22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének 43190/2011. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés szeptember 1-jei hatállyal a Deák Ferenc Gimnázium alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 298/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozatot. 2. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: szeptember 30. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

2 /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az pontok sorszámozása: sorszámra változik a korábbi 10., 16. és 17. pontok törlése miatt. 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: két tanítási nyelvű oktatás közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján labdarúgó akadémiai oktatás DSD program keretében történő oktatás képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon) magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés

3 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Az intézmény neve: Deák Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Bilingual High School (OM-azonosító: ) 2./ Az intézmény székhelye: 6723 Szeged, József A. sgt / Az intézmény telephelye: - 4./ Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5./ Tagintézménye: - 6./ Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7./ Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8./ Az intézményvezető megbízásának rendje: 9./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, pl.: megbízási jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 10./ Tagozat megnevezése: - 11./ Évfolyamainak száma: 4 12./ Felvehető maximális tanulólétszám: 13./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: 1050 Középiskolai ellátás TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint:

4 Általános középfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: két tanítási nyelvű oktatás közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján labdarúgó akadémiai oktatás DSD program keretében történő oktatás képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon) magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés 15./ Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 16./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: / Általános forgalmi adó alanyiság: Nem 18./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged II. ker. külterület József Attila sgt sz. alatti, helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1ha9014 m2 területű ingatlan értékben és érték nélkül

5 nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 19./ A vagyon feletti rendelkezési jog: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 20./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű). Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.../2011. (...) Kgy. sz. határozatával, hatályos szeptember 1. napjától.

6 23. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2011.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének 43190/2011. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés szeptember 1-jei hatállyal a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 299/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozatot. 2. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: szeptember 30. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

7 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az pontok sorszámozása: sorszámra változik a korábbi 10., 16. és 17. pontok törlése miatt. 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Alapfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (ezen belül spec. további tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - 6 évfolyamos matematika iskola működik) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - 6 évfolyamos matematika iskola működik - OM felügyeletével működő Arany János tehetséggondozó program előkészítő, valamint további négy évfolyama ( évf.) tanulóinak oktatása) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés

8 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés

9 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Az intézmény neve: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (OM-azonosító: ) 2./ Az intézmény székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt / Az intézmény telephelyei: 6720 Szeged, Kazinczy u / Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5./ Tagintézménye: - 6./ Az alapító és a fenntartó neve, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 székhelye: Szeged, Széchenyi tér ) 7./ Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8./ Az intézményvezető megbízásának rendje: 9./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 10./ Tagozat megnevezése: - 11./ Évfolyamainak száma: 6 a 6 évfolyamos matematika iskola továbbműködése engedélyezett, Arany J. Tehetséggondozó Program előkészítő, és +4 évfolyama 12./ Felvehető maximális tanulólétszám: 13./Jogszabályban meghatározott közfeladat: 910 Alapfokú oktatás, nevelés, középiskolai ellátás TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás

10 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Alapfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (ezen belül spec. további tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - 6 évfolyamos matematika iskola működik) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - 6 évfolyamos matematika iskola működik - OM felügyeletével működő Arany János tehetséggondozó program előkészítő, valamint további négy évfolyama ( évf.) tanulóinak oktatása) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés

11 15./ Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 16./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: / Általános forgalmi adó alanyiság: Nem 18./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged I. ker. Tisza Lajos krt sz. alatti, 4031 helyrajzi számú, általános iskola, gimnázium, konyha, étterem, sportcsarnok megnevezésű, 4441 m2 területű ingatlan, valamint Szeged I. ker. belterület, Kazinczy utca 3. sz. alatti, 4029 helyrajzi számú, 713 m2 alapterületű lakóház, udvar elnevezésű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 19./ A vagyon feletti rendelkezési jog: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 20./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű). Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.../2011. (...) Kgy. sz. határozatával, hatályos szeptember 1. napjától.

12 24. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011.( ) Kgy sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének 43190/2011. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés szeptember 1-jei hatállyal a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 300/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 2. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: szeptember 30. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

13 A.../2011. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az pontok sorszámozása: sorszámra változik a korábbi 10., 16. és 17. pontok törlése miatt. 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon) magyar-német, magyar-spanyol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali

14 rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkozás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés

15 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az intézmény neve: Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Instituto de Ensenanza Secundaria y Escuela de Artes Tömörkény István Tömörkény István Gymnasium und Fachmittelschule für Kunst (OM-azonosító: ) 2./ Az intézmény székhelye: 6720 Szeged, Tömörkény u / Az intézmény telephelye: - 4./ Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5./ Tagintézménye: - 6./ Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7./ Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8./ Az intézményvezető megbízásának rendje: 9./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, pl.: megbízási jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 10./ Tagozat megnevezése: - 11./ Évfolyamainak száma: 5 12./ Felvehető maximális tanulólétszám: 930

16 13./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: Középiskolai ellátás TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 14./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás 14/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon) magyar-német, magyar-spanyol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül spec. további tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyamon): (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók

17 középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkozás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény OKJ-ben szereplő, pedagógiai program alapján oktatható szakmái: 14/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: 15./ Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 16./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: grafikus szobrász keramikus textilműves táncos grafikus alkalmazott grafikus keramikus kerámiakészítő szobrász díszítő szobrász textilműves kéziszövő táncos színházi táncos Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés / Általános forgalmi adó alanyiság: Nem. 18./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged I. ker. belterület, Tömörkény u. 1. sz. alatti, 3802/1 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 4397 m2 területű ingatlan, Szeged I. ker. belterület, 3802/2 helyrajzi számú, alkotóház megnevezésű, 170 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 19./ A vagyon feletti rendelkezési jog: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 20./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el (az

18 előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű). Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.../2011. (...) Kgy. sz. határozatával, hatályos szeptember 1. napjától.

19 25. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének 43190/2011. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés szeptember 1-jei hatállyal a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 389/2010. (VI. 25.) Kgy. sz. határozatot. 2. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: szeptember 30. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

20 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az pontok sorszámozása: sorszámra változik a korábbi 7., 12., 18. és 19. pontok törlése miatt. 15./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 15/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi,

21 értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (fentieken belül további speciális tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai,

22 szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pedagógiai szakmai szolgáltatások 15/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (ezen belül speciális tevékenység: általános iskolai képzésben technika oktatásra munkadarabok előkészítése)

23 A /2011. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 1./ Az intézmény neve: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola (OM azonosító: ) Rövidített név: Szegedi Ipari Középiskola 2./ Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt / Az intézmény telephelyei: 6725 Szeged, Kálvária sgt Szeged, Gyík u Szeged, Balatoni u Szeged, Kálvária tér 7. 4./ Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5./ Tagintézménye: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6./ Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7./ Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8./ Közvetlen jogelőd neve, székhelye: Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola (6725 Szeged, Kálvária sgt ) József Attila Általános Iskola és Szakiskola (6723 Szeged, Gyík u. 3.) Déri Miksa Ipari Szakközépiskola (6724 Szeged, Kálvária tér 7.) 9./ Az intézményvezető megbízásának rendje: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.

24 törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. 10./Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 11./ Tagozat megnevezése: - 12./ Évfolyamainak száma: 9 13./ Felvehető maximális tanulólétszám: /Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alapfokú nevelés, oktatás, középiskolai, szakiskolai ellátás. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 15./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 15/A Jogszabály vagy irányító szerv által kötelező jelleggel előírt szakmai alapfeladat: Szakfeladatrend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs

25 felkészítés) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (fentieken belül további speciális tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs

26 felkészítés - OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pedagógiai szakmai szolgáltatások

27 Az intézmény OKJ-ben szereplő, pedagógiai program alapján oktatható szakmái Régi OKJ szerint: Bőrtárgykészítő Cipőjavító Parkgondozó Zöldség- és fűszernövény-termelő Cipőkészítő Dísznövény- és zöldségtermesztő Fajátékkészítő Gázvezeték- és készülékszerelő Géplakatos Gumigyártó és -feldolgozó Hegesztő Kerékpárszerelő Kőműves Szárazépítő Szellőző- és klímaberendezés szerelő Szobafestő-mázoló és tapétázó Szőnyegszövő Varrómunkás Vízvezeték- és központifűtés-szerelő NC-, CNC-gépkezelő Ács-állványozó Asztalos Cipőfelsőrész-készítő Faműves Fényező-mázoló Fodrász Gépíró és szövegszerkesztő Kárpitos Mechanikai műszerész Nőiruha-készítő Villanyszerelő Gyermekruha-készítő Elektronikai műszerész Háztartási-elektronikai műszerész Kozmetikus Könyvkötő asszisztens Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész Nyomdai gépmester Rádió- és hangtechnikai műszerész Televízió- és videotechnikai műszerész Gépipari számítástechnikai technikus Gépésztechnikus Ipari elektrotechnikai technikus Mechatronikai technikus Műszaki számítástechnikai technikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens Számítástechnikai szoftver-üzemeltető Villamosgép és -berendezési technikus

28 Új OKJ szerint: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció Népi kézműves Szakképesítés-elágazásai: Fajátékkészítő Faműves Szőnyegszövő Kiadványszerkesztő 5. Gépészet CNC-forgácsoló Finommechanikai műszerész Gépi forgácsoló Részszakképesítés: Esztergályos Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Részszakképesítés: Gépbeállító Hegesztő Részszakképesítés: Bevontelektródás hegesztő Egyéb eljárás szerinti hegesztő Fogyóelektródás hegesztő Gázhegesztő Hegesztő-vágó gép kezelője Volframelektrodás hegesztő Szerkezetlakatos Részszakképesítés: Lemezlakatos Légtechnikai rendszerszerelő Részszakképesítés: Kéményszerelő Légtechnikai hálózat szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő Szakképesítés-elágazásai: Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Központifűtés- és csőhálózatszerelő Vízvezeték- és vízkészülékszerelő Épületlakatos Részszakképesítés: Épületmechanikai szerelő Szerszámkészítő Részszakképesítés:

29 Szikraforgácsoló Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó Részszakképesítés: Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembehelyezője Energetikus Szakképesítés-elágazásai: Létesítményi energetikus Megújuló energiaforrás energetikus Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész Gépgyártástechnológiai technikus Energiatermelő és hasznosító technikus Szakképesítés-elágazásai: Gázipari technikus Épületgépész technikus Mérnökasszisztens Szakképesítés-elágazásai: Gépipari mérnökasszisztens Mechatronikai mérnökasszisztens 6. Elektrotechnika elektronika Kereskedelmi, háztartási és vendéglátó-ipari gépszerelő Elektromos gép- és készülékszerelő Elektromechanikai műszerész Elektronikai műszerész Részszakképesítés: Szórakoztatóelektronikai műszerész Villanyszerelő Távközlési és informatikai hálózatszerelő Távközlési műszerész Automatikai műszerész Részszakképesítés: PLC programozó Mechatronikai műszerész Részszakképesítés: Mechatronikai szerelő Erősáramú elektrotechnikus Elektronikai technikus Mérnökasszisztens Szakképesítés-elágazásai: Energetikai mérnökasszisztens 7. Informatika (szoftver) Számítógép szerelő-karbantartó CAD-CAM informatikus

30 Részszakképesítések: Számítógépes műszaki rajzoló Informatikai rendszergazda Szakképesítés-elágazásai: Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai műszerész Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Részszakképesítések: Számítástechnikaiszoftverüzemeltető Informatikai alkalmazásfejlesztő Szakképesítés-elágazásai: Internetes alkalmazásfejlesztő Informatikus Szakképesítés-elágazásai: Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus 8. Vegyipar Gumiipari technológus Szakképesítés-elágazásai: Ipari gumitermék-előállító Műanyag-feldolgozó Részszakképesítések: Egyéb műanyagtermék gyártó Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag hegesztő, hőformázó Laboratóriumi technikus Részszakképesítések: Általános laboráns Szakképesítés-elágazásai: Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Részszakképesítés: Vegyianyaggyártó 9. Építészet Építményszigetelő Részszakképesítés: Hő- és hangszigetelő Vízszigetelő Épület- és építménybádogos Kályhás Részszakképesítés: Cserépkályha-készítő Kandallóépítő Kőfaragó, műköves és épületszobrász Részszakképesítés:

31 Műkőkészítő Sírkőkészítő Kőműves Részszakképesítés: Beton- és vasbetonkészítő Építményvakoló kőműves Épületfalazó kőműves Tetőfedő Ács, állványozó Részszakképesítés: Állványozó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Részszakképesítés: Árnyékolástechnikai szerelő Szárazépítő Burkoló Részszakképesítés: Hidegburkoló Melegburkoló Festő, mázoló és tapétázó Részszakképesítések: Mázoló, lakkozó Plakátragasztó Szobafestő Tapétázó 10. Könnyűipar Szíjgyártó és nyerges Részszakképesítések: Bőrtárgykészítő Bőrdíszműves Részszakképesítések: Táskajavító Szabó Szakképesítés-elágazásai: Csecsemő- és gyermekruhakészítő Férfiszabó Női szabó Részszakképesítések: Lakástextil-készítő Munkaruha- és védőruha- készítő Textiltermék-összeállító 11. Faipar Épületasztalos Bútorasztalos Részszakképesítések: Asztalosipari szerelő Fatermékgyártó Kárpitos Fa- és bútoripari technikus Szakképesítés-elágazásai:

32 Bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus 12. Nyomdaipar Könyvkötő Nyomdai gépmester Nyomdaipari technikus 13. Közlekedés Járműfényező Motor- és kerékpárszerelő Szakképesítés-elágazásai: Kerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő 16. Ügyvitel Irodai asszisztens 19. Egyéb szolgáltatások Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Fodrász Kozmetikus 20. Mezőgazdaság Kertész Részszakképesítések: Fűszernövény-termesztő Kerti munkás Szakképesítés-elágazásai: Zöldségtermesztő Dísznövénykertész Részszakképesítések: Növényházi dísznövénytermesztő Szabadföldi dísznövénytermesztő Parképítő és fenntartó technikus Részszakképesítések: Parkgondozó 15/B Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: 16./ Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (ezen belül speciális tevékenység: általános iskolai képzésben technika oktatásra munkadarabok előkészítése) - 17./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Szakfeladatrend szerint: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

3. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012.( ) Kgy sz.

3. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012.( ) Kgy sz. 3. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 17. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium,

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1886. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben