, Fő tér 2., GONDOZÁSI KÖZPONT 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A., BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 8600 Siófok, Fő tér 2/A. (továbbiakban Költségvetési szervek) között az alulírt napon, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről az Államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) és (5) bekezdései, valamint a 2010 évi XC. törvényben foglaltak szerint: I. Általános rendelkezések 1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és azok szervezeti egységei együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg és biztosítsa. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. A kötelezettségvállalási jogkört a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörében gyakorolja, teljes körű felelősséggel tartozik a költségvetési szerv előirányzatainak betartásáért. Saját nyilvántartási rendszerénél az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal közgazdasági osztályvezetője. 4. A tárgyévre tervezett dologi és személyi juttatások teljesítését (a pályázati pénzek kivételével) adott évben kell megvalósítani. Az esetlegesen áthúzódó tételekről az intézményvezetőknek nyilatkozniuk kell. 5. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal Jegyzője jogi ellenjegyzéssel; míg a Közgazdasági Osztályvezetője elsősorban pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. A költséghatékonyság érdekében a Hivatal köteles gondoskodni arról, hogy a költségvetési szervek dologi beszerzései központosított közbeszerzés keretében kerüljenek megvalósításra. Ennek érdekében a költségvetési szervek véleményét kikérve közbeszerzési tervet készít, melyet jóváhagyásra beterjeszt a polgármester elé. A közbeszerzési eljárásba a szakmai 29

30 kompetencia biztosítása érdekében szükség szerint a költségvetési szervek vezetőit bevonja. A közbeszerzést végző külső céget a fenti követelményekről tájékoztatja, az intézmények és a külsős megbízottak közötti információ áramlást elősegíti. A közbeszerzés eredményéről tájékoztatja az intézményeket. 6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a II.3. fejezet tartalmazza összhangban a 2012.január 01 jétől hatályos pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó szabályzatban foglaltakkal. 7. A Hivatal közgazdasági osztálya köteles a költségvetési szerv kötelezettségvállalásairól, kiemelt előirányzatairól előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni (pénzforgalmi infó, előirányzat nyilvántartás) és erről negyedévente információt szolgáltatni az Önkormányzat, a költségvetési szervek vezetői számára. 8. A számviteli (főkönyvi) könyvelést és a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat a Hivatal közgazdasági osztálya vezeti, és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az egyes intézmények gazdasági eseményei egymástól az intézmények önálló egységkódján a biztosított Saldo és MÁK programokkal. 9. A tárgyi eszközökre, a személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér-, stb.) nyilvántartásokat szintén a Hivatal közgazdasági osztálya vezeti. 10. A kis és nagy értékű tárgyi eszközök leltározása a Hivatal által elkészített leltározási szabályzat alapján történik úgy, hogy a mennyiségi felvétel az intézmény feladata, melyhez a szükséges dokumentációt és szakmai segítséget a Hivatal biztosítja. A leltár kiértékelése a feladata, melynek eredményéről a költségvetési szervek vezetőit tájékoztatja. 11. A költségvetési szervek Az Intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a költségvetési szerv vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információszolgáltatások tekintetében a Hivatal közgazdasági osztálya. A költségvetési szervek által elnyert pályázatokkal és egyéb pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatásokat a Hivatal közgazdasági osztálya köteles a költségvetési szervek által jelzett határidőre teljesíteni. 12. Az Önkormányzat a Hivatalon keresztül gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozásokat eljuttassák a költségvetési szervekhez és azok gyakorlati végrehajtását is segítsék. 13. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az a költségvetési szervek úgy kötelesek a Hivatal részére átadni és a Hivatalnak úgy kell kezelni, hogy abból megállapítható legyen, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik költségvetési szerv mikor és kinek adta át ügyintézés végett. A bizonylatokon feltűntetett vevő -nél egyértelműen eldönthető legyen, hogy melyik költségvetési szerv terhére kell kontírozni, könyvelni. A fenti követelményeknek meg nem felelő dokumentumokat a Hivatal nem fogadhatja be, és az alapján kifizetést nem teljesíthet. 14. A költségvetési szervek -, mivel adóköteles tevékenységet folytatnak adószámmal és önálló bankszámlával rendelkeznek. Számlaadási, adó- és járulékfizetési; statisztikai jelentési kötelezettségeiket saját nevükben teljesítenek. A Hivatal közgazdasági osztálya félévente és évente számszaki és szöveges beszámolót köteles készíteni az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére a költségvetési szervenként, egységkódonként elkülönítve és összesített formában. 15. A költségvetési szervek alaptevékenységével kapcsolatos és egyéb normatíva leigényléséhez az adatokat (kivéve azokat, amelyek a Hivatal gazdasági feladatkörébe tartoznak és az adatok rendelkezésre állnak) az adott a költségvetési szerv vezetője 30

31 írásban adja át a Közgazdasági Osztálynak és a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, és aláírásával felel annak helyességéért. Az adatszolgáltatáshoz a Magyar Államkincstár részére leadásra kerülő adatlapokat kapják meg az intézmények. II. A Hivatal és a költségvetési szervek feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1.1. A Hivatal a költségvetési szervekkel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés, továbbá a költségvetési szervekre vonatkozó, és a Hivatal által elkésztett likviditási terv teljesítését. A tapasztalt tendenciákról a fenntartót és a költségvetési szervet tájékoztatja. A költségvetési szervek éves költségvetési koncepcióját a Pénzügyminisztérium és a fenntartó által kiadott tervezési irányelvek alapján az adott költségvetési szervvel együttműködve a Hivatal munkatársa készíti elő. A beterjesztett tervezeteket a Közgazdasági Osztály vezetője felülvizsgálja, szükség szerint korrigálja és a Fenntartó részére eljuttatja A Közgazdasági Osztály előkészíti a tárgyalást a polgármester, a jegyző, valamint az adott a költségvetési szerv vezetője között a költségvetési egyeztető tárgyalásra, a hatáskörében lévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja A költségvetési szerveknél tervezett szakmai fejlesztések előkészítését a költségvetési szervek végzik. A fejlesztéseket a Képviselőtestület hagyja jóvá, melyeket az aktuális kiadás-bevételi vonzatokkal beárazva a Hivatal beépíti a költségvetésbe. A Hivatal köteles figyelemmel kísérni, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, az Önkormányzatot terhelő költségek nem léphetik át a szakmai fejlesztés eldöntésekor meghatározott mértéket. Amennyiben az Önkormányzatot terhelő eltérést tapasztal személyi felelősségre vonást köteles kezdeményezni a tervezés során felmerült hiba elkövetőjével szemben Az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az adott Intézmény vezetője és a Közgazdasági Osztály együttesen felelős a fentartó számára az információ szolgáltatásáért Az Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után a Közgazdasági Osztály a költségvetési szerveknek megadja az előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, rovat, tétel, altétel bontásban. Az intézmény által elkészített és a Közgazdasági Osztály által elfogadott likviditási terv alapján a jóváhagyott éves költségvetést az Intézmény által elfogadott működési szakmai igény szerinti havi bontásban 12 hónapra lebontásra kerül és az Intézményeknek minden hónapban a tárgyhavi összeg rendelkezésre áll, számukra abból gazdálkodik. A költségvetési szervek az elkészített havi terv szerinti összegeket nem léphetik túl. A tárgyhavi keret túllépése esetén a Hivatal operatív szakmai vezetője: a jegyző, valamint pénzügyi vezetője: a közgazdasági osztályvezető, vagy az általuk felhatalmazott személy, csak akkor jegyezhetik ellen a kötelezettségvállalást, ha a túllépés szükségszerű. Kerettúllépés kizárólag a még tárgyévben hátralévő hónapok terhére történhet, amelyet a likviditási terv módosításával kell korrigálni. 31

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. február 18.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 15. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! ÓID 8 I l C I t L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 16. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben